Page 26

Sredstva za nego trave in travna semena

Products for Lawn Care and Grass Seeds

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANSKO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANE LAWN FERTILISER

Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave.

Fertiliser with prolonged effect for thick, strong and velvety green lawn based on the most contemporary production technologies.

DOZIRANJE: 1 kg / 35 m2

NPK : 21–10–21

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 12 kosov / karton,

50 kartonov / paleto; 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto; 5 kg – 128 kosov / paleto JAN FEB MAR APR MAJ JUN

1 kg 3 kg 5 kg

1 kg 3 kg 5 kg

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › gnojimo samo enkrat v sezoni › zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija › hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano zelenice celotno rastno sezono › zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

DOSAGE: 1 kg / 35 m2

NPK : 21–10–21

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 12 pcs/ box, 50 boxes / pallet;

3 kg – 4 pcs/ box, 48 boxes / pallet; 5 kg – 128 pcs / pallet JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › f ertilisation only once a season › f ertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium › n utrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for lawns throughout the entire growth season › t he controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR GRASS

Specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin.

Special fertiliser in granular form for the fertilisation of all types of grass and meadow plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 33 m2 NPK : 20–5–5 + MgO: 3

DOSAGE: 1 kg / 33 m2

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 1 kg – 10 kosov / karton,

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 1 kg – 10 pcs/ box,

NPK : 20–5–5 + MgO: 3

48 kartonov / paleto; 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto; 5 kg – 128 kosov / paleto; 20 kg – 50 kosov / paleto

48 boxes / pallet; 3 kg – 4 pcs/ box, 40 boxes / pallet; 5kg – 128 pcs / pallet; 20 kg – 50 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › visoka vsebnost dušika v različnih oblikah, ki zagotavljajo takojšnje in dolgotrajno delovanje gnojila › za gosto, enakomerno zeleno in za hojo primerno trato › za večje vrtne trate in športna igrišča › majhna poraba

ADVANTAGES: › h igh nitrogen level in various forms ensures immediate and long–lasting effectiveness of the fertiliser › f or thick, treadable and evenly spread green lawn › f or larger garden lawns and sport fields › s mall consumption

PLANTELLA PROTI MAHU

PLANTELLA AGAINST MOSS

Specialno trikomponentno sredstvo za odpravljanje in preprečevanje mahu v trati.

Special three-component substance for eradication and prevention of moss in the lawn.

DOZIRANJE: 5 – 10 kg za 10 m2

DOSAGE: 5 – 10 kg for 10 m2

20 kg

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kg – 128 kosov / paleto;

10 kg – 100 kosov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

5 kg 10 kg 26

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › železo hitro in učinkovito odstranjuje mah › dodana glavna hranila omogočajo trati hitro priraščanje in krepijo rast › kremenov pesek rahlja tla in zrači travnato površino

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 kg – 128 pcs / pallet;

10 kg – 100 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › i ron ensures effective moss eradication › a dded main nutrients enable fast and strong growth of the lawn › fl int sands loosen the soil and air the grass surface

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement