Page 1

2013. január

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

1. oldal

2013. január

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

1. szám

Kedves Kollégák! Tisztelt Partnerek! Köszöntöm Önöket az Új Esztendő első napjaiban az Óbudai Egyetem Hírmondójának 2013-tól elektronikus formában megjelenő, az interneten keresztül terjesztett első számával. Önök egy színvonalas képzést nyújtó, népszerű felsőoktatási intézmény kiadványát tartják kezükben, mely hónapról hónapra betekintést nyújt az egyetemünk mindennapi életébe. Egyetemünket – mely szellemi örököse a 600 éve, 1410. augusztus 1-jén újjáalapított középkori Óbudai Egyetemnek – a tradíciók ápolása, a haladás és a fejlődés nyomon követése jellemzi. Büszkén valljuk magunkat az 1879-ben alapított, majd megújult Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola jogutódjaként. Egyetemünk a teljes akadémia program lehetőségét biztosítja az érdeklődők számára a felsőoktatási szakképzéstől az alap- és mesterképzésen át a doktori iskoláig. Intézményünk az ország gazdaságilag fejlett két régiójában, három telephelyen kínálja a továbbtanulni szándékozók számára az „élethosszig tartó” tanulás lehetőségét. Az Óbudai Egyetem képzési programjának fő hangsúlya az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált, minőségi és magas színvonalú alapképzésen van, melyre épülnek a mesterképzési szakok, valamint a doktori iskolák. Az egyetem az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek, a korszerű szakmai és gyakorlati életre közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek alkalmazása között. A gyakorlatorientált oktatási folyamat eredményességét a nemzetközi és hazai versenyeken elért hallgatói sikerek (RECCS Tésztahíd Építő Világbajnokság megrendezése, Design Challenge robotépítő, Mitsubishi-Scholarship, Pneumobil, Shell Eco-marathon, Alternatív Hajtású Járművek versenye, EuroSkill” Mechatronikai Európa Bajnokság, Hajós György Matematikai verseny, PLC és 24 órás programozói versenyt stb.) jelzik.

Egyetemünk az ország azon három intézménye közé tartozik, amelyek a 2012. évi felvételi folyamat keretében növelni tudták a felvett hallgatók számát. Ezen eljárás során egyetemünkre 14.627 fő adta be a jelentkezési lapját. A keresztféléves, a normál és a pótfelvételi eljárás során összesen 4.017 fő került felvételre. A normál eljárás során felvett 3.483 hallgató közül állami ösztöndíjas 2.871 fő, részösztöndíjat 320 fő fogadott el, míg az önköltséges hallgatók száma 292. A mesterképzéseken 132 fővel többen kezdhették meg tanulmányaikat, mint az azt megelőző évben, összesen 438 fő, közülük 17-en Szabadkán, a mérnöktanár-mérnökinformatika kihelyezett szakon. Az állami ösztöndíjas képzésre felvettek rangsorában intézményünk az adott egyetem összlétszámára vetített felvettek számát tekintve az első helyen áll. A 2012. évi normál és póteljárás során a műszaki képzési területre bejutott 13.025 főből az Óbudai Egyetem 3.060 főt vett fel. A 2013/14es tanévben is jó eséllyel indulhatnak intézményünkben a felvételi eljárás során a középiskolák végzettjei. Ehhez hallgatóbarát intézményünk minden segítséget megad. 2013-ban a felvételi az eljárás tudnivalói és a meghirdetett képzéseket tartalmazó egységes szerkezetű felsőoktatási felvételi tájékoztatók a nyomtatott kiadványokat megelőzve elektronikus formában jelentek meg. Az Óbudai Egyetem szeptemberben induló képzési felvehető kapacitásszáma kiemelkedő, 3865 fő. A műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, a pedagógusképzési terület mellett első alkalommal kerül meghirdetésre a természettudományi képzési terület. Ez utóbbin az alkalmazott matematikus mesterszakra várjuk a jelentkezőket! Az újév hajnalán kívánok Önöknek sikerekben bővelkedő, eredményes Új Esztendőt! Kívánom, hogy kitűzött céljaik maradéktalanul teljesüljenek, egészségben és boldogságban teljenek napjaik. Rudas Imre


2. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. január

Óbudai Egyetem az Educatio 2013 kiállításon A 13. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2013. január 18-19-én új helyszínen, a Hungexpo G pavilonjában közel 10.000 m2-en kerül megrendezésre. Az elmúlt évek sikere alapján közel 200 kiállító és a két nap során 30.000 látogató – középiskolás diákok, szüleik, pedagógusok és intézményvezetők – jelenléte várható. Az Óbudai Egyetem a karait és a doktori iskoláit bemutató sorstandján várja az érdeklődőket. A több mint 130 éves iparoktatási és 40 éves felsőoktatási múlttal rendelkező egyetem bemutatja képzési programját, melyekben alap- és mesterképzés, doktori iskola, szakirányú továbbképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szerepel nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában. Az Óbudai Egyetem az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók számára. 12 gyakorlatorientált alapszak (gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki, műszaki menedzser,

kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, mérnök informatikus, könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, műszaki szakoktató) várja az továbbtanulni vágyókat. Az első diplomát sikeresen megszerzőket hét mesterszak (biztonságtechnikai mérnöki, mechatronikai mérnöki, vállalkozásfejlesztés, mérnök informatikus, alkalmazott matematikus, könnyűipari mérnöki, mérnöktanár) és három doktori iskola (Alkalmazott Informatikai, Biztonságtudományi, illetve Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola) színes kínálata várja. A magyar mellett több szakon angol és német nyelvű képzés biztosított a honi és a határon túli középiskolát végzettek számára. Az Oktatási Szakkiállításon az Óbudai Egyetem bemutatkozójára kilátogatók betekintést kaphatnak a hallgatóbarát egyetem mindennapi életébe, megismerkedhetnek a régió egyik meghatározó felsőoktatási intézményének sokszínű képzési palettájával, a hallgatói élettel, a sport-, kulturális- és kollégiumi szolgáltatásokkal. A kiállításon különleges technikai eszközök is bemutatásra kerülnek. Reha Ilona

Tanulmányi kirándulás Az Alba Regia Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzatának szervezésében az intézmény diákjai, és néhányan az oktatók közül december hónapban kiválóan szervezett tanulmányi kirándulás keretében ellátogattak a visontai telephelyű Mátrai Erőműbe. A Zártkörűen működő Részvénytársaság a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége. Fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkező társaság az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A vállalat saját bányáiban, külfejtéses technológiával termelt lignitből állít elő villamos energiát. A magyar nemzetgazdaság villamosenergia-fogyasztásának mintegy 13%-át termeli. Az Észak-Magyarországon végighúzódó közel 1 milliárd tonnás lignitvagyon tartós biztosítékot ad a cég működéséhez és a jövőbeni energetikai fejlesztési terveihez. A tartalmas, szakmai igényű cégbemutatót követően a gyakorlatban is megtekinthettük az erőmű tevékenységét. Nyomon követhettük a villamosenergia-termelés teljes folyamatát, megismerkedhettünk a technológia

sajátosságaival. A kazánok által szolgáltatott nagynyomású, magas hőmérsékletű gőz energiáját a turbógenerátor-gépcsoportok alakítják villamos energiává. A gőzturbinák sátorban helyezkednek el, három-, ill. négyházas kivitelűek. A turbina vég-fokozatáról lejövő gőz kondenzátorokba kerül. Az I-II-IV-V. blokkok kondenzátorainak hűtővize Heller-Forgó féle zárt, léghűtéses tornyokban, a III. sz. blokk kondenzátorának hűtővize pedig mesterséges huzatú, nyitott, vízfilm-hűtéses hűtőtornyokban hűl le.


2013. január

3. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

üzletmenethez megfelelő létszámú és képzettségű munkaerőt biztosítson. Ezért felhívták hallgatóink figyelmét, hogy szívesen fogadják őket szakmai gyakorlatra, és lehetőség van számukra, hogy szakdolgozatukat a társaság által javasolt témákban készítsék el, az általuk kinevezett belső konzulens útmutatásai alapján.

Megtudtuk, hogy az Észak-Magyarországon meglévő, jelentős lignitvagyonra alapozva a társaság az 19982000 években teljesítmény- és élettartam-növelő felújításokat hajtott végre a 200 MW-os blokkoknál, ehhez kapcsoltan környezetvédelmi beruházásokat végzett el: füstgáz-kéntelenítő berendezést épített és a szénellátást biztosító bányászati fejlesztéseket valósított meg. A látogatás során megtekintettük a társaság visontai külszíni bányáját is, ahol az alapanyag, a lignit termelése történik. A bányából szállítószalagon érkezik a lignit a törősorra, majd az erőműbe. A program zárásaként elhangzott, hogy a társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kiegyensúlyozott

A hasznos, a teljes vertikumra kiterjedő bemutatót követően lelkes csapatunk egy rövid túra keretében „meghódította” az ország legmagasabban fekvő pontját. A zord időjárás sem riasztott bennünket el attól, hogy a sikeres nap zárásaként felérjünk a „csúcsra”. Galántai Tamás

Andrej Haščák „Plakátok” című kiállítása az Óbudai Egyetemen Andrej Haščák, a Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Kar Design Tanszékének adjunktusa mutatta be alkotásait az Óbudai Egyetem Bécsi úti aulájában. A kiállítás december 3-ai megnyitóján Dr. Gáti József kancellár köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a kiállítás a két egyetem közötti, immár egy évtizedet meghaladó együttműködése eredményeként jön létre.

tásával működő Vizuális kommunikációs design műterem hallgatóinak munkáit mutatta be. Andrej Haščák „Plakátok” című kiállítását Dr. Kisfaludy Márta egyetemi docens, a Rejtő Sándor Kön�nyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézetének intézetigazgatója mutatta be. Kiemelte, hogy a művész munkáiban a magas esztétikai színvonal tökéletes kompozícióval és színválasztással, valamint fanyar humorérzékkel párosul.

Utalt arra, hogy a most megnyílt tárlatot két korábbi előzte meg. 2005-ben a Művészeti Kar képzőművészeti és formatervezési kiállítása „Alkotások és összefüggéseik” címmel került bemutatásra, melyen a Haščák mű„Eredeti koncepció jellemzi. Ötletes és találó megoldásovészcsalád két generációja képviselte magát. 2006-ban a kat keres, amelyek a XXI. századi információs világunkból „Kommunikációs Design a Kassai Műszaki Egyetemen” merít, illetve mindennapjaink apró jeleit, kódjait óriásmécímű kiállítás Haščák József docens, festőművész irányí- retűvé nagyítva tárja elénk. A vizuális jelrendszerek


4. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

sajátos, kreatív megjelenítését alkalmazza alkotásaiban. Plakátjait a kifejezőeszközök visszafogottsága és tisztasága, az alapszínek és az erős színek használata jellemzi, mint például a fekete, a vörös és a sárga, melyeket egymással és fehérrel kombinál. A figyelemfelkeltő színek nemcsak messziről hatnak, de közelítve új jelentéstartalmakat fedezhetünk fel bennük.

2013. január

A ritmusos rendszerben felépített, hatásos kompozíciók globális világunk bármely szegletében azonos intenzitással hatnak, hisz egyetemes nyelven szól a nézőkhöz. Szívből gratulálunk az itt felsorakoztatott különleges művekhez, melyek hallgatóink számára is sok tanulsággal szolgálnak” – zárta gondolatait Kisfaludy Márta. Reha Ilona

Az órásmesterség kiemelkedő egyéniségei az Óbudai Egyetemen A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma az Óbudai Egyetemmel együttműködve december 18-án rendezte meg az „Órásmesterség régen és ma” című nagysikerű programját. Prof. Dr. Réger Mihály tudományos rektorhelyettes köszöntője után, a rendezvény házigazdája, Dr. Kutor László egyetemi docens, a fórum elnöke „Az órásmesterség, mint a kézművesség csúcsa a fejlett mérnökség és a számítástechnika bölcsője” címmel tartott bevezető előadását Krasznai Mihályné könyvtáros, az egyetem nyugalmazott könyvtárvezetője „Órásképzés története Magyarországon” témájú prezentációja követte. A Fórumon a hazai órásság kiemelkedő mesterei – Tiszeker Ottó, Kovács Jenő, Vályi Huba – valamint Saly Noémi történész bemutatóit követően Becsei Áron órakészítő mester „Órásmesterség ma” című előadása zárta az eseménysorozatot. Becsei Áron 1979-ben Budapesten született egy órás dinasztia harmadik generációja tagjaként. Órák között nőtt fel, így érthető módon az érettségit követően a Budapesti Szolgáltató és Kézművesipari Szakképző Iskola Órás képzését végezte el. 2000-től édesapja mellett kisebb-nagyobb javítási munkákat vállalt gyakorlati tapasztalatokat szerezve. Tudásának elmélyítése érdekében beiratkozott az Óbudai Egyetem jogelődje, a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar CAD/CAM szakirányú képzésére.

2005-ben szakdolgozatához az alapot a Tourbillon órája adta, amit a főiskolán elsajátított tervezéssel és az évek során a családban és a szakiskolában megtanult kivitelezéssel állított elő. A diplomamunkájával a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara szakdolgozat pályázatát nyerte meg. Első saját tervezésű és kivitelezésű órája 2003-ban készült, mely egy miniatűr dupla ingás Zappler asztali óra volt. Első komplikált órája, a Tourbillon No. 1, másfél éves munka eredményeként született meg. Ebben az utazó órában megtalálható többek között naptár, holdfázis mutató, járástartalék-kijelző, hőmérő és világóra. 2005. áprilisában a Baselworld kiállításon a Tourbillon No. 1. óráját bemutatta a Svájci Független Órakészítők Akadémiájának, akik felvették tagjelöltjei közé. Áron a 2007-es Baselworld kiállításon kiállította Tourbillon No1. és Minature Zappler óráit. 2008-ban készült el az első Bexei karóra, a 2008-as Baselworld kiállításon bemutatott PRIMUS, az első BEXEI tourbillion karóra, egy különösen komplikált, egyedülálló szerkezettel.


2013. január

5. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2009. januárjában Japánban, az első Nemzetközi Tokiói Órakiállításon, majd áprilisban a Baselworld 2009-es kiállításon került bemutatásra Tourbillon No. 2. utazóóra, melynek eredményeképpen – egyetlen magyarként – Becsei Áront az a Svájci Független Órakészítők Akadémiája tagjává választotta. 2010. áprilisban Magyarországon először lettek bemutatva időmérői. 2011 márciusában Baselworld kiállításon Becsei Áron kiállította új karóra kollekciója egyik darabját, a Bexei Dignitas Power Reserve modellt. Azóta időmérői bemutatkoztak be Kínában az AHCI China Tour állomásain Pekingben és Hong-Kongban. 2012. tavaszán Áron Tourbillon No 1. órája elnyerte a „Magyar Kézműves Remek 2012” címet. Az Informatika Történeti Fórum decemberi előadását az Óbudai Egyetem aulájában kiállítás egészítette ki, mely a látogatók megtekinthették Kutor László órásszerszám gyűjtését, gyönyörködhettek a Becsei család antik óragyűjteménye darabjaiban, valamint Áron díjnyertes óracsodáiban. Nagy Krisztina

Nemzetközi és tudományos élet hírei XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia az Óbudai Egyetemen A 2013. évi házi Tudományos Diákköri Konferencia eredményei rendre megelőzik az elmúlt évek „mérőszámait”: 27 szekcióban 177 dolgozat született 242 hallgató közreműködésével. A hagyományos tudományterületű szekciók mellett újakat is teremtett az egyetem, ilyen például a „Biogáztechnológia Szekció” vagy a hosszú idő után újra megrendezett „Robotosított hegesztéstechnológia Szekció”. A bírálóbizottságok összesen 90 dolgozatot jelöltek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, így intézményünk remélhetőleg eredményesen fog teljesíteni a 2013-ban megrendezésre kerülő OTDK-n. Érdemes megjegyezni, hogy az OTDK eredmények alapján is rangsorolják a felsőoktatási intézményeket, így fontos, hogy felkészült, szakmailag erős hallgatóink jól „vizsgázzanak” a megmérettetésen. Néhány érdekes adat a házi diákköri konferenciáról. Borbély Endre, az ETDT elnöke idén huszadik alakalommal szervezte, felügyelte az intézményi TDK konfe-

renciát. Az idén Dr. Molnár András volt a legaktívabb konzulens, összesen 10 dolgozat elkészítését segítette. A „legeredményesebb” oktatónk Dr. Vámossy Zoltán volt, aki 9 dolgozatot konzultált és a tanítványai 4 első, 1 második helyezést, valamint 3 különdíjat gyűjtöttek be. Az összesített eredményeket az alábbi táblázat szemlélteti. Szekciók Előadás Hallgató OTDK száma jelölés AREK 2 10 15 2 BGK 7 52 63 22 KVK 6 31 48 18 KGK 4 29 39 12 NIK 4 27 47 18 RKK 4 28 30 18 Összesen: 27 177 242 90 Kar

Kuti János


6. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. január

Megújuló energiaforrásokat kutató laboratóriumok az egyetemen

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Óbudai Egyetem 280.797.320 forint támogatást nyert a KMOP 4.2.1/B-10-2011-0005 „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt során olyan megújuló energiák oktatásával és kutatásával foglalkozó laboratóriumok, oktatási terek létrehozása valósult meg, amelyek megfelelő háttér-infrastruktúrát biztosítanak az egyetemen folyó képzéshez, valamint alkalmasak lehetnek a régióban működő akadémiai kutatóműhelyek és innovatív vállalkozások számára is. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés a műszaki képzés és kutatás – azon belül is az energiaipari, mint kiemelt iparágat érintő – feltételeinek javítását támogatja, hosszú távon a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztését is megcélozta. Az intézmény a projekt keretében az Óbudai telephelyen kilenc új laboratóriumot alakított ki: Kültéri napelem és napkollektor laboratórium, Környezeti hatások kutató és oktató laboratórium, Ózonállóság vizsgáló laboratórium, Spektrális sugárzások laboratórium, Napelemek alkalmazását kutató és oktató laboratórium, Szélerőmű vizsgálati laboratórium, Napkollektor laboratórium, Biogáz laboratórium, Infokommunikációs laboratórium.

A megvalósított oktató és kutató laboratóriumok az országban egyedülállóak abban a tekintetben, hogy öregítéses, valamint környezetállósági vizsgálatokra egyaránt alkalmasak. A laboratóriumok kialakításán felül az Óbudai Egyetem és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar saját forrásait felhasználva felújíttatta az épület közösségi tereit, illetve megújult a bejárat is, ahol két – egy robogó és egy elektromos autó töltésére alkalmas – E-Mobility töltőállomást hoztak létre. Az eszközhöz különleges, az épület kialakításához illeszkedő flexibilis napelemtáblák biztosítják az energiát. Ezzel a hallgatók méréseket végezhetnek a villamos járművek töltését illetően is. A projekt általános célja volt, hogy az egyetem a megújuló energiaforrások (nap-, a szél- és a bioenergia) gyakorlati képzésével, oktatásával, kutatásával kapcsolatos mérőeszközök, laboratórium infrastruktúra fejlesztésével a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, versenyképes szolgáltatást legyen képes nyújtani. A pályázat kapcsán az egyetem 2013. január 24-én tartja sajtótájékoztatóval egybekötött projektzáró rendezvényét 10.00 órai kezdettel a Budapest, III. kerület, Szőlő u. 4. szám alatti épületének I. emeletén. Nagy Krisztina


2013. január

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

7. oldal

Hírek röviden Véradó mozgalomért Ezüst Emlékérem A véradás jelentősége az Óbudai Egyetemen széles körben ismert, ennek megfelelően félévente legalább 4 alkalommal kerül megrendezésre az egész napos véradó program. Már harmadik éve Kuti János szervezi ezeket az eseményeket. Összesen 24 alkalommal volt véradás a különböző telephelyeinken Óbudától Székesfehérvárig, melynek során az elmúlt időszakban közel 1600 fő adott vért. Kuti János maga is tízszeres véradó.

Az Önkéntes Véradások szervezésének elismeréséül a Vöröskereszt 2012. november 30-án a Magyar Vörös Kereszt Ezüst Emlékérmet adományozott Kuti Jánosnak. Az átadó gálára a Stefánia palotában került sor, ahol többszörös – köztük 150 szeres – önkéntes véradókat is köszöntöttek. Gratulálunk a kimagasló elismeréshez, eredményes további szervezőmunkát kívánunk!

Bánkis karácsony A Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére az elsőéves hallgatók egy-egy játékot vittek magukkal a Gólyatáborba, mely nagylelkű adományokat és a Mikulásnap bevételét, 60 ezer forintot a bakonybánki óvodásoknak szántak. December 12-én a kar dékánja és a HÖK képviselői személyesen adták át ajándékukat. A küldöttséget a községházán Kovács Kálmán polgármester, Major László alpolgármester és Nebehaj László képviselő fogadta, később csatlakozott hozzájuk Turay Attila, a Bánki Donát Műszaki Egyesület elnöke is. Az óvodában a gyerekek énekkel, versekkel köszönték meg az ajándékokat.

Nyugdíjas kollégák és az aktív dolgozók számára karácsonyi ünnepséget rendezett a kar. A már nyugdíjban lévők kihasználták az alkalmat, hogy rég nem látott kollégákkal megosszák életük eseményeit, dicsekedjenek unokáik sikereivel. A megjelenteket Dr. Horváth Sándor dékán köszöntötte. Értékelte az elmúlt évet és előretekintést adott a jövőre is. A kellemes hangulathoz hozzájárult a Misztrál együttes is, amely megható karácsonyi műsort adott. Lőrincz Katalin


8. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. január

Szerezd meg álmaid állását! A frissen alakult Hallgatói Szolgáltató Központ első jelentős tevékenysége, karrier szolgáltatások tekintetében a két helyen is megrendezett Szerezd meg álmaid állását c. előadás volt. 2012. dec. 3-án és 5-én, Óbudán és a Tavaszmező u-ban a CPL Jobs munkatársa látta el hasznos tanácsokkal az érdeklődőket. A rendezvényen nem csak pályakezdők vehettek részt, hisz munkát, gyakorlati helyet érdemes minél korábban keresni, ennek esélyét pedig egy jó önéletrajz növelheti meg igazán.

Fejér Madléna a jó önéletrajz és motivációs levél mellett az állásinterjúkon való megfelelésről is beszélt, sőt az előadást követően próbainterjúra is volt lehetőség. A hallgatók megtudhatták, mit érdemes és mit nem, mik a tipikus hibák, és hogy vágják ki jól magukat egy esetleges kellemetlen kérdésből. Aki lemaradt volna, ne csüggedjen, a tavaszi félévben is lesz lehetősége pótolni, hogy az akkor esedékes állásbörzékre már felkészülten indulhasson. A Szolgáltató Központ a jövőben egyre több ilyen és ehhez hasonló eseményt szervez majd a hallgatóságnak, illetve 4 kontaktponton teszi közzé az álláshirdetéseket, illetve gyakornoki helyeket. Kuti János

FŐSZERKESZTŐI ÜZENET Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Olvasók! Intézményi hírlevelünk 13 éves történelme során újabb fordulóhoz érkezett. Az Óbudai Egyetem „Hírmondó” kiadványa 2013 januárjától a kor követelményeinek megfelelően elektronikus formában jelenik meg, és interneten keresztül jut el az olvasóhoz. Az eddigi partnereinkhez közvetlenül megküldjük az első elektronikus számot, de várjuk az újabb érdeklődők jelentkezését is. Kérem azon érdeklődőket, akik rendszeres olvasói kívánnak lenni a Hírmondónknak, igényüket a kancellar@uni-obuda.hu e-mail címre eljuttatott üzenetben szíveskedjenek jelezni. Dr. Gáti József

Az Óbudai Egyetem elektronikus kiadványa 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. • Telefon: 666-5613, fax: 666-5621 • Honlap: www.uni-obuda.hu Felelős kiadó: Prof. Dr. Rudas Imre rektor Főszerkesztő: Dr. Gáti József kancellár Szerkesztőbizottság titkára: Reha Ilona PR csoportvezető

Óbudai Egyetem :: Hírmondó :: 2013. január  
Óbudai Egyetem :: Hírmondó :: 2013. január  

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő kiadványa.

Advertisement