Unichem KATALOG IZDELKOV / PRODUCT CATALOGUE 2021 (SI / EN)

Page 1

KATALOG IZDELKOV / PRODUCT CATALOGUE

IZDELKI ZA VRT IN DOM / PRODUCTS FOR GARDEN AND HOME


ZAGNANOST ENTHUSIASM ZAUPANJE TRUST

KAKOVOST ŽIVLJENJA QUALITY OF LIFE

VREDNOTE VALUES SODELOVANJE IN PARTNERSTVO COOPERATION AND PARTNERSHIP

INOVATIVNOST IN PRILAGODLJIVOST INNOVATION AND ADAPTABILITY POZNAVANJE NAVAD POTROŠNIKOV

KNOWLEDGE OF CONSUMER BEHAVIOUR

S ŠIROKIM NABOROM INOVATIVNIH REŠITEV ZA VZGOJO RASTLIN IN ZAŠČITO PRED ŠKODLJIVCI SKRBIMO ZA NAJLEPŠO UREJENOST OKOLJA IN DOMA. A WIDE RANGE OF INNOVATIVE SOLUTIONS FOR PLANT CULTIVATION AND PEST PROTECTION OFFERS THE BEST APPEARANCE OF YOUR HOME AND SURROUNDINGS.


Unichem je priznano evropsko podjetje, specializirano za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov za zaščito in prehrano rastlin, organsko vrtnarjenje ter zaščito doma pred insekti in glodavci. Dolgoletna tradicija v proizvodnji vrtnega in zaščitnega programa temelji na lastnih raziskavah, razvoju in proizvodnih kapacitetah. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989 ter se nenehno razvija in raste – danes ima več kot 130 zaposlenih, hčerinska podjetja pa na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem, Romuniji ter v Združenih državah Amerike. Velik del prodaje je usmerjen v izvoz. Podjetje namreč izvaža v večino evropskih držav in na vse ostale celine - skupno v okoli 60 držav po vsem svetu. S pomočjo naprednega razvojnega oddelka v slovenskem proizvodnem obratu izdela večino svojih izdelkov, v ponudbi pa ima že več kot 250 različnih izdelkov za vrt in dom. Kot ponudnik biocidnih proizvodov aktivno sodeluje v procesih registracije, definiranih po regulativi 528/2012. Posluje tudi z nekaterimi največjimi evropskimi podjetji in lahko pomaga pri pridobitvi registracij za lažji vstop na tuje trge.

Unichem is the renowned European manufacturer of high quality products for plant protection and nutrition, organic gardening and pest control. It has a long gardening tradition, a widespread rodent control program and its own research, development and manufacturing facilities. The company was established in 1989 and is constantly growing and developing – today it has more than 130 employees and its subsidiaries in Croatia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Romania and in the United States of America. Export is an important part of the company’s business. The company exports to most European countries and also to other continents - all together to more than 60 countries around the world. More than 250 different products for home and garden are produced in-house, created with the help of successful research department. As a producer of biocide products Unichem is actively involved in the registration processes according to Biocidal Products Regulation 528/2012. Since the company is involved in business with many large European companies, the Unichem team is providing also the product registrations, when it is needed to enter a particular market.


UČINKOVITI IZDELKI ZA DOM IN VRT EFFICIENT PRODUCTS FOR HOME AND GARDEN


VSEBINA / CONTENTS UČINKOVITI IZDELKI ZA VRTNARJENJE: ORGANSKA GNOJILA, ZEMLJE, UNIVERZALNA IN SPECIALNA GNOJILA, SEMENA IN ZAŠČITA RASTLIN

EFFECTIVE PRODUCTS FOR GARDENING: ORGANIC FERTILISERS, SOILS, UNIVERSAL AND SPECIAL FERTILISERS, SEEDS AND PLANT PROTECTION PRODUCTS

IZDELKI ZA EKOLOŠKO VRTNARJENJE:

PRODUCTS FOR ORGANIC GARDENING: ORGANIC FERTILISERS AND SOILS, NATURAL PEST AND DESEASE PROTECTION PRODUCTS

34

UČINKOVITI IZDELKI ZA ZAŠČITO RASTLIN PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

EFFECTIVE PRODUCTS FOR DISEASE AND PEST CONTROL

48

NIVERZALNI IN SPECIALNI U INSEKTICIDI ZA VAREN DOM BREZ MRČESA

UNIVERSAL AND SPECIAL INSECTICIDES FOR SAFE HOME WITHOUT INSECTS

54

NOVI IZDELKI Z REPELENTNIM DELOVANJEM ZA LETEČE IN PLAZEČE ŽUŽELKE

NEW PRODUCTS WITH REPELENT ACTION AGAINST FLYING AND CRAWLING INSECTS

NIVERZALNI IN SPECIALNI U INSEKTICIDI ZA VAREN DOM BREZ MRČESA

UNIVERSAL AND SPECIAL INSECTICIDES FOR SAFE HOME WITHOUT INSECTS

62

NAJBOLJ UČINKOVITE VABE PROTI GLODAVCEM ZA RAZLIČNE SITUACIJE IN OKOLJA

THE MOST EFFECTIVE RODENT BAITS FOR DIFFERENT SITUATIONS AND ENVIRONMENTS

64

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI, KLUB GAIA IN SPLETNA APLIKACIJA NAREDIVRT.SI

MARKETING ACTIVITIES, CLUB GAIA AND DIGITAL WEB PLANNER NAREDIVRT.SI

70

ORGANSKA GNOJILA IN ZEMLJE, NARAVNA SREDSTVA PROTI ŠKODLJIVCEM IN BOLEZNIM

MARKETING

6

61


Strokovnjaki po naravi Experts by nature

Učinkoviti izdelki za lep, zdrav in bujen vrt

Effective products for a beautiful, healthy, and lush garden

Ljubiteljsko vrtnarjenje je eden od najbolj priljubljenih

As one of the most popular hobbies, amateur gardening is

konjičkov. Vse več ljudi ceni doma pridelano, sveže

being taken up by more and more people who appreciate

in vitaminsko polno sadje in zelenjavo ter uživajo v

the nutritional value of home-grown fruit and vegetables

urejanju cvetja in zelenja doma in v vrtu. Da bi bilo

and enjoy having beautifully landscaped home and

vrtnarjenje kar se da prijetno ter da bi naš trud obrodil

surroundings. To make gardening as pleasant as possible

prave rezultate, je Unichem leta 1990 trgu predstavil

while producing the right results, Unichem launched the

skupino izdelkov PLANTELLA.

PLANTELLA product range in 1990.

6


Kaj vse ponuja Plantella? V njej najdemo pestro paleto sredstev za prehrano in varstvo rastlin, ki jih odlikujejo visoka kakovost, učinkovitost in enostavna uporaba. Na voljo je široka paleta kakovostnih gnojil – od organskih, univerzalnihin, specialnih, v obliki pelet, granul, kristalov in tekočin, pa do tehnološko najbolj dovršenih – dolgodelujočih membranskih. V široki ponudbi se nahajajo tudi izdelki za lepo trato – od kakovostnih gnojil in semen ter sredstev proti mahu, na voljo pa je tudi velik izbor različnih rastnih substratov ter sredstev za pripravo in izboljšanje strukture tal. Ponuja tudi neoporečne izdelke za ekološko vrtanrje: gnojila, biostimulatorje rasti, vitamine ter učinkovite izdelke za ekološko varstvo pred škodljivci in naravna krepilna sredstva za večanje odpornosti rastlin na bolezni.

What does Plantella offer? It features a broad selection of plant nutrition and protection products characterised by top quality, efficacy, and ease of use. The PLANTELLA range offers a wide selection of high-quality fertilisers – from mineral special, long-lasting organic, universal, solid, liquid, and crystal to state-of-the-art membrane fertiliser technology. The broad

Dokazana učinkovitost Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjenav strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo s prepoznavnim znakom TEST – testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI.

range also includes products for creating beautiful lawns, premium quality fertilisers, seeds, and moss removers, as well as a great variety of growing media and products for soil preparation and enhancement.

Tested efficacy

It also offers immaculate products for organic gardeners:

Our products are the result of years of knowledge, proven

fertilizers, growth biostimulators, vitamins and effective

research, and technological innovation. Their efficacy has

organic pest control products as well as natural solutions

been tested and validated in scientific laboratories.

to increase plant resistance to diseases.

We communicate our products’ competitive advantages and key features with recognisable mark – TEST, for tested efficacy, and with the slogan EXPERTS BY NATURE.

7


ORGANSKO GNOJENJE – ZDRAVA TLA – ZDRAVA HRANA ORGANIC FERTILIZING - HEALTHY SOIL - HEALTHY FOOD Zemlja je neobnovljiv vir. Soil is an non-renewable source. Brez organskega gnojenja zemlja izgublja rodovitnost Without organic fertilizing soil is loosing its fertility.

Z organskim gnojenjem hranimo rastlino in izboljšujemo talno strukturo. Organic fertilizing feeds the plants and improves the soil structure.

Le kakovostno organsko gnojilo zagotavlja najboljšo kakovost pridelka. Only the quality organic fertilizer ensures the best crop quality.

Organska snov / Organic matter (%) N - dušik / Nitrogen (g / kg) P - fosfor / Phosphorus (g / kg) K - kalij / Potassium (g / kg) Ca - kalcij / Calcium (g / kg) Mg - magnezij / Magnesium (g / kg)

PREVERJENA UČINKOVITOST Testi učinkovitosti v strokovnih laboratorijih in pri naših uporabnikih so pokazali, da je z uporabo organskega gnojila Plantella Organik pridelek večji in boljše kakovosti. TESTED EFFICACY Performance tests in professional laboratories and by our users have shown that using organic fertilizer Plantella Organic ensures higher yield quantity and better yield quality.

goveji gnoj cow manure

ovčji gnoj sheep manure

konjski gnoj horse manure

kurji gnoj chicken manure

Plantella ORGANIK

17 3,5 2,5 6 5 2

20 5,6 3 7 4 2

22 4,2 3 6 3 1,5

36 15,4 24 14 40 4,5

67 50 30 20 90 10

PARADIŽNIK: 10,3 % VEČ suhe snovi z vitamini, vlakninami, likopeni idr. antioksidanti

TOMATOES: 10,3 % MORE dry matter with vitamines, fibers, lycopene and other antioxidants.

PAPRIKA: 21 % VEČ suhe snovi z vlakninami, minerali in vitamini 9,2 % VEČJI DELEŽ vitamina C

PEPERS: 21 % MORE dry matter with fibers, minerals and vitamins 9,2 % HIGHER PROPORTION of vitamin C

ČEBULA: 16 % VEČ suhe snovi z vlakninami, minerali in vitamini 12,2 % VEČJI DELEŽ vitamina C

ONIONS: 16 % MORE dry matter with fibers, minerals and vitamins 12,2 % HIGHER PROPORTION of vitamin C

KROMPIR 9,2 % VEČ suhe snovi z vlakninami in s tem večja hranilna vrednost

POTATOES: 9,2 % MORE dry matter with fibers and therefore better nutritional value

* Testi učinkovitosti so izvedeni v sodelovanju z neodvisnimi inštitucijami. / * Performance tests were conducted in collaboration with independent institutions.

8


Organska gnojila za zdrav in okusen pridelek Organic fertilisers for healthy and tasty produce

DOVOLJENJE ZA UPORABO V EKOLOŠKI PRIDELAVI PO EVROPSKI REGULATIVI ES 834/2007.

če delujo Dolgo več je lu , de gnojilo esecev kot 6 m ting as Long-l e r, activ e z li ti r fe n a re th for mo ths 6 mon

WITH PERMIT FOR USE IN ORGANIC PRODUCTION BY EUROPEAN REGULATION ES 834/2007.

PLANTELLA ORGANIK Dolgo delujoče organsko univerzalno gnojilo v obliki pelet za večjo rodnost tal ter izboljšano kakovost in količino pridelka. Doziranje: povprečno 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kosov / paleto 20 kg – 50 kosov / paleto 25 kg – 40 kosov / paleto 500 kg - 1 kos / paleto

PLANTELLA ORGANIK Universal organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro–pellets that increases soil fertility and improves yield quality and quantity. Dosage: On average 20 kg / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 7,5 kg – 120 pcs / pallet; 20 kg – 50 pcs / pallet; 25 kg – 40 pcs / pallet 500 kg - 1 pc / pallet

• 100 % organsko gnojilo • do 30 % večji in kakovostnejši pridelek • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev • vsebuje huminske in fulvinske kisline • termično obdelano in brez neprijetnega vonja • ne vsebuje klic bolezni, rastlinskih škodljivcev in semen plevelov

• 100 % organic fertiliser • up to 30 % higher yield and better quality • prolonged effectiveness for over 6 months • contains humic and fulvic acids • thermically processed and no unpleasant smell • no disease germs, plant pests or weed seeds

7,5 kg

20 kg

25 kg

FEBRUARY - NOVEMBER FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK ZA SADIKE Dolgo delujoče 100 % organsko gnojilo v obliki pelet za sajenje in presajanje vseh vrst sadik. S kombinacijo organske snovi, humiskih in fulvo kislin omogoča razvoj močnih korenin, kar je ključno za zdrav razvoj rastlin, bujno cvetenje in obilen pridelek. Doziranje: 0,2 kg - 0,5 kg / sadiko Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg - 8 kos / TKA, 320 kos / paleto • Hitro in močno ukoreninjenje. • Zdrave in bujne rastline • Dolgodelujoče: vsa hranila za celo sezono • Enakomerna rast. FEBRUAR – MAJ

SEPTEMBER – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK FOR SEEDLINGS 100 % organic long-lasting fertilizer in the form of pellets for planting and transplanting of all types of seedlings. The combination of organic matter, humic and fulvic acids enables the developement of a deep and strong root system. That creates an appropriate environment for healthy plant development, lush flowering and abundant harvest. Dosage: 0 0,2 - 0,5 kg / seedling Packaging / Transport packaging: 1,5 kg - 5 pcs / box, 320 pcs / pallet;

1,5 kg

• Quick and strong root development. • Healthy and lush plants. • Long-lasting: all the necessary nutrients throughout the growing season. • Steady growth. FEBRUARY - MAY

SEPTEMBER - NOVEMBER

9


Organska gnojila za zdrav in okusen pridelek Organic fertilisers for healthy and tasty produce

PLANTELLA ORGANIK K ZA PLODOVKE Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet z naravnim kalijem za boljši razvoj plodovk. Doziranje: 7,5 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 7,5 kg – 120 kosov / paleto 20 kg – 50 kosov / paleto

7,5 kg

• 100 % organsko gnojilo • visoka vsebnost kalija iz naravnih virov za boljši razvoj plodov in koreninskega sistema • vsebuje huminske in fulvinske kisline ter za rastline potreben dušik in fosfor • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev • izboljša strukturo tal

20 kg

PLANTELLA ORGANIK K FOR FRUIT VEGETABLES Organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro-pellets containing natural potassium for better development of fruitvegetables. Dosage: 7,5 kg / 50 m2 Packaging / Transport packaging: 7,5 kg – 120 pcs / pallet; 20 kg – 50 pcs / pallet • 100 % organic fertiliser • high content of potassium for better fruit and root system development • contains humic and fulvic acids and all necessary nitrogen and phosphorus • prolonged effectiveness for over 6 months • improves soil structure

FEBRUAR – NOVEMBER FEBRUARY - NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK ZA VINOGRADE Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet za gnojenje in pripravo tal v vinogradih. Doziranje: povprečno 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto

25 kg

• 100 % organsko gnojilo • dodano železo zmanjšuje klorozo • zeolit in bentonit pripomoreta k utrjevanju rastlinskih tkiv in izboljšani odpornosti • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev • vsebuje huminske in fulvinske kisline FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK FOR VINEYARDS Organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro-pellets for fertilisation and soil preparation in vineyards. Dosage: On average 20 kg / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 25 kg – 40 pcs / pallet • 100 % organic fertiliser • added iron lowers the incidence of chlorosis • zeolite and bentonite contribute to strengthening of plant tissues and enhance immunity • prolonged effectiveness for over 6 months • contains humic and fulvic acids FEBRUARY - NOVEMBER

10


PLANTELLA ORGANIK ZA CITRUSE Dolgo delujoče 100 % organsko gnojilo v obliki pelet za sajenje, gnojenje ob začetku leta in v sezoni za dodatno gnojenje vseh vrst citrusov v nasadih in loncih. Doziranje: 7,5 kg / 40 m2 Pakiranje / transportno pakiranje: 7,5 kg - 120 kosov / paleto • železo preprečuje nastanek kloroze • bor za boljšo oploditev • magnezij za večje in težje plodove ter tanjšo lupino • zeolit in bentonit za utrjevanje rastlinskih tkiv in boljšo odpornost

PLANTELLA ORGANIK FOR CITRUS TREES A long-acting 100% organic fertilizer in the form of pellets for planting and fertilization at the start of the year, as well as additional fertilization during the season for all citrus trees growing in orchards or pots. Dosage: 7.5 kg/40 m2 Packaging/transport packaging: 7.5 kg - 120 pieces/pallet

NOVO NEW

7,5 kg

• iron prevents the occurrence of chlorosis • boron for better insemination • magnesium for larger and heavier fruit, as well as thinner peel • zeolite and bentonite for strengthening plant tissues and increased resistance

FEBRUAR – NOVEMBER FEBRUARY - NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK ZA OLJKE Dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki pelet z dodatkom bora, kalija in kalcija za zdravo rast in kakovosten pridelek oljk. Doziranje: 25 kg / 125–250 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto • 100 % organsko gnojilo • z dodatkom bora za boljšo oploditev, kalija za več plodov in boljšo kakovost olja ter kalcija za večjo odpornost • pospešuje tvorbo humusa v tleh • stimulira rastlinske encime in spodbuja aktivnost talnih mikroorganizmov • dolgotrajno delovanje več kot 6 mesecev FEBRUAR – NOVEMBER

BIOGRENA Visoko kakovostno organsko gnojilo v obliki pelet vsebuje vsa glavna hranila za življenje rastlin, velik delež organske snovi ter milijarde mikroorganizmov, ki biološko aktivirajo tla. Doziranje: 20 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 120 kosov / paleto 25 kg – 50 kosov / paleto

BIOGRENA High quality organic fertiliser in the form of micro–pellets contains all major nutrients for plants growth and high number of usefull billions of microorganisms which biologically activate the soil. Dosage: 20 kg / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 10 kg – 120 pcs / pallet; 25 kg – 50 pcs / pallet

• 100 % organsko gnojilo • pospešuje nastajanje humusa • visoka mikrobiološka aktivnost revitalizira tla in omogoča sproščanje v tleh naloženih hranil • velika vsebnost huminskih in fulvinskih kislin za hitrejšo rast in boljšo odpornost rastlin • zagotavlja do 35% več čvrstih in sočnih plodov

• 100 % organic fertiliser • increases the humus formation rate • high microbiological activity revitalizes the soil and allows the release of nutrients captured in the soil • large proportion of humic and fulvic acids for faster growth and better plant immunity • no disease germs, plant pests or weed seeds • allowed for ecologic farming

FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK FOR OLIVE TREES Organic fertiliser with prolonged effect in the form of micro–pellets fertilizer contains high Calcium share for healthy growth and quality olive yield. Dosage: 25 kg / 125–250 m2 Packaging / Transport packaging: 25 kg – 40 pcs / pallet • 100 % organic fertiliser • high calcium share is essential for pollen formation • increases the humus formation in the soil • stimulates the plant enzymes and increases the soil microorganism activity • prolonged effectiveness for over 6 months

25 kg

FEBRUARY - NOVEMBER

10 kg

25 kg

FEBRUARY - NOVEMBER

11


Sredstva za izboljšanje tal Products for Soil Preparation

10 kg

10 kg

PLANTELLA BIOVIT Učinkovito sredstvo za izboljševanje lastnosti tal z bentonitno in zeolitno kamninsko moko, primerno za vse vrste rastlin. Doziranje: 10 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kosov / paleto

PLANTELLA BIOVIT Effective product for soil quality improvement with bentonite and zeolite stone meal, suitable for all types of plants. Dosage: 10 kg / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 10 kg – 100 pcs / pallet

• preprečuje izpiranje hranil in vode • zeolitne moke bolje zadržujejo dušikove spojine, bentonitne pa vežejo in zadržujejo vodo • nevtralizira kisla in preveč alkalna tla • pospešuje kompostiranje • rahlja tla ter omogoča lažje kroženje zraka in vode

• prevents nutrients and water washout • zeolite stone meal retains nitrogen compounds, bentonite stone meals bind and retain water • neutralizes acidic and alkaline soils • accelerates compostin • loosens the soil and enables better air and water circulation

MAREC – JUNIJ

MARCH - JUNE

PLANTELLA KALCIVIT Sredstvo za odpravljanje kislosti tal. Izboljšuje dostopnost hranil rastlinam. Doziranje: 10 kg za 10 m2 oziroma po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kg – 100 kosov / paleto

PLANTELLA KALCIVIT Substance for soil acidity eradication. Improves the accessibility of nutrients for the plants. Dosage: 10 kg / 10m2 or as necessary Packaging / Transport packaging: 10 kg – 100 pcs / pallet

• odpravlja kislost tal • fina granulacija za hitro delovanje v zemlji • visoka vsebnost CaCO3

• reduces the acidity of the soil • fine granulation for quick effectiveness inside the soil • large proportion of CaCO3

FEBRUAR – NOVEMBER FEBRUARY - NOVEMBER

PLANTELLA IZBRANI KREMENOVI PESKI Naravno sredstvo za zračenje korenin travniških rastlin in rahljanje trate brez glin in apnenca. Doziranje: povprečno 25 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 kg – 40 kosov / paleto • izbrani kremenovi peski primerne granulacije • izboljšajo zračno in vodno prepustnost tal pri težkih, nepropustnih ali nezračnih tleh • pospešuje rast enakomerno goste, zdrave in lepe trate

25 kg

PLANTELLA SELECTED FLINT SANDS A natural substance for meadow plant roots airing and loosening the lawn in general without clay or limestone. Dosage: on average 25 kg / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 25 kg – 40 pcs / pallet • appropriate granulation of selected flint sands • improves air and water retention in heavy, impermeable soil • improves the growth of uniformly thick, healthy and beautiful lawn

FEBRUAR – NOVEMBER FEBRUARY - NOVEMBER

12


Univerzalna gnojila / Universal fertilizers PLANTELLA EXTRA PLUS Univerzalno gnojilo za vrt in balkonsko cvetje v obliki vodotopnih kristalov. Doziranje: 10 g / 10 l vode ob vsakem zalivanju ali po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 g – 12 kosov / karton, 60 kartonov / paleto 1,5 kg - 6 kos / karton, 28 kartonov / paleto

Universal fertiliser for garden and balcony plants in the form water soluble of crystals. Dosage: 10 g / 10 l of water at every watering or as necessary NPK: 20–20–20 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 0,5 kg – 12 pcs / box, 60 boxes / pallet 1,5 kg - 6 pcs / box, 28 boxes / pallet

• majhna poraba – 500 g za 500 l hranilne raztopine • visoka koncentracija NPK in mikrohranil v mineralni obliki • hitro delovanje in preprosta uporaba • možnost pogoste uporabe • zagotavlja pravilno prehrano rastlin, pospešuje rast, cvetenje in rodnost

• small consumption – 500 g for 500 l of nutritional solution • high concentration of NPK and micronutrients in mineral form • quickly effective and easy application • possibility of frequent use • provides proper plant nutrition, stimulates growth, flowering and fertility

MAREC – JUNIJ

MARCH - JUNE

PLANTELLA NPK 15–15–15 Univerzalno gnojilo za vse vrste rastlin v obliki granul. Doziranje: 3–5 kg / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 200 kosov / paleto, 5 kg – 150 kosov / paleto

PLANTELLA NPK 15–15–15 Universal fertiliser for all types of plants in granular form. Dosage: 3–5 kg / 100 m2 NPK: 15–15–15 Packaging / Transport packaging: 3 kg – 200 pcs / pallet; 5 kg – 150 pcs / pallet

• zaradi univerzalne sestave je primerno za vse vrste rastlin • za predsetveno ali startno gnojenje in dognojevanje • kot dopolnilo osnovnemu gnojenju oziroma namesto osnovnega gnojenja v primeru pomanjkanja hranil • enostavna uporaba, majhna poraba

• universal composition enables the use for all types of plants • appropriate for pre–sowing or initial and additional fertilising • for complementary basic fertilisation or instead of basic fertilisation in case of nutrient deficiency • easy use • small consumption

MAREC – AVGUST

MARCH - AUGUST

PLANTELLA UNIVERZALNE PALČKE ZA GNOJENJE Praktično gnojilo v obliki palčk za vse vrste sobnih in balkonskih rastlin. Doziranje: 1 palčka / lonček premera 12 cm NPK: 10–5–6 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 30 palčk – 25 kosov / karton, 150 kartonov / paleto

500 g

3 kg

5 kg

PLANTELLA UNIVERSAL FERTILISING STICKS Fertiliser in practical stick form for all types of indoor and balcony plants. Dosage: 1 stick / 12 cm diameter pot NPK: 10–5–6 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 30 sticks – 25 pcs / box, 150 boxes / pallet

• dolgotrajno delovanje – eno gnojenje zadošča za mesec dni • za zdravo in močno rast ter bujno cvetenje • optimalna sestava vseh glavnih hranil in mikrohranil • preprosta uporaba

• long–lasting effect – one application lasts for an entire month • for healthy and strong growth and luscious blossoming • optimal composition of all main nutrients and micronutrients • simple use

JANUAR – DECEMBER

JANUARY - DECEMBER

13


Univerzalna in specialna gnojila Universal and special fertilizers

5 kg

PLANTELLA KAN Univerzalno gnojilo s hitro delujočim dušikom za vse vrste rastlin v obliki granul. Doziranje: 0,5 – 3 kg / drevo N: 27 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 150 / paleto

PLANTELLA KAN Universal fertilizer with a quick-acting nitrogen for all types of plants in granular form. Dosage: 0,5 – 3 kg / tree N: 27 Packaging / Transport packaging: 5 kg – 150 pcs / pallet

• dušik v hitro topni obliki • za temeljno gnojenje in dognojevanje vseh vrst rastlin • pospešuje rast zelenih delov rastlin • enostavna uporaba in majhna poraba

• nitrogen in quickly soluble form • for basic and additional fertilisation of all types of plants • accelerates the growth of the green parts of plants • easy use and small consumptiona

MAREC – JUNIJ MARCH - JUNE

PLANTELLA UREA Visoko koncentrirano dušikovo gnojilo za vse vrste rastlin. Doziranje: 0,5 – 2 kg / drevo N: 46 Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 kg – 150 / paleto

PLANTELLA UREA Highly concentrated nitrogen fertiliser for of all types of plants in slowly soluble form. Dosage: 0,5 – 2 kg / tree N: 46 Packaging / Transport packaging: 4 kg – 150 pcs / pallet

• za gnojenje jeseni in spomladi • za dognojevanje med rastno dobo • za odstranjevanje listja ob koncu rastne dobe (oktober) • preprosta uporaba

• for additional fertilisation during growth season • to remove leaves at the end of the growth season (October) • simple use

4 kg

FEBRUARY - JUNE FEBRUAR – JUNIJ

14


PLANTELLA UNIVERZALNO TEKOČE GNOJILO Tekoče gnojilo z izbranimi glavnimi in mikro hranili za optimalno rast in bujno cvetenje vseh vrst rastlin. Doziranje: 15 ml / 2 l vode N: 7-5-6 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA UNIVERSAL LIQUID FERTILISER Liquid fertiliser with carefully chosen main and micro nutrients for optimal growth and abundant flowering of all types of plants. Dosage: 15 ml / 2 l of water NPK: 7-5-6 + micronutrients Packaging / Transtport packaging: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet, 1 l – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet

• gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje) • za sobne in balkonske rastline • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• fertiliser in liquid form is suitable for application through leaves (spraying) or roots (watering) • for indoor and balcony plants • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

500 ml

JANUAR – DECEMBER JANUARY - DECEMBER

PLANTELLA TEKOČE ŽELEZO Tekoče mineralno gnojilo za odpravljanje pomanjkanja železa v tleh in rastlinah. Doziranje: 35 ml / 2,5 l vode Fe: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto, 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto

PLANTELLA LIQUID IRON Liquid fertiliser for prevention of iron deficiency in soil and plants. Dosage: 35 ml / 2,5 l of water Fe: 6 Packaging / Transport packaging: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes / pallet; 1 l – 12 pcs / box, 45 boxes / pallet

• pomaga pri preprečevanju pojava fizioloških bolezni zaradi pomanjkanja železa • gnojilo v tekoči obliki je primerno za aplikacijo preko listov (škropljenje) ali korenin (zalivanje) • za vrtnine, okrasne rastline, sadno drevje in poljščine • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• helps prevent physiological diseases caused by a lack of iron • fertiliser in liquid form is suitable for application through leaves (spraying) or roots (watering) • for vegetables, ornamental plants, fruit trees and field produce • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

MAREC – SEPTEMBER

MARCH - SEPTEMBER

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil je idealno za gnojenje limone, mandarine, pomaranče in drugih citrusov. Doziranje: 15 ml / 2 L vode Pakiranje /Transportno pakiranje: 200 ml - 15 kos / karton, 98 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIAL FERTILIZER FOR CITRUS FRUIT Liquid special fertilizer with an adjusted composition of the main nutrients and micronutrients is ideal for fertilizing lemons, mandarins, oranges and other citrus fruits. Dosage: 15 ml / 2 l of water Packaging / Transport packaging: 200 ml - 15 pcs / box, 98 boxes / pallet

• zagotavlja zdravo rast, več cvetov in zdravih plodov • dodano železo pa preprečuje nastanek kloroze • majhna poraba • natančno doziranje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• ensures healthy growth, more flowers and healthy fruits • added iron prevents the formation of chlorosis • low consumption • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

JANUAR – DECEMBER

JANUARY - DECEMBER

250 ml

1L

250 ml

15


SPECIALNA MEMBRANSKA GNOJILA SPECIAL MEMBRANE FERTILIZERS GNOJIMO SAMO 1X V SEZONI Podaljšano delovanje hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano rastlin celotno rastno sezono Tehnološko dovršena membrana z membrano ovita zrnca gnojila vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija Okolju prijazno zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

16

FERTILIZATION ONLY 1X A SEASON Prolonged effect nutrients are released in a controlled maner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition throughout the entire growth season Technologically improved membrane granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium Environment-friendly the controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater


1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 ZA TRAVO Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 3 kg / 100 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 LAWN Fertiliser with prolonged effect for thick, strong and velvety green lawn based on the most contemporary production technologies. Dosage: 3 kg / 100 m2 NPK: 21–10–21 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 3 kg – 4 pcs / box, 48 boxes / pallet; 5 kg – 128 pcs / pallet

MAREC – JULIJ

MARCH - JULY

PLANTELLA FORMULA 365 ZA IGLAVCE IN RODODENDRONE Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne zimzelene in kisloljubne rastline temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 60–80 g / m2 NPK: 20–6–12 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 FOR CONIFERS AND RHODODENDRONS Fertiliser with prolonged effect for thick and strong evergreen and plants growing in acidic soils based on the most contemporary production technologies. Dosage: 60–80 g / m2 NPK: 20–6–12 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 1 kg – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet

MAREC – JULIJ

MARCH - JULY

3 kg

5 kg

1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 ZA OKRASNE RASTLINE IN ŽIVE MEJE Gnojilo s podaljšanim delovanjem za goste in močne okrasne grmovnice in drevje, dvoletne in trajne okrasne rastline ter žive meje temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 40–60 g / m2 NPK: 15–7–15 + MgO: 2 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 FOR ORNAMENTAL PLANTS AND HEDGES Fertiliser with prolonged effect for thick and strong ornamental bushes and trees, ornamental plants and hedges is based on the most contemporary production technologies. Dosage: 40–60 g / m2 NPK: 15–7–15 + MgO: 2 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 1 kg – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet

MAREC – JULIJ

MARCH - JULY

PLANTELLA FORMULA 365 ZA VRTNICE Gnojilo s podaljšanim delovanjem za lepe, zdrave in bujno cvetoče vrtnice temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 50 g / m2 NPK: 15–15–15 + MgO: 2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

PLANTELLA FORMULA 365 FOR ROSES Fertiliser with prolonged effect for beautiful, healthy and richly blooming roses based on the most contemporary production technologies. Dosage: 50 g / m2 NPK: 15–15–15 + MgO: 2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet

MAREC – JULIJ

MARCH - JULY

1 kg

1 kg

17


SPECIALNA KRISTALNA GNOJILA ZA LEP, ZDRAV IN BUJEN VRT SPECIAL CRISTAL FERTILIZERS FOR A BEAUTIFULL, HEALTHY AND LUSH GARDEN Rastline za svoj razvoj in zdravo rast potrebujejo prilagojena hranila, s pravim razmerjem glavnih in mikro hranil. Pravilna prehrana omogoča zdravo rast, bujno cvetenje in čudovit videz, pomembna pa je tudi za boljšo odpornost rastlin na neugodne zunanje razmere in bolezni ter pred škodljivci.

To develop and grow healthy plants need adapted nutrients with the right share of major and micro nutrients. Proper nutrition enables healthy growth, lush flowering and beautiful appearance, but it is also important for better plant resistance to adverse external conditions, diseases and pests.

KRISTALNA OBLIKA = 3 NAČINI APLIKACIJE CRISTAL FORM = 3 APPLICATION METHODS ZALIVANJE WATERING GNOJILO V OBLIKI KRISTALOV 100 % TOPNOST V 1 MINUTI

18

GNOJENJE PREKO LISTOV SPRAYING THE FOLIAGE FERTILIZER IN THE CRISTAL FORM 100 % SOLUBILITY IN 1 MINUTE

POSIPANJE SPRINKLINLG


Specialna kristalna gnojila za lep, zdrav in bujen vrt Special cristal fertilizers for a beautifull, healthy and lush garden PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA OKRASNE RASTLINE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh zunanjih okrasnih (grmovnice, žive meje, rastline na grobovih…) in balkonskih rastlin. Doziranje: 1 kg / 100 m2 NPK: 14–7–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za hitro rast in lepe cvetove • preprosto odmerjanje, majhna poraba

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ORNAMENTAL PLANTS Special fertiliser in christal form for the fertilisation of all types of outdoor ornamental (shrubs and bushes, hedgerows, ornamental plants on graves…) and balcony plants. Dosage: 1 kg / 100 m2 NPK: 14–7–21 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet

1 kg

• appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients • for fast growth and abundant flowering • easy dosage, small consumption

MAREC – SEPTEMBER MARCH - SEPTEMBER

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNICE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh vrst vrtnic. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK: 12–9,5–10 + MgO: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ROSES Special fertiliser in christal form for the fertilisation of all types of roses. Dosage: 1 kg / 20 m2 NPK: 12–9,5–10 + MgO: 6 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za hitro rast in lepe cvetove • preprosto odmerjanje, majhna poraba

• appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients • for fast growth and abundant flowering • easy dosage, small consumption

FEBRUAR – JUNIJ

FEBRUARY - JUNE

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA RODODENDRONE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje rododendronov, azalej, hortenzij, vresovk in vrtnih borovnic in drugih kisloljubnih rastlin. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK:14–5–8 + MgO: 5 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za hitro rast in lepe cvetove • preprosto odmerjanje, majhna poraba

1 kg

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR RHODODENDRONS Special fertiliser in christal form for the fertilisation of rhododendrons, asaleas, hydrangeas, heaths, garden blueberries and other plants that grow in acid soil. Dosage: 1 kg / 20 m2 NPK: 14–5–8 + MgO: 5 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet • appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients • for fast growth and abundant flowering • easy dosage, small consumption

MAREC – JUNIJ MARCH - JUNE

19

1 kg


Specialna kristalna gnojila za lep, zdrav in bujen vrt Special cristal fertilizers for a beautifull, healthy and lush garden

1 kg

1 kg

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA JAGODE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja. Doziranje: 1 kg na 20 m2 NPK: 12–6–24 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto • prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za zdravo rast in obilnejše plodove MAREC – JUNIJ

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA IGLAVCE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje jelk, borov, smrek, macesnov, tis, tuj, brinov in drugih iglavcev. Doziranje: 1 kg na 40 m2 NPK:12–5–24 + Mg MgO: 6 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR CONIFERS Special fertiliser in christal form for the fertilisation of firs, pines, spruces, larches, yews, junipers, thuja trees and other coniferous plants. Dosage: 1 kg per 40 m2 NPK: 12–5–24 + MgO: 6 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za zdravo rast in večjo odpornost • preprosto odmerjanje, majhna poraba

• appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients • for wonderfull appearance and increased resistance • easy dosage, small consumption

MAREC – JUNIJ

MARCH - JUNE

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR STRAWBERRIES Special fertiliser in christal form for the fertilisation of strawberries, rasperries, blackberries, currants, goji, aronia and other berry fruits. Dosage: 1 kg per 20 m2 NPK: 12–6–24 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet • appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients • for wonderfull appearance and abundant fruit • easy dosage, small consumption MARCH - JUNE

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA VRTNINE Specialno gnojilo v obliki kristalov za gnojenje vseh vrst vrtnin. Doziranje: 1 kg / 20 m2 NPK: 14–7–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto 1 kg

• prilagojena sestava glavnih NPK hranil in mikrohranil • za zanesljivo rodnost in obilen pridelek • preprosto odmerjanje, majhna poraba

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR VEGETABLES Special fertiliser in christal form for the fertilisation of all types of garden vegetables. Dosage: 1 kg per 100 m2 NPK: 14–7–21 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet • appropriate composition of main NPK nutrients and micronutrients • for increased yield and fertility • easy dosage, small consumption

MAREC – JUNIJ MARCH - JUNE

20


Specialna gnojila v obliki granul za lep, zdrav in bujen vrt Special fertilizers in granule form for a beautifull, healthy and lush garden PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA KIVI Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost kivija, mandlja, granatnega jabolka, kakija. Doziranje: 1 kg / 15 m2 NPK: 6–12–24 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR KIWI Special fertiliser for increased plant growth, flowering and yield of kiwi, almond, pomegranate, persimmon plants. Dosage: 1 kg / 15 m2 NPK: 6–12–24 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet

• v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma • hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba • s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil • uporaba ob sajenju in v času vegetacije

• in form of granules that release the nutrients slowly • fast and targeted action, easy dosage, small consumption • adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients • for use during planting and vegetation period

1 kg

MAREC – SEPTEMBER MARCH - SEPTEMBER

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA CITRUSE Specialno gnojilo za pospešeno rast, cvetenje in rodnost limon, pomaranč, mandarin in drugih citrusov. Doziranje: 50 g / m2 NPK: 10–5–15 + MgO: 2 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto • v obliki granul, ki hranila sproščajo postopoma • hitro in ciljno delovanje, preprosto odmerjanje, majhna poraba • s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil • uporaba ob sajenju (priporočamo tudi uporabo Plantella zemlje za citruse) in v času vegetacije MAREC – SEPTEMBER

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR CITRUS FRUITS Special fertiliser for increased plant growth, flowering and yield of lemon, orange, mandarine and other citrus fruits. Dosage: 50 g / m2 NPK: 10–5–15 + MgO: 2 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs / box, 48 boxes / pallet • in form of granules that release the nutrients slowly • fast and targeted action, easy dosage, small consumption • adjusted composition of major NPK nutrients and micro-nutrients • for use during planting (advisable to use with Plantella citrus fruit soil) and vegetation period

1 kg

MARCH - SEPTEMBER

PLANTELLA SPECIALNO SADJARSKO GNOJILO Mineralno gnojilo v granulah z nizko vrednostjo dušika za gnojenje sadnega drevja, vinske trte in krompirja. DOZIRANJE: 4–7 kg / 100 m2 NPK: 5–7–16 + MgO: 3 + mikrohranila PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE: 3 kg – 200 kosov / paleto

PLANTELLA SPECIAL ORCHARD FERTILISER Mineral fertiliser in granular form with low nitrogen levels for fruit trees, vine and potatoes fertilisation. Dosage: 4–7 kg / 100 m2 NPK: 5–7–16 + MgO: 3 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 3 kg – 200 pcs / pallet

• dodatek magnezija za preprečevanje listne bledice • dodatek bora za boljši razvoj rastnih vršičkov • posebej prilagojena količina dušika za potrebe sadnega drevja

• addition of magnesium for chlorosis prevention • addition of boron for a better shoots development • nitrogen quantity especially adjusted to the needs of fruit trees

MAREC – SEPTEMBER

MARCH - SEPTEMBER

21

3 kg


Učinkovita gnojila za bujno cvetje na balkonu in terasi Effective fertilizers for lush flowers on your balcony and terrace

, e alge Morsk in i in vitam tenja. rji cve to a v ti ak eds, Seawe bloom a s e nd vitamin ators. activ 500 ml

1L

3L

500 ml

1L

3L

PLANTELLA CVET Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste cvetočih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin. Doziranje: 7,5 ml / 1 l vode NPK: 6–8–8 + ekstrakt alg + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

PLANTELLA BLOSSOM High quality liquid fertiliser with vitamins and seaweed extract for all types of flowering indoor, window, balcony and garden plants. Dosage: 7,5 ml / 1 l water NPK: 6–8–8 + seaweed extract + micronutrients Packaging / Transport packaging: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes /pallet; 1 l – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 3 l – 6 pcs / box, 30 boxes / pallet

• optimalna kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, 11 vitaminov in aktivatorjev cvetenja • z dodanimi morskimi algami • spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres, nastajanje cvetnih nastavkov in bujno cvetenje v živahnih barvah • zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• optimal combination of main nutrients, micronutrients, 11 vitamins and flowering activators • added seaweed • increases proper root development, healthy growth, resistance to stress, substantial increase in the number of blossoms and alluring appearance of plants and blossoms • provides a healthy, vital appearance of plants • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

MAREC – NOVEMBER

MARCH - NOVEMBER

PLANTELLA LIST Visoko kakovostno tekoče gnojilo z vitamini in izvlečki morskih alg za vse vrste listnatih balkonskih, sobnih, okenskih in vrtnih rastlin. Doziranje: 7,5 ml / 1 l vode NPK: 6–3–6 + ekstrakt alg + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 l – 6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

PLANTELLA LEAF High quality liquid fertiliser with vitamins and seaweed extract for all types of indoor, window, balcony and garden plants. Dosage: 7,5 ml / 1 l water NPK: 6–3–6 + seaweed extract + micrinutrients Packaging / Transport packaging: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes /pallet; 1 l – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 3 l – 6 pcs / box, 30 boxes / pallet

• edinstvena kombinacija glavnih hranil, mikrohranil, 11 vitaminov z dodanimi morskimi algami • spodbuja zdrav razvoj korenin, krepko rast, odpornost na stres in bujno olistanost rastlin • zagotavlja zdrav, vitalen videz rastline • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• unique combination of main nutrients, micronutrients, 11 vitamins and • added seaweed • increases proper root development, healthy growth, resistance to • stress, substantial leaf formation • provides a healthy, vital appearance of plants • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

MAREC – NOVEMBER MARCH - NOVEMBER

22

Obo gate no z vita Enri mini. che vitam d with ines .


Učinkovita gnojila za bujno cvetje na balkonu in terasi Effective fertilizers for lush flowers on your balcony and terrace

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA PELARGONIJE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst pelargonij / geranij. Doziranje: 15 ml / 1 l vode NPK: 6–6–8 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto • zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu • uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov • majhna poraba • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR PELARGONIUMS / GERANIUMS Liquid special fertiliser with adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients for all types of Pelargoniums / Geraniums. Dosage: 15 ml / 1 l of water NPK: 6–6–8 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 1 l – 12 pcs /box, 45 boxes/pallet • provides luscious and abundant flowering in bright, vivid colors, stimulates proper root development and increases resistance to stress • absorption by watering through roots and by spraying through leaves • small consumption • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

1L

MAREC – OKTOBER MARCH - OCTOBER

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA SURFINIJE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst surfinij, petunij, milijon zvončkov. Doziranje: 15 ml / 1 l vode NPK: 5–6–10 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto • zagotavlja bujno cvetenje v živahnih barvah, spodbuja pravilen razvoj korenin ter izboljšuje odpornost proti stresu • uporaba z zalivanjem skozi korenine in škropljenjem preko listov • majhna poraba • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR SURFINIAS / PETUNIAS Liquid special fertiliser with adjusted composition of major NPK nutrients and micro–nutrients for all types of Surfinias / Petunias. Dosage: 15 ml / 1 l of water NPK: 5–6–10 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 1 l – 12 pcs /box, 45 boxes/pallet • provides luscious and abundant flowering in bright, vivid colors,stimulates proper root development and increases resistance to stress • absorption by watering through roots and by spraying through leaves • small consumption

1L

MARCH - SEPTEMBER MAREC – SEPTEMBER

23


Pravilna nega orhidej Proper orchid care PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA ORHIDEJE Tekoče specialno gnojilo s prilagojeno sestavo glavnih NPK hranil in mikrohranil za gnojenje vseh vrst orhidej. Doziranje: 10 ml / 1 l vode NPK: 6–8–7 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto

250 ml

• z rednim gnojenjem zagotavlja številne cvetove in več cvetnih nastavkov ter daljše in bujnejše cvetenje • uporaba z zalivanjem skozi korenine • majhna poraba • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka JANUAR – DECEMBER

80 g

PLANTELLA TABS ZA ORHIDEJE Specialno gnojilo v obliki šumečih tablet za pravilno in enakomerno prehrano vseh vrst orhidej. Doziranje: 1 tableta / 3 l vode NPK:5–12–6 + mikrohranila Pakiranje / Transportno pakiranje: 80 g (20 tbl x 4 g) – 12 kosov / karton, 192 kartonov / paleto

PLANTELLA TABS FOR ORCHIDS Special fertiliser in the form of effervescent tablet for proper and even nutrition of all types of orchids. Dosage: 1 tablet / 3 l of water NPK: 5–12–6 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 80 g (20 x 4 g tablets) –12 pcs / box, 192 boxes / pallet

• natančno doziranje in preprosta uporaba • šumeče tablete se hitro raztopijo v vodi brez usedlin • hranila se brez mešanja hitro in enakomerno porazdelijo po raztopini • spodbuja bujno cvetenje orhidej, pravilen razvoj korenin in izboljša odpornost na stres

• accurate dosage and simple use • effervescent tablets quickly dissolve in water without sediments • nutrients dilute quickly and uniformly throughout the solution without mixing • › provides luscious flowering orchids, correct root development and increased stress resistance

JANUAR – DECEMBER

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR ORCHIDS Liquid special fertiliser with adjusted composition of major NPK nutrients and micro– nutrients for all types of all types of orchids. Dosage: 10 ml / 1 l water NPK: 6–8–7 + micronutrients Packaging / Transport packaging: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes / pallet • regular fertilizing ensures mumerous blossoms, more flowerings and more abundant flowering for longer periods of time • absorption by watering through roots • small consumption • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup JANUARY - DECEMBER

JANUARY - DECEMBER

S šumečo tableto in namakanjem do bujnega cvetenja orhidej. Lush flowering orchids with effervescent tablets and plant soaking.

1.

1 šumečo tableto Plantella Tabs raztopimo v 3 litrih vode. Disolve 1 effervescent tablet Plantella Tabs in 3 liters of water.

24

2.

Lonček z orhidejo v celoti namočimo v pripravljeno raztopino. Gnojenje se v povprečju izvaja enkrat na 10 do 14 dni. Immerse the whole flowerpot with roots in the water solution. Repeat fertilization on average once every 10 to 14 days.

3.

Po 20 minutah rastlino odcedimo, saj sta substrat in korenine posrkala maksimalno količino vode in hranil. Drain the plant after 20 minutes as the substrate and the roots absorbed the maximum amount of water and nutrients.


Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje High quality soil for successful gardening

na nent mpo 5-ko mlja. ze nt pone 5 com il. so

PLANTELLA BALKONIA ZEMLJA ZA BALKONSKE RASTLINE Visoko kakovostna petkomponentna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst balkonskih in sobnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 l - 480 kosov / paleto 20 l – 144 kosov / paleto, 45 l – 54 kosov / paleto 60 l – 48 kosov / paleto; 70 l – 39 kosov / paleto

PLANTELLA BALKONIA / SOIL FOR BALCONY PLANTS High–quality five component soil for planting and transplanting of all types of balcony and indoor plants. Packaging / Transport packaging: 5 l – 360 pcs / pallet; 20 l – 144 pcs / pallet; 45 l – 54 pcs / pallet; 60 l – 48 pcs / pallet; 70 l – 39 pcs / pallet

• najkakovostnejše huminske šote rastlinam zagotavljajo veliko organskih hranil • vsi potrebni minerali in hranila za hiter in dolgotrajen učinek • bio rastlinska vlakna zadržujejo vodo in hranila v področju korenin, da so rastlini najlažje dostopna • dodatek guana rastlinam omogoča boljšo rast in razvoj • aktivatorji cvetenja rastline spodbudijo k razvoju več cvetnih nastavkov ter bujnejšemu cvetenju oziroma olistanosti rastlin

• best humic turf provides the required amount of organic nutrients • all necessary minerals and nutrients provide an immediate effect with long-lasting benefits • bio vegetable fibers increase the water and nutrient retention in the root system, making it easier for the plant to access them • added guano for improved growth and development • blossoming activators increase leaf development or blossoming of the plant by increasing the flower bud development

5L

20 L

60 L

MAREC – OKTOBER MARCH - OCTOBER

PLANTELLA PREMIUM / ZEMLJA ZA OKRASNE RASTLINE Zemlja iz najkakovostnejših šot za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l - 120 kosov / paleto 45 l - 54 kosov / paleto

PLANTELLA PREMIUM / SOIL FOR ORNAMENTAL PLANTS Soil from high–quality turf for planting and transplanting of all types of ornamental plants. Packaging / Transport packaging: 20 l – 120 pcs / pallet 45 l – 54 pcs / pallet

• obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi bio vlakni • zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil ter zmanjšuje porabo kemičnih sredstev za varstvo rastlin • z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin • povečuje delež organske in mineralne snovi v tleh

• enriched with long lasting nutrients and BiocultaR vegetal fibres – high • water retention and prevention • provides high water retention rate, prevents nutrient flushing and • decreases the use of chemical products for plant care • mixture of wood fiber and humic turf provides ideal conditions for good • plant growth and development • increases the share of organic and mineral matter in the soil

FEBRUAR – OKTOBER

20 L

45 L

FEBRUARY - OCTOBER

25


Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje High quality soil for successful gardening

10 L

PLANTELLA IDEAL / ZEMLJA ZA ROŽE IN VRT Zemlja iz najkakovostnejših huminskih šot za sajenje in presajanje vseh sobnih, balkonskih in okrasnih rastlin, zelenjave in zelišč. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 225 kosov / paleto, 20 l – 120 kosov / paleto 50 l – 48 kosov / paleto, 70 l – 36 kosov / paleto

20 L

• kombinacija šot zagotavlja optimalen vodno– zračni režim • bioaktivna glina povečuje zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil • rastlinska bio vlakna izboljšajo strukturo in aktivnost tal • dodana hranila za začetno rast ter cvetenje • omogoča hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema

50 L

70 L

PLANTELLA IDEAL / SOIL FOR ORNAMENTAL PLANTS AND GARDEN Soil from high–quality humic turf for planting and transplanting of all types of indoor, balcony and ornamental plants, vegetables and herbs. Packaging / Transport packaging: 10 l – 225 pcs / pallet; 20 l – 120 pcs / pallet; 50 l – 48 pcs / pallet; 70 l – 36 pcs / pallet • combination of turf ensures an optimal water–air retention regime • bioactive clay enhances the roots ability to absorb water and nutrients • organic bio fibres improve the structure and activity of the soil • added nutrients for the initial growth and flowering • allows rapid restoration and development of the root system

MAREC – OKTOBER MARCH - OCTOBER

45 L

PLANTELLA VRTNA ZEMLJA Univerzalna vrtna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rastlin v zelenjavnem in okrasnem vrtu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kosov / paleto

PLANTELLA GARDEN SOIL Universal garden soil for planting and transplanting of all types of plants in vegetable and ornamental garden. Packaging / Transport packaging: 45 l – 54 pcs / pallet

• obogatena z dolgo delujočimi hranili in rastlinskimi bio vlakni • zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode in preprečuje izpiranje hranil • vsebuje velik delež organske snovi v obliki huminskih kislin, ki v zemlji tvorijo humus • z mešanico lesnih vlaken in huminske šote zagotavlja idealne pogoje za rast in razvoj rastlin • izboljšuje strukturo in aktivnost tal

• enriched with long lasting nutrients and vegetal fibres • provides high water retention rate and prevents nutrient flushing • mixture of wood fiber and humic turf provides ideal conditions for good plant growth and development • improves the structure and activity of the soil FEBRUARY - NOVEMBER

FEBRUAR – NOVEMBER

PLANTELLA ZEMLJA ZA GROBOVE Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih rastlin na grobovih. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 192 kosov / paleto, 20 l – 120 kosov / paleto

10 L

• vsebuje najkvalitetnejšo huminsko šoto • odlično pokriva površine s svojo temno črno barvo • ne pušča madežev na kamnitih delih • izboljšuje strukturo in aktivnost tal • zagotavlja visoko sposobnost zadrževanja vode, preprečuje izpiranje hranil

20 L

PLANTELLA SOIL FOR GRAVES High quality soil for planting and transplanting of all types of ornamental plants on graves. Packaging / Transport packaging: 10 l – 192 pcs / pallet; 20 l – 120 pcs / pallet • contains high quality humic peat • excellent covering of the surface with its black colour • doesn’t leave stains on stony surfaces • improves structure and activity of the soil • assures high water retention, prevents nutrients flushing FEBRUARY - NOVEMBER

FEBRUAR – NOVEMBER

26


Kakovostne zemlje za uspešno vrtnarjenje High quality soil for successful gardening

PLANTELLA ZEMLJA ZA RODODENDRONE Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst rododendronov, azalej, hortenzij, borovnic, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 54 kosov / paleto

PLANTELLA SOIL FOR RHODODENDRONS High quality special soil for planting and transplanting of all types of rhododendrons, asaleas, Hydrangeas, blueberries, heaths and other types of acidophilic plants. Packaging / Transport packaging: 45 l – 54 pcs / pallet

• vsebuje visoko kakovostne huminske in bele šote • ustrezna kislost za kisloljubne rastline • dolgotrajno delovanje mineralnih NPK hranil v zemlji

• high quality humic and white peat • appropriate acidity for acidophilic plants • long lasting effectiveness of mineral NPK nutrients in the soil MARCH - MAY

MAREC – MAJ

45 L

AUGUST - SEPTEMBER

AVGUST – SEPTEMBER

PLANTELLA ZEMLJA ZA ORHIDEJE Visoko kakovostna specialna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst orhidej. Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 l – 600 kosov / paleto

PLANTELLA SOIL FOR ORCHIDS High–quality growth substrate for planting and re–planting all types of orchids. Packaging / Transport packaging: 3 l – 600 pcs / pallet

• pravo razmerje borovega lubja, kokosovih vlaken, šotnega mahu in perlita • substrat dobro sprejema vodo in hranila ter ohranja stabilno strukturo • ne razpada in ne gnije, nudi zadostno oporo rastlinam • omogoča dobro rast korenin, zdravo rast rastline in dolgotrajno cvetenje orhidej

• the right ratio of pine bark, coconut fibers, peat moss and perlite • the substrate absorbes watter and nutrients and maintains a stable structure • does not crumble not rot, provides sufficient support for the plants • provides good root growth, healthy plant growth and prolonged flowering of orchids

JANUAR – DECEMBER

JANUARY - DECEMBER

PLANTELLA ZEMLJA ZA CITRUSE IN MEDITERANSKE RASTLINE Visokokakovosten rastni substrat za sajenje in presajanje vseh vrst limon, mandarin, pomaranč, fig, kakijev, granatnih jabolk, oljk ter drugih citrusov in mediteranskih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 l – 200 kosov / paleto • vsebuje mešanico huminskih šot za dobro rast citrusov • zagotavlja hitro obnovo in razvoj koreninskega sistema • za bujno cvetenje, tvorbo plodov, zdravo rast in razvoj • zaloga hranil zadošča za mesec dni

3L

PLANTELLA SOIL FOR CITRUS FRUIT AND MEDITERANIAN PLANTS High–quality growth substrate for planting and re–planting all types of lemon, mandarin, orange, fig, persimon, pomegranate, olive plants as well as other citrus fruit and mediterranean plants. Packaging / Transport packaging: 10 l – 200 pcs / pallet • contains a mixture of humic turfs for good citrus growth • enables fast regeneration and root system development • luscious flowering, yield formation, healthy growth and development • the nutrient supply lasts for a month

10 L

MAREC – OKTOBER MARCH - OCTOBER

27


Z izbranimi izdelki do sanjske trate Selected products for your dream lawn

1 kg

PLANTELLA SPECIALNO GNOJILO ZA TRAVO Specialno gnojilo v granulah za gnojenje vseh vrst trav in travniških rastlin. Doziranje: 1 kg / 33 m2 NPK: 20–5–5 + MgO: 3 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 10 kosov / karton, 48 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto 25 kg – 50 kosov / paleto

3 kg

5 kg

• visoka vsebnost dušika v različnih oblikah, ki zagotavljajo takojšnje in dolgotrajno delovanje gnojila • za gosto, enakomerno zeleno in za hojo primerno trato • za večje vrtne trate in športna igrišča

25 kg

PLANTELLA SPECIAL FERTILISER FOR GRASS Special fertiliser in granular form for the fertilisation of all types of grass and meadow plants. Dosage: 1 kg / 33 m2 NPK: 20–5–5 + MgO: 3 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 10 pcs/ box, 48 boxes / pallet; 3 kg – 4 pcs/ box, 40 boxes / pallet; 5kg – 128 pcs / pallet; 25 kg – 50 pcs / pallet • high nitrogen level in various forms ensures immediate and long–lasting effectiveness of the fertiliser • for thick, treadable and evenly spread green lawn • for larger garden lawns and sport fields • small consumption

MAREC – AVGUST MARCH - AUGUST

PLANTELLA SPECIALNO JESENSKO GNOJILO ZA TRAVO Specialno gnojilo za jesensko gnojenje trate spodbuja tvorjenje močnejših in globljih korenin in zagotavlja boljše prezimovanje. Trava bo tudi naslednjo pomlad pripravljena za hitro rast. Doziranje: 1 kg / 50 m2 NPK: 6–11–22 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kosov / paleto

5 kg

• uravnoteženo razmerje hranil • z manjšo vsebnostjo dušika za zmanjšano nevarnost pozebe in boljše prezimovanje trate • višja vsebnost fosforja in kalija za močnejše in globlje korenine • naslednjo sezono bo trata bolj gosta, zelena in primerna za hojo

PLANTELLA SPECIAL AUTUMN GRASS FERTILISER Special fertiliser in granular form for augumn fertilisation of all types of grass and meadow plants. Dosage: 1 kg / 50 m2 NPK: 6–11–22 Packaging / Transport packaging: 5 kg – 128 pcs / pallet • well–balanced nutrient ratio • lower content of nitrogen to reduce risk of frost and improved wintering conditions • high level of Phosphorus and Potassium create stronger and deeper roots • next season the grass will be thicker, greener and treadable AUGUST - OCTOBER

AVGUST – OKTOBER

28


PRIPOROČENI ČAS Primerni meseci za opravilo. SUGGESTED TIME Suggested months for the task.

AP RIL /

2

AP RIL

3 4

J/ MA

5

Y MA

OPTIMALNI ČAS V teh mesecih z opravilom dosežete najboljši učinek. OPTIMAL TIME n those months you will achieve the best results with the task.

1

MAREC / M ARCH

6 7 8

E J / JUN JUNI

1 2 3

UG US T

CTOBER ER / O OKTO

NOVEMBER / NOVE MBE R

• zrnca gnojila so ovita z membrano in vsebujejo uravnoteženo količino nujno potrebnega dušika, fosforja in kalija • hranila se nadzorovano sproščajo glede na temperaturo zemlje in vlago ter tako zagotavljajo uravnoteženo prehrano zelenice celotno rastno sezono • zaradi nadzorovanega postopnega sproščanja je gnojilo okolju prijaznejše, saj ne obremenjuje podtalnice

• fertilisation only once a season • fertiliser granules are encased in a membrane and contain a balanced quantity of required nitrogen, phosphorus and potassium • nutrients are released in a controlled manner based on soil temperature and humidity, thus ensuring balanced nutrition for lawns throughout the entire growth season • the controlled gradual release provides an environment-friendly fertilizer that does not harm the groundwater

MAREC – SEPTEMBER

MARCH - SEPTEMBER

BER EM PT SE

PLANTELLA FORMULA 365 FOR LAWN Fertiliser with prolonged effect for thick, strong and velvety green lawn based on the most contemporary production technologies. Dosage: 1 kg / 35 m2 NPK: 21–10–21 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 12 pcs/ box, 50 boxes / pallet; 3 kg – 4 pcs/ box, 48 boxes / pallet; 5 kg – 128 pcs / pallet

R/ BE EM PT SE

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRANSKO GNOJILO ZA TRAVO Gnojilo s podaljšanim delovanjem za gosto, močno in žametno zeleno trato temelji na najsodobnejši tehnologiji izdelave. Doziranje: 1 kg / 35 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 3 kg – 4 kosi / karton, 48 kartonov / paleto 5 kg – 128 kosov / paleto

AVG US T/ A

ODSTRANJEVANJE MAHU: Plantella Proti mahu 3v1 REMOVING THE MOSS: Plantella against moss 3in1 ZRAČENJE TRATE: Plantella Kremenovi peski LAWN AERATION: Plantella flilnt sands GNOJENJE VSAJ 3 X LETNO: Plantella Gnojilo za travo FERTILIZING min 3x YEARLY: Plantella Special fertilizer for lawn 4 GNOJENJE 1 X LETNO: Plantella Formula 365 za travo FERTILIZING 1X YEARLY: Plantella Formula 365 for lawn 5 SETEV: Plantella mešanice semen SOWING: Plantella grass seeds 6 KOŠNJA MOWING 7 ZALIVANJE WATERING 8 GNOJENJE: Plantella Jesensko gnojilo za travo FERTILIZING: Plantella Autumn grass fertilize

JULIJ / J ULY

koledar opravil za sanjsko trato task calendar for your dream lawn

Gnoji m enkra o samo t Fertiliz v sezoni. at once ion only a sea son. 1 kg

3 kg

5 kg

29


Z izbranimi izdelki do sanjske trate Selected products for your dream lawn

PLANTELLA PROTI MAHU Specialno trikomponentno sredstvo za odpravljanje in preprečevanje mahu v trati. Doziranje:5 – 10 kg za 10 m2 NPK: 21–10–21 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kg – 128 kosov / paleto 10 kg – 100 kosov / paleto

5 kg

• železo hitro in učinkovito odstranjuje mah • dodana glavna hranila omogočajo trati hitro priraščanje in krepijo rast • kremenov pesek rahlja tla in zrači travnato površino

10 kg

PLANTELLA AGAINST MOSS Special three-component substance for eradication and prevention of moss in the lawn. Dosage: 5 – 10 kg for 10 m2 Packaging / Transport packaging: 5 kg – 128 pcs / pallet; 10 kg – 100 pcs / pallet • iron ensures effective moss eradication • added main nutrients enable fast and strong growth of the lawn • flint sands loosen the soil and air the grass surface FEBRUARY - OCTOBER

FEBRUAR – OKTOBER

1 kg

PLANTELLA CONTESSA Posebna mešanica obloženih semen iz visoko kakovostnih vrst in sort trav, ki so primerne za vse razmere in lege. Doziranje: 1 kg / 45 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

PLANTELLA CONTESSA Special mixture of high-quality grass seeds suitable for all climate conditions and types of terrain. Dosage: 1 kg / 45 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet

• vsako seme je obloženo s hranili in je dvakrat težje od navadnega, kar omogoča natančno setev, zanesljivo kalitev in hitrejšo začetno rast • ptice obloženega semena ne marajo • ustvarja lepo, gosto in vzdržljivo travno rušo • intenzivno zelena in mehka • idealna za dosejevanje praznih mest v trati • primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

• every seed is coated with nutrients and is twice as heavy as ordinary seed which allows precise sowing, reliable germination and faster initial growth • birds dislike the taste of the coated seed • creates beautifull, thick and durable grass • ideal for reseeding empty spots in the lawn • suitable for garden yards, parks, recreational areas and sports fields

MAREC – SEPTEMBER

MARCH - SEPTEMBER

30


Z izbranimi izdelki do sanjske trate Selected products for your dream lawn

PLANTELLA VIVA Specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za senčne in polsenčne lege. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto • za zasnovo trat v parkih in na vrtu, v legah, kjer je več sence, na severnih straneh hiš, pod drevjem in v okolici grmičevja • dobra prekrivnost in gosta travna ruša • odporna proti boleznim in teptanju • hitra začetna rast

PLANTELLA VIVA Special mixture of of grass seeds suitable for shady and partially shady areas. Dosage: 1 kg / 50 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet • suitable for lawn preparation in parks and gardens for shady areas, north sides of buildings, under trees and around bushes • good coverage and thick grass turf • resistant to disease and treading • fast starting growth

1 kg

MARCH - SEPTEMBER MAREC – SEPTEMBER

PLANTELLA UNIVERZAL Specialna mešanica semen, sestavljena iz hitro rastočih vrst in sort trav, ki so primerne za vse podnebne razmere in lege. Doziranje: 1 kg / 50 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto • dobra prekrivnost in gosta travna ruša • odporna proti boleznim in teptanju • hitra začetna rast • primerna za vrtne trate, parke, rekreacijske površine in športna igrišča

PLANTELLA UNIVERZAL Special mixture of fast growing grass seeds suitable for all climate conditions. Dosage: 1 kg / 50 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet • good coverage and thick grass turf • resistant to disease and treading • fast starting growth • suitable for garden yards, parks, recreational areas and sports fields

1 kg

MARCH - SEPTEMBER MAREC – SEPTEMBER

PLANTELLA ADRIA Adria je specialna mešanica semen, sestavljena iz vrst in sort trav, ki so primerne za suhe in vroče lege. Doziranje: 1 kg / 40 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 6 kosov / karton, 54 kartonov / paleto • ima unikatno sposobnost, da se regenerira po sušnem stresu • zelena tudi pozno jeseni • dobra prekrivnost in gosta travna ruša • odporna proti boleznim in teptanju

PLANTELLA ADRIA Special mixture of grass seeds suitable for dry and warm climates. Dosage: 1 kg / 40 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 6 pcs / box, 54 boxes / pallet • it has a special quality of regeneration after severe dryness • stays green late in the Autumn • good coverage and thick grass turf • resistant to disease and treadinge

1 kg

MARCH - SEPTEMBER MAREC – SEPTEMBER

31


Specialna in varovalna sredstva Special and protective products

50 L

PLANTELLA DEKORATIVNO BOROVO LUBJE Naravna talna obloga iz borovega lubja (Pinus pinaster). Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kos / paleto

PLANTELLA DECORATIVE PINE BARK NUGGETS A completely natural soil covering from pine bark (Pinus pinaster). Dosage: 50 l / 2–5 m2 Packaging / Transport packaging: 50 l – 48 pcs / pallet

• grobe granulacije (20–40 mm) in temno rjave barve • dobro prekriva, ustvarja estetski videz in preprečuje razraščanje plevela • ščiti zemljo pred prevelikimi temperaturnimi nihanji • zadržuje toploto in vlago in zmanjšuje potrebo po zalivanju rastlin • pripomorejo k nastajanju humusa

• larger (20–40 mm) dark brown granular bark nuggets • good coverage, provides a highly esthetic appearance, prevents weeds from spreading • protects the soil against extreme temperature changes • retains the soil moisture and warmth and decreases the need for watering • increases the humus accumulation process

MAREC – NOVEMBER MARCH - NOVEMBER

PLANTELLA RDEČI LESNI SEKANCI Naravno obarvani rdeči lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred. Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kos / paleto

45 L

• zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju • ščitijo tla pred zmrzaljo • ustvarjajo estetski videz vrta • zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in preprečujejo razraščanje plevela • pripomorejo k nastajanju humusa

PLANTELLA RED WOODCHIPS Naturally coloured red conifer woodchips, suitable for partial covering and decoration of decorative gardens. Dosage: 50 l / 2–5 m2 Packaging / Transport packaging: 45 l – 39 pcs / pallet • retains the soil moisture and warmth and • protects the soil against extreme temperature changes • provides a highly esthetic appearance • decreases the amount of hoeing needed and prevents weed from spreading • increases the humus accumulation process

MAREC – NOVEMBER MARCH - NOVEMBER

PLANTELLA RJAVI LESNI SEKANCI Naravno obarvani rjavi lesni sekanci iglavcev, primerni za zastiranje in okras okrasnih gred. Doziranje: 50 l / 2–5 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 45 l – 39 kos / paleto • zadržujejo toploto in vlago in zmanjšujejo potrebo po zalivanju • ščitijo tla pred zmrzaljo • ustvarjajo estetski videz vrta • zmanjšajo potrebo po rahljanju zemlje in odstranjevanju plevela • pripomorejo k nastajanju humusa

45 L

PLANTELLA BROWN WOODCHIPS Naturally coloured brown conifer woodchips, suitable for partial covering and decoration of decorative gardens. Dosage: 50 l / 2–5 m2 Packaging / Transport packaging: 45 l – 39 pcs / pallet • retains the soil moisture and warmth • protects the soil against extreme temperature changes • provides a highly esthetic appearance • decreases the amount of hoeing needed and prevents weed from spreading • increases the humus accumulation

MAREC – NOVEMBER MARCH - NOVEMBER

32


Sredstva za pospeševanje rasti korenin Products for root growth PLANTELLA RHIZOPON I, II, III Sredstvo za pospeševanje rasti korenin za pripravo po­tak­njencev vseh vrst rastlin. Plantella Rhizopon I - za zelene potaknjence; Plantella Rhizopon II - za delno olesenele potaknjence; Plantella Rhizopon III - za olesenele potaknjence. Doziranje: pripravljeno za uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 g – 24 kosov / karton, 240 kartonov / paleto • počasno sproščanje stimulatorjev rasti • zanesljiva in visoka stopnja uspešnosti nastanka novih korenin • prilagojeno delovanje na rastlinsko skupino • nakup izdelkov je možen le s FFS izkaznico JANUAR – DECEMBER

I 25 g

PLANTELLA RHIZOPON I, II, III Root growth stimulation product for preparation of all kind of scions. Plantella Rhizopon I – for green scions; Plantella Rhizopon II – for partly lignified scions; Plantella Rhizopon III – for lignified scions Dosage: ready–to–use PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 25 g – 24 pcs / box, 240 boxes / pallet

II 25 g

• slow release of growth stimulators • dependable and high degree of success of forming formation of roots, effectiveness adjusted to the plant group

III 25 g

JANUARY - DECEMBER

33


Strokovnjaki po naravi Experts by nature

Naravna in učinkovita gnojila za ekološko vrtnarjenje.

Natural and effective fertilizers for organic gardening

Ljudje se vedno bolj zavedamo prednosti samooskrbe in uživanja pristne, domače in naravne hrane. Skladno s tem, se krepi tudi trend ekološkega vrtnarjenja, katerega smo med prvimi prevzeli tudi v Unichemu. V ta namen smo razvili naravno linijo BIO PLANTELLA ljubiteljem vrtnarjenja ponuja naravne rešitve za prehrano in varstvo rastlin.

People are becoming increasingly aware of the advantages of self–sufficiency and of eating authentic, home–grown, and natural food. Here at Unichem, we were among the first to respond to the resulting trend of eco–gardening, which is surging in popularity. Therefore we developed a natural line of products BIO PLANTELLA that offers gardening enthusiasts natural solutions for plant nutrition and protection.

V treh desetletjih je blagovna znamka BIO PLANTELLA širila izbor izdelkov in pridobila status vodilne bio blagovne znamke v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah po svetu. S prenovo dizajna v letu 2016 smo našim potrošnikom ponudili sodobno, jasno in močno podobo, ki postavlja nove trende in sveže smernice v celotni kategoriji.

The BIO PLANTELLA brand has been expanding its product selection for three decades, becoming the leading bio brand in Slovenia, Croatia and other countries around the world. Having overhauled the design in 2016, we now offer consumers a modern, clear, and strong image that is setting new trends and fresh guidelines for the whole segment.


DOVOLJENJE ZA UPORABO V EKOLOŠKI PRIDELAVI PO EVROPSKI REGULATIVI ES 834/2007.

ALLOWED FOR USE IN ORGANIC PRODUCION BY EUROPEAN REGULATIONS ES 834/2007.

Totaly natural and effective choice for ecological garden. Totaly natural and effective choice for ecological garden.

Dokazana učinkovitost

Tested efficacy

Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij, učinkovitost izdelkov pa je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih. Svojo konkurenčno prednosti in ključno lastnost naših izdelkov komuniciramo z lastnim, prepoznavnim znakom TEST – testirana učinkovitost in sloganom STROKOVNJAKI PO NARAVI.

Our products are the result of years of knowledge, proven research, and technological innovation. Their efficacy has been tested and validated in scientific laboratories. We communicate our products’ competitive advantages and key features with our own, clearly recognisable mark – TEST, for tested efficacy, and with the slogan EXPERTS BY NATURE.

Ekološki pristop k vrtnarjenju se prične že s pravilno izbiro substrata in sredstev za pripravo tal za setev in sajenje. V ta namen BIO PLANTELLA ponuja visoko kakovostne zemlje in trdna ter tekoča organska gnojila, ki rastlinam zagotavljajo najboljše sestavine za zdravo rast. Linija vključuje tudi izdelke za mehansko zaščito, ki preprečujejo škodo, katero povzročajo rastlinski škodljivci, hkrati pa omogoča pregled nad njihovo množičnostjo. Različna naravna sredstva za krepitev rastlin odganjajo in uničujejo škodljivce ter rastline ščitijo pred boleznimi. V naših izdelkih najdete preverjeno učinkovite naravne sestavine kot so naravni piretrin iz rastline dalmatinski bolhač, njivska preslica, sojin lecitin, timijan in brin.

An ecological approach to gardening starts with the right choice of growing medium and products to prepare the soil for sowing and planting. For this purpose, BIO PLANTELLA offers high–quality soils, and solid and liquid organic fertilisers that give plants the best ingredients for healthy growth. The product family also includes mechanical protection products for preventing damage caused by plant pests and to give you a better idea of the scale of infestation. Our natural products for strengthening plants destroy and keep away pests, protecting plants against various diseases. They contain natural ingredients of proven efficacy such as natural pyrethrin from the Dalmatian chrysanthemum, field horsetail, soy lecithin, thyme, and juniper.


Naravna in učinkovita gnojila za ekološko vrtnarjenje Natural and effective fertilizers for organic gardening

3 kg

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gnojenje in dognojevanje vseh vrst vrtnih in okrasnih rastlin. Doziranje: 3 kg / 35 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL 100 % organic fertilizer in the form of granules for initial and additional fertilising of all types of vegetable and ornamental plants. Dosage: 3 kg / 35 m2 Packaging / Transport packaging: 3 kg – 4 pcs / box, 40 boxes / pallet

• uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebuje fulvinske in huminske kisline, visoka vsebnost suhe in organske snovi izboljšuje sposobnost zadrževanja vode • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield • granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake • contain humic and fulvic acids, high content of dry and organic matter improves the water retention ability • enriches soil structure and activity and increases the amount of organic matter

FEBRUAR – NOVEMBER FEBRUARY - NOVEMBER

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE 100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika in ostalih plodovk. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg–8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

1 kg

• z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebujejo fulvinske in huminske kisline • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi MAREC – OKTOBER

36

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR TOMATOES AND FRUIT VEGETABLES 100 % organic fertilizer in the form of granules for tomatoes, paprika, cucumbers, eggplant, zucchini and other fruit vegetables. Dosage: 1 kg / 14 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet • added potassium for firm and tasty fruit • well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield • granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake • contain humic and fulvic acids • enriches the soil structure and increases the content of organic matter MARCH - OCTOBER


BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA LISTNATO ZELENJAVO 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje solatnic, zelja, cvetače, ohrovta in druge listnate zelenjave. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR LEAFY VEGETABLES 100 % organic fertilizer in the form of granules for cabbage, cauliflower, lettuce and other leafy vegetables. Dosage: 1 kg / 14 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet

• z dodatkom naravnega kalija za bolj okusno zdravo zelenjavo • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebujejo fulvinske in huminske kisline • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• added natural potassium for tasty and healthy vegetables • well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield • granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake • contain humic and fulvic acids • high content of dry and organic matter improves the water retention ability

FEBRUAR – NOVEMBER

FEBRUARY - NOVEMBER

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA BOROVNICE IN KISLOLJUBNE RASTLINE 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje borovnic, ameriških borovnic, rododendronov, hortenzij, azalej, vresovk in drugih kisloljubnih rastlin. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR BLUEBERRIES AND ACIDIOUS PLANTS 100 % organic fertilizer in the form of granules for blueberries, rhododendrons, hydrangeas, azaleas, heaths and other acidious plants. Dosage: 1 kg / 14 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet

• zagotavlja optimalno kislo pH vrednost zemlje • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• ensures optimal acidic pH soil values • well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield • granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake • contain humic and fulvic acids, high content of dry and organic matter improves the water retention ability

1 kg

1 kg

FEBRUAR – NOVEMBER FEBRUARY - NOVEMBER

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA JAGODE IN JAGODIČEVJE 100 % organsko gnojilo v obliki granul za gojenje jagod, malin, robid, ribeza, joste, goji jagod, aronije in drugega jagodičastega sadja. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg – 8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR STRAWBERRIES AND BERRY FRUITS 100 % organic fertilizer in the form of granules for strawberries, rasperries, blackberries, currants, goji, aronia and other berry fruits. Dosage: 1 kg / 14 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet

• z dodatkom naravnega fosforja za okusne sadeže • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebuje fulvinske in huminske kisline, bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi

• added natural phosphorus for tasty fruit • well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield • granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake • contain humic and fulvic acids, high content of dry and organic matter improves the water retention ability

FEBRUAR – NOVEMBER FEBRUARY - NOVEMBER

37

1 kg


Naravna in učinkovita gnojila za ekološko vrtnarjenje Natural and effective fertilizers for organic gardening

3 kg

500 ml

1L

3L

BIO PLANTELLA KOMPOST AKTIVATOR 100 % organski dodatek za pripravo kakovostnega domačega komposta. Doziranje: 150–200 g / m3 Pakiranje / Transportno pakiranje: 3 kg – 4 kosi / karton, 40 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA COMPOST ACTIVATOR 100 % organic additive for preparation of highquality compost. Dosage: 150–200 g / m3 Packaging / Transport packaging: 3 kg – 4 pcs / box, 40 boxes / pallet

• iz povsem naravnih sestavin • prilagojena sestava spodbudi aktivnost mikroorganizmov, kar močno pospeši proces kompostiranja • za pripravo kakovostnega humusa, primerljivega tistemu iz gozdnih tal

• completely natural ingredients • adjusted composition stimulates microorganism activity and thus accelerates the composting process • for preparation of quality humus, comparable to the one from forest soils

MAREC – OKTOBER

MARCH - OCTOBER

BIO PLANTELLA VRT Visoko kakovostno tekoče organsko gnojilo iz izvlečka morskih alg za vse vrste vrtnin, jagodičevja, sadnega drevja in okrasnih rastlin. Doziranje: 10 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto 1 l – 12 kosov / karton, 45 kartonov / paleto 3 l–6 kosov / karton, 30 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA GARDEN High-quality liquid organic fertiliser from seaweed extracts for all kind of vegetables, berries, fruit trees and ornamental plants. Dosage: 10 ml / 1 l of water Packaging / Transport packaging: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet; 1 l – 12 pcs / box, 45 boxes / pallet; 3 l – 6 pcs / box, 30 boxes / pallet

• 100% organsko gnojilo • za zdrav in močan koreninski sistem, optimalno rast in cvete­nje, večji pridelek ter boljšo kakovost plodov polnega okusa • z naravnimi rastlinskimi rastnimi hormoni, mešanico potrebnih hranil, aminokislin in vitaminov • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• 100% organic fertiliser • for healthy and strong root system, optimal growth and flowering, increased yield and better quality fruits full of flavour • added natural plant growth hormones, mix of nutrients, aminoacids and vitamins • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup FEBRUARY - OCTOBER

FEBRUAR – OKTOBER

500 ml

38

BIO PLANTELLA VITA Naravni vitaminski kompleks za prehrano in krepitev vseh vrst rastlin z izjemno hitrim delovanjem. Doziranje: 30–40 ml / 5 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 84 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA VITA Natural vitamin complex for nutrition and strengthening of all kinds of plants with very high effectivity. Dosage: 30–40 ml / 5 l of water Packaging / Transport packaging: 500 ml – 12 pcs / box, 84 boxes / pallet

• visoka vsebnost vitaminov za večjo odpornost na bolezni, škodljivce in različne vremenske razmere in strese, kot so vročina, mraz, poškodbe po toči, suši, vetru • bistveno poveča koreninsko maso ter s tem bujno cvetenje in obilen pridelek • primerna za zalivanje ali foliarno gnojenje • idealna kombinacija organske snovi, proteinov, aminokislin, peptidov ter vitaminov za hitro rast • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• high vitamin content for better resistance to diseases, pests, various weather conditions and stress such as heat, cold, hail, drought, wind • significantly increases root mass and thus enables abundant flowering and crop • suitable for watering or foliar application • ideal combination of organic substances, proteins, amino acids, peptides and vitamins for rapid growth • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

MAREC – SEPTEMBER

MARCH - SEPTEMBER


Visoko kakovostne organske zemlje za zdravo rast High-quality organic soils for healthy growth

BIO PLANTELLA START Visoko kakovostna zemlja iz najkakovostnejših šot za setev, vzgojo in presajanje sadik. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 l – 120 kosov / paleto 50 l – 48 kosov / paleto • vsebuje 100% naravno šoto • mladim rastlinam nudi idealne pogoje za razvoj korenin in krepko rast • zagotavlja idealne pogoje za rast mladih rastlin ter zdrave in močne sadike • fino mleta struktura zemlje ustvarja idealno razmerje zraka in vode v območju korenin • kombinacija šot skrbi za optimalno zadrževanje vode v zemlji JANUAR – OKTOBER

BIO PLANTELLA ORGANSKA ZEMLJA ZA BIO VRT IN CVETJE Visoko kakovostna univerzalna organska zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst okrasnih, balkonskih in sobnih rastlin ter zelenjave in zelišč v bio vrtu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 25 l – 96 kosov / paleto

BIO PLANTELLA UNIVERSAL SOIL FOR ECO GARDEN AND FLOWERS High-quality universal organic soil for planting and transplanting of all types of ornamental, balcony and indoor plants as well as for vegetables and herbs in eco garden. Packaging / Transport packaging: 25 l – 96 pcs / pallet

• iz povsem naravnih sestavin, zato je odlična za bio pridelavo • idealna kombinacija treh šot za optimalen vodno-zračni režim • bogata z organskimi hranilnimi snovmi za bujne in zdrave rastline • dodana organska gnojila povečajo zmožnost korenin za vsrkavanje vode in hranil • v novem kompaktnem pakiranju za preprosto prenašanje in shranjevanje

• contains natural ingredients therefore it is perfect for cultivation of eco vegetables • ideal combination of three different types of peat for an optimal water-air ratio • rich in organic nutrients for lush and healthy plants • added organic fertilizer increases the root ability to absorb water and nutrients • new, compressed packaging for easier transport and storage

MAREC – OKTOBER

MARCH - OCTOBER

BIO PLANTELLA START High-quality soil from the best peat suitable for planting, growing and transplanting of seedlings. Packaging / Transport packaging: 20 l – 120 pcs / pallet 50 l – 48 cs / pallet

25 L

20 L

• contains 100% natural turf • provides young plants with the ideal conditions for root development and strong growth • provides ideal conditions for young plant growth and healthy and strong seedlings • finely ground soil structure creates an ideal ratio of air and water in the root zone • combination of different peat ensures optimal water retention in the soil

50 L

JANUARY - OCTOBER

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA BOROVNICE Visoko kakovostna organska zemlja za ekološko sajenje in presajanje vseh vrst: borovnic, brusnic in drugih kisloljubnih rastlin. Pakiranje / Transportno pakiranje: 60 l - 48 kos / paleto

BIO PLANTELLA SOIL FOR BLUEBERRIES High quality organic soil for planting and replanting of blueberries, cranberries and other acid-loving plants. Packaging / Transport packaging: 60 l - 48 pcs / pallet

• popolnoma naravna sestava, odlična za EKO vrtnarjenje • zagotavlja optimalne kislo pH vrednost, prilagojeno borovnicam, brusnicam, rododendronom … • z najkakovostnejšo huminsko šoto: bogato z organsko snovjo in humusom • bioaktivna glina preprečuje izhlapevanje vode • dodano dolgo delujoče organsko gnojilo • za bujne in zdrave borovnice polnega okusa

• completely natural composition, great for ECO gardening • provides optimal acidic pH value, adapted to blueberries, cranberries, rhododendrons… • contains the high quality humic peat, rich in organic matter and humus • bioactive clay prevents water from evaporating • added long-acting organic fertilizer for lush and healthy full-flavored blueberries

MAREC – MAJ

MARCH - MAY

SEPTEMBER - NOVEMBER

SEPTEMBER – NOVEMBER

39

60 L


Naravni izdelki za okusne in zdrave paradižnike Natural products for tasty and healthy tomatoes

50 L

BIO PLANTELLA NUTRIVIT ZA PARADIŽNIK IN PLODOVKE 100% organsko gnojilo v obliki granul za gojenje paradižnika in ostalih plodovk. Doziranje: 1 kg / 14 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 kg–8 kosov / karton, 54 kartonov / paleto

1 kg

• z dodatkom naravnega kalija za bolj čvrste plodove polnega okusa • uravnotežena NPK formula zagotavlja zdravo rast in razvoj rastlin ter vitaminsko bogat pridelek • granule se ob stiku z zemljo in vodo sproščajo v območju korenin in zagotavljajo dolgotrajno dostopnost hranil • vsebujejo fulvinske in huminske kisline • bogati strukturo in aktivnost tal ter povečuje delež organske snovi MAREC – OKTOBER

40

BIO PLANTELLA ZEMLJA ZA PARADIŽNIKE Visoko kakovostna zemlja za sajenje in presajanje vseh vrst paradižnikov, drugih plodovk in zelenjave v vrtu, koritih ali visokih gredah. Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 l – 48 kosov / paleto

BIO PLANTELLA SOIL FOR TOMATOES High-quality soil for planting and re-planting all types of tomatoes, fruit vegetables and other vegetables in the garden, raised beds and planters. Packaging / Transport packaging: 50 l – 48 pcs / pallet

• vsebuje optimalno kombinacijo črne in bele huminske šote • izbrana hranila pomagajo pri uspešni oploditvi in oblikovanju plodov • zagotavlja naravno in zdravo rast ter razvoj sočnih plodov • zagotavlja optimalno strukturno stabilnost zemlje in nudi optimalen vodno-zračni režim

• contains an optimal combination of black and white humic peat • selected nutrients help in successful fertilization and the creation of fruit • provides a natural and healthy growth and development of juicy fruit • ensures optimal structural soil stability and provides optimal water-air regime

APRIL – SEPTEMBER

APRIL - SEPTEMBER

BIO PLANTELLA NUTRIVIT FOR TOMATOES AND FRUIT VEGETABLES 100 % organic fertilizer in the form of granules for tomatoes, paprika, cucumbers, eggplant, zucchini and other fruit vegetables. Dosage: 1 kg / 14 m2 Packaging / Transport packaging: 1 kg – 8 pcs / box, 54 boxes / pallet • added potassium for firm and tasty fruit • well-balanced NPK formula provides healthy plant growth and development as well as a vitamin rich yield • granules dissolve in contacti with soil and water near the roots and enable long-lasting nutrient intake • contain humic and fulvic acids • enriches the soil structure and increases the content of organic matter MARCH - OCTOBER


BIO PLANTELLA KALCIJEVO LISTNO GNOJILO ZA PARADIŽNIKE Organsko kalcijevo gnojilo za preprečevanje in zdravljenje fizioloških bolezni paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk. Doziranje: 30–40 ml / 10 l vode / 100 m2 (foliarno) 80–120 ml / 10 l vode (zalivanje) Organska snov: 22, N: 3,5, CAO: 8 Pakiranje / Transportno pakiranje: 250 ml – 15 kosov / karton, 98 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA KALCIUM LEAF FERTILISER FOR TOMATOES Organic calcium fertiliser for the prevention and treatment of physiological diseases of tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables. Dosage: 30 – 40 ml / 10 l of water / 100 m2 (foliar fertilising) 80 – 120 ml / 10 l of water (watering) Organic matteer: 22, N: 3,5, CAO: 8 Packaging / Transport packaging: 250 ml – 15 pcs / box, 98 boxes / pallet

• zdravi gnitje vršičkov na paradižniku in ostalih vrtninah • ima trojno delovanje – kot biostimulator, gnojilo in korektor za pomanjkanje kalcija • aminokisline kot rastlinski biostimulator pomagajo pri boljšem prenosu kalcija in ostalih mikroelementov v rastlino • preprečuje pokanje plodov pri paradižniku in grenko pegavost pri jabolkih ter izboljša skladiščno sposobnost plodovk • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• heals bud rotting on tomatoes and other vegetables • has a triple action–as biostimulator, fertilizer and corrector for calcium deficiency • amino acids act as plant biostimulator and enable better transfer of calcium and other trace elements into the plant • Calcium prevents the fruit cracking on tomatoes and bitter pit on apples and improves storage capacity of fruit vegetables • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

APRIL – OKTOBER

APRIL - OCTOBER

BIO PLANTELLA ORGANSKO GNOJILO ZA PARADIŽNIKE Visoko kakovostno tekoče organsko gnojilo iz rjavih morskih alg za gnojenje paradižnikov, paprik, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk. Doziranje: 10 –15 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 l – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA ORGANIC FERTILISER FOR TOMATOES High quality liquid fertilizer from brown seaweed for the fertilization tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables. Dosage: 10 –15 ml / 1 l of water Packaging / Transport packaging: 1 l – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet

• tekoči izvlečki morskih alg rastlinam omogočajo odličen razvoj • optimalna vsebnost hranil za zdrav in močan koreninski sistem, odlično rast in cvetenje • dodan naravni kalij za zdrave in sočne plodove • preprosto odmerjanje s pokrovčkom v obliki merilnega lončka

• 100 % organic composition • liquid seaweed extracts provide excellent plant development • optimum nutrient composition for healthy and strong root system, excellent growth and flowering • added natural potassium for healthy and juicy fruit • simple dosage with bottle cup in a form of a measuring cup

250 ml

1L

APRIL – OKTOBER APRIL - OCTOBER

BIO PLANTELLA VITAL ZA PARADIŽNIKE Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev paradižnika, paprike, kumar, jajčevcev, bučk in drugih vrst plodovk. Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto • njivska preslica je izjemno bogata s silicijem, kalcijem in drugimi minerali in vitamini • krepi celično steno rastlin in tako preprečuje vstop bolezni vanjo, zaradi česar se dvigne odpornost rastlin • sestavine spodbujajo zdravo rast paradižnika in plodovk MAJ – SEPTEMBER

BIO PLANTELLA VITAL FOR TOMATOES / SPRAY Natural product on the basis of field / common horsetail that strengthens tomatoes, peppers, cucumbers, eggplant, zucchini and other types of fruit vegetables. Dosage: in ready-to-use spray Packaging / Transport packaging: 500 ml – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet • field / common horsetail is extremely rich in silicium, calcium and other minerals and vitamins • strengthens plant cell walls and thereby helps prevent the entry of the disease into the plant resulting in raised plant resistance • promotes healthy growth of tomatoes and fruit vegetables • handy packaging MAY - SEPTEMBER

41

500 ml


Učinkovita zaščita pred boleznimi rastlin Effective protection against plant diseases

NOVO NEW

5g

BIO PLANTELLA UNIVERZALNI FUNGICID Fungicid na podlagi mikroorganizmov za omejevanje nadaljnjega širjenja glivičnih bolezni na vrtninah, v trsnicah, drevesnicah ter na travnatih površinah. Doziranje: 5 g / 100 m2 FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 5 g - 20 kom / karton, 108 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA UNIVERSAL FUNGICIDE A microorganism-based fungicide for limiting the further spread of fungal diseases on vegetables, in plant nurseries, tree nurseries, and on lawns. Dosage: 5 g / 100 m2 PPP: Use the plant protection product with caution. Always read the label and information about the product prior to use. Packaging/transport packaging: 5 g - 20 pcs / box, 108 boxes / pallet

• proti listni pegavosti, sivi plesni, beli gnilobi in drugim glivičnim boleznim • vsebuje glivo Pythium oligandrum sev M1, ki deluje kot mikoparazit in ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila. • krepi celične stene ter tako povečuje odpornost in spodbuja rast gojenih rastlin • kratka karenčna doba

• effective against leaf spot disease, grey mould, white mould and other fungal diseases • contains Pythium oligandrum (strain M1), which acts as a mycoparasite and takes oxygen and nutrients away from harmful soil fungi through enzymatic degradation • increases resistance and promotes plant growth by strengthening the cell wall • short re-entry interval MARCH- OCTOBER

MAREC – OKTOBER

35 g

1 kg

BIO PLANTELLA BAKER Visoko koncentrirano gnojilo z bakrom za listno škropljenje zelenjave, sadnih in drugih rastlin ter vinske trte, ki izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil. Doziranje: 10–30 g / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 35 g – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 1 kg – 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA COPPER Highly concentrated copper for foliar application of vegetables, fruit and other plants and vine that enhances the natural resistance, photosynthesis and nutrient intake. Dosage: 10–30 g / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 35 g – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet 1 kg – 6 pcs / box, 28 boxes / pallet

• za zimsko in jesensko foliarno škropljenje ter škropljenje v času vegetacije • za zdrave rastline in večjo rodnost • večja vsebnost bakra in manjša poraba na enoto v primerjavi s podobnimi pripravki

• for Winter and Autumn foliar application and application during vegetation period • for healthy plants and bigger yield • high copper content and smaller consumption per unit compared to similar products

JANUAR – MAREC

JANUARY - MARCH

OKTOBER – DECEMBER

OCTOBER - DECEMBER

BIO PLANTELLA NATUR Naravni pripravek na osnovi njivske preslice za krepitev in vitalnost rastlin v času vegetacije. Izvleček njivske preslice (Equisetum arvense L.) je na seznamu osnovnih snovi (1107/2009). Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo v koncentratu: 10 ml / 1 l vode Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml (razpršilka) – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto 50 ml (koncentrat) – 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

500 ml

50 ml

• za preprečevanje in zatiranje plesni, škrlupa, rje • za sadno drevje, vrtnine in okrasne rastline • krepi celice rastlin in preprečuje vdor bolezni v rastlino MAREC – OKTOBER

42

BIO PLANTELLA NATUR Natural preparation based on the common horsetail plant for strong and vital plants during vegetation. Common horsetail (Equisetum arvense L.) extract is on the list of basic substances (1107/2009). Dosage: in ready-to-use spray; concentrate: 10 ml / 1 l of water Packaging / Transport packaging: 500 ml (spray) – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet; 50 ml (concentrate) – 20 pcs / box, 126 boxes / pallet • appropriate for prevention and eradication of mould, black spot, rust and other plant diseases • for fruit trees, garden and ornamental plants • strengthens the plant cells and prevents the • germs intruding the plant MARCH - OCTOBER


Učinkovita ekološka zaščita pred škodljivci Effective ecological protection from pests

NOVO NEW

BIO PLANTELLA ARION PROTI POLŽEM Povsem naravna vaba v obliki modrih granul s takojšnjim učinkom proti vsem vrstam polžev na okrasnih gredicah, zelenjavnem vrtu in jagodah. Doziranje: 3,8 g / m2 FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 500 g – 12 kom / karton, 84 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA ARION AGAINST SNAILS An all-natural bait in the form of blue granules with immediate effect against all types of snails in ornamental flower beds, vegetable gardens and strawberries. Dosage: 3.8 g / m2 PPP: Use the plant protection product with caution. Always read the label and information about the product prior to use. Packaging/transport packaging: 500 g – 12 pieces/carton, 84 cartons/pallet

• izjemno odporen na dež – do 14 dni • odlična ješčnost, takojšnje delovanje • prodaja brez izkaznice, v neživilskih trgovinah

• outstanding rain resistance - up to 14 days • very attractive to snails, immediate action • can be purchased without a PPP card in non-food stores

MAREC – OKTOBER

500 ml

MARCH- OCTOBER

BIO PLANTELLA OLJE ZA ŠKROPLJENJE Povsem naraven insekticid in akaricid, ki hitro uniči vse razvojne stadije škodljivih žuželk, kot so kapar, listne uši in pršice. Doziranje: 20 ml / 1 – 1,5 l FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje /Transportno pakiranje: 200 ml - 15 kos / karton, 98 kartonov / paleto • povsem naraven in s takojšnjim učinkom • uniči kaparja, pršice, uši, … • deluje na vse stadije škodljivcev: jajčeca, ličinke, odrasle žuželke • izjemno učinkovito delovanje

BIO PLANTELLA OIL FOR SPRAYING A completely natural insecticide and acaricide with quick that fast destroy all developmental stages of harmful insects such as are scales, aphids and mites. Dosage: 20 ml / 1 - 1.5 l PPP: Use the plant protection product with caution. Always read the label and information about the product prior to use. Packing / Transport packing: 200 ml - 15 pcs / box, 98 boxes / pallet

200 ml

• completely natural and with immediate effect • destroys scale, mites, lice,… • acts on all stages of pests: eggs, larvae, adult insects • extremely efficient

JANUAR – DECEMBER JANUARY - DECEMBER

43


750 ml

BIO PLANTELLA KENYATOX Insekticid iz naravnega piretrina za zatiranje rastlinskih škodljivcev na okrasnih rastlinah v obliki pršila. Doziranje: v razpršilki za takojšnjo uporabo FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 750 ml – 17 kosov / karton,16 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA KENYATOX Insecticide from natural pyrethrin for the control of plant pests on ornamental plants in the form of spray. Dosage: in nebulizer for immediate use PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packing / Transport packing: 750 ml - 17 pcs / box, 16 boxes / pallet

• izboljšana formula: 2,7x več piretirna in brez sinergista PBO • naravna sestava na osnovi rastline dalmatinski bolhač • insekticid s kurativnim delovanjem • širok spekter delovanja – za zatiranje listnih uši, gosenice metuljev in rastlinjakovega ščitkarja • primeren za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih • brez karenčne dobe

• natural composition based on Dalmatian Daisy • insecticide with curative function • used against aphids, greenhouse whitefly and butterfly caterpillars • suitable for indoor and outdoor use • short waiting period APRIL - NOVEMBER

APRIL - NOVEMBER

20 ml

500 ml

BIO PLANTELLA FLORA VERDE Insekticidni koncentrat iz naravnega piretrina iz rastline dalmatinski bolhač za zatiranje rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu, na okrasnih in sobnih rastlinah ter trti. Doziranje: 20 ml/12.5 l/125 m2 FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml–25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA FLORA VERDE Insecticide concentrate made of natural pyrethrin from Dalmatian pellitories for the control of plant pests in vegetable gardens, on ornamental plants, houseplants, and vines. Dosage: 20 ml/12.5 l/125 m2 PPP: Use the plant protection product with caution. Always read the label and information about the product prior to use. Packaging/transport packaging: 20 ml – 25 pcx/ boxx, 126 boxes/pallet

• naravni insekticid s takojšnjim učinkom • za ekološko pridelavo • uporaba brez izkaznice, prodaja v trgovinah, registriranih za prodajo FFS • kratka karenčna doba

• a natural insecticide with an immediate effect • for organic production • for users without a PPP card, available in stores registered for selling PPPs • short re-entry interval

JANUAR – DECEMBER

JANUARY - DECEMBER

BIO PLANTELLA THYMI 100 % naravni sprej za rastline na osnovi izvlečka timijana in brina krepi rastline in odganja škodljivce. Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml – 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA THYMI 100 % natural spray for plants on a base of Thyme and Juniper extract effectively strengthens the plants and repels pests. Dosage: in ready-to-use spray Packaging / Transport packaging: 500 ml – 12 pcs / box, 50 boxes / pallet

• učinkovita rešitev za odganjanje listnih uši, ščitkarjev, resokrilcev in drugih škodljivcev na zelenjavi, sadnem drevju, jagodičevju, trti in okrasnih rastlinah • ni nevaren čebelam in drugim koristnim organizmom • sestava omogoča boljšo oprijemljivost sredstva in s tem povečuje učinkovitost; nima karenčne dobe

• effective solution against aphids, whitefly, thrips and other soft bodied insects and juveniles on vegetables, fruit trees, berry fruits, vines and ornamental plants • not dangerous to bees and other beneficial organisms • the composition enables better adhesion and thus increases the efficiency; • no waiting period

JANUAR – DECEMBER JANUARY - DECEMBER

44

NOVO NEW


Učinkovita mehanska zaščita pred škodljivci Effective mechanical protection against pests BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE Odlična mehanska zaščita pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v zelenjavnem vrtu in na sadnem drevju. Doziranje: 20 – 24 malih plošč / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 18 kosov/ karton, 64 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES Excellent mechanical protection against a wide range of plant pests found in the vegetable garden and on fruit trees. Dosage: 20–24 plates / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 10 pcs – 18 pcs / box, 64 boxes / pallet

• za povsem naravno zatiranje listnih uši, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in drugih škodljivcev • natančno določena rumena barva škodljivca zvabi v past • visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi

• for completely natural control of aphids, Thrips spp., greenhouse whitefly and other pests • specifically chosen yellow color lures the pest into the trap • high-quality adhesive enables quick adhesion of pests, does not wash away, does not dissolve

APRIL – SEPTEMBER

APRIL - SEPTEMBER

BIO PLANTELLA PLOŠČE PROTI ČEBULNI MUHI Ekološko najprimernejša zaščita čebule, pora, česna, šalotke, drobnjaka in šopaste čebule. Doziranje: 1 - 2 plošči / m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 kosov – 18 kosov / karton, 64 kartonov / paleto • za povsem naravno zaščito vrtnin pred ličinkami čebulne muhe in porove zavrtalke, listnimi ušmi, rastlinjakovim ščitkarjem in stebelnim kapusovim kljunotajem • visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi • enostavna uporaba z dodanimi palčkami MAREC – NOVEMBER

BIO PLANTELLA RUMENE LEPLJIVE PLOŠČICE / METULJČKI Odlična mehanska zaščita sobnih in balkonskih rastlin pred širokim spektrom rastlinskih škodljivcev v obliki metulja. Doziranje: po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 60 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA YELLOW ADHESIVE PLATES / BUTTERFLIES Excellent mechanical protection of indoor and balcony plants against a wide range of plant pests in the form of a butterfly. Dosage: As necessary Packaging / Transport packaging: 10 pcs – 40 pcs / box, 60 boxes / pallet

• lepilo omogoča hitro lepljivost vseh škodljivcev, se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost

• adhesive that enables quick adhesion of all pests, does not wash away and does not dissolve • long-lasting effect

JANUAR – DECEMBER

SI/HR

BIO PLANTELLA PLATES AGAINST ONION FLY Ecologically most suitable protection of onion, leek, garlic, shallot and chives from onion fly and leek moth larvae as. Dosage: 1 - 2 plates / m2 Packaging / Transport packaging: 5 pcs – 18 pcs / box, 64 boxes / pallet • completely natural vegetable protection against onion fly and leek moth larvae, aphids, greenhouse whitefly and other plant pests • high-quality adhesive enables quick adhesion of pests, does not wash away, does not dissolve • simple use with added sticks MARCH - NOVEMBER

JANUARY - DECEMBER

45


Učinkovita mehanska zaščita pred škodljivci Effective mechanical protection against pests

BIO PLANTELLA BELE LEPLJIVE PLOŠČE Odlična mehanska zaščita sadnega drevja pred sadnimi grizlicami in listnimi osicami. Doziranje: 20–24 malih plošč / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 55 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA WHITE ADHESIVE PLATES Excellent mechanical protection of fruit trees against fruit sawflies and leaf wasps. Dosage: 20–24 plates / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 10 pcs – 18 pcs / box, 55 boxes / pallet

• bela barva škodljivca zvabi v past • visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost zaradi visoke odpornosti proti spremembam temperature in vlage

• white color lures the pest into the trap • high-quality adhesive enables quick adhesion of pests, does not wash away, does not dissolve • long-lasting effect because of the high resistance to temperature and moisture changes

MAREC – APRIL MARCH - APRIL

BIO PLANTELLA MODRE LEPLJIVE PLOŠČE Odlična mehanska zaščita rastlin pred cvetličnim resarjem oziroma kalifornijskim tripsom na okrasnih rastlinah, vrtninah in sadnem drevju v rastlinjakih in na prostem. Doziranje: 20–24 malih plošč / 100 m2 Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 kosov – 40 kosov/ karton, 55 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA BLUE ADHESIVE PLATES Excellent mechanical plant protection against the western flower thrips attacking ornamental plants, garden plants and fruit trees in greenhouses and in open areas. Dosage: 20–24 plates / 100 m2 Packaging / Transport packaging: 10 pcs – 18 pcs / box, 55 boxes / pallet

• natančno določena modra barva škodljivca zagotovo zvabi v past • visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi • dolga obstojnost (tudi nekaj mesecev)

• specifically chosen blue color lures the pest into the trap • high-quality adhesive enables quick adhesion of pests, does not wash away, does not dissolve • long-lasting effect (up to several months)

FEBRUAR - OKTOBER

FEBRUARY - OCTOBER

BIO PLANTELLA LEPLJIVI TRAK Odlična mehanska zaščita sadnega drevja, grmovnic in okrasnih dreves pred širokim spektrom škodljivcev. Doziranje: po potrebi Pakiranje / Transportno pakiranje: 5 m – 24 kosov/ karton, 68 kartonov / paleto

BIO PLANTELLA ADHESIVE TAPE Excellent mechanical protection of fruit trees, bushes and ornamental trees against a wide range of pests. Dosage: as necessary Packaging / Transport packaging: 5 m – 24 pcs / box, 68 boxes / pallet

• za lovljenje gosenic malega zimskega pedica, zemljemerk, gosenic drugih pedicev in drugih škodljivcev sadnega drevja • visoko kakovostno lepilo omogoča hitro lepljivost škodljivcev, se ne izpira in ne topi • obojestranska lepljivost omogoča preprosto in hitro nameščanje

• against the Winter moth, Willow beauty, moth and some other fruit tree pests. • high-quality adhesive enables quick adhesion of pests, does not wash away, does not dissolve • double-sided adhesive layer enables fast and simple positioning MARCH - NOVEMBER

MAREC – NOVEMBER

46


BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA Naravna cepilna smola za premazovanje ran pri cepljenju in pri drugih poškodbah na drevju in grmičevju. Doziranje: enakomerno premažemo poškodovane dele Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g – 30 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 350 g – 10 kosov / karton, 126 kartonov / paleto • omogoča hitrejše celjenje ran, preprečuje razvoj bakterij in vdor bolezenskih klic v rastlino • dobra elastičnost pri nizkih temperaturah • primerna gostota za odlično prekrivnost ran • gobica omogoča enostavno nanašanje

BIO PLANTELLA ARBOSAN RESIN Natural grafting resin for protection of grafting cuts and other injuries on trees and shrubs. Dosage: injured parts should be covered evenly Packaging / Transport packaging: 100 g – 30 pcs / box, 126 boxes / pallet; 350 g – 10 pcs / box, 126 boxes / pallet • provides faster wound healing, prevents bacteria from spreading and invasion of disease-causing germs into the plant • good elasticity at low temperatures • appropriate thickness for good wound coverage • sponge for easy application JANUARY - MARCH

JANUAR – MAREC

JULIJ – AVGUST

100 g

350g

JULY - AUGUST

OCTOBER - DECEMBER

OKTOBER – DECEMBER

BIO PLANTELLA PROTEKT Naravni premaz za zaščito dreves pred spomladansko pozebo. Doziranje: debla enakomerno premažemo od tal do vej Pakiranje / Transportno pakiranje: 1,5 kg – 12 kosov / karton, 15 kartonov / paleto • biološka zaščita, ki neguje drevesna debla in povečuje njihovo elastičnost • zaradi dobre oprijemljivosti je drevje zaščiteno vso zimo • bela barva zaščitnega premaza odbija sončne žarke in preprečuje pokanje skorje • primeren za kraje s hudo vročino JANUAR – FEBRUAR

JUNIJ

NOVEMBER – DECEMBER

BIO PLANTELLA PROTEKT Natural protective coating against spring frost and biological protection from various tree pests, fungal diseases, moss and lichen. Dosage: trunk should be evenly covered from the ground to the branches Packaging / Transport packaging: 1,5 kg – 12 pcs / box, 15 boxes / pallet

1,5 kg

• biological protection that nurtures the tree trunks and increases their elasticity • added iron prevents moss and lichen • good coverage protects the trees throught entire Winter • white protective coating reflects the sun rays and prevents bark cracking • appropriate for areas with severe heat JANUARY - FEBRUARY

3 kg

JUNE

NOVEMBER – DECEMBER

BIO PLANTELLA BALZAM ZA LISTE Naraven balzam varuje in čisti balkonske in sobne rastline ter listom vrača zdrav, naraven lesk. Pakiranje / Transportno pakiranje: 200 ml – 24 kosov / karton, 110 kartonov / paleto • odpira listne pore in čisti listne površine • preprečuje prijemanje umazanije in prahu in tako omogoča lažje dihanje rastlin • odstranjuje madeže apnenca • enostavna uporaba v aerosolu • brez neprijetnega vonja, ne kaplja JANUAR – DECEMBER

BIO PLANTELLA LEAF BALM Natural balsam protects and cleans indoor and balcony plants and gives them a healthy, natural shine. Dosage: in ready-to-use aerosol Packaging / Transport packaging: 200 ml – 24 pcs / box, 110 boxes / pallet • opens leaf pores and cleans leaf surface • prevents dust and filth from sticking onto the plants and thus enables easier breathing of the plants • removes limestone stains • easy to use aerosol • no unpleasant scent, does not drip JANUARY - DECEMBER

47

200 ml


Fungicidi za preprečevanje bolezni Fungicides for disease prevention

Ljubitelji vrtnarjenja v svoje rastline vlagajo veliko ljubezni

Gardening enthusiasts invest a great deal of love and hope in their

in upov za bogat pridelek. Zaradi objektivnih razlogov in

plants for a bountiful crop. However, the plants may fail to meet

včasih tudi zaradi pomanjkanja znanja pa rastline vedno ne

the expectations for objective reasons, or sometimes even due to

upravičijo vseh pričakovanj. Napadi bolezni in škodljivcev

a lack of knowledge. Attacks by diseases and pests are increasing

so iz leta v leto večji in čeprav se močno trudimo, da bi se

every year and though we may try our hardest to fight them using

z njimi spopadli na naraven način, včasih s pravimi ukrepi

natural means, the right measures are sometimes just too late.

zamudimo. In cases where the plants are already heavily infested and Za primere, ko so rastline že močno napadene in obolele,

diseased, Unichem offers gardening enthusiasts

ljubiteljem vrtnarjenja nudimo pomoč v obliki integrirane

a helping hand in the form of integrated curative fungicidal and

kurativne fungicidne in insekticidne zaščite. Izdelki iz

insecticidal protection. The VIVERA family of products solves

skupine VIVERA rešujejo probleme z najbolj razširjenimi

problems with the most widespread pests (aphids, mites, moths,

škodljivci (uši, pršice, zavijači, rastlinjakov ščitkar, itd.),

the greenhouse whitefly, etc.), but also with a number of plant

poleg tega pa tudi s številnimi rastlinskimi boleznimi, kot

diseases such as mildew, scab, rot, etc.

so: plesni, škrlup, gniloba, itd. Individual products are suited for all plant types, from fruit trees Posamezni izdelki so prilagojeni za vse rastlinske vrste – od

and vegetables to ornamental plants.

sadnega drevja, do zelenjave in okrasnih rastlin. Most of the products affect a broad spectrum of diseases and pests, Večina izdelkov se odlikuje z delovanjem na širok spekter

and some of them even have extremely short waiting periods.

bolezni in škodljivcev, nekateri med njimi pa imajo tudi zelo

VIVERA products are designed for slightly more experienced

kratko karenčno dobo. Izdelki VIVERA so namenjeni malce

gardening enthusiasts

bolj izkušenim ljubiteljem vrtnarjenja, ki so si za uporabo

who have passed the appropriate examinations for their use and

pridobili ustrezen izpit in so tako poučeni o racionalni

have thus been instructed about using

uporabi teh sredstev.

these products rationally.

48


Herbicidi za zatiranje plevelov Herbicides for weed control

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4 Neselektivni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 50 ml - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA BANVEL Selektivni herbicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje širokolistnih vrst plevela. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto • uporablja se na travnikih in v nasadih jablan • za zatiranje eno in veoeletnih řirokolistnih plevelov, kot so: kislica, njivski slak, navadni plotni slak, robide

VIVERA TOUCHDOWN SYSTEM 4 Non-selective sistematic herbicide for annual and perennial weed control. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 50 ml - 20 pcs / box, 126 boxes / pallet

• rastline ga vsrkajo prek listov in stebel • uniči plevel s korenino vred • deluje sistemično

• plants absorb the substance through leaves and stems • annihilates weeds with the roots • systematic action

MAREC – NOVEMBER

MARCH - NOVEMBER

50 ml

VIVERA BANVEL Selective herbicide in the form of an emulsion concentrate (EC) for broad-leaved weed control. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 20 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / palle • usable on meadows and in apple orchards • for the control of annual and perennial broad-leaved weeds, such as sorrel, field bindweed, hedge bindweed, blackberry

20 ml

MARCH - NOVEMBER MAREC – NOVEMBER

49


Fungicidi za preprečevanje bolezni Fungicides for disease prevention

10 ml

VIVERA TOPAS ® 100 EC Učinkovit fungicid proti širokemu spektru bolezni na trti, sadnem drevju, jagodah, zelenjavi in okrasnih rastlinah. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / transportno pakiranje: 10 ml – 30 kom / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA TOPAS ® 100 EC A fungicide efficient against a wide range of diseases on vines, fruit trees, strawberries, vegetables and ornamental plants. PPP: Use the plant protection product with caution. Always read the label and information about the product prior to use. Packaging/transport packaging: 10 ml – 30 pieces/carton, 126 cartons/pallet

• vrhunska učinkovitost proti pepelovki, oidiju in drugim glivičnim boleznim • fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem • rastline ga vsrkajo preko listov in stebel • že 30 minut po škropljenju dež ne more izprati aktivne snovi

• excellent efficiency against powdery and downy mildew, as well as other fungal diseases • fungicide with a preventive and curative action • plants absorb it through leaves and stems • rain resistant as early as 30 minutes after spraying APRIL - AUGUST

APRIL – AVGUST

15 g

VIVERA CHORUS 50 WG Fungicid za zatiranje jablanovega škrlupa, sadne gnilobe in monilije na sadnem drevju. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 15 g - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA CHORUS 50 WG Fungicide for the control of Venturia inaequalisand moniliasis on fruit trees. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 15 g - 20 pcs / box, 126 boxes / pallet

• aktivna snov ciprodinil s sistematičnim in translaminarnim načinom delovanja preprečuje vdor glive v rastlino ter zavira njeno razraščanje v listno tkivo zaradi posebne strukture odlično deluje pri nizkih temperaturah • deluje tako preventivno kot kurativno • kurativen učinek že okoli 48 ur po začetku okužbe • odlična topnost zrnc v vodi

• active substance Cyprodinil with systemic action prevents the penetration of the fungus into the plant, as well as inhibits its spreading due to the special structure, it has excellent effect also a low temperatures • it works well as for prevention or curative • the effect shows within 48 hours • excellent solubility in water MARCH - SEPTEMBER

MAREC – SEPTEMBER

50


VIVERA SCORE 250 EC Fungicid za zatiranje pepelastih plesni, listnih pegavosti in rje na vrtninah in jagodah ter za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa ter jablanove pepelovke. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 30 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA SCORE 250 EC Fungicide for the control of Erysiphe cichoracearum and rust on garden vegetables and strawberries and for the control of Venturia inaequalis and Podosphaera leucotricha. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 10 ml - 30 pcs / box, 126 boxes / pallet

• aktivna snov se enakomerno razporedi po rastlinskem tkivu • višja učinkovitost pri nizkih temperaturah • zelo nizka hlapnost zagotavlja odlično delovanje pri visokih temperaturah

• the active substance is evenly distributed within the plant • best effect at low temperatures • low volatility also enables excellent effect at high temperatures

10 ml

MARCH - SEPTEMBER MAREC – SEPTEMBER

VIVERA SWITCH 62,5 WG Fungicid za zatiranje povzročitelja sive plesni na okrasnih rastlinah, vrtninah, vinski trti in jagodah, za zatiranje bele gnilobe na vrtninah in pepelovk v tratah. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 40 g - 20 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA SWITCH 62.5 WG Fungicide for the control of the cause of Botryotinia Fuckeliana on ornamental plants, garden vagetables, vine and strawberries. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 40 g - 20 pcs / box, 126 boxes / pallet

• dve aktivni snovi za dvojno delovanje: kontaktno in sistemično • izredno učinkovit proti sivi plesni in beli gnilobi

• two different modes of action: contact and systemic • extremely effective against gray mould and white rot

APRIL – SEPTEMBER

APRIL - SEPTEMBER

VIVERA ORTIVA Fungicid s širokim spektrom delovanja na bolezni rastlin v številnih kulturah. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA ORTIVA Broad spectrum fungicide for the control ofvarious diseases on different crops. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 25 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

• odlično in enakomerno zaščiti celotno rastlino • počasi prehaja v notranjost lista - zmerno sistemično delovanje • zelo obstojen na listni površini, zato deluje odlično preventivno • samo en pripravek za vse bolezni vinske trte

• excellent and even plant protection • moderate systemic action • very resistant on the leaf surface - outstanding prevention • suitable for all diseases of grapevine • suitable for integrated production of grapes (IPG)

40 g

10 ml

25 ml

MAREC – SEPTEMBER MARCH - SEPTEMBER

51


Insekticidi za zatiranje škodljivcev Insecticides for pest control

10 ml

20 ml

10 ml

VIVERA KARATE ZEON 5 CS Učinkovit insekticid, ki deluje na širok spekter škodljivcev v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, na vinski trti in hmelju. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 20 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA KARATE ZEON 5 CS Efficient insecticide for a wide range of pests in agriculture, gardening, fruit cultivation, on vines and hops. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 20 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

• varen človeku in naravi zaradi nove Zeon formulacije • zaradi posebnih mikrokapsul učinkuje izredno hitro • deluje kontaktno in želodčno • kratka karenca • do 5x manjša poraba kot pri primerljivih insekticidih na trgu

• safe for people and nature due to the new Zeon formulation • extremely rapid effect due to special microcapsules • contact and stomach-acting effect • short waiting period • up to 5 times smaller consumption than with comparable insecticides available on the market

MAREC – NOVEMBER

MARCH - NOVEMBER

VIVERA VERTIMEC PRO Akaricid in insekticid širokega spektra. FFS: Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Pakiranje / Transportno pakiranje: 10 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto 25 ml - 25 kosov / karton, 126 kartonov / paleto

VIVERA VERTIMEC PRO Acaricide and broad-spectrum insecticide. PPP: Use Plant Protection Products safely. Always read the label and product information before use. Packaging / Transport packaging: 10 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet; 25 ml - 25 pcs / box, 126 boxes / pallet

• deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo • po aplikaciji se hitro vsrka v liste, kjer se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci • zaradi hitre razgradnje na svetobi je za doseganje dobrega delovanja priporočljivo uporabiti sredstvo v večernih urah ali na oblačen dan

• used for the control of mites and insects on a number of crops • it is quickly absorbed into the leaves, where it gets deposited in the plant and enables longterm protection • due to the fast degradation on the light it is recommended to use the substance in the evening or on the cloudy day

25 ml

MARCH - SEPTEMBER MAREC – SEPTEMBER

52


53


Učinkoviti insekticidi za dom brez nadležnega mrčesa Effective insecticides for a home without annying insects

Kot protiutež hitremu delovnemu tempu v sodobnem svetu

To balance out the rapid working pace in the modern world,

ljudje vse bolj cenimo prosti čas, ki ga želimo čim bolje

people increasingly appreciate free time and want to use it as best

izkoristiti. V našo sprostitveno oazo pa se lahko prikradejo

possible. However, there are tiny disturbances that can sneak into

insekti (mravlje, ose, ščurki, komarji, molji, pajki … ) in

our oasis of tranquillity, ruining our much-deserved break. Ants,

uničijo zasluženi počitek.

wasps, cockroaches, mosquitoes, moths, spiders...

Ne samo, da nam je v njihovi prisotnosti nelagodno, pogosto

Not only does their presence make us uncomfortable, they often

prenašajo tudi različne bolezni in na tak ali drugačen način

carry a variety of diseases and in one way or another pose a risk

ogrožajo naše zdravje.

to our health.

V podjetju Unichem smo za brezskrbne prostočasne

For those worry-free days of leisure, Unichem has developed the

dni razvili blagovno znamko EFFECT, ki predstavlja

EFFECT brand, which offers effective protection against all types of

učinkovito zaščito pred vsemi vrstami letečih in plazečih

flying and crawling insects. Our products for long-term and

žuželk. Sredstva, s katerimi se lahko sedaj dolgotrajno in

effective protection against insects are environmentally- and user-

učinkovito zaščitimo pred mrčesom, so okolju in človeku

friendly, easy to use and efficient.

prijazna, enostavna za uporabo in zelo učinkovita.

54


V skupini EFFECT so na voljo različni izdelki in formulacije

EFFECT range offers various products and formulations for

za različne skupine žuželk. Nekateri učinkujejo v trenutku,

different groups of insects. Some take effect immediately while

drugi pa imajo v skladu z navadami mrčesa podaljšano

others have prolonged action in line with the insects’ habits –

delovanje - posebna formula poskrbi, da insekti vabo

thanks to a special formula; the insects take the bait back to their

prinesejo v svoje gnezdo in ga tam uničijo. Določeni izdelki

nest, destroying it. Individual products even contain repellents to

imajo dodano še odvračalo, ki odganja mrčes tudi, ko

keep insects away after the room is ventilated.

prostor prezračimo. Unichem ponuja tudi insekticidne izdelke pod blagovno

Unichem also offers insecticidal products under the BIOTOLL

znamko BIOTOLL.

brand.

Popolna novost so specialni izdelki z odganjalnim

NOVO

učinkom proti klopom in komarjem, ki so označeni kot podlinija EFFECT PROTECT.

ZA GNEZDA Z RAZDALJE do 6 m SPRAY NESTS FROM up to 6 m DISTANCE

DELUJE V TRENUTKU! IMMEDIATE EFFECT

NEW

A complete novelty are special products with repellent effects against ticks and mosquitoes that are marked as EFFECT PROTECT.

EFFECT INSEKTICID PROTI OSAM IN SRŠENOM Effect aerosol za ose in sršene je kontaktni insekticid v spreju z dokazanim učinkom, namenjen zatiranju os in sršenov. Posebna formula dveh aktivnih snovi povzroči takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje pa tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo brez pikajoče nadloge. Proti osam in sršenom pršite v gnezdo z razdalje 4 - 6 m, in sicer proti osam 5 sekund in proti sršenom 10 sekund. Aktivna snov: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5 %, PBO 1,2 % Formulacija: aerosol Pakiranje / Transportno pakiranje: 400 ml - 24 kosov / karton, 60 kartonov / paleto 750 ml - 12 kosov / karton, 64 kartonov / paleto • takojšnji učinek • podaljšano delovanje • vsebuje odvračalo, ki prepreči povratek žuželk na tretirano površino • varno in enostavno za uporabo

EFFECT INSECTICIDE AGAINST WASPS AND HORNETS The insecticide spray with a proven effect for the control of wasps and hornets. Special formula made from two active substances eliminates the annoying insects immediately. Besides that it has an extended function and helps keep our living spaces free from stinging nuisances for a long time. Spray towards wasps' and hornets' nests from 4 - 6 meter distance - keep spraying for 5 seconds against wasps and 10 seconds against hornets. Active substance: tetrametrin 0,2 %, permetrin 0,5%, PBO 1,2 % Formulation: aerosol Packaging / Transport packaging: 400 ml - 24 pcs / box, 60 boxes / pallet; 750 ml - 12 pcs / box, 64 boxes / pallet • instantly effective • special repellent keeps insects away from the treated area • safe and easy to use

55

SI/HR 400 ml

SI/HR 750 ml


Insekticidi za leteče in plazeče žuželke Insecticides for Flying and Crawling Insects

EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID AEROSOL Učinkovit insekticid v obliki aerosola, ki s posebno formulo dveh aktivnih snovi povzroči 1 - UČINKUJE V TRENUTKU. takojšnje uničenje nadležnega mrčesa, deluje 2 - DOLGOTRAJNO ZAŠČITI. tudi podaljšano in ohrani naš prostor še dolgo 3 - PROSTOR OSVEŽI S brez insektov. Uporabljamo ga za zatiranje muh PRIJETNIM VONJEM. in komarjev, deluje tudi proti moljem, mušicam, pršicam ter plazečemu mrčesu. TRIPLE Aktivna snov: tetrametrin 0,3 %, permetrin 0,10 % Formulacija: aerosol ACTION Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 - IMMEDIATE EFFECT 2 - LONG-LASTING PROTECTION 400 ml - 24 kosov 3 - FRESHENS THE ROOM WITH / karton, 60 kartonov / paleto

TROJNO DELOVANJE

PLEASANT SMELL

400 ml

• učinkuje takoj, s podaljšanim delovanjem pa zagotavlja dolgotrajno zaščito • varen za uporabo • dodan repelent odganja mrčes • osveži prostor s prijetnim vonjem

500 ml

EFFECT UNIVERSAL Učinkovit insekticid s takojšnjim in dolgotrajnim delovanjem za zatiranje muh, mravelj in ščurkov. Uporablja se v bivalnih prostorih, kleteh, shrambah, na terasah, v kampih ter drugih odprtih in zaprtih prostorih, kjer se nahajajo insekti. Aktivna snov: permetrin 0,25 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0,01% Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto • takojšnja in dolgotrajna zaščita, 100 % učinkovitost do 3 tednov • velika učinkovitost v zaprtih prostorih in na prostem • ne hlapi in ne pušča madežev • obstojen na sončni svetlobi

56

EFFECT UNIVERSAL An effective insecticide with an instant and a long-lasting effect for controlling oflies, ants and cockroaches. Used in living areas, basements, pantries, terraces, campsites and other open and closed spaces with insects. Active ingredients: permetrin 0.25 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0.01% Formulation: Ready to use formulation (RTU) Packaging / Transport packaging: 500 ml - 12 pcs / box, 50 boxes / pallet • instant and long-lasting protection, 100 % effective up to 3 weeks • highly effective both outdoors and indoors • does not evaporate or leave stains • stable in sunlight

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EFFECT UNIVERSAL INSECTICIDE AEROSOL An effective aerosol insecticide with a special formula containing two substances causing the immediate extermination of pesky insects. With an extended effect ensures an insect free zone for a long time. Used for the control of flies and mosquitoes, but also effective against moths, midges, mites and crawling insects. Active ingredients: Tetramethrin 0.3 %, Permethrin 0.1 % Formulation: Aerosol Packaging / Transport packaging: 400 ml - 24 pcs / box, 60 boxes / pallet • immediate and extended effect • safe to use • added repellent • freshens spaces with its pleasant scent


EFFECT FARACID Specialno in učinkovito sredstvo za zatiranje mravelj s kontaktnim, dolgotrajnim in podaljšanim delovanjem. Zakasnjeno delovanje omogoča, da se mravlje vrnejo v gnezdo in kontaminirajo leglo. Primeren je za uporabo v bivalnih prostorih in zunaj. Aktivna snov: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02%, PBO 0,02% Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto

EFFECT FARACID Special effective insecticide for the control of pharaoh ants with long term and extended effect. The delayed effect enables ants to return to their nest, contaminating the entire colony. Suitable for use both indoors and outdoors. Active ingredients: Tetramethrin 0.01 %, Permethrin 0.02 %, PBO 0.02% FORMULATION: RTU Suspension Packaging / Transport packaging: 500 ml - 12 pcs / box, 50 boxes / pallet

• dolgotrajna zaščita pred plazečimi žuželkami do 6 mesecev • posebna formulacija - aktivne snovi so v mikrokapsulah, ki ob stiku z zrakom počasi razpadajo in sproščajo aktivne snovi na podlago na katero smo nanesli pripravek

• with a delayed effect causing the eradication of the entire nest • the delayed effect provides protection up to 3 months • stable at sunlight • does not evaporate and does not leave stains

KMALU ON COMING SO

EFFECT VABA ZA MRAVLJE Učinkovita vaba za zatiranje črnih mravelj in njihovih gnezd. Mravlje privlači, saj je bogata s hranljivimi in sladkimi formulanti; tekočina in energijska moč vabe omogoča hitro in obilno hranjenje. Po zaužitju vabe se mravlje vrnejo v svoje gnezdo in jo posredujejo drugim mravljam v koloniji, vključno s kraljico. Aktivna sestavina: imidakloprid 0,02% w/w Pakiranje: 2 vabi / zloženko • pripravljena insekticidna gel vaba v škatli z vabami • vsebuje imidakloprid, ki zatira črne mravlje (Lasius niger) • tudi za uničenje gnezd • varna in enostavna za uporabo

500 ml

EFFECT BAIT FOR ANTS A highly palatable ant bait formulation, rich in nutritious and sugary coformulants; the gel bait fluidity and energy power grant a quick and abundant feeding. After eating the bait, ants return to their nest and pass it on to the other ants in the colony including the queen. Active ingredient: Imidacloprid 0.02% w/w Packaging: 2 baits / box • a ready-to-use insecticide gel bait in bait box • containing imidacloprid that eliminates black ants (Lasius niger) • eliminates also the nests • safe & easy to use

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

57


Insekticidi za leteče in plazeče žuželke Insecticides for Flying and Crawling Insects

Mikrokapsule Microcapsule Membrana Membran

Aktivna snov Active ingredient

100 %

UČINKOVITO IN DOLGOTRAJNO DELOVANJE PRED PLAZEČIMI ŽUŽELKAMI - TUDI DO 6 MESECEV.

100 ml

100 % EFFECTIVE

LONG-LASTING EFFECT GAINST CRAWLING INSECTS - UP TO 6 MONTHS.

500 ml

EFFECT INSEKTICID PROTI PLAZEČIM ŽUŽELKAM Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, za dolgotrajen in takojšen učinek. Zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo učinkovanje (do 6 mesecev) zaradi posebne membrane mikrokapsule. Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes. Aktivna snov: tetrametrin 0,01%, permetrin 0,02 %, PBO 0,02 % Formulacija: pripravljeno za takojšnjo uporabo Pakiranje / Transportno pakiranje: 500 ml - 12 kosov / karton, 50 kartonov / paleto • visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev) • mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi • mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda – uničenje celotne populacije • za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventiva

58

EFFECT MICROTECH CS Posebej pripravljena mikrokapsulirana formula proti plazečim škodljivcem, kot so ščurki in mravlje za dolgotrajen in takojšen učinek. Effect Microtech CS zagotavlja vrhunsko kontaktno delovanje in zelo dolgo učinkovanje (do 6 mesecev). Membrana omogoča počasno sproščanje aktivnih snovi in se lahko prilepi tudi na mrčes. Primerno za uporabo na mestih, kjer se žuželke gibljejo po zidnih razpokah, po robovih sten, znotraj in zunaj stavb. Aktivna snov: tetrametrin 4 %, permetrin 8 %, PBO 8 % Formulacija: koncentrat Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml - 30 kosov / karton, 36 kartonov / paleto

EFFECT MICROTECH CS A specially prepared microencapsulated formula for crawling insects such as cockroaches and ants to achieve long-term and knock-down effect. Effect Microtech CS has great contact-action and an incredibly long- lasting effect (up to 6 months). The membrane enables a slower release of the active ingredients and to stick to the insects. Appropriate for use in areas, where the insects usually appear – wall cracks, lower wall edges and inside the buildings. Active ingredients: Tetramethrin 4 %, Permethrin 8 %, PBO 8 % Formulation: Capsule Suspension Concentrate Packaging / Transport packaging: 100 ml - 30 pcs / box, 36 boxes / pallet

• visoka dolgotrajna učinkovitost (do 6 mesecev) • mikrokapsula ščiti aktivne sestavine – odporne tudi proti visoki temperaturi in vlagi • mrčes mikrokapsule odnese v svoja gnezda – uničenje celotne populacije • za zatiranje večjih populacij in tudi kot preventive

• high residual efficacy (up to 6 months) • microcapsule protects the active ingredient resistant to high temperatures and moisture • the insects take the microcapsules to their nests – elimination of the whole population • for the control of large infestations and also for the preventive treatment

EFFECT INSECTICIDE AGAINST CRAWLING INSECTS A specially prepared micro-encapsulated formula for crawling insects to achieve longterm and knock-down effect. It has great contact-action and an incredibly long- lasting effect (up to 6 mont hs) due to the special membrane of the microcapsule. The membrane enables a slower release of the active ingredients and to stick to the insects. Active ingredients: Tetramethrin 0.01 %, Permethrin 0.02 %, PBO 0.02 % Formulation: RTU Capsule Suspension Packaging / Transport packaging: 500 ml -12 pcs / box, 50 boxes / pallet • high residual efficacy (up to 6 months). • microcapsule protects the active ingredient resistant to high temperatures and moisture • the insects take the microcapsules to their nests – elimination of the whole population • for the control of large infestations and also for the preventive treatment

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.


EFFECT ULTIMUM Insekticid s kontaktnim delovanjem, namenjen zatiranju letečega in plazečega mrčesa. Zagotavlja zaščito pred ščurki, mravljami, muhami in drugim mrčesom. Sredstvo ima močan »knock-down« učinek, obenem pa deluje tudi dolgotrajno. Uporablja se lahko tako znotraj kot zunaj, saj je obstojen na svetlobi, namenjen tako za bivališča, industrijske obrate, kot tudi za trgovine in kmetije. Aktivna snov: tetrametrin 1 %, permetrin 6 %, PBO 18 % Formulacija: koncentrat za emulzijo Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 ml - 30 kosov / karton, 36 kartonov / paleto 1 l - 12 kosov / karton, 40 kartonov / paleto • zagotavlja takojšen učinek • deluje do 6 tednov • uporaben za notranjost stavb in zunanjost, saj je obstojen na svetlobi

EFFECT ULTIMUM It is an insecticidal product with contact action meant for the control of crawling and flying insects. It provides efficient control of cockroaches, ants, flies and other pests. The product has a fast knock down effect but also works residually. It can be applied ndoor and outdoor too because of the high light resistance. The product can be used in residential areas (household buildings), industrial areas, stores and farms. Active ingredients: Tetramethrin 1 %, Permethrin 6 %, PBO 18 % Formulation: Concentrate for Emulsion Packaging / Transport packaging: 100 ml - 30 pcs / box, 36 boxes / pallet; 1 l - 12 pcs / box, 40 boxes / pallet

• pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku • potiskan z muhami, kar insekte privlači • varno in preprosto za uporabo

• pripravljen iz posebnih lepil, trajno obstojnih na zraku • varno in preprosto za uporabo

100 %

EFFECTIVE

100 ml

• ensures fast knock down • offers good residual effect • because stable on sunlight it can be used for indoor and outdoor pest control

EFFECT VELIKI MUHOLOVEC in EFFECT MUHOLOVEC V ROL Effect muholovci so mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v hlevih, rastlinjakih, skladiščih, v prehrambeni industriji, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje. Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 listi (34 cm x 60 cm) - 80 kosov / karton, 20 kartonov / paleto ena rola (25 cm x 10 m) - 24 kosov / karton, 40 kartonov / paleto

EFFECT HIŠNI MUHOLOVEC Lepljivi trak, ki privlači muhe. Effect hišni muholovci so mehanska zaščita pred muhami in so namenjeni uporabi v stanovanjih, vikendih, počitniških prikolicah, ... kot sredstvo za zmanjševanje populacije mrčesa in sredstvo za diagnostiko. Priporočamo ga povsod, kjer želimo težave z mrčesom reševati brez kemičnih posegov v okolje. Pakiranje / Transportno pakiranje: 4 muholovci - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto

100 %

UČINKOVIT

EFFECT LARGE FLYTRAP and EFFECT FLYTRAP ROLL Effect flytraps are an mechanical protection against flies and intended for use in stables, greenhouses, warehouses, for the food industry, etc. as a means for decreasing the insect population and as a diagnostics substance. It is recommended for use in all areas where problems with insects need to be resolved without chemical interventions into the environment. WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS. Packaging / Transport packaging: 4 leafs (34 cm x 60 cm) - 80 pcs / box, 20 boxes / pallet; one role (25 cm x 10 m) - 24 pcs / box, 40 boxes / pallet • made of special air-resistant glue • the white base has flies printed on it, which attracts insects • safe and easy to use

EFFECT HOUSE FLYTRAP Sticky tape attracting flies. Effect house flytraps are an mechanical protection against flies and intended for use in in apartments, weekend houses, holiday trailers, etc. as a means for decreasing the insect population and as a diagnostics substance. It is recommended for use in all areas where problems with insects need to be resolved without chemical interventions into the environment. WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS. Packaging / Transport packaging: 4 pieces - 20 pcs / box, 168 boxes / pallet • made of special air-resistant glue • safe and easy to use

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

59

listi/leafs

rola/role


Mehanska zaščita za leteče in plazeče žuželke Mechanical protection against flying and crawling insects EFFECT VABA ZA ŠČURKE Effect vaba za ščurke za učinkovito in dolgotrajno zaščito pred ščurki, ki se skrivajo v temnih in vlažnih prostorih ali tam, kjer se nabirajo ostanki hrane, na primer pod kuhinjskimi omarami ali hladilnikom. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 vaba - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto

EFFECT COCKROACH BAIT Effect cockroach bait for effective and longterm protection against cockroaches hiding in dark and damp areas or where food leftovers are, for example under kitchen cabinets or the behind the refrigerator. Packaging / Transport packaging: 1 bait - 24 pcs / box, 96 boxes / pallet

• učinkovito in dolgotrajno delovanje • popolnoma naravna in varna vaba za ljudi in toplokrvne živali • brez vonja • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

• effective and long-term effect • completely natural, safe for people and warmblooded animals • odourless • user-friendly and easy to use

EFFECT VABA ZA KUHINJSKE MOLJE Effect vaba za kuhinjske molje je uporabna za vse vrste kuhinjskih moljev, ki napadajo prehrambene izdelke. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva hiška in kapsula - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto

EFFECT BAIT FOR KITCHEN MOTH Effect bait for kitchen moths is useful against all types of kitchen moths, which attack food articles. Packaging / Transport packaging: 1 adhesive house and capsule - 24 pcs / box, 96 boxes / pallet

• učinkovito dolgotrajno delovanje • varna za ljudi in toplokrvne živali • brez vonja • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

• effective long-term effect • safe for people and warm-blooded animals • odorless • user-friendly and easy to use

EFFECT VABA ZA TEKSTILNE MOLJE Effect vaba za tekstilne molje za učinkovito in dolgotrajno zaščito tkanin in krzna pred tekstilnimi molji. Primerna je za uporabo v omarah, skrinjah, kovčkih in na potovanjih. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva hiška in kapsula - 24 kosov / karton, 96 kartonov / paleto • popolnoma naravna zaščita • učinkovito dolgotrajno delovanje • varna za ljudi in toplokrvne živali • brez vonja • uporabniku prijazna in preprosta za uporabo

60

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

EFFECT BAIT FOR TEXTILE MOTHS Effect bait for textile moths for the effective and long-term natural protection of textiles and fur for textile moths. Suitable for use in closets, chests, suitcases and for travel. Packaging / Transport packaging: 1 adhesive house and capsule - 24 pcs / box, 96 boxes / pallet • completely natural protection • effective long-term effect • safe for people and warm-blooded animals • odorless • user-friendly and easy to use


Repelenti proti letečim in plazečim žuželkam Repelents against flying and crawling insects EFFECT PROTECT UPARJALNIK PROTI KOMARJEM Uparjalnik je učinkovita naprava s tekočim insekticidom za odganjanje komarjev iz prostorov na osnovi praletrina. Pakiranje / Transportno pakiranje: 45ml PET steklenička + uparjalnik: 16 kos / karton, 1.456 kos / paleto; 45ml PET steklenička (refill): 24 kos / karton, 3.456 kos / paleto

EFFECT PROTECT MOSQUITO EVAPORIZER The evaporizer is an effective device with a liquid insecticide based on prallethrin that helps repell the mosquitoes from our home. Packing / Transport packing: 45ml PET bottle + evaporator: 16 pcs / box, 1,456 pcs / pallet; 45ml PET bottle (refill): 24 pcs / box, 3,456 pcs / pallet

• proti navadnim in tigrastim komarjem • 100 % učinkovitost v roku 15 minut • zaščiti prostor do 30 m2

• against common and tiger mosquitoes • 100 % efficiency within 15 minutes • protects space up to 30 m2

NOVO NEW

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KOMARJEM Repelent za osebno zaščito je zelo nežen losjon, suhe, nelepljive in kremaste strukure, brez posebnega vonja. Izdelek je nekoroziven in dermatološko testiran. Za varnost otrok in preprečitev konzumacije je dodano grenčilo denatonijev benzoat. Izdelek se lahko uporablja skupaj z losjonom za sončenje. Aktivna snov: Ikaridin; sintetična spojina, razvita iz rastlinskega ekstrakta, ki je istega rastlinskega rodu, kot rastlina iz katere se proizvaja namizni poper. Aktivna snov je enako učinkovita kot DEET vendar NE povzroča draženja Formulacija: losjon Pakiranje & transportno pakiranje: 100 ml razpršilka; 1.080 kosov / paleto; 30 kosov / transportno škatlo • kremast losjon • omogoča 6 ur zaščite • uporaben za celo družino

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KLOPOM Repelent za osebno zaščito je zelo nežen losjon, suhe, nelepljive in kremaste strukure, brez posebnega vonja. Izdelek je primeren za uporabo cele družine, tudi za mlajše otroke. Izdelek je nekoroziven in dermatološko testiran. Za varnost otrok in preprečitev konzumacije je dodano grenčilo denatonijev benzoat. Izdelek se lahko uporablja skupaj z losjonom za sončenje. Aktivna snov: Ikaridin; sintetična spojina, razvita iz rastlinskega ekstrakta, ki je istega rastlinskega rodu, kot rastlina iz katere se proizvaja namizni poper. Aktivna snov je enako učinkovita kot DEET vendar NE povzroča draženja. Formulacija: losjon Pakiranje & transportno pakiranje: 100 ml razpršilka; 1.080 kosov / paleto; 30 kosov / transportno škatlo

EFFECT PROTECT REPELENT AGAINST TICKS The personal protection repellent is very gentle lotion, with dry, non-sticky and creamy textures, and with no special odor. The product is suitable for use by the whole family, even for younger children. The product is non-corrosive and dermatologically tested. For the safety of children and to prevent consumption bitterness agent denatonium benzoate is added. The product can be along with sunscreen lotion. Active substance: Icaridine; synthetic compound, developed from a plant extract of the same plant genus as the plant from which the table peper is produced. The active substance is as effective as DEET however, it does NOT cause irritation Formulation: lotion Packing / Transport packing: 100 ml spray; 30 pieces / box, 1,080 pieces / pallet

• kremast losjon • omogoča 7 ur zaščite • uporaben za celo družino

• creamy lotion • provides 7 hours of protection • for the whole family

NOVO NEW

45 ml

45 ml refill

EFFECT PROTECT REPELENT AGAINST MOSQUITOES The personal protection repellent is very gentle lotion, with dry, non-sticky and creamy textures, and no special odor. The product is non-corrosive and dermatologically tested. For the safety of children and to prevent consumption bitterness agent denatonium benzoate is added. The product can be used along with sunscreen lotion. Active substance: Icaridine; synthetic compound, developed from a plant extract of the same plant genus as the plant from which the table peper is produced. The active substance is as effective as DEET however, it does NOT cause irritation Formulation: lotion Packing / Transport packing: 100 ml spray; 30 pieces / transport box, 1,080 pieces / pallet

100 ml

• creamy lotion • provides 6 hours of protection • for the whole family

NOVO NEW

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

100 ml

61


Obramba pred plazečimi insekti Protection against crawling insects

NEOPERMIN+ Insekticidno prašivo za zatiranje mravelj, ščurkov in muh v bivalnih prostorih in shrambah. Zagotavlja celovito zatiranje škodljivih insektov v notranjih in zunanjih površinah. Aktivna snov: permetrin 0,5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0,01g Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 100 g - 20 kosov / karton, 140 kartonov / paleto 100 g (promo displej) - 48 kosov / displej, 60 displejev / paleto 1 kg - 6 kosov / karton, 28 kartonov / paleto

100 g

• pripravljen za takojšnjo uporabo • nevnetljivo • takojšen učinek • deluje tudi kot pregrada • visoko učinkovit tudi v ceveh, ker se močno oprime celo navpičnih površinah • zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo

300 g

NEOPERMIN+ Kontaktni insekticid, ki učinkovito deluje proti vsem vrstam plazečih žuželk v stanovanjskih prostorih in skladiščih. Prašivo je primerno za mesta, kjer se zadržujejo ali vstopajo plazeče žuželke, vzdolž sten in v kotih. Uporablja se za zatiranje mrčesa v stenskih razpokah in pod predmeti. Aktivna snov: permetrin 0,5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0,01g Formulacija: prašivo Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 20 kosov / karton, 63 kartonov / paleto • takojšen učinek • deluje tudi kot pregrada • visoko učinkovit tudi v ceveh, ker se močno oprime celo navpičnih površin • zaradi kontaktnega delovanja je učinkovit tudi, če ga žuželke le prehodijo

62

NEOPERMIN+ Contact insecticide effective against all types of crawling insects in living areas and storage rooms. Appropriate for places where nonflying insects dwell or enter, along walls and in corners. Used for insect control in wall cracks and under objects. Active ingredients: Permethrin 0.5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0.01g Packaging / Transport packaging: 300 g - 20 pcs / box, 63 boxes / pallet • immediate effect • also works as a barrier • highly effective in pipelines, as it is very adhesive even on vertical surfaces • due to its contact action, it is even effective if insects just crawl over it

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

NEOPERMIN+ Insecticide powder for control of ants, bugs, cockroaches and flies in living areas and pantries. It guarantees complete insect eradication from inner and outer surfaces. Active ingredients: Permethrin 0.5 %, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekst. 0.01g Formulation: Dustable Powder Packaging / Transport packaging: 100 g - 20 pcs / box, 140 boxes / pallet; 100 g (PROMO DISPLAY) - 48 pcs / display, 60 displays / pallet; 1 kg - 6 pcs / box, 28 boxes / pallet • ready for immediate use • non-flammable • immediate effect • also works as a barrier • highly effective in pipelines, as it is very adhesive even on vertical surfaces • due to its contact action, it is even effective if insects just crawl over it


Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

63


Vsestranska zaščita pred glodavci Efficient Rodent Control Products

Kljub velikemu številu naravnih sovražnikov, ki jih imajo

Despite the large number of natural predators that mice and rats

miši in podgane, se zaradi svoje prilagodljivosti uvrščajo

have, these rodents are among the most successful creatures

med najuspešnejša živa bitja – na lestvici so takoj za

because of their flexibility – right after humans.

človekom. Znanstveniki zato nenehno razvijajo nove metode in vabe

For this reason, scientists are constantly developing new methods

za njihovo zatiranje. Močen razvojni tim deluje tudi v

and baits to control them. Strong Research & Development team is

podjetju Unichem, ki v svojem prodajnem asortimentu

active also in Unichem. Rodenticide portfolio includes a variety of

ponuja pestro paleto vab za učinkovito zatiranje glodavcev

baits for effective rodent control in various situations.

v različnih okoliščinah. V ponudbi so štiri različne formulacije: mehka vaba,

We offer four different formulations: soft bait, wax blocks, pellets

parafinski bloki, pelete in žitna vaba.

and grain bait.

Najbolj ješča in hkrati tudi najbolj učinkovita je mehka

Soft bait as the most palatable and the most effective bait is

vaba, , ki je še posebej primerna za zatiranje glodavcev v

especially suited for indoor rodent control. Containing flavours,

notranjih prostorih. Zaradi vsebnosti arom, ojačevalcev

flavour enhancers and oils is extremely attractive bait for rodents

okusa in olj je glodavcem zelo privlačna, učinkovita pa je

also in food warehouses.

tudi v skladiščih s prehrambnimi izdelki.

64


Za zatiranje glodavcev v okolici stavb ali v kanalizacijskih

Outdoors, around buildings and even in sewers wax blocks are

jaških pa so najbolj primerni parafinski bloki. Vaba je zaradi

perfect choice for the elimination of rodents. They come in two

vsebnosti parafinskega voska bolj odporna na vlago in

forms: extruded and cast.

temperaturne razlike, dodani konzervansi pa preprečujejo nastanek plesni na izdelku.

The paraffin wax gives the bait higher resistance to moisture and temperature differences, while the

Poleg mehke vabe pa se v notranjih prostorih glodavce

added preservatives prevent the formation of mould on the

lahko zatira tudi z žitno vabo, ki je uporabna predvsem

product. Indoor rodent control is also possible using grain bait,

za zatiranje manjših populacij ter s peleti, ki so zaradi

designed specifically for the indoor control of smaller rodent

mešanice žit privlačni za miši in podgane.

populations, and pellets, containing a cereal mixture and are highly attractive for mice and rats.

V Unichemu ponujamo vabe z dvema različnima aktivnima snovema: brodifakum in bromadiolon.

Unichem offers two different active substances: brodifacoum and bromadiolone.

Aktivna snov z najmočnejšim delovanjem je brodifakum, ki ga ponujamo v izdelkih blagovne znamke RATIMOR

Brodifacoum, offered as RATIMOR BRODIFACOUM brand, is the

BRODIFACOUM. Namenjen je zatiranju večjih populacij

most powerful active ingredient. Intended for eliminating large

glodavcev, ki se v objektih pojavljajo že dalj časa, ker se

and long-term rodent infestations. This is a “single feed” bait,

glodavec z vabo zastrupi že pri enkratnem hranjenju to

meaning that rodents need to feed on it only once to become

aktivno snov uvrščamo v skupino »single feed« vab.

poisoned.

Aktivna snov z najbolj vsestranskim delovanjem pa je

While Bromadiolone is the most versatile active ingredient

bromadiolon pod blagovno znamko RATIMOR PLUS, ki je

offered as RATIMOR PLUS brand, also used for the elimination of

prav tako namenjen zatiranju večjih populacij glodavcev.

large rodent populations.

RATIMOR vabe za glodavce uporabljajo profesionalni

Professionals all around the world use RATIMOR baits.

uporabniki širom sveta.

Poleg rodenticidnih vab imamo v ponudbi mehansko zaščito

Additionally to rodent baits, there is also mechanical protection

proti mišim in podganam kot je RATIMOR PLUS lepljiva

for rodents in our portfolio such as RATIMOR PLUS Glue trap and

knjiga in RATIMOR PLUS lepilna plošča ter RATIMOR

RATIMOR PLUS Glue book as well as Ratimor monitoring soft bait

monitoring mehka vaba v tubi za spremljanje prisotnosti

in a tube.

glodavcev.

65


Vsestranska zaščita pred glodavci Efficient Rodent Control Products

RATIMOR BRODIFACOUM MEHKA VABA Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov. Aktivna snov: Brodifakum Doziranje: miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto 150 g

• visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju) • zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor Brodifacoum mehka vaba še dolgo ostala sočna • dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo • učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

150 g DUPLEX

300 g

RATIMOR BRODIFACOUM PARAFINSKI BLOKI Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami. Aktivna snov: Brodifakum Doziranje: miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto • visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju) • visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlažna mesta in zunanjost stavb) • vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

66

RATIMOR BRODIFACOUM WAX BLOCKS Rodenticide for mice and rats. Ready-to-use extruded wax blocks, designed with lots of edges, enabling rodents to gnaw. They provide excellent performance even when exposed to damp conditions or in places with high temperatures. Active ingredients: Brodifacoum Dosage: Mice: 10 to 20 g every 2 – 5 m; Rats: 10 to 60 g every 5 – 10 m Packaging / Transport packaging: 300 g - 10 pcs / box, 64 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 300 g • highly effective in small doses (Single Feed) • highly resistant to environment specifics (especially suitable for moist and exterior places) • containing a preservative that prevents moulding and protects the bait from bacteria and fungus • highly effective due to delayed action • contains bitter aversive agent

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

RATIMOR BRODIFACOUM SOFT BAIT Rodenticide for mice and rats. The most palatable ready-to-use bait formulation. Rodents keep returning to feed on the bait so Ratimor Brodifacoum soft bait is 100% effective. Active ingredients: Brodifacoum Dosage: Mice: 10 to 20 g every 2 – 5 m; Rats: 10 to 60 g every 5 – 10 m Packaging / Transport packaging: 150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g • highly eff ective in small doses (Single Feed) • added oils & fats make Ratimor Brodifacoum soft bait moist and juicy for a long time • added stabilizing agents prevent oxidation • especially suitable for situations when the rodents' natural food is available • highly effective due to delayed action


Vsestranska zaščita pred glodavci Efficient Rodent Control Products

KMALU ON COMING SO

RATIMOR PLUS PARAFINSKI BLOKI Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto • visoko odporni na pogoje v okolju • vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

RATIMOR PLUS MEHKA VABA Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

RATIMOR PLUS SOFT BAIT Rodenticide for mice and rats. The most palatable ready-to-use bait formulation. Rodents keep returning to feed on the bait so Ratimor soft bait is 100% eff ective. Active ingredients: Bromadiolone Dosage: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m Packaging / Transport packaging: 150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g

• zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor plus mehka vaba še dolgo ostala sočna • skrbno izbrane sestavine zagotavljajo, da se glodavci vabi ne morejo upreti • dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo • učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

• added oils & fats make Ratimor plus soft bait moist and juicy for a long time • carefully selected components make the best bait “take” • added stabilizing agents prevent oxidation • especially suitable for situations when the rodents' natural food is available • highly effective due to delayed action • contains bitter aversive agent

RATIMOR PLUS WAX BLOCKS Rodenticide for mice and rats. Ready-to-use extruded wax blocks, designed with lots of edges, enabling rodents to gnaw. They provide excellent performance even when exposed to damp conditions or in places with high temperatures. Active ingredients: Bromadiolone Dosage: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m Packaging / Transport packaging: 300 g - 10 pcs / box, 64 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 300 g

150 g

KMALU ON COMING SO

300 g

• highly resistant to various environment specifics • containing a preservative that prevents moulding and protects the bait from bacteria and fungus • highly effective due to delayed action • contains bitter aversive agent

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

67


Vsestranska zaščita pred glodavci Efficient Rodent Control Products

RATIMOR PLUS PELETE Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ratimor pelete so izdelane iz stisnjenih drobcev žit, zato so še posebej privlačne za glodavce. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto

150 g

• zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

150 g

RATIMOR PLUS ŽITNA VABA Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Rodenticidna vaba iz celega žita, ki jo je mogoče uporabiti povsod, kjer je zaščitena pred vlago. Aktivna snov: Bromadiolon Doziranje: miši: do 40 g na 2 – 5 m podgane: do 200 g na 5 – 10 m Pakiranje / Transportno pakiranje: 150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (duplex vrečka) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (rodent box) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost • vsebuje grenko averzivno sredstvo

68

RATIMOR PLUS GRAIN BAIT Rodenticide for mice and rats. The ready-touse pest control bait made using whole wheat that can be applied almost everywhere that is protected from moisture. Active ingredients: Bromadiolone Dosage: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m Packaging / Transport packaging: 150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g • added fragrances that att ract rodents • highly effective due to delayed action • contains bitter aversive agent

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

RATIMOR PLUS PELLETS Rodenticide for mice and rats. The Ratimor pellets are made of compressed crumbs of grain, which is especially att ractive to rodents. Active ingredients: Bromadiolone Dosage: Mice: up to 40 g every 2 – 5 m; Rats: up to 200 g every 5 – 10 m Packaging / Transport packaging: 150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g • very attractive to rodents due to combination of various grain • added fragrances that attract rodents • highly effective due to delayed action • contains bitter aversive agent


Vsestranska zaščita pred glodavci Efficient Rodent Control Products

RATIMOR PLUS LEPILNA PLOŠČA Izdelek je namenjen nadzoru glodavcev v hišah, trgovinah, hlevih in drugih stavbah, kjer je omejena uporaba strupenih rodenticidnih vab (zaradi prisotnosti hišnih ljubljenčkov, otrok). Uporablja se lahko tudi le za opazovanje prisotnosti glodavcev. Pakiranje / Transportno pakiranje: 2 lepilni plošči - 20 kosov / karton, 168 kartonov / paleto

RATIMOR PLUS GLUE TRAP The product is meant for the control of commensal rodents in houses, stores, barns and other buildings where the use of poisonous rodenticidal baits is restricted (because of the presence of pets, children). Beside the use for rodent control it can be used also as monitoring device. Packaging / Transport packaging: 2 adhesive plates - 20 pcs / box, 168 boxes / pallet

• ko se namesti, je učinkovita 3 mesece (odvisno od prisotnosti prahu v prostoru, kjer se uporablja) • uporablja se lahko na mestih, kjer je trupla glodavcev težko najti • ostanki proizvoda niso škodljivi • brez strupa in vonja • varen in enostaven za uporabo

• once applied it is effective for 3 months (depends on dust on site where it is applied) • can be used in places where rodent carcasses are difficult to find • remains of the product are not harmful • non-toxic product • safe and easy to use • odorless

RATIMOR PLUS LEPLJIVA KNJIGA Mehanska zaščita za miši in podgane brez dodanih strupov. Primerna za uporabo v notranjih prostorih, kleteh, kolesarnicah, skladiščih, kuhinjah ter vseh gospodarskih poslopjih, zlasti tam, kjer je uporaba rodenticidnih vab omejena. Pakiranje / Transportno pakiranje: 1 lepljiva knjiga - 72 kosov / karton, 44 kartonov / paleto • brez strupa • brez neprijetnih vonjav • z aromo arašida • enostavno za uporabo • pripravljeno za uporabo

RATIMOR PLUS GLUE BOARD Mechanical protection - The Ratimor glue book for rodents is a readymade product without added poisons used for mouse and rat control. It is suitable for use indoors, in basements, bicycle sheds, storage areas, kitchens, and all agricultural buildings, especially where the use of rodenticide traps is limited. WITHOUT ACTIVE INGREDIENTS Packaging / Transport packaging: 1 glue trap - 72 pcs / box, 44 boxes / pallet • no poison • no odours • peanut aroma • easy to use

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

69


MARKETING V Unichemu se zavedamo, da še tako dober izdelek brez prave marketinške podpore ne more doseči svojih uporabnikov. V marketingu zato skrbimo za dobro komunikacijsko podporo izdelkom. Večina marketinških gradiv temelji na izobraževalnih vsebinah, saj želimo z njimi kupcem olajšati nakupne odločitve in jim pomagati pri pravilni uporabi izbranih izdelkov. Obenem pa aktivno skrbimo za urejenost in primerno izpostavitev naših izdelkov na prodajnih mestih. Vsako prodajno mesto ima tudi svoj načrt izpostavitve in planogram postavitve vseh izdelkov naših blagovnih znamk. Vsako leto pripravimo številna promocijska gradiva, ki spremljajo izdelke na prodajnih mestih, prodajnih promocijah, delavnicah, predavanjih in drugih prodajnih ali izobraževalnih priložnostih. Od tega naj omenimo le ključne, kot so lično oblikovana prodajna stojala, promocijski panoji, forex table, plakati, promocijski letaki in zloženke ter še vrsto drugih gradiv s katerimi izpostavljamo akcije, novosti in ključne izdelke iz svoje pestre ponudbe.

At Unichem, we know that no matter how good the product is - if it does not have the right marketing support it cannot do well. That is why marketing activities must ensure media-bound support for its products. Most of the marketing materials are based on educational content, which aims at helping the customers decide which product to choose and how to use it appropriately. We also take care for the sales outlets and we make sure our products are presented appropriately. Each sales outlet has its own products position plan and layout planogram for our products. Each year we prepare many promotional materials supporting the products at sales outlets, special promotions, workshops and other sales and educational events. We provide attractive product displays, specially designed stands and racks, forex panels, posters, promotional fliers and booklets and many other materials exposing special sales activities, news, and leading products.

70


71


Za ureditev izdelkov na prodajnih mestih, poleg prodajnega osebja, skrbijo tudi Unichemovi komercialisti. Širom cele Slovenije in Hrvaške, kupcem naših izdelkov svetujejo tudi posebej izobraženi svetovalci / promotorji. Poleg skrbi za primerno predstavitev izdelkov, Unichemova ekipa skrbi tudi za dodatno promocijo svojih izdelkov v časopisih, revijah in ostalih tiskanih medijih, na TV, radiju, spletu in zunanjih plakatnih mestih. Prav tako v Unichemu skrbimo tudi za pripravo strokovnih člankov za lokalne in nacionalne medije in obenem pripravljamo tematske izobraževalne knjižice.

Besides the staff at sales outlets, also special Unichems´ trained team takes care of the product arrangements at shelves and displays. We also organize promotions all over Slovenia and Croatia to support the sales personnel with the professional team to ensure that the use of the products and the products itself are appropriately presented. On top of the sales activities, the Unichem team also takes care for the PR and advertising promotions in various printed, digital and online media. We are publishing PR articles in most known Slovene agazines and newspaper supplements, while we are also present in radio contact shows during the peak of the gardening season. Our video advice is published in popular Slovenian TV gardening shows and on internet sites.

UČINKOVITA KOMBINACIJA ZA BUJNO BALKONSKO CVETJE Nova, izboljšana sestava • 5 aktivnih komponent • dodan zeleni kompost • več organskih hranilnih snovi • boljše vpijanje in zadrževanje vode

• 11 vitaminov • morske alge Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

AJA KAJ SE DOG trina s VERDE PLUS ega pire A KENYATOX ljivcem naravn TELLA FLOR kim škod kticid iz BIO PLANnar aven inse proti rastlins linjakov 100 % im učinkom e uši, rast a - listn takojšnj delovanj speklter ... • širok gosenice ščitkar,

I timijana TELLA THYM stvo iz BIO PLANnar avno sredita rešitev pred

em in 100 % je učinkov i, v sadn a in brin em na zelenjav e škodljivcm vrtu so listn ljivce, kot okrasne ne škod lin odže rji ... • z rast nice, resa uši, gose

jevi, oljč ČE lni, češn JIVE PLOŠ ... proti čebu arju, ušem A RUMENE LEPL ščitk zaščita anska linjakovemu om BIO PLANTELL ita meh škim lepil rast

ni

NE NO ZA RASTLI 100 % NARAVZNI IN BREZ BOLECEV ŠKODLJIV

Učinkov muham, entomolo se nalepi ialnim da in drugim nje o in spec ljivca, eno barv privlači škod i za postavlja • z rum vljivo ika paličicam nezausta i žičkami in o in uporabn anim ščiti lepil • z dod i papir • silikonsk pred TI POLŽEM a zaščita A GEL PRO a mehansk BIO PLANTELL naravn ev ih polž Povsem vremensk vrstami vsemi st v vseh obstojno n za • odlična ma vare pogojih adljiv in popolno li ače živa • biorazgr in dom otroke

OVNEGA POMOČJO SLIK BOLEZNI S NAJBOLJE ZAVARUJETE DLJIVCE IN IN OSTEJŠE ŠKOKO NA EKOLOŠKI NAČ TE NAJPOG PREPOZNAJ UGOTOVITE, KAKO LAH OKRASNE RASTLINE. VODNIKA IN AVO, SADNO DREVJE ALI SIMPTOMov,I SVOJO ZELENJ

vbod zaradi o luknjice o vidim majhne eno roso, lahk insekte. ani listi, Deformir površina z med lepljiva

EU

MAR

OKT

ŠI

prep 100 % narčne stene in inom E za takojšnjo krepi celi lu i in vitam z mineral at, 500 ml v prši • bogat koncentr • 50 ml uporabo

REŠITEV

vnim mo z nara de o poškropi yatox Ver e kontaktn Flora Ken kuje takoj. ŠkodljivcBio Plantella , ki učin piretrina dom plus iz insektici

, lecitina

ega p A SUPER iz sojin BIO PLANTELLavno sredstvo preprečuje vsto

72

REŠITEV

10 TEJŠE ZA NAJPOGOS TU TEŽAVE V VR

LIST N

lice, ki

pres A NATUR iz njivske p boleznim BIO PLANTELLavno sredstvo rečuje vsto

100 % nar krepi in tako a zni line ki rast številnih bole uje in dvig prehranj glivic in rastline učinek: lu za • dvojni sitem rastlin ml v prši at, 500 imunski koncentr • 500 ml uporabo takojšnjo avno OSAN , ki krepi nar lin v TELLA CHIT stvo asnih rast BIO PLANorga nsko sred ih in okr in, sadn prostem 100 % i ost vrtn na lino krep odporn prostoru in oj in rast ešuje razv zaprtem e rast, posp • izboljšuj

TLINO? Z MOJO RAS

Gaia Klubu 81 22, v z nami. eti na 080 e skupaj Vrtnarit ni strokovni nasv Brezplač

M M.si | UNICHE ediVrt.si aciji Nar in na aplik


NAJBOLJŠA KOMBINACIJA ZA SETEV, PIKIRANJE IN PRESAJANJE • 100 % naravna šota • zelo hitro okrevanje sejančkov in sadik • idealni pogoji za rast mladih rastlin

ZA BUJNO CVETOČE BALKONE, OKNA IN TERASE • naraven multivitaminski kompleks izrazito hitro krepi rastline • organske snovi, proteini, aminokisline in vitamini za hitro rast • močno poveča koreninsko maso Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačni strokovni nasveti na 080 81 22, v Klubu Gaia in na aplikaciji NarediVrt.si | UNICHEM.si

Ja, tako preprosto je danes pridelati domačo, svežo, zdravo in okusno zelenjavo…

Plantella je rezultat dolgoletnega znanja in raziskav, njena učinkovitost pa je potrjena v strokovnih laboratorijih. Izbrani izdelki: Plantella Cvet in List z dodanimi morskimi algami in vitamini ter specialna tekoča gnojila Plantella za pelargonije ali surfinije s prilagojeno sestavo hranil in mikrohranil za posamezne rastline so učinkovita kombinacija za bujno cvetoče balkone, okna in terase. Mi smo preverili na svojih, vi pa se boste prepričali na vaših rastlinah.

Vrtnarite skupaj z nami. Brezplačna spletna aplikacija za načrtovanje vrta na NarediVrt.si | UNICHEM.si

Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kakšen vrt rabiš.

V Unichemu skrbimo tudi za kupce naših izdelkov. Z željo, da bi se z njimi še bolje povezali smo ustanovili klub ljubiteljev narave, rastlin in vrtnarjenja – Klub Gaia, ki danes šteje že več kot 30.000 članov. Klub Gaia mesečno izdaja klubsko revijo z izobraževalnimi vsebinami s področja vrtnarjenja, vrtnarske vsebine pa objavlja tudi na spletni strani www.klubgaia.com in na FB www. facebook.com/KlubGaia. Poleg vrtnarskih vsebin je Klub Gaia tudi organizator rednih strokovnih predavanj, klubskih srečanj in izletov, nenazadnje pa svojim članom nudi posebne popuste in druge ugodnosti. Članom Kluba Gaia je na voljo tudi brezplačna telefonska svetovalna linija, na kateri Unichemovi strokovnjaki svetujejo kako premagati težave v vrtu. Strokovnjaki Kluba Gaia in podjetja Unichem smo zasnovali tudi interaktivno spletno aplikacijo NarediVrt.si za izris in načrtovanje samooskrbnega zelenjavnega vrta. Tako si vrtnarji vse dileme in vprašanja okoli načrtovanja svojega vrta zdaj lahko olajšajo z uporabo brezplačne spletne aplikacije NarediVrt.si. Edinstvenost aplikacije je, da na podlagi uporabniku najljubše zelenjave, števila članov v gospodinjstvu ter velikosti vrta hitro in preprosto sestavi načrt samooskrbnega vrta po pravilih kolobarjenja, dobrih sosedskih odnosov in mešanih posevkov. Hkrati pa uporabnika z opomniki, setvenim koledarjem ter obvestilih o boleznih in škodljivcih vodi skozi vrtna opravila, ki na ekološki način privedejo do zdrave, domače zelenjave. Svoje izdelke pa predstavljamo tudi na svetovnih sejmih, kot so IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA Parasitec, in številnih drugih sejmih z mednarodno udeležbo ter tudi nacionalnih izobraževalno - predstavitvenih delavnicah večjih distributerjev.

Medtem pa živeti hitro in polno življenje 

www.naredivrt.si www.facebook.com/naredivrt info@naredivrt.si

Nova brezplačna aplikacija za izris domačega samooskrbnega vrta z opomniki ter praktičnimi vrtnarskimi vsebinami.

Aplikacija je plod sodelovanja strokovnjakov Kluba Gaia in podjetja Unichem

www.klubgaia.si in www.unichem.si

In Unichem we also take care for buyers of our products. We have established our own club for gardening enthusiasts named Klub Gaia, which at the present has more than 30.000 members.

Preprosto do zdrave, domače zelenjave!

Klub Gaia is actively involved in many educational gardening activities such as issuing monthly magazine, organizing educational events and tours for their members and offering special sales discounts for our products. Besides all of the above members of Klub Gaia benefit from the free-of-charge telephone gardening counseling. Klub Gaia gardening experts and Unichem marketing team created an interactive web application NarediVrt.si for planning and growing the vegetable garden. So all dilemmas and questions about planning vegetable garden can be easily solved with using free online application NarediVrt.si. The uniqueness of the application is that it is based on the size of the garden, members of the household and their favorite vegetables. The garden plan can be quickly and easily drawn considering the rules of crop rotation, best neighbors, and mixed crops. Above all this the user benefits also with the gardening reminders, planting calendar and notifications of diseases and pests endangering the plants and can grow its own, healthy vegetable. Besides the domestic market, Unichem focuses also on export. We are present at many worldwide exhibitions such as IPM, Euro Tier, Agrotech, GAFA, Indagra, PLMA, PestEx, Pest World, Benelux Pest, Pest Protect, FAOPMA, Parasitec and many other fairs with international participation as well as national workshops of major distributors.

73


742021

Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Slovenija T: +386 1 7558 152 E: unichem@unichem.si unichem.si, en.unichem.si