Page 18

5 kg

Specialna gnojila

Special Fertilizers

PLANTELLA SPECIALNO JESENSKO GNOJILO ZA TRAVO

PLANTELLA SPECIAL AUTUMN GRASS FERTILISER

Specialno gnojilo v granulah za jesensko gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin.

Special fertiliser in granular form for augumn fertilisation of all types of grass and meadow plants.

DOZIRANJE: 1 kg / 50 m2 NPK : 6–11–22

DOSAGE: 1 kg / 50 m2 NPK : 6–11–22

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 5 kg – 128 kosov / paleto

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING: 5 kg – 128 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › uravnoteženo razmerje hranil › z manjšo vsebnostjo dušika za zmanjšano nevarnost pozebe in boljše prezimovanje trate › višja vsebnost fosforja in kalija za močnejše in globlje korenine › naslednjo sezono bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo

ADVANTAGES: › well–balanced nutrient ratio › lower content of nitrogen to reduce risk of frost and improved wintering conditions › high level of Phosphorus and Potassium create stronger and deeper roots › next season the grass will be thicker, greener and treadable

Univerzalna gnojila

Universal Fertilizers

PLANTELLA NPK 15–15–15

PLANTELLA NPK 15–15–15

Univerzalno gnojilo za vse vrste rastlin v obliki granul.

Universal fertiliser for all types of plants in granular form.

DOZIRANJE: 3–5 kg / 100 m2

DOSAGE: 3–5 kg / 100 m2

NPK : 15–15–15

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

3 kg 5 kg

18

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

NPK : 15–15–15

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

3 kg – 200 kosov / paleto; 5 kg – 150 kosov / paleto

3 kg – 200 pcs / pallet; 5 kg – 150 pcs / pallet

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JAN FEB MAR APR MAY JUN

JUL AVG SEP OKT NOV DEC

PREDNOSTI: › zaradi univerzalne sestave je primerno za vse vrste rastlin › za predsetveno ali startno gnojenje in dognojevanje › kot dopolnilo osnovnemu gnojenju oziroma namesto osnovnega gnojenja v primeru pomanjkanja hranil › enostavna uporaba › majhna poraba

OPOMBA: PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ADVANTAGES: › u niversal composition enables the use for all types of plants › a ppropriate for pre–sowing or initial and additional fertilising › f or complementary basic fertilisation or instead of basic fertilisation in case of nutrient deficiency › e asy use › s mall consumption

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement