Unichem KATALOG IZDELKOV / KATALOG PROIZVODA 2021 (SI / HR)

Page 1

KATALOG IZDELKOV / KATALOG PROIZVODA

IZDELKI ZA VRT IN DOM / PROIZVODI ZA DOM I VRT


ZAGNANOST ENTUZIJAZAM ZAUPANJE POVJERENJE

KAKOVOST ŽIVLJENJA KVALITETA ŽIVOTA

VREDNOTE VRIJEDNOSTI SODELOVANJE IN PARTNERSTVO SUDJELOVANJE I PARTNERSTVO

INOVATIVNOST IN PRILAGODLJIVOST INOVATIVNOST I FLEKSIBILNOST POZNAVANJE NAVAD POTROŠNIKOV POZNAVANJE NAVIKA POTROŠAČA

S ŠIROKIM NABOROM INOVATIVNIH REŠITEV ZA VZGOJO RASTLIN IN ZAŠČITO PRED ŠKODLJIVCI SKRBIMO ZA NAJLEPŠO UREJENOST OKOLJA IN DOMA. SA ŠIROKOM PALETOM INOVATIVNIH RJEŠENJA ZA UZGOJ BILJAKA I ZAŠTITU OD ŠTETNIKA BRINEMO ZA NAJLJEPŠE UREĐENJE OKOLIŠA I DOMA.


Unichem je priznano evropsko podjetje, specializirano za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov za zaščito in prehrano rastlin, organsko vrtnarjenje ter zaščito doma pred insekti in glodavci. Dolgoletna tradicija v proizvodnji vrtnega in zaščitnega programa temelji na lastnih raziskavah, razvoju in proizvodnih kapacitetah. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989 ter se nenehno razvija in raste – danes ima več kot 130 zaposlenih, hčerinska podjetja pa na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem, Romuniji ter v Združenih državah Amerike. Velik del prodaje je usmerjen v izvoz. Podjetje namreč izvaža v večino evropskih držav in na vse ostale celine - skupno v okoli 60 držav po vsem svetu. S pomočjo naprednega razvojnega oddelka v slovenskem proizvodnem obratu izdela večino svojih izdelkov, v ponudbi pa ima že več kot 250 različnih izdelkov za vrt in dom. Kot ponudnik biocidnih proizvodov aktivno sodeluje v procesih registracije, definiranih po regulativi 528/2012. Posluje tudi z nekaterimi največjimi evropskimi podjetji in lahko pomaga pri pridobitvi registracij za lažji vstop na tuje trge.

UNICHEM je poznata europska tvrtka specijalizirana za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda za zaštitu i prihranu biljaka, organsko vrtlarstvo i zaštitu doma od insekata i glodavaca. Dugogodišnja tradicija u proizvodnji vrtnoga i zaštitnog programa temelji se na vlastitim istraživanjima, razvoju i proizvodnim kapacitetima. Tvrtka je osnovana 1989. godine te se kontinuirano razvija i raste – danas ima više od 130 zaposlenika i kćerinske tvrtke u Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. Velik dio prodaje usmjeren je na izvoz. Tvrtka izvozi u većinu europskih zemalja i na sve ostale kontinente – ukupno u oko 60 zemalja diljem svijeta. Uz pomoć naprednoga razvojnog odjela u slovenskom proizvodnom pogonu proizvodi većinu svojih proizvoda, a u ponudi već ima više od 250 različitih proizvoda za vrt i dom. Kao ponuđač biocidnih proizvoda aktivno sudjeluje u procesima registracije definiranima prema uredbi 528/2012. Posluje s nekima od najvećih europskih tvrtki i može pomoći u dobivanju registracija za lakši ulazak na strana tržišta.


UČINKOVITI IZDELKI ZA DOM IN VRT UČINKOVITI PROIZVODI ZA DOM I VRT


VSEBINA / SADRŽAJ UČINKOVITI IZDELKI ZA VRTNARJENJE: ORGANSKA GNOJILA, ZEMLJE, UNIVERZALNA IN SPECIALNA GNOJILA, SEMENA IN ZAŠČITA RASTLIN

UČINKOVITI PROIZVODI ZA VRTLARENJE: ORGANSKA GNOJIVA, ZEMLJE, UNIVERZALNA I SPECIJALNA GNOJIVA, SJEMENA I ZAŠTITA BILJA

IZDELKI ZA EKOLOŠKO VRTNARJENJE:

PROIZVODI ZA ORGANSKO VRTLARENJE: ORGANSKA GNOJIVA, PRIRODNA SREDSTVA PROTIV ŠTETOČINA I BOLESTI

34

UČINKOVITI IZDELKI ZA ZAŠČITO RASTLIN PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

UČINKOVITA ZAŠTITA BILJA OD ŠTETNIKA I BOLESTI

48

NIVERZALNI IN SPECIALNI U INSEKTICIDI ZA VAREN DOM BREZ MRČESA

UNIVERZALNI I SPECIJALNI INSEKTICIDI ZA SIGURAN DOM BEZ GAMADI

54

NOVI IZDELKI Z REPELENTNIM DELOVANJEM ZA LETEČE IN PLAZEČE ŽUŽELKE

NOVI PROIZVODI S REPELENTNIM DJELOVANJEM ZA SUZBIJANJE LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA

NIVERZALNI IN SPECIALNI U INSEKTICIDI ZA VAREN DOM BREZ MRČESA

UNIVERZALNI I SPECIJALNI INSEKTICIDI ZA SIGURAN DOM BEZ GAMADI

62

NAJBOLJ UČINKOVITE VABE PROTI GLODAVCEM ZA RAZLIČNE SITUACIJE IN OKOLJA

NAJUČINKOVITIJI MAMCI PROTIV GLODAVACA ZA RAZNE SITUACIJE I OKRUŽENJA

64

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI, KLUB GAIA IN SPLETNA APLIKACIJA NAREDIVRT.SI

MARKETING I APLIKACIJA NAPRAVIVRT.HR

ORGANSKA GNOJILA IN ZEMLJE, NARAVNA SREDSTVA PROTI ŠKODLJIVCEM IN BOLEZNIM

MARKETING

6

61

70


Strokovnjaki po naravi Stručnjaci po prirodi

Učinkoviti izdelki za lep, zdrav in bujen vrt

Učinkoviti proizvodi za lijep, zdrav i bujan vrt

Ljubiteljsko vrtnarjenje je eden od najbolj priljubljenih

Amatersko vrtlarstvo jedan je od najpopularnijih hobija.

konjičkov. Vse več ljudi ceni doma pridelano, sveže in vitaminsko polno sadje in zelenjavo ter uživajo v urejanju cvetja in zelenja doma in v vrtu. Da bi bilo vrtnarjenje kar se da prijetno ter da bi naš trud obrodil prave rezultate, je Unichem leta 1990 trgu predstavil skupino izdelkov PLANTELLA.

6

Sve više ljudi cijeni svježe i vitaminima bogato voće i povrće uzgojeno kod kuće te uživa u uređivanju cvijeća i zelenila u kući i vrtu. Kako bi vrtlarstvo bilo što ugodnije i kako bi naš trud urodio pravim rezultatima, 1990. godine Unichem je tržištu predstavio skupinu proizvoda PLANTELLA.


Kaj vse ponuja Plantella? V njej najdemo pestro paleto sredstev za prehrano in varstvo rastlin, ki jih odlikujejo visoka kakovost, učinkovitost in enostavna uporaba. Na voljo je široka paleta kakovostnih gnojil – od organskih, univerzalnihin, specialnih, v obliki pelet, granul, kristalov in tekočin, pa do tehnološko najbolj dovršenih – dolgodelujočih membranskih. V široki ponudbi se nahajajo tudi izdelki za lepo trato – od kakovostnih gnojil in semen ter sredstev proti mahu, na voljo pa je tudi velik izbor različnih rastnih substratov ter sredstev za pripravo in izboljšanje strukture tal. Ponuja tudi neoporečne izdelke za ekološko vrtanrje: gnojila, biostimulatorje rasti, vitamine ter učinkovite izdelke za ekološko varstvo pred škodljivci in naravna krepilna sredstva za večanje odpornosti rastlin na bolezni.

Što sve nudi Plantella? U njoj možete pronaći široku paletu sredstava za prihranu i zaštitu biljaka koja odlikuju visoka kvaliteta, učinkovitost i jednostavna uporaba. Dostupna je široka paleta kvalitetnih gnojiva – od organskih, univerzalnih, specijalnih, u obliku peleta, granula, kristala i tekućina do tehnološki najsofisticiranijih – membranskih gnojiva

Dokazana učinkovitost Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjenav strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo s prepoznavnim znakom TEST – testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI.

s dugotrajnim djelovanjem. U širokoj ponudi nalaze se i proizvodi za lijepi travnjak – od kvalitetnih gnojiva i sjemena do sredstava protiv mahovine, a na raspolaganju je i velik izbor različitih biljnih supstrata te sredstava za

Dokazana učinkovitost

pripremu i poboljšanje strukture tla. Naši proizvodi rezultat su dugogodišnjeg znanja, Nudi i besprijekorne proizvode za ekološko vrtlarstvo:

provjerenih istraživanja i tehnoloških inovacija, a

gnojiva, biostimulatore rasta, vitamine te učinkovite

učinkovitost proizvoda testirana je i potvrđena u stručnim

proizvode za ekološku zaštitu od štetnika i prirodna

laboratorijima. Svoju konkurentsku prednost i ključno

sredstva za jačanje i povećanje otpornosti biljaka na

obilježje naših proizvoda komuniciramo prepoznatljivom

bolesti.

oznakom TEST – testirana učinkovitost i sloganom STRUČNJACI PO PRIRODI.

7


ORGANSKO GNOJENJE – ZDRAVA TLA – ZDRAVA HRANA ORGANSKO GNOJENJE – ZDRAVO TLO – ZDRAVA HRANA Zemlja je neobnovljiv vir. Zemlja je neobnovljivi izvor.

Brez organskega gnojenja zemlja izgublja rodovitnost Bez organskoga gnojenja zemlja gubi plodnost.

Z organskim gnojenjem hranimo rastlino in izboljšujemo talno strukturo. Organskim gnojenjem hranimo biljku i poboljšavamo strukturu tla.

Le kakovostno organsko gnojilo zagotavlja najboljšo kakovost pridelka. Samo kvalitetno organsko gnojivo osigurava najbolju kvalitetu prinosa.

Organska snov / Organska tvar (%) N - dušik / dušík (g / kg) P - fosfor / fosfor (g / kg) K - kalij / kalij (g / kg) Ca - kalcij / kalcij (g / kg) Mg - magnezij / magnezij (g / kg)

PREVERJENA UČINKOVITOST Testi učinkovitosti v strokovnih laboratorijih in pri naših uporabnikih so pokazali, da je z uporabo organskega gnojila Plantella Organik pridelek večji in boljše kakovosti. PROVJERENA UČINKOVITOST Testovi učinkovitosti u stručnim laboratorijima i u naših korisnika pokazali su da je uz uporabu organskog gnojiva Plantella Organik prinos veći i bolje kvalitete.

goveji gnoj goveđi gnoj

ovčji gnoj ovčji gnoj

konjski gnoj konjski gnoj

kurji gnoj pileći gnoj

Plantella ORGANIK

17 3,5 2,5 6 5 2

20 5,6 3 7 4 2

22 4,2 3 6 3 1,5

36 15,4 24 14 40 4,5

67 50 30 20 90 10

PARADIŽNIK: 10,3 % VEČ suhe snovi z vitamini, vlakninami, likopeni idr. antioksidanti

RAJČICA: 10,3 % VIŠE suhe tvari s vitaminima, vlaknima, likopena i dr. antioksidansa

PAPRIKA: 21 % VEČ suhe snovi z vlakninami, minerali in vitamini 9,2 % VEČJI DELEŽ vitamina C

PAPRIKA: 21 % VIŠE suhe tvari s vlaknima, mineralima i vitaminima 9,2 % VEĆI UDIO vitamina C

ČEBULA: 16 % VEČ suhe snovi z vlakninami, minerali in vitamini 12,2 % VEČJI DELEŽ vitamina C

LUK: 16 % VIŠE suhe tvari s vlaknima, mineralima i vitaminima 12,2 % VEĆI UDIO vitamina C

KROMPIR 9,2 % VEČ suhe snovi z vlakninami in s tem večja hranilna vrednost

KRUMPIR 9,2 % VIŠE suhe tvari s vlaknima, a time i veća hranjiva vrijednost

* Testi učinkovitosti so izvedeni v sodelovanju z neodvisnimi inštitucijami. / * Testovi učinkovitosti provedeni su u suradnji s neovisnim institucijama..

8


Organska gnojila za zdrav in okusen pridelek Organska gnojiva za zdrav i ukusan prinos

DOVOLJENJE ZA UPORABO V EKOLOŠKI PRIDELAVI PO EVROPSKI REGULATIVI ES 834/2007.

če delujo Dolgo več je , delu gnojilo esecev kot 6 m os Gnojiv jnim a dugotr m, više je n a djelov jeseci od 6 m

PLANTELLA ORGANIK Dolgo delujoče organsko univerzalno gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal ter izboljšano kakovost in količino pridelka. Doziranje: povprečno 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kosov / paleto 20 kg – 50 kosov / paleto 25 kg – 40 kosov / paleto 500 kg - 1 kos / paleto • 100 % organsko gnojilo • do 30 % večji in kakovostnejši pridelek • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev • vsebuje huminske in fulvinske kisline • termično obdelano in brez neprijetnega vonja • ne vsebuje klic bolezni, rastlinskih škodljivcev in semen plevelov

SA DOZVOLOM ZA UPOTREBU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U SKLADU S EUROPSKOM REGULATIVOM EC 834/2007.

PLANTELLA ORGANIK Dugodjelujuće organsko univerzalno gnojivo u obliku paleta za veću plodnost tla te povećanju kvalitetu i količinu prinosa. Doziranje: preporučeno 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg - 120 kom / paleta 20 kg - 50 kom / paleta 25 kg - 40 kom / paleta • 100% organsko gnojivo • 30 % veći i kvalitetniji prinos • dugotrajno djelovanje, dulje od 6 mjeseci • sadrži huminske i fluvinske kiseline • termički obrađeno i bez neugodnog mirisa • ne sadrži klice bolesti, biljnih nametnika i sjemena korova

SI 7,5 kg

SI/HR 20 kg

SI/HR 25 kg

HR 7,5 kg

VELJAČA – STUDENI FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK ZA SADIKE Dolgo delujoče 100 % organsko gnojilo v obliki pelet za sajenje in presajanje vseh vrst sadik. S kombinacijo organske snovi, humiskih in fulvo kislin omogoča razvoj močnih korenin, kar je ključno za zdrav razvoj rastlin, bujno cvetenje in obilen pridelek. Doziranje: 0,2 kg - 0,5 kg / sadiko Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg - 8 kos / TKA, 320 kos / paleto

PLANTELLA ORGANIK ZA SADNICE 100 % organsko gnojivo u obliku peleta s dugim djelovanjem za sadnju i presađivanje svih vrsta sadnica. Kombinacijom organske tvari, huminskih i fulvo kiselina omogućuje razvoj snažnog korijenja, što je ključno za zdrav razvoj biljaka, bujnu cvatnju i obilan prinos. Doziranje: 0,2 kg - 0,5 kg / sadiko Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg - 8 komada / TKA, 320 kom / paleti

• Hitro in močno ukoreninjenje. • Zdrave in bujne rastline • Dolgodelujoče: vsa hranila za celo sezono • Enakomerna rast.

• Brzo i snažno ukorjenjivanje. • Zdrave i bujne biljke. • Dugo djelovanje: sve hranjive tvari za cijelu sezonu. • Ravnomjeran rast.

FEBRUAR – MAJ

SI 1,5 kg

HR 1,5 kg

SEPTEMBER – NOVEMBER VELJAČA – SVIBANJ

RUJAN – STUDENI

9


Organska gnojila za zdrav in okusen pridelek Organska gnojiva za zdrav i ukusan prinos

PLANTELLA ORGANIK K ZA PLODOVKE Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet z naravnim kalijem za boljši razvoj plodovk. Doziranje: 7,5 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kosov / paleto 20 kg – 50 kosov / paleto

SI/HR 7,5 kg

• 100 % organsko gnojilo • visoka vsebnost kalija iz naravnih virov za boljši razvoj plodov in koreninskega sistema • vsebuje huminske in fulvinske kisline ter za rastline potreben dušik in fosfor • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev • izboljša strukturo tal

SI/HR 20 kg

PLANTELLA ORGANIK K ZA PLODOVITO POVRĆE Dugodjelujuće organsko gnojivo u obliku peleta s prirodnim kalijem za bolji razvoj plodovitog povrća. Doziranje: 7,5 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kom/paleta 20 kg – 50 kom/paleta • 100 % organsko gnojivo • visok udio kalija iz prirodnih izvora za bolji razvoj plodovitog povrća i korijenskog sustava • sadrži huminske i fulvinske kiseline te biljkama potreban dušik i fosfor • dugotrajno djelovanje dulje od 6 mjeseci • poboljšava strukturu tla

FEBRUAR – NOVEMBER VELJAČA – STUDENI

SI/HR 25 kg

PLANTELLA ORGANIK ZA VINOGRADE Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet za gnojenje in pripravo tal v vinogradih. Doziranje: povprečno 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto

PLANTELLA ORGANIK ZA VINOGRADE Dugodjelujuće organsko gnojivo u obliku peleta za gnojidbu i poboljšanje tla u vinogradima. Doziranje: prosječno 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kom/paleta

• 100 % organsko gnojilo • dodano železo zmanjšuje klorozo • zeolit in bentonit pripomoreta k utrjevanju rastlinskih tkiv in izboljšani odpornosti • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev • vsebuje huminske in fulvinske kisline

• 100 % organsko gnojivo • dodano željezo smanjuje pojavu kloroze • zeolit i bentonit učvršćuju biljno tkivo i poboljšavaju otpornost biljaka • dugotrajno djelovanje dulje od 6 mjeseci • sadrži huminske i fulvinske kiseline

FEBRUAR – NOVEMBER

VELJAČA – STUDENI

10


PLANTELLA ORGANIK ZA CITRUSE Dolgo delujoče 100 % organsko gnojilo v obliki pelet za sajenje, gnojenje ob začetku leta in v sezoni za dodatno gnojenje vseh vrst citrusov v nasadih in loncih. Doziranje: 7,5 kg / 40 m2 Pakiranje / transportno pakiranje: 7,5 kg - 120 kosov / paleto

PLANTELLA ORGANIK ZA AGRUME 100 % organsko gnojivo s dugim djelovanjem u obliku peleta za sadnju i gnojidbu početkom godine te za dodatnu gnojidbu svih vrsta agruma u nasadima i posudama tijekom sezone. Doziranje: 7,5 kg / 40 m2 Pakiranje / transportno pakiranje: 7,5 kg - 120 komada / paleta

• železo preprečuje nastanek kloroze • bor za boljšo oploditev • magnezij za večje in težje plodove ter tanjšo lupino • zeolit in bentonit za utrjevanje rastlinskih tkiv in boljšo odpornost

• željezo sprječava nastanak kloroze • bor za bolju oplodnju • magnezij za veće i teže plodove te tanju ljusku • zeolit i bentonit za učvršćivanje biljnih tkiva i veću otpornost

NOVO

SI/HR 7,5 kg

VELJAČA - NOVEMBER FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK ZA OLJKE Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet z dodatkom bora, kalija in kalcija za zdravo rast in kakovosten pridelek oljk. Doziranje: 25 kg / 125–250 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto

PLANTELLA ORGANIK ZA MASLINE Dugodjelujuće organsko gnojivo u obliku peleta s dodatkom bora, kalija i kalcija za zdravi rast i kvalitetan urod maslina. Doziranje: 25 kg / 125–250 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kom/paleta

• 100 % organsko gnojilo • z dodatkom bora za boljšo oploditev, kalija za več plodov in boljšo kakovost olja ter kalcija za večjo odpornost • pospešuje tvorbo humusa v tleh • stimulira rastlinske encime in spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev

• 100 % organsko gnojivo • s dodatkom bora za dobru oplodnju, kalija za više plodova i bolju kvalitetu ulja te kalcija za veću otpornost • ubrzava stvaranje humusa u tlu • stimulira biljne enzime i potiče aktivnost mikroorganizama u zemlji • dugotrajno djelovanje dulje od 6 mjeseci

FEBRUAR – NOVEMBER

VELJAČA – STUDENI

BIOGRENA Visoko kakovostno organsko gnojilo v obliki pelet vsebuje vsa glavna hranila za življenje rastlin, velik delež organske snovi ter milijarde mikroorganizmov, ki biološko aktivirajo tla. Doziranje: 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 120 kosov / paleto 25 kg – 50 kosov / paleto

BIOGRENA Visokokvalitetno organsko gnojivo u obliku peleta sadrži sva glavna hranjiva za život biljaka, visok udio organskih tvari te milijarde mikroorganizama koji biološki aktiviraju tlo. Doziranje: 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 120 kom/paleta 25 kg – 50 kom/paleta

• 100 % organsko gnojilo • pospešuje nastajanje humusa • visoka mikrobiološka aktivnost revitalizira tla in omogoča sproščanje v tleh naloženih hranil • velika vsebnost huminskih in fulvinskih kislin za hitrejšo rast in boljšo odpornost rastlin • zagotavlja do 35% več čvrstih in sočnih plodov

• 100 % organsko gnojivo • ubrzava stvaranje humusa • visoka mikrobiološka aktivnost revitalizira tlo i omogućava otpuštanje hranjiva u tlu • visok udio huminskih i fulvinskih kiselina za brži rast i veću otpornost biljaka • pruža do 35% više čvrstog i sočnog uroda

FEBRUAR – NOVEMBER

VELJAČA – STUDENI

SI/HR 25 kg

SI/HR 10 kg

SI/HR 25 kg

11


Sredstva za izboljšanje tal Sredstva za poboljšanje tla

SI/HR 10 kg

PLANTELLA BIOVIT Učinkovito sredstvo za izboljševanje lastnosti tal z bentonitno in zeolitno kamninsko moko, primerno za vse vrste rastlin. Doziranje: 10 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kosov / paleto

PLANTELLA BIOVIT Učinkovito sredstvo za poboljšanje svojstava tla s bentonitnim i zeolitnim kamenim brašnom, primjereno za sve vrste biljaka. Doziranje: 10 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kom/paleta

• preprečuje izpiranje hranil in vode • zeolitne moke bolje zadržujejo dušikove spojine, bentonitne pa vežejo in zadržujejo vodo • nevtralizira kisla in preveč alkalna tla • pospešuje kompostiranje • rahlja tla ter omogoča lažje kroženje zraka in vode

• sprječava ispiranje hranjiva i vode • zeolitna brašna bolje zadržavaju spojeve dušika, dok bentonitna brašna vežu i zadržavaju vodu • neutralizira kisela i pretjerano alkalna tla • ubrzava proces kompostiranja • rahli tlo te poboljšava vodozračni režim u tlu OŽUJAK – LIPANJ

MAREC – JUNIJ

SI/HR 10 kg

PLANTELLA KALCIVIT Sredstvo za odpravljanje kislosti tal. Izboljšuje dostopnost hranil rastlinam. Doziranje: 10 kg za 10 m2 oziroma po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kosov / paleto

PLANTELLA KALCIVIT Sredstvo za uklanjanje kiselosti tla. Poboljšava dostupnost hranjiva u biljkama. Doziranje: 10 kg za 10 m2 ili po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kom/paleta

• odpravlja kislost tal • fina granulacija za hitro delovanje v zemlji • visoka vsebnost CaCO3

• fina granulacija za brzo djelovanje u zemlji • visok udio CaCO3 VELJAČA – STUDENI

FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA IZBRANI KREMENOVI PESKI Naravno sredstvo za zračenje korenin travniških rastlin in rahljanje trate brez glin in apnenca. Doziranje: povprečno 25 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto • izbrani kremenovi peski primerne granulacije • izboljšajo zračno in vodno prepustnost tal pri težkih, nepropustnih ali nezračnih tleh • pospešuje rast enakomerno goste, zdrave in lepe trate

SI/HR 25 kg

PLANTELLA ODABRANI KREMENI PIJESAK Prirodno sredstvo koje prozračuje korijenje travnatih biljaka i rahli travnatu površinu bez gline i vapnenca. Doziranje: prosječno 25 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kom/paleta • odabrani kremeni pijesak primjerene granulacije • poboljšava propusnost zraka i vode u teškim, nepropusnim i bezzračnim tlima • ubrzava rast ravnomjerno gustih, zdravih i lijepih travnjaka

FEBRUAR – NOVEMBER VELJAČA – STUDENI

12


Univerzalna gnojila / Univerzalna gnojiva PLANTELLA EXTRA PLUS Univerzalno gnojilo za vrt in balkonsko cvetje v obliki vodotopnih kristalov. Doziranje: 10 g / 10 l vode ob vsakem zalivanju ali po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 g – 12 kosov / karton, 60 kartonov / paleto

PLANTELLA EXTRA PLUS Univerzalno gnojivo za vrt i balkonsko cvijeće u obliku kristala topljivih u vodi. Doziranje: 10 g/10 l vode pri svakom zalijevanju ili po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 g – 12 kom/karton, 60 kartona/paleta

• majhna poraba – 500 g za 500 l hranilne raztopine • visoka koncentracija NPK in mikrohranil v mineralni obliki • hitro delovanje in preprosta uporaba • možnost pogoste uporabe • zagotavlja pravilno prehrano rastlin, pospešuje rast, cvetenje in rodnost

• mala potrošnja – 500 g za 500 l hranjive otopine • visok udio NPK i mikrohranjiva u mineralnom obliku • brzo djelovanje i jednostavna uporaba • mogućnost česte uporabe • osigurava pravilnu prehranu biljaka, ubrzava rast, cvjetanje i rodnost

SI/HR 10 kg

OŽUJAK – LIPANJ MAREC – JUNIJ

PLANTELLA NPK 15–15–15 Univerzalno gnojilo za vse vrste rastlin v obliki granul. Doziranje: 3–5 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 200 kosov / paleto, 5 kg – 150 kosov / paleto

PLANTELLA NPK 15–15–15 Univerzalno gnojivo za sve vrste biljaka u obliku granula. Doziranje: 3–5 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 200 kom/paleta 5 kg – 150 kom/paleta

• zaradi univerzalne sestave je primerno za vse vrste rastlin • za predsetveno ali startno gnojenje in dognojevanje • kot dopolnilo osnovnemu gnojenju oziroma namesto osnovnega gnojenja v primeru pomanjkanja hranil • enostavna uporaba, majhna poraba

• zahvaljujući univerzalnom sastavu primjereno je za sve vrste biljaka • za predsjetveno ili početno gnojenje i dognojavanje • kao dodatak osnovnom gnojenju ili umjesto osnovnog gnojenja u slučaju manjka hranjiva • jednostavna uporaba, mala potrošnja

SI/HR 3 kg

SI/HR 5 kg

OŽUJAK – KOLOVOZ MAREC – AVGUST

PLANTELLA UNIVERZALNE PALČKE ZA GNOJENJE Praktično gnojilo v obliki palčk za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin. Doziranje: 1 palčka / lonček premera 12 cm NPK: 10–5–6 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 30 palčk – 25 kosov / karton, 150 kartonov / paleto

PLANTELLA UNIVERZALNI ŠTAPIĆI ZA GNOJENJE Praktično gnojivo u obliku štapića za sve vrste sobnih i balkonskih biljaka. Doziranje: 1 štapić/posuda promjera 12 cm NPK: 10–5–6 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 30 štapića – 25 kom/karton, 150 kartona/paleta

• dolgotrajno delovanje – eno gnojenje zadošča za mesec dni • za zdravo in močno rast ter bujno cvetenje • optimalna sestava vseh glavnih hranil in mikrohranil • preprosta uporaba

• dugotrajno djelovanje – jedno gnojenje dovoljno je za mjesec dana • za zdrav i snažan rast te bujno cvjetanje • optimalni sastav svih glavnih hranjiva i mikrohranjiva • jednostavna uporaba

JANUAR – DECEMBER

SIJEČANJ – PROSINAC

13

SI/HR


Univerzalna in specialna gnojila Univerzalna i specijalna gnojiva

SI/HR 5 kg

SI/HR 4 kg

PLANTELLA KAN Univerzalno gnojilo s hitro delujočim dušikom za vse vrste rastlin v obliki granul. Doziranje: 0,5 – 3 kg / drevo N: 27 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 150 / paleto

PLANTELLA KAN Univerzalno gnojivo s brzo djelujućim dušikom za sve vrste biljaka u obliku granula. Doziranje: 0,5 – 3 kg / drvo N: 27 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 150 / paleta

• dušik v hitro topni obliki • za temeljno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin • pospešuje rast zelenih delov rastlin • enostavna uporaba in majhna poraba

• dušik u brzo topljivom obliku • za osnovno gnojenje i dognojavanje svih vrsta biljaka • ubrzava rast zelenih dijelova biljaka • jednostavna uporaba i mala potrošnja

MAREC – JUNIJ

OŽUJAK – LIPANJ

PLANTELLA UREA Visoko koncentrirano dušikovo gnojilo za vse vrste rastlin. Doziranje: 0,5 – 2 kg / drevo N: 46 Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 kg – 150 / paleto

PLANTELLA UREA Visokokoncentrirano dušično gnojivo za sve vrste biljaka. Doziranje: 0,5 – 2 kg / drvo N: 46 Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 kg – 150 / paleta

• za gnojenje jeseni in spomladi • za dognojevanje med rastno dobo • za odstranjevanje listja ob koncu rastne dobe (oktober) • preprosta uporaba

• za gnojidbu u jesen i proljeće • za dognojavanje tijekom ciklusa vegetacije • za uklanjanje lišća na kraju ciklusa vegetacije (listopad) • jednostavna uporaba

FEBRUAR – JUNIJ

VELJAČA – LIPANJ

14


PLANTELLA UNIVERZALNO TEKOČE GNOJILO Tekoče gnojilo z izbranimi glavnimi in mikro hranili za optimalno rast in bujno cvetenje vseh vrst rastlin. Doziranje: 15 ml / 2 l vode N: 7-5-6 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA UNIVERZALNO TEKUĆE GNOJIVO Tekuće gnojivo s odabranim glavnim hranjivima i mikrohranjivima za optimalan rast i bujno cvjetanje svih vrsta biljaka. Doziranje: 15 ml / 2 l vode N: 7-5-6 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje) • za sobne in balkonske rastline • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• gnojivo u tekućem obliku primjereno je za primjenu preko listova (prskanje) ili korijenja (zalijevanje) • za sobne i balkonske biljke • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

SI/HR 500 ml

HR 1L

JANUAR – DECEMBER SIJEČANJ – PROSINAC

PLANTELLA TEKOČE ŽELEZO Tekoče mineralno gnojilo za odpravljanje pomanjkanja železa v tleh in rastlinah. Doziranje: 35 ml / 2,5 l vode Fe: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto

PLANTELLA TEKUĆE ŽELJEZO Tekuće mineralno gnojivo za otklanjanje nedostatka željeza u tlu i biljkama. Doziranje: 35 ml / 2,5 l vode Fe: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta

• pomaga pri preprečevanju pojava fizioloških bolezni zaradi pomanjkanja železa • gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje) • za vrtnine, okrasne rastline, sadno drevje in poljščine • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• pomaže spriječiti pojavu fizioloških bolesti zbog nedostatka željeza • gnojivo u tekućem obliku primjereno je za primjenu preko listova (prskanje) ili korijenja (zalijevanje) • za povrće, ukrasne biljke, voćke i poljoprivredne biljne vrste • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

SI 250 ml

SI/HR 1L

HR 250 ml

MAREC – SEPTEMBER OŽUJAK – RUJAN

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil je idealno za gnojenje limone, mandarine, pomaranče in drugih citrusov. Doziranje: 15 ml / 2 L vode Pakiranje /Transportno pakiranje: 200 ml - 15 kos / karton, 98 kartonov / paleto • zagotavlja zdravo rast, več cvetov in zdravih plodov • dodano železo pa preprečuje nastanek kloroze • majhna poraba • natančno doziranje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA CITRUSE Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva idealno je za gnojidbu limuna, mandarina, naranči i ostalih citrusa. Doziranje: 15 ml/2 L vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

SI 250 ml

• osigurava zdrav rast, veći broj cvjetova i zdrave plodove • dodatak željeza sprječava pojavu kloroze • mala potrošnja • precizno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

HR 250 ml

JANUAR – DECEMBER SIJEČANJ – PROSINAC

15


SPECIALNA MEMBRANSKA GNOJILA SPECIJALNA MEMBRANSKA GNOJIVA GNOJIMO SAMO 1X V SEZONI Podaljšano delovanje hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano rastlin celotno rastno sezono

Produljeno djelovanje hranjiva se kontrolirano oslobađaju, obzirom na temperaturu zemlje, i tako osiguravaju uravnoteženu prihranu vaših biljaka svih 6 mjeseci

Tehnološko dovršena membrana z membrano ovita zrnca gnojila vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija

Tehnološko usavršena membrana u membrani su obložena hranjiva od dušika, fosfora i kalija

Okolju prijazno zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

16

GNOJIMO SAMO 1X GODIŠNJE

Ekološki prihvatljivo radi kontroliranog i postupnog oslobađanja gnojivo je ekološki prihvatljivije jer ne opterećuje podzemne vode


SI/HR 1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 ZA TRAVO Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 3 kg / 100 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 ZA TRAVU Gnojivo s produljenim djelovanjem za gusti, snažni i baršunasto zeleni travnjak temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje. Doziranje: 3 kg / 100 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 3 kg – 4 kom/karton, 48 kartona/paleta 5 kg – 128 kom/paleta

MAREC – JULIJ

OŽUJAK – SRPANJ

PLANTELLA FORMULA 365 ZA IGLAVCE IN RODODENDRONE Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne zimzelene in kisloljubne rastline temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 60–80 g / m2 NPK: 20–6–12 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 ZA ČETINJAČE I RODODENDRONE Gnojivo s produljenim djelovanjem za guste i snažne zimzelene i acidofilne biljke temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje. Doziranje: 60–80 g / m2 NPK: 20–6–12 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

MAREC – JULIJ

OŽUJAK – SRPANJ

PLANTELLA FORMULA 365 ZA UKRASNE BILJKE I ŽIVICE Gnojivo s produljenim djelovanjem za guste i snažne ukrasne grmove i drveće, dvogodišnje i trajne ukrasne biljke te živice temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje. Doziranje: 40–60 g / m2 NPK: 15–7–15 + MgO: 2 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

MAREC – JULIJ

OŽUJAK – SRPANJ

PLANTELLA FORMULA 365 ZA RUŽE Gnojivo s produljenim djelovanjem za lijepe, zdrave i bujne ruže temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji proizvodnje. Doziranje: 50 g / m2 NPK: 15–15–15 + MgO: 2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

MAREC – JULIJ

OŽUJAK – SRPANJ

SI/HR 5 kg

SI/HR 1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 ZA OKRASNE RASTLINE IN ŽIVE MEJE Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne okrasne grmovnice in drevje, dvoletne in trajne okrasne rastline ter žive meje temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 40–60 g / m2 NPK: 15–7–15 + MgO: 2 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 ZA VRTNICE Gnojilo s podaljšanim delovanjem za lepe, zdrave in bujno cvetoče vrtnice temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 50 g / m2 NPK: 15–15–15 + MgO: 2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

SI/HR 3 kg

SI/HR 1 kg

SI/HR 1 kg

17


SPECIALNA KRISTALNA GNOJILA ZA LEP, ZDRAV IN BUJEN VRT SPECIJALNA KRISTALNA GNOJIVA ZA LIJEP, ZDRAV I BUJAN VRT Rastline za svoj razvoj in zdravo rast potrebujejo prilagojena hranila, s pravim razmerjem glavnih in mikro hranil. Pravilna prehrana omogoča zdravo rast, bujno cvetenje in čudovit videz, pomembna pa je tudi za boljšo odpornost rastlin na neugodne zunanje razmere in bolezni ter pred škodljivci.

Biljkama su za njihov razvoj i zdravi rast potrebne prilagođene hranjive tvari, s pravim omjerom glavnih hranjiva i mikrohranjiva. Pravilna prehrana omogućava zdrav rast, bujnu cvatnju i čaroban izgled, a važna je i za bolju otpornost biljaka na nepovoljne vanjske uvjete i bolesti te na štetočine.

KRISTALNA OBLIKA = 3 NAČINI APLIKACIJE KRISTALNI OBLIK = 3 NAČINA PRIMJENE ZALIVANJE ZALIJEVANJE GNOJILO V OBLIKI KRISTALOV 100 % TOPNOST V 1 MINUTI

18

GNOJENJE PREKO LISTOV FOLIJARNO PRSKANJE GNOJIVO U KRISTALNOM OBLIKU 100 %-TNA TOPLJIVOST U 1 MINUTI

POSIPANJE POSIPANJE


Specialna kristalna gnojila za lep, zdrav in bujen vrt Specijalna kristalna gnojiva za lijep, zdrav i bujan vrt

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA OKRASNE RASTLINE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh zunanjih okrasnih (grmovnice, žive meje, rastline na grobovih…) in balkonskih rastlin. Doziranje: 1 kg / 100 m2 NPK: 14–7–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA UKRASNE BILJKE Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje svih vanjskih ukrasnih (grmovi, živice, nadgrobne biljke...) i balkonskih biljaka. Doziranje: 1 kg / 100 m2 NPK: 14–7–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za hitro rast in lepe cvetove • preprosto odmerjanje, majhna poraba

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva • za brzi rast i lijepe cvjetove • jednostavno doziranje, mala potrošnja

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNICE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh vrst vrtnic. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK: 12–9,5–10 + MgO: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA RUŽE Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje svih vrsta ruža. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK: 12–9,5–10 + MgO: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za hitro rast in lepe cvetove • preprosto odmerjanje, majhna poraba

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjivih tvari i mikrohranjivih tvari • za brzi rast i lijepe cvjetove • jednostavno doziranje, mala potrošnja

FEBRUAR – JUNIJ

VELJAČA – LIPANJ

PLANTELLA SPECIALNO KRISTALNO GNOJILO ZA RODODENDRONE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje rododendronov, azalej, hortenzij, vresovk in vrtnih borovnic in drugih kisloljubnih rastlin. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK:14–5–8 + MgO: 5 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za hitro rast in lepe cvetove • preprosto odmerjanje, majhna poraba

SI 1 kg

HR 1 kg

SI 1 kg

HR 1 kg

PLANTELLA SPECIJALNO KRISTALNO GNOJIVO ZA RODODENDRONE Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje rododendrona, azaleja, hortenzija, vrijesova i vrtnih borovnica te drugih biljaka koje rastu na kiselom tlu. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK:14–5–8 + MgO: 5 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta • prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva • za brzi rast i lijepe cvjetove • jednostavno doziranje, mala potrošnja

SI 1 kg

HR 1 kg

MAREC – JUNIJ OŽUJAK – LIPANJ

19


Specialna kristalna gnojila za lep, zdrav in bujen vrt Specijalna kristalna gnojiva za lijep, zdrav i bujan vrt

SI 1 kg

HR 1 kg

SI 1 kg

HR 1 kg

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA IGLAVCE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje jelk, borov, smrek, macesnov, tis, tuj, brinov in drugih iglavcev. Doziranje: 1 kg na 40 m2 NPK:12–5–24 + Mg MgO: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA ČETINJAČE Specijalno gnojivo u obliku kristala prahu za gnojenje jelki, borova, smreka, ariša, tisa, tuja, borovice i drugih četinjača. Doziranje: 1 kg na 40 m2 NPK:12–5–24 + Mg MgO: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za zdravo rast in večjo odpornost • preprosto odmerjanje, majhna poraba

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva • za zdravi rast i veću otpornost • jednostavno doziranje, mala potrošnja

MAREC – JUNIJ

OŽUJAK – LIPANJ

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA JAGODE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja. Doziranje: 1 kg na 20 m2 NPK: 12–6–24 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA JAGODE Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje jagoda, malina, kupina, ribiza, joste, goji bobica, aronije i ostalog bobičastog voća. Doziranje: 1 kg na 20 m2 NPK: 12–6–24 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za zdravo rast in obilnejše plodove

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva • za zdravi rast i obilnije plodove

MAREC – JUNIJ

OŽUJAK – LIPANJ

SI/HR 1 kg

20

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNINE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh vrst vrtnin. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK: 14–7–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA POVRĆE Specijalno gnojivo u obliku kristala za gnojenje svih vrsta povrća. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK: 14–7–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za zanesljivo rodnost in obilen pridelek • preprosto odmerjanje, majhna poraba

• prilagođeni sastav glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva • za pouzdanu rodnost i obilan prihod • jednostavno doziranje, mala potrošnja

MAREC – JUNIJ

OŽUJAK – LIPANJ


Specialna gnojila v obliki granul za lep, zdrav in bujen vrt Specijalna gnojiva u obliku granula za lijep, zdrav i bujan vrt PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA KIVI Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost kivija, mandlja, granatnega jabolka, kakija. Doziranje: 1 kg / 15 m2 NPK: 6–12–24 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA KIVI Specijalno gnojivo za ubrzani rast, cvjetanje i rodnost kivija, badema, šipka i kakija. Doziranje: 1 kg / 15 m2 NPK: 6–12–24 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma • hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba • s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil • uporaba ob sajenju in v času vegetacije

• u obliku granula koje postupno oslobađaju hranjiva • brzo i ciljano djelovanje, jednostavno doziranje, mala potrošnja • s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva • uporaba pri sadnji i tijekom vegetacije

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost limon, pomaranč, mandarin in drugih citrusov. Doziranje: 50 g / m2 NPK: 10–5–15 + MgO: 2 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA CITRUSE Specijalno gnojivo za ubrzani rast, cvjetanje i rodnost limuna, naranči, mandarina i drugih citrusa. Doziranje: 50 g / m2 NPK: 10–5–15 + MgO: 2 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta

• v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma • hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba • s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil • uporaba ob sajenju (priporočamo tudi uporabo Plantella zemlje za citruse) in v času vegetacije

• u obliku granula koje postupno oslobađaju hranjiva • brzo i ciljano djelovanje, jednostavno doziranje, mala potrošnja • s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva • uporaba prilikom sadnje (preporučamo i uporabu Plantella zemlje za citruse) i tijekom vegetacije

SI/HR 1 kg

SI/HR 1 kg

MAREC – SEPTEMBER OŽUJAK – RUJAN

PLANTELLA SPECIALNO SADJARSKO GNOJILO Mineralno gnojilo v granulah z nizko vrednostjo dušika za gnojenje sadnega drevja, vinske trte in krompirja. DOZIRANJE: 4–7 kg / 100 m2 NPK: 5–7–16 + MgO: 3 + mikrohranila PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 kg – 200 kosov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA VOĆKE Mineralno gnojivo u granulama s niskim udjelom dušika za gnojidbu voćaka, vinove loze i krumpira. DOZIRANJE: 4 – 7 kg / 100 m2 NPK: 5–7–16 + MgO: 3 + mikrohranjiva PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 kg – 200 kom/paleta

• dodatek magnezija za preprečevanje listne bledice • dodatek bora za boljši razvoj rastnih vršičkov • posebej prilagojena količina dušika za potrebe sadnega drevja

• dodatak magnezija za sprječavanje lisnog bljedila • dodatak bora za bolji razvoj izdanaka • posebno prilagođena količina dušika za potrebe voćaka

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

21

SI/HR 1 kg


Učinkovita gnojila za bujno cvetje na balkonu in terasi Učinkovita gnojiva za bujnu cvatnju na balkonu i terasi

, e alge Morsk in i in vitam tenja. rji cve to a v ti ak e alge, Morsk atori i i aktiv vitamin . je cvatn SI/HR 500 ml

SI/HR 1L

PLANTELLA CVET Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste cvetočih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin. Doziranje: 7,5 ml / 1 l vode NPK: 6–8–8 + ekstrakt alg + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto • optimalna kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, 11 vitaminov in aktivatorjev cvetenja • z dodanimi morskimi algami • spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres, nastajanje cvetnih nastavkov in bujno cvetenje v živahnih barvah • zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

SI/HR 3L

MAREC – NOVEMBER

SI/HR 500 ml

SI/HR 1L

SI/HR 3L

PLANTELLA LIST Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste listnatih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin. Doziranje: 7,5 ml / 1 l vode NPK: 6–3–6 + ekstrakt alg + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

PLANTELLA LIST Visokokvalitetno tekuće gnojivo s vitaminima i ekstraktima morskih algi za sve vrste zelenih balkonskih, sobnih, prozorskih i vrtnih biljaka. Doziranje: 7,5 ml / 1 l vode NPK: 6–3–6 + ekstrakt algi + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 3 l – 6 kom/karton, 30 kartona/paleta

• edinstvena kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, 11 vitaminov z dodanimi morskimi algami • spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres in bujno olistanost rastlin • zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• jedinstvena kombinacija glavnih hranjiva, mikrohranjiva, 11 vitamina s dodatkom morskih algi • potiče zdrav razvoj korijenja, snažan rast, otpornost na stres i bujne listove biljaka • osigurava zdrav, vitalan izgled biljke • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

MAREC – NOVEMBER

OŽUJAK – STUDENI

22

PLANTELLA CVIJET Visokokvalitetno tekuće gnojivo s vitaminima i ekstraktima morskih algi za sve vrste cvjetajućih balkonskih, sobnih, prozorskih i vrtnih biljaka. Doziranje: 7,5 ml / 1 l vode NPK: 6–8–8 + ekstrakt algi + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 3 l – 6 kom/karton, 30 kartona/paleta • optimalna kombinacija glavnih hranjiva, mikrohranjiva, 11 vitamina i aktivatora cvatnje • s dodatkom morskih algi • potiče zdrav razvoj korijenja, snažan rast, otpornost na stres, nastanak cvjetnih izdanaka i bujnu cvatnju u jarkim bojama • osigurava zdrav, vitalan izgled biljke • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice OŽUJAK – STUDENI

Obo gate no vita min z i. Obo g vitam aćen inim a.


Učinkovita gnojila za bujno cvetje na balkonu in terasi Učinkovita gnojiva za bujnu cvatnju na balkonu i terasi

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA PELARGONIJE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst pelargonij / geranij. Doziranje: 15 ml / 1 l vode NPK: 6–6–8 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto • zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu • uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov • majhna poraba • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka MAREC – OKTOBER

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA SURFINIJE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst surfinij, petunij, milijon zvončkov. Doziranje: 15 ml / 1 l vode NPK: 5–6–10 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto • zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu • uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov • majhna poraba • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka MAREC – SEPTEMBER

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA PELARGONIJE Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva za gnojenje svih vrsta pelargonija/geranija. Doziranje: 15 ml / 1 l vode NPK: 6–6–8 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta • osigurava bujnu cvatnju u jarkim bojama, potiče pravilan razvoj korijenja i jača otpornost na stres • uporaba zalijevanjem preko korijenja i prskanjem preko listova • mala potrošnja • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

SI/HR 1L

OŽUJAK – LISTOPAD

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA SURFINIJE Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva za gnojenje svih vrsta surfinija, petunija, milijun zvončića. Doziranje: 15 ml / 1 l vode NPK: 5–6–10 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta • osigurava bujnu cvatnju u jarkim bojama, potiče pravilan razvoj korijenja i jača otpornost na stres • uporaba zalijevanjem preko korijenja i prskanjem preko listova • mala potrošnja • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

SI/HR 1L

OŽUJAK – RUJAN

23


Pravilna nega orhidej Pravilna njega orhideja PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA ORHIDEJE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst orhidej. Doziranje: 10 ml / 1 l vode NPK: 6–8–7 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto

SI 250 ml

HR 250 ml

SI/HR 250 ml

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA ORHIDEJE Tekuće specijalno gnojivo s prilagođenim sastavom glavnih NPK hranjiva i mikrohranjiva za gnojenje svih vrsta orhideja. Doziranje: 10 ml / 1 l vode NPK: 6–8–7 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

• z rednim gnojenjem zagotavlja številne cvetove in več cvetnih nastavkov ter daljše in bujnejše cvetenje • uporaba z zalivanjem skozi korenine • majhna poraba • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• redovno gnojenje osigurava brojne cvjetove i više cvjetnih izdanaka te dulju i bujniju cvatnju • uporaba zalijevanjem preko korijenja • mala potrošnja • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

JANUAR – DECEMBER

SIJEČANJ – PROSINAC

PLANTELLA TABS ZA ORHIDEJE Specialno gnojilo v obliki šumečih tablet za pravilno in enakomerno prehrano vseh vrst orhidej. Doziranje: 1 tableta / 3 l vode NPK:5–12–6 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) – 12 kosov / karton, 192 kartonov / paleto

PLANTELLA TABS ZA ORHIDEJE Specijalno gnojivo u obliku šumećih tableta za pravilnu i ravnomjernu prehranu svih vrsta orhideja. Doziranje: 1 tableta / 3 l vode NPK:5–12–6 + mikrohranjiva Pakiranje / Transportno pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) – 12 kom/karton, 192 kartona/paleta

• natančno doziranje in preprosta uporaba • šumeče tablete se hitro raztopijo v vodi brez usedlin • hranila se brez mešanja hitro in enakomerno porazdelijo po raztopini • spodbuja bujno cvetenje orhidej, pravilen razvoj korenin in izboljša odpornost na stres

• precizno doziranje i jednostavna uporaba • šumeće tablete brzo se otapaju u vodi bez taloženja • hranjiva se brzo i ravnomjerno raspoređuju u otopini, bez miješanja • potiče brzu cvatnju orhideja, pravilan razvoj korijenja i poboljšava otpornost na stres

JANUAR – DECEMBER

SIJEČANJ – PROSINAC

S šumečo tableto in namakanjem do bujnega cvetenja orhidej. Uz šumeću tabletu i namakanjem do bujne cvatnje orhideja.

1.

1 šumečo tableto Plantella Tabs raztopimo v 3 litrih vode. 1 šumeću tabletu Plantella Tabs otopimo u 3 litre vode.

24

2.

Lonček z orhidejo v celoti namočimo v pripravljeno raztopino. Gnojenje se v povprečju izvaja enkrat na 10 do 14 dni. Posudu s orhidejomu cijelosti namočimo u pripremljenu otopinu. Gnojenje se u prosjeku provodi jednom na 10 do 14 dana.

3.

Po 20 minutah rastlino odcedimo, saj sta substrat in korenine posrkala maksimalno količino vode in hranil. Biljku nakon 20 minuta ocijedimo jer su supstrat i korijenje upili maksimalnu količinu vode i hranjiva.


Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje Kvalitetne zemlje za uspješno vrtlarstvo

tna ponen 5-kom zemlja

PLANTELLA BALKONIA ZEMLJA ZA BALKONSKE RASTLINE Visoko kakovostna petkomponentna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst balkonskih in sobnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 l - 480 kosov / paleto 20 l – 144 kosov / paleto, 45 l – 54 kosov / paleto 60 l – 48 kosov / paleto; 70 l – 39 kosov / paleto

PLANTELLA BALOKNIA ZEMLJA ZA BALKONSKE BILJKE Visokokvalitetna petokomponenta zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta balkonskih i sobnih biljaka. Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 l - 480 kom/paleta 20 l – 144 kom/paleta, 45 l – 54 kom/paleta 60 l – 48 kom/paleta; 70 l – 39 kom/paleta

• najkakovostnejše huminske šote rastlinam zagotavljajo veliko organskih hranil • vsi potrebni minerali in hranila za hiter in dolgotrajen učinek • bio rastlinska vlakna zadržujejo vodo in hranila v področju korenin, da so rastlini najlažje dostopna • dodatek guana rastlinam omogoča boljšo rast in razvoj • aktivatorji cvetenja rastline spodbudijo k razvoju več cvetnih nastavkov ter bujnejšemu cvetenju oziroma olistanosti rastlin

• najkvalitetniji huminski treseti osiguravaju biljkama veliku količinu organskih hranjiva • svi potrebni minerali i hranjiva za brzo i dugotrajno djelovanje • bio biljna vlakna zadržavaju vodu i hranjiva u području korijenja kako bi biljci bila najdostupnija • dodatak guana biljkama omogućava bolji rast i razvoj • aktivatori cvatnje potiču kod biljaka razvoj većeg broja cvjetnih izdanaka te bujniju cvatnju, odnosno gustoću listova biljaka

MAREC – OKTOBER

OŽUJAK – LISTOPAD

PLANTELLA PREMIUM / ZEMLJA ZA OKRASNE RASTLINE Zemlja iz najkakovostnejših šot za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l - 120 kosov / paleto 45 l - 54 kosov / paleto

PLANTELLA PREMIUM / ZEMLJA ZA UKRASNE BILJKE Zemlja od najkvalitetnijeg treseta za sadnju i presađivanje svih vrsta ukrasnih biljaka. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l - 120 kom / paleta 45 l - 54 kom / paleta

• obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi bio vlakni • zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil ter zmanjšuje porabo kemičnih sredstev za varstvo rastlin • z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin • povečuje delež organske in mineralne snovi v tleh

• obogaćena hranjivima s produženim djelovanjem i biljnim bio vlaknima • osigurava visoku sposobnost zadržavanja vode, sprječava ispiranje hranjiva te smanjuje uporabu kemijskih sredstava za zaštitu biljaka • s mješavinom drvenih vlakana i huminskog treseta osigurava idealne uvjete za rast i razvoj biljaka • povećava udio organskih i mineralnih tvari u tlu

SI/HR 5L

SI/HR 20 L

SI/HR 60 L

SI/HR 20 L

SI/HR 45 L

VELJAČA – LISTOPAD FEBRUAR – OKTOBER

25


SI/HR 10 L

Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje Kvalitetne zemlje za uspješno vrtlarstvo

SI/HR 20 L

SI/HR 50 L

SI/HR 70 L

SI/HR 45 L

PLANTELLA IDEAL / ZEMLJA ZA ROŽE IN VRT Zemlja iz najkakovostnejših huminskih šot za sajenje in presajanje vseh sobnih, balkonskih in okrasnih rastlin, zelenjave in zelišč. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 225 kosov / paleto, 20 l – 120 kosov / paleto 50 l – 48 kosov / paleto, 70 l – 36 kosov / paleto

PLANTELLA IDEAL / ZEMLJA ZA CVIJEĆE I VRT Zemlja od najkvalitetnijeg huminskog treseta za sadnju i presađivanje svih sobnih, balkonskih i ukrasnih biljaka, povrća i bilja. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 225 kom/paleta, 20 l – 120 kom/paleta 50 l – 48 kom/paleta, 70 l – 36 kom/paleta

• kombinacija šot zagotavlja optimalen vodno– zračni režim • bioaktivna glina povečuje zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil • rastlinska bio vlakna izboljšajo strukturo in aktivnost tal • dodana hranila za začetno rast ter cvetenje • omogoča hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema

• kombinacija treseta osigurava optimalan vodozračni režim • bioaktivna glina povećava mogućnost korijenja da apsorbira vodu i hranjiva • biljna bio vlakna poboljšavaju strukturu i aktivnost tla • dodatak hranjiva za početni rast i cvatnju • omogućava brzu obnovu i razvoj korijenskog sustava

MAREC – OKTOBER

OŽUJAK – LISTOPAD

PLANTELLA VRTNA ZEMLJA Univerzalna vrtna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rastlin v zelenjavnem in okrasnem vrtu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kosov / paleto

PLANTELLA VRTNA ZEMLJA Univerzalna vrtna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta biljaka u povrtnom i ukrasnom vrtu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kom/paleta

• obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi bio vlakni • zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode in preprečuje izpiranje hranil • vsebuje velik delež organske snovi v obliki huminskih kislin, ki v zemlji tvorijo humus • z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin • izboljšuje strukturo in aktivnost tal

• obogaćena hranjivima s produženim djelovanjem i biljnim bio vlaknima • osigurava visoku sposobnost zadržavanja vode i sprječava ispiranje hranjiva • sadrži visok udio organske tvari u obliku huminske kiseline koja u zemlji tvori humus • s mješavinom drvenih vlakana i huminskog treseta osigurava idealne uvjete za rast i razvoj biljaka • poboljšava strukturu i aktivnost tla

FEBRUAR – NOVEMBER

VELJAČA – STUDENI

SI/HR 10 L

SI/HR 20 L

26

PLANTELLA ZEMLJA ZA GROBOVE Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin na grobovih. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 192 kosov / paleto, 20 l – 120 kosov / paleto

PLANTELLA ZEMLJA ZA GROBOVE Visokokvalitetna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta ukrasnih biljaka na grobovima. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 192 kom/paleta, 20 l – 120 kom/paleta

• vsebuje najkvalitetnejšo huminsko šoto • odlično pokriva površine s svojo temno črno barvo • ne pušča madežev na kamnitih delih • izboljšuje strukturo in aktivnost tal • zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil

• sadrži najkvalitetniji huminski treset • izvrsno pokriva područje svojom prepoznatljivom crnom bojom • ne ostavlja mrlje na kamenim dijelovima • poboljšava strukturu i aktivnost tla • osigurava visoku sposobnost zadržavanja vode, i sprječava ispiranje hranjiva

FEBRUAR – NOVEMBER

VELJAČA – STUDENI


Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje Kvalitetne zemlje za uspješno vrtlarstvo

PLANTELLA ZEMLJA ZA RODODENDRONE Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rododendronov, azalej, hortenzij, borovnic, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kosov / paleto

PLANTELLA ZEMLJA ZA RODODENDRONE Visokokvalitetna specijalna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta rododendrona, azaleja, hortenzija, borovnica, vrijesova i drugih biljaka koje rastu na kiselom tlu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kom/paleta

• vsebuje visoko kakovostne huminske in bele šote • ustrezna kislost za kisloljubne rastline • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji

• sadrži visokokvalitetni huminski i bijeli treset • odgovarajuća kiselost za biljke koje rastu na kiselom tlu • dugotrajno djelovanje mineralnih NPK hranjiva u zemlji

MAREC – MAJ

AVGUST – SEPTEMBER

PLANTELLA ZEMLJA ZA ORHIDEJE Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst orhidej. Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 l – 600 kosov / paleto

PLANTELLA ZEMLJA ZA ORHIDEJE Visokokvalitetna specijalna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta orhideja. Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 l – 600 kom/paleta

• pravo razmerje borovega lubja, kokosovih vlaken, šotnega mahu in perlita • substrat dobro sprejema vodo in hranila ter ohranja stabilno strukturo • ne razpada in ne gnije, nudi zadostno oporo rastlinam • omogoča dobro rast korenin, zdravo rast rastline in dolgotrajno cvetenje orhidej

• savršeni omjer borove kore, kokosovih vlakana, tresetne mahovine i perlita • supstrat dobro upija vodu i hranjiva te održava stabilnu strukturu • ne raspada se i ne truli te osigurava dovoljnu potporu biljkama • omogućava dobar rast korijenja, zdrav rast • biljke i dugotrajnu cvatnju orhideja

JANUAR – DECEMBER

SIJEČANJ – PROSINAC

OŽUJAK – SVIBANJ

SI/HR 45 L

KOLOVOZ – RUJAN

SI/HR 3L

PLANTELLA ZEMLJA ZA CITRUSE IN MEDITERANSKE RASTLINE Visokokakovosten rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst limon, mandarin, pomaranč, fig, kakijev, granatnih jabolk, oljk ter drugih citrusov in mediteranskih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 200 kosov / paleto

PLANTELLA ZEMLJA ZA CITRUSE I MEDITERANSKE BILJKE Visokokvalitetni uzgojni supstrat za sadnju i presađivanje svih vrsta limuna, mandarina, naranči, figa, kakija, šipka, maslina te drugih citrusa i mediteranskih biljaka. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 200 kom/paleta

• vsebuje mešanico huminskih šot za dobro rast citrusov • zagotavlja hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema • za bujno cvetenje, tvorbo plodov, zdravo rast in razvoj • zaloga hranil zadošča za mesec dni

• sadrži mješavinu huminskog treseta za dobar rast citrusa • osigurava brzu obnovu i razvoj korijenskog sustava • za bujnu cvatnju, tvorbu plodova, zdrav rast i razvoj • zaliha hranjiva dovoljna je za mjesec dana

MAREC – OKTOBER

OŽUJAK – LISTOPAD

27

SI/HR 10 L


Z izbranimi izdelki do sanjske trate S odabranim proizvodima do travnjaka iz snova

SI/HR 1 kg

SI/HR 3 kg

SI/HR 5 kg

SI/HR 20 kg

SI/HR 5 kg

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA TRAVO Specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin. Doziranje: 1 kg / 33 m2 NPK: 20–5–5 + MgO: 3 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto 25 kg – 50 kosov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA TRAVU Specijalno gnojivo u granulama za gnojenje svih vrsta trava i biljaka koje rastu na travnjaku. Doziranje: 1 kg / 33 m2 NPK: 20–5–5 + MgO: 3 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kom/karton, 48 kartona/paleta 3 kg – 4 kom/karton, 40 kartona/paleta 5 kg – 128 kom/paleta 25 kg – 50 kom/paleta

• visoka vsebnost dušika v različnih oblikah, ki zagotavljajo takojšnje in dolgotrajno delovanje gnojila • za gosto, enakomerno zeleno in za hojo primerno trato • za večje vrtne trate in športna igrišča

• visok udio dušika u različitim oblicima koji osiguravaju trenutno i dugotrajno djelovanje gnojiva • za gustu, ravnomjerno zelenu travu primjerenu za gaženje • za veće vrtne travnjake i sportska igrališta

MAREC – AVGUST

OŽUJAK – KOLOVOZ

PLANTELLA SPECIALNO JESENSKO GNOJILO ZA TRAVO Specialno gnojilo za jesensko gnojenje trate spodbuja tvorjenje močnejših in globljih korenin in zagotavlja boljše prezimovanje. Trava bo tudi naslednjo pomlad pripravljena za hitro rast. Doziranje: 1 kg / 50 m2 NPK: 6–11–22 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kosov / paleto

PLANTELLA SPECIJALNO GNOJIVO ZA JESENSKO GNOJENJE TRAVE Specijalno gnojivo za jesensku gnojidbu koje formira jače i dublje korijenje koje lakše prezimljava, a takva trava će biti sljedeće proljeće spremna za brz rast. Doziranje: 1 kg / 50 m2 NPK: 6–11–22 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kom/paleta

• uravnoteženo razmerje hranil • z manjšo vsebnostjo dušika za zmanjšano nevarnost pozebe in boljše prezimovanje trate • višja vsebnost fosforja in kalija za močnejše in globlje korenine • naslednjo sezono bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo

• uravnotežen omjer hranjiva • s manjim udjelom dušika za manji rizik mraza i bolje prezimljavanje travnjaka • veći udio fosfora i kalija za jače i dublje korijenje • u sljedećoj sezoni travnjak će biti gušći, zeleniji i primjereniji za hodanje KOLOVOZ – LISTOPAD

AVGUST – OKTOBER

28


PRIPOROČENI ČAS Primerni meseci za opravilo. PREPORUČENO VRIJEME Preporučeni mjeseci za korištenje. OPTIMALNI ČAS V teh mesecih z opravilom dosežete najboljši učinek. OPTIMALNO VRIJEME U ovim mjesecima postižete najbolji učinak.

1 2 3 4 5 6 7 8

koledar opravil za sanjsko trato kalendar radova za travnjak iz snova 1 ODSTRANJEVANJE MAHU: Plantella Proti mahu 3v1 UKLANJANJE MAHOVINE: Plantella Protiv mahovine 3u1 2 ZRAČENJE TRATE: Plantella Kremenovi peski PROZRAČIVANJE TRAVNJAKA 3 GNOJENJE VSAJ 3 X LETNO: Plantella Gnojilo za travo GNOJENJE min. 3x GODIŠNJE: Plantella Gnojivo za travu 4 GNOJENJE 1 X LETNO: Plantella Formula 365 za travo GNOJENJE 1x GODIŠNJE: Plantella Formula 365 za travu 5 SETEV: Plantella mešanice semen SJETVA: Plantella sjeme trave 6 KOŠNJA KOŠNJA 7 ZALIVANJE ZALIJEVANJE 8 GNOJENJE: Plantella Jesensko gnojilo za travo GNOJENJE: Plantella Jesensko gnojivo za travu

PLANTELLA FORMULA 365 GNOJILO ZA TRAVO Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 1 kg / 35 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 GNOJIVO ZA TRAVU Gnojivo s produženim djelovanjem za gusti, snažni i baršunasto zeleni travnjak temelji se na najsuvremenijoj tehnologiji izrade. Doziranje: 1 kg / 35 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 3 kg – 4 kom/karton, 48 kartona/paleta 5 kg – 128 kom/paleta

• zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija • hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano zelenice celotno rastno sezono • zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

• zrnca gnojiva okružena su membranom i sadrže uravnoteženu količinu nužno potrebnog dušika, fosfora i kalija • hranjiva se kontrolirano oslobađaju s obzirom na temperaturu zemlje i vlage te tako osiguravaju uravnoteženu prehranu travnjaka tijekom cijele sezone rasta • zahvaljujući kontroliranom postupnom oslobađanju gnojivo je ekološki prihvatljivije jer ne opterećuje podzemne vode

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

Gnoji m enkra o samo t v se zoni. Gnoje n jedno je samo mus ezoni. SI/HR 1 kg

SI/HR 3 kg

SI/HR 5 kg

29


Z izbranimi izdelki do sanjske trate S odabranim proizvodima do travnjaka iz snova

PLANTELLA PROTI MAHU Specialno trikomponentno sredstvo za odpravljanje in preprečevanje mahu v trati. Doziranje:5 – 10 kg za 10 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kosov / paleto 10 kg – 100 kosov / paleto

SI/HR 5 kg

• železo hitro in učinkovito odstranjuje mah • dodana glavna hranila omogočajo trati hitro priraščanje in krepijo rast • kremenov pesek rahlja tla in zrači travnato površino

SI/HR 10 kg

PLANTELLA PROTIV MAHOVINE Specijalno trikomponentno sredstvo za uklanjanje i sprječavanje mahovine na travnjaku. Doziranje:5 – 10 kg za 10 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kom/paleta 10 kg – 100 kom/paleta • željezo uklanja mahovinu brzo i učinkovito • dodatna glavna hranjiva osiguravaju bujnost travnjaka i potiču rast • kvarcni pijesak olabavljuje tlo i osigurava prozračivanje travnjaka

FEBRUAR – OKTOBER VELJAČA – LISTOPAD

SI/HR 1 kg

PLANTELLA CONTESSA Posebna mešanica obloženih semen iz visoko kakovostnih vrst in sort trav, ki so primerne za vse razmere in lege. Doziranje: 1 kg / 45 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

PLANTELLA CONTESSA Posebna mješavina obloženih sjemenki od visokokvalitetnih vrsta i sorti trava koje su prikladne za sve uvjete i položaje. Doziranje: 1 kg / 45 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• vsako seme je obloženo s hranili in je dvakrat težje od navadnega, kar omogoča natančno setev, zanesljivo kalitev in hitrejšo začetno rast • ptice obloženega semena ne marajo • ustvarja lepo, gosto in vzdržljivo travno rušo • intenzivno zelena in mehka • idealna za dosejevanje praznih mest v trati • primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

• svako sjeme obloženo je hranjivima i dva puta teže od običnog, što omogućava preciznu sjetvu, pouzdano klijanje i brzi početni rast • ptice ne vole obloženo sjeme • stvara lijep, gust i održiv biljni pokrov • intenzivno zelena i meka • idealna za dosijavanje praznih mjesta na travnjaku • primjerena za travnjake, parkove, rekreacijske površine i sportska igrališta

MAREC – SEPTEMBER OŽUJAK – RUJAN

30


Z izbranimi izdelki do sanjske trate S odabranim proizvodima do travnjaka iz snova PLANTELLA VIVA Specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za senčne in polsenčne lege. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

PLANTELLA VIVA Specijalna mješavina sjemenki sastavljena od vrsta i sorti trava koje su prikladne za sjenovite i polusjenovite položaje. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• za zasnovo trat v parkih in na vrtu, v legah, kjer je več sence, na severnih straneh hiš, pod drevjem in v okolici grmičevja • dobra prekrivnost in gosta travna ruša • odporna proti boleznim in teptanju • hitra začetna rast

• za oblikovanje travnjaka u parkovima i vrtu, na položajima s obiljem hladovine, na sjevernim stranama kuća, ispod drveća i oko grmova. • dobro prekrivanje i gusti biljni pokrov • otporna na bolesti i gaženje • brz početni rast

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

SI/HR 1 kg

PLANTELLA UNIVERZAL Specialna mešanica semen, sestavljena iz hitro rastočih vrst in sort trav, ki so primerne za vse podnebne razmere in lege. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

PLANTELLA UNIVERZAL Specijalna mješavina sjemenki sastavljena od brzo rastućih vrsta i sorti trava koje su prikladne za sve vremenske uvjete i položaje. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• dobra prekrivnost in gosta travna ruša • odporna proti boleznim in teptanju • hitra začetna rast • primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

• dobro prekrivanje i gusti biljni pokrov • otporna na bolesti i gaženje • brz početni rast • primjerena za travnjake, parkove, rekreacijske površine i sportska igrališta

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

PLANTELLA ADRIA Adria je specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za suhe in vroče lege. Doziranje: 1 kg / 40 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

PLANTELLA ADRIA Adria je specijalna mješavina sjemenki sastavljena od vrsta i sorti trava koje su prikladne za suhe i vruće površine. Doziranje: 1 kg / 40 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kom/karton, 54 kartona/paleta

• ima unikatno sposobnost, da se regenerira po sušnem stresu • zelena tudi pozno jeseni • dobra prekrivnost in gosta travna ruša • odporna proti boleznim in teptanju

• ima jedinstvenu sposobnost regeneracije nakon stresa od suše • zelena i u kasnu jesen • dobro prekrivanje i gusti biljni pokrov • otporna na bolesti i gaženje

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

SI/HR 1 kg

SI/HR 1 kg

31


Specialna in varovalna sredstva Specijalna i varovalna sredstva

SI/HR 50 L

PLANTELLA RDEČI LESNI SEKANCI Naravno obarvani rdeči lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred. Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kos / paleto

SI/HR 45 L

• zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju • ščitijo tla pred zmrzaljo • ustvarjajo estetski videz vrta • zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in preprečujejo razraščanje plevela • pripomorejo k nastajanju humusa

PLANTELLA DEKORATIVNO BOROVO LUBJE Naravna talna obloga iz borovega lubja (Pinus pinaster). Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kos / paleto

PLANTELLA DEKORATIVNA BOROVA KORA Prirodna obloga za tlo od borove kore (Pinus Pinaster). Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kom/paleta

• grobe granulacije (20–40 mm) in temno rjave barve • dobro prekriva, ustvarja estetski videz in preprečuje razraščanje plevela • ščiti zemljo pred prevelikimi temperaturnimi nihanji • zadržuje toploto in vlago in zmanjšuje potrebo po zalivanju rastlin • pripomorejo k nastajanju humusa

• grube granulacije (20 – 40 mm) i tamnosmeđe boje • dobro prekriva, doprinosi estetskom izgledu i sprječava rast korova • štiti zemlju od prevelikih temperaturnih odstupanja • zadržava toplotu i vlagu te smanjuje potrebu za zalijevanjem biljaka • pridonosi nastanku humusa

MAREC – NOVEMBER

OŽUJAK – STUDENI

PLANTELLA CRVENO DRVENO IVERJE Prirodno obojeno crveno drveno iverje četinjača, primjereno za oblogu tla i ukrašavanje ukrasnih gredica. Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kom/paleta • zadržava toplinu i vlagu te smanjuje potrebu za zalijevanjem • štiti tlo od smrzavanja • stvara estetski izgled vrta • smanjuje potrebu za prekopavanjem zemlje i sprječava rast korova • pridonosi nastanku humusa

MAREC – NOVEMBER OŽUJAK – STUDENI

PLANTELLA RJAVI LESNI SEKANCI Naravno obarvani rjavi lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred. Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kos / paleto • zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju • ščitijo tla pred zmrzaljo • ustvarjajo estetski videz vrta • zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in odstranjevanju plevela • pripomorejo k nastajanju humusa

SI/HR 45 L

PLANTELLA SMEĐE DRVENO IVERJE Prirodno obojeno smeđe drveno iverje četinjača, primjereno za oblogu tla i ukrašavanje ukrasnih gredica. Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kom/paleta • zadržava toplinu i vlagu te smanjuje potrebu za zalijevanjem • štiti tlo od smrzavanja • stvara estetski izgled vrta • smanjuje potrebu za prekopavanjem zemlje i uklanjanjem korova • pridonosi nastanku humusa

MAREC – NOVEMBER OŽUJAK – STUDENI

32


Sredstva za pospeševanje rasti korenin Sredstva za ubrzavanje rasta korijenja PLANTELLA RHIZOPON I, II, III Sredstvo za pospeševanje rasti korenin za pripravo po­tak­njencev vseh vrst rastlin. Plantella Rhizopon I - za zelene potaknjence; Plantella Rhizopon II - za delno olesenele potaknjence; Plantella Rhizopon III - za olesenele potaknjence. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Doziranje: pripravljeno za uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 g – 24 kosov / karton, 240 kartonov / paleto • počasno sproščanje stimulatorjev rasti • zanesljiva in visoka stopnja uspešnosti nastanka novih korenin • prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino • nakup izdelkov je možen le s FFS izkaznico

PLANTELLA RHIZOPON I, II, III Sredstvo za ubrzavanje rasta korijenja za pripremu reznica svih vrsta biljaka. Plantella Rhizopon I - za zelene reznice; Plantella Rhizopon II - za djelomično odrvenjele reznice; Plantella Rhizopon III - za odrvenjele reznice. Doziranje: spremno za uporabu FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 g – 24 kom/karton, 240 kartona/paleta • sporo oslobađanje stimulatora rasta • pouzdan i visok stupanj uspješnosti nastajanja novog korijenja djelovanje • prilagođeno biljnoj skupini • kupnja proizvoda moguća je samo s SZB karticom

HR I 1 kg

HR I 25 g

SI I 25 g

HR II 25 g

SI II 25 g

HR III 25 g

SI III 25 g

SIJEČANJ – PROSINAC JANUAR – DECEMBER

33


Strokovnjaki po naravi Stručnjaci po prirodi

Učinkoviti izdelki za ekološko vrtnarjenje

Učinkoviti proizvodi za ekološko vrtlarstvo

Ljudje se vedno bolj zavedamo prednosti samooskrbe in uživanja pristne, domače in naravne hrane. Skladno s tem, se krepi tudi trend ekološkega vrtnarjenja, katerega smo med prvimi prevzeli tudi v Unichemu. V ta namen smo razvili naravno linijo BIO PLANTELLA ljubiteljem vrtnarjenja ponuja naravne rešitve za prehrano in varstvo rastlin.

Ljudi su sve svjesniji prednosti samoopskrbe i konzumacije autentične, domaće i prirodne hrane. U skladu s time jača i trend ekološkog vrtlarstva koji smo među prvima prihvatili i u Unichemu. Za tu smo svrhu razvili prirodnu liniju BIO PLANTELLA koja ljubiteljima vrtlarstva nudi prirodna rješenja za prihranu i zaštitu biljaka.

V treh desetletjih je blagovna znamka BIO PLANTELLA širila izbor izdelkov in pridobila status vodilne bio blagovne znamke v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah po svetu. S prenovo dizajna v letu 2016 smo našim potrošnikom ponudili sodobno, jasno in močno podobo, ki postavlja nove trende in sveže smernice v celotni kategoriji.

34

Tijekom tri desetljeća robna marka BIO PLANTELLA širila je izbor proizvoda i stekla status vodeće robne marke "bio" u Sloveniji, Hrvatskoj i ostalim zemljama diljem svijeta. Redizajnom u 2016. godini svojim smo potrošačima ponudili moderan, jasan i snažan izgled koji postavlja nove trendove i svježe smjernice u cijeloj kategoriji.


DOVOLJENJE ZA UPORABO V EKOLOŠKI PRIDELAVI PO EVROPSKI REGULATIVI ES 834/2007.

SA DOZVOLOM ZA UPOTREBU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U SKLADU S EUROPSKOM REGULATIVOM EC 834/2007.

Popolnoma naravna in učinkovita izbira za bio vrt. Potpuno prirodan i učinkovit izbor za biovrt.

Dokazana učinkovitost

Dokazana učinkovitost

Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo z lastnim, prepoznavnim znakom TEST – testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI.

Naši proizvodi rezultat su dugogodišnjeg znanja, provjerenih istraživanja i tehnoloških inovacija, a učinkovitost proizvoda testirana je i potvrđena u stručnim laboratorijima. Svoju konkurentsku prednost i ključno svojstvo svojih proizvoda komuniciramo vlastitom prepoznatljivom oznakom TEST – testirana učinkovitost i sloganom STRUČNJACI PO PRIRODI.

Ekološki pristop k vrtnarjenju se prične že s pravilno izbiro substrata in sredstev za pripravo tal za setev in sajenje. V ta namen BIO PLANTELLA ponuja visoko kakovostne zemlje in trdna ter tekoča organska gnojila, ki rastlinam zagotavljajo najboljše sestavine za zdravo rast. Linija vključuje tudi izdelke za mehansko zaščito, ki preprečujejo škodo, katero povzročajo rastlinski škodljivci, hkrati pa omogoča pregled nad njihovo množičnostjo. Različna naravna sredstva za krepitev rastlin odganjajo in uničujejo škodljivce ter rastline ščitijo pred boleznimi. V naših izdelkih najdete preverjeno učinkovite naravne sestavine kot so naravni piretrin iz rastline dalmatinski bolhač, njivska preslica, sojin lecitin, timijan in brin.

Ekološki pristup vrtlarenju počinje pravilnim odabirom supstrata i sredstava za pripremu tla za sijanje i sadnju. Za tu svrhu BIO PLANTELLA nudi visokokvalitetne zemlje i kruta te tekuća organska gnojiva koja biljkama osiguravaju najbolje sastojke za zdrav rast. Linija uključuje i proizvode za mehaničku zaštitu koji sprečavaju štetu koju izazivaju biljni štetnici, a istodobno omogućuje pregled nad njihovim razmnožavanjem. Različita prirodna sredstva za jačanje biljaka odbijaju i uništavaju štetnike i biljke štite od bolesti. U našim proizvodima možete pronaći provjereno učinkovite prirodne sastojke kao što su prirodni piretrin iz biljke dalmatinski buhač, poljska preslica, sojin lecitin, timijan i smreka.

35


Naravna in učinkovita gnojila za ekološko vrtnarjenje Prirodni i učinkoviti proizvodi za ekološko vrtlarstvo

SI/HR 3 kg

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gnojenje in dognojevanje vseh vrst vrtnih in okrasnih rastlin. Doziranje: 3 kg / 35 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL 100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje i dognojavanje svih vrsta vrtnih i ukrasnih biljaka. Doziranje: 3 kg / 35 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kom/karton, 40 kartona/paleta

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebuje fulvinske in huminske kisline, visoka vsebnost suhe in organske snovi izboljšuje sposobnost zadrževanja vode • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima • granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva • sadrži fulvinske i huminske kiseline, dok visok udio suhe i organske tvari poboljšava sposobnost zadržavanja vode • obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari VELJAČA – STUDENI

FEBRUAR – NOVEMBER

SI/HR 1 kg

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE 100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika in ostalih plodovk. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg–8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA RAJČICE I PLODOVITO POVRĆE 100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje rajčica i ostalog plodovitog povrća. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebujejo fulvinske in huminske kisline • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• s dodatkom prirodnog kalija za čvršće plodove punijeg okusa • uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima • granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva • sadrži fulvinske i huminske kiseline • obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari OŽUJAK – LISTOPAD

MAREC – OKTOBER

36


BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA LISTNATO ZELENJAVO 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje solatnic, zelja, cvetače, ohrovta in druge listnate zelenjave. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA LISNATO POVRĆE 100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje salata, kupusa, cvjetače, kelja i drugog lisnatog povrća. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• z dodatkom naravnega kalija za bolj okusno zdravo zelenjavo • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebujejo fulvinske in huminske kisline • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• s dodatkom prirodnog kalija za ukusnije zdravo povrće • uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima • granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva • sadrži fulvinske i huminske kiseline • obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

SI/HR 1 kg

VELJAČA – STUDENI FEBRUAR – NOVEMBER

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA BOROVNICE IN KISLOLJUBNE RASTLINE 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje borovnic, ameriških borovnic, rododendronov, hortenzij, azalej, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA BOROVNICE I ACIDOFILNE BILJKE 100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje borovnica, američkih borovnica, rododendrona, hortenzija, azaleja, vrijesova i ostalih acidofilnih biljaka. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• zagotavlja optimalno kislo pH vrednost zemlje • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• osigurava optimalnu kiselu pH vrijednost zemlje • uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima • granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva • sadrži fulvinske i huminske kiseline, obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari

FEBRUAR – NOVEMBER

VELJAČA – STUDENI

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE IN JAGODIČEVJE 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto • z dodatkom naravnega fosforja za okusne sadeže • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi FEBRUAR – NOVEMBER

SI/HR 1 kg

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE I BOBIČASTO VOĆE 100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje jagoda, malina, kupina, ribiza, ogrozda, goji bobica, aronije i ostalog bobičastog voća. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta • s dodatkom prirodnog fosfora za ukusne plodove • uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima • granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva • sadrži fulvinske i huminske kiseline, obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari VELJAČA – STUDENI

37

SI/HR 1 kg


Naravna in učinkovita gnojila za ekološko vrtnarjenje Prirodni i učinkoviti proizvodi za ekološko vrtlarstvo

3 kg

SI/HR

SI/HR 500 ml

1L

3L

BIO PLANTELLA KOMPOST AKTIVATOR 100 % organski dodatek za pripravo kakovostnega domačega komposta. Doziranje: 150–200 g / m3 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA KOMPOST AKTIVATOR 100 % organski dodatak za pripremu kvalitetnog domaćeg komposta. Doziranje: 150–200 g / m3 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kom/karton, 40 kartona/paleta

• iz povsem naravnih sestavin • prilagojena sestava spodbudi aktivnost mikroorganizmov, kar močno pospeši proces kompostiranja • za pripravo kakovostnega humusa, primerljivega tistemu iz gozdnih tal

• od potpuno prirodnih sastojaka • prilagođen sastav potiče aktivnost mikroorganizama, čime se znatno ubrzava proces kompostiranja • za pripremu kvalitetnog humusa, sličnog onom u šumskom tlu

MAREC – OKTOBER

OŽUJAK – LISTOPAD

BIO PLANTELLA VRT Visoko kakovostno tekoče organsko gnojilo iz izvlečka morskih alg za vse vrste vrtnin, jagodičevja, sadnega drevja in okrasnih rastlin. Doziranje: 10 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto 3 l–6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA VRT Visokokvalitetno tekuće organsko gnojivo od ekstrakta morskih algi za sve vrste povrća, bobičastog voća, voćki i ukrasnih biljaka. Doziranje: 10 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 45 kartona/paleta 3 l – 6 kom/karton, 30 kartona/paleta

• 100% organsko gnojilo • za zdrav in močan koreninski sistem, optimalno rast in cvete­nje, večji pridelek ter boljšo kakovost plodov polnega okusa • z naravnimi rastlinskimi rastnimi hormoni, mešanico potrebnih hranil, aminokislin in vitaminov • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• 100% organsko gnojivo • za zdrav i snažan korijenov sustav, optimalan rast i cvjetanje, veći urod te bolju kvalitetu plodova punog okusa • s prirodnim biljnim hormonima rasta, mješavinom potrebnih hranjiva, aminokiselina i vitamina • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

FEBRUAR – OKTOBER

VELJAČA – LISTOPAD

SI/HR 500 ml

38

BIO PLANTELLA VITA Naravni vitaminski kompleks za prehrano in krepitev vseh vrst rastlin z izjemno hitrim delovanjem. Doziranje: 30–40 ml / 5 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA VITA Prirodni vitaminski kompleks za prehranu i jačanje svih vrsta biljaka s iznimno brzim djelovanjem. Doziranje: 30–40 ml / 5 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 84 kartona/paleta

• visoka vsebnost vitaminov za večjo odpornost na bolezni, škodljivce in različne vremenske razmere in strese, kot so vročina, mraz, poškodbe po toči, suši, vetru • bistveno poveča koreninsko maso ter s tem bujno cvetenje in obilen pridelek • primerna za zalivanje ali foliarno gnojenje • idealna kombinacija organske snovi, proteinov, aminokislin, peptidov ter vitaminov za hitro rast • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• visok udio vitamina za veću otpornost na bolesti, štetočine te različite vremenske uvjete i stresove kao što su vrućina, hladnoća, šteta od tuče, suša, vjetar • uvelike povećava korijensku masu, a time i bujno cvjetanje i obilne usjeve • primjereno za zalijevanje ili folijarno gnojenje • idealna kombinacija organske tvari, proteina, aminokiselina, peptida i vitamina za brzi rast • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN


Visoko kakovostne organske zemlje za zdravo rast Visokokvalitetne organske zemlje za zdravi rast BIO PLANTELLA ORGANSKA ZEMLJA ZA BIO VRT IN CVETJE Visoko kakovostna univerzalna organska zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih, balkonskih in sobnih rastlin ter zelenjave in zelišč v bio vrtu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 l – 96 kosov / paleto

BIO PLANTELLA ORGANSKA ZEMLJA ZA BIO VRT I CVIJEĆE Visokokvalitetna univerzalna organska zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta ukrasnog, balkonskog i sobnog cvijeća te povrća i bilja u organskom vrtu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 l – 96 kom/paleta

• iz povsem naravnih sestavin, zato je odlična za bio pridelavo • idealna kombinacija treh šot za optimalen vodno-zračni režim • bogata z organskimi hranilnimi snovmi za bujne in zdrave rastline • dodana organska gnojila povečajo zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil • v novem kompaktnem pakiranju za preprosto prenašanje in shranjevanje

• od posve prirodnih sastojaka, stoga je odlična za organsku proizvodnju • idealna kombinacija tri treseta za optimalan vodozračni režim • bogata organskim hranjivima za bujne i zdrave biljke • dodana organska gnojiva povećavaju sposobnost apsorpcije vode i hranjivih tvari u korijenju • u novoj kompaktnoj ambalaži za jednostavno nošenje i skladištenje

SI/HR 25 L

MAREC – OKTOBER OŽUJAK – LISTOPAD

BIO PLANTELLA START Visoko kakovostna zemlja iz najkakovostnejših šot za setev, vzgojo in presajanje sadik. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l – 120 kosov / paleto 50 l – 48 kosov / paleto

BIO PLANTELLA START Visokokvalitetna zemlja od najkvalitetnijih treseta za sjetve, uzgoj i pikiranje. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l – 120 kom/paleta 50 l – 48 kom/paleta

• vsebuje 100% naravno šoto • mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast • zagotavlja idealne pogoje za rast mladih rastlin ter zdrave in močne sadike • fino mleta struktura zemlje ustvarja idealno razmerje zraka in vode v območju korenin • kombinacija šot skrbi za optimalno zadrževanje vode v zemlji

• omogućuje mladim biljkama idealne uvjete za razvoj korijenja i snažan rast • osigurava idealne uvjete za rast mladih biljaka te zdravih i snažnih sadnica • sitno mljevena struktura zemlje stvara idealan omjer zraka i vode u području korijenja • kombinacija treseta osigurava optimalno zadržavanje vode u zemlji

JANUAR – OKTOBER

SI/HR 20 L

SI/HR 50 L

SIJEČANJ – LISTOPAD

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA BOROVNICE Visoko kakovostna organska zemlja za ekološko sajenje in presajanje vseh vrst: borovnic, brusnic in drugih kisloljubnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 60 l - 48 kos / paleto

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA BOROVNICE Visokokvalitetna organska zemlja za ekološku sadnju i presađivanje svih vrsta: borovnica, brusnica i drugih acidofilnih biljaka. Pakiranje / Transportno pakiranje: 60 l - 48 kom / paleti

• zagotavlja optimalne kislo pH vrednost, prilagojeno borovnicam, brusnicam, rododendronom … • z najkakovostnejšo huminsko šoto: bogato z organsko snovjo in humusom • bioaktivna glina preprečuje izhlapevanje vode • dodano dolgo delujoče organsko gnojilo • za bujne in zdrave borovnice polnega okusa

• osigurava optimalnu kiselu pH vrijednost prilagođenu borovnicama, brusnicama, rododendronima... • s najkvalitetnijim huminskim tresetom: bogat organskim tvarima i humusom • bioaktivna glina sprječava isparavanje vode • dodano organsko gnojivo s dugim djelovanjem • za bujne i zdrave borovnice punog okusa

MAREC – MAJ

OŽUJAK – SVIBANJ

SEPTEMBER – NOVEMBER

RUJAN – STUDENI

39

SI/HR 60 L


Naravni izdelki za okusne in zdrave paradižnike Prirodni proizvodi za ukusnu i zdravu rajčicu

SI/HR 50 L

SI/HR 1 kg

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA PARADIŽNIKE Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst paradižnikov, drugih plodovk in zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah. Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kosov / paleto

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA RAJČICE Visokokvalitetna zemlja za sadnju i presađivanje svih vrsta rajčica, plodovitog povrća i ostalog povrća u vrtu, koritima ili visokim gredicama. Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 komada / paleta

• vsebuje optimalno kombinacijo črne in bele huminske šote • izbrana hranila pomagajo pri uspešni oploditvi in oblikovanju plodov • zagotavlja naravno in zdravo rast ter razvoj sočnih plodov • zagotavlja optimalno strukturno stabilnost zemlje in nudi optimalen vodno-zračni režim

• sadrži optimalnu kombinaciju crnog i bijelog huminskog treseta • odabrana hranjiva doprinose uspješnoj oplodnji i oblikovanju plodova • osigurava prirodan i zdrav rast te razvoj sočnih plodova • osigurava optimalnu strukturnu stabilnost zemlje i omogućuje optimalan vodozračni režim

APRIL – SEPTEMBER

TRAVANJ – RUJAN

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE 100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika in ostalih plodovk. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg–8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA RAJČICE I PLODOVITO POVRĆE 100 % organsko gnojivo u obliku granula za gnojenje rajčica i ostalog plodovitog povrća. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kom/karton, 54 kartona/paleta

• z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebujejo fulvinske in huminske kisline • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• s dodatkom prirodnog kalija za čvršće plodove punijeg okusa • uravnotežena NPK formula osigurava zdravi rast i razvoj biljaka te urod bogat vitaminima • granule se u dodiru sa zemljom i vodom oslobađaju u području korijenja i osiguravaju dugotrajnu dostupnost hranjiva • sadrži fulvinske i huminske kiseline • obogaćuje strukturu i aktivnost tla te povećava udio organske tvari OŽUJAK – LISTOPAD

MAREC – OKTOBER

40


BIO PLANTELLA KALCIJEVO LISTNO GNOJILO ZA PARADIŽNIKE Organsko kalcijevo gnojilo za preprečevanje in zdravljenje fizioloških bolezni paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk. Doziranje: 30–40 ml / 10 l vode / 100 m2 (foliarno) 80–120 ml / 10 l vode (zalivanje) Organska snov: 22, N: 3,5, CAO: 8 Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA KALCIJEVO LISNO GNOJIVO ZA RAJČICE Organsko kalcijevo gnojivo za sprječavanje i liječenje fizioloških bolesti rajčica, paprika, krastavaca, patlidžana, tikvica i ostalog plodovitog povrća. Doziranje: 30–40 ml / 10 l vode / 100 m2 (folijarno) 80–120 ml / 10 l vode (zalijevanje) Organska tvar: 22, N: 3,5, CAO: 8 Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

• zdravi gnitje vršičkov na paradižniku in ostalih vrtninah • ima trojno delovanje – kot biostimulator, gnojilo in korektor za pomanjkanje kalcija • aminokisline kot rastlinski biostimulator pomagajo pri boljšem prenosu kalcija in ostalih mikroelementov v rastlino • preprečuje pokanje plodov pri paradižniku in grenko pegavost pri jabolkih ter izboljša skladiščno sposobnost plodovk • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• sprječava vršnu trulež plodova rajčica i ostalog povrća • ima trostruko djelovanje – kao biostimulator, gnojivo i korektor za nedostatak kalcija • aminokiseline kao biljni biostimulatori poboljšavaju prijenos kalcija i ostalih mikroelemenata u biljku • sprječava pucanje plodova rajčice i smanjuje rizik od gorke pjegavosti kod jabuka te poboljšava skladišnu sposobnost plodovitog povrća • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

APRIL – OKTOBER

KOLOVOZ – LISTOPAD

BIO PLANTELLA ORGANSKO GNOJILO ZA PARADIŽNIKE Visoko kakovostno tekoče organsko gnojilo iz rjavih morskih alg za gnojenje paradižnikov, paprik, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk. Doziranje: 10 –15 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA ORGANSKO GNOJIVO ZA RAJČICE Visokokvalitetno tekuće organsko gnojivo od smeđih morskih algi za gnojenje rajčica, paprika, krastavaca, patlidžana, tikvica i ostalog plodovitog povrća. Doziranje: 10 –15 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• tekoči izvlečki morskih alg rastlinam omogočajo odličen razvoj • optimalna vsebnost hranil za zdrav in močan koreninski sistem, odlično rast in cvetenje • dodan naravni kalij za zdrave in sočne plodove • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• tekući ekstrakti morskih alga omogućuju odličan razvoj • optimalni udio hranjiva za zdrav i snažan korijenov sustav, odličan rast i cvjetanje • dodatak prirodnog kalija za zdrave i sočne plodove • jednostavno doziranje s poklopcem u obliku mjerice

APRIL – OKTOBER

KOLOVOZ – LISTOPAD

SI/HR 250 ml

SI/HR 1L

BIO PLANTELLA VITAL ZA PARADIŽNIKE Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk. Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA VITAL ZA RAJČICE Prirodni preparat na bazi poljske preslice za jačanje rajčica, paprika, krastavaca, patlidžana, tikvica i ostalog plodovitog povrća. Doziranje: u raspršivaču za neposrednu uporabu Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• njivska preslica je izjemno bogata s silicijem, kalcijem in drugimi minerali in vitamini • krepi celično steno rastlin in tako preprečuje vstop bolezni vanjo, zaradi česar se dvigne odpornost rastlin • sestavine spodbujajo zdravo rast paradižnika in plodovk

• poljska preslica iznimno je bogata silicijem, kalcijem te drugim mineralima i vitaminima • jača stanične stijenke biljaka, čime sprječava rizik od zaraze i povećava otpornost biljaka • sastojci potiču zdrav rast rajčica i plodovitog povrća SVIBANJ – RUJAN

MAJ – SEPTEMBER

41

SI/HR 500 ml


Učinkovita zaščita pred boleznimi rastlin Učinkovita ekološka zaštita od bolesti

BIO PLANTELLA UNIVERZALNI FUNGICID Fungicid na podlagi mikroorganizmov za omejevanje nadaljnjega širjenja glivičnih bolezni na vrtninah, v trsnicah, drevesnicah ter na travnatih površinah. Doziranje: 5 g / 100 m2 FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 5 g - 20 kom / karton, 108 kartonov / paleto

NOVO

• proti listni pegavosti, sivi plesni, beli gnilobi in drugim glivičnim boleznim • vsebuje glivo Pythium oligandrum sev M1, ki deluje kot mikoparazit in ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila. • krepi celične stene ter tako povečuje odpornost in spodbuja rast gojenih rastlin • kratka karenčna doba

SI 5g

BIO PLANTELLA UNIVERZALNI FUNGICID Fungicid na bazi mikroorganizama u obliku močivog praha (WP) za ograničavanje daljnjeg širenja gljivičnih bolesti na povrtnicama, u prporištima, na sadnicama šumskog i ukrasnog bilja te na travnatim površinama (vrtni travnjaci, igrališta za golf, nogometna igrališta). Doziranje: 5 g / 100 m2 FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 10 ml – 30 kom / karton, 126 kartona / paletu • protiv pjegavosti lista, sive plijesni, bijele truleži i ostalih gljivičnih bolesti. • mogućnost folijarne primjene i primjene sa zalijevanjem ili namakanjem. • za suho ili vlažno tretiranje gomolja i tretiranje sjemenki. • kratka karenca.

MAREC – OKTOBER

SI/HR 35 g

SI/HR 1 kg

OŽUJAK - LISTOPAD

BIO PLANTELLA BAKER Visoko koncentrirano gnojilo z bakrom za listno škropljenje zelenjave, sadnih in drugih rastlin ter vinske trte, ki izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil. Doziranje: 10–30 g / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 35 g – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 1 kg – 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA BAKAR Visokokoncentrirano gnojivo s bakrom za prskanje povrća, sadnica i drugih biljaka te vinove loze koje poboljšava prirodnu otpornost, fotosintezu i prihvat hranjiva. Doziranje: 10–30 g / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 35 g – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta 1 kg – 6 kom/karton, 28 kartona/paleta

• za zimsko in jesensko foliarno škropljenje ter škropljenje v času vegetacije • za zdrave rastline in večjo rodnost • večja vsebnost bakra in manjša poraba na enoto v primerjavi s podobnimi pripravki

• za zimsko i jesensko folijarno prskanje te prskanje u vrijeme vegetacije • za zdrave biljke i obilan urod • veći udio bakra u gnojivu te manja potrošnja po jedinici u usporedbi sa sličnim preparatima na bazi bakra na tržištu

JANUAR – MAREC

SI/HR 500 ml

SI/HR 50 ml

OKTOBER – DECEMBER

SIJEČANJ – OŽUJAK

BIO PLANTELLA NATUR Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev in vitalnost rastlin v času vegetacije. Izvleček njivske preslice (Equisetum arvense L.) je na seznamu osnovnih snovi (1107/2009). Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo v koncentratu: 10 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml (razpršilka) – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 50 ml (koncentrat) – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NATUR Prirodni preparat na bazi poljske preslice za jačanje i vitalnost biljaka u vrijeme vegetacije. Ekstrakt poljske preslice (Equisetum arvense L.) na popisu je osnovnih tvari (1107/2009). Doziranje: u raspršivaču za neposrednu uporabu u koncentratu: 10 ml/1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml (raspršivač) – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta 50 ml (koncentrat) – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta

• za preprečevanje in zatiranje plesni, škrlupa, rje • za sadno drevje, vrtnine in okrasne rastline • krepi celice rastlin in preprečuje vdor bolezni v rastlino

• za sprječavanje i suzbijanje plijesni, krastavosti, hrđe • uporaba na voćkama, povrću i ukrasnim biljkama • jača stanice biljaka, a time i prodor bolesti u biljku

MAREC – OKTOBER

42

LISTOPAD – PROSINAC

OŽUJAK – LISTOPAD


Učinkovita ekološka zaščita pred škodljivci Učinkovita ekološka zaštita od štetočina

NOVO

BIO PLANTELLA ARION PROTI POLŽEM Povsem naravna vaba v obliki modrih granul s takojšnjim učinkom proti vsem vrstam polžev na okrasnih gredicah, zelenjavnem vrtu in jagodah. Doziranje: 3,8 g / m2 FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 500 g – 12 kom / karton, 84 kartonov / paleto • izjemno odporen na dež – do 14 dni • odlična ješčnost, takojšnje delovanje • prodaja brez izkaznice, v neživilskih trgovinah MAREC – OKTOBER

BIO PLANTELLA OLJE ZA ŠKROPLJENJE Povsem naraven insekticid in akaricid, ki hitro uniči vse razvojne stadije škodljivih žuželk, kot so kapar, listne uši in pršice. Doziranje: 20 ml / 1 – 1,5 l FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje /Transportno pakiranje: 200 ml - 15 kos / karton, 98 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA OVITEX Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih kukaca i grinja u voćarstvu i ukrasnom bilju. Doziranje: 20 ml/1 – 1,5 l FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 15 kom/karton, 98 kartona/paleta

• povsem naraven in s takojšnjim učinkom • uniči kaparja, pršice, uši, … • deluje na vse stadije škodljivcev: jajčeca, ličinke, odrasle žuželke • izjemno učinkovito delovanje

• posve prirodno i s trenutnim učinkom • suzbija štitaste uši, grinje, lisne uši... • djeluje na sve razvojne faze štetočina: jajašca, ličinke, odrasle insekte • izuzetno učinkovito djelovanje

JANUAR – DECEMBER

SIJEČANJ – PROSINAC

BIO PLANTELLA ARION PROTIV PUŽEVA Potpuno prirodni mamac u obliku plavih granula s trenutnim učinkom protiv svih vrsta puževa na ukrasnim gredicama, u povrtnjacima i na jagodama. Doziranje: 3,8 g / m2 FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 500 g – 12 kom / karton, 84 kartona / paleta • iznimno otporan na kišu – do 14 dana. • izvrsna ješnost, trenutno djelovanje. • prodaja bez iskaznice u prodavaonicama neprehrambenih proizvoda.

SI 500 ml

OŽUJAK - LISTOPAD

SI 200 ml

HR 200 ml

43


BIO PLANTELLA KENYATOX Insekticid iz naravnega piretrina za zatiranje rastlinskih škodljivcev na okrasnih rastlinah v obliki pršila. Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 750 ml – 17 kosov / karton,16 kartonov / paleto

SI 750 ml

HR 750 ml

BIO PLANTELLA FLORA VERDE Insekticidni koncentrat iz naravnega piretrina iz rastline dalmatinski bolhač za zatiranje rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu, na okrasnih in sobnih rastlinah ter trti. Doziranje: 20 ml/12.5 l/125 m2 FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml–25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto SI 20 ml

SI/HR 500 ml

• naravni insekticid s takojšnjim učinkom • za ekološko pridelavo • uporaba brez izkaznice, prodaja v trgovinah, registriranih za prodajo FFS • kratka karenčna doba

• izboljšana formula: 2,7x več piretirna in brez sinergista PBO • naravna sestava na osnovi rastline dalmatinski bolhač • insekticid s kurativnim delovanjem • širok spekter delovanja – za zatiranje listnih uši, gosenice metuljev in rastlinjakovega ščitkarja • primeren za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih • brez karenčne dobe

• poboljšana formula: 2,7x više piretrina i bez sinergista PBO • prirodni sastav na bazi biljke dalmatinski buhač • insekticid s kurativnim djelovanjem • širok raspon djelovanja za suzbijanje lisnih ušiju, gusjenica leptira i bijelih mušica • primjeren za uporabu u vanjskim i unutarnjim prostorima • bez razdoblja karencije

APRIL - NOVEMBER

TRAVANJ - PROSINAC

BIO PLANTELLA FLORA VERDE Insekticidni koncentrat od prirodnog piretrina dobiven iz biljke dalmatinski buhač za uništavanje biljnih nametnika u povrtnjacima, na ukrasnim i sobnim biljkama te na vinovoj lozi. Doziranje: 20 ml/12.5 l/125 m2 FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta • prirodni insekticid s trenutnim učinkom • za ekološku proizvodnju • uporaba bez iskaznice, prodaja u trgovinama registriranim za prodaju FFS

JANUAR – DECEMBER

SIJEČANJ - PROSINAC

BIO PLANTELLA THYMI 100 % naravni sprej za rastline na osnovi izvlečka timijana in brina krepi rastline in odganja škodljivce. Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA THYMI 100 % prirodni sprej za biljke na bazi ekstrakta timijana i kleka jača biljke i osigurava obranu od štetočina. Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• učinkovita rešitev za odganjanje listnih uši, ščitkarjev, resokrilcev in drugih škodljivcev na zelenjavi, sadnem drevju, jagodičevju, trti in okrasnih rastlinah • ni nevaren čebelam in drugim koristnim organizmom • sestava omogoča boljšo oprijemljivost sredstva in s tem povečuje učinkovitost; nima karenčne dobe

• učinkovito rješenje protiv lisnih ušiju, štitastih moljaca, tripsa i drugih štetočina na povrću, voćkama, bobičastom voću, vinovoj lozi i ukrasnim biljkama • nije opasan za pčele i druge korisne organizme • sastav omogućava bolje prianjanje sredstva te time povećava učinkovitost; bez razdoblja karencije

JANUAR – DECEMBER

SIJEČANJ – PROSINAC

44

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE PLUS Insekticid na bazi prirodnog piretrina za suzbijanje biljnih štetnika na ukrasnim biljkama. Doziranje: u raspršivaču za neposrednu uporabu FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 750 ml – 17 kom/karton,16 kartona/paleta

NOVO


Učinkovita mehanska zaščita pred škodljivci Učinkovita mehanička zaštita od štetočina BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE Odlična mehanska zaščita pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu in na sadnem drevju. Doziranje: 20 – 24 malih plošč / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 18 kosov/ karton, 64 kartonov / paleto • za povsem naravno zatiranje listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih škodljivcev • natančno določena rumena barva škodljivca zvabi v past • visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage • brez karenčne dobe

BIO PLANTELLA ŽUTE LJEPLJIVE PLOČE Odlična mehanička zaštita od širokog spektra biljnih štetnika u povrtnjaku i voćnjaku. Doziranje: 20 – 24 malih ploča / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 18 kom/karton, 64 kartona/paleta • za posve prirodno suzbijanje lisnih ušiju, resokrilca, bijelih mušica i drugih štetočina • precizno određena žuta boja namami štetočine u klopku • visokokvalitetno entomološko ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina (i vrlo laganih), ne ispire se i ne otapa • dugotrajna postojanost zahvaljujući visokoj otpornosti pri promjenama temperature i vlazi • bez razdoblja karencije

SI/HR

TRAVANJ – RUJAN APRIL – SEPTEMBER

BIO PLANTELLA PLOŠČE PROTI ČEBULNI MUHI Ekološko najprimernejša zaščita čebule, pora, česna, šalotke, drobnjaka in šopaste čebule. Doziranje: 1 - 2 plošči / m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kosov – 18 kosov / karton, 64 kartonov / paleto • za povsem naravno zaščito vrtnin pred ličinkami čebulne muhe in porove zavrtalke, listnimi ušmi, rastlinjakovim ščitkarjem in stebelnim kapusovim kljunotajem • visoko kakovostno entomološko lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage • enostavna uporaba z dodanimi palčkami

BIO PLANTELLA PLOČE PROTIV LUKOVE MUHE Ekološki najprimjerenija zaštita za luk, poriluk, češnjak, ljutiku, vlasac i velški luk. Doziranje: 1 - 2 ploče / m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kom – 18 kom/karton, 64 kartona/paleta • za posve prirodnu zaštitu biljaka od ličinki lukove muhe, minera poriluka, lisnih ušiju, štitastih moljaca i male repičine pipe • visokokvalitetno entomološko ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina (i vrlo laganih), ne ispire se i ne otapa • dugotrajna postojanost zahvaljujući visokoj otpornosti pri promjenama temperature i vlazi • jednostavna uporaba s dodanim štapićima

SI/HR

OŽUJAK – STUDENI

MAREC – NOVEMBER

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČICE / METULJČKI Odlična mehanska zaščita sobnih in balkonskih rastlin pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v obliki metulja. Doziranje: po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 60 kartonov / paleto • lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev, se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost

BIO PLANTELLA ŽUTE LJEPLJIVE PLOČE/ LEPTIRI Odlična mehanička zaštita sobnih i balkonskih biljaka od širokog spektra biljnih štetnika u obliku leptira. Doziranje: po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 40 kom/karton, 60 kartona/paleta SI/HR

• ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina, ne ispire se i ne otapa • dugotrajna postojanost SIJEČANJ – PROSINAC

JANUAR – DECEMBER

45


Učinkovita mehanska zaščita pred škodljivci Učinkovita mehanička zaštita od štetočina

SI/HR

BIO PLANTELLA MODRE LEPLJIVE PLOŠČE Odlična mehanska zaščita rastlin pred cvetličnim resarjem oziroma kalifornijskim tripsom na okrasnih rastlinah, vrtninah in sadnem drevju v rastlinjakih in na prostem. Doziranje: 20–24 malih plošč / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 55 kartonov / paleto SI/HR

BIO PLANTELLA BELE LEPLJIVE PLOŠČE Odlična mehanska zaščita sadnega drevja pred sadnimi grizlicami in listnimi osicami. Doziranje: 20–24 malih plošč / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 55 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA BIJELE LJEPLJIVE PLOČE Izvrsna mehanička zaštita voćaka od grizlica i lisnih osica. Doziranje: 20 – 24 malih ploča/100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 40 kom/karton, 55 kartona/paleta

• visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev (tudi zelo lahkih), se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage • brez karenčne dobe

• visokokvalitetno ljepilo omogućava brzu ljepljivost svih štetočina (i vrlo laganih), ne ispire se i ne otapa • dugotrajna postojanost zahvaljujući visokoj otpornosti pri promjenama temperature i vlazi • bez razdoblja karencije

MAREC – APRIL

OŽUJAK – TRAVANJ

BIO PLANTELLA PLAVE LJEPLJIVE PLOČE Odlična mehanička zaštita biljka od kalifornijskog tripsa na ukrasnom bilju, povrću i voćkama u staklenicima i na otvorenom. Doziranje: 20 – 24 malih ploča/100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kom – 40 kom/karton, 55 kartona/paleta

• natančno določena modra barva škodljivca zagotovo zvabi v past • visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost (tudi nekaj mesecev)

• precizno određena plava boja koja štetnika sigurno namami u zamku • visokokvalitetno ljepilo koje omogućava da se brzo zalijepe i vrlo lagani štetnici, ne ispire se i ne otapa te nije štetan za biljke • dugotrajna postojanost (i nekoliko mjeseci)

FEBRUAR - OKTOBER

VELJAČA - LISTOPAD

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK Odlična mehanska zaščita sadnega drevja, grmovnic in okrasnih dreves pred širokim spektrom škodljivcev. Doziranje: po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 m – 24 kosov/ karton, 68 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA LJEPLJIVA TRAKA Izvrsna mehanička zaštita voćaka, grmova i ukrasnog grmlja od širokog spektra štetočina. Doziranje: po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 m – 24 kom/karton, 68 kartona/paleta

• za hvatanje gusjenica malog mrazovca, grba • za lovljenje gosenic malega zimskega pedica, korak gusjenica, gusjenica ostalih mrazovaca i zemljemerk, gosenic drugih pedicev in drugih drugih štetočina voćaka škodljivcev sadnega drevja • visokokvalitetno ljepilo omogućava brzu • visoko kakovostnolepilo omogoča hitro lepljivost ljepljivost svih štetočina, ne ispire se i ne otapa vseh škodljivcev, se ne izpira in ne topi • odgovarajuća širina osigurava pouzdanu • primerna širina zagotavlja zanesljivo kontrolu štetočina neprehodnost za škodljivce • obostrana mogućnost lijepljenja • obojestranska lepljivost za preprosto in hitro zajednostavno i brzo namještanje nameščanje

SI/HR

OŽUJAK – STUDENI MAREC – NOVEMBER

46


BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA Naravna cepilna smola za premazovanje ran pri cepljenju in pri drugih poškodbah na drevju in grmičevju. Doziranje: enakomerno premažemo poškodovane dele Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g – 30 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 350 g – 10 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA Prirodna smola za premazivanje rana kod cijepljenja i ostalih oštećenja na drveću i grmlju. Doziranje: ravnomjerno premažemo oštećene dijelove Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g – 30 kom/karton, 126 kartona/paleta 350 g – 10 kom/karton, 126 kartona/paleta

• omogoča hitrejše celjenje ran, preprečuje razvoj bakterij in vdor bolezenskih klic v rastlino • dobra elastičnost pri nizkih temperaturah • primerna gostota za odlično prekrivnost ran • gobica omogoča enostavno nanašanje

• omogućava brže cijeljenje rana, sprječava razvoj bakterija i prodor uzročnika bolesti u biljku • dobra elastičnost na niskim temperaturama • primjerena gustoća za odlično prekrivanje rana • spužva omogućava jednostavno nanošenje

JANUAR – MAREC

SIJEČANJ – OŽUJAK

JULIJ – AVGUST

• biološka zaščita, ki neguje drevesna debla in povečuje njihovo elastičnost • zaradi dobre oprijemljivosti je drevje zaščiteno vso zimo • bela barva zaščitnega premaza odbija sončne žarke in preprečuje pokanje skorje • primeren za kraje s hudo vročino JANUAR – FEBRUAR

SI/HR 350g

SRPANJ – KOLOVOZ

LISTOPAD – PROSINAC

OKTOBER – DECEMBER

BIO PLANTELLA PROTEKT Naravni premaz za zaščito dreves pred spomladansko pozebo. Doziranje: debla enakomerno premažemo od tal do vej Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg – 12 kosov / karton, 15 kartonov / paleto

SI/HR 100 g

BIO PLANTELLA PROTEKT Prirodni premaz za zaštitu drveća od proljetnog smrzavanja. Doziranje: debla ravnomjerno premažemo od tla do grana Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg – 12 kom/karton, 15 kartona/paleta 3 kg – 144 kom/paleta

SI/HR 1,5 kg

• biološka zaštita koja njeguje debla drveća i povećava njihovu elastičnost • zahvaljujući dobrom prianjanju stablo je zaštićeno tijekom čitave zime • bijela boja zaštitnog premaza odbija sunčeve zrake i sprječava pucanje kore • primjeren za krajeve s velikim vrućinama

SI/HR 3 kg

JUNIJ

NOVEMBER – DECEMBER

SIJEČANJ – VELJAČA

LIPANJ

STUDENI – PROSINAC

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LISTE Naraven balzam varuje in čisti balkonske in sobne rastline ter listom vrača zdrav, naraven lesk. Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 24 kosov / karton, 110 kartonov / paleto • odpira listne pore in čisti listne površine • preprečuje prijemanje umazanije in prahu in tako omogoča lažje dihanje rastlin • odstranjuje madeže apnenca • enostavna uporaba v aerosolu • brez neprijetnega vonja, ne kaplja

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LIŠĆE Prirodni balzam štiti i čisti balkonske i sobne biljke te listovima vraća zdrav, prirodan sjaj. Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 24 kom/karton, 110 kartona/paleta • otvara lisne pore i čisti lisne površine • sprječava prianjanje prljavštine i praha, čime olakšava disanje biljaka • uklanja mrlje od vapnenca • jednostavna uporaba u aerosolu • bez neugodnog mirisa, ne curi

SI/HR 200 ml

SIJEČANJ – PROSINAC

JANUAR – DECEMBER

47


Fungicidi za preprečevanje bolezni Fungicidi za prevenciju bolesti

Ljubitelji vrtnarjenja v svoje rastline vlagajo veliko ljubezni

Ljubitelji vrtlarenja ulažu puno ljubavi i nade u svoje biljke kako bi

in upov za bogat pridelek. Zaradi objektivnih razlogov in

urod bio bogat. Međutim, iz objektivnih razloga, a ponekad i zbog

včasih tudi zaradi pomanjkanja znanja pa rastline vedno ne

nedostatka znanja, biljke ne ispunjavaju uvijek sva očekivanja.

upravičijo vseh pričakovanj. Napadi bolezni in škodljivcev

Napadi bolesti i štetočina povećavaju se iz godine u godinu, i

so iz leta v leto večji in čeprav se močno trudimo, da bi se

premda se naporno trudimo nositi se s njima

z njimi spopadli na naraven način, včasih s pravimi ukrepi zamudimo.

na prirodan način, ponekad je provođenje pravih mjera prekasno. U slučajevima kada su biljke već ozbiljno napadnute i zaražene,

Za primere, ko so rastline že močno napadene in obolele,

ljubiteljima vrtlarenja nudimo pomoć u obliku integrirane

ljubiteljem vrtnarjenja nudimo pomoč v obliki integrirane

kurativne fungicidne i insekticidne zaštite. Proizvodi iz skupine

kurativne fungicidne in insekticidne zaščite. Izdelki iz

VIVERA rješavaju probleme s najčešćim štetočinama (uši, grinje,

skupine VIVERA rešujejo probleme z najbolj razširjenimi

savijači, bijele mušiceitd.), kao i mnogim biljnim bolestima poput:

škodljivci (uši, pršice, zavijači, rastlinjakov ščitkar, itd.),

plijesan, krastavost, trulež itd.

poleg tega pa tudi s številnimi rastlinskimi boleznimi, kot so: plesni, škrlup, gniloba, itd.

Pojedinačni proizvodi prilagođeni su svim biljnim vrstama – od voćaka do povrća i ukrasnog bilja.

Posamezni izdelki so prilagojeni za vse rastlinske vrste – od sadnega drevja, do zelenjave in okrasnih rastlin.

Većina proizvoda odlikuje se djelovanjem na širok raspon bolesti i štetočina, od kojih neki imaju i vrlo kratko razdoblje karencije.

Večina izdelkov se odlikuje z delovanjem na širok spekter

Proizvodi VIVERA namijenjeni su nešto iskusnijim zaljubljenicima

bolezni in škodljivcev, nekateri med njimi pa imajo tudi zelo

u vrtlarenje koji su položili odgovarajući ispit za uporabu te su

kratko karenčno dobo. Izdelki VIVERA so namenjeni malce

stoga informirani o racionalnoj upotrebi tih sredstava.

bolj izkušenim ljubiteljem vrtnarjenja, ki so si za uporabo pridobili ustrezen izpit in so tako poučeni o racionalni uporabi teh sredstev.

48


Herbicidi za zatiranje plevelov Herbicidi za suzbijanje korova

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4 Neselektivni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 ml - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4 Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjeg i višegodišnjeg širokolisnog i uskolisnog korova. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 ml – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta

• rastline ga vsrkajo prek listov in stebel • uniči plevel s korenino vred • deluje sistemično

• biljke ga upiju preko listova i stabljike • uništava korov i korijenje • djeluje sustavno

MAREC – NOVEMBER

OŽUJAK – STUDENI

VIVERA BANVEL Selektivni herbicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje širokolistnih vrst plevela. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA BANVEL Selektivni herbicid u obliku koncentrata za emulziju (EC) za suzbijanje širokolisnih vrsta korova. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• uporablja se na travnikih in v nasadih jablan • za zatiranje eno in veoeletnih řirokolistnih plevelov, kot so: kislica, njivski slak, navadni plotni slak, robide

• upotrebljava se na travnjacima i voćnjacima jabuka • za suzbijanje jedno- i višegodišnjeg širokolisnog korova kao što su: kiselica, poljski slak, obični slak, kupina

SI 50 ml

SI 20 ml

MAREC – NOVEMBER OŽUJAK – STUDENI

49


Fungicidi za preprečevanje bolezni Fungicidi za prevenciju bolesti

SI 10 ml

SI/HR 15 g

VIVERA TOPAS ® 100 EC Učinkovit fungicid proti širokemu spektru bolezni na trti, sadnem drevju, jagodah, zelenjavi in okrasnih rastlinah. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 10 ml – 30 kom / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA TOPAS ® 100 EC Učinkovit fungicid protiv širokog spektra bolesti vinove loze, voćki, jagoda, povrća i ukrasnog bilja. FFS: Sredstvo za zaštitu bilja rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 10 ml – 30 kom / karton, 126 kartona / paleta

• vrhunska učinkovitost proti pepelovki, oidiju in drugim glivičnim boleznim • fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem • rastline ga vsrkajo preko listov in stebel • že 30 minut po škropljenju dež ne more izprati aktivne snovi

• vrhunska učinkovitost protiv pepelnica, oidija i ostalih gljivičnih bolesti • fungicid s preventivnim i kurativnim djelovanjem • biljke ga upijaju putem listova i stabljika • već 30 minuta nakon prskanja kiša ne može isprati aktivne tvari

APRIL – AVGUST

APRIL - AUGUST

VIVERA CHORUS 50 WG Fungicid za zatiranje jablanovega škrlupa, sadne gnilobe in monilije na sadnem drevju. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 15 g - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA CHORUS 50 WG Fungicid za suzbijanje krastavosti jabuke, smeđe truleži plodova i monilije na voćkama. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 15 g – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta

• aktivna snov ciprodinil s sistematičnim in translaminarnim načinom delovanja preprečuje vdor glive v rastlino ter zavira njeno razraščanje v listno tkivo zaradi posebne strukture odlično deluje pri nizkih temperaturah • deluje tako preventivno kot kurativno • kurativen učinek že okoli 48 ur po začetku okužbe • odlična topnost zrnc v vodi

• aktivna tvar ciprodinil sa sustavnim i translaminarnim djelovanjem sprječava prodor gljivice u biljku te suzbija njezinu proliferaciju u lisno tkivo, a zahvaljujući posebnoj strukturi odlično djeluje na niskim temperaturama • djeluje kako preventivno tako i kurativno • kurativni učinak već oko 48 sati nakon početka infekcije • odlična topljivost zrnaca u vodi

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

50


VIVERA SCORE 250 EC Fungicid za zatiranje pepelastih plesni, listnih pegavosti in rje na vrtninah in jagodah ter za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa ter jablanove pepelovke. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 30 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA SCORE 250 EC Fungicid za suzbijanje pepeljaste plijesni, lisne pjegavosti i hrđe na povrću i jagodama te za suzbijanje krastavosti jabuke i kruške te pepelnice jabuke. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 30 kom/karton, 126 kartona/paleta

• aktivna snov se enakomerno razporedi po rastlinskem tkivu • višja učinkovitost pri nizkih temperaturah • zelo nizka hlapnost zagotavlja odlično delovanje pri visokih temperaturah

• aktivna tvar ravnomjerno se rasporedi po tkivu biljke • veći učinak na niskim temperaturama • vrlo niska hlapljivost osigurava odlično djelovanje na visokim temperaturama

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

VIVERA SWITCH 62,5 WG Fungicid za zatiranje povzročitelja sive plesni na okrasnih rastlinah, vrtninah, vinski trti in jagodah, za zatiranje bele gnilobe na vrtninah in pepelovk v tratah. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 40 g - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA ORTIVA Fungicid s širokim spektrom delovanja na bolezni rastlin v številnih kulturah. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

SI/HR 10 ml

VIVERA SWITCH 62,5 WG Na ukrasnim biljkama, povrću, vinovoj lozi i jagodama, za suzbijanje bijele truleži na povrću i pepelnice na travnjaku. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 40 g – 20 kom/karton, 126 kartona/paleta

• dve aktivni snovi za dvojno delovanje: kontaktno in sistemično • izredno učinkovit proti sivi plesni in beli gnilobi

• dvije aktivne tvari za dvostruko djelovanje: kontaktno i sustavno • iznimno učinkovit protiv sive plijesni i bijele truleži

APRIL – SEPTEMBER

TRAVANJ – RUJAN

SI 40 g

VIVERA ORTIVA Fungicid sa širokim spektrom djelovanja na bolesti biljaka u brojnim kulturama. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta 25 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• odlično in enakomerno zaščiti celotno rastlino • počasi prehaja v notranjost lista - zmerno sistemično delovanje • zelo obstojen na listni površini, zato deluje odlično preventivno • samo en pripravek za vse bolezni vinske trte

• odlično i ravnomjerno zaštiti čitavu biljku • sporo prolazi u unutrašnjost lista – umjereno sustavno djelovanje • vrlo postojan na lisnoj površini, stoga pruža odlično preventivno djelovanje • samo jedan preparat za sve bolesti vinove loze

MAREC – SEPTEMBER

OŽUJAK – RUJAN

SI 10 ml

SI 25 ml

51


Insekticidi za zatiranje škodljivcev Insekticidi za suzbijanje štetočina

SI 10 ml

SI 20 ml

SI 10 ml

SI 25 ml

HR 10 ml

VIVERA VERTIMEC PRO Akaricid in insekticid širokega spektra. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto • deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo • po aplikaciji se hitro vsrka v liste, kjer se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci • zaradi hitre razgradnje na svetobi je za doseganje dobrega delovanja priporočljivo uporabiti sredstvo v večernih urah ali na oblačen dan

VIVERA KARATE ZEON 5 CS Učinkovit insekticid, ki deluje na širok spekter škodljivcev v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, na vinski trti in hmelju. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA KARATE ZEON 5 CS Učinkovit insekticid koji djeluje na širok spektar štetočina u poljodjelstvu, vrtlarstvu, voćarstvu, na vinovoj lozi i hmelju. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta 20 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta

• varen človeku in naravi zaradi nove Zeon formulacije • zaradi posebnih mikrokapsul učinkuje izredno hitro • deluje kontaktno in želodčno • kratka karenca • do 5x manjša poraba kot pri primerljivih insekticidih na trgu

• siguran za korisnika i prirodu zahvaljujući novoj Zeon formuli • izuzetno brzi učinak zahvaljujući posebnim mikrokapsulama • djeluje kontaktno i želučano • kratko razdoblje karencije • do 5x manja potrošnja od usporedivih insekticida na tržištu

MAREC – NOVEMBER

OŽUJAK – STUDENI

VIVERA VERTIMEC 1,8 % EC Akaricid i insekticid širokog spektra. FFS: Fitofarmaceutsko sredstvo primjenjujte sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml – 25 kom/karton, 126 kartona/paleta • djeluje na sve mobilne faze štetočina koje se aktivno hrane • brzo se upija u listove nakon nanošenja te se odlaže i time omogućuje zaštitu od štetnika koji grizu i sisaju • zbog brze razgradnje na svjetlu, za postizanje dobrog djelovanja preporučamo uporabu sredstva u večernjim satima ili za oblačnih dana OŽUJAK – RUJAN

MAREC – SEPTEMBER

52


53


Učinkoviti insekticidi za dom brez nadležnega mrčesa Učinkoviti insekticidi za dom bez dosadnih insekata.

Kot protiutež hitremu delovnemu tempu v sodobnem svetu

Kao protutežu brzom radnom ritmu u modernom svijetu ljudi

ljudje vse bolj cenimo prosti čas, ki ga želimo čim bolje

sve više cijene slobodno vrijeme koje žele što bolje iskoristiti. No

izkoristiti. V našo sprostitveno oazo pa se lahko prikradejo

u opuštajuću oazu mogu se prikrasti insekti (mravi, ose, žohari,

insekti (mravlje, ose, ščurki, komarji, molji, pajki … ) in

komarci, moljci, pauci…) i uništiti zasluženi odmor.

uničijo zasluženi počitek. Ne samo da je u njihovoj blizini nelagodno nego često prenose i Ne samo, da nam je v njihovi prisotnosti nelagodno, pogosto

različite bolesti te na taj ili neki drugi način ugrožavaju zdravlje.

prenašajo tudi različne bolezni in na tak ali drugačen način ogrožajo naše zdravje.

Za bezbrižno provođenje slobodnih dana u tvrtki Unichem razvili smo robnu marku EFFECT koja predstavlja učinkovitu zaštitu

V podjetju Unichem smo za brezskrbne prostočasne

od svih vrsta letećih i plazećih kukaca. Sredstva pomoću kojih

dni razvili blagovno znamko EFFECT, ki predstavlja

se možete zaštititi od insekata jednostavna su za uporabu i vrlo

učinkovito zaščito pred vsemi vrstami letečih in plazečih

učinkovita.

žuželk. Sredstva, s katerimi se lahko sedaj dolgotrajno in učinkovito zaščitimo pred mrčesom, so okolju in človeku prijazna, enostavna za uporabo in zelo učinkovita.

54


V skupini EFFECT so na voljo različni izdelki in formulacije

U liniji EFFECT na raspolaganju su različiti proizvodi i formulacije

za različne skupine žuželk. Nekateri učinkujejo v trenutku,

za različite skupine kukaca. Neki djeluju u trenutku, dok drugi

drugi pa imajo v skladu z navadami mrčesa podaljšano

imaju produljeno djelovanje u skladu s navikama kukaca – posebna

delovanje - posebna formula poskrbi, da insekti vabo

formula osigurava da insekti odnesu mamac u svoje gnijezdo

prinesejo v svoje gnezdo in ga tam uničijo. Določeni izdelki

i da ga tamo unište. Određeni proizvodi imaju dodan i repelent koji

imajo dodano še odvračalo, ki odganja mrčes tudi, ko

odbija kukce i kad prozračite prostor.

prostor prezračimo. Unichem nudi i insekticidne proizvode pod robnom markom Unichem ponuja tudi insekticidne izdelke pod blagovno

BIOTOLL.

znamko BIOTOLL. Posebna novost su specijalni proizvodi s učinkom Popolna novost so specialni izdelki z odganjalnim

NOVO

učinkom proti klopom in komarjem, ki so

NOVO

odbijanja krpelja i komaraca koji su označeni kao linija EFFECT PROTECT.

označeni kot podlinija EFFECT PROTECT.

ZA GNEZDA Z RAZDALJE do 6 m ZA GNIJEZDA S UDALJENOSTI do 6 m

DELUJE V TRENUTKU! DJELUJE U TRENUTKU!

EFFECT INSEKTICID PROTI OSAM IN SRŠENOM Effect aerosol za ose in sršene je kontaktni insekticid v spreju z dokazanim učinkom, namenjen zatiranju os in sršenov. Posebna formula dveh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje pa tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo brez pikajoče nadloge. Proti osam in sršenom pršite v gnezdo z razdalje 4 - 6 m, in sicer proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund. Aktivna snov: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5 %, PBO 1,2 % Formulacija: aerosol Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml - 24 kosov / karton, 60 kartonov / paleto 750 ml - 12 kosov / karton, 64 kartonov / paleto • takojšnji učinek • podaljšano delovanje • vsebuje odvračalo, ki prepreči povratek žuželk na tretirano površino • varno in enostavno za uporabo

EFFECT INSEKTICID PROTIV OSA I STRŠLJENOVA (aerosol) Effect aerosol za ose i stršljene je kontaktni insekticid u spreju s dokazanim učinkom u suzbijanju osa i stršljena. Posebna formula dviju aktivnih tvari trenutno uništava dosadne kukce, a djeluje i produženo čime još dugo vremena čuva naš prostor od opasnih insekata. Za ose i stršljene prskajte u gnijezdo s udaljenosti 4 – 6 m, naime za ose 5 sekundi, a za stršljene 10 sekundi. Aktivna tvar: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5 %, PBO 1,2 % Formulacija: aerosol Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml – 24 kom/karton, 60 kartona/paleta 750 ml – 12 kom/karton, 64 kartona/paleta • trenutni učinak • produženo djelovanje • sadrži sredstvo za odvraćanje koje sprečava povratak kukaca na obrađenu površinu • siguran i jednostavan za uporabu

55

SI/HR 400 ml

SI/HR 750 ml


Insekticidi za leteče in plazeče žuželke Insekticidi za suzbijanje letećih i gmizućih insekata

TROJNO DELOVANJE

1 - UČINKUJE V TRENUTKU. 2 - DOLGOTRAJNO ZAŠČITI. 3 - PROSTOR OSVEŽI S PRIJETNIM VONJEM.

TROSTRUKI UČINAK

1 - DJELUJE U TRENUTKU. 2 - DUGOROČNO ŠTITI. 3 - OSVJEŽAVA PROSTOR UGODNIM MIRISOM.

SI/HR 400 ml

SI 500 ml

HR 500 ml

UNIVERSAL Učinkovit insekticid s takojšnjim in dolgotrajnim delovanjem za zatiranje muh, mravelj in ščurkov. Uporablja se v bivalnih prostorih, kleteh, shrambah, na terasah, v kampih ter drugih odprtih in zaprtih prostorih, kjer se nahajajo insekti. Aktivna snov: permetrin 0,25 %, piretrin 0,01% Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto • takojšnja in dolgotrajna zaščita, 100 % učinkovitost do 3 tednov • velika učinkovitost v zaprtih prostorih in na prostem • ne hlapi in ne pušča madežev • obstojen na sončni svetlobi

56

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID AEROSOL Učinkovit insekticid v obliki aerosola, ki s posebno formulo dveh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo brez insektov. Uporabljamo ga za zatiranje muh in komarjev, deluje tudi proti moljem, mušicam, pršicam ter plazečemu mrčesu. Aktivna snov: tetrametrin 0,3 %, permetrin 0,1 % Formulacija: aerosol Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml - 24 kosov / karton, 60 kartonov / paleto • učinkuje takoj, s podaljšanim delovanjem pa zagotavlja dolgotrajno zaščito • varen za uporabo • dodan repelent odganja mrčes • osveži prostor s prijetnim vonjem

UNIVERSAL Učinkoviti insekticid s trenutačnim i dugotrajnim djelovanjem za suzbijanjemuha, mrava i žohara. Upotrebljava se u stambenim prostorima, podrumima, ostavama, na terasama, u kampovima te drugim otvorenim i zatvorenim prostorima u kojima obitavaju insekti. Aktivna tvar: permetrin 0,25 %, piretrin 0,01% Formulacija: pripremljena za neposrednu uporabu Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta • neposredna i dugotrajna zaštita, 100 %-tni učinak do 3 tjedna • odličan učinak u zatvorenim prostorima i na otvorenom • ne curi i ne ostavlja mrlje • postojan na sunčevom svjetlu

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID AEROSOL Učinkoviti insekticid u obliku aerosola koji zahvaljujući posebnoj formuli dviju aktivnih tvari uzrokuje trenutno uništenje dosadnih kukaca, ima dugotrajan učinak i dugo vremena čuva naš prostor od insekata. Upotrebljavamo ga za suzbijanje muha i komaraca, a učinkovit je i protiv moljaca, mušica, grinja i ostalih gmizućih kukaca. Aktivna tvar: tetrametrin 0,3 %, permetrin 0,1 % Formulacija: aerosol Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml - 24 komada / karton, 60 kartona/paleta • trenutni učinak, s produljenim djelovanjem koje osigurava dugotrajnu zaštitu • siguran za uporabu • dodani repelent odbija kukce • osvježava prostor ugodnim mirisom


FARACID Specialno in učinkovito sredstvo za zatiranje mravelj s kontaktnim, dolgotrajnim in podaljšanim delovanjem. Zakasnjeno delovanje omogoča, da se mravlje vrnejo v gnezdo in kontaminirajo leglo. Primeren je za uporabo v bivalnih prostorih in zunaj. Aktivna snov: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02%, PBO 0,02% Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

FARACID Specijalno i učinkovito sredstvo za suzbijanje mrava s kontaktnim, dugotrajnim i produženim djelovanjem. Odgođeno djelovanje omogućuje da se mravi vrate u gnijezdo i kontaminiraju leglo. Primjeren za uporabu u stambenim prostorima i vani. Aktivna tvar: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02%, PBO 0,02% Formulacija: pripremljena za neposrednu uporabu Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta

• dolgotrajna zaščita pred plazečimi žuželkami do 6 mesecev • posebna formulacija - aktivne snovi so v mikrokapsulah, ki ob stiku z zrakom počasi razpadajo in sproščajo aktivne snovi na podlago na katero smo nanesli pripravek

• dugotrajna zaštita od gmizućih insekata do 6 mjeseci • posebna formula - aktivne tvari nalaze se u mikrokapsulama koje se u dodiru sa zrakom polako razgrađuju i otpuštaju aktivne tvari na podlogu na koju smo nanijeli pripravak

KMALU USKORO

EFFECT VABA ZA MRAVLJE Učinkovita vaba za zatiranje črnih mravelj in njihovih gnezd. Mravlje privlači, saj je bogata s hranljivimi in sladkimi formulanti; tekočina in energijska moč vabe omogoča hitro in obilno hranjenje. Po zaužitju vabe se mravlje vrnejo v svoje gnezdo in jo posredujejo drugim mravljam v koloniji, vključno s kraljico. Aktivna sestavina: imidakloprid 0,02% w/w Pakiranje: 2 vabi / zložekno • pripravljena insekticidna gel vaba v škatli z vabami • vsebuje imidakloprid, ki zatira črne mravlje • tudi za uničenje gnezd • varna in enostavna za uporabo

SI 500 ml

HR 500 ml

EFFECT MAMAC ZA MRAVE Učinkovit mamac za suzbijanje crnih mrava i njihovih gnijezda. Privlači mrave jer je bogat hranjivim i slatkim formulacijama; tekućina i energetska snaga mamca omogućuje brzo i obilno hranjenje. Nakon gutanja mamca mravi se vraćaju u svoje gnijezdo i prenose ga ostalim mravima u koloniji, uključujući kraljicu. Aktivna tvar: imidakloprid 0,02% w/w Pakiranje: 2 mamca / ljepenka • unaprijed pripremljeni gel mamac u kutiji s mamcem • sadrži imidakloprid koji suzbija crne mrave • također za učinkovito uništavanje gnijezda • siguran i jednostavan za uporabu

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

57

SI/HR


Insekticidi za leteče in plazeče žuželke Insekticidi za suzbijanje letećih i gmizućih insekata Mikrokapsule Mikrokapsula Membrana Membrana

Aktivna snov Aktivna tvar

100 %

UČINKOVITO IN DOLGOTRAJNO DELOVANJE PRED PLAZEČIMI ŽUŽELKAMI - TUDI DO 6 MESECEV.

SI/HR 100 ml

100 % UČINKOVIT I

DUGOTRAJAN UČINAK PROTIV GMIZUĆIH KUKACA – I DO 6 MJESECI.

SI 500 ml

EFFECT INSEKTICID PROTI PLAZEČIM ŽUŽELKAM Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, za dolgotrajen in takojšen učinek. Zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo učinkovanje (do 6 mesecev) zaradi posebne membrane mikrokapsule. Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes. Aktivna snov: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02 %, PBO 0,02 % Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto • visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev) • mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi • mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda – uničenje celotne populacije • za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventiva

58

EFFECT MICROTECH CS Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, kot so ščurki in mravlje za dolgotrajen in takojšen učinek. Effect Microtech CS zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo učinkovanje (do 6 mesecev). Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes. Primerno za uporabo na mestih, kjer se žuželke gibljejo po zidnih razpokah, po robovih sten, znotraj in zunaj stavb. Aktivna snov: tetrametrin 4 %, permetrin 8 %, PBO 8 % Formulacija: koncentrat Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml - 30 kosov / karton, 36 kartonov / paleto

EFFECT MICROTECH CS Posebno pripremljena mikrokapsulirana formula protiv gmizućih štetočina kao što su žohari i mravi za dugotrajan i trenutni učinak. Effect Microtech CS osigurava vrhunsko kontaktno djelovanje i vrlo dugačak učinak (do 6 mjeseci). Membrana omogućava sporo otpuštanje aktivnih tvari te se također može zalijepiti na insekte. Primjeren za uporabu na mjestima gdje se kukci kreću kroz pukotine u zidu, duž rubova zidova te unutar i izvan zgrada. Aktivna tvar: tetrametrin 4 %, permetrin 8 %, PBO 8 % Formulacija: koncentrat Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml – 30 kom/karton, 36 kartona/paleta

• visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev) • mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi • mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda – uničenje celotne populacije • za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventive

• iznimno dugoročan učinak (do 6 mjeseci) • mikrokapsula štiti aktivne sastojke – također otporne na visoku temperaturu i vlagu • kukci odnose mikrokapsule u svoja gnijezda – eliminacija cijele populacije • za suzbijanje većih populacija i u preventivne svrhe

EFFECT INSEKTICID PROTIV GMIZUĆIH INSEKATA Posebno pripremljena mikrokapsulirana formula protiv gmizućih štetočina, za dugotrajan i trenutačan učinak. Osigurava vrhunsko kontaktno djelovanje i vrlo dugačak učinak (do 6 mjeseci) zahvaljujući posebnoj membrani mikrokapsule. Membrana omogućava sporo otpuštanje aktivnih tvari te se također može zalijepiti na insekte. Aktivna tvar: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02 %, PBO 0,02 % Formulacija: pripremljena za neposrednu uporabu Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kom/karton, 50 kartona/paleta • iznimno dugoročan učinak (do 6 mjeseci) • mikrokapsula štiti aktivne sastojke – također otporne na visoku temperaturu i vlagu • kukci odnose mikrokapsule u svoja gnijezda – eliminacija cijele populacije • za suzbijanje većih populacija i u preventivne svrhe

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


EFFECT ULTIMUM Insekticid s kontaktnim delovanjem, namenjen zatiranju letečega in plazečega mrčesa. Zagotavlja zaščito pred ščurki, mravljami, muhami in drugim mrčesom. Sredstvo ima močan »knock-down« učinek, obenem pa deluje tudi dolgotrajno. Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj, saj je obstojen na svetlobi, namenjen tako za bivališča, industrijske obrate, kot tudi za trgovine in kmetije. Aktivna snov: tetrametrin 1 %, permetrin 6 %, PBO 18 % Formulacija: koncentrat za emulzijo Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml - 30 kosov / karton, 36 kartonov / paleto 1 l - 12 kosov / karton, 40 kartonov / paleto

EFFECT ULTIMUM Insekticid s kontaktnim djelovanjem, namijenjen suzbijanju letećih i gmizećih kukaca. Osigurava zaštita od žohara, mrava, muha i drugih kukaca. Sredstvo ima snažan »knock-down« učinak, a ujedno ima i dugoročno djelovanje. Može se upotrebljavati iznutra i izvana jer je postojan na sunčevoj svjetlosti te je namijenjen za stambene prostore, industrijska postrojenja, trgovine i farme. Aktivna tvar: tetrametrin 1 %, permetrin 6 %, PBO 18 % Formulacija: koncentrat za emulziju Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml – 30 kom/karton, 36 kartona/paleta 1 l – 12 kom/karton, 40 kartona/paleta

• zagotavlja takojšen učinek • deluje do 6 tednov • uporaben za notranjost stavb in zunanjost, saj je obstojen na svetlobi

• osigurava trenutno djelovanje • djeluje do 6 tjedna • upotrebljava se u unutrašnjim i vanjskim prostorima. postojan na svjetlu

100 %

UČINKOVIT

100 %

UČINKOVIT

SI/HR 100 ml

EFFECT VELIKI MUHOLOVEC in EFFECT MUHOLOVEC V ROLI Effect muholovci so učinkovita mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v hlevih, rastlinjakih, skladiščih, v prehrambeni industriji, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje. Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 listi (34 cm x 60 cm) - 80 kosov / karton, 20 kartonov / paleto ena rola (25 cm x 10 m) - 24 kosov / karton, 40 kartonov / paleto

EFFECT VELIKI MUHOLOVAC i EFFECT MUHOLOVAC U ROLI Effect muholovci su učinkovita mehanička zaštita od muha te su namijenjeni za uporabu u stajama, staklenicima, skladištima, u prehrambenoj industriji itd. kao sredstvo za smanjenje populacije kukaca i sredstvo za dijagnostiku. Preporučamo ga na mjestima gdje probleme s kukcima želimo riješiti bez kemijske štete za okoliš. Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 lista (34 cm x 60 cm) - 80 kom/karton, 20 kartona/paleta 1 rola (25 cm x 10 m) - 24 kom/karton, 40 kartona/paleta

• pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku • potiskan z muhami, kar insekte privlači • varno in preprosto za uporabo

• pripremljen od posebnih ljepila, trajno postojanih na zraku • otisnute slike muha što privlači insekte • siguran i jednostavan za uporabu

EFFECT HIŠNI MUHOLOVEC Lepljivi trak, ki privlači muhe. Effect hišni muholovci so mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v stanovanjih, vikendih, počitniških prikolicah, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje. Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 muholovci - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto

EFFECT KUĆNI MUHOLOVAC Ljepljiva vrpca koja privlači muhe. Effect kućni muholovci su mehanička zaštita od muha te su namijenjeni za uporabu u stanovima, vikendicama, autoprikolicama za odmor itd. kao sredstvo za smanjenje populacije kukaca i sredstvo za dijagnostiku. Preporučamo ga na mjestima gdje probleme s kukcima želimo riješiti bez kemijske štete za okoliš. Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 muholovca – 20 kom/karton, 168 kartona/ paleta

• pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku • varno in preprosto za uporabo

• pripremljen od posebnih ljepila, trajno postojanih na zraku • siguran i jednostavan za uporabu

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

SI/HR listi/lista

SI/HR rola/rola

SI/HR

59


Mehanska zaščita za leteče in plazeče žuželke Mehanska zaštita za leteće i gmizuće insekate EFFECT VABA ZA ŠČURKE Effect vaba za ščurke za učinkovito in dolgotrajno zaščito pred ščurki, ki se skrivajo v temnih in vlažnih prostorih ali tam, kjer se nabirajo ostanki hrane, na primer pod kuhinjskimi omarami ali hladilnikom. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 vaba - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto • učinkovito in dolgotrajno delovanje • popolnoma naravna in varna vaba za ljudi in toplokrvne živali • brez vonja • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

SI/HR

SI/HR

EFFECT VABA ZA KUHINJSKE MOLJE Effect vaba za kuhinjske molje je uporabna za vse vrste kuhinjskih moljev, ki napadajo prehrambene izdelke. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva hiška in kapsula - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto

EFFECT MAMAC ZA KUHINJSKE MOLJCE Effect mamac za kuhinjske moljce se upotrebljava za sve vrste kuhinjskih moljaca koji napadaju prehrambene proizvode. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 ljepljiva kućica i kapsula - 24 kom/karton, 96 kartona/paleta

• popolnoma naravna zaščita • učinkovito dolgotrajno delovanje • varna za ljudi in toplokrvne živali • brez vonja • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

• u potpunosti prirodna zaštita • učinkovito dugotrajno djelovanje • siguran za ljude i toplokrvne životinje • bez mirisa • prilagođen korisniku i jednostavan za uporabu

SI/HR

60

EFFECT MAMAC ZA ŽOHARE Effect mamac za žohare za učinkovitu i dugotrajnu zaštitu od žohara koji se skrivaju u tamnim i vlažnim prostorima ili na mjestima gdje dolazi do gomilanja ostataka hrane, npr. ispod kuhinjskih ormarića ili hladnjaka. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 mamac – 24 kom/karton, 96 kartona/paleta • učinkovito i dugotrajno djelovanje • u potpunosti prirodan i siguran mamac za ljude i i toplokrvne životinje • bez mirisa • prilagođen korisniku i jednostavan za uporabu

EFFECT VABA ZA TEKSTILNE MOLJE Effect vaba za tekstilne molje za učinkovito in dolgotrajno zaščito tkanin in krzna pred tekstilnimi molji. Primerna je za uporabo v omarah, skrinjah, kovčkih in na potovanjih. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva hiška in kapsula - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto

EFFECT MAMAC ZA TEKSTILNE MOLJCE Effect mamac za tekstilne moljce za učinkovitu i dugotrajnu zaštitu tkanine i krzna od tekstilnih moljaca. Primjeren za uporabu u ormarima, škrinjama, kovčezima i na putovanjima. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 ljepljiva kućica i kapsula - 24 kom/karton, 96 kartona/paleta

• dolgotrajno delovanje • varna za ljudi in toplokrvne živali • brez vonja • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

• dugotrajno djelovanje • siguran za ljude i toplokrvne životinje • bez mirisa • prilagođen korisniku i jednostavan za uporabu

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


Repelenti za leteče in plazeče žuželke Repelenti za suzbijanje letećih i gmizućih insekata EFFECT PROTECT UPARJALNIK PROTI KOMARJEM Uparjalnik je učinkovita naprava s tekočim insekticidom za odganjanje komarjev iz prostorov na osnovi praletrina. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45ml PET steklenička + uparjalnik: 16 kos / karton, 1.456 kos / paleto; 45ml PET steklenička (refill): 24 kos / karton, 3.456 kos / paleto • proti navadnim in tigrastim komarjem • 100 % učinkovitost v roku 15 minut • zaščiti prostor do 30 m2

NOVO

NOVO

EFFECT PROTECT ELEKTRIČNI ISPARIVAČ PROTIV KOMARACA Isparivač je učinkovita zaštita prostora protiv komaraca s tekućim insekticidom na osnovi praletrina. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45ml PET bočica + isparivač: 16 kom / karton, 1.456 kom / paleta; 45ml PET bočica (refill): 24 kom / karton, 3.456 kos / paleta

SI/HR 45 ml

SI/HR 45 ml refill

• protiv običnih i tigrastih komaraca • 100 % učinkovitost u roku 15 minuta • štiti prostor do 30 m2 EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KOMARJEM Repelent za osebno zaščito je zelo nežen losjon, suhe, nelepljive in kremaste strukure, brez posebnega vonja. Izdelek je nekoroziven in dermatološko testiran. Za varnost otrok in preprečitev konzumacije je dodano grenčilo denatonijev benzoat. Izdelek se lahko uporablja skupaj z losjonom za sončenje. Aktivna snov: Ikaridin; sintetična spojina, razvita iz rastlinskega ekstrakta, ki je istega rastlinskega rodu, kot rastlina iz katere se proizvaja namizni poper. Aktivna snov je enako učinkovita kot DEET vendar NE povzroča draženja Formulacija: losjon Pakiranje & transportno pakiranje: 100 ml razpršilka; 1.080 kosov / paleto; 30 kosov / transportno škatlo • kremast losjon • omogoča 6 ur zaščite • uporaben za celo družino

EFFECT PROTECT REPELENT PROTIV KOMARACA Repelent za osobnu zaštitu vrlo je nježan losion, suhe, neljepljive i kremaste strukture, bez određenog mirisa. Proizvod je nekorozivan i dermatološki testiran. Za sigurnost djece i sprječavanje konzumacije dodan je denatonijev benzoat, tvar za pojačavanje gorčine. Proizvod se može upotrebljavati zajedno s losionom za sunčanje. Aktivna tvar: Ikaridin; sintetski spoj razvijen iz biljnog ekstrakta koji je istog biljnog podrijetla kao i biljka od koje se proizvodi papar. Aktivna tvar ima jednaki učinak kao DEET, no NE izaziva nadraživanje. Formulacija: losion Pakiranje i transportno pakiranje: 100 ml raspršivač; 1080 kom/paleta; 30 kom/ transportna kutija

SI/HR 100 ml

• kremasti losion • pruža do 6 sati zaštite • uporaba od strane cijele obitelji

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KLOPOM Repelent za osebno zaščito je zelo nežen losjon, suhe, nelepljive in kremaste strukure, brez posebnega vonja. Izdelek je primeren za uporabo cele družine, tudi za mlajše otroke. Izdelek je nekoroziven in dermatološko testiran. Za varnost otrok in preprečitev konzumacije je dodano grenčilo denatonijev benzoat. Izdelek se lahko uporablja skupaj z losjonom za sončenje. Aktivna snov: Ikaridin; sintetična spojina, razvita iz rastlinskega ekstrakta, ki je istega rastlinskega rodu, kot rastlina iz katere se proizvaja namizni poper. Aktivna snov je enako učinkovita kot DEET vendar NE povzroča draženja. Formulacija: losjon Pakiranje & transportno pakiranje: 100 ml razpršilka; 1.080 kosov / paleto; 30 kosov / transportno škatlo

EFFECT PROTECT REPELENT PROTIV KRPELJA Repelent za osobnu zaštitu vrlo je nježan losion, suhe, neljepljive i kremaste strukture, bez određenog mirisa. Proizvod je primjeren za uporabu od strane cijele obitelji, čak i onih najmlađih. Proizvod je nekorozivan i dermatološki testiran. Za sigurnost djece i sprječavanje konzumacije dodan je denatonijev benzoat, tvar za pojačavanje gorčine. Proizvod se može upotrebljavati zajedno s losionom za sunčanje. Aktivna tvar: Ikaridin; sintetski spoj razvijen iz biljnog ekstrakta koji je istog biljnog podrijetla kao i biljka od koje se proizvodi papar. Aktivna tvar ima jednaki učinak kao DEET, no NE izaziva nadraživanje. Formulacija: losion Pakiranje i transportno pakiranje: 100 ml raspršivač; 1080 kom/paleta; 30 kom/ transportna kutija

• kremast losjon • omogoča 7 ur zaščite • uporaben za celo družino

• kremasti losion • pruža do 7 sati zaštite • uporaba od strane cijele obitelji

NOVO

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

SI/HR 100 ml

61


Obramba pred plazečimi insekti Zaštita od gmizućih insekata

NEOPERMIN+ Insekticidno prašivo za zatiranje mravelj, ščurkov in muh v bivalnih prostorih in shrambah. Zagotavlja celovito zatiranje škodljivih insektov v notranjih in zunanjih površinah. Aktivna snov: permetrin 0,5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0,01g Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g - 20 kosov / karton, 140 kartonov / paleto 100 g (promo displej) - 48 kosov / displej, 60 displejev / paleto 1 kg - 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

SI 100 g

• pripravljen za takojšnjo uporabo • nevnetljivo • takojšen učinek • deluje tudi kot pregrada • visoko učinkovit tudi v ceveh, ker se močno oprime celo navpičnih površinah • zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo

HR 100 g

SI 300 g

HR 300 g

NEOPERMIN+ Kontaktni insekticid, ki učinkovito deluje proti vsem vrstam plazečih žuželk v stanovanjskih prostorih in skladiščih. Prašivo je primerno za mesta, kjer se zadržujejo ali vstopajo plazeče žuželke, vzdolž sten in v kotih. Uporablja se za zatiranje mrčesa v stenskih razpokah in pod predmeti. Aktivna snov: permetrin 0,5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0,01g Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 20 kosov / karton, 63 kartonov / paleto

NEOPERMIN+ Kontaktni insekticid koji učinkovito djeluje protiv svih vrsta gmizećih kukaca u stambenim prostorima i skladištima. Prašak je pogodan za mjesta na kojima se gmizeći kukci zadržavaju ili u koja ulaze, duž zidova i u kutovima. Koristi se za suzbijanje insekata u zidnim pukotinama i ispod objekata. Aktivna tvar: permetrin 0,5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0,01g Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g – 20 kom/karton, 63 kartona/paleta

• takojšen učinek • deluje tudi kot pregrada • visoko učinkovit tudi v ceveh, ker se močno oprime celo navpičnih površin • zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo

• trenutni učinak • također djeluje kao prepreka • vrlo djelotvoran čak i u cijevima jer snažno prianja i na vertikalne površine • zbog kontaktnog djelovanja učinkovit je čak i ako ga insekti samo pregaze

62

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

BIOTOLL NEOPERMIN Insekticidni prašak za suzbijanje mrava, stjenica, žohara, buha, običnih babura i drugih gmizećih kukaca u stambenim prostorima i smočnicama. Aktivna tvar: permetrin 0,5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0,01g Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g – 20 kom/karton, 140 kartona/paleta 100 g (promo displej) - 48 kom/displej, 60 displej/paleta 1 kg – 6 kom/karton, 28 kartona/paleta • pripremljen za neposrednu uporabu • nezapaljivo • trenutni učinak • također djeluje kao prepreka • vrlo djelotvoran čak i u cijevima jer snažno prianja i na vertikalne površine • zbog kontaktnog djelovanja učinkovit je čak i ako ga insekti samo pregaze


Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

63


Vsestranska zaščita pred glodavci Sveobuhvatna zaštita od glodavaca

Kljub velikemu številu naravnih sovražnikov, ki jih imajo

Unatoč velikom broju prirodnih neprijatelja koje imaju, miševi i

miši in podgane, se zaradi svoje prilagodljivosti uvrščajo

štakori zbog svoje se prilagodljivosti svrstavaju među najuspješnija

med najuspešnejša živa bitja – na lestvici so takoj za

živa bića – na ljestvici su odmah nakon čovjeka.

človekom. Zato znanstvenici neprestano razvijaju nove metode i mamce za Znanstveniki zato nenehno razvijajo nove metode in vabe

njihovo suzbijanje. Snažan razvojni tim radi i u tvrtki Unichem, koja

za njihovo zatiranje. Močen razvojni tim deluje tudi v

u svojemu prodajnom asortimanu nudi bogatu paletu mamaca za

podjetju Unichem, ki v svojem prodajnem asortimentu

učinkovito suzbijanje glodavaca u različitim okolnostima.

ponuja pestro paleto vab za učinkovito zatiranje glodavcev v različnih okoliščinah.

U ponudi su četiri različite formulacije: meki mamac, parafinski blokovi, peleti i žitni mamac.

V ponudbi so štiri različne formulacije: mehka vaba, parafinski bloki, pelete in žitna vaba.

Najprimamljiviji, a ujedno i najučinkovitiji je meki mamac koji je posebno pogodan za suzbijanje glodavaca u unutarnjim

Najbolj ješča in hkrati tudi najbolj učinkovita je mehka

prostorima. Zbog sadržaja aroma, pojačivača okusa i ulja,

vaba, , ki je še posebej primerna za zatiranje glodavcev v

vrlo je privlačan glodavcima, a učinkovit je i u skladištima s

notranjih prostorih. Zaradi vsebnosti arom, ojačevalcev

prehrambenim proizvodima.

okusa in olj je glodavcem zelo privlačna, učinkovita pa je tudi v skladiščih s prehrambnimi izdelki.

64


Za zatiranje glodavcev v okolici stavb ali v kanalizacijskih

Za suzbijanje glodavaca u okolici zgrada ili u kanalizacijskim

jaških pa so najbolj primerni parafinski bloki. Vaba je zaradi

šahtovima najprimjereniji su parafinski blokovi. Zbog sadržaja

vsebnosti parafinskega voska bolj odporna na vlago in

parafinskog voska mamac je otporniji na vlagu i temperaturne

temperaturne razlike, dodani konzervansi pa preprečujejo

razlike, a dodani konzervansi sprečavaju nastanak plijesni na

nastanek plesni na izdelku.

proizvodu.

Poleg mehke vabe pa se v notranjih prostorih glodavce

Osim mekog mamca, u unutarnjim prostorima glodavci se mogu

lahko zatira tudi z žitno vabo, ki je uporabna predvsem

suzbijati i žitnim mamcem, koji se upotrebljava ponajprije za

za zatiranje manjših populacij ter s peleti, ki so zaradi

suzbijanje manjih populacija, i peletima, koji su zbog mješavine

mešanice žit privlačni za miši in podgane.

žitarica privlačni miševima i štakorima.

V Unichemu ponujamo vabe z dvema različnima aktivnima

U Unichemu nudimo mamce s dvije različite aktivne tvari:

snovema: brodifakum in bromadiolon.

brodifakum i bromadiolon.

Aktivna snov z najmočnejšim delovanjem je brodifakum,

Aktivna tvar s najsnažnijim djelovanjem jest brodifakum koji

ki ga ponujamo v izdelkih blagovne znamke RATIMOR

nudimo u proizvodima robne marke RATIMOR BRODIFACOUM.

BRODIFACOUM. Namenjen je zatiranju večjih populacij

Namijenjen je suzbijanju većih populacija glodavaca koji se u

glodavcev, ki se v objektih pojavljajo že dalj časa, ker se

objektima pojavljuju već dulje vrijeme, budući da se glodavac otruje

glodavec z vabo zastrupi že pri enkratnem hranjenju to

mamcem već pri jednom hranjenju, tu aktivnu tvar svrstavamo u

aktivno snov uvrščamo v skupino »single feed« vab.

skupinu „single feed” mamaca.

Aktivna snov z najbolj vsestranskim delovanjem pa je

Aktivna tvar s najsvestranijim djelovanjem jest bromadiolon pod

bromadiolon pod blagovno znamko RATIMOR PLUS, ki je

robnom markom RATIMOR PLUS koja je također namijenjena za

prav tako namenjen zatiranju večjih populacij glodavcev.

suzbijanje većih populacija glodavaca.

RATIMOR vabe za glodavce uporabljajo profesionalni

RATIMOR mamce za glodavce upotrebljavaju profesionalni

uporabniki širom sveta.

korisnici diljem svijeta.

Poleg rodenticidnih vab imamo v ponudbi mehansko zaščito

Osim rodenticidnih mamaca, u ponudi imamo mehaničku zaštitu

proti mišim in podganam kot je RATIMOR PLUS lepljiva

protiv miševa i štakora kao što su RATIMOR PLUS ljepljiva knjiga

knjiga in RATIMOR PLUS lepilna plošča ter RATIMOR

i RATIMOR PLUS ljepljiva ploča te RATIMOR monitoring meki

monitoring mehka vaba v tubi za spremljanje prisotnosti

mamac u tubi za praćenje prisutnosti glodavaca.

glodavcev.

65


Vsestranska zaščita pred glodavci Sveobuhvatna zaštita od glodavaca

SI/HR 150 g

HR 150 g DUPLEX

SI 300 g

HR 300 g

RATIMOR BRODIFACOUM MEHKA VABA Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov. Aktivna snov: Brodifakum Doziranje: miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

RATIMOR BRODIFAKUM MEKI MAMAC Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Najjestiviji oblik rodenticidnih mamaca jer najsnažnije privlači glodavce te je dokazano najučinkovitiji oblik rodenticida. Aktivna tvar: Brodifakum Doziranje: miševi: 10 do 20 g na 2 – 5 m štakori: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta 150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta; do 40 g (rodent box) - 30 kom/ paket, 45 paketa/paleta

• visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju) • zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor Brodifacoum mehka vaba še dolgo ostala sočna • dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo • učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

• visoka učinkovitost već u malim količinama (pri jednoj konzumaciji) • zahvaljujući dodanim uljima i mastima, Ratimor Brodifacoum meki mamac ostat će sočan još dugo vremena • dodani stabilizatori sprječavaju oksidaciju • učinkovit i kada glodavci imaju na raspolaganju dovoljnu količinu prirodne hrane • odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost • sadrži gorki agens koji izaziva averziju

RATIMOR BRODIFACOUM PARAFINSKI BLOKI Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami. Aktivna snov: Brodifakum Doziranje: miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

RATIMOR BRODIFAKUM PARAFINSKI BLOKOVI Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Ekstrudirani parafinski blokovi s mnogo rubova koji glodavcima omogućuju glodanje. Iznimno su učinkoviti, čak i ako su izloženi vlazi ili mjestima s visokim temperaturama. Aktivna tvar: Brodifakum Doziranje: miševi: 10 do 20 g na 2 – 5 m štakori: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g – 10 kom/karton, 64 kartona/paleta; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kom/paket, 45 paketa/paleta

• visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju) • visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlažna mesta in zunanjost stavb) • vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

• visoka učinkovitost već u malim količinama (pri jednoj konzumaciji) • visoka otpornost na okolišne uvjete (posebice prikladni za vlažna mjesta i vanjske dijelove zgrada) • sadrže konzervans koji sprječava nastanak plijesni te štiti mamac od bakterija i gljivica • odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost • sadrže gorki agens koji izaziva averziju

66

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


Vsestranska zaščita pred glodavci Sveobuhvatna zaštita od glodavaca

KMALU USKORO

RATIMOR PLUS MEHKA VABA Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

RATIMOR PLUS MEKI MAMAC Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Najviše jestiv oblik rodenticidnih mamaca jer najsnažnije privlači glodavce te je dokazano najučinkovitiji oblik rodenticida. Aktivna tvar: Bromadiolon Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta; 150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta; do 40 g (rodent box) - 30 kom/paket, 45 paketa /paleta

• zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor plus mehka vaba še dolgo ostala sočna • skrbno izbrane sestavine zagotavljajo, da se glodavci vabi ne morejo upreti • dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo • učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

• zahvaljujući dodanim uljima i mastima, Ratimor plus meki mamac ostat će sočan još dugo vremena • pažljivo odabrani sastojci osiguravaju da glodavci ne mogu odoljeti mamcu • dodani stabilizatori sprječavaju oksidaciju • učinkovit i kada glodavci imaju na raspolaganju dovoljnu količinu prirodne hrane • odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost • sadrži gorki agens koji izaziva averziju

RATIMOR PLUS PARAFINSKI BLOKI Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

RATIMOR PLUS PARAFINSKI BLOKOVI Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Ekstrudirani parafinski blokovi s mnogo rubova koji glodavcima omogućuju glodanje. Iznimno su učinkoviti, čak i ako su izloženi vlazi ili mjestima s visokim temperaturama. Aktivna tvar: Bromadiolon Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g – 10 kom/karton, 64 kartona/paleta; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kom/paket, 45 paketa/paleta

• visoko odporni na pogoje v okolju • vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

• visoka otpornost na okolišne uvjete • sadrže konzervans koji sprječava nastanak plijesni te štiti mamac od bakterija i gljivica • odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost • sadrže gorki agens koji izaziva averziju

SI/HR 150 g

KMALU USKORO

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

SI 300 g

67


Vsestranska zaščita pred glodavci Sveobuhvatna zaštita od glodavaca

SI 150 g

HR 150 g

SI 150 g

HR 150 g

RATIMOR PLUS ŽITNA VABA Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Rodenticidna vaba iz celega žita, ki jo je mogoče uporabiti povsod, kjer je zaščitena pred vlago. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

68

RATIMOR PLUS PELETE Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ratimor pelete so izdelane iz stisnjenih drobcev žit, zato so še posebej privlačne za glodavce. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

RATIMOR PLUS PELETE Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Ratimor pelete izrađene su od prešanih žitarica te su stoga posebno privlačne glodavcima. Aktivna tvar: Bromadiolon Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta; 150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta; do 40 g (rodent box) - 30 kom/paket, 45 paketa /paleta

• zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

• vrlo ukusne glodavcima zahvaljujući mješavini različitih žitarica • dodani atraktanti koji mirisom privlače glodavce • odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost • sadrže gorki agens koji izaziva averziju

RATIMOR PLUS ŽITNI MAMAC Rodenticid za suzbijanje miševa i štakora. Rodenticidni mamac na bazi žitarica koji se može postaviti svugdje gdje postoji zaštita od vlage. Aktivna tvar: Bromadiolon Doziranje: miševi: do 40 g na 2 – 5 m štakori: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g – 20 kom/karton, 66 kartona/paleta; 150 g (duplex vrećica) - 30 kom/karton, 48 kartona/paleta; do 40 g (rodent box) - 30 kom/paket, 45 paketa /paleta • dodani atraktanti koji mirisom privlače glodavce • odgođeno djelovanje, što dodatno povećava učinkovitost • sadrže gorki agens koji izaziva averziju

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


Vsestranska zaščita pred glodavci Sveobuhvatna zaštita od glodavaca

RATIMOR PLUS LEPILNA PLOŠČA Izdelek je namenjen nadzoru glodavcev v hišah, trgovinah, hlevih in drugih stavbah, kjer je omejena uporaba strupenih rodenticidnih vab (zaradi prisotnosti hišnih ljubljenčkov, otrok). Uporablja se lahko tudi le za opazovanje prisotnosti glodavcev. Pakiranje / Transportno pakiranje: 2 lepilni plošči - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto • ko se namesti, je učinkovita 3 mesece (odvisno od prisotnosti prahu v prostoru, kjer se uporablja) • uporablja se lahko na mestih, kjer je trupla glodavcev težko najti • ostanki proizvoda niso škodljivi • brez strupa in vonja • varen in enostaven za uporabo

RATIMOR PLUS LJEPLJIVA PLOČA Proizvod je namijenjen kontroli glodavaca u kućama, trgovinama, stajama i drugim objektima gdje je uporaba toksičnih rodenticidnih mamaca ograničena (zbog prisutnosti kućnih ljubimaca ili djece). Može se upotrebljavati i za promatranje prisutnosti glodavaca). Pakiranje / Transportno pakiranje: 2 ljepljive ploče – 20 kom/karton, 168 kartona /paleta • nakon postavljanja učinak traje 3 mjeseca (ovisno o prisutnosti prašine u prostoru gdje se upotrebljava) • mogu se upotrebljavati na mjestima gdje su trupla glodavaca teško pristupna • ostaci proizvoda nisu štetni • nisu otrovne i nemaju mirisa • sigurne i jednostavne za uporabu

RATIMOR PLUS LEPLJIVA KNJIGA Mehanska zaščita za miši in podgane brez dodanih strupov. Primerna za uporabo v notranjih prostorih, kleteh, kolesarnicah, skladiščih, kuhinjah ter vseh gospodarskih poslopjih, zlasti tam, kjer je uporaba rodenticidnih vab omejena. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva knjiga - 72 kosov / karton, 44 kartonov / paleto • brez strupa • brez neprijetnih vonjav • z aromo arašida • enostavno za uporabo • pripravljeno za uporabo

SI/HR

RATIMOR PLUS LJEPLJIVA KNJIGA Mehanička zaštita za miševe i štakore bez dodatnih otrova.Primjerena za uporabu u unutarnjim prostorima, podrumima, spremištima za bicikle, skladištima, kuhinjama i svim gospodarskim zgradama, a ponajviše tamo gdje je uporaba rodenticidnih mamaca ograničena. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 ljepljiva knjiga – 72 kom/karton, 44 kartona /paleta • bez otrova • bez neugodnih mirisa • sadrži aromu kikirikija • jednostavna za uporabu • spremna za uporabu

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

SI

HR

69


MARKETING V Unichemu se zavedamo, da še tako dober izdelek brez prave marketinške podpore ne more doseči svojih uporabnikov. V marketingu zato skrbimo za dobro komunikacijsko podporo izdelkom. Večina marketinških gradiv temelji na izobraževalnih vsebinah, saj želimo z njimi kupcem olajšati nakupne odločitve in jim pomagati pri pravilni uporabi izbranih izdelkov. Obenem pa aktivno skrbimo za urejenost in primerno izpostavitev naših izdelkov na prodajnih mestih. Vsako prodajno mesto ima tudi svoj načrt izpostavitve in planogram postavitve vseh izdelkov naših blagovnih znamk. Vsako leto pripravimo številna promocijska gradiva, ki spremljajo izdelke na prodajnih mestih, prodajnih promocijah, delavnicah, predavanjih in drugih prodajnih ali izobraževalnih priložnostih. Od tega naj omenimo le ključne, kot so lično oblikovana prodajna stojala, promocijski panoji, forex table, plakati, promocijski letaki in zloženke ter še vrsto drugih gradiv s katerimi izpostavljamo akcije, novosti in ključne izdelke iz svoje pestre ponudbe.

U Unichemu smo svjesni da čak ni dobar proizvod ne može doprijeti do svojih korisnika bez prave marketinške potpore. U marketingu zato osiguravamo dobru komunikacijsku potporu za proizvode. Većina marketinških materijala temelji se na edukativnim sadržajima jer s pomoću njih kupcima želimo olakšati odluke pri kupnji i pomoći im u pravilnoj upotrebi izabranih proizvoda. Istodobno se aktivno brinemo za urednost i odgovarajuće izlaganje naših proizvoda na prodajnim mjestima. Svako prodajno mjesto ima i svoj plan izlaganja i planogram postavljanja svih proizvoda naših robnih marki. Svake godine pripremamo mnogobrojne popratne promotivne materijale za proizvode na prodajnim mjestima, prodajnim promocijama, radionicama, predavanjima i ostalim prodajnim ili edukacijskim prigodama. Spomenimo samo neke ključne kao što su lijepo dizajnirani prodajni stalci, promotivni panoi, forexploče, plakati, promotivni letci i brošure te niz drugih materijala kojima ističemo akcije, novosti i ključne proizvode iz svoje bogate ponude.

70


71


Za ureditev izdelkov na prodajnih mestih, poleg prodajnega osebja, skrbijo tudi Unichemovi komercialisti. Širom cele Slovenije in Hrvaške, kupcem naših izdelkov svetujejo tudi posebej izobraženi svetovalci / promotorji. Poleg skrbi za primerno predstavitev izdelkov, Unichemova ekipa skrbi tudi za dodatno promocijo svojih izdelkov v časopisih, revijah in ostalih tiskanih medijih, na TV, radiju, spletu in zunanjih plakatnih mestih. Prav tako v Unichemu skrbimo tudi za pripravo strokovnih člankov za lokalne in nacionalne medije in obenem pripravljamo tematske izobraževalne knjižice.

Za uređenje proizvoda na prodajnim mjestima, osim prodajnog osoblja, brinu se i Unichemovi komercijalisti. Diljem Slovenije i Hrvatske kupce naših proizvoda savjetuju posebno educirani savjetnici/promotori. Osim brige o odgovarajućem predstavljanju proizvoda, Unichemova ekipa brine se i za dodatnu promociju svojih proizvoda u časopisima, revijama i ostalim tiskanim medijima, na televiziji, radiju, internetu i vanjskim mjestima za plakate. U Unichemu se brinemo i za pripremu stručnih članaka za lokalne i nacionalne medije te istodobno pripremamo i tematske edukativne knjižice

UČINKOVITA KOMBINACIJA ZA BUJNO BALKONSKO CVETJE Nova, izboljšana sestava • 5 aktivnih komponent • dodan zeleni kompost • več organskih hranilnih snovi • boljše vpijanje in zadrževanje vode

• 11 vitaminov • morske alge Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

AJA KAJ SE DOG trina s VERDE PLUS ega pire A KENYATOX ljivcem naravn TELLA FLOR kim škod kticid iz BIO PLANnar aven inse proti rastlins linjakov 100 % im učinkom e uši, rast a - listn takojšnj delovanj speklter ... • širok gosenice ščitkar,

I timijana TELLA THYM stvo iz BIO PLANnar avno sredita rešitev pred

em in 100 % je učinkov i, v sadn a in brin em na zelenjav e škodljivcm vrtu so listn ljivce, kot okrasne ne škod lin odže rji ... • z rast nice, resa uši, gose

jevi, oljč ČE lni, češn JIVE PLOŠ ... proti čebu arju, ušem A RUMENE LEPL ščitk zaščita anska linjakovemu om BIO PLANTELL ita meh škim lepil rast

ni

NE NO ZA RASTLI 100 % NARAVZNI IN BREZ BOLECEV ŠKODLJIV

Učinkov muham, entomolo se nalepi ialnim da in drugim nje o in spec ljivca, eno barv privlači škod i za postavlja • z rum vljivo ika paličicam nezausta i žičkami in o in uporabn anim ščiti lepil • z dod i papir • silikonsk pred TI POLŽEM a zaščita A GEL PRO a mehansk BIO PLANTELL naravn ev ih polž Povsem vremensk vrstami vsemi st v vseh obstojno n za • odlična ma vare pogojih adljiv in popolno li ače živa • biorazgr in dom otroke

OVNEGA POMOČJO SLIK BOLEZNI S NAJBOLJE ZAVARUJETE DLJIVCE IN IN OSTEJŠE ŠKOKO NA EKOLOŠKI NAČ TE NAJPOG PREPOZNAJ UGOTOVITE, KAKO LAH OKRASNE RASTLINE. VODNIKA IN AVO, SADNO DREVJE ALI SIMPTOMov,I SVOJO ZELENJ

vbod zaradi o luknjice o vidim majhne eno roso, lahk insekte. ani listi, Deformir površina z med lepljiva

EU

MAR

OKT

ŠI

prep 100 % narčne stene in inom E za takojšnjo krepi celi lu i in vitam z mineral at, 500 ml v prši • bogat koncentr • 50 ml uporabo

REŠITEV

vnim mo z nara de o poškropi yatox Ver e kontaktn Flora Ken kuje takoj. ŠkodljivcBio Plantella , ki učin piretrina dom plus iz insektici

, lecitina

ega p A SUPER iz sojin BIO PLANTELLavno sredstvo preprečuje vsto

72

REŠITEV

10 TEJŠE ZA NAJPOGOS TU TEŽAVE V VR

LIST N

lice, ki

pres A NATUR iz njivske p boleznim BIO PLANTELLavno sredstvo rečuje vsto

100 % nar krepi in tako a zni line ki rast številnih bole uje in dvig prehranj glivic in rastline učinek: lu za • dvojni sitem rastlin ml v prši at, 500 imunski koncentr • 500 ml uporabo takojšnjo avno OSAN , ki krepi nar lin v TELLA CHIT stvo asnih rast BIO PLANorga nsko sred ih in okr in, sadn prostem 100 % i ost vrtn na lino krep odporn prostoru in oj in rast ešuje razv zaprtem e rast, posp • izboljšuj

TLINO? Z MOJO RAS

Gaia Klubu 81 22, v z nami. eti na 080 e skupaj Vrtnarit ni strokovni nasv Brezplač

M M.si | UNICHE ediVrt.si aciji Nar in na aplik


NAJBOLJŠA KOMBINACIJA ZA SETEV, PIKIRANJE IN PRESAJANJE • 100 % naravna šota • zelo hitro okrevanje sejančkov in sadik • idealni pogoji za rast mladih rastlin

ZA BUJNO CVETOČE BALKONE, OKNA IN TERASE • naraven multivitaminski kompleks izrazito hitro krepi rastline • organske snovi, proteini, aminokisline in vitamini za hitro rast • močno poveča koreninsko maso Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

Ja, tako preprosto je danes pridelati domačo, svežo, zdravo in okusno zelenjavo…

Plantella je rezultat dolgoletnega znanja in raziskav, njena učinkovitost pa je potrjena v strokovnih laboratorijih. Izbrani izdelki: Plantella Cvet in List z dodanimi morskimi algami in vitamini ter specialna tekoča gnojila Plantella za pelargonije ali surfinije s prilagojeno sestavo hranil in mikrohranil za posamezne rastline so učinkovita kombinacija za bujno cvetoče balkone, okna in terase. Mi smo preverili na svojih, vi pa se boste prepričali na vaših rastlinah.

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačna spletna aplikacija za načrtovanje vrta na NarediVrt.si | UNICHEM.si

Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kakšen vrt rabiš.

V Unichemu skrbimo tudi za kupce naših izdelkov. Z željo, da bi se z njimi še bolje povezali smo ustanovili klub ljubiteljev narave, rastlin in vrtnarjenja – Klub Gaia, ki danes šteje že več kot 30.000 članov. Klub Gaia mesečno izdaja klubsko revijo z izobraževalnimi vsebinami s področja vrtnarjenja, vrtnarske vsebine pa objavlja tudi na spletni strani www.klubgaia.com in na FB www.facebook.com/KlubGaia. Poleg vrtnarskih vsebin je Klub Gaia tudi organizator rednih strokovnih predavanj, klubskih srečanj in izletov, nenazadnje pa svojim članom nudi posebne popuste in druge ugodnosti. Članom Kluba Gaia je na voljo tudi brezplačna telefonska svetovalna linija, na kateri Unichemovi strokovnjaki svetujejo kako premagati težave v vrtu. Strokovnjaki Kluba Gaia in podjetja Unichem smo zasnovali tudi interaktivno spletno aplikacijo NarediVrt.si za izris in načrtovanje samooskrbnega zelenjavnega vrta. Tako si vrtnarji vse dileme in vprašanja okoli načrtovanja svojega vrta zdaj lahko olajšajo z uporabo brezplačne spletne aplikacije NarediVrt.si. Edinstvenost aplikacije je, da na podlagi uporabniku najljubše zelenjave, števila članov v gospodinjstvu ter velikosti vrta hitro in preprosto sestavi načrt samooskrbnega vrta po pravilih kolobarjenja, dobrih sosedskih odnosov in mešanih posevkov. Hkrati pa uporabnika z opomniki, setvenim koledarjem ter obvestilih o boleznih in škodljivcih vodi skozi vrtna opravila, ki na ekološki način privedejo do zdrave, domače zelenjave. Svoje izdelke pa predstavljamo tudi na svetovnih sejmih, kot so IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA Parasitec, in številnih drugih sejmih z mednarodno udeležbo ter tudi nacionalnih izobraževalno - predstavitvenih delavnicah večjih distributerjev.

Medtem pa živeti hitro in polno življenje 

www.naredivrt.si www.facebook.com/naredivrt info@naredivrt.si

Nova brezplačna aplikacija za izris domačega samooskrbnega vrta z opomniki ter praktičnimi vrtnarskimi vsebinami.

Aplikacija je plod sodelovanja strokovnjakov Kluba Gaia in podjetja Unichem

www.klubgaia.si in www.unichem.si

Preprosto do zdrave, domače zelenjave!

U Unichemu se brinemo i za kupce naših proizvoda. U želji da se s njima još bolje povežemo osnovali smo klub ljubitelja prirode, biljaka i vrtlarstva – Klub Gaia – koji danas ima više od 30 000 članova. Klub Gaia mjesečno izdaje klupski časopis s edukativnim sadržajima u području vrtlarstva, a vrtlarske sadržaje objavljuje i na internetskoj stranici www.klubgaia.com te na FB-u www.facebook.com/KlubGaia. Osim vrtlarskih sadržaja, Klub Gaia organizator je i redovitih stručnih predavanja, klupskih susreta i izleta i, posljednje, ali ne manje bitno, svojim članovima nudi posebne popuste i ostale pogodnosti. Članovima Kluba Gaia na raspolaganju je i besplatna telefonska linija za savjetovanje na kojoj Unichemovi stručnjaci savjetuju kako riješiti probleme u vrtu. Stručnjaci Kluba Gaia i tvrtke Unichem osmislili su i interaktivnu webaplikaciju NapraviVrt.hr za crtanje i planiranje samoopskrbnog povrtnjaka. Tako si vrtlari sve dvojbe i pitanja oko planiranja svojeg vrta mogu olakšati upotrebom besplatne web-aplikacije NarediVrt.si. Posebnost je aplikacije to što na temelju omiljenog povrća korisnika, broja članova u kućanstvu i veličine vrta brzo i jednostavno izrađuje plan samoopskrbnog vrta prema pravilima plodoreda, dobrosusjedskih odnosa i mješovitih usjeva. Istodobno korisnike podsjetnicima, kalendarom sjetve i obavijestima o bolestima i štetočinama vodimo kroz vrtlarske poslove koji na ekološki način dovode do zdravoga domaćeg povrća. Svoje proizvode predstavljamo na svjetskim sajmovima kao što su IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA Parasitec i mnogim drugim sajmovima s međunarodnim sudjelovanjem te na nacionalnim edukacijskim i prezentacijskim radionicama većih distributera.

73


74Unichem Agro d.o.o. Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra Hrvatska T: +385 1 621 3966 E: unichem@unichem-agro.hr hr.unichem.si plantella.hr

2021

Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Slovenija T: +386 1 7558 152 E: unichem@unichem.si unichem.si, en.unichem.si plantella.si