Page 1

Til deg som jobber med barn:

DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR


Noen barn Noen barn har det veldig tøft. Likevel er det ikke alltid så lett å oppdage en som sliter i livet. Mange har - over tid - blitt flinke til å skjule sin tøffe hverdag for andre. Men på trening kan det tenkes at noen signaler slipper ut. Kanskje ser du at noen sliter på en litt annen måte enn andre. Kanskje er det bare du som ser det. Du kan være Den ene.


DU KAN VÆRE DEN ENE

Som trener i barneidretten møter du alle typer barn - med ulik forutsetning og bakgrunn for å delta på trening. Det de har til felles er at de ønsker å bli sett, ha en god opplevelse og bidra inn i fellesskapet. Du som trener kan bidra til at ALLE går hjem fra trening med en følelse av å bli sett.

Vi tror du selv vet hva som må til. Du trenger ingen forklaring på hva det betyr å være en betydningsfull voksen for et barn som strever. Du trenger bare raushet til å se bakenfor den utagerende jenta eller den stille, innesluttede gutten. Og du trenger en god porsjon tålmodighet for å støtte de som utfordrer deg med sin adferd, de som aldri har med seg alt nødvendig utstyr - og som kanskje etter hvert, uten at noen egentlig merker det, slutter å komme på trening.

Foto: istock

Du vet hva det vil si å være en rollemodell. Sannsynligvis føler du ansvaret vi alle har for hverandres barn - om mulig enda sterkere enn de fleste av oss. Derfor er du så viktig.


«Det viktigste er å få dem til å forstå at de er likt. Når vi mennesker blir likt, vokser vi. Det er med på å inspirere de unge til å yte mer og ville være bedre.» Marco Elsafadi, spesialrådgiver og tidl. landslagsspiller i basketball


Alltid på banen Enten du blåser i fløyta på trening, henter minstemann i barnehagen eller er i butikken for å handle mat, er du i en særstilling som trener. For som rollemodell er du alltid på banen. Bare ved å hilse eller stoppe opp for en liten hyggelig prat, kan du redde verden for en ensom sjel. Kanskje var din lille oppmerksomhet den eneste positive opplevelsen dette barnet fikk den dagen. I slike situasjoner er du ofte mer betydningsfull enn du kanskje har tenkt. For som oftest er det egentlig ikke mye som skal til for å styrke et barns selvbilde. Vi håper du vil klikke deg inn på www.denene.no hvor vi har samlet eksempler på flere relevante problemstillinger, også med tanke på forholdet mellom trener og foreldre - og den viktige rollen de spiller for barneidretten.


Noen nyttige

DEN ENE- tips

SE LYTT GI FORSTÅ

Å bli lagt merke til og husket, føles verdifullt. Ha blikkontakt, og bruk barnets navn med respekt.

Lytt til hva barnet forteller deg, og anerkjenn barnets opplevelse uten å avbryte eller korrigere.

Å gi handler om å være inkluderende. Selv i konkurranseutsatte aktiviteter er det mulig å se en styrke i alle.

Vis interesse. En forståelsesfull voksen tør å spørre hvordan et barn har det – og tåler svaret.

SETT GRENSER Barn blir trygge når voksne er trygge og tydelige. Vis omsorg gjennom grensesetting og rettferdighet.


Et fellestrekk hos barn som har hatt det vanskelig i oppveksten, men som likevel har klart seg bra: De har hatt et bånd til minst én trygg voksen - ikke nødvendigvis en av foreldrene eller en fagperson, men kanskje en nabo, en tante, faren til en kamerat. Eller en trener. De har hatt Den ene.

Mer informasjon og eksempler på relevante tiltak og aktiviteter, samt en film om trenerrollen finner du på: www.denene.no

Alle bilder i heftet er illustrasjonsfoto. Personer i bildene har ingen tilknytning til innholdet. Foto: Tine Poppe og Grüner Fotball (s.6) Heftet er utgitt av UNICEF Norge 2012.

Den ene sportshefte