Page 34

50 L

20 L 50 L

Organska gnojila, stimulatorji rasti in zemlje

Organic Fertilizers, Growth Stimulators and Soils

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA PARADIŽNIKE

BIO PLANTELLA SOIL FOR TOMATOES

Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst paradižnikov, drugih plodovk in zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah.

High-quality soil for planting and re-planting all types of tomatoes, fruit vegetables and other vegetables in the garden, raised beds and planters.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 50 l – 48 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 50 l – 48 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje optimalno kombinacijo črne in bele huminske šote › izbrana hranila pomagajo pri uspešni oploditvi in oblikovanju plodov › zagotavlja naravno in zdravo rast ter razvoj sočnih plodov › zagotavlja optimalno strukturno stabilnost zemlje in nudi optimalen vodno-zračni režim

ADVANTAGES: › contains an optimal combination of black and white humic peat › selected nutrients help in successful fertilization and the creation of fruit › provides a natural and healthy growth and development of juicy fruit › ensures optimal structural soil stability and provides optimal water-air regime

BIO PLANTELLA START

BIO PLANTELLA START

Visoko kakovostna zemlja iz najkakovostnejših šot za setev, vzgojo in presajanje sadik.

High-quality soil from the best peat suitable for planting, growing and transplanting of seedlings.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 20 l – 120 kosov / paleto; 50 l – 48 kosov / paleto; 80 l – 36 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 20 l – 120 pcs / pallet; 50 l – 48 cs / pallet; 80 l – 36 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje 100% naravno šoto › mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast › zagotavlja idealne pogoje za rast mladih rastlin ter zdrave in močne sadike › fino mleta struktura zemlje ustvarja idealno razmerje zraka in vode v območju korenin › kombinacija šot skrbi za optimalno zadrževanje vode v zemlji

ADVANTAGES: › contains 100% natural turf › provides young plants with the ideal conditions for root development and strong growth › provides ideal conditions for young plant growth and healthy and strong seedlings › finely ground soil structure creates an ideal ratio of air and water in the root zone › combination of different peat ensures optimal water retention in the soil

BIO PLANTELLA UNIVERZALNA ZEMLJA ZA BIO VRT IN CVETJE

BIO PLANTELLA UNIVERSAL SOIL FOR ECO GARDEN AND FLOWERS

Visoko kakovostna univerzalna organska zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih, balkonskih in sobnih rastlin ter zelenjave in zelišč v bio vrtu.

High-quality universal organic soil for planting and transplanting of all types of ornamental, balcony and indoor plants as well as for vegetables and herbs in eco garden.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 25 l – 96 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 25 l – 96 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

80 L

25 l

34

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › iz povsem naravnih sestavin, zato je odlična za bio pridelavo › idealna kombinacija treh šot za optimalen vodno-zračni režim › bogata z organskimi hranilnimi snovmi za bujne in zdrave rastline › dodana organska gnojila povečajo zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil › v novem kompaktnem pakiranju za preprosto prenašanje in shranjevanje

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › contains natural ingredients therefore it is perfect for cultivation of eco vegetables › ideal combination of three different types of peat for an optimal water-air ratio › rich in organic nutrients for lush and healthy plants › added organic fertilizer increases the root ability to absorb water and nutrients › new, compressed packaging for easier transport and storage

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement