Page 2

UNICHEM VREDNOTE VALUES ZAUPANJE TRUST

SODELOVANJE IN PARTNERSTVO COOPERATION AND PARTNERSHIP

KAKOVOST ŽIVLJENJA QUALITY OF LIFE

ZAGNANOST AMBITION

INOVATIVNOST IN PRILAGODLJIVOST INNOVATION AND ADAPTABILITY

POZNAVANJE NAVAD POTROŠNIKOV EXCELLENT KNOWLEDGE OF CONSUMER BEHAVIOUR

Zavzemamo se za:

We are dedicated to provide:

Profesionalen pristop, ažurno asistenco in storitve z visoko tehnološko ter informacijsko podporo.

Professional service, prompt assistance and outstanding in-house technical support.

Kakovost ter visoko raven odnosa do svojih poslovnih partnerjev – o kakovosti Unichemovih procesov pričata pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14000.

Quality and care for business partners – all our processes are approved by independent audit authorities and certified by ISO 9001 and ISO 14000.

Znanje in lastno proizvodnjo – Unichemova proizvodnja izdelkov je okolju prijazna, učinkovita in stroškovno upravičena. Visoko dodano vrednost s številnimi obprodajnimi aktivnostmi in svetovalnimi storitvami.

S širokim naborom inovativnih rešitev za vzgojo rastlin in zaščito pred škodljivci skrbimo za najlepšo urejenost okolja in doma.

Expertise and its own technology – production is environmentally friendly, efficient and cost effective. Exceptional value – including many promotional activities and counselling services.

A wide range of innovative solutions for plant cultivation and pest protection offers the best appearance of your home and surroundings.

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement