Page 1


Smanjimo rizike u vanrednim situacijama  
Smanjimo rizike u vanrednim situacijama  

Neke katastrofe ne možemo spriječiti, ali posljedice možemo umanjiti.