Page 1

1

Katalog výrobků Katalóg výrobkov


Celosvětová přítomnost Celosvetová prítomnosť

Unichem d.o.o. je renomovanou evropskou firmou, specializovanou na výrobu vysoce kvalitních výrobků pro ochranu a výživu rostlin, organického zahrádkáření a ochranu obydlí před hmyzem a hlodavci. Základem její dlouholeté tradice při výrobě programu pro zahrádkáře a programu pro ochranu rostlin je vlastní výkzum, vývoj a výrobní kapacita. Firma byla založena v roce 1989 a ihned dosáhla rychlého vývoje. Dnes má více než 110 zaměstnanců a své pobočky v Chorvatsku, Česku, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Firma je také silně zaměřena na vývoz – vyváží do většiny evropských států, kromě toho také do USA a některých asijských, afrických a jihoamerických zemí. Většinu svých výrobků vyrábí Unichem za pomoci moderního vývojového oddělení ve výrobním závodě ve Slovinsku. Ve svém sortimentu nabízí více než 200 různých výrobků pro dům a zahradu. Jako dodavatel biocidních výrobků aktivně spolupracuje 2 také na postupech registrace, definovaných směrnicí 98/8/EC. Obchoduje s vybranými největšími evropskými firmami a tím pomáhá při získávání registrací pro jednodušší vstup na cizí trhy.

Unichem usiluje o:

• Profesionální přístup, rychlou asistenci a služby s vysokou technologickou a informační podporou. • Kvalitu a vysokou úroveň vztahu ke svým obchodním partnerům. O kvalitě procesů firmy Unichem svědčí získané certifikáty ISO 9001 a ISO 14000. • Znalosti a vlastní výroba. Výroba firmy Unichem je vysoce účinná, k přírodě šetrná, se zdůvodnitelnými náklady. • Vysokou přidanou hodnotu dosahovanou organizační propojeností a pomocí vysoce kvalitních obchodních procesů.

Hlavními obchodními značkami Unichemu jsou:

Plantella – univerzální, speciální hnojiva a hnojiva s dlouhodobým působením, organická hnojiva, zeminy, ochrana proti plevelu a před nežádoucími zvířaty Bio Plantella – organická hnojiva, vitamínové stimulátory, ekologické výrobky pro ochranu před škůdci a nemocemi rostlin Effect, Biotoll – univerzální a speciální insekticidy k ochraně před veškerými druhy lezoucího a létajícího hmyzu Ratimor, Effect Rodent – rodenticidy k účinné ochraně před myšmi a potkany

Unichem d.o.o. je uznávaná európska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu vysokokvalitných výrobkov na ochranu a výživu rastlín, organické záhradníctvo a ochranu domu pred hmyzom a hlodavcami. Jej dlhoročná tradícia pri výrobe záhradníckeho a aj ochranného programu sa zakladá na vlastnom výskume, vývoji a výrobných kapacitách. Založená bola v roku 1989 a neskôr zaznamenala rýchly vývoj. Dnes spoločnosť zamestnáva viac ako 110 pracovníkov a pobočky má v Chorvátsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Spoločnosť je veľmi aktívna aj exportne – exportuje do väčšiny európskych krajín, okrem toho aj do USA a niektorých ázijských, afrických a juhoamerických krajín. Unichem pomocou svojho pokrokového vývojového oddelenia vyrába väčšinu svojich výrobkov v slovinskej výrobnej prevádzke. V sortimente má viac ako 200 rozličných výrobkov pre dom a záhradu. Ako dodávateľ biocídnych výrobkov aktívne spolupracuje aj pri procesoch registrácie v zmysle smernice 98/8/ EC. Spoločnosť obchoduje s niektorými najväčšími európskymi spoločnosťami a môže pomôcť pri získaní registrácií pre ľahší vstup na zahraničné trhy.

Unichem sa zasadzuje o:

• Profesionálny prístup, priebežnú asistenciu a služby s vysokou technologickou a informačnou podporou. • Kvalitu a vysokú úroveň vzťahu k svojim obchodným partnerom, o kvalite procesov spoločnosti Unichem svedčia získané certifikáty ISO 9001 a ISO 14000. • Vedomosti a vlastnú výrobu: výroba výrobkov Unichem je nadovšetko efektívna, enviromantálne vhodná a nákladovo vyrovnaná. • Vysokú pridanú hodnotu pomocou prepojení a vysokokvalitných obchodných procesov.

Obchodné značky Unichemu sú:

Plantella – univerzálne, špeciálne a dlhodobo pôsobiace hnojivá, organické hnojivá, pôdy, ochrana pred burinou a nežiaducimi zvieratami; Bio Plantella – organické hnojivá, vitamínové stimulátory, ekologické výrobky na ochranu pred škodcami a chorobami rastlín; Effect, Biotoll – univerzálne a špeciálne insekticídy na ochranu proti všetkým druhom lezúceho a lietajúceho hmyzu; Ratimor, Effect Rodent – rodenticídy na účinnú ochranu pred myšami a potkanmi.


Ucelené řešení pro nejlépe upravené okolí a obydlí! / Ucelené riešenie pre krásne upravené okolie a obydlie!

Aby bylo zahradničení pokud možno nejpříjemnější a především proto, aby naše úsilí přineslo správné výsledky, vyvinula firma Unichem d.o.o. paletu výrobků PLANTELLA, ve které nalezneme pestrý výběr prostředků pro výživu a ochranu rostlin. Veškeré výrobky se vyznačují vysokou kvalitou, nízkou spotřebou, jednoduchým použitím a vysokou účinností. / Aby bola práca v záhrade čo najpríjemnejšia, a najmä aby naša snaha priniesla tie správne výsledky, vyvinula spoločnosť Unichem d.o.o. výrobky z programu PLANTELLA. V tomto výrobnom rade môžeme nájsť pestrú paletu prostriedkov na výživu a ochranu rastlín. Všetky výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, nízkou spotrebou, jednoduchým používaním a vysokou účinnosťou.

Unichem vyvinul již před mnoha lety, pro pomoc ekologicky zaměřeným milovníkům zahrádkaření, paletu ekologických přípravků pro výživu a ochranu rostlin BIO PLANTELLA. Výrobky obsahují přírodní složky, které v kontrolovaném složení prověřeně působí na nemoci rostlin nebo škůdce, a zároveň pomocí přidaných přírodních vitaminů a organické výživy zajišťují větší odolnost a zdraví rostlin. / Unichem už pred mnohými rokmi vyvinul ako pomoc pre ekologicky zameraných milovníkov záhradníctva výrobný rad ekologických preparátov na výživu a ochranu rastlín BIO PLANTELLA. Výrobky obsahujú prírodné zložky, ktoré v preverenom a kontrolovanom zložení pôsobia cielene na choroby rastlín a škodcov, pridanými prírodnými vitamínmi a organickou výživou potom zabezpečujú väčšiu odolnosť a zdravie rastlín.

3

Ve svém prodejním sortimentu nabízí Unichem pestrou paletu rodenticidních návnad a nástrah, umožňujících účinné hubení hlodavců v různých podmínkách. K dispozici jsou tři různé aktivní látky: difenacum, bromadialon, brodifacum. Každou aktivní látku představuje jiná obchodní značka, podle potřeby objednavatele se však mohou aktivní látky sdružit např. pod jedním obchodním jménem. / Vo svojom výrobnom sortimente ponúka Unichem pestrú paletu rodenticídnych nástrah, ktoré umožňujú efektívnu ochranu proti hlodavcom za rozličných okolností. K dispozícii sú tri rôzne aktívne látky: difenacum, bromadialon a brodifacum. Každá aktívna látka predstavuje inú obchodnú značku, podľa potreby zákazníka sa aktívne látky môžu spojiť pod jedným názvom.

Pro zákazníky citlivě reagující na cenu nabízí Unichem řadu BIOTOLL, paletu insekticidních výrobků s nižší nákupní cenou. Výrobky jsou přesto vždy velmi účinné, s poněkud méně vzhlednou formou obalu. / Pre zákazníkov, ktorí sú citlivejší na ceny, má Unichem v ponuke aj výrobný program insekticídnych výrobkov BIOTOLL s nižšou nákupnou cenou. Výrobky sú vždy veľmi účinné, trochu menej nápadný je ich vzhľad obalu.

V Unichemu jsme vyvinuli pro bezstarostné dny volného času obchodní značku EFFECT, která zajišťuje, že již nebudete mít problémy s obtížným hmyzem. EFFECT je název pro účinnou ochranu před všemi druhy létajícího a lezoucího hmyzu. Prostředky, které vás nyní dlouhodobě a účinně chrání před hmyzem, jsou ekologicky nezávadné a lidem neškodné, jejich použití je jednoduché, účinné, kromě toho mají ještě příjemnou vůni. / V Unicheme sme na bezstarostné dni vyvinuli obchodnú značku EFFECT, ktorá zabezpečí, že sa zbavíme ťažkostí s hmyzom. EFFECT je názov účinnej ochrany pred všetkými druhmi lietajúceho a lezúceho hmyzu. Prostriedky, pomocou ktorých sa teraz môžeme dlhodobo a efektívne chrániť pred hmyzom, sú ekologické a nezaťažujú životné prostredie, jednoduché na použitie, efektívne a okrem toho majú aj príjemnú vôňu.


Organická hnojiva jsou pro rostliny nepostradatelná / Organické hnojivá sú pre rastliny nepostrádateľné Půda je domovem rostlin, ve kterém by se měly cítit bezpečně, pohodlně a kde by se jim mělo dobře dařit. Taková půda musí být vzdušná, s velkým obsahem organických látek, které přidáváme pouze formou organických živin při její jarní a podzimní přípravě. Živiny však musíme rostlinám přidávat po celou dobu jejich růstu. Pouze v takovém případě se budou dobře vyvíjet a stanou se naší chloubou a radostí. / Pôda je domovom rastlín, v ktorom by sa mali cítiť bezpečne, pohodlne a kde by sa im malo dobre dariť. Takáto pôda musí byť vzdušná, s veľkým obsahom organických látok, ktoré pridávame iba formou organických živín pri ich jarnej a jesennej príprave. Živiny však musíme rastlinám pridávať po celú dobu ich rastu. Iba v takom prípade sa budú dobre vyvíjať a stanú sa našou pýchou a radosťou. Organické hnojivo s ověřenou vysokou kvalitou a účinností je Plantella Organik, které je bez nepříjemné vůně, bez plevele a zárodků nemocí, protože je hnojivo tepelně zpracováno. V porovnání s chlévskou mrvou jej použijeme až v 30krát menším množství. Kromě toho obsahuje více živin, jeho použití a uchovávání je velmi jednoduché. Pokusy dokázaly, že se při použití Plantella Organiku u plodin zvýší obsah cukru o 20%, obsah vitaminu A o 15% a vitaminu C o 30%. Protože je k dispozici ve formě granulí, uvolňují se výživné látky postupně a dlouhodobě. Taková forma je také vhodnější k použití resp. rozmetávání. / Organické hnojivo s overenou vysokou kvalitou a účinnosťou je Plantella Organik, ktoré je bez nepríjemnej vône, bez buriny a zárodkov chorôb, veď je hnojivo tepelne spracované. V porovnaní s maštaľnou mrvou ho použijeme až v 30 krát menšom množstve. Okrem toho obsahuje viac živín, jeho použitie a uchovávanie je veľmi jednoduché. Pokusy dokázali, že sa pri použití Plantella Organiku v plodinách zvýši obsah cukru o 20%, obsah vitamínu A o 15% a vitamínu C o 30%. Pretože je k dispozícii vo forme granúl, uvoľňujú sa výživné látky postupne a dlhodobo. Takáto forma je tiež vhodnejšia k používaniu resp. rozmetávaniu.

Odborníci doporučují!

4

ORGANIK

Dlouhodobě působící 100% organické hnojivo

dlouhodobě působící, více než 6 měsíců / dlhodobo pôsobiace, viac než 6 mesiacov

Plantella ORGANIK

Zvolme nejlepší organické hnojivo! / Zvoľme najlepšie organické hnojivo! · 5 kg, 7,5 kg, 20 kg · 100% organické hnojivo / 100% organické hnojivo · zvyšuje úrodnost půdy / zvyšuje úrodnosť pôdy · zlepšuje kvalitu a množství úrody / zlepšuje kvalitu a množstvo úrody · vyznačuje se nízkou s spotřebou / vyznačuje sa malou spotrebou · bez intenzivního zápachu, plevele, choroby / bez intenzívneho zápachu, buriny, choroby · kombinace kravského, drůbežího a koňského hnoje s výtažky z matoliny / kombinácia kravského, konského a slepačieho hnoja s výťažkami z matoliny v průměru 20 kg na 100 m2 / v priemere 20 kg na 100 m2

Kombinace kravského, drůbežího a koňského hnoje / Zmes kravský, slepačí a konský hnoj

20 kg Plantella Organiku nahradí 600 kg chlévské mrvy


Vše pro nejkrásnější trávník! / Všetko pre najkrajší trávnik! Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO VŠECHNY DRUHY TRAV / Plantella ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE VŠETKY DRUHY TRÁVNIKOV

· 1, 3, 5, 20 kg na (1 kg / 33 m2) · minerální speciální hnojivo v granulích ke hnojení všech druhů trav a trávníkových rostlin. / Špeciálne minerálne hnojivo vo forme granúl pre hnojenie všetkých druhov tráv a lúčnych rastlín. · Způsob použití: přes kořeny / Spôsob použitia: cez korene · vysoký obsah dusíku v různých formách, zabezpečujících okamžité a dlouhodobé působení hnojiva / vysoký obsah dusíku v rôznych formách, ktorý zabezpečuje okamžité a dlhodobé pôsobenie hnojiva · dodatek železa k zamezování růstu mechu v půdě / prísada železa aby sa zabránilo tvoreniu machu v pôde · nízká spotřeba / malá spotreba

5

Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO PODZIMNÍ HNOJENÍ TRÁVY / Plantella ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE JESENNÉ HNOJENIE TRÁVNIKOV · 5 kg (1 kg / 50 m2) Minerální speciální hnojivo pro správnou výživu všech druhů trávníků. Vzhledem k vyššímu obsahu fosforu a draslíku, vytváří trávník silnější a hlubší kořenový systém, čímž je také úspěšnější jeho přezimování. / Špeciálne minerálne hnojivo pre správnu výživu všetkých druhov trávnikov. Vzhľadom na to, že obsahuje vyšší obsah fosfora a draslíka, trávnik tvorí silnejšie a hlbšie korene a tým je aj jeho prezimovanie úspešnejšie. · Pro lepší přezimování trávníku / Pre lepšie prezimovanie trávnika · V příští sezóně bude trávník hustší, zelenější a příjemný pro chůzi / V budúcej sozóne bude trávnik hustejší, zelenší a vhodný pre chôdzu

Plantella PROTI MECHU/ PROTI MACHU · ·

5 kg, 10 kg Plantella proti mechu odstraňuje mech a zamezuje jeho růstu na trávníku, trávník načechrává a dodává mu výživné látky. Obsahuje jednorázovou dávku hnojiva pro trávu. / Plantella proti machu odstraňuje mach a zamedzuje jeho rastu v trávniku, trávnik prevzdušní a dodáva mu výživné látky. Obsahuje jednorázovú dávku hnojiva pre trávu.

· INTENZIVNÍ POUŽÍTÍ: 5kg/50m2 / INTEZÍVNE POUŽITIE: 5kg/50m2 · PREVENTIVNÍ POUŽITÍ: 5kg/100m2 / PREVENTÍVNE POUŽITIE: 5kg/100m2


FORMULA 365

Chytré hnojivo: 1x hnojím a po celý rok si užívám!

Plantella FORMULA 365 JE CHYTRÉ HNOJIVO! / Plantella FORMULA 365 JE INTELIGENTNÉ HNOJIVO! Membránová hnojiva Formula 365 představují technologickou dokonalost v oblasti výživy rostlin. Jejich přednosti jsou: / Membránové hnojivá Formula 365 predstavujú najmodernejšie technológie v oblasti výživy rastlín. Ich výhody sú: •

• 6 •

Prodloužené působení: živiny se v závislosti na teplotě zeminy regulovaně uvolňují a tím zajišťují po dobu 6 měsíců rovnoměrnou výživu vašich rostlin. / Predĺžené pôsobenie: živiny sa kontrolovane uvoľňujú v závislosti od teploty pôdy a tak zaisťujú vyváženú výživu vašich rastlín po celých 6 mesiacov. Technologická dokonalost: se zakládá na technologicky dokonalém provedení membrány, která obaluje živiny dusíku, fosforu a draslíku. / Technologická dokonalosť: spočíva v technologicky dokonalej realizácii membrány, ktorá obklopuje živiny dusíka, fosforu a draslíka. Ekologicky nezávadné: z důvodu regulovaného a postupného uvolňováni živin je hnojivo ekologicky nezávadné, protože nezatěžuje spodní vodu. / Priaznivé voči životnému prostrediu: vďaka kontrolovanému a postupnému uvoľňovaniu je hnojivo priaznivejšie voči životnému prostrediu, pretože nezaťažuje podzemnú vodu. Jednou v sezóně: k (profesionální) péči o vaši zahradu vystačí pouze jednorázové hnojeni v celé sezoně vegetace, kterým docílíme dokonalý vzhled vašeho okolí. / Raz za sezónu: už jednorazové hnojenie postačuje na (profesionálnu) starostlivosť o vašu záhradu počas celej sezóny a zabezpečuje dokonalý vzhľad vášho okolia. 5x nižší spotřeba: spotřeba hnojiv je racionálnější, vždyť ročně spotřebujeme na stejném povrchu až pětkrát méně hnojiva. /5x menšia spotreba: spotreba hnojív je racionálnejšia, pretože sa na rovnakú plochu ročne spotrebuje až päťkrát menšie množstvo hnojiva. Jednoduché použití: péče o ochranu zahrady je jednodušší, ušetřený čas využijeme k příjemnému posezení v pěkně upraveném okolí svého domova. / Jednoduché použitie: ošetrenie okrasnej záhrady je jednoduchšie, ušetrený čas môžete venovať odpočinku v pekne upravenom prostredí svojho domu.

Půdní vlhkost proniká membránou a rozpouští živiny. Vzhledem k tomu, že membrána působí na základě teploty, uvolňují se živiny nejvíce v období vegetace. Při nižších teplotách, kdy rostliny odpočívají, propouští membrána méně látek. Tím rostlinám umožňuje v každém okamžiku přísun odpovídajícího množství živin. Postupné uvolňování zajišťuje vašim rostlinám bujný a statný růst po celou sezónu. / Vlhkosť v pôde preniká cez membránu a rozpúšťa živiny. Keďže membrána pôsobí na základe teploty, živiny sa najintenzívnejšie uvoľňujú počas vegetácie. Pri nižších teplotách, keď rastliny odpočívajú, membrána prepúšťa menej látok. To umožňuje rastlinám získať v každom momente zodpovedajúce množstvo živín. Postupné uvoľňovanie zabezpečuje vašim okrasným rastlinám bujný rast a silu.

Plantella FORMULA 365 membránové hnojivo PRO TRÁVNÍKY / membránové hnojivo PRE TRÁVU · 1 kg, 3 kg · hnojivo s postupným uvolňováním živin pro trávu / membránové hnojivo na trávu · Pro hustý, silný a sametově zelený trávník! / Pre hustý,silný a zamatovo zelený trávnik!


Plantella FORMULA 365 membránové hnojivo PRO ŽIVÉ PLOTY / membránové hnojivo PRE ŽIVÉ PLOTY

Plantella FORMULA 365 membránové hnojivo PRO JEHLIČNANY / membránové hnojivo PRE IHLIČNANY

· 1 kg · Pro silné a zdravé živé ploty, zimostrázy a ostatní keře! / Pre silné a zdravé živé ploty, krušpán a ďalšie kríky!

· 1 kg · Pro husté a silné jehličnany, cypřiše a jiné stálezelené rostliny! / Pre husté a silné ihličnany, cyprusy a ďalšie stálozelené rastliny!

Plantella FORMULA 365 membránové hnojivo PRO RŮŽE / membránové hnojivo PRE RUŽE · 1 kg · Pro krásné, zdravé a bujně kvetoucí růže! / Pre krásne, zdravé a bohato kvitnúce ruže!

7

Plantella FORMULA 365 membránové hnojivo PRO OKRASNÉ ROSTLINY / membránové hnojivo PRE OKRASNÉ RASTLINY · ·

1 kg Pro dlouhodobé a bujné kvetení keřů a okrasných rostlin! / Pre dlhodobé a bujné kvitnutie krovín a okrasných rastlín!

Kolik hnojiva Plantella FORMULA 365 PRO OKRASNÉ ROSTLINY potřebuji? / Koľko hnojiva Plantella FORMULA 365 PRE OKRASNÉ RASTLINY potrebujem? Druh rostliny Dávkování Doba použití / Druh rastliny / Dávkovanie / Čas použitia Větší okrasné keře 60 g/m2 březen – srpen / Väčšie okrasné kroviny / marec – august Menší okrasné keře 40 g/m2 březen – srpen / Menšie okrasné kroviny / marec – august Kvetoucí živé ploty 60 g/m2 březen – srpen / Kvitnúce živé ploty / marec – august Okrasné stromy 65 g/m2 březen – srpen / Okrasné dreviny / marec – august Dvouletky, trvalky (před sázením) 3 g/ l zeminy v období růstu / Dvojročné, trvácne (pred výsadbou) /pôdy / počas rastu Dvouletky, trvalky (po sázení) 60 g/m2 v období růstu / dvojročné, trvácne (po výsadbe) / počas rastu

Plantella FORMULA 365 membránové hnojivo PRO RODODENDRONY / membránové hnojivo PRE RODODENDRÓNY · 1 kg · Pro bohaté květy a hustý porost rododendronů, hortenzie, azalky, borůvky a pravý američan! / Pre bohaté kvety a hustý porast rododendronov, hortenzie, azalky, čučoriedky a pravý američan!

FORMULA 365


TABS

VÉ O N

TAK SNADNÉ, TAK MILUJÍCÍ / TAK JEDNODUCHÉ, TAK MILUJÚCI V Unichemu představujeme revoluční novinku v oblasti hnojiv pro okrasné rostliny - hnojivo ve formě šumivých (rozpustných) tablet Plantella Tabs. Uživatelé budou inovační formou hnojiva nadšeni, protože je použití velice praktické, odpadá také nebezpečí předávkování, které z důvodu lidského faktoru často nastane u tekutých hnojiv. Účinným dávkováním jsou rostliny neustále stejnoměrně vyživovány a tím jsou odolnější proti suchu, nemocem i škůdcům. Hnojivo ve formě šumivé tablety se dobře směšuje s vodou a rozpustí se v době kratší než jedna minuta. Mikroklima, které tableta vytvoří při zalévání, obohatí vodní roztok o CO2, což umožňuje ještě rychlejší růst a větší odolnost rostlin. Jedno balení postačí na 20 litrů vody resp. jedna šumivá tableta postačí na litr vody. / V Unicheme prinášame revolučnú novinku v oblasti hnojív na okrasné rastliny – hnojivo vo forme šumivých tabletiek Plantella Tabs. Používatelia budú nadšení inovačnou formou hnojiva, pretože je veľmi praktická, odbúra sa tiež nebezpečenstvo predávkovania, ktoré je v dôsledku zlyhania ľudského faktora často prítomné pri tekutých hnojivách. Na základe efektívneho dávkovania sú rastliny konštantne rovnomerne vyživované, a tak odolnejšie voči suchu, chorobám a škodcom. Hnojivo vo forme šumivej tabletky sa dobre mieša s vodou a rozpustí sa do jednej minúty. Mikroklíma, ktorú pri polievaní tabletka vytvorí, obohatí vodný roztok o CO2, čo umožňuje ešte rýchlejší rast a lepšiu odolnosť rastlín. Jedno balenie postačuje na 20 litrov vody, resp. jedna šumivá tabletka postačuje na jeden liter vody.

Plantella TABS HNOJIVO PRO ORCHIDEJE / Plantella TABS HNOJIVO PRE ORCHIDEY Hnojivo ve formě tablety pro správnou a pravidelnou výživu orchidejí. Obsah hlavních živin zajišťuje bujné kvetení orchidejí, podporuje správný vývoj kořenového systému a zvyšuje odolnost orchidejí vůči stresu. / Hnojivo v tabletkách pre správnu a rovnomernú výživu orchideí. Obsah základných výživných látok zaručuje bujné kvitnutie orchideí, podporuje riadny vývoj koreňov a zlepší odolnosť proti záťaži. • 80g ( 20 tbl po 4g) • Přesné dávkování, výborná rozpustnost hnojiva / Presné dávkovanie, vynikajúca rozpustnosť hnojiva • Velmi jednoduché použití, šumivé tablety se rozpustí ve vodě / Jednoduché použitie, šumivé tabletky, ktoré sa rozpúšťajú vo vode • Bez míchání (hnojivo se v roztoku stejnoměrně rozdělí) / Bez miešania (hnojivo sa rovnomerne rozdelí v roztoku) • Jednoduché uchovávání, zabere málo místa / Jednoduché uloženie, zaberie málo miesta Prepravné balenie: 24

8

Plantella TABS PRO KVETOUCÍ ROSTLINY / Plantella TABS NA KVITNÚCE RASTLINY

Plantella TABS PRO ZELENÉ ROSTLINY / Plantella TABS NA ZELENÉ RASTLINY

Hnojivo ve formě rozpustných tablet dodá kvetoucím rostlinám veškerou výživu, kterou potřebují v pravidelném a potřebném množství (NPK 5/12/6). Hlavní složky umožňují bujné kvetení, pravidelný rozvoj kořenů a zlepšují odolnost na stres z prostředí. / Hnojivo v šumivej tabletke na správnu a rovnomernú výživu kvitnúcich rastlín. Obsah hlavných živín zabezpečuje bujné kvitnutie rastlín, povzbudzuje správny vývoj koreňov a zlepšuje odolnosť rastlín voči stresu. · 20 tbl. x 4,5 g · Ideální množství výživných látek / Správny pomer výživných látok · Přesné dávkování, rychlé a zcela rozpustné / Lepšie miešanie s vodou, bez usadenín · Praktické použití, jednoduché skladování / Praktické použitie, jednoduchšie skladovanie · Intenzivní růst, bujné kvetení / Bujný rast, intenzívne kvitnutie rastlín

Hnojivo ve formě rozpustných tablet dodá zeleným (nekvetoucím) rostlinám veškerou výživu, kterou potřebují v pravidelném a potřebném množství (NPK 4/11/6). Hlavní složky umožňují pevné a zelené listy, pravidelný rozvoj kořenů a zlepšují odolnost na stres z prostředí. / Hnojivo vo forme rozpustných tabliet dodá zeleným (nekvitnúcim) rastlinám všetku výživu, ktorú potrebujú v pravidelnom a potrebnom množstve (NPK 4/11/6). Hlavné zložky umožňujú pevné a zelené listy, pravidelný rozvoj koreňov a zlepšujú odolnosť na stres z prostredia. · 20 tbl. x 4,5 g · Ideální množství výživných látek / Správny pomer výživných látok · Přesné dávkování, rychlé a zcela rozpustné / Lepšie miešanie s vodou, bez usadenín · Praktické použití, jednoduché skladování / Praktické použitie, jednoduchšie skladovanie · Intenzivní růst, bujné kvetení / Bujný rast, bujná listnatosť

TABS


Pro krásnější květ a list, Plantella KVĚT, LIST a BALKONIA! / Pre krajší kvet a list, Plantella KVET, LIST a BALKÓNIA!

Obohaceno vitamíny / Obohatené vitamínmi

Prokázaná kvalita již po 1 měsíci! / Preukázateľná kvalita už po 1 mesiac! Plantella BALKONIA · 5l, 20l, 45l, 70l · zemina pro pokojové a balkónové rostliny / zemina pre izbové a balkónové rastliny s guánom · Pro podstatně více květů a zeleně. / Pre podstatne viac kvetov a zelene. · Zajišťuje ideální podmínky dobrého růstu a vývoje balkónových a pokojových rostlin, protože vytváří vhodnou strukturu s vynikajícím vodním a vzduchovým režimem. / Zaisťuje ideálne podmienky dobrého rastu a vývoja balkónových a izbových rastlín, pretože vytvára vhodnú štruktúru s vynikajúcim vodným a vzduchovým režimom. · Umožňuje rychlou regeneraci a vývoj kořenů. /Umožňuje rýchlu regeneráciu a vývoj koreňov. · Zvyšuje podíl organických a minerálních látek. /Zvyšuje podiel organických a minerálnych látok. 1. Huminová rašelina: nejkvalitnější huminová rašelina, která je bohatá na humus a živiny, zabezpečuje základní potřeby rostlin po stránce výživy. 2. Minerály: potřebná NPK min. živin pro okamžitou účinnost v odpovídajícím množství. 3. Guano: vysušený ptačí trus bohatý na živiny v org. formě pro dlouhodobé uspokojování potřeb rostlin po stránce výživy 4. Perlit a Bio rostlinná vlákna: zabezpečují vysokou schopnost zadržování vody v oblasti kořenů. Tím se zabrání také vyplavování stávajících a přidaných živin. 5. Aktivátory květu: aminokyseliny, huminové kyseliny, rychle přístupný fosfor, zvyšují tvorbu květních pupenů.

Plantella KVĚT, LIST Plantella KVET, LIST · hnojivo pro kvetoucí a zelené rostliny / hnojivo pre kvitnúce a zelené rastliny · · ·

Květ 500 ml, 1l, 3l Obohaceno vitamíny a živinami / Obohatené vitamínmi a živinami Mnohem více květů / Oveľa viac kvetov

· · ·

List 500 ml, 1l Obohaceno vitamíny / Obohatené vitamínmi Mnohem více listů / Oveľa viac listov

Pro pokojové a balkónové rostliny

Pěti složková zemina / Päť komponentov zeminy

1. Huminová rašelina: najkvalitnejšia huminová rašelina, ktorá je bohatá na humus a živiny, zabezpečuje základné potreby rastlín po stránke výživy. 2. Minerály: potrebné NPK min. živín pre okamžitú účinnosť v odpovedajúcom množstve. 3. Guano: vysušený vtáčí trus bohatý na živiny v organ. forme pre dlhodobé uspokojovanie potrieb rastlín po stránke výživy. 4. Perlit a Bio rastlinné vlákna: zabezpečujú vysokú schopnosť zadržovania vody v oblasti koreňov. Tým sa zabráni aj vyplavovaniu ostávajúcich a pridaných živín. 5. Aktivátory kvitnutia: aminokyseliny, huminové kyseliny, rýchlo prístupný fosfor, zvyšujú tvorbu kvetných pukov.

9


Plantella ZAHRADA

Plantella TYČINKY NA HNOJENÍ

1l Na bázi extraktů z mořských řas. /Na báze výťažkov z morských rias. Přirodní organický přípravek pro zeleninu, ovoce, bobuloviny, jahody a okrasné rostliny. / Prírodný organický prípravok pre zeleninu, ovocie, bobuľoviny, jahody a okrasné rastliny. · Přirozená výživa rostlin z výtažků mořských řas. / Prirodzená výživa rastlín z výťažkov morských rias. · Zeleninu nasytíme ... a posílíme! / Zeleninu nasýtime ... a posilníme! · Pravidelným přihnojováním každých 14 dní ke zdravé úrodě! / Pravidelným prihnojovaním každých 14 dní k zdravej úrode! · · ·

100% přírodní

· 30 kusů / 30 kusov · Pro všechny druhy pokojových a balkonových rostlin / Pre všetky druhy izbových a balkónových rastlín · Jednoduché použití / Jednoduché použitie · Jedna tyčinka vystačí na měsíc / Jedna tyčinka vystačí na mesiac · 1 tyčinka na květináč Δ12 cm / 1 tyčinka na kvetináč Ø12 cm

Plantella PRO ORCHIDEJE / PRE ORCHIDEY V 1 lt vody rozpustíme 10 ml hnojiva (odměříme víčkem/odměrkou). S připraveným roztokem zalévame nebo postříkáme v období růstu a kvetení jedenkrát za dva týdny, v období klidu hnojíme jedenkrát měsíčně. Plantella tekuté hnojivo pro orchideje je vhodné pro hnojení všech druhů orchidejí. Vhodné složení látek umožňuje bujné kvetení v živých barvách, stimuluje pravidelný. vývoj kořenů a také zlepšuje odolnost na stres. / V 1 lt vody rozpustíme 10 ml hnojiva (odmeriame viečkom/odmerkou). S pripraveným roztokom zalievame alebo postriekame v obdobi rastu a kvitnutia jedenkrát. za dva týždne, v odbobí kľudu hnojíme jedenkrát mesačne. Tekuté hnojivo pre orchidey je vhodné pre hnojenie všetkých druhov orchidei. Vhodné zloženie látok umnožňuje bujné kvitnutie v živých farbách, stimuluje pravidelný vývoj koreňov a tiež zlepšuje odolnosť na stres.

10

Železo pro zdravou barvu rostlin! / Železo pre zdravú farbu rastlín! Nedostatek železa u rostlin je velice častý jev. Žloutnutí listů může být následek nemoci, napadení škůdci nebo nedostatkem živin. Když jsou listy žluté, ale žilky listů zůstávají zelené, říkáme, že má rostlina chlorózu. Chloróza je následek nedostatku železa. /Nedostatok železa pri pestovaní rastlín je veľmi častý jav. Žltnutie listov môže byť následkom choroby, napadnutia škodcami alebo nedostatkom živín. Keď sú listy žlté, ale žilky zostávajú zelené, hovoríme, že má rastlina chlorózu. Chloróza je následok nedostatku železa. Rostliny trpí nedostatkem železa / Rastliny trpia nedostatkom železa: · v zemi, která obsahuje příliš vápníku, / v zemi, ktorá obsahuje príliš veľa vápnika, · v půdě, kde zpozorujeme nepoměr živin, / v pôde, kde spozorujeme nepomer živín, · během mokrých deštivých roků, / počas mokrých a daždivých rokov, · v těžké jílovité půdě. / v ťažkej ílovitej pôde.

Plantella TEKUTÉ ŽELEZO

· 250 ml · Plantella tekuté železo je ve vodě rozpustné hnojivo se 3 % železa, které rostlina kompletně a velice rychle přijme. / Plantella tekuté železo je vo vode rozpustné hnojivo s 3% železa, ktoré rastlina kompletne a veľmi rýchle prijme.

Odstraní nedostatek železa v půdě a rostlině / Odstráni nedostatok železa v pôde a rastline Tekutá forma pro působení přes listy nebo přes kořeny / Tekutá forma pre pôsobenie cez listy alebo cez korene · Odměrka pro jednoduché dávkování / Odmerka pre jednoduché dávkovanie · Odstraňuje chlorózu listů a rezavění jehličnanů / Odstraňuje chlorózu listov a hrdzavenie ihličňanov · ·

35 ml na 2,5 l vody / 35 ml na 2,5 l vody pro více jak 15lt roztoku


Každá rostlina má svou chuť! / Každá rastlina má svoju chuť! Každá rostlina potřebuje ke svému rozvoji, zdravému růstu a bohaté úrodě speciálně přizpůsobená hnojiva,jež by měla obsahovat správný poměr hlavních živin a mikroživin. Správná výživa ovšem není rozhodující pouze pro správný růst, ale velmi napomáhá také odolnosti rostliny vůči nepříznivým venkovním podmínkám,nemocím a škůdcům. / Každá rastlina potrebuje k svojmu rozvoju, zdravému rastu a bohatej úrode špeciálne prispôsobené hnojivá, ktoré by mali obsahovať správny pomer hlavných živín a mikroživín. Správna výživa však nie je rozhodujúce len pre správny rast, ale veľmi napomáha aj odolnosti rastliny voči nepriaznivým vonkajším podmienkam, chorobám a škodcom.

· přizpůsobené složení hlavních NPK živin a mikroživin / prispôsobené zloženie hlavných NPK živín a mikroživín · nízká spotřeba / nízka spotreba · rychlé a cílené působení / rýchle a cielené pôsobenie

11

· 1 kg

Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO OKRASNÉ ROSTLINY / ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE OKRASNÉ RASTLINY 1 kg na 100 m2 Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO RODODENDRONY / ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE RODODENDRONY 1 kg na 40 m2 Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO RŮŽE / ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE RUŽE 1 kg na 40 m2

Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO JEHLIČNANY / ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE IHLIČNANY 1 kg na 40 m2 Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO ZELENINU / ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE ZELENINU 1 kg na 200 m2/1000 l roztoku Plantella SPECIÁLNÍ HNOJIVO PRO JAHODY / ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE JAHODY 1 kg na 40 m2


Ekologické zahrádkářství - zahrádkářství budoucnosti! / Ekologické záhradkárstvo záhradkárstvo budúcnosti! Přírodní, účinné, zdravé! / Prírodné, účinné, zdravé! Bio Plantella GEL PROTI PLŽŮM A SLIMÁKŮM / GEL PROTI SLIMÁKOM

Bio Plantella NATUR F

· 50 ml · Přírodní fungicidní koncentrát na bázi výtažku přesličky rolní k zamezování plísní, strupovitosti a ostatních onemocnění rostlin. / Prírodný fungicídny koncentrát na bázi výťažku prasličky roľnej k zamedzovaniu plesní, strupovitosti a ostatných ochorení rastlín.

· · · · · ·

Bio Plantella NATUR F-R

· 500 ml · Přírodní přípravek s fungicidním působením- roztok k okamžitému použití v plastové nádobě s rozprašovačem. 12 / Prípravok s fungicídnym pôsobením- roztok k okamžitému použitiu v plastovej nádobe s rozprašovačom. · · ·

Bez ochranné lhůty / Bez ochrannej lehoty Na rostlinném základu / Na rastlinnom základe Posiluje rostliny / Posilňuje rastliny

obsah 1 l Je přírodní bariéra, která ochraňuje rostliny před plži a slimáky. / je prírodná bariéra, ktorá ochraňuje rastliny pred slimákmi. gel je vyroben z přírodních složek, bez barvy, vůně a je bezpečný pro lidi a zvířata / gel je vyrobený z prírodných zložiek, bez farby, vône a je bezpečný pre ľudí a zvieratá. gel proti plžům a slimákům je účinný také ve vlhkých podmínkách; ochrana rostlin trvá cca 2 týdny / gel proti slimákom je účinný aj vo vlhkých podmienkach; ochrana rastlín trvá cca 2 týždne Může se také bezproblémů použít na vertikálních površích, jako je ochrana venkovních vrat, visících košíků/květináčů a jiných podobných míst. / Môže sa tiež bez problémov použiť na vertikálnych povrchoch, ako je ochrana vonkajších brán, visiacich košíkov/kvetináčov a iných podobných miest. Naneseme bezprostředně na půdu nebo jakoukoliv pevnou plochu, především do okolí keřů, zvláště v blízkostí živých plotů, zahrad. květináčů, cest nebo v blízkém okolí rostlin. Gel je potřeba aplikovat jako nepřerušovanou překážku. A postačí na 50 metrů zábrany/ překážky. Doporučená doba použití je: koncem dne a při suchém počasí. / Nanesieme bezprostredne na pôdu alebo akúkoľvek pevnú plochu, predovšetkým do okolia kríkov, najmä v blízkosti živých plotov, záhrad. kvetináčov, ciest alebo v blízkom okolí rastlín. Gel je potrebné aplikovať ako neprerušovanú prekážku. A stačí na 50 metrov zábrany/prekážky. Odporúčaná doba použitia je: koncom dňa a pri suchom počasí.

Bio Plantella ARBOSAN SMOLA

· 100 ml · Arbosan smola v tubě s houbičkou je určena na potírání ran při roubování a u všech ostatních druhů poškození na stromech a keřích, která zabraňuje vniknutí chorobných zárodků do rostliny. Rány se na jaře lépe zahojí. Zabráníme tím vzniku nákaz bakteriemi nebo plísněmi. Strom bude zároveň chráněn před vysoušením. / Arbosan smola v tube so špongiou je určená na potieranie rán pri očkovaní a pri všetkých ostatných druhoch poškodení na stromoch a kríkoch, ktoré zabraňujú vniknutiu chorobných zárodkov do rastliny. Rany sa na jar lepšie zahoja. Zabránime tým vzniku nákaz baktériami alebo plesňami. Strom bude zároveň chránený pred vysúšaním.

Bio Plantella BALZÁM NA LISTY

· 200 ml · Chrání, čistí a dodáva lesk listům všech druhů pokojových a balkonových rostlin, které mají hladké listy. / Chráni, čistí a dáva lesk listom všetkých druhov izbových a balkónových rastlín, ktoré majú hladké listy.


Bio Plantella ŽLUTÉ LEPOVÉ DESKY / ŽLTÉ LEPOVÉ DOSKY · 10 kusů / 10 kusov · Pro mechanické hubení mšic a ostatních škůdců v sadu použijeme žluté lepové desky. Vyznačují se žlutou barvou, která přitahuje škůdce, zvláštním lepivým nátěrem, na kterém se škůdci zachytí a jednoduchým použitím. / Pre mechanické hubenie mšíc a ostatných škodcov v sade použijeme žlté lepové dosky. Vyznačujú sa žltou farbou, ktorá priťahuje škodcov, zvláštnym lepivým náterom, na ktorom sa škodci zachytia a jednoduchým použitím.

ŽLUTÉ LEPOVÉ DESTIČKY / ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

· 7 + 3 ks zdarma /7+3 kusov · Vhodné do květináčů, truhlíků, za pomoci přiložených tyček jsou destičky max. účinné (ve výši květiny). /Vhodné do kvetináčov, hrantíkov, za pomoci priložených paličiek sú doštičky max. účinné (vo výške kvetov).

Bio Plantella BÍLÉ LEPOVÉ DESKY

· 10 kusů / 10 kusov · Pro mechanické hubeni škůdců ovoce sněti a hodnocení populací škůdců u švestek a jabloní. Snadné použití, bez ochranné lhůty, a to zejména pro kontrolu napadení ovoce. / Pre mechanické hubenie škodcov ovocia sneti a hodnotenia populacie škodcov sliviek a jabloní. Jednoduché použitie, bez ochrannej lehoty, a to hlavne pre kontrolu ovocia.

13

Bio Plantella OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁS / OBOJSTRANNÝ LEPOVÝ PÁS

· 5m · Pás, oboustranně funkční, který nalepíme okolo kmene, mechanicky zabrání škůdcům k přístupu do koruny stromu. / Obojstranný pás, ktorý nalepíme okolo kmeňa, mechanicky zabránime škodcom v prístupe ku korune.

Bio Plantella PROTEKT

· 1,5 kg · Protekt je ochrana stromů před jarními mrazíky, především v místech s obvykle vysokými teplotami, a také biologická ochrana před různými škůdci stromů, plísňovými onemocněními, mechy a lišejníky. / Protekt je prípravok na ochranu stromov pred jarnými mrazíkmi, predovšetkým v miestach s obvykle vysokými teplotami, a tiež biologická ochrana pred rôznymi škodcami stromov, plesňovými ochoreniami, machom a lišajníkmi. · PROTEKT chrání kmen stromu, před popraskáním kůry a zvyšuje elasticitu. / PROTEKT chráni kmeň stromu, pred popraskaním kôry a zvyšuje elasticitu.


Účinně proti hmyzu! / Účinne proti hmyzu! Effect UNIVERZÁLNÍ INSEKTICID - AEROSOL / UNIVERZÁLNY INSEKTICÍD – AEROSOL

14

· 400 ml, 20% gratis · Aerosol Effect je kontaktní insekticid s okamžitým i prodlouženým působením, určen k hubení much a komárů, účinný je také proti molům, muškám, roztočům a lezoucímu hmyzu (mravenci, rybenky, šváby, rusům, vši a pod.). Vhodný je k použití v otevřených i uzavřených prostorech. S příjemnou repelentní vůní citronely. / Aerosol Effect je kontaktný insekticíd s okamžitým i predĺženým pôsobením, určený k hubeniu múch a komárov, účinný je tiež proti molom, muškám, roztočom a lezúcemu hmyzu (mravce, rybenky, šváby, rusom, a pod.). Vhodný je k použitiu v otvorených i uzavretých priestoroch. S príjemnou repelentnou vôňou citronely. · insekticid se na denním světle rychle rozkládá, proto je potřeba méně větrat / insekticíd sa na dennom svetle rýchlo rozkladá, preto je potreba menej vetrať · osvěží prostor příjemnou vůní / osvieži priestor príjemnou vôňou · nezanechává viditelné stopy / nezanecháva viditeľné stopy

Effect UNIVERZÁLNÍ INSEKTICID - TRIGGER SPRAY / UNIVERZÁLNY INSEKTICÍD - TRIGGER SPRAY

· 500 ml · Insekticid Effect s kontaktním, prodlouženým působením, do 3 měsíců po aplikaci, je určen na hubení všech druhů roztočů a lezoucího hmyzu. Používá se v obývacích prostorách, sklepích, spížích, na terasách, v kempech a v ostatních otevřených a uzavřených prostorách. / Insekticíd Effect s kontaktným, predĺženým pôsobením je určený na hubenie všetkých druhov roztočov a lezúceho hmyzu. Používa sa v obývacích priestoroch, pivniciach, komorách, na terasách, v kempoch a v ostatných otvorených a uzavretých priestoroch. · nezanechává viditelné stopy, nedělá skvrny / nezanecháva viditeľné stopy, nerobí škvrny

80 – 100 ml na 10 l / 80 – 100 ml na 10 l

Effect - UNIVERZÁLNÍ INSEKTICID - KONCENTRÁT / UNIVERZÁLNY INSEKTICÍD KONCENTRÁT

· 100 ml · Effect, insekticid s kontaktním, žaludečním a částečně repelentním účinkem je určen k hubení létajícího a lezoucího hmyzu v obývacích prostorách, spížích a otevřených prostorách (terasy). / Effect, insekticíd s kontaktným, žalúdočným a čiastočne repelentným účinkom je určený k hubeniu lietajúceho (muchy, komáre, mole, mušky a pod.) a lezúceho hmyzu (mravce, rybenky, šváby, blchy, vši a pod.) v obývacích priestoroch, komorách a otvorených priestoroch (terasy). · bez vůně / bez vône · nezanechává viditelné stopy , nedělá skvrny / nezanecháva viditeľné stopy, nerobí škvrny


Účinně proti vosám a sršňům! / Účinne proti osám a sršňom! Vosa obecná může být velmi nebezpečná, především pro lidi s přecitlivělostí na vosy. Dospělá zvířata se živí zvláště nektarem a ostatními rostlinnými šťávami a tím nám způsobují škodu na úrodě. / Osa obecná môže byť veľmi nebezpečná, predovšetkým pre ľudí s precitlivenosťou na osy. Dospelé zvieratá sa živia iba nektárom a ostatnými rastlinnými šťavami a tým nám spôsobujú škodu na úrode.

Effect - aerosol PROTI VOSÁM A SRŠŇŮM / aerosol PROTI OSÁM A SRŠŇOM

· 750 ml · insekticid ve formě rozprašovače. Vzhledem k tomu, že aerosol aplikuje aktivní látku až do vzdálenosti 4-6 m, je možné hnízdo postříkat z větší vzdálenosti. / insekticíd vo forme rozprašovača. Vzhľadom k tomu, že aerosol aplikuje aktívnu látku až do vzdialenosti 4-6 m, je možné hniezdo postriekať z väčšej vzdialenosti. · obsahuje odpuzovač, zamezující návratu hmyzu na ošetřený povrch / obsahuje odpudzovač, zamedzujúci návratu hmyzu na ošetrený povrch · prostředek obsahuje také přísadu aroma osvěžující vzduch / prostriedok obsahuje tiež aromat. prísadu osviežujúcu vzduch · okamžité působení / okamžité pôsobenie · prodloužené působení / predĺžené pôsobenie · bezpečné a jednoduché použití / bezpečné a jednoduché použitie

Effect LAPAČ NA VOSY A SRŠNĚ / LAPAČ NA OSY A SRŠNE

Effect nástraha na vosy a sršně je určena k přírodní ochraně před vosami nebo sršněmi. K lapači je přibalen sáček s přírodní vábivou návnadou ve formě prášku, který rozpustíme ve vodě. Jeden sáček vábicí návnady vábí vosy i sršně přibližně po dobu jednoho měsíce. / Lapač na osy a sršne Effect je určený na prírodnú ochranu proti osiam a sršňom. Lapač obsahuje vrecko s prírodnym atraktantom vo forme prášku, ktorý rozpustíme vo vode. Jedno vrecúško láka osy i sršne približne jeden mesiac. · 1 nástraha a 1 sáček atraktantu (15 g) / 1 návnada a 1 vrecúško atraktantu (15 g) · Zcela přírodní ochrana, bez insekticidů / Úplne prírodná ochrana, bez insekticídu · Působí po dobu jednoho měsíce / Pôsobenie jeden mesiac · Možnost nákupu dodatečné náplně / Možnosť zakúpenia náhradného plnenia

Effect – NÁSTRAHA NA ŠVÁBY

Účinná, jednoduchá a bezpečná Effect nástraha na šváby je určena pro účinnou a dlouhodobou ochranu před šváby, a to především pro druhy švábů (Blattella germanica) a kuchyňských švábů (Blatta orientalis). Nástraha se používá pro odhalení a hubení švábů, určení výskytu a/nebo na zjištění účinnosti dezisenkce. Nástrahu složíme z přiloženého domečku, na kterém je naneseno lepidlo, a kam umístíme zvláštní tabletu, která přiláká šváby. / Effect nástraha na šváby je určená pre účinnú a dlhodobú ochranu pred švábmi, a to predovšetkým pre druhy švábov (Blattella germanica) a kuchynských švábov (Blatta orientalis). Nástraha sa používa pre odhalenie a hubenie švábov, určeniu výskytu a/alebo na zistenie účinnosti dezinsekcie. Nástrahu zložíme z priloženého domčeku, na ktorom je nanesené lepidlo, a kam umiestnime zvláštnu tabletu, ktorá priláka šváby.

15


Účinně proti mravencům! / Účinne proti mravcom! Effect - FARACID proti mravencům – faraonům / FARACID proti mravcom – faraónom

· 500ml · speciální insekticid s kontaktním dlouhodobým, prodlouženým působením k hubení mravenců faraonů je účinný prostředek působící okamžitě. / Špeciálny insekticíd s kontaktným dlhodobým, predĺženým pôsobením k hubeniu mravcov faraónov je účinný prostriedok pôsobiaci okamžite. · nezanechává viditelné stopy a nedělá skvrny / nezanecháva viditeľné stopy a nerobí škvrny · speciální výrobek vhodný pro větší a těžko přístupné povrchy (stěny, rohy...) / špeciálny výrobok vhodný pre väčšie a ťažko prístupné povrchy (steny, rohy...) · zpožd’ující efekt

Effect - NÁSTRAHA proti mravencům / NÁSTRAHA proti mravcom

· 2 kusy / 2 ks · prodloužené působení umožňuje vyhubení celého hnízda a ne úhyn pouze jednoho mravence / predĺžené pôsobenie umožňuje vyhubenie celého hniezda a nie úhyn iba jedného mravca · ochranný obal chrání člověka a zvířata před stykem s aktivní látkou / ochranný obal chráni človeka a zvieratá pred stykom s aktívnou látkou

16

Effect - INSEKTICID proti mravencům / INSEKTICÍD proti mravcom

· 200 ml · Kontaktní insekticid neškodný okolí, zaručující účinné hubení mravenců a dlouhodobou ochranu prostorů před nimi. / Kontaktný insekticíd neškodný okoliu, zaručujúci účinné hubenie mravcov a dlhodobú ochranu priestorov pred nimi. · speciální výrobek vhodný pro větší a těžko přístupné povrchy (stěny, rohy...) / špeciálny výrobok vhodný pre väčšie a ťažko prístupné povrchy (steny, rohy...) · bezpečný pro člověka a teplokrevná zvířata / bezpečný pre človeka a teplokrvné zvieratá · nezanechává viditelné stopy a nedělá skvrny / nezanecháva viditeľné stopy a nerobí škvrny

Který Effect bych měl proti mravencům použít? / Ktorý Effect by som mal proti mravcom použiť? Výrobek Effect Výrobok Effect

Který problém řeší? Jaký je jeho účinek? Ktorý problém rieši? Aký je jeho účinok?

Faracid proti mravencům – faraonům

· specializovaný k hubení mravenců faraonů / špecializovaný k hubeniu mravcov faraónov · působí okamžitě a také opožděně, protože aktivní látka působí ještě 3 měsíce po aplikaci / pôsobí okamžite a tiež oneskorene, pretože aktívna látka pôsobí ešte 3 mesiace po aplikácii · nakažený mravenec odnese látku také do hnízda / nakazený mravec odnesie látku aj do hniezda

Insekticid · k hubení všech druhů mravenců / na hubenie všetkých druhov mravcov proti mravencům · působí okamžitě a také zpožděně, protože aktivní látka působí ještě 3 měsíce po aplikaci / pôsobí okamžite a tiež oneskorene, pretože aktívna látka pôsobí ešte 3 mesiace po aplikácii · nakažený mravenec odnese látku také do hnízda / nakazený mravec odnesie látku aj do hniezda Nástraha proti mravencům

· k hubení celých mravenčích hnízd / k hubeniu celých mravčích hniezd · návnada má opožděný účinek, je ve formě mikro-granulí, které mravenec odnese do hnízda, a tím celé hnízdo zničí / návnada má oneskorený účinok, je vo forme mikro-granulí, ktoré mravec odnesie do hniezda, a tým celé hniezdo zničí


Účinně proti molům! / Účinne proti moliam! Znaky přítomnosti housenek: / Znaky prítomnosti húseníc: · Zámotky / Zámotky · Zbytky kukel / Zvyšky kukiel · Výkaly hmyzu / Výkaly hmyzu · Mouka je ztvrdlá do hrudek / Múka je stvrdnutá do hrudiek · Zbytky obalů vajíček / Zvyšky obalov hmyz. vajíčok

Effect - lapač PRO KUCHYŇSKÉ MOLY / feromón. LAPAČ NA KUCHYN. MOLY · · · · · ·

neobsahuje insekticidy, / neobsahuje insekticídy, dlouhodobá ochrana(feromony se uvolňují 3 měsíce), / dlhodobá ochrana (feromóny sa uvoľňujú 3 mesiace), ochrana je mechanická / ochrana je mechanická bezpečná pro člověka a teplokrevná zvířata / bezpečná pre človeka a teplokrvné zvieratá bez typické vůně / bez typickej vôni domeček lze libovolně postavit a přizpůsobit prostoru / domček sa dá ľubovoľne postaviť a prispôsobiť priestoru

Effect – lapač NA ŠATNÍ MOLY / lapač NA ŠATNÍKOVÉ MOLE

· Lapač je určen k účinné a dlouhodobé přirozené ochraně tkanin a kožichů před šatními moly. Slouží především k monitoringu. Je vhodný k použití ve skříních, prádelnících, kufrech i na cestách. / Lapač je určený k účinnej a dlhodobej prirodzenej ochrane tkanín a kožuchov pred šatníkovými moľami. Slúžia predovšetkým k monitoringu. Je vhodný k použitiu v skriniach, prádeľníkoch, kufroch i na cestách. · Lapač je mechanický, uživatelsky příjemný, bez vůně a zápachu, bezpečný pro člověka a teplokrevná zvířata. / Lapač je mechanický, užívateľsky príjemný, bez vône a zápachu, bezpečný pre človeka a teplokrvné zvieratá.

17

Účinně proti mouchám! / Účinne proti muchám! Moucha domácí je nejčastějším škůdcem ve chlévech. Přenáší viry, bakterie, plísně, protozoy, nematody. Přítomnost much může také způsobit zvýšený výskyt diarey, otravy z potravin, tuberkulózy, parazitních červů a ostatních. / Mucha domáca je najčastejším škodcom v chlievoch. Prenáša víry, baktérie, plesne, nematódy. Prítomnosť múch môže tiež spôsobiť zvýšený výskyt diarey, otravy z potravín, tuberkulózy, parazitných červov a ostatných.

Effect MUCHOLAPKA V ROLI / MUCHOLAPKA V PÁSU · ·

· · ·

1 role (25 cm x 10 m) připravena ze speciálních lepidel, velmi trvanlivých ve vnějších podmínkách (teplota, vlhkost) minimálně tři měsíce / pripravená zo špeciálnych lepidiel, veľmi trvanlivých vo vnútorných podmienkach (teplota, vlhkosť) minimálne tri mesiace bílý podklad s vytištěnými mouchami hmyz velmi láká / biely podklad s vytlačenými muchami hmyz veľmi láka na celý povrch role se přilepí až 42.000 much / na celý povrch rolky sa prilepí až 42.000 múch používá se v obytných domech, chlévech, sklenících, skladech, zejména tam, kde je více hospodářských zvířat, ovocných sadů a skleníků / používa sa v obytných domoch, chlievoch, skleníkoch, skladoch, najviac tam, kde je viac hospodárskych zvierat, ovocných sadoch a skleníkoch


BIOTOLL Ochrana před hmyzem s dlouhodobým účinkem! / BIOTOLL Ochrana pred hmyzom s dlhodobým účinkom! I když se zdá, že je náš domov čistý a bez hmyzu, je hmyz obvykle vždy někde nablízku. Skrývá se za stěnami, v rozích, izolaci … K tomu abychom byli před ním v naprostém bezpečí si pomáháme vhodnou ochranou. / Aj keď sa zdá, že je náš domov čistý a bez hmyzu, je hmyz obvykle vždy niekde nablízku. Skrýva sa za stenami, v rohoch, izolácii … K tomu aby sme boli pred ním celkom v bezpečí si pomáhame vhodnou ochranou.

Univerzální insekticid s rozprašovačem / Univerzálny insekticíd s rozprašovačom · · · · ·

500ml Účinná a dlouhodobá ochrana / Účinná a dlhodobá ochrana Biologicky rozložitelný / Biologicky rozložiteľný Bez skvrn a zápachu / Bez škvŕn a zápachu Na vodní bázi, bezproblémové použití např. na stěnách, zdech / Na vodnej báze, bezproblémové použitie napr. na stenách

Insekticidní prášek proti vosám / Insekticídny prášok proti osám · · 18 · · ·

170 g Učinná a bezpečná ochrana / Účinná a bezpečná ochrana Připraveno k okamžitému použití / Pripravené k okamžitému použitiu Bezpečné pro lidi i teplokrevná zvířata / Bezpečné pre ľudí aj teplokrvné zvieratá Bez zápachu / Bez zápachu

Faracid ·

500 ml

Insekticid proti mravencům – rozprašovač / Insekticíd proti mravcom – rozprašovač ·

200ml

Prášek proti mravencům / Prášok proti mravcom ·

100 g, 300 g

Mucholapka / Mucholapka jednoduché, osvědčené a praktické řešení problémů s mouchami / jednoduché, osvedčené a praktické riešenie problémov s muchami, komármi, ... doma. · 100ks

Myši a potkani? Ne, děkuji! / Myši a potkany? Nie, ďakujem! Všeobecné přednosti výrobků / Všeobecné prednosti výrobkov: · Účinné substance v různých formulacích: BROMADIALON / Účinné substancie v rôznych formuláciách: BROMADIALON · Přídana látka BITREX ® - zvýší bezpečnost / Pridaná látka BITREX ® - zvýši bezpečnosť · Různé formy - umožní řešení v různých situacích / Rôzne formy – umožnia riešenie v rôznych situáciach · Přísada atraktantů - zvýší přitažlivost návnad / Prísada atraktantov – zvýši príťažlivosť návnad · Rukavice - zvýší bezpečnost, umožní jednodušší zacházení / Rukavice zvýšia bezpečnosť, umožnia jednoduchšie zachádzanie · Bezpečné pro necílové druhy / Bezpečné pre necieľové druhy

Ratimor měkká návnada

Ratimor granule

· 125 g, 250 g · Velmi vhodná v případě, kdy mají hlodavci k dispozici velké množství ve volné přírodě se vyskytující potravy. / Veľmi vhodná v prípade, kde majú hlodavce k dispozícii veľké množstvo vo voľnej prírode sa vyskytujúcej potravy.

· 250 g, 500 g · Jsou vhodné především z důvodu dobré chuti / Sú vhodné predovšetkým z dôvodu dobrej chuti · Velmi přitažlivé pro myši z důvodu vyššího obsahu obilí / Veľmi príťažlivé pre myši z dôvodu vyššieho obsahu obilia

Ratimor obilná nástraha

Ratimor parafínové bloky

· 125 g, 500 g · Obilná nástraha je vhodná zvláště pro použití ve sklenících a zemědělských provozovnách / Obilná nástraha je vhodná zvlášť pre použitie v skleníkoch a hospodárskych prevádzkach · Směs obilí je pro hlodavce velice lákavá / Zmes obilia je pre hlodavce veľmi lákavá

· 250 g · Bloky pro veškeré povětrnostní podmínky. Vysoká odolnost proti všem vlivům okolí. Vhodné jsou k použití především ve vlhkém prostředí / Bloky pre všetky poveternostné podmienky. Vysoká odolnosť proti všetkým vplyvom okolia. Vhodné sú k použitiu predovšetkým vo vlhkom a mokrom prostredí · Vysoká odolnost proti vlhkosti / Vysoká odolnosť proti vlhkosti


Nové, účinné a naprosto bezpečné řešení! / Nové, účinné a celkom bezpečné riešenie! Myš domácí (Mus musculus) patří k závažnějším ekonomickým škůdcům. Živí se potravou domácích zvířat a lidí. Ve výkalech se často objevují bakterie, způsobující otravy. K nejznámějším patří baktere Salmonella. Jejich stálé hlodání způsobí škodu např. na elektrickém vedení. / Myš domáca (Mus musculus) patrí k závažnejším ekonomickým škodcom. Živí sa potravou domácich zvierat a ľudí. Vo výkaloch sa často objavujú baktérie, spôsobujúce otravy. K najznámejším patrí baktéria Salmonella. Ich stál hlodanie spôsobí napr. škodu na elektrickom vedení.

Nejvhodnější nástraha pro životní prostředí a obydlí! / Najvhodnejšia nástraha pre životné prostredie a obydlie! Effect Rodent PARAFÍNOVÉ BLOKY ·

250 g

Effect Rodent GRANULE ·

250 g

Effect Rodent MĚKKÁ NÁSTRAHA / MÄKKÁ NÁSTRAHA ·

125 g, 250 g

Měkká nástraha pro veškeré druhy prostředí a prostory, také tam, kde je dostatek ostatní potravy / Mäkká nástraha pre všetky druhy prostredí a priestory, tiež tam, kde je dostatok ostatnej potravy

ODENT

Effect R

Bez přímého kontaktu s nástrahou. / Bez priameho kontaktu s nástrahou. Parafínové bloky pro vlhké prostředí a prostory / Parafínové bloky pre vlhké prostredie a priestory

Granule pro veškeré druhy prostředí a prostory / Granule pre všetky druhy prostredí a priestory

Effect Rodent BOX s MĚKKOU NÁSTRAHOU / z MÄKKOU NÁSTRAHOU

Effect Rodent BOX s PARAFINOVÝMI BLOKY / s PARAFÍNOVÝMI BLOKMI

· 1 nástraha

· 1 nástraha

BOX

19

Effect Rodent box je speciální uzavřená past na myši s nastavenou účinnou nástrahou pro spolehlivou ochranu našeho obydlí před myšmi. Box jednoduše umístíme v místech, kde se myši vyskytují a necháme jej působit. / Effect rodent box je špeciálne uzavretá pasca na myši s nastavenou účinnou návnadou pre spoľahlivú ochranu nášho obydlia pred myšami. Box jednoducho nastavíme v miestach, kde sa myši vyskytujú a necháme ho pôsobiť. měkká nástraha do každého prostoru, zejména tam, kde je dostatek ostatní potravy; / mäkká nástraha do každého priestoru, najmä tam, kde je dostatok ostatnej potravy; parafinové bloky do vlhkých a mokrých prostorů. / parafínové bloky do vlhkých a mokrých priestorov.

· · ·

obsahuje nejnovější a nejbezpečnější aktivní látku difenacoum s přídavkem atraktantů / obsahuje najnovšiu a najbezpečnejšiu aktívnu látku difenacoum s prídavkom atraktantov prokazatelně nejúčinnější forma rodenticidů / preukázateľne najúčinnejšia forma rodenticídov velmi jednoduchý k použití / veľmi jednoduchý na použitie


Marketingová podpora

Marketingová podpora

20

Unichem si uvědomuje, že i velmi dobrý výrobek vyzní naprázdno bez správné marketingové podpory. Oddělení marketingu proto dbá o inovativní mediální podporu svých výrobků. Základem většiny marketingových materiálů je jejich vzdělávací obsah, čímž si přejeme usnadnit zákazníkům rozhodnutí a pomáhat jim při správném použití zvoleného výrobku. Kromě reklam v různých časopisech a ostatních tištěných médiích, na TV a venkovních plakátových plochách připraví Unichem každým rokem také nový promoční materiál – počínaje plakáty a skládačkami, až k tématicky vzdělávacím letákům.

Unichem si uvedomuje, že bez správnej marketingovej podpory nemá ani ten najlepší výrobok nádej na úspech. Oddelenie marketingu sa preto stará o inovatívnu mediálnu podporu svojich výrobkov. Väčšina materiálov sa zakladá na vzdelávacom obsahu, čím chceme zákazníkom uľahčiť rozhodnutie a pomôcť im pri správnom používaní zvoleného výrobku. Okrem reklamy v rozličných časopisoch a ostatných tlačených médiách, v TV a vonkajších plagátových miestach, pripravuje Unichem každý rok aj nový propagačný materiál – od plagátov a prospektov po tematické vzdelávacie letáky.

Unichem také aktivně pečuje o uspořádání prodejního místa. Každé prodejní místo má svůj plán umístění výrobků a planogram vystavení výrobků Unichemu. O uspořádání výrobků pečují kromě prodejního personálu v obchodě také obchodní reprezentanti firmy Unichem. Firma je také aktivní při zajišťování atraktivních akčních displejů a stojanů, jeho profesionálně vyškolení pracovníci pravidelně organizují navíc promoce svých výrobků.

Unichem sa aktívne stará aj o úpravu predajného miesta. Každé predajné miesto má svoj plán umiestnenia a plán rozmiestnenia výrobkov Unichem. O umiestnenie výrobkov sa okrem personálu predajne starajú aj obchodní zástupcovia spoločnosti Unichem. Spoločnosť je aktívna aj pri zabezpečovaní atraktívnych akciových displejov a panelov, pravidelne realizuje aj reklamné akcie svojich výrobkov, ktoré organizujú špeciálne vyškolení pracovníci.


Uspořádané prodejní místo / Usporiadané predajné miesto

Uspořádané prodejní místo – o uspořádání výrobků Unichem pečují kromě prodejního personálu v obchodě také obchod. zástupci fy Unichem. / Usporiadané predajné miesto – o usporiadaní výrobkov Unichem sa starajú okrem predajového personálu v obchode aj obchod. zástupcovia fy. Unichem.

21

Displej pro akční prodej a přestavitelný kovový stojan pro speciální nabídky. / Displej pre akčný predaj a prestaviteľný kovový stojan pre špeciálne ponuky.


Prezentace / Prezentácia

Prezentace výrobků firmy Unichem na prodejním místě. / Prezentácia výrobkov Unichem na predajnom mieste. 22

Plánogramy / Plánogramy Každé prodejní místo má svůj plán umístění a planogram vystavení výrobků firmy Unichem. / Každé predajné miesto má svoj plán umiestnenia a plánogram postavenia Unichemových výrobkov.


Prezentační materiál / Prezentačný materiál

23

Prezentační materiál představuje účinnou marketingovou podporu výrobkům firmy Unichem. / Prezentačný materiál predstavuje účinnú marketingovú podporu výrobkom firmy Unichem.

Reklama

Unichem svoje výrobky aktivně inzeruje v mnoha časopisech obecného využití. / Unichem svoje výrobky aktívne inzeruje v mnohých časopisoch všeobecného využitia.


24

UNICHEM AGRO CZ s.r.o. Ke Koulce 2, 15000 Praha 5 ฤŒeskรก republika Tel.: + 420 724565724 Fax: + 420 257326556 unichem_agro_cz@volny.cz http://cz.unichem.si

UNICHEM Slovakia s.r.o. Odeskรก 71, Bratislava Slovensko unichem.sk@volny.cz http://cz.unichem.si

Katalog výrobků Unichem  

Ucelené řešení pro nejlépe upravené okolí a obydlí!

Katalog výrobků Unichem  

Ucelené řešení pro nejlépe upravené okolí a obydlí!

Advertisement