Page 24

Zemlje

Soils

PLANTELLA ZEMLJA ZA RODODENDRONE

PLANTELLA SOIL FOR RHODODENDRONS

Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rododendronov, azalej, hortenzij, borovnic, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin.

High quality special soil for planting and transplanting of all types of rhododendrons, asaleas, Hydrangeas, blueberries, heaths and other types of acidophilic plants.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 20 l – 120 kosov / paleto; 50

l – 51 kosov / paleto

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 20 l – 120 pcs / pallet;

50 l – 51 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje visoko kakovostne huminske in bele šote › ustrezna kislost za kisloljubne rastline › dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji

ADVANTAGES: › h igh quality humic and white peat › a ppropriate acidity for acidophilic plants › l ong lasting effectiveness of mineral NPK nutrients in the soil

PLANTELLA ZEMLJA ZA CITRUSE IN MEDITERANSKE RASTLINE

PLANTELLA SOIL FOR CITRUS FRUIT AND MEDITERANIAN PLANTS

Visokokakovosten rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst limon, mandarin, pomaranč, fig, kakijev, granatnih jabolk, oljk ter drugih citrusov in mediteranskih rastlin.

High–quality growth substrate for planting and re–planting all types of lemon, mandarin, orange, fig, persimon, pomegranate, olive plants as well as other citrus fruit and mediterranean plants.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 l – 200 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 l – 200 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

20 L 50 L

10 L

10 L 20 L

24

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje mešanico huminskih šot za dobro rast citrusov › zagotavlja hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema › za bujno cvetenje, tvorbo plodov, zdravo rast in razvoj › zaloga hranil zadošča za mesec dni

ADVANTAGES: › contains a mixture of humic turfs for good citrus growth › enables fast regeneration and root system development › luscious flowering, yield formation, healthy growth and development › the nutrient supply lasts for a month

PLANTELLA ZEMLJA ZA GROBOVE

PLANTELLA SOIL FOR GRAVES

Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin na grobovih.

High quality soil for planting and transplanting of all types of ornamental plants on graves.

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 10 l – 192 kosov / paleto; 20 l – 120 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 10 l – 192 pcs / pallet; 20 l – 120 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › vsebuje najkvalitetnejšo huminsko šoto › odlično pokriva površine s svojo temno črno barvo › ne pušča madežev na kamnitih delih › izboljšuje strukturo in aktivnost tal › zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › c ontains high quality humic peat › e xcellent covering of the surface with its black colour › d oesn’t leave stains on stony surfaces › i mproves structure and activity of the soil › a ssures high water retention, prevents nutrients flushing

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement