Page 19

5 kg

Univerzalna gnojila

Universal Fertilizers

PLANTELLA KAN

PLANTELLA KAN

Univerzalno gnojilo s hitro delujočim dušikom za vse vrste rastlin v obliki granul.

Universal fertilizer with a quick-acting nitrogen for all types of plants in granular form.

DOZIRANJE: 0,5 – 3 kg / drevo

DOSAGE: 0,5 – 3 kg / tree

30 palčk

N: 27

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 kg – 150 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › dušik v hitro topni obliki › za temeljno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin › pospešuje rast zelenih delov rastlin › enostavna uporaba in majhna poraba

ADVANTAGES: › n itrogen in quickly soluble form › f or basic and additional fertilisation of all types of plants › a ccelerates the growth of the green parts of plants › e asy use and small consumption

PLANTELLA UREA

PLANTELLA UREA

Visoko koncentrirano dušikovo gnojilo za vse vrste rastlin v počasi topni obliki.

Highly concentrated nitrogen fertiliser for of all types of plants in slowly soluble form.

DOZIRANJE: 0,5 – 2 kg / drevo

4 kg

N: 27

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kg – 150 kosov / paleto

N: 46

DOSAGE: 0,5 – 2 kg / tree

N: 46

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 4 kg – 150 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 4 kg – 150 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

PREDNOSTI: › za temeljno gnojenje jeseni in spomladi › za dognojevanje med rastno dobo › za odstranjevanje listja ob koncu rastne dobe (oktober) › preprosta uporaba

ADVANTAGES: › f or basic fertilisation in Autumn and Spring › f or additional fertilisation during growth season › t o remove leaves at the end of the growth season (October) › s imple use

PLANTELLA UNIVERZALNE PALČKE ZA GNOJENJE

PLANTELLA UNIVERSAL FERTILISING STICKS

Praktično gnojilo v obliki palčk za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin.

Fertiliser in practical stick form for all types of indoor and balcony plants.

DOZIRANJE: 1 palčka / lonček premera 12 cm

DOSAGE: 1 stick / 12 cm diameter pot

NPK : 10–5–6 + mikrohranila

NPK : 10–5–6 + micronutrients

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

30 palčk – 25 kosov / karton, 150 kartonov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 30 sticks – 25 pcs / box, 150 boxes / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › dolgotrajno delovanje – eno gnojenje zadošča za mesec dni › za zdravo in močno rast ter bujno cvetenje › optimalna sestava vseh glavnih hranil in mikrohranil › preprosta uporaba

NOTE: ALWAYS READ THE LABEL LABELAND ANDPRODUCT PRODUCTINFORMATION INFORMATIONBEFORE BEFOREUSE. USE. EAN CODES ARE ACTIVE ONLY FOR PRODUCT SOLD IN SLOVENIA.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › l ong–lasting effect – one application lasts for an entire month › f or healthy and strong growth and luscious blossoming › o ptimal composition of all main nutrients and micronutrients › s imple use

19

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement