Unichem KATALOG VÝROBKŮ / KATALÓG VÝROBKOV 2021 (CZ / SK)

Page 1

KATALOG VÝROBKŮ / KATALÓG VÝROBKOV

VÝROBKY PRO DŮM A ZAHRADU / VÝROBKY PRE DOM A ZÁHRADU


HORLIVOST ZANIETENOSŤ DŮVĚRA DÔVERA

SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVO

HODNOTY SPOLEČNOSTI HODNOTY

KVALITA ŽIVOTA KVALITA ŽIVOTA

INOVACE A PŘIZPŮSOBIVOST INOVATÍVNOSŤ A PRISPÔSOBIVOSŤ

ZNALOST CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ ZNALOSŤ SPOTREBITEĽSKÝCH NÁVYKOV

ŠIROKÉ SPEKTRUM INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A OCHRANU PŘED ŠKŮDCI PŘISPÍVÁ K DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO VZHLEDU DOMOVA A OKOLÍ. VĎAKA ŠIROKEJ ŠKÁLE INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ PRE PESTOVANIE RASTLÍN A OCHRANU PRED ŠKODCAMI SA STARÁME O NAJKRAJŠIE PROSTREDIE A DOMÁCNOSŤ.


Unichem d.o.o. je renomovanou evropskou firmou, specializovanou na výrobu vysoce kvalitních výrobků pro ochranu a výživu rostlin, organické zahrádkáření a ochranu obydlí před hmyzem a hlodavci. Základem její dlouholeté tradice při výrobě programu pro zahrádkáře a programu pro ochranu rostlin je vlastní výzkum, vývoj a výrobní kapacita. Ve svém sortimentu nabízí více než 250 různých výrobků pro dům a zahradu. Jako dodavatel biocidních výrobků aktivně spolupracuje také na postupech registrace, definovaných směrnicí 98/8/EC. Spolupracuje s nejvýznamnějšími evropskými firmami a tím usnadňuje získávání registrací pro vstup na cizí trhy. Firma byla založena v roce 1989 a ihned dosáhla rychlého růstu. Dnes má více než 110 zaměstnanců a pobočky v Chorvatsku, Česku, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Firma je silně zaměřena na vývoz – vyváží do většiny evropských států, kromě toho také do USA a některých asijských, afrických a jihoamerických zemí. Většinu svých výrobků vyrábí Unichem za podpory svého moderního vývojového oddělení ve výrobním závodě ve Slovinsku.

Unichem d.o.o. je uznávaná európska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu vysokokvalitných výrobkov na ochranu a výživu rastlín, organické záhradníctvo a ochranu domu pred hmyzom a hlodavcami. Jej dlhoročná tradícia pri výrobe záhradníckeho a aj programu na ochranu rastlín sa zakladá na vlastnom výskume, vývoji a výrobných kapacitách. Založená bola v roku 1989 a neskôr zaznamenala rýchly vývoj. V sortimente má viac ako 250 rozličných výrobkov pre dom a záhradu. Ako dodávateľ biocídnych výrobkov aktívne spolupracuje aj pri procesoch registrácie v zmysle smernice 98/8/ EC. Spoločnosť obchoduje s niekoľkými najväčšími európskymi spoločnosťami a môže pomôcť pri získaní registrácii pre ľahší vstup na zahraničné trhy. Firma byla založena v roce 1989 a ihned dosáhla rychlého růstu. Dnes má více než 110 zaměstnanců a pobočky v Chorvatsku, Česku, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Firma je silně zaměřena na vývoz – vyváží do většiny evropských států, kromě toho také do USA a některých asijských, afrických a jihoamerických zemí. Většinu svých výrobků vyrábí Unichem za podpory svého moderního vývojového oddělení ve výrobním závodě ve Slovinsku.


ÚČINNÉ PRODUKTY PRO DŮM A ZAHRADU ÚČINNÉ VÝROBKY PRE DOM A ZÁHRADU


OBSAH / OBSAH UNIVERZÁLNÍ, SPECIÁLNÍ HNOJIVA A HNOJIVA S DLOUHODOBÝM PŮSOBENÍM, ORGANICKÁ HNOJIVA, VITAMÍNOVÉ STIMULÁTORY, ZEMINY

UNIVERZÁLNE, ŠPECIÁLNE A DLHODOBO PÔSOBIACE HNOJIVÁ, ORGANICKÉ HNOJIVÁ, VITAMÍNOVÉ STIMULÁTORY, SUBSTRÁTY

6

EKOLOGICKÉ VÝROBKY PRO OCHRANU PŘED ŠKŮDCI A NEMOCEMI ROSTLIN

EKOLOGICKÉ VÝROBKY NA OCHRANU PRED ŠKODCAMI A CHOROBAMI RASTLÍN

UNIVERZÁLNÍ A SPECIÁLNÍ INSEKTICIDY K OCHRANĚ PŘED VEŠKERÝMI DRUHY LEZOUCÍHO A LÉTAJÍCÍHO HMYZU

UNIVERZÁLNE A ŠPECIÁLNE INSEKTICÍDY NA OCHRANU PROTI VŠETKÝM DRUHOM LEZÚCEHO A LIETAJÚCEHO HMYZU

REPELENTY PRO LÉTAJÍCÍ A LEZOUCÍ HMYZ

REPELENTY PROTI LIETAJÚCEMU A LEZÚCEMU HMYZU U

UNIVERZÁLNÍ A SPECIÁLNÍ INSEKTICIDY K OCHRANĚ PŘED VEŠKERÝMI DRUHY LEZOUCÍHO A LÉTAJÍCÍHO HMYZU

UNIVERZÁLNE A ŠPECIÁLNE INSEKTICÍDY NA OCHRANU PROTI VŠETKÝM DRUHOM LEZÚCEHO A LIETAJÚCEHO HMYZU

39

RODENTICIDY K ÚČINNÉ OCHRANĚ PŘED MYŠMI A POTKANY

RODENTICÍDY NA ÚČINNÚ OCHRANU PRED MYŠAMI A POTKANMI

40

24

32

38


Odborníci od přírody Odborníci od prírody

Účinné produkty pro krásnou, zdravou a bujnou zahradu

Účinné výrobky pre krásnu, zdravú a bohatú záhradu

Zahradničení je jedním nejoblíbenějších koníčků.

Domáce záhradníctvo je jedným z najobľúbenejších

Rostoucí počet lidí si začíná vážit doma vypěstovaného a čerstvého ovoce a zeleniny, které jsou plné vitamínů, kromě toho vychutnávají péči o květiny a rostliny, jak doma tak i na zahradě. Aby bylo zahradničení co nejpříjemnější a aby naše úsilí nakonec přineslo výsledky, uvedla společnost Unichem již roku 1990 na trh řadu produktů PLANTELLA.

koníčkov. Stále viac ľudí oceňuje doma vypestované ovocie a zeleninu bohaté na vitamíny a s radosťou sa starajú o kvety a zeleň doma i na záhrade. S cieľom, aby bolo záhradníctvo čo najpríjemnejšie a aby naše úsilie prinieslo skutočné výsledky, spoločnosť Unichem v roku 1990 uviedla na trh skupinu výrobkov PLANTELLA.


Co vše nabízí Plantella? Najdeme zde pestrý výběr přípravků pro výživu a ochranu rostlin, které se vyznačují špičkovou kvalitou, účinností a jednoduchým způsobem použití. K dispozici je také bohatá nabídka kvalitních hnojiv – od organických, univerzálních a speciálních hnojiv i hnojiv ve formě pelet, granulí, krystalů a tekutin, až po technologicky nejvyspělejší – dlouhodobě působící hnojiva pokrytá speciální membránou. Naše rozsáhlá nabídka zahrnuje také produkty pro péči o krásný trávník – od kvalitních hnojiv, semen a přípravků proti mechu, až po velký výběr různých substrátů a produktů pro přípravu půdy a zlepšení její struktury. Nabízíme také neškodlivé produkty pro ekologické zahradničení: hnojiva, biostimulátory růstu, vitamíny a účinné prostředky pro ekologickou ochranu před škůdci a přírodní posilující prostředky pro zlepšení odolnosti rostlin vůči chorobám.

Čo všetko ponúka Plantella?

Prokázaná účinnost

Ponúka širokú škálu výživných látok a prípravkov na

Naše produkty jsou výsledkem dlouholetých znalostí, ově-

ochranu rastlín, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou,

řeného výzkumu a technologických inovací, jejich účin-

účinnosťou a ľahkým používaním. K dispozícii je široká

nost je testována a potvrzena v odborných laboratořích.

škála kvalitných hnojív - od organických, univerzálnych

Své konkurenční východy a klíčové vlastnosti produktů

a špeciálnych, vo forme peliet, granúl, kryštálov a

komunikujeme pomocí rozlišovacího znaku TEST - testo-

tekutín, až po technologicky najvyspelejšie - dlhotrvajúce

vaná účinnost a sloganem SKUTEČNÍ ODBORNÍCI.

membránové hnojivá. Široká škála výrobkov zahŕňa výrobky pre krásny trávnik - od kvalitných hnojív, semien a výrobkov proti machu je k dispozícii aj široký výber rôznych rastových substrátov a látok na prípravu a

Preukázaná účinnosť

zlepšenie štruktúry pôdy. Naše výrobky sú výsledkom dlhoročných znalostí, overeného Ponúka tiež dokonalé výrobky pre ekologické

výskumu a technologických inovácií a výkonnosť výrobkov

záhradníctvo: hnojivá, biostimulanty, vitamíny, účinné

bola testovaná a overená profesionálnymi laboratóriami.

výrobky na ekologickú ochranu pred škodcami

O našej konkurenčnej výhode a kľúčovom atribúte našich

a prírodné regeneračné prostriedky na zvýšenie

výrobkov informujeme prostredníctvom známeho označenia

odolnosti rastlín voči chorobám.

TEST - testovaná účinnosť a sloganom PRIRODZENÍ EXPERTI.


ORGANICKÉ HNOJENÍ – ZDRAVÁ PŮDA – ZDRAVÉ POTRAVINY ORGANICKÉ HNOJENIE - ZDRAVÁ PÔDA - ZDRAVÁ VÝŽIVA Země je neobnovitelným zdrojem. Pôda je neobnovitelným zdrojom. Organickým hnojením vyživujeme rostliny a zlepšujeme strukturu půdy. Pomocou organického hnojenia rastlinu vyživujeme a zlepšujeme štruktúru pôdy.

Bez organického hnojení půda ztrácí svou úrodnost. Bez organického hnojenia pôda stráca úrodnost.

Pouze kvalitní organické hnojivo zajistínejkvalitnější úrodu. Iba kvalitné organické hnojivo zabezpečuje najlepšiu kvalitu úrody.

Organické látky / Organické látky (%) N - dusík / dusík (g / kg) P - fosfor / fosfor (g / kg) K - draslík / draslík (g / kg) Ca - vápník / vápnik (g / kg) Mg - hořčík / horcík (g / kg)

OVĚŘENÁ ÚČINNOST Testy účinnosti v odborných laboratořích a u našich zákazníků ukázaly, že je důsledkem používání organického hnojiva Plantella Organik úroda hojnější a kvalitnější. OVERENÁ ÚCINNOST Testy účinnosti v odborných laboratóriách a u našich užívateľov ukázali, že s použitím organického hnojiva Plantella Organik je úroda väčšia a kvalitnejšia.

kravský hnůj kravský hnoj

ovčí hnůj ovčí hnoj

koňský hnůj konský hnoj

kuřecí hnojivo kuracie hnojivo

Plantella ORGANIK

17 3,5 2,5 6 5 2

20 5,6 3 7 4 2

22 4,2 3 6 3 1,5

36 15,4 24 14 40 4,5

67 50 30 20 90 10

RAJČATA 10,3 % VÍCE sušiny s vitamíny, vlákninou, lykopeny a jinými antioxidanty

PARADAJKA 10,3 % VIAC sušiny s vitamínmi, lykopénmi a. i. antioxidantmi

PAPRIKA 21 % VÍCE sušiny s vlákninou, minerály a vitamíny 9,2 % VYŠŠÍ PODÍL vitamínu C

PAPRIKA 21 % VIAC sušiny s vlákninami, minerálmi a vitamínmi 9,2 % VYŠŠÍ PODIEL vitamínu C

CIBULE 16 % VÍCE sušiny s vlákninou, minerály a vitamíny 12,2 % VYŠŠÍ PODÍL vitamínu C

CIBUĽA 16 % VIAC sušiny s vlákninami, minerálmi a vitamínmi 12,2 % VYŠŠÍ PODIEL vitamina C

BRAMBORY 9.2 % VÍCE sušiny s vlákninou a následně také vyšší nutriční hodnota

ZEMIAKY 9,2 % VIAC sušiny s vlákninami a tým aj vyššia výživová hodnota

* Testy účinnosti jsou prováděny ve spolupráci s nezávislými institucemi. / * Testy výkonnosti sa vykonávajú v spolupráci s nezávislými inštitúciami.

8


Organická hnojiva Organické hnojivá

SCHVÁLENA PRO POUŽITÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ DLE EVROPSKÉ SMĚRNICE ES 834/2007.

POVOLENÉ NA POUŽITIE V BIO PRODUKCII PODĽA EURÓPSKEHO NARIADENIA ES 834/2007.

odobě Dlouh více ící, působ ů měsíc než 6 o b o Dlhod iac iace, v pôsob siacov e než 6 m

PLANTELLA ORGANIK Zvolme nejlepší organické hnojivo! Organik je dlouhodobě působící univerzální 100 % organické hnojivo, které zvyšuje úrodnost půdy a zvýšit kvalitu a množství úrody. Balení: 7,5 kg, 20 kg, 25 kg, 500 kg

PLANTELLA ORGANIK Zvoľme najlepšie organické hnojivo! Dlhodobo pôsobiace univerzálne 100% organické hnojivo s overenou vysokou kvalitou a účinnosťou, ktoré zvyšuje úrodnosť pôdy a zvýšiť kvalitu a množstvo úrody. Balenie: 7,5 kg, 20 kg, 25 kg, 500 kg

• 67% organických látek a 90% sušiny. • Zlepšuje strukturu půdy a biologickou aktivitu. • Zvyšuje úrodnost půdy. • Zlepšuje kvalitu a množství úrody. • Vyznačuje se nízkou spotřebou. • Bez intenzivního zápachu, plevele, chorob. • Dávkování: v průměru 20 kg na 100 m2

• 67% organických látok a 90% sušiny. • Zlepšuje štruktúru pôdy a biologickú aktivitu. • Zaručene menšia spotreba. • Zvyšuje úrodnosť pôdy. • Zlepšuje kvalitu a množstvo úrody. • Vyznačuje sa malou spotrebou. • Bez intenzívneho zápachu, buriny, chorôb. • V priemere 20 kg na 100 m2.

ÚNOR – LISTOPAD

PLANTELLA ORGANIK PRO SAZENICE Dlouhodobě působící 100 % organické hnojivo ve formě pelet pro sázení a přesazování všech druhů rostlin. Kombinace organických látek, huminových látek a fulvokyselin umožňuje vývoj silných kořenů, což je důležité pro zdravý růst rostlin, bujné kvetení a hojnou úrodu. Balení: 1,5 kg • Rychlé a účinné zakořenění. • Zdravé a bujné rostliny. • Dlouhodobě působící: veškeré potřebné živiny po celou sezónu. • Rovnoměrný růst. ÚNOR – KVĚTEN

ZÁŘÍ – LISTOPAD

FEBRUÁR – NOVEMBER

PLANTELLA ORGANIK PRE SADENICE 100% organické hnojivo vo forme peliet s dlhodobým účinkom na sadenie a presádzanie všetkých druhov sadeníc. Kombinácia organických látok, kyseliny humínovej a fulvokyseliny umožňuje vývoj silných koreňov, čo je dôležité pre zdravý vývoj rastlín, bujné kvitnutie a bohatú úrodu. Balenie: 1,5 kg • Rýchle a silné zakorenenie. • Zdravé a bujné rastliny. • Dlhodobý účinok: všetky živiny po celú sezónu. • Rovnomerný rast. FEBRUÁR – MÁJ

SEPTEMBER – NOVEMBER

9


Univerzální hnojiva /Univerzálne hnojiva

PLANTELLA TYČINKY NA HNOJENÍ Praktické hnojivo pro bujný porost vnitřních a balkónových rostlin. Balení: 30 kusů

PLANTELLA TYČINKY NA HNOJENÍ Praktické hnojivo pre bujnýporast vnútorných a balkónovýchrastlín. Balenie: 30 kusov

• Pro všechny druhy pokojových a balkónových rostlin. • Jednoduché použití. • Jedna tyčinka vystačí na měsíc. • 1 tyčinka na květináč ф12 cm.

• Pre všetky druhy izbových a balkónových rastlín. • Jednoduché použitie. • Jedna tyčinka vystačí na mesiac. • 1 tyčinka na kvetináč ф12 cm.

LEDEN – PROSINEC

JANUÁR – DECEMBER

PLANTELLA EXTRA PLUS Univerzální rozpustné hnojivo, hodí se na zahradu i pro balkónové květiny, má formu krystalů rozpustných ve vodě. Balení: 500 g

PLANTELLA EXTRA PLUS Univerzálne vodorozpustné hnojivo pre záhradné a balkónové kvety vo forme vodorozpustných kryštálov. Balenie: 500 g

• Velmi rychlé a účinné působení. • Hnojivo je stoprocentně rozpustné ve vodě. • Nízká spotřeba – 500 g hnojiva stačí na 500 l výživného roztoku. • Obsahuje všechny hlavní živiny a stopové prvky.

• Mimoriadne rýchle a účinné pôsobenie. • 100% vodorozpustné hnojivo. • Malá spotreba – 500 g na 500 l živného roztoku. • Obsahuje všetky hlavné živiny a mikroživiny. MAREC – SEPTEMBER

BŘEZEN – ZÁŘÍ

PLANTELLA UNIVERZÁLNÍ HNOJIVO NPK 15-15-15 Vysoce kvalitní univerzální hnojivo je výborné pro základní počáteční hnojení a dohnojování všech druhů rostlin (zeleniny, ovocných stromů, vinic, okrasných rostlin, trávy, atd.). Rostlinám zajišťuje hlavní živiny. Používá se také v případě nedostatku živin. Balení: 5 kg • Zajišťuje zdravý růst. • Rychlejší kvetení. • Hojnější úrodu. BŘEZEN – SRPEN

PLANTELLA UNIVERZÁLNE HNOJIVO NPK 15-15-15 Kvalitné univerzálne hnojivo je vynikajúce pre základné alebo počiatočné hnojenie a prihnojovanie všetkých druhov rastlín (rastlinné, ovocné, vinohradnícke, okrasné kry, kvety, tráva, obilie, atď.), pretože poskytuje hlavné živiny rastlinám. Používa sa ako doplnok k základnému hnojeniu alebo namiesto základného hnojenia ako aj v prípade nedostatku výživných látok. Balenie: 5 kg • Zabezpečuje zdravý rast. • Rýchlejšie kvitnutie. • Hojnejšiu produkciu. MAREC – AUGUST

10


Univerzální hnojiva /Univerzálne hnojiva

PLANTELLA KAN Univerzální hnojivo s rychle působícím dusíkem pro všechny druhy rostlin ve formě granulí. Dávkování: 0,5 – 3 kg / strom N: 27 Balení: 5 kg • dusík v rychle rozpustné formě • pro důkladné hnojení a přihnojování všech druhů rostlin • urychluje růst zelených částí rostlin • jednoduché použití a malá spotřeba

PLANTELLA KAN Univerzálne hnojivo s rýchlo pôsobiacim dusíkom pre všetky druhy rastlín vo forme granúl. Dávkovanie: 0,5 – 3 kg/strom N: 27 Balenie: 5 kg • dusík v rýchlo rozpustnej forme • na základné hnojenie a prihnojovanie všetkých druhov rastlín • urýchľuje rast zelených častí rastlín • jednoduché použitie a malá spotreba

BŘEZEN – ČERVEN MAREC – JÚN

Speciálná hnojiva / Speciálné hnojivá PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO PĚSTOVÁNÍ OVOCE Minerální granulované hnojivo s nízkým obsahem dusíku pro pěstování ovocných stromů, vinné révy a brambor. Dávkování: 4–7 kg / 100 m2 NPK: 5–7–16 + MgO: 3 + stopové prvky Balení: 3 kg • Přídavek hořčíku proti blednutí listů, • přídavek bóru pro lepší vývoj vršků rostliny, • speciálně přizpůsobené množství dusíku vyhovuje potřebám ochrany stromů.

PLANTELLA ŠPECIÁLNE PLODOVÉ HNOJIVO Minerálne hnojivo v granulách s nízkym obsahom dusíka na hnojenie ovocných stromov, viniča a zemiakov. Dávkovanie: 4 – 7 kg/100 m2 NPK: 5–7–16 + MgO: 3 + mikroživiny Balenie: 3 kg • pridaný horčík na zabránenie chloróze • pridaný bór pre lepší vývoj rastových výhonkov • špeciálne prispôsobené množstvo dusíka pre potreby ovocných stromov MAREC – SEPTEMBER

BŘEZEN – ZÁŘÍ

11


SPECIÁLNÁ KRYSTALICKÁ HNOJIVA PRO KRÁSNOU, ZDRAVOU A SVĚŽÍ ZAHRADU SPECIÁLNÉ KRYŠTALICKÉ HNOJIVÁ PRE KRÁSNU, ZDRAVÚ A BOHATÚ ZÁHRADU Každá rostlina potřebuje ke svému rozvoji, zdravému růstu a bohaté úrodě speciálně přizpůsobená hnojiva, jež by měla obsahovat správný poměr hlavních živin a mikroživin. Správná výživa ovšem není rozhodující pouze pro správný růst, ale velmi napomáhá také odolnosti rostliny vůči nepříznivým venkovním podmínkám, nemocím a škůdcům.

Každá rastlina potrebuje k svojmu rozvoju, zdravému rastu a bohatej úrode špeciálne prispôsobené hnojivá, ktoré by mali obsahovať správny pomer hlavných živín a mikroživín. Správna výživa však nie je rozhodujúca len pre správny rast, ale veľmi napomáha aj odolnosti rastliny voči nepriaznivým vonkajším podmienkam, chorobám a škodcom.

KRYSTALICKÁ FORMA = TROJÍ POUŽITÍ: KRYŠTALICKÉ FORMA = TROJITÉMU POUŽITIU ZALÉVÁNÍ ZALIEVANIE V KRYSTALICKÉ FORMĚ 100 % ROZPUSTNOST DO 1 MINUTY

POSTŘIK NA LIST HNOJENIE NA LISTY V KRYŠTALICKEJ FORME 100 % ROZPUSTNOSŤ V 1 MINÚTE

POSYP POSYP


Speciálná krystalická hnojiva pro krásnou, zdravou a svěží zahradu Speciálné kryštalické hnojivá pre krásnu, zdravú a bohatú záhradu PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO OKRASNÉ ROSTLINY Speciální minerální hnojivo pro rychlejší růst a kvetoucí a krásné a zdravě vypadající rostliny. Balení: 1 kg

ŠPECIÁLNE HNOJIVO PLANTELLA PRE OKRASNÉ RASTLINY Minerálne špeciálne hnojivo pre zrýchlený rast, kvitnutie a plodnosť okrasných rastlín. Balenie: 1 kg

• Speciální minerální hnojivo - rychlé a snadné ovládání a jednoduché dávkování. • Nízká spotřeba energie. • Ve formě ve vodě rozpustných krystalů pro rychlý provozpro správné výživy rostlin. • Řizpůsobené složky hlavních živin NPK a stopových prvků.

• Minerálne špeciálne hnojivo - rýchle a cielené pôsobenie, jednoduché dávkovanie. • Vo forme vo vode rozpustných kryštálov pre rýchle pôsobenie. • Malá spotreba. • Prispôsobené zloženie živín NPK a mikro živín. MAREC – SEPTEMBER

BŘEZEN – ZÁŘÍ

PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO RŮŽE Speciální minerální hnojivo pro zdravý růst, plodnost a spolehlivý hojná úroda! Balení: 1 kg

PLANTELLA ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE RUŽE Minerálne špeciálne hnojivo Plantella na ruže pre rýchly rast a krásne kvety. Balenie: 1 kg

• Speciální minerální hnojivo - rychlé a snadné ovládání a jednoduché dávkování. • Pro správnou výživu rostlin. • Nízká spotřeba energie. • Ve formě ve vodě rozpustných krystalů pro rychlý provoz. • Řizpůsobené složky hlavních živin NPK a stopových prvků.

• Minerálne špeciálne hnojivo - rýchle a cielené pôsobenie, jednoduché dávkovanie. • Malá spotreba. • Vo forme vo vode rozpustných kryštálov pre rýchle pôsobenie. • Prispôsobené zloženie živín NPK a mikro živín. FEBRUÁR – JÚN

ÚNOR – ČERVEN

PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO RODODENDRONY Speciální minerální hnojivo pro rychlejší růst a kvetoucí a krásné a zdravě vypadající rostliny. Balení: 1 kg

PLANTELLA ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE RODODENDRONY Minerálne špeciálne hnojivo pre zrýchlený rast, kvitnutie a krásny a zdravý vzhľad rastlín. Balenie: 1 kg

• Speciální minerální hnojivo - rychlé a snadné ovládání a jednoduché dávkování. • Nízká spotřeba energie. • Ve formě ve vodě rozpustných krystalů pro rychlý provoz. • Pro správné výživy rostlin. • Řizpůsobené složky hlavních živin NPK a stopových prvků.

• Minerálne špeciálne hnojivo - rýchle a cielené pôsobenie, jednoduché dávkovanie. • Malá spotreba. • Vo forme vo vode rozpustných kryštálov pre rýchle pôsobenie. • Pre správnu výživu rastlín. • Prispôsobené zloženie živín NPK a mikro živín. MAREC – JÚN

BŘEZEN – ČERVEN

13


Speciálná krystalická hnojiva pro krásnou, zdravou a svěží zahradu Speciálné kryštalické hnojivá pre krásnu, zdravú a bohatú záhradu

PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO IHLIČNANY Speciální minerální hnojivo pro zdravý růst a krásnější a odolnější ihličnany. Balení: 1 kg

PLANTELLA ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE IHLIČNANY Minerálne špeciálne hnojivo pre zdravý rast a krajšie a odolnejšie ihličnany. Balenie: 1 kg

• Nízká spotřeba energie. • Řizpůsobené složky hlavních živin NPK a stopových prvků. • Praktické balení. • Ve formě ve vodě rozpustných krystalů pro rychlý provoz. • Pro správné výživy rostlin.

• Malá spotreba. • Prispôsobené zloženie živín NPK a mikro živín. • Praktické balenie. • Vo forme vo vode rozpustných kryštálov pre rýchle pôsobenie. • Pre správnu výživu rastlín. MAREC – JÚN

BŘEZEN – ČERVEN

PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO ZELENINU Speciální minerální hnojivo pro zeleninu příznivé pro zdravý růst a hojnější zeleninu. Balení: 1 kg

PLANTELLA ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE ZELENINU Minerálne špeciálne hnojivo pre zdravý rast, spoľahlivú plodnosť a bohatú úrodu! Balenie: 1 kg

• Speciální minerální hnojivo - rychlé a snadné ovládání a jednoduché dávkování. • Nízká spotřeba energie. • Ve formě ve vodě rozpustných krystalů pro rychlý provoz. • Pro správné výživy rostlin. • Řizpůsobené složky hlavních živin NPK a stopových prvků.

• Minerálne špeciálne hnojivo - rýchle a cielené pôsobenie, jednoduché dávkovanie. • Pre správnu výživu rastlín. • Malá spotreba. • Vo forme vo vode rozpustných kryštálov pre rýchle pôsobenie. • Prispôsobené zloženie živín NPK a mikro živín. MAREC – AUGUST

BŘEZEN – SRPEN

PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO JAHODY Speciální minerální hnojivo pro jahody příznivé pro zdravý růst a hojnější ovoce. Balení: 1 kg

PLANTELLA ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE JAHODY Minerálne špeciálne hnojivo umožňuje zdravý rast a prináša bohatšie plody. Balenie: 1 kg

• Pro správné výživy rostlin. • Nízká spotřeba energie. • Řizpůsobené složky hlavních živin NPK a stopových prvků.

• Pre správnu výživu rastlín, • Prispôsobené zloženie živín NPK a mikro živín. • Malá spotreba. MAREC – JÚN

BŘEZEN – ČERVEN

14


Dlouhodobě působící membránová hnojiva Plantella Formula 365 představují technologickou dokonalost v oblasti výživy rostlin. Dlhotrvajúci membránové hnojivo Plantella Formula 365 ponúka technologickú excelentnosť pri hnojení rastlín. PRODLOUŽENÉ PŮSOBENÍ živiny se v závislosti na teplotě zeminy regulovaně uvolňují a tím zajišťují rovnoměrnou výživu rostlin. DLHOTRVAJÚCI ÚČINOK živiny sa postupne uvoľňujú podľa teploty pôdy, aby sa zabezpečila vyvážená výživa rastlín. TECHNOLOGICKÁ DOKONALOST se zakládá na technologicky dokonalém provedení membrány, která obaluje živiny dusíku, fosforu a draslíku. TECHNOLOGICKÝ ÚSPECH založený na technologicky pokročilej štruktúre membrány, ktorá obklopuje živiny dusíka, fosforu a draslíka HNOJENÍ POUZE 1x ZA SEZÓNU jediné hnojení postačuje k (profesionální) péči o vaše rostliny v celé vegetační sezoně, docílíte dokonalý vzhled vaší zahrady. HNOJENIE LEN JEDEN KRÁT ROČNE jediné hnojenie stačí na (profesionálnu) starostlivosť o kríky počas celého obdobia ich rastu a poskytuje dokonalý vzhľad vášho okolia.

HNOJENÍ POUZE 1X ZA SEZÓNU HNOJENIE LEN 1X ROČNE BŘEZEN – ČERVENEC

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRO RODODENDRONY A PRO JEHLIČNANY Balení: 1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRO OKRASNÉ ROSTLINY A PRO ŽIVÉ PLOTY Balení: 1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRO RODODENDRONY A PRE IHLIČNANY Balenie: 1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRE OKRASNÉ RASTLINY A PRE ŽIVÉ PLOTY Balenie: 1 kg

MAREC – JÚL

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRO RŮŽE Balení: 1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRO TRÁVNÍKY Balení: 1 kg, 3 kg

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRE RUŽE Balenie: 1 kg

PLANTELLA FORMULA 365 MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO PRE TRÁVU Balenie: 1 kg, 3 kg

15


Pro bujně kvetoucí orchideje Pre bohato kvitnúce orchidey PLANTELLA PRO ORCHIDEJE Speciální kapalné hnojivo pro všechny druhy orchidejí. Při pravidelném hnojení, bude kvést orchideje ještě bohatší a delší. Balení: 250 ml

PLANTELLA PRE ORCHIDEY Tekuté hnojivo je vhodné pre hnojenie všetkých druhov orchideí. Vhodné zloženie látok umožňuje bujné kvitnutie v živých farbách Balenie: 250 ml

• Mnohem více květy a příslušenství. • Dlouhodobě kvetoucí. • Pevné zelené listy. • Odměrka na dávkování.

• Oveľa viac kvety a príslušenstvo. • Dlhodobo kvitnúce. • Pevné zelené listy. • Odmerka na dávkovanie.

LEDEN – PROSINEC

JANUÁR – DECEMBER

PLANTELLA TABS HNOJIVO PRO ORCHIDEJE Hnojivo ve formě tablety pro správnou a pravidelnou výživu orchidejí. Obsah hlavních živin zajišťuje bujné kvetení orchidejí, podporuje správný vývoj kořenového systému a zvyšuje odolnost orchidejí vůči stresu. Balení: 80g (20 tbl po 4g)

PLANTELLA TABS HNOJIVO PRE ORCHIDEY Hnojivo v tabletkách pre správnu a rovnomernú výživu orchideí. Obsah základných výživných látok zaručuje bujné kvitnutie orchideí, podporuje riadny vývoj koreňov a zlepší odolnosť proti zaťaží Balenie: 80 g ( 20 tbl po 4 g)

• Přesné dávkování, výborná rozpustnost hnojiva. • Velmi jednoduché použití, šumivé tablety se rozpustí ve vodě. • Bez míchání (hnojivo se v roztoku stejnoměrně rozptýlí).

• Presné dávkovanie, vynikajúca rozpustnosť hnojiva. • Jednoduché použitie, šumivé tabletky, ktoré sa rozpúšťajú vo vode. • Bez miešania (hnojivo sa rovnomerne rozdelí v roztoku).

LEDEN – PROSINEC

JANUÁR – DECEMBER

Správná péče o orchideje: se šumivou tabletou a zavlažováním k bujnému růstu. Správna starostlivosť o orchidey: pomocou šumivej tabletky a namáčania k bohatému kvitnutiu.

1.

2.

3.

Rozpustite 1 šumivú tabletu Plantella Tabs pre orchidey v 3 litroch vody.

Nádobu s orchideou celú namočíme do pripraveného roztoku. Hnojenie vykonávame v priemere raz za 10 až 14 dní.

Po 20 minútach rastlinu scedíme, keďže substrát a korene absorbovali všetko potrebné množstvo vody a živín.

1 šumivou tabletu Plantella tabs rozpustíme ve třech litrech vody.

16

Květináč s orchidejí celý potopíme do roztoku. Hnojení se provádí průměrně jednou za 10 až 14 dní.

Po dvaceti minutách rostlinu odcedíme, tou dobou už totiž substrát a kořeny vpily veškeré potřebné množství živin a vody.


Speciální efektivní hnojivo pro bujné květiny na balkóně a terase Špeciálne účinné hnojivá pre bohaté kvety na balkóne a terase

PLANTELLA KVĚT Vysoce kvalitní tekuté hnojivo, obohacené o vitamíny a výtažky z mořských řas pro výživu všech druhů kvetoucích pokojových, balkónových i zahradních rostlin. Balení: 500 ml, 1l

PLANTELLA KVET Vysokokvalitné tekuté hnojivo obohatené o vitamíny a výťažky z morských rias na hnojenie všetkých druhov kvitnúcich izbových, okenných, balkónových a záhradných rastlín. Balenie: 500 ml, 1 l

• Obohaceno 11 vitamínů, výtažky z mořských řas a aktivátory kvetení. • Optimální kombinace velkých a stopových prvků. • Podstatně více květu. • Zvyšuje odolnost proti stresu, jako jsou sucha, změny teplot atd. • Nejjasnější vzhled rostlin a květin (intenzivnější barvy, pevnosti rostlinných orgánů).

• Obohatené o 11 vitamínov, výťažky z morských rias a aktivátory kvitnutia. • Optimálna kombinácia všetkých hlavných živín a mikroživín. • Podstatne viac kvetov. • Zvyšuje odolnosť rastlín voči stresu, akým je napríklad sucho, teplotné rozdiely, atď.. • Krajší vzhľad rastlín a kvetov (intenzívnejšie farby, pevné rastlinné orgány).

BŘEZEN – LISTOPAD

MAREC – NOVEMBER

Obohatené vitamínmi. Obohaceno vitamíny.

Preu káz kvali ateľná ta už po 1m Proká esiaci! zaná účinn již po 1 měs ost íci!

PLANTELLA LIST Vysoce kvalitní tekuté hnojivo, obohacené o vitamíny a výtažky z mořských řas pro výživu všech druhů kvetoucích rostlin v pokoji, na okna, balkon a zahradu. Balení: 500 ml, 1 l

PLANTELLA LIST Vysokokvalitné tekuté hnojivo obohatené o vitamíny a výťažky z morských rias na hnojenie všetkých druhov zelených izbových, okenných, balkónových a záhradných rastlín. Balenie: 500 ml, 1 l

• Obsahuje všechny důležité hlavní a stopové prvky. • Obohaceno 11 vitamínů a výtažky z mořských řas. • Rychlejší růst a vývoj rostlin. • Umožňuje správné výživy všech jiných kvetoucích okrasných rostlin. • Zvyšuje odolnost proti stresu, jako jsou sucha, změny teplot atd.

• Obohatené o 11 vitamínov a výťažky z morských rias. • Obsahuje všetky dôležité hlavné živiny a mikroživiny. • Zabezpečuje rýchlejší rast a rovnomernejší vývoj. • Poskytuje správnu výživu pre všetky listnaté okrasné rastliny. • Zvyšuje odolnosť rastlín voči stresu, akým je napríklad sucho, teplotné rozdiely, atď.

BŘEZEN – LISTOPAD MAREC – NOVEMBER

17


Speciální efektivní hnojivo pro bujné květiny na balkóně a terase Špeciálne účinné hnojivá pre bohaté kvety na balkóne a terase PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO PELARGONIE Kapalné minerální hnojivo zajišťuje bohaté kvetení všech druhů pelargonií. Balení: 1 l

PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO SURFINIE Kapalné minerální hnojivo zajišťuje bohaté kvetení všech druhů surfinijí. Balení: 1 l

PLANTELLA TEKUTÉ ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE PELARGÓNIE Tekuté minerálne hnojivo pre pelargónie poskytuje bohaté kvitnutie pre všetky druhy pelargónie. Balenie: 1 l

• Ideální kombinace hlavních živin NPK a stopových prvků. • Umožňuje jednoduché vstřebávání všech potřebných živin prostřednictvím listů a kořenů. • Jednoduché dávkování díky přiloženému měřícímu čepu. • Nízká spotřeba.

• Poskytuje ľahkú absorpciu všetkých potrebných živín cez listy alebo korene. • Malá spotreba. • Správna hlavná výživa NPK a zloženie mikroživín. • Súčasťou balenia je odmerka. • Jednoduché používanie.

BŘEZEN – ŘÍJEN

MAREC – OKTÓBER

PLANTELLA ŠPECIÁLNE TEKUTÉ HNOJIVO PRE PETÚNIE Tekuté minerálne hnojivo pre pelargónie poskytuje bohaté kvitnutie pre všetky druhy petúnie. Balenie: 1 l

• Ideální kombinace hlavních živin NPK a stopových prvků. • Umožňuje jednoduché vstřebávání všech potřebných živin prostřednictvím listů a kořenů. • Jednoduché dávkování díky přiloženému měřícímu čepu. • Nízká spotřeba.

• Poskytuje ľahkú absorpciu všetkých potrebných živín cez listy alebo korene. • Malá spotreba. • Správna hlavná výživa NPK a zloženie mikroživín. • Súčasťou balenia je odmerka. • Jednoduché používanie.

BŘEZEN – ZÁŘÍ

MAREC – SEPTEMBER

PLANTELLA TEKUTÉ ŽELEZO Plantella tekuté železo je ve vodě rozpustné hnojivo se 3 % železa, které rostlina kompletně a velice rychle přijme. Balení: 250 ml

PLANTELLA TEKUTÉ ŽELEZO Plantella tekuté železo je vo vode rozpustné hnojivo s 3% železa, ktoré rastlina kompletne a veľmi rýchle prijme. Balenie: 250 ml

• Odstraní nedostatek železa v půdě a rostlině. • Tekutá forma pro působení přes listy nebo přes kořeny. • Odměrka pro jednoduché dávkování. • Odstraňuje chlorózu listů a rezavění jehličnanů. • 35 ml na 2,5 l vody pro více jak 15lt roztoku.

• Odstráni nedostatok železa v pôde a rastline. • Tekutá forma pre rýchly účinok. • Odmerka pre jednoduché dávkovanie. • Odstraňuje chlorózu listov a hrdzavenie ihličnanov. • 35 ml na 2,5 l vody pre viac ako 15 l. roztoku. MAREC – SEPTEMBER

BŘEZEN – ZÁŘÍ

18


Kvalitní půda pro úspěšné zahrádkářství Kvalitné zeminy pre úspešné záhradkárstvo PLANTELLA BALKONIA Vysoce kvalitní speciálná pětisložková zemina Plantella Balkonia pro balkonové a pokojové rostliny s dlouhodobě působícími živinami je výborná pro sázení a přesazování všech druhů balkonových a pokojových rostlin i rostlin do truhlíků za okno. Balení: 20 l, 45 l, 60, 70 l

PLANTELLA BALKONIA Vysokokvalitná špeciálne 5-zložková zemina Plantella Balkonia pre balkónové a izbové kvety s dlhodobo pôsobiacimi živinami je vynikajúca na sadenie a presádzanie všetkých balkónových, okenných a izbových rastlín. Balenie: 20 l, 45 l, 60, 70 l

• Bio-rostlinná vlákna zadržuje vodu. • Guan umožňuje lepší růst a vývoj. • S aktivátory kvetoucích rostlin na podporu rozvoje některých květin příslušenství a bohaté kvetení rostlin nebo listů.

• Pre podstatne viac kvetov a zelene. • Zaisťuje ideálne podmienky dobrého rastu a vývoja balkónových a izbových rastlín • Umožňuje rýchlu regeneráciu a vývoj koreňov. • Zvyšuje podiel organických a minerálnych látok.

BŘEZEN – ŘÍJEN

MAREC – OKTÓBER

PLANTELLA IDEAL Univerzální substrát Ideal používáme na sázení a přesazování všech pokojových, balkónových a okrasných květin, zeleniny a bylinek. Svým složením zaručuje optimální strukturu a aktivitu půdy a umožňuje tak rychlé obnovení a vývoj kořenového systému. Balení: 20 l, 50 l, 70 l

PLANTELLA IDEAL Univerzálny substrát Ideal používame na sadenie a presádzanie všetkých izbových, balkónových a okrasných kvetín, zeleniny a byliniek. Svojim zložením zaručuje optimálnu štruktúru a aktivitu pôdy a umožňuje tak rýchle obnovenie a vývoj koreňového systému. Balenie: 20 l, 50 l, 70 l

• Kvalitní huminová rašelina poskytuje potřebné množství organických živin, všechny potřebné minerály a živiny poskytují okamžitý, ale i dlouhodobý účinek. • Bioaktívní jíl zvyšuje schopnost kořenového systému absorbovat vodu a živiny. • Přidané živiny pro počáteční vývoj a kvetení rostlin.

• Kvalitná humínová rašelina poskytuje potrebné množstvo organických živín všetky potrebné minerály a živiny poskytujú okamžitý efekt ale aj dlhodobý účinok. • Bio aktívny íl zvyšuje schopnosť koreňového systému absorbovať vodu a živiny. • Pridané živiny pre počiatočný vývoj a kvitnutie rastlín.

BŘEZEN – ŘÍJEN

MAREC – OKTÓBER

PLANTELLA PREMIUM SUBSTRÁT PRO OKRASNÉ ROSTLINY Substrát z nejkvalitnějších rašelin pro sázení a přesazování všech druhů okrasných rostlin. Balení: 20 l

PLANTELLA PREMIUM ZEMINA NA OKRASNÉ RASTLINY Zemina z najkvalitnejšej rašeliny na vysádzanie a presádzanie všetkých druhov okrasných rastlín. Balenie: 20 l

• Obohacen o dlouhodobě působící živiny a rostlinná bio vlákna, • Díky směsi dřevních vláken a huminové rašeliny, • Zajišťuje ideální podmínky pro růst a vývoj rostlin, • Zvyšuje podíl organických a minerálních látek v půdě.

• Obohatená o živiny s dlhým pôsobením a rastlinnými biovláknami • So zmesou drevných vlákien a humínovej rašeliny • Zaisťuje ideálne podmienky pre rast a rozvoj rastlín • Zvyšuje podiel organickej a minerálnej látky v pôde

ÚNOR – ŘÍJEN FEBRUÁR – OKTÓBER

19


Kvalitní půda pro úspěšné zahrádkářství Kvalitné zeminy pre úspešné záhradkárstvo PLANTELLA ZAHRADNÍ ZEMINA Vysoce kvalitní zahradní zemina, je velmi bohatá na organické látky, ideální pro sázení a přesazování všech druhů zahradních, okrasných a ovocných rostlin. Balení: 45 l

PLANTELLA ZÁHRADNÁ ZEMINA Vysokokvalitná záhradná zemina, výnimočne bohatá na organické látky, je ideálna na sadenie a presádzanie všetkých druhov záhradných, okrasných a ovocných rastlín. Balenie: 45 l

• Obsahuje nejkvalitnější huminovou rašelinu, která je bohatá na živiny a humus. • Zajišťuje všechny hlavní potřebné minerály a stopové živiny. • Vyznačuje se vysokou schopností zadržovat vody. • Díky směsi dřevěných biovláken a huminové rašeliny zajišťuje ideální podmínky pro růst a vývoj rostlin.

• Obsahuje najkvalitnejšiu humínovú rašelinu bohatú na živiny a humus. • Poskytuje všetky potrebné hlavné minerálne a mikro živiny. • Poskytuje vysokú schopnosť zadržiavania vody. • Vďaka zmesi drevných biovlákien a humínovej rašeliny poskytuje ideálne podmienky pre rast a vývoj rastlín.

BŘEZEN – ŘÍJEN

MAREC – OKTÓBER

PLANTELLA ZEMINA PRO RODODENDRONY A BORŮVKY Vysoce kvalitní speciální zemina pro sázení a přesazování všech druhů rododendronů, azalek, hortenzií, borůvek a vřesů. Balení: 45 l

PLANTELLA ZEMINA PRE RODODENDRONY A ČUČORIEDKY Vysokokvalitná špeciálna zemina na sadenie a presádzanie všetkých druhov rododendronov, azaliek, hortenzií, čučoriedok a vresov. Balenie: 45 l

• Obsahuje vysoce kvalitní huminové a bílé rašeliny. • Má vyhovující kyselost pro kyselomilné rostliny. • Dlouhodobé působení minerálních živin npk v půdě.

• Obsahuje vysoko kvalitné humínové a biely rašeliny. • Primeraná kyslosť pre acidofilné rastliny. • Dlhodobé pôsobenie minerálnych živín npk v pôde. MAREC – MÁJ

BŘEZEN – KVĚTEN

SRPEN – ZÁŘÍ

PLANTELLA ZEMINA PRO HROBY Vysoce kvalitní speciální zemina z nejkvalitnější huminové rašeliny pro sázení a přesazování všech druhů okrasných rostlin na hrobech. Balení: 10 l, 20 l

PLANTELLA ZEMINA NA HROBY Vysokokvalitná špeciálna zemina s najkvalitnejšou humínovou rašelinou na sadenie a presádzanie všetkých druhov okrasných rastlín na hroboch. Balenie: 10 l, 20 l

• Obsahuje nejkvalitnější huminovou rašelinu, která je bohatá na živiny a humus. • Mimořádné pokrytí povrchu díky tmavě černé barvě. • Zajišťuje také všechny hlavní potřebné minerály a stopové živiny.

• Obsahuje najkvalitnejšiu humínovú rašelinu bohatú na živiny a humus. • Vďaka svojej tmavej čiernej farbe výnimočne prekrýva povrchy. • Poskytuje všetky potrebné hlavné minerálne a mikro živiny.

ÚNOR – LISTOPAD

FEBRUÁR – NOVEMBER

20

AUGUST – SEPTEMBER


Speciální a ochranné přípravky Špeciálne a ochranné prostriedky PLANTELLA DEKORAČNÍ BOROVÁ KŮRA Přírodní krytí půdy z borové kůry (Pinus pinaster). Dávkování: 50 l / 2–5 m2 Balení: 50 l • hrubá zrnitost (20–40 mm) a tmavě hnědá barva • Dobře pokrývá, vytváří estetický vzhled zahrady a brání rozrůstání plevele, • chrání půdu před přílišnými teplotními výkyvy, zadržuje teplo a vlhkost a snižuje potřebu zalévat rostliny, • napomáhá vzniku humusu. BŘEZEN – LISTOPAD

PLANTELLA DEKORAČNÍ BOROVÁ KŮRA Přírodní krytí půdy z borové kůry (Pinus pinaster). Dávkování: 50 l / 2–5 m2 Balení: 50 l • hrubá zrnitost (20–40 mm) a tmavě hnědá barva • Dobře pokrývá, vytváří estetický vzhled zahrady a brání rozrůstání plevele, • chrání půdu před přílišnými teplotními výkyvy, zadržuje teplo a vlhkost a snižuje potřebu zalévat rostliny, • napomáhá vzniku humusu. BŘEZEN – LISTOPAD

PLANTELLA ČERVENÉ DŘEVĚNÉ ŠTĚPKY Přirozeně zbarvené červené dřevěné štěpky jehličnanů, vhodné k pokrytí půdy a dekoraci okrasných záhonů. Dávkování: 50 l / 2–5 m2 Balení: 45 l

PLANTELLA ČERVNEÁ DREVNÁ ŠTIEPKA Prirodzene sfarbená červená drevná štiepka ihličnanov vhodná na pokrývanie a dekoráciu okrasných záhonov. Dávkovanie: 50 l/2 – 5 m2 Balenie: 45 l

• Zadržují teplo a vlhkost a snižují potřebu zalévat, • chrání půdu před mrazem, • vytváří estetický vzhled zahrady, • snižují potřebu kypřit půdu a brání rozrůstání plevele, • napomáhají vzniku humusu.

• zadržuje teplo a vlhko a zmenšuje nutnosť zalievania • chráni pôdu pred mrazom • vytvára estetický vzhľad záhrady • znižuje potrebu skyprovania pôdy a zabraňuje rozrastaniu buriny • pomáha pri tvorbe humusu

BŘEZEN – LISTOPAD MAREC – NOVEMBER

PLANTELLA LÍSKOVĚ HNĚDÉ DŘEVĚNÉ ŠTĚPKY Přirozeně zbarvené hnědé dřevěné štěpky jehličnanů, vhodné k pokrytí půdy a dekoraci okrasných záhonů. Dávkování: 50 l / 2–5 m2 Balení: 45 l • Zadržují teplo a vlhkost a snižují potřebu zalévat, • chrání půdu před mrazem, • vytváří estetický vzhled zahrady, • snižují potřebu kypřit půdu a odstraňovat plevel, • napomáhají vzniku humusu. BŘEZEN – LISTOPAD

PLANTELLA ORIEŠKOVOHNEDÁ DREVNÁ ŠTIEPKA Prírodne sfarbená hnedá drevná štiepka ihličnanov vhodná na stielku a ozdobenie dekoratívnych záhonov. Dávkovanie: 50 l/2 – 5 m2 Balenie: 45 l • zadržuje teplo a vlhko a znižuje nutnosť zalievania • chráni pôdu pred mrazom • vytvára estetický vzhľad záhrady • znižuje potrebu kyprenia zeme a odstraňovania buriny • pomáha pri tvorbe humusu MAREC – NOVEMBER

21


Péče o vysněný trávník začíná výběrem účinných produktů Do vysnívaného trávniku s účinnými výrobkami

PLANTELLA SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO VŠECHNY DRUHY TRAV Minerálni speciálni hnojivo v granulích ke hnojení všech druhů trav a trávnikovych rostlin. Balení: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg

PLANTELLA ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE VŠETKY DRUHY TRÁVNIKOV Špecialne minerálne hnojivo vo forme granúl pre hnojenie všetkých druhov tráv a lúčnych rastlín. Balenie: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg

• Vstřebáváno rostlinou přes kořeny. • Vysoký obsah dusíku v různých formách zabezpečujících okamžité a dlouhodobé působení hnojiva. • Dodatek železa k zamezování růstu mechu v půdě. • Nízká spotřeba.

• Spôsob použitia: cez korene. • Vysoký obsah dusíku v rôznych formách, ktorý zabezpečuje okamžité a dlhodobé pôsobenie hnojiva. • Prísada železa aby sa zabránilo tvoreniu machu v pôde. • Malá spotreba.

BŘEZEN – ČERVEN

MAREC – JÚN

ZÁŘÍ

PLANTELLA ŠPECIÁLNE JESENNÉ HNOJIVO PRE TRÁVU Speciální hnojivo pro tvorbu silnějších a hlubších kořenů, které poskytují lepší přezimování, taková tráva bude i následující jaro připravena na rychlý růst. Pakiranje: 5 kg

PLANTELLA ŠPECIÁLNE JESENNÉ HNOJIVO PRE TRÁVU Špeciálne hnojivo pre tvorbu silnejších a hlbších koreňov, ktoré poskytujú lepšie prezimovanie, taká tráva bude aj nasledujúcu jar pripravená na rýchly rast. Balenie: 5 kg

• Pre lepšie prezimovanie. • Vysoká hladina fosforu a draslíka vytvára silnejšie a hlbšie korene. • V ďalšej sezóne bude tráva silnejšia a zelenšia. • Vyvážený pomer živín.

• Pre lepšie prezimovanie. • Vysoká hladina fosforu a draslíka vytvára silnejšie a hlbšie korene. • V ďalšej sezóne bude tráva silnejšia a zelenšia. • Vyvážený pomer živín.

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

SEPTEMBER – OKTÓBER

22

SEPTEMBER


1 ODSTRANĚNÍ MECHU / ODSTRAŇOVANIE MACHU Plantella proti mechu 3 v 1 / Plantella Proti machu 3 v 1 2 PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKU / PREVZDUŠNENIE TRÁVNIKU 3 HNOJENÍ 3x ROČNĚ / HNOJENIE min. 3x ROČNE Plantella hnojivo pro všechny druhy trav / Plantella Špeciálne hnojivo na trávnik 4 HNOJENÍ 1x ROČNĚ / HNOJENIE 1x ROČNE Plantella Formula 365 pro trávy / Plantella Formula 365 na trávnik 5 VÝSEV / SIATIE Plantella travní semena / Plantella semená na trávnik 6 SEČENÍ / KOSENIE 7 ZALÉVÁNÍ / ZALIEVANIE 8 HNOJENÍ / HNOJENIE Plantella podzimní hnojivo pro všechny druhy trav / Plantella Jesenné hnojivo na trávnik

1 2 3 4 5 6 7 8

kalendář péče o vysněný trávník kalendár činností pre vysnívaný trávnik

DOPORUČENÉ OBDOBÍ Ve kterých měsících doporučujeme péči provádět ODPORÚČANÝ ČAS – Vhodné mesiace pre vykonanie činnosti. OPTIMÁLNÍ OBDOBÍ Nejlepšího účinku dosáhnete, pokud péči provádíte v těchto měsících. OPTIMÁLNY ČAS – Počas týchto mesiacov dosiahnete pri vykonaní činnosti najlepší účinok.

PLANTELLA PROTI MECHU Plantella proti mechu odstraňuje mech a zamezuje jeho růstu v trávníku, trávník načechrává a dodává mu výživné látky. Balení: 5 kg, 10 kg Ověřený a účinný prostředek proti mechu s trojitým působením: 1. prostřednictvím železa úspěšně odstraňuje a zabraňuje tvorbě mechu v trávě; 2. přidáno živiny umožňují rychlý a hustý růst; 3. křemičitý písek zjemňuje a provzdušňuje travnatou plochu.

PLANTELLA VYBRANÉ KOMBINACE TRAVNÍCH SEMEN Vybrané směsi travních semen zaručují optimální výběr pro každou polohu trávníku. Balení: 1 kg

PLANTELLA VYBRANÉ KOMBINÁCIE TRÁVNYCH SEMIEN Vybrané zmesi trávnych semien zaručujú optimálny výber pre každú polohu. Balenie: 1 kg

• Semena Univerzal jsou speciální směsí sestavenou z druhů a odrůd trav, které jsou vhodné pro každé klimatické podmínky a polohy. • Semena Helios jsou ideální pro pevný a odolný trávník v suchých a horkých podmínkach. • Semena Viva zaručují hustý a zdravý trávník ve stinných polohách.

• Semená Univerzal sú špeciálnou zmesou, pozostávajúcou z druhov a odrôd tráv, ktoré sú vhodné pre každé klimatické podmienky a polohy. • Semená Helios sú ideálne pre pevný a odolný trávnik v suchých a horúcich podmienkach. • Semená Viva zaručujú hustý a zdravý trávnik v tienistých polohách.

BŘEZEN – ČERVEN

MAREC – JÚN

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

SEPTEMBER – OKTÓBER

PLANTELLA PROTI MACHU Plantella proti machu odstraňuje mach a zabraňuje jeho rastu v trávniku. Trávnik zároveň pohnojí a nabudí s dodanými vyživnými látkami. Balenie:5 kg, 10 kg Overený a účinný prostriedok proti machu s trojitým pôsobením: 1. prostredníctvom železa úspešne odstraňuje a zabraňuje tvorbe machu v tráve; 2. pridané živiny umožňujú rýchly a hustý rast; 3. kremičitý piesok zjemňuje a prevzdušňuje trávník.

BŘEZEN – ŘÍJEN MAREC – OKTÓBER

23


Odborníci od přírody Odborníci od prírody

Přírodní a účinná hnojiva pro ekologické zahradničení

Prírodné a účinné hnojivá na ekologické pestovanie

Stále více lidí si v dnešní době uvědomuje, jak důležité je samozásobení a konzumace pravých domácích a přírodních potravin. To umocňuje trend ekologického zahradničení, který jsme jako jedni z prvních převzali i ve společnosti Unichem. Za tímto účelem jsme vyvinuli přírodní řadu BIO PLANTELLA, která milovníkům zahradničení nabízí přírodní řešení pro výživu a ochranu rostlin.

Ľudia si čoraz viac uvedomujú výhody sebestačnosti a užívania pravej, domácej a prírodnej stravy. V súlade s tým sa upevňuje aj trend ekologického pestovania, ktoré sme medzi prvými prevzali aj v Unicheme. Na tento účel sme vyvinuli prírodný rad BIO PLANTELLA pre milovníkov záhradkárčenia, ktorý poskytuje prírodné riešenia na výživu a ochranu rastlín.

Ve třech desetiletích ochranná značka BIO PLANTELLA rozšířila svou nabídku výrobků a získala status přední bio ochranné značky ve Slovinsku, Chorvatsku a jiných zemích světa.

24

Za tri desaťročia obchodná značka BIO PLANTELLA rozšírila ponuku výrobkov a získala status poprednej bio obchodnej značky v Slovinsku, Chorvátsku a v iných krajinách sveta.


Přírodní a efektivní ekologické zahradnické výrobky. Bez zátěže pro životního prostředí. Prírodné a účinné výrobky pre ekologické záhradkárstvo. Bez poškodenia životného prostredia. SCHVÁLENA PRO POUŽITÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ DLE EVROPSKÉ SMĚRNICE ES 834/2007.

PLANTELLA START je speciální zemina pro výsev, kultivaci a množení rostlin, která speciálně přizpůsobeným složením umožňuje rychlý vývoj kořenového systému. Hodnota pH a obsah živin v zemině poskytuje sazenicím všechny potřebné výživné látky pro vývoj kořenů mladých rostlin a vývoj mladých sazenic. Balení: 20 l

PLANTELLA START je špeciálna zemina pre výsev, kultiváciu a presádzanie rastlín, ktorá špeciálne prispôsobeným zložením umožňuje rýchly vývoj koreňového systému. Hodnota pH a obsah živín v zemine sadeniciam poskytuje všetky potrebné výživné látky pre vývoj koreňov mladých rastlín a vývoj mladých sadeníc. Balenie: 20 l

• Zaručuje zdravé a silné sazenice. • Obsahuje 100% přírodní rašelinu. • Zabezpečuje ideální podmínky pro růst mladých rostlin.

• Zaručuje zdravé a silné sadenice. • Obsahuje 100% prírodnú rašelinu. • Zabezpečuje ideálne podmienky pre rast mladých rastlín.

LEDEN – ŘÍJEN

JANUÁR – OKTÓBER

ské Mor řasy ské Mor y a ri s

PLANTELLA ZAHRADA Přírodní organický přípravek pro zeleninu, ovoce, bobuloviny, jahody a okrasné rostliny. Balení: 1 l • Na bázi extraktů z mořských řas. • Přirozená výživa rostlin z výtažků mořských řas. • Zeleninu nasytíme ... a posílíme! • 100% přírodní.

POVOLENÝ NA POUŽITIE V BIO PRODUKCII PODĽA EURÓPSKEHO NARIADENIA ES 834/2007.

PLANTELLA ZAHRADA Prírodný organický prípravok pre zeleninu, ovocie, bobuľoviny, jahody a okrasné rastliny. Balenie: 1 l • Na báze extraktu z morských rias. • Prirodzená výživa rastlín z výťažku morských rias. • Zeleninu nasýtime ... a posilníme! • 100% prírodné.

ÚNOR – ŘÍJEN FEBRUÁR – OKTÓBER

25


PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERSAL Vysoce kvalitní organické hnojivo s vyváženým složením živin pro přípravu půdy a přihnojování. Balení: 3 kg

PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL Vysoko kvalitné organické hnojivo s vyváženým zložením živín pre prípravu a dohnojenie pôdy. Balenie: 3 kg

• Vyvážený vzorec NPK pro rovnoměrný rozvoj kořenů a zdravý růst. • Granule se rychle rozpouštějí v kořenové oblasti a rostlinám poskytují přiměřené množství živin, ztráta živin (zejména dusíku) se snižuje. • Dodán fulvin a humin.

• Vyvážené zloženie NPK pre rovnomerný vývoj koreňov a zdravý rast. • Granule sa v oblasti koreňov rýchlo uvoľňujú a rastlinám poskytujú správne množstvo živín, čím sa zníži strata živín (najmä dusíka). • Pridané su fulvové a huminové kyseliny.

ÚNOR – LISTOPAD

FEBRUÁR – NOVEMBER

PLANTELLA NUTRIVIT PRO JAHODY Vysoce kvalitní organické hnojivo s vyváženým složením živin pro přípravu půdy a přihnojování. Balení: 1 kg

26

PLANTELLA NUTRIVIT NA JAHODY Vysoko kvalitné organické hnojivo s vyššou hodnotou špeciálne prispôsobené pestovaniu jahôd a bobuľovín. Pridaný prírodný fosfor pre chutnejšie ovocie. Balenie: 1 kg

• Vyvážený vzorec NPK pro rovnoměrný rozvoj kořenů a zdravý růst. • Granule se rychle rozpouštějí v kořenové oblasti a rostlinám poskytují přiměřené množství živin, ztráta živin (zejména dusíku) se snižuje. • Přídavek přírodního fosforu pro chutné plody.

• Vyvážené zloženie NPK pre rovnomerný vývoj koreňov, zdravý rast. • Granule sa v oblasti koreňov rýchlo uvoľňujú a rastlinám poskytujú správne množstvo živín, čím sa zníži strata živín (najmä dusíka). • Pridaný je prírodný fosfor pre chutnejšie ovocie.

ÚNOR – LISTOPAD

FEBRUÁR – NOVEMBER


Přírodní výrobky pro chutná a zdravá rajčata Prírodné výrobky pre chutné a zdravé paradajky PLANTELLA NUTRIVIT PRO RAJČATA Vysoce kvalitní organické hnojivo se zvýšenou hodnotou přizpůsobené pěstování rostlin s plody. Přidaný přírodní draslík přispívá k pevnosti plodů a jejich plné chuti. Balení: 1 kg

PLANTELLA NUTRIVIT NA PARADAJKY Vysoko kvalitné organické hnojivo so zvýšenou hodnotou prispôsobené pestovanie rastlín s plodmi. Pridaný prírodný draslík prispieva k pevnosti plodov a ich plnej chuti. Balenie: 1 kg

• Vyvážený vzorec NPK pro rovnoměrný rozvoj kořenů, zdravý růst a tvoření pevných plodů. • Granule se rychle rozpouštějí v kořenové oblasti a rostlinám poskytují přiměřené množství živin, ztráta živin (zejména dusíku) se snižuje. • Přídavek přírodního draslíku pro pevné plody plné chuti.

• Vyvážené zloženie NPK pre rovnomerný vývoj koreňov, zdravý rast a tvorbu pevných plodov. • Granule sa v oblasti koreňov rýchlo uvoľňujú a rastlinám poskytujú správne množstvo živín, čím sa zníži strata živín (najmä dusíka). • Pridaný je prirodzený draslík pre pevné plody plnej chuti. MAREC – OKTÓBER

BŘEZEN – ŘÍJEN

Mor ské řasy Mor ské rias y

PLANTELLA ORGANICKÉ HNOJIVO PRO RAJČATA Vysoce kvalitní 100 % organické hnojivo z hnědých mořských řas je ideální pro hnojení všech druhů plodovnic (rajčata, paprika, okurky, lilky, cukety…). Balení: 1 l

PLANTELLA ORGANICKÉ HNOJIVO NA PARADAJKY Vysoko kvalitné 100% organické hnojivo z hnedých morských rias je ideálne na hnojenie všetkých druhov plodových rastlín (paradajok, paprík, uhoriek, baklažánov, cukín ...). Balenie: 1 l

• 100 % organické složení. • Přídavek mořských řas, který rostlinám umožňuje dobrý vývoj. • Optimální složení živin pro zdravý a silný kořenový systém, bujný růst a kvetení. • Přidán je přírodní draslík pro zdravé plody.

• 100% organické zloženie. • Pridané sú morksé riasy, ktoré rastlinám umožňujú vynikajúci vývoj. • Optimálny obsah živín pre zdravý a silný koreňový systém, vynikajúci rast a kvitnutie. • Pridaný je prírodný draslík pre zdravé plody.

DUBEN – ŘÍJEN

APRÍL – OKTÓBER

PLANTELLA VÁPNÍK NA RAJČATA Organické hnojivo s vápníkem chrání před fiziologickými nemocemi a léčí je. Léčí hnilobu vršků rajčat a dalších zahradních plodin. Balení: 250 ml

PLANTELLA VÁPNIK NA PARADAJKY Organické vápnikové hnojivo zabraňuje a lieči fyziologické ochorenia. Lieči hnilobné procesy na paradajkách a inej zelenine. Balenie: 250 ml

• Trojí funkce - biostimulant, hnojivo a korektor při chybějícím vápníku. • Aminokyseliny - biostimulant rostlin, pomáhá zlepšovat přenos vápníku a dalších stopových prvků do rostliny. • Vápník zabraňuje pukání plodů rajčat a vzniku hořkých pih u jablek, zlepšuje kvalitu plodů při skladování.

• Trojité pôsobenie – biostimulant, hnojivo a korektor pri nedostatku vápnika. • Aminokyseliny – biostimulant pre rastliny, pomáha pri lepšom prenose vápnika a ďalších mikroelementov do rastliny. • Vápnik zabraňuje praskaniu plodov pri paradajkách a horkej chrastavitosti pri jablkách a tiež zlepšuje skladovateľnosť plodov.

DUBEN – ŘÍJEN

APRÍL – OKTÓBER

27


Přírodní cestou k vitálním a zdravým rostlinám Prirodzene k vitálnym a zdravým rastlinám

BIO PLANTELLA NATUR Vysoce kvalitní přírodní přípravek z přesličky rolní rostliny posiluje, aby byly plné života a odolné vůči chorobám. Balení: 500 ml postřiku nebo 50 ml koncentrátu

BIO PLANTELLA NATUR Vysokokvalitný prírodný prostriedok z prasličky roľnej posilňuje rastliny a udržuje ich vitálne a odolné voči chorobám. Balenie: 500 ml spreja alebo 50 ml koncentrátu

• 100 % prírodný. • Vysoký obsah minerálov, kremíka a zlúčenín síry. • Posilňuje bunkové steny rastlín, čím zvyšuje vitalitu rastlín. • Rastliny sú preto zosilnené a odolné proti napadnutiu chorobami. • V pripravenom spreji alebo ako koncentrát.

• 100 % prírodný • Vysoký obsah minerálov, kremíka a zlúčenín síry. • Posilňuje bunkové steny rastlín, čím zvyšuje vitalitu rastlín. • Rastliny sú preto zosilnené a odolné proti napadnutiu chorobami. • V pripravenom spreji alebo ako koncentrát. .

BŘEZEN – ŘÍJEN

MAREC – OKTÓBER

28


Speciální a ochranné přípravky Špeciálne a ochranné prípravky

BIO PLANTELLA PROTEKT Ochrana stromů před jarním mrazem a zároven biologická ochrana proti různým škůdcům stromů, houbovým chorobám. Balení: 1,5 kg, 3 kg

BIO PLANTELLA PROTEKT Ochrana stromovpred jarným mrazoma zároven biologickáochrana proti rôznymškodcom stromov,hubovým chorobám. Balenie: 1,5 kg, 3 kg

• Protekt chrání kmen stromu, před popraskáním kůry a zvyšuje elasticitu.

• Protekt chráni kmeň stromu, pred popraskaním kôry a zvyšuje elasticitu.

LEDEN – ÚNOR

ČERVEN

LISTOPAD – PROSINEC

JÚN

JANUÁR – FEBRUÁR

NOVEMBER – DECEMBER

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA Arbosan smola v tubě s houbičkou jeurčena na potírání ran při roubovánía pro použití u všech ostatních druhůpoškození stromů a keřů. Zabraňuje vniknutí zárodků chorob do rostliny. Balení: 100 g, 350 g • Rány se na jaře lépe zahojí a zabráníme tím vzniku nákaz bakteriemi nebo plísněmi • Strom bude zároveň chráněn před vysoušením LEDEN – BŘEZEN

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA Arbosan smola v tube so špongiou je určená na potieranie rán pri očkovaní a pri všetkých ostatných druhoch poškodení na stromoch a kríkoch, ktoré zabraňujú vniknutiu chorobných zárodkov do rastliny. Balenie: 100 g, 350 g • Rany sa na jar lepšie zahoja. Zabránime tým vzniku nákaz baktériami alebo plesňami. • Strom bude zároveň chránený pred vysúšaním.

ČERVEN – SRPEN

ŘÍJEN– PROSINEC

JANUÁR – MAREC

JÚN – AUGUST

OKTÓBER – DECEMBER

BIO PLANTELLA BALZÁM NA LISTY Bio Plantella balzám na listy chrání a čistí balkónové a pokojové rostliny a vrací listům zdravý, přírodní lesk. Balení: 200 ml

BIO PLANTELLA BALZAM NA LISTY Bio Plantella balzam na listy chráni a čistí balkónové a izbové rastliny a vracia listom zdravý, prírodné lesk. Balenie: 200 ml

• Otevíráním pórů listů. • Čištěním povrchu listů. • Zamezováním hromadění prachu a nečistot. • Odstraňováním vápencových skvrn.

• Otváraníe pórov listov. • Čistenie povrchu listov. • Bráni hromadeniu prachu a nečistôt. • Odstraňuje vápencové škvrny.

LEDEN – PROSINEC

JANUÁR – DECEMBER

29


Účinná ekologická mechanická ochrana před škůdci Efektívna ekologická mechanická ochrana před škůdci

BIO PLANTELLA ŽLUTÉ LEPOVÉ DESKY Pro mechanické hubení mšic a ostatních škůdců v sadu použijeme žluté lepové desky. Balení: 5 ks • Vyznačují se žlutou barvou, která přitahuje škůdce, • zvláštním lepivým nátěrem, na kterém se škůdci zachytí, • a jednoduchým použitím.

BIO PLANTELLA ŽLTÉ LEPOVÉ DOSKY Pre mechanické hubenie vošiek a ostatných škodcov v sadoch použijeme žltej lepové dosky. Balenie: 5 ks • Vyznačujú sa žltou farbou, ktorá priťahuje škodcov, • zvláštnym lepivým náterom, na ktorom sa škodca zachytí • a jednoduchým použitím.

DUBEN – ZÁŘÍ APRÍL – SEPTEMBER

BIO PLANTELLA ŽLUTÉ LEPIVÉ DESKY PROTI KVĚTILCE CIBULOVÉ Výborná mechanická a zcela přírodní ochrana cibule, česneku a pórku proti květilce cibulové, vrtalce pórové a dalším škůdcům na zeleninové zahradě. Balení: 5 ks

BIO PLANTELLA ŽLTÉ LEPOVÉ PASCE PROTI CIBUĽOVEJ MUŠKE Výborná mechanická a úplne prírodná ochrana cibule, cesnaku a póru proti kvetárke cibuľové, vrtalce pórovej a ďalším škodcom na zeleninovej záhrade. Balenie: 5 ks

• Přesně zvolená žlutá barva škůdce jistě přiláká do pasti. • Vysoce kvalitní entomologické lepidlo. • Dlouhá výdrž (i nekolik měsíců) díky vysoké odolnosti proti změnám teploty a vlhkosti. • Přiložené kolíky s možností nastavení výšky umožňují jednoduché přichycení.

• Presne určená žltá farba škodcu priláka do pasce. • Vysoko kvalitné entomologické lepidlo umožňuje rýchlu priľnavosť aj veľmi ľahkých škodcov, nezmýva sa a nerozpúšťa.

BŘEZEN – LISTOPAD

30

MAREC – NOVEMBER


Úcinná ekologická mechanická ochrana před škůdci Efektívna ekologická mechanická ochrana před škůdci BIO PLANTELLA ŽLUTÉ LEPOVÉ DESTIČKY Bio Plantella žluté lepové destičky jsou výbornou mechanickou a zcela přírodní ochranou pokojových a balkónových rostlin před širokým spektrem rostlinných škůdců. Balení: 10 ks

BIO PLANTELLA ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY Bio Plantella žlté lepové doštičky sú výbornou mechanickou a úplne prírodný ochranou izbových a balkónových rastlín pred širokým spektrom rastlinných škodcov. Balenie: 10 ks

• Vhodné do květináčů, truhlíků. • Za pomoci přiložených tyčinek jsou destičky nejlépe účinné při umístění ve výši květu.

• Vhodne do kvetináčov, hrantíkov. • Za pomoci priložených tyčiek sú doštičky max. účinné vo výške kvetu.

LEDEN – PROSINEC

JANUÁR – DECEMBER

BIO PLANTELLA BÍLÉ LEPOVÉ DESKY Slouží pro monitoring a signalizaci náletu škodlivého hmyzu jako např. pilatek, květilek, bejlomorek,... Hmyz je přilákán na bílou barvu a zachycen na lepovou plochu. Balení: 10 ks

BIO PLANTELLA BIELE LEPOVÉ DOSKY Slúžia pre monitoring a signalizáciu náletu škodlivého hmyzu ako napr. strapka západná, strapka záhradná, ... Hmyz je prilákaný na bielu farbu a zachytený na lepovú plochu. Balenie: 10 ks

• Tyto desky se používají na švestkách, jabloních, v ovocných sadech a na okrasných květinách pro monitoring a signalizaci náletu škodlivého hmyzu. • Deska obvykle vydrží asi po dobu 6 týdnů od jejího umístění. • Doporučujeme zavěsit v ovocných sadech rovnoměrně 10-12 velkých lepových desek/100 m².

• Tieto dosky sa používajú pri slivkách, jabloniach,... v ovocných sadoch a pri okrasných kvetinách pre monitoring a signalizáciu náletu škodlivého hmyzu. • Doska zvyčajne vydrží asi po dobu 6 týždňov od jej zavesenia. • Odporúčame zavesiť v ovocných sadoch rovnomerne 10-12 veľkých lepových dosiek/100 m².

BŘEZEN – DUBEN

MAREC – APRÍL

BIO PLANTELLA OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁS Lepící pásje výborná mechanická a zcela prírodní ochrana ovocných stromu, keru a okrasných stromu pred širokým spektrem škudcu. Balení: 5 m • Pás, oboustranně funkční, který nalepíme okolo kmene. • Mechanicky zabrání škůdcům v přístupu do koruny stromu.

BIO PLANTELLA OBOJSTRANNE LEPOVÝ PÁS Lepiaci pás je vynikajúca mechanická a úplne prírodná ochrana ovocných stromov, kríkov a okrasných stromov proti širokému spektru škodcov. Balenie: 5 m • Pás, obojstranne funkčný, ktorý nalepíme okolo kmeňa. • Mechanicky zabráni škodcom prístupu do koruny stromu.

BŘEZEN – LISTOPAD MAREC – NOVEMBER

31


Účinně proti hmyzu Účinne proti hmyzu

Škodlivý hmyz nám každý den znepříjemňuje život: mravenci, kteří lezou po policích, mouchy, které se pustí do právě připraveného jídla, šatní moli, kteří napadají naše obleky, komáři, kteří nám pijí krev... Dotěrného hmyzu se nyní účinně zbavíte pomocí Effectu.

Škodlivý hmyz nám každý deň znepríjemňuje život: mravce, ktoré lezú po policiach, muchy, ktoré sadajú na čerstvo pripravené jedlo, šedé mole, ktoré napádajú náš šatník, komáre, ktoré nám pijú krv ... S nepríjemným hmyzom sa teraz môžete vysporiadať pomocou účinného Effectu.

Obchodní značka EFFECT představuje účinné univerzální a speciální insekticidy k ochraně před všemi druhy lezoucího a létajícího hmyzu.

Značka EFFECT predstavuje účinné univerzálne a špeciálne insekticídy na ochranu pred všetkými druhmi plazivého a lietajúceho hmyzu.

32


Účinně proti hmyzu Účinne proti hmyzu

S TROJITÝM PŮSOBENÍM: 1.okamžitý efekt, 2 dlouhodobá ochrana 3 a osvěžení prostoru s příjemnou vůní. S TROJITÝM PÔSOBENÍM: 1.okamžitý efekt, 2 dlhodobá ochrana 3 Osvieži priestor prijemnou vôňou

EFFECT UNIVERZÁLNÍ INSEKTICID – AEROSOL Učinný kontaktní insekticid s okamžitým i prodlouženým působením, určený k hubení much a komárů, účinný je také proti molům, muškám, roztočům a lezoucímu hmyzu (mravencům, rybenkám, švábům, rusům, vším apod.). S příjemnou repelentní vůní citronely. Balení: 400 ml

EFFECT UNIVERZÁLNY INSEKTICÍD – AEROSOL Učinný kontaktný insekticíd s okamžitým i predlženým pôsobením, určený k hubeniu múch a komárov, účinný je tiež proti moliam, muškám, roztočom a lezúcemu hmyzu (mravce, rybenky, šváby, rusom, a pod.). S prijemnou repelentnou vôňou citronely. Balenie: 400 ml

• Insekticid se na denním světle rychle rozkládá, proto je potřeba méně větrat. • Osvěží prostor příjemnou vůní. • Vhodný je k použití v otevřených i uzavřených prostorech.

• Insekticíd sa na dennom svetle rýchlo rozkladá, preto je potreba menej vetrať. • Osvieži priestor prijemnou vôňou. • Vhodný je k použitiu v otvorených i uzavretých priestoroch.

EFFECT UNIVERSAL - TRIGGER SPRAY Insekticid Effect s kontaktním, prodlouženým působením, do 3 měsíců po aplikaci, je určen na hubení všech druhů roztočů a lezoucího hmyzu. Používá se v obývacích prostorách, sklepích, spížích, na terasách, v kempech a v ostatních otevřených a uzavřených prostorách. Balení: 500 ml

EFFECT UNIVERSAL - TRIGGER SPRAY Insekticíd Effect s kontaktným, predlženým pôsobením je určený na hubenie všetkých druhov roztočov a lezúceho hmyzu. Používa sa v obývacích priestoroch, pivniciach, komorách, na terasách, v kempoch a v ostatných otvorených a uzavretých priestoroch. Balenie: 500 ml

• Prodlouženým působením. • Nezanechává viditelné stopy. • Nedělá skvrny.

• Predlženým pôsobením. • Nezanecháva viditeľne stopy. Nerobí škvrny.

33


Účinně proti vosám a sršňům Účinně proti osám a sršňom

SOTI ZE VZDÁLEN AŽ 6 METRŮ SOTI ZO VZDÁLEN V AŽ 6 METRO

EFFECT AEROSOL PROTI VOSÁM A SRŠŇŮM - AEROSOL Insekticid ve formě spreje s okamžitým zničením a dlouhodobým účinkem pro účinnou ochranu před vosami a sršni. Vzhledem k tomu, že aerosol aplikuje aktivní látku až do vzdálenosti 4-6 m, je možné hnízdo zasáhnout z větší vzdálenosti. Balení: 400 ml, 750 ml • Možné rozprašování ze vzdálensoti 4-6 metrů. • Účinkuje okamžitě. • Speciální odrazovač zabraňuje insektům návrat na zasažené místo. • Přidáno PBO pro lepší účinek. • Kombinace dvou aktivních insekticidových látek, které zajišťují rychlé a prodloužené působení.

EFFECT FARACID Speciální insekticid na likvidaci mravenců faraonů a dalších mravenců s kontaktním a prodlouženým působením až 3 měsíce. Balení: 500 ml

EFFECT FARACID Špeciálny insekticíd na likvidáciu mravcov faraónov a ďalších mravcov s kontaktným a predĺženým pôsobením až 3 mesiace. Balenie: 500 ml

• Speciální složení umožňuje zničení také mravenců faraonů. • Dvojité působení: (a) okamžitý efekt, (b) dlouhodobé působení. • Kvůli dobré fotostabilitě aktivní látky působí až 3 měsíce po aplikaci. • Chrání vnitřní a vnější prostory. • Odolný vůči světlu, nevypařuje se a nezanechává skvrny.

• Špeciálne zloženie umožňuje zničenie tiež mravcov faraónov. • Dvojité pôsobenie: (a) okamžitý efekt, (b) dlhodobé pôsobenie. • Kvôli dobrej fotostabilitě aktívne látky pôsobia až 3 mesiace po aplikácii. • Chráni vnútorné a vonkajšie priestory. • Odolný voči svetlu, nevyparuje sa a nezanecháva škvrny.

34

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

EFFECT AEROSOL PROTI OSÁM A SRŠŇOM Insekticíd vo forme rozprašovača s okamžitým zničením a dlhodobým účinkom pre účinnú ochranu pred osami a sršne. Vzhľadom k tomu, že aerosol aplikuje aktívnu látku až do vzdialenosti 4-6 m, je možné hniezdo postriekať z väčšej vzdialenosti. Balenie: 400 ml, 750 ml • Možné rozprašovanie zo vzdálensoti 4-6 metrov. • Účinkuje okamžite. • Špeciálna odradzujúce zabraňuje insektům návrat na zasiahnuté miesto. • Pridané PBO pre lepší účinok. • Kombinácia dvoch aktívnych insekticidových látok, ktoré zaisťujú rýchle a predĺžené pôsobenie.


Účinně proti hmyzu Účinne proti hmyzu Mikrokapsle Mikrokapsule

Membrána Membrána

10ÚČ0INN% Ě

ou a dlouhodob ěsíců m 6 až účinnosti

NE 100 % ÚČINinnosť úč a dlhodobú iacov es m 6 - až

Účinné látky Účinné látky

EFFECT MICROTECH CS Effect Microtech CS v koncentrátu s dlouhodobou účinnosti (až 6 měsíců), důvodem je speciální membrána mikrokapslí, která umožňuje pomalejší uvolňování aktivních látek, zároveň se kapsle také lepí na tělo hmyzu, což vede k lepšímu využití insekticidního přípravku. Balení: 100 ml

EFFECT MICROTECH CS Effect Microtech CS v koncentráte má dlhodobú účinnosť (až 6 mesiacov) v dôsledku špeciálnej membrány mikrokapsúl, ktoré umožňujú pomalé uvoľňovanie účinnej látky, zatiaľ čo kapsuly tiež priľnú k telu hmyzu, čo umožňuje lepšie využitie insekticídneho prostriedku. Balenie: 100 ml

• Dlouhá reziduální účinnost (až 6 měsíců). • Mikrokapsle chrání účinnou látku – odolnost vůči zvýšeným teplotám a vlhkosti. • Hmyz mikrokapsle odnese do svých hnízd likvidace celé populace. • K likvidaci rozsáhlého zamoření i k preventivnímu ošetření.

• Dlhá reziduálny účinnosť (až 6 mesiacov). • Mikrokapsuly chráni účinnú látku - odolnosť voči zvýšeným teplotám a vlhkosti. • Hmyz mikrokapsule odnesie do svojich hniezd - likvidácia celej populácie. • Na likvidáciu rozsiahleho zamorenia aj na preventívne ošetrenie.

EFFECT ULTIMUM Přípravek je účinný proti řadě škůdců – působí velmi rychle a je vhodný především pro likvidaci velkých populací hmyzu.Odolný je i proti světlu. Může být použit ve vnitřních i vnějších prostorech. Balení: 100 ml

EFFECT ULTIMUM Prípravok je účinný proti rade škodcov – pôsobí veľmi rýchlo a je vhodný najmä pri likvidácii veľkých populácií. Odolný je aj proti svetlu. Môže byť použitý v uzavretých a vo vonkajších priestoroch. Balenie: 100 ml

• Odolný proti světlu. • Může být použit ve vnitřních i vnějších prostorech. • Působí proti štěnicím, švábům, rusům, černým mravencům, mouchám domácím apod.

• Odolný proti svetlu. • Môže byť použitý vo vnútorných i vonkajších priestoroch. • Pôsobí proti plošticiam, švábom, Rusom, čiernym mravcom, muchám domácim pod.

SILNÝ

»KNOCK DOWN« EFEKT

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

35


Účinně proti mouchám Účinne proti muchám

EFFECT MUCHOLAPKA V ROLI Účiná mechanická ochrana proti větší populaci much bez chemických zásahů do životního prostředí. Balení: 1 role (25 cm x 10 m)

EFFECT MUCHOLAPKA V ROLKE Účinná mechanická ochrana proti väčšiu populáciu múch bez chemických zásahov do životného prostredia. Balenie: 1 rolka (25 cm x 10 m)

• Na roličku se zachytí 42.000 much, • Zvláštní lepidlo je trvale stálé na vzduchu, • Bez jedovatých dodatků, bezpečná pro lidi a teplokrevná zvířata, • Jednodušší použití: jednostranně lepivá, přizpůsobitelná na délku.

• Na roličku sa zachytí 42.000 múch. • Zvláštne lepidlo je trvalo stálej na vzduchu. • Bez jedovatých dodatkov, bezpečná pre ľudí a teplokrvné zvieratá. • Jednoduchšie použitie: jednostranne lepivá, prispôsobiteľná na dĺžku.

EFFECT DOMÁCÍ MUCHOLAPKA Effect domácí mucholapka s přídavkem medu přitahuje mouchy na povrch ze super aktivního lepidla. Poskytuje úplně přirozené řešení jakéhokoli problému s mouchami nebo jiným létajícím hmyzem. Balení: 1 ks

EFFECT DOMÁCA MUCHOLAPKA Effect domáca mucholapka s prídavkom medu priťahuje muchy na povrchu super aktívneho lepidla. Poskytuje úplne prirodzené riešenie akéhokoľvek problému s muchami alebo iným lietajúcim hmyzom. Balenie: 1 ks

• Neobsahuje žádné toxické látky. • Bezpečné pro člověka a teplokrevné živočichy. • Speciální na vzduchu odolné lepidlo. • Jednodušší použití: jednostranně lepivá, přizpůsobitelná na délku.

• Neobsahuje žiadne toxické látky. • Bezpečné pre človeka a teplokrvných živočíchov. • Špeciálne na vzduchu odolné lepidlo. • Jednoduché použitie: Jedna strana lepiaca, dĺžka rolky môže byť upravená podľa potreby.

36

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


EFFECT LAPAČ NA ŠATNÍ MOLY Lapač je určen k účinné a dlouhodobé přirozené ochraně tkanin a kožichů před šatními moly. Slouží především k monitoringu. Je vhodný k použití ve skříních, prádelnících, kufrech i na cestách. Balení: 1 domeček s lepivým povrchem, 1 atraktant ve podobě tablety • Neobsahuje insekticidy. • Dlouhodobá ochrana. • Bez vůně a zápachu, • Bezpečný pro člověka a teplokrevná zvířata.

EFFECT LAPAČ NA KUCHYŇSKÉ MOLY Účinná mechanická návnada na kuchyňské moly bez insekticidů pro účinnou ochranu oblastí skladování potravin. Balení: 1 domeček s lepivým povrchem, 1 atraktant ve podobě tablety • Neobsahuje insekticidy. • Dlouhodobá ochrana. • Bezpečný pro člověka a teplokrevná zvířata. • Bez zápachu.

EFFECT LAPAČ NA ŠATNÍKOVÉ MOLE Lapač je určený k účinnej a dlhodobej prirodzenej ochrane tkanín a kožuchov pred šatníkovými moľami. Slúži predovšetkým k monitoringu. Je vhodný k použitiu v skriniach, bielizníkoch, kufroch i na cestách. Balenie: 1 lepiaci domček, 1 návnadová tabletka • Neobsahuje insekticídy. • Dlhodobá ochrana (3 mesiace). • Bez vône a zápachu. • Bezpečný pre človeka a teplokrvné zvieratá.

EFFECT LAPAČ NA KUCHYNSKÉ MOLE Účinná mechanická návnada na kuchynské mólami bez insekticídov pre účinnú ochranu oblastí skladovanie potravín. Balenie: 1 lepiaci domček, 1 návnadová tabletka • Neobsahuje insekticídy. • Dlhodobá ochrana (3 mesiace). • Bez vône a zápachu. • Bezpečný pre človeka a teplokrvné zvieratá.

EFFECT LAPAČ NA ŠVÁBY Účinná nástraha na šváby je určena pro dlouhodobou ochranu před šváby, a to především před švábem obecným a rusem domácím. Nástraha se používá pro odhalení a hubení švábů, určení výskytu a/nebo na zjištění účinnosti dezisenkce. Balení: 1 domeček s lepivým povrchem, 1 atraktant ve podobě tablety • Neobsahuje insekticidy, • Velmi rychlé lepidlo při kontaktu zachytí švába. • Účinné dlouhodobé působení – šváby vábí 3 měsíce. • Bez vůně, bezpečná návnada pro lidi a teplokrevná zvířata.

EFFECT NÁSTRAHA NA ŠVÁBY Účinná nástraha na šváby je určená pre dlhodobú ochranu pred švábmi, a to predovšetkým pre druhy švábov a kuchynských švábov. Nástraha sa používa pre odhalenie a hubenie švábov, určeniu výskytu a/alebo na zistenie účinnosti dezinsekcie. Balenie: 1 lepiaci domček, 1 návnadová tabletka • Neobsahuje insekticídy. • Veľmi rýchle lepidlo pri kontakte zachytí švába. • Účinné dlhodobé pôsobenie - šváby vábi 3 mesiace. • Bez vône a zápachu, bezpečný pre človeka a teplokrvné zvieratá.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

37


Repelenty pro létající a lezoucí hmyz Repelenty proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu EFFECT PROTECT ODPAŘOVAČ PROTI KOMÁRŮM Odpařovač je účinné zařízení s tekutým insekticidem na odpuzování komárů z prostorů na bázi prallethrinu. Balení: 45ml PET lahvička + odpařovač; 45ml PET lahvička (náhradní náplň) • proti obyčejným (Culex pipiens) a tygrovaným (Aedes albopictus) komárům • nabízí ochranu 60 dní s trvalou účinností (10 hodin denně) • ochrání prostor do 30 m2

NOVÝ

NOVÝ

• proti obyčajným (Culex pipiens) a tigrovaným (Aedes albopictus) komárom • ponúka 60 dní konštantnej účinnosti • (10 hodín denne) • chráni priestor do 30 m2

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KOMÁRŮM Repelent pro osobní ochranu je velmi jemná pleťová voda, suché, nelepivé a krémovité konzistence, bez žádné zvláštní vůně. Výrobek je nekorodující a dermatologicky testovaný. Pro bezpečnost dětí a zabránění požití obsahuje přídavek hořkého činidla denatonium benzoátu. Aktivní látka: Ikaridin; syntetická sloučenina, vyvinutá z rostlinného extraktu, která pochází ze stejného rostlinného rodu, jako rostlina, ze které se vyrábí stolní pepř. Aktivní látka je stejně účinná jako DEET, nevyvolává však podrážděnost. Forma: pleťová voda Balení: 100 ml postřikovač

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KOMÁROM Repelent na osobnú ochranu je veľmi jemné mlieko suchej, nelepiacej a krémovej štruktúry bez osobitného zápachu. Výrobok je nekorozívny a dermatologicky testovaný. Pre bezpečnosť detí a aby sa zabránilo požitiu je pridaná trpká látka denatónium-benzoát. Účinná látka: Ikaridín; syntetická zlúčenina vyvinutá z rastlinného extraktu toho istého rastlinného rodu ako rastlina, z ktorej sa získava korenie. Účinná látka je rovnako účinná ako DEET, ale NESPÔSOBUJE podráždenie. Forma: pleťová voda Balenie: 100 ml rozprašovač

• umožňuje až 6 hodin ochrany • ideální pro celou rodinu

• zaisťuje 6 hodín ochrany • vhodné pre celú rodinu

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KLÍŠŤATŮM Repelent pro osobní ochranu je velmi jemná pleťová voda, suché, nelepivé a krémovité konzistence, bez žádné zvláštní vůně. Výrobek je vhodný k použití pro celou rodinu, i pro menší děti. Výrobek je nekorodující a dermatologicky testovaný. Pro bezpečnost dětí a zabránění požití obsahuje přídavek hořkého činidla denatonium benzoátu. Aktivní látka: Ikaridin; syntetická sloučenina, vyvinutá z rostlinného extraktu, která pochází ze stejného rostlinného rodu, jako rostlina, ze které se vyrábí stolní pepř. Aktivní látka je stejně účinná jako DEET, nevyvolává však podrážděnost. Forma: pleťová voda Balení: 100 ml postřikovač

EFFECT PROTECT REPELENT PROTI KLIEŠŤOM Repelent na osobnú ochranu je jemné mlieko suchej, nelepiacej a krémovej štruktúry bez osobitného zápachu. Výrobok je vhodný na použitie pre celú rodinu aj pre menšie deti. Výrobok je nekorozívny a dermatologicky testovaný. Pre bezpečnosť detí a aby sa zabránilo požitiu je pridaná trpká látka denatóniumbenzoát. Účinná látka: Ikaridín; syntetická zlúčenina vyvinutá z rastlinného extraktu toho istého rastlinného rodu ako rastlina, z ktorej sa získava korenie. Účinná látka je rovnako účinná ako DEET, ale NESPÔSOBUJE podráždenie. Forma: pleťová voda Balenie: 100 ml rozprašovač

• umožňuje až 7 hodin ochrany, • ideální pro celou rodinu.

• zaisťuje 7 hodín ochrany • vhodné pre celú rodinu

38

EFFECT PROTECT ELEKTRICKÝ ODPUDZOVAČ KOMÁROV Odpudzovač je účinné zariadenie s tekutým insekticídom na odpudzovanie komárov z miestností na báze praletrínu. Balenie: 45 ml PET fľaša + odpudzovač: 45 ml PET fľaša (refill)

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

NOVÝ


Ochrana před hmyzem Ochrana pred hmyzom

BIOTOLL UNIVERZÁLNÍ INSEKTICID PROTI HMYZU Kontaktní insekticid s dlouhotrvajícím působením určený k likvidaci létajícího (mouchy, komáři, moli, mušky atd.) a lezoucího hmyzu (mravenci, švábi, blechy, rusy, rybenky, atd.) v obytných prostorech a sklepech. Balení: 500 ml • Účinná a dlouhodobá ochrana. • Biologicky rozložitelný. • Bez skvrn a zápachu. • Na vodní bázi, bezproblémové použití např. na stěnách, zdech (nezanechává skvrny!).

NEOPERMIN+ Kontaktní insekticid, který účinně likviduje mravence (ale např. i mouchy) a zároveň před nimi dlouhodobě chrání prostory. Balení: 100 g, 300 g

NEOPERMIN+ Kontaktný insekticíd, ktorý účinne likviduje mravce (ale napr. Aj muchy) a zároveň pred nimi dlhodobo chráni priestory. Balenie: 100 g, 300 g

• Účinná a dlouhodobá ochrana. • Připraveno k okamžitému použití. • Bez vůně i zápachu. • Vysoká účinnost také v potrubí, protože se zachytí na vertikálních površích. • Hmyz nemusí prášek sníst (kontaktní insekticid, tzn., že stačí aby přes něj přelezli).

• Účinná a dlhodobá ochrana. • Pripravené na okamžité použitie. • Bez vône i zápachu. • Vysoká účinnosť tiež v potrubí, pretože sa zachytí na vertikálnych povrchoch. • Hmyz nemusí prášok zjesť (kontaktný insekticíd, tzn., Že stačí aby cez neho preliezli).

BIOTOLL UNIVERZÁLNY INSEKTICÍDMI PROTI HMYZU Kontaktný insekticíd s dlhotrvajúcim pôsobením určený na likvidáciu lietajúceho (muchy, komáre, mole, mušky atď.) A lezúceho hmyzu (mravce, šváby, blchy, Rusmi, rybenky, atď.) V obytných priestoroch a pivniciach. Balenie: 500 ml • Účinná a dlhodobá ochrana. • Biologicky rozložiteľný. • Bez škvŕn a zápachu. • Na vodnej báze, bezproblémové použitie napr. Na stenách, stenách (nezanecháva škvrny!).

BIOTOLL FARACID Speciální tekutý prostředek (v rozprašovači) na hubení mravenců-faraonů, který působí se zpožďujícím účinkem (zanášení přípravku do hnízda). Balení: 200 ml, 500 ml

BIOTOLL FARACID Špeciálny tekutý prostriedok (v rozprašovači) na hubenie mravcov-faraónov, ktorý pôsobí sa zpožďujícím účinkom (zanášanie prípravku do hniezda). Balenie: 200 ml, 500 ml

• Účinná a dlouhodobá ochrana • Jednoduché použití • Bez skvrn a zápachu (vodní roztok, může se použít i na stěny,…) • Příznivý pro životní prostředí • Zpožděný účinek umožňuje návrat mravencům do jejich hnízda a další kontaminaci ostatních mravenců.

• Účinná a dlhodobá ochrana. • Jednoduché použitie. • Bez škvŕn a zápachu (vodný roztok, môže sa použiť aj na steny, ...). • Priaznivý pre životné prostredie. • Oneskorený účinok umožňuje návrat mravcom do ich hniezda a ďalšie kontaminácii ostatných mravcov.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

39


Účinná všestranná ochrana před hlodavci Efektívna všestranná ochrana proti hlodavcom

Navzdory velkému počtu přirozených nepřátel, jež myši a krysy mají, patří díky své přizpůsobivosti mezi nejúspěšnější živé tvory - na stupnici bezprostředně následují člověka. Vědci proto neustále vyvíjejí nové metody a návnady k jejich eliminaci. Silný vývojový tým pracuje i ve firmě Unichem, která ve svém výrobním programu nabízí širokou škálu nástrah pro účinnou likvidaci hlodavců v různých podmínkách. V Unichemu nabízíme návnady se dvěma rozdílnými aktivními látkami: brodifakum a bromadiolon. Aktivní látkou s nejsilnějším účinkem je brodifakum a obsahují ji výrobky značky RATIMOR BRODIFACOUM. Je určena k likvidaci velkých populací hlodavců, které se v objektech nacházejí dlouhodobě, přičemž hlodavec se otráví už při první konzumaci. Tato účinná látka patří do skupiny nástrah ≫single feed. Účinnou látkou s nejširším účinkem je bromadiolon, prodávaný pod značkou RATIMOR PLUS. Ten je rovněž určen k likvidaci velkých populací hlodavců.

40

Napriek veľkému množstvu prirodzených nepriateľov, ktoré myši a potkany majú, sú vďaka svojej prispôsobivosti jedným z najúspešnejších živých tvorov - na rebríčku sú hneď za človekom. Vedci preto neustále vyvíjajú nové metódy a nástrahy na ich potlačenie. Silný vývojový tím spolupracuje s firmou Unichem, ktorá ponúka širokú škálu nástrah v predajnom sortimente na efektívnu kontrolu hlodavcov za rôznych okolností. V spoločnosti Unichem ponúkame nástrahy s dvoma rôznymi účinnými látkami: brodifakum a bromadiolón. Účinnou látkou s najsilnejším účinkom je brodifakum, ktorý sa ponúka v produktoch značky RATIMOR BRODIFACUM. Je určený na potlačenie veľkých populácií hlodavcov, ktoré sa dlhodobo vyskytujú v objektoch. Keďže je hlodavec návnadou otrávený už pri jednorazovom kŕmení, je táto účinná látka zaradená do skupiny ≫single feed≪ nástrah. Účinnou látkou s najvšestrannejším použitím je bromadiolón pod značkou RATIMOR PLUS, ktorý je taktiež určený na potlačenie veľkých populácií hlodavcov.


Účinná všestranná ochrana před hlodavci Efektívna všestranná ochrana proti hlodavcom

RATIMOR BRODIFAKUM PARAFÍNOVÉ BLOKY Extrudované parafínové kostky s tvarovanými okraji, které umožňují hlodavcům okusování. Jsou výjimečně účinné, i když jsou vystaveny vlhkosti nebo vysokým teplotám. Balení: 300 g • Vysoká účinnost již při malém množství (při jediné konzumaci). • Vysoká odolnost proti vlivům okolí (zvláště vhodné pro vlhká místa a venkovní použití). • Obsahuje konzervant, který zabraňuje plesnivění a chrání návnadu před bakteriemi a houbami. • Zpožděný účinek, který dodatečně zvyšuje účinnost nástrahy. • Obsahuje hořký averzivní prostředek.

RATIMOR BRODIFAKUM MĚKKÁ NÁSTRAHA Nejlépe stravitelná rodenticidní nástraha je pro hlodavce nejpřitažlivější a je prokazatelně nejúčinnější formou rodenticidů. Balení: 150 g

RATIMOR BRODIFAKUM MÄKKÁ NÁVNADA Najpríťažlivejšia forma rodenticídnej návnady, pretože najviac priťahuje hlodavce a je preukázane najúčinnejšia forma rodenticídov. Balenie: 150 g

• Vysoká účinnost již při malém množství (při jediné konzumaci). • Díky dodaným olejům a tukům zůstává měkká návnada Ratimor brodifakum dlouhodobě šťavnatá. • Dodané stabilizátory zabraňují oxidaci. • Je účinná i tam, kde mají hlodavci dostatek jiné přirozené potravy. • Zpožděný účinek, který dodatečně zvyšuje účinnost nástrahy. • Obsahuje hořký averzivní prostředek.

• Vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití). • Kvôli pridaným olejom a tukom Ratimor brodifakum návnada zostane dlho šťavnatá. • Pridané stabilizátory zabraňujú oxidácii. • Účinná aj keď majú hlodavce dostatok prirodzenej potravy. • Oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť. • Obsahuje horkú averzívnu látku.

RATIMOR BRODIFAKUM PARAFÍNOVÉ BLOKY Extrudované parafínové bloky s množstvom hrán, čo hlodavcom umožňuje hlodanie. Zaručujú výnimočnú účinnosť, aj keď sú vystavené vlhkosti alebo miestam s vysokými teplotami. Balenie: 300 g • Vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití). • Vysoká odolnosť voči okolitým podmienkam (zvlášť vhodná na mokré miesta a exteriéry budov). • Obsahuje konzervačnú látku, ktorá zabraňuje plesni a chráni návnadu pred baktériami a plesňou. • Oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť. • Obsahuje horkú averzívnu látku.

41


Účinná všestranná ochrana před hlodavci Efektívna ekologická mechanická ochrana před škůdci

JIŽ BRZY UŽ ČOSKORO

RATIMOR PLUS PARAFÍNOVÉ BLOKY Extrudované parafínové kostky s tvarovanými okraji, které umožňují hlodavcům okusování. Jsou výjimečné účinné, i když jsou vystaveny vlhkosti nebo místům vysokým teplotám. Balení: 300 g • Vysoká účinnost již při malém množství (při jediné konzumaci). • Vysoká odolnost proti vlivům okolí (zvláště vhodné pro vlhká místa a venkovní použití). • Obsahuje konzervant, který zabraňuje plesnivění a chrání návnadu před bakteriemi a houbami. • Zpožděný účinek, který dodatečně zvyšuje účinnost nástrahy. • Obsahuje hořký averzivní prostředek.

42

RATIMOR PLUS MĚKKÁ NÁSTRAHA Nejlépe stravitelná rodenticidní nástraha je pro hlodavce nejpřitažlivější a je prokazatelně nejúčinnější formou rodenticidů. Balení: 150 g

RATIMOR PLUS MÄKKÁ NÁVNADA Najpríťažlivejšia forma rodenticídnej návnady, pretože najviac priťahuje hlodavce a je preukázane najúčinnejšia forma rodenticídov. Balenie: 150 g

• Díky přidaným olejům a tukům zůstane Ratimor Plus Měkká návnada dlouhodobě šťavnatá. • Přidané stabilizátory zabraňují oxidaci. • Je účinná i tam, kde mají hlodavci dostatek jiné přirozené potravy. • Zpožděný účinek, který dodatečně zvyšuje účinnost nástrahy. • Obsahuje hořký averzivní prostředek.

• Kvôli pridaným olejom a tukom ratimor plus mäkká návnada zostane dlho šťavnatá. • Starostlivo vybrané prísady zaručujú, že hlodavce nemôžu odolať. • Pridané stabilizátory zabraňujú oxidácii. • Účinná aj keď majú hlodavce dostatok prirodzenej potravy. • Oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť. • Obsahuje horkú averzívnu látku.

RATIMOR PLUS PARAFÍNOVÉ BLOKY Extrudované parafínové bloky s množstvom hrán, čo hlodavcom umožňuje hlodanie. Zaručujú výnimočnú účinnosť, aj keď sú vystavené vlhkosti alebo miestam s vysokými teplotami. Balenie: 300 g

JIŽ BRZY UŽ ČOSKORO

• Vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití). • Vysoká odolnosť voči okolitým podmienkam (zvlášť vhodná na mokré miesta a exteriéry budov). • Obsahuje konzervačnú látku, ktorá zabraňuje plesni a chráni návnadu pred baktériami a plesňou. • Oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť. • Obsahuje horkú averzívnu látku.

RATIMOR PLUS GRANULE Granule Ratimor Plus jsou vyrobeny ze slisovaných kousků obilovin, díky čemuž jsou pro hlodavce zvlášť atraktivní. Balení: 150 g

RATIMOR PLUS GRANULE Ratimor Plus pelety sú vyrobené zo zlisovaných častíc obilnín a preto sú zvlášť atraktívne pre hlodavce. Balenie: 150 g

• Díky směsi různých obilovin jsou pro hlodavce velmi lákavé. • S dodatkem atraktantů, které přitahují hlodavce pomocí vůně. • Obsahuje hořký averzivní prostředek.

• Kvôli zmesi rôznych obilnín sú pre hlodavce veľmi chutné. • Pridané atraktanty, ktoré svojou vôňou priťahujú hlodavce. • Obsahuje horkú averzívnu látku.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.


RATIMOR PLUS OBILNÁ NÁSTRAHA Účinný rodenticid, který obsahuje aktivní látku s nejširším spektrem použití. Balení: 150 g • Přidané atraktanty, které svou vůní přitahují hlodavce. • Obsahuje hořkou averzivní látku.

RATIMOR PLUS - LEPIVÁ DESKA Výrobek na hubení hlodavců v domech, obchodech, stájích a dalších budovách, kde je omezeno používání toxických návnad s rodenticidy. Balení: 2 lepiace dosky

RATIMOR PLUS LEPIACA DOSKA Prípravok na hubenie hlodavcov v domoch, obchodoch, chlievoch a iných budovách, kde je obmedzené používanie toxických návnad pre hlodavce. Balenie: 2 lepiace dosky

• Účinný 3 měsíce po instalaci. • Je možné jej použít v místech, kde se těla hlodavců špatně hledají. • Bez jedovatých látek a pachu. • Bezpečný, jednoduché k použití.

• Po umiestnení účinkuje 3 mesiace. • Dá sa použiť na miestach, kde je ťažké nájsť mŕtve hlodavce. • Bez jedu a vône. • Bezpečná a ľahko použiteľná.

RATIMOR PLUS - LEPIVÁ KNIHA Mechanická ochrana proti myším a krysám bez dodaných jedů v podobě knihy. Balení: 1 kniha • Bez jedů • Bez nepříjemného zápachu • S vůní arašídů • Jednoduché použití.

RATIMOR PLUS OBILNÁ NÁVNADA Rodenticídna návnada z celej obilniny, ktorú možno použiť všade, kde je chránená pred vlhkosťou. Balenie: 150 g • Pridané atraktanty, ktoré svojou vôňou priťahujú hlodavce. • Obsahuje horkú averzívnu látku.

RATIMOR PLUS LEPIACA KNIHA Mechanická ochrana na hubenie myší a potkanov bez pridaných jedov, pripravená v tvare knihy. Balenie: 1 kniha • Bez jedu. • Bez nepríjemnej vône. • S vôňou arašidov. • Ľahko použiteľná.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

43


MARKETING V Unichemu víme, že bez ohledu na to, jak jsou výrobky kvalitní, kupující si jich nemusí všimnout, pokud nemají podporu a správný marketing. To je důvod, proč připravujeme marketingové materiály jako jsou katalogy, plakáty, letáky, reklamy, atd... Unichem také aktivně vybírá prodejní místa tak, aby se ujistil o jeich vhodnosti. Každé prodejní místo má vlastní situační plán a planogram pro výrobky firmy Unichem. Společnost také poskytuje akční stojany a regály pro druhotné vystavení a organizuje propagační akce na své výrobky za pomoci speciálně vyškolených pracovníků.

V Unicheme vieme, že bez ohľadu na to ako efektívne výrobky sú, ak nemajú podporu a správny marketing, kupujúci ich nemusí rozpoznať. To je dôvod, prečo pracujeme na marketingových materiáloch, ako sú katalógy, plagáty, letáky, reklamy atd... Unichem tiež aktívne vyberá predajné miesta, aby sa ubezpečil o ich vhodnosti. Každé predajné miesto má vlastný situačný plán a planogram pre výrobky Unichemu. Spoločnosť tiež poskytuje akčné stojany a regály pre druhotné vystavenie, a organizuje propagačné akcie svojich výrobkov pomocou špeciálne vyškolených pracovníkov.

UNICHEM Slovakia s.r.o. Rybničná č. 40, 83106 Bratislava Slovakia T: +421 911 221 311 E: office@unichemslovakia.sk sk.unichem.si

2021

Unichem Agro CZ s.r.o. Ke Koulce 2, 15000 Praha Czech Republic T: + 420 724 484 949 E: office@unichemagro.cz cz.unichem.si