Page 28

Sredstva za nego trave in travna semena

Products for Lawn Care and Grass Seeds

PLANTELLA UNIVERZAL

PLANTELLA UNIVERZAL

Specialna mešanica semen, sestavljena iz hitro rastočih vrst in sort trav, ki so primerne za vse podnebne razmere in lege.

Special mixture of fast growing grass seeds suitable for all climate conditions.

DOZIRANJE: 1 kg / 50 m2 PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 6 kosov / karton, 54

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

1 kg

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › dobra prekrivnost in gosta travna ruša › odporna proti boleznim in teptanju › hitra začetna rast › primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › g ood coverage and thick grass turf › r esistant to disease and treading › f ast starting growth › s uitable for garden yards, parks, recreational areas and sports fields

Specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za senčne in polsenčne lege.

Special mixture of of grass seeds suitable for shady and partially shady areas.

DOZIRANJE: 1 kg / 50 m2

DOSAGE: 1 kg / 50 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 6 kosov / karton, 54

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › za zasnovo trat v parkih in na vrtu, v legah, kjer je več sence, na severnih straneh hiš, pod drevjem in v okolici grmičevja › dobra prekrivnost in gosta travna ruša › odporna proti boleznim in teptanju › hitra začetna rast

ADVANTAGES: › s uitable for lawn preparation in parks and gardens for shady areas, north sides of buildings, under trees and around bushes › g ood coverage and thick grass turf › r esistant to disease and treading › f ast starting growth

PLANTELLA ADRIA

PLANTELLA ADRIA

Adria je specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za suhe in vroče lege.

Special mixture of grass seeds suitable for dry and warm climates.

DOZIRANJE: 1 kg / 40 m2

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 6 kosov / karton, 54

kartonov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

28

JAN FEB MAR APR MAY JUN

PLANTELLA VIVA

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

1 kg

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet

PLANTELLA VIVA

kartonov / paleto

1 kg

DOSAGE: 1 kg / 50 m2

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › ima unikatno sposobnost, da se regenerira po sušnem stresu › zelena tudi pozno jeseni › dobra prekrivnost in gosta travna ruša › odporna proti boleznim in teptanju

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

DOSAGE: 1 kg / 40 m2

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › i t has a special quality of regeneration after severe dryness › s tays green late in the Autumn › g ood coverage and thick grass turf › r esistant to disease and treading

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement