__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2018. február

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2. szám

Megújuló egyetemi képzésünk

A magyar felsőoktatási intézmények 2017 szeptemberében az új Képzési és Kimeneti Követelményeknek (KKK) megfelelően valamennyi szakon és képzési szinten új tantervekkel kezdték meg az oktatást, melynek során kevésbé a tanítási folyamat, hanem sokkal inkább a tanulás eredménye került fókuszba. Az új tantervekkel szembeni elvárások rendkívül széleskörűek, egyszerre kell megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak, a magas szintű elméleti és gyakorlati képzés kívánalmainak, valamint a „Z” generáció igényeinek. Ezen kihívásokra az Óbudai Egyetem az intézményfejlesztési tervében fogalmazta meg stratégiáját, a tantervfejlesztés során cselekvési tervvé formálta, majd a 2017/18. tanév indításakor bevezette azokat. Célunk egy új, sokarcú, hallgatóközpontú felsőoktatási modell kialakítása. Egy olyan egyetem, amely hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket alkalmazó, gyakorlatorientált, az ipar igényeit kielégítő, magas szintű felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytat. Modern oktatás- és tanulás-módszertani eszközökkel támogatjuk a hallgatók sikeres tanulmányait. Az egyetem elkötelezett a hallgatók tanulmányi eredményessége és időben történő végzése elősegítésében. Munkánk hatékonyságát és eredményességét a képzésből kieső hallgatók számának csökkenése jelezheti. Napjainkban a lemorzsolódó hallgatók aránya országos átlagban eléri a

45%-ot. Kutatások azt jelzik, hogy ha egy hallgató sikeresen veszi az első évben felmerülő kezdeti akadályokat, akkor már kisebb az esélye a kimaradásnak. Ezt segíti elő a patronáló tanári támogatás, melynek célja, hogy hallgatóink minél hamarabb beilleszkedjenek az egyetemi életmódba. Egy-egy oktató figyelemmel kíséri egy-egy elsőéves hallgatói csoport tanulmányait, személyes elbeszélgetésre hívja tagjait, segít a problémák megoldásában, az egyetemi életben való eligazodásban, a tantárgyválasztás kérdéseiben. A patronáló tanárok mellett a felsőbb éves hallgatókból álló instruktori rendszer is támogatja hallgatóinkat a tájékozódásban. Az órarendi foglalkozásként is működő rendszer tapasztalatai kedvezőek. A hallgatók sikeressége ugyanakkor nagymértékben múlik az oktatók pedagógiai felkészültségén is, ezért tovább erősítettük a Mérnökpedagógiai Központunk szerepét saját munkatársaink pedagógiai és oktatás-módszertani továbbképzésében. Belső és külső források igénybevételével az összes oktatással foglalkozó munkatársunk számára lehetőséget biztosítunk módszertani ismeretei felfrissítésére, megújítására. Az oktatói/tanári szakmai-, módszertani-, pedagógiai kultúrájának fejlesztésére oktatói kézikönyv is készült, amely bemutatja a helyes és helytelen oktatói magatartást, szemlélteti a megfelelő gyakorlatot. Az oktatók hallgatói véleményezését figyelemmel követve az oktatók számára önkéntes személyiségfejlesztő programot szervezünk zárt csoportban, amelyet egy tréning munkafüzet is támogat. A digitalizáció, az e-learning képzési forma szerepének növelése központi kérdés, hiszen az egyetemünkre érkező 1996-2010 között született fiatalok az ún. „Z” generáció tagjai, akikre jellemző, hogy beleszülettek a digitalizált világba: virtuális közösségekben élnek, a világhálón töltik szabadidejük nagy részét és kapcsolataikat is az internetes közösségi oldalakon építik ki. A hagyományos, a poroszos oktatási formákat elutasítják, igénylik az interaktivitást, a sokszínűséget, a technikai eszközök használatát, és nem utolsó sorban az idejü-


2. oldal

Hírmondó

ket maguk szeretik beosztani. Az elmúlt években kizárólagosan elektronikus jegyzetek megírására adtunk megbízást, amelyek számát pályázatok és kari keretek bevonásával tovább kívánunk növelni. Az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája 2012 decemberében kezdte meg működését, amelynek fő feladata a Moodle keretrendszer működtetése, az oktatást segítő anyagok folyamatos fejlesztése. Az oktatókkal szembeni elvárás, hogy az általa oktatott tárgyak jellegének megfelelően készítsenek és töltsenek fel a Moodle-ba tanulást segítő tananyagokat. Egyre több oktató használja számonkérésre is e rendszert. A BSc mintatantervek minden félévében egy e-learning-es szakmai kötelező tárgyat tartalmaznak, amelyek oktatása teljesen online formában történik, de a vizsgáztatás – a tantárgy jellegétől függően – történhet hagyományosan is. Az Óbudai Egyetem által éltre hívott Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum, a K-MOOC olyan szakmailag magas szintű, magyar nyelvű és ingyenesen felvehető kurzusokat indít, amelyek hazai és nemzetközi egyezmények alapján az akkreditációs követelményeknek is megfelelnek. 2014. szeptemberi megnyitása óta a kurzusokra 14.000 hallgató jelentkezett, a jelen félévben több mint 3.900 a jelentkezők száma. A képzések gyakorlati oldalának erősítésével célunk, hogy minden hallgató a legalább egy féléven keresztül valamilyen formában találkozzon valós (vagy azokhoz nagyon hasonlító) munkakörülményekkel, amelyek fejlesztik csapatmunka-készségeiket, tárgyalási és prezentációs gyakorlatot adnak, egyszóval bevezetést nyújtanak a munka világába. Ennek érdekében bővíteni és mélyíteni kell a vállalati együttműködéseinket, különös tekintettel a tapasztalt vállalati szakemberek „mesteroktatóként” való alkalmazására. A korábban már működtetett, egy

2018. február

vagy két féléves kooperatív képzés a nappali alapképzéshez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködik annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatot szerezzenek. A bevezetett duális képzés célja, hogy a hallgatók a leendő szakképzettségüknek megfelelő munkahelyen, munkakörben összekapcsolják az elméleti és a gyakorlati ismereteket, fejlesszék a szakmájuk gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciákat. A teljes képzési időn átívelő oktatáson a hallgatók olyan készségekre, képességekre, gyakorlati tudásra, kapcsolatrendszerre tesznek szert, amellyel a diploma megszerzése után a kortársaikhoz képest jelentős előnyt szereznek a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Az elmúlt három év alatt jelentősen megnövekedett a duális hallgatók száma, míg 2015-ben 19, 2018 szeptemberétől 371 duális gyakornoki hely várja az elsőéves hallgatókat (ebből 194 a budapesti karok vállalati partnereinél, 177 az AMK partnereinél). Összesen 57 vállalattal kötöttünk együttműködési megállapodást a duális képzésre. Bevezetjük a „Projektmunka” tantárgyat, amelyben a hallgatóknak önálló részfeladatok kidolgozására nyílik lehetőségük annak érdekében, hogy megismerjék a valós ipari, és/vagy gazdasági gyakorlati probléma csoportmunkával történő megtervezésének, szervezésének, megoldásának és bemutatásának menetét. A projektmunkát egy féléves, négy kreditértékű, évközi jeggyel záruló, szakmai törzsanyag vagy specializáció részeként hirdetjük meg. A folyamatosan fejlesztett oktatási stratégiánkat és az annak alapján bevezetett programjainkat igazolja, hogy képzéseink vonzóak a felvételizők között és a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudást adnak. Prof. Dr. Réger Mihály

Minden eddiginél több cég az Óbudai Egyetem 20. Állásbörzéjén Az év első állásbörzéjét február 28. és március 1. között rendezte az Óbudai Egyetem. A Bécsi úti campus és a józsefvárosi campus ismét megtelt ismert hazai és nemzetközi cégek standjaival, képviselőivel, akik két napon át, két helyszínen várták a hallgatókat szakmai gyakorlati helyek és szabad álláshelyek kínálatával. Február 28-án, szerdán a Bécsi úti aulában 170 négyzetméteren 33 vállalat várta a hallgatókat, másnap pedig a Tavaszmező utcai épület aulájában 118 négyzetméteren mutatkozott be 18 cég. A korábbi évekhez hasonló-


2018. február

Hírmondó

an az egyetem duális partnerei és a képzési területekhez kapcsolódó nagynevű munkaadók jelentek meg. Az állásbörzén valamennyi munkaerő-piaci szektor képviseltette magát, így a világ vezető multijai, valamint a hazai kkv és állami szektor is megjelent az eseményen. Az állami szférát és közszolgáltatókat képviselte például az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az ELMŰ-ÉMÁSZ, a MAVIR, a MÁV-csoport. Hazai nagynevű vállalatok is itt voltak, például többek közt a Chameleon Smart Home, a Dunapack Kft., a Grundfos Magyarország Gyártó Kft., a KUKA, Tetra Pak vagy épp a Vincotech. A világ vezető nagyvállalatai is képviseltették magukat az állásbörzén, így többek közt itt volt az Audi Hungaria, a Bosch csoport, a Deloitte, a DENSO, az Ericsson, a Nokia, de kitelepül a Morgan Stanley és a thyssenkrupp is. A hallgatókat ezúttal is szakterületek széles kínálata várta: autóipar, informatika, telekommunikáció, bank és biztosítás, kiskereskedelem, elektronikai ipar, energetikai ipar, gyártás és termelés, szállítmányozás, logisztika, könyvelés, könyvvizsgálat, közszféra.

3. oldal

A mindkét nap 9 és 16 óra között zajló állásbörze kiváló alkalom mind az új munkaerő, mind a leendő munkahely feltérképezésére. A személyes találkozás lehetőséget ad a közvetlenebb kapcsolat kialakítására a hallgatók és a majdani munkaadók között. A börzén résztvevő cégek felmérhetik a diploma előtt álló diákok szakmai felkészültségét, tapasztalatát és a munkavállalással kapcsolatos elképzeléseiket, miközben bemutathatják cégüket az érdeklődő fiataloknak. A hallgatók a rendezvényen tájékozódhatnak a cégek által nyújtott lehetőségekről, a pályakezdőkkel, friss diplomásokkal szemben támasztott elvárásaikról. Az állásbörze nem csak az államvizsga előtt álló végzősöknek nyújtott hasznos segítséget, hanem az alsóbb évfolyamos hallgatóknak is. Megismerkedhettek ugyanis a kiállító cégek fő profiljaival, követelményrendszerükkel, együttműködési lehetőségekkel, illetve szakmai gyakorlati helyeket, diplomakészítésben való közreműködési lehetőségeket találhattak. Idén a szervezők az érdeklődő hallgatók mellett a partner középiskolák végzőseit is várták a helyszíneken. A kétnapos börzén az Óbudai Egyetem saját standot is felállított, ahol a BSc diploma megszerzését követő lehetőségekről nyújtottunk tájékoztatást az érdeklődőknek a mester-, posztgraduális és doktori képzésekről, bemutatva ezzel az élethosszig tartó tanulás és az egyetem nyújtotta életpálya karrierlehetőségeit. Sok éves tapasztalat bizonyítja, hogy mind a rendezvényen megjelenő cégek, mind pedig az ide látogató hallgatók számára hasznos ismereteket és információkat nyújt az Óbudai Egyetem Állásbörzéje. Gosztola Bernadett

Robottechnikai laborral bővült az Alba Regia Műszaki Kar 2018 szeptemberére készül el az új Robottechnikai labor, amely széles összefogással valósulhat meg az Alba Regia Műszaki Karon. A labor az Óbudai Egyetem, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hanon Systems Hungary Kft együttműködésében jön létre. A város vállalta, hogy 55.880.000 Ft támogatási ös�szeggel járul hozzá a labor kialakításához, amely a budai úti F épület földszintjén található két (korábban PC teremként funkcionált) terem felújítását jelenti. Ebben fognak helyet kapni, az egyetemmel 2016 decembere óta már stratégiai partnerségi kapcsolatot ápoló Hanon

Systems Hungary Kft által adományozott kollaboratív robotok (ABB, Kuka). Az Óbudai Egyetem a Fanuc robot beszerzésével, az AMK pedig a helyiségek biztosításával, egy robottechnikai team létrehozásával biztosítja a szakértelmet. A tervezett laborban a számítógépes infrastruktúra is megújul. A sajtótájékoztatón Dr. habil. Györök György dékán kiemelte, hogy „az egyetem, a város és az ipar összefogásának esszenciális megnyilvánulása” az új robottechnológiai labor megvalósítása. Dr. Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy az együttműködés jó példa arra, hogy „a gazdasági szereplők nemcsak beszélnek


4. oldal

Hírmondó

2018. február

arról, hogy mire lenne szükségük, hanem tesznek is érte.” Dr. habil. Tick József az egyetem regionális fejlesztési ügyekért felelős rektorhelyettese, beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy „az egyetem nagyon sok kompetenciával, módszerrel rendelkezik, de a Fehérváron tapasztalt, az önkormányzat részéről a közösség felé irányuló, és mindig az előremutató technológiákba történő invesztálás nélkül nincs fejlődés. Nagyon kevés helyen tapasztalunk ilyen felelős, pozitív hozzáállást!” Karikó Zsolt ügyvezető igazgató (Hanon) a cég közelgő nagyberuházásaira utalva megjegyezte, közel 250 ipari robotot vásárolnak és állítanak hamarosan munkába, az ehhez szükséges szakembereket az egyetemről szeretnék készen megkapni. A laborfejlesztés az egyetem-ipar-önkormányzat szövetségének újabb jelentősebb eredménye. Veres Richárd

EGYETEMÜNK ÉLETÉBŐL Új helyre költözött az Egyetemi Kutató Innovációs és Szolgáltató Központ Az Óbudai Egyetem Bécsi úti campusára költöztek az EKIK kutatóközpontjai, amelyek így korszerű, reprezentatív környezetben működhetnek. Tavaly decemberben fejeződött be többek között a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ (BARK), a BioTech Kutatóközpont (BTKK) és az Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) költözése. A speciális laboratóriumok és a nagy értékű kutatói eszközpark átköltöztetése a Kiscelli utcából speciális előkészületeket igényelt, ugyanis például a különösen drága és méreteiben is jelentős da Vinci sebészeti robotot külön a költöztetés céljára készített eszközökkel, sínrendszerrel és végül egy hatalmas daru segítségével tudták csak a Bécsi úti épület második emeletére áthelyezni. A da Vinci sebészeti robotrendszer, humanoid robotok és korszerű ipari robotkarok tágas laboratóriumban kaptak helyet számos kisebb berendezéssel együtt a második emeleten. Modern közösségi hallgatói tereket is kialakítottak a kutatói és oktatói munka számára. A különböző egészségügyi robotalkalmazásokon túl az ipari robottechnika legújabb generációjával találkozhatnak itt a hallgatók, és vizsgálhatják az ember és robot közvetlen együttműködésében rejlő lehetőségeket – tudtuk meg Dr. Galambos Pétertől, a BARK igazgatójától. Szintén itt kapott helyet a BARK-ban működő, de az egyetem valamennyi polgára számára nyitott műhely,

a FabLab is, ahol az egyetemi projektekhez kapcsolódó prototípusok készíthetők el. Az első emeleten helyezkedik el az egészségügyi mérnöki kutatást, fejlesztést és innovációt támogató BioTech Kutatóközpont a mikrobiológiai és optikai laborral, valamint a 3D nyomtatási technológiák alkalmazására szolgáló műhellyel. Az EKIK-en belül működik továbbá az Élettani Szabályozások Kutatóközpont is, amely Prof. Dr. Kovács Levente vezetésével jelenleg a „Tamed Cancer” ERC StG Grant rákkutatással foglalkozó projekt megvalósításán dolgozik. Az épületben többek közt elhelyezésre vár még az egyetem egyik büszkesége, az autonóm robot-tengeralattjárót fejlesztő csapat, a kísérleti medencével együtt.


2018. február

Hírmondó

Méltó helyet kell kialakítani annak a különleges kiállításnak is, amely Prof. Dr. Bejczy Antal életművéről szól, aki 32 éven át dolgozott a világhírű kaliforniai NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) kutatójaként. Az özvegye által felajánlott különleges emlékeket hamarosan állandó tárlatként bárki megtekintheti majd az Óbudai Egyetemen. Azzal, hogy az EKIK jelentős laborháttérrel rendelkező központjai az Óbudai Egyetem Bécsi úti épületébe kerülhettek, a hallgatók és a vendégek közelebbről is betekintést nyerhetnek az EKIK tudományterületein vég-

5. oldal

zett modern kutatásokba. Ezen kívül lehetőség nyílik a hazai és külföldi egyetemek elismert kutatóival, nemzetközi partnercégekkel közösen folytatott munkába való bekapcsolódásra is már a hallgatói évek alatt. A világszínvonalú kutatói terep, látványos és egyedülálló robotlaboratórium hatékonyan támogatja az egyetem pályaorientációs és beiskolázási tevékenységét is azáltal, hogy iskolás csoportok érkezhetnek hozzánk izgalmas és interaktív bemutatókra – vázolta a terveket Dr. Galambos Péter. Gosztola Bernadett

Együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Az Óbudai Egyetem együttműködési keret-megállapodást kötött a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrummal február 27-én Szolnokon. A tanárképzést éppúgy érinti a megállapodás, mint a középiskolások pályaorientációját, tehetséggondozását, valamint a kulturális, és szabadidős tevékenységét. Az együttműködés a szolnoki diákok későbbi munkavállalási lehetőségeit segíti elő, hozzájárulva a régió munkaerő-piaci igényeinek megfelelő munkaerő képzéséhez. Az Óbudai Egyetem és a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum hosszútávú együttműködésének célja, hogy résztvevői elősegítsék és támogassák az Alaptörvényben is biztosított, a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatás lehetőségét, támogassák az oktatási, kulturális és kutatási feladatok közös megvalósulását. Az együttműködéshez a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum hat műszaki tagintézményével kapcsolódik (Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskola, Jendrassik György Gépipari Szakgimnázium, Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola, Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium, Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, Rózsa Imre Középiskola és Kollégium). Az Óbudai Egyetem küldetésének és társadalmi felelősségvállalásának megfelelően kiemelt figyelmet fordít a jövő nemzedékének képzésére és felkészítésére, melynek megvalósítása érdekében mentorálást, tehetséggondozási tevékenységet biztosít a Műszaki Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmények diákjainak. Az egyetem vállalja, hogy képzési területének megfelelően a műszaki-, informatikai-, gazdasági-, természettudományos- és

pedagógusképzés terén szakmai ismeretekkel segíti a szolnoki tagintézmények tanárait és tanulóit, külön figyelmet fordítva az Iskolákban oktatott reál tárgyakra épülő képzési területekre. A felsőoktatási intézmény kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a műszaki középiskolásokat pályaorientációs tanácsadással segítse, valamint a továbbtanulásra felkészítő előadásokra, nyílt napokra invitálja őket. Az egyetem bevonja a tanulókat ismeretterjesztő programjaiba, a meghirdetett tanulmányi versenyeibe, invitálja őket a szakmai és tudományos rendezvényeire, kiállításaira. Az Óbudai Egyetem ezáltal lehetőséget nyújt a középfokú intézmények tanulóinak a tudományos életbe való bekapcsolódásra, tehetségük fejlesztésére, kibontakoztatására. A megállapodás szereplői egyöntetűen fontosnak tartják, hogy a jövő generációjának olyan lehetőségeket biztosítsanak, amelyek a diákok későbbi munkavállalási lehetőségeit elősegítik mind a képzési, mind a piaci-gazdasági szempontok érvényesülésével. Az együttműködés hozzájárul a térség társadalmi és gazdasági fejlődéséhez is a régió igényeinek megfelelő munkaerő képzésével. A megállapodás nagy hangsúlyt helyez a pedagógiai munka támogatására is. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum egyrészt lehetőséget biztosít az egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (TMPK) tanárképző programjaiban részt vevő mérnöktanárok számára a szakmai gyakorlatuk megszerzésére. Másrészt, a TMPK részt vesz a tagintézmények tanárainak szakmai módszertani továbbképzésében. Az intézmények a fentieken túl vállalják, hogy helyszínt biztosítanak vándorkiállítások, tanulói kiállítások


6. oldal

Hírmondó

2018. február

bemutatására, továbbá a diákok bekapcsolódhatnak az egyetem nyújtotta közösségi szolgálat lehetőségeibe. A keret-megállapodást Szolnokon ünnepélyesen írta alá Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, és Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum főigazgatója. A rektor kiemelte, fontos a felsőoktatási intézmény helyi jelenléte, amely támogatja a régió fiataljait a továbbtanulásban. A főigazgató, Hicsó György a megállapodást úgy értékelte, hogy ezzel több ezer középiskolás előtt nyíltak meg új lehetőségek, megismerkedhetnek az egyetemmel közvetlen közelről. Az együttműködés megkötését követően „Bemutatkozik az Óbudai Egyetem” címmel Dr. Gáti József áltaSzabó István, Szolnok alpolgármestere záró szavailános rektorhelyettes ismertette az egyetem történetét, ban rámutatott arra, hogy az együttműködés a helyi fiképzési programját, az egyetem nyújtotta szolgáltatá- atalok számára egzisztencia és karrierépítési lehetőséget sokat, a tehetséggondozási formákat, illetve a hallgatói jelent. Gosztola Bernadett innováció eredményeit.

Minőségirányítás, folyamatszabályozás, kockázatkezelés az Óbudai Egyetemen – Továbbképzés Február 12-én felkészítő képzésen vettek részt az Óbudai Egyetem munkatársai. A program célja, hogy az Integrált Kockázatfelmérési és -kezelési Szabályzatban kijelölt feladatok minél hatékonyabban és gördülékenyebben valósulhassanak meg. A képzésen a folyamatgazdáknak, kijelölt Kockázatfelelősöknek és Minőségirányítási Bizottság tagjainak átadták a hivatalos megbízóleveleit Prof. Dr. Réger Mihály rektor, Szigeti Ádám kancellár és Dr. Gáti József rektorhelyettes.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2017. szeptember 18án jóváhagyta az Integrált Kockázatfelmérési és -kezelési Szabályzatot. A szabályzat azt a keretrendszert jelöli ki, amelyben a munkatársaknak az egyetemi kockázatkezelési feladatokat végezniük kell. Az Egyetem Integrált Minőségügyi Bizottsága előkészítő munkacsoportja a

szabályzatban foglaltak szerint rendszerezte az egyetemi folyamatokat, elkészült a folyamattérkép, valamint javaslatot tett a folyamatgazdák személyére, illetve a folyamatgazdát kijelölő személyre. Az Egyetem felsőoktatási folyamattérképét az Egyetemi Tanács jóváhagyta. Az egyetem előtt álló kockázatkezelési feladatok szakszerű és eredményes ellátása érdekében, a feladatban közreműködő folyamatgazdák, a szervezeti egységek minőségirányítási megbízottai, kockázatfelelősei, valamint a Minőségirányítási Bizottság (MIB) tagjai felkészítő programon vettek részt. A program célja, hogy a kockázatkezelési és folyamatgazda feladatokban közreműködők az egyetemi kockázati térkép összeállításához egységes értelmezést és keretrendszert ismerjenek meg, továbbá bemutassa a kapcsolódó dokumentumtárat, a projektstruktúrát és a tevékenységek ütemezését, valamint az egyetemi minőségirányítási eljárások kialakítását. Dr. Gáti József, általános rektorhelyettes bevezető előadásában a minőségirányítás, folyamatszabályozás és kockázatkezelés komplex intézményi megközelítését mutatta be, hangsúlyozva, hogy mindennek célja az egyetem minőségközpontú tevékenységének átláthatósága, egyúttal versenyképességének növelése. Az Óbudai Egyetem 2018. első felében intézményakkreditáció előtt áll, amely számos feladatot állít a kollégák elé. Dr. Mikáczó Andrea, Szent István Egye-


2018. február

Hírmondó

tem docense, felkért szakértő adott tájékoztatójában kitért az ISO 9001 szabvány ismertetésére és az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási standardjainak és irányelveinek bemutatására. Ezt követően Szirmai Zsuzsanna főtanácsadó az Óbudai Egyetem folyamatszabályozásáról tartott előadást, melynek gyakorlati megvalósítását Szél Gábor az egyetemi könyvtár MTMT folyamatszabályozásán keresztül szemléltette.

7. oldal

Az intézmény kockázatkezelési felelőse, Kapás Zsolt a folyamatokkal kapcsolatos követelményekről, a belső folyamatok hatékony és célorientált szervezéséről, a versenyképesség növeléséről és az intézményi célok eléréséről tartott előadást. Zárszóként Dr. Gáti József a projektstruktúrát és a tevékenységek ütemezését foglalta össze egy rövid prezentációban. Gosztola Bernadett

Az Alba Regia Műszaki Karon elindult a „Precíziós gazdálkodási szakmérnök és szakember” képzés

A fenntartható földhasználat részének tekinthető precíziós mezőgazdasági technológiák bevezetésének egyik feltétele a korszerű, naprakész szántóföldi növénytermesztési információs rendszer kialakítása, amely a haszonnövény termesztési területről, a növényállapotról és annak fejlődéséről szolgáltat információkat. Ezek a továbbiakban kiinduló adatként használhatók fel a műveléshez, a terménybecsléshez. Ennek megvalósításához nélkülözhetetlen a modern adatnyerési és elemzési technológiák alkalmazása. A precíziós mezőgazdaság térhódítása világszerte tapasztalható. Hazánkban is egyértelmű a technológia elterjedése, azonban széleskörű bevezetéséhez, alkalmazásához szükséges tudományos háttér még nincs kellően megalapozva. Egyik alapvető feltétele olyan szakirányú képzés, amely a precíziós mezőgazdaság komplex elméleti és gyakorlati ismereteit együttesen képes nyújtani. Az ÓE AMK által indított „Precíziós gazdálkodási szakmérnök és szakember” szakirányú továbbképzés célja, hogy bemutassa a modern technológiák vívmányait és annak integrálási lehetőségeit a precíziós mezőgazdaságba. A képzés gyakorlatorientált, vagyis a szükséges

elméleti ismeretek mellett gyakorlati alkalmazásokra, modern technológiák készségszintű elsajátítására fekteti a hangsúlyt. A hallgatók megismerik a térbeli döntés-támogatáshoz szükséges adatgyűjtés eszközeit, az adatforrásokat, valamint az adatkiértékelés módszereit is. Az oktatás további célja a tematikus információnyerés teljes folyamatának gyakorlati bemutatása a tervezéstől, a kivételezésen át az eredmények döntéshozatalba való beépítéséig. A képzés gyakorlati részéhez tartozik a precíziós munkagépek, szenzorok, valamint az adatnyerés céljából végzett UAV repülések bemutatása. Az oktatás a precíziós gazdálkodás hatásának elemzésével, a környezetvédelmi, fenntarthatósági és gazdasági előnyök bemutatásával zárul. A geoinformatikai adatgyűjtési technológiák elmúlt években bekövetkezett robbanásszerű fejlődése az agrárszektor számára is innovatív lehetőségeket kínált és kínál. A képzés tematikájának kidolgozását számos egyeztetés előzte meg, így az igényfelméréskor megbeszéléseket folytattunk mezőgazdasági vállalkozókkal, gépforgalmazó cégekkel, szaktanácsadókkal és felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága-


8. oldal

Hírmondó

inak több szakemberével is. A múlt év novemberében kerekasztal konferenciát rendeztünk, melyen az érintett szakterületek neves képviselői véleményezték az előzőleg megkapott tematikát, és az ott elhangzott javaslataik figyelembe véve véglegesítettük a tananyagot. Az adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra és információszolgáltatásra hangsúlyt fektető gyakorlatorientált képzés társadalmi igényét jól tükrözi a résztvevők körének összetétele. A hallgatók nagyobb részét BSc és MSc végzettségű agrár,kertész-, gépészmérnökök teszik ki, de mérnökinformatikus, geoinformatikus, geográfus és igazgatásszervező végzettségűek is visszaültek az iskolapadba. Valamennyi kurzus résztvevőjének azonos a motivációja: gyakorlatban alkalmazható ismereteket szerezni. 2018 február 15-én maximális létszámmal elindult a Precíziós gazdálkodási szakmérnök és szakember képzés. A résztvevők létszámának határt szabott a szándék, miszerint a gyakorlatorientált képzés, modern technológiák készségszintű elsajátítása csak akkor valósítható meg, ha a konzultáción minden hallgató külön munkaállomáson, önállóan tud dolgozni. A háromnapos konzultáció a digitális adatgyűjtés, megjelenítés és feldolgozás témaköröket emelte ki. Első alkalommal a hallgatók a modern technológiák - mint a távérzékelés -, tudatos alkalmazásához szükséges elméleti tananyaggal és gyakorlati felhasználási lehetőségeivel ismerkedtek. A képzésen bemutattuk a műholdas- és légifelvételekből nyerhető adatok felhasználási lehetőségeit kezelési zónák térképezéséhez. Ezzel a kérdéssel a differenciált kezelés előnyeivel, valamint az esetleges téves döntések kockázataival – Csornai Gábor, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga foglalkozott, aki valós példák alapján gyakorlati megoldásokat mutatott be. A térbeli adatok elemzési, integrálási

2018. február

lehetőségeit, szoftveres megoldásokat a térinformatika tantárgyban Dr. Pödör Andrea kolléganőnktől ismerték meg a hallgatók. Foglalkoztunk GPS terepi mérések és aratáskor a kombájn által rögzített adatok feldolgozásával, megjelenítésével, térinformatikai adatbázisba építésével. A képzésben résztvevők a saját gazdaságukra vonatkozó adatbázis megtervezését kapták házi feladatul, amely az elhangzott ismeretek gyakorlatba való adaptálását célozza meg. A hallgatók a további elemzéseket is ezeken a területeken fogják elvégezni, hiszen így saját szaktudásuk, területük ismérveit is figyelembe tudják venni, ezzel az ismeretanyag személyes hasznosításának motivációját igyekszünk növelni, ami nagyon fontos a precíziós gazdálkodásban. Azok a résztvevők, akik nem gazdálkodók, nem rendelkeznek saját művelés alatt álló területtel, a képzéshez kialakított három mintaterület adatait használják a feladat teljesítéséhez. Az adatokat a képzést támogató cégek, az Enyingi Agrár Zrt. és a „Szabó család sárkeszi gazdaság” bocsátotta rendelkezésünkre, így mindenkinek lehetősége lesz valós adatokkal dolgozni. A következő konzultáción a precíziós gépek közelebbi megismerésére – nem csak a képzést támogató AXIÁL Kft. székesfehérvári telephelyén, de a gyakorlatban –, egy mintagazdaságban kerül sor. Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata, szakfelelős

SAMI 2018 - 16th IEEE World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics Az Óbudai Egyetem a Kassai Műszaki Egyetemmel közös szervezésben február 7-10. között tartotta az alkalmazott gépi intelligencia és informatika témában meghirdetett SAMI 2018 szimpóziumot a Kassa melletti Ránkfürdőn (Herl’any). Idén a 16. IEEE World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics szimpóziumot „Dedicated to the Memory of Pioneer of Robotics Antal (Tony) K. Bejczy” alcímmel rendezték meg. Ez alkalomból az Óbudai Egyetem Bejczy professzor életét és széleskörű

szakmai tevékenységét bemutató, angol nyelvű tablósorozatát tekinthették meg a résztvevők a Kassai Egyetemen, Némethy Krisztina és Dr. Gáti József szerkesztésében. A megnyitón Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ (EKIK) Irányítótestületének elnöke, a SAMI Szimpózium alapítója köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Vladimír Modrák professzor a Kassai Műszaki Egyetem rektorhelyettese méltatta a nemzetközi hírű


2018. február

Hírmondó

szimpózium szakmai jelentőségét. Ezt követően Prof. Dr. Kovács Levente az IEEE Hungary Section elnöke szólt a támogatók képviseletében. A megnyitót követő plenáris előadásokon az Óbudai Egyetemet négy előadó is képviselte. Elsőnek Dr. Tar József professzor az „University Research and Innovation Center of Óbuda University” című prezentációját láthatták a megjelentek, melyet Prof. Dr. Rudas Imre „Antal Bejczy, Pioneer of Robotics” témakörű előadása követett. Az Óbudai Egyetem plenáris előadói betekintést adtak az EKIK kutatási programjába. Dr. Galambos Péter „Towards Industrial and Medical Cyber Physical Systems – Recent Activities of Bejczy Antal Center for Intelligent Robotics”, Prof. Dr. Kovács Levente „Physiological Control Systems”, valamint Dr. Haidegger Tamás „The Next Generation of Robotics in the Operating Room – Surgical Robotics 4.0” címmel ismertette legújabb kutatási eredményeit. A témakörhöz kapcsolódott Dr. Haidegger Tamás és két doktoranduszának előadása is. Meghívott plenáris előadók közül az Austrian Cen-

9. oldal

ter for Medical Innovation and Technology professzora, Dr. Gernot Kronreif „Medical Robots-from Concept to Clinical Use” című prezentációját a Brescia Egyetemről érkezett Antonio Visioli professzor „Event –base PID Control” című előadása követte. A Kassai Műszaki Egyetemről Dr. Martin Sarnovszky „Big Data Processing and Analytics for Process Industries” és Dr. Marek Bundzel „Towards Collective Intelligence” témakörökben végzett kutatási eredményeit hallgatták meg a szimpózium résztvevői. A programot gazdagította az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola külön szekciója, ahol kilenc doktorandusz kutatási témakörének eredményei mutatták be a „Special Session on Recent PhD Research Achievements in Applied Informatics” elnevezésű szekcióban, Prof. Dr. Horváth László vezetésével. A SAMI 2018 kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott, a rendező Magyarország és Szlovákia mellett többek között Románia, Csehország, Ausztria, Olaszország, Ukrajna, Litvánia, Szerbia, Törökország, Franciaország, Portugália, Lengyelország, az Egyesült Királyság, valamit Quatar és Tunézia – kutatói vettek részt tudományos munkájukkal a szimpóziumon. A rendezvény három napja alatt nemzetközi szinten a 110 kutató által elkészített 50 előadást 20 szekcióban mutatták be. A teljes konferenciaanyagot az IEEE szabványnak megfelelő pendrive proceedings tartalmazza. A rendezvénnyel kapcsolatos minden információ a http://conf. uni-obuda.hu/sami2018/ honlapon található. Némethy Krisztina

Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola hallgatói a SAMI 2018 konferencián Az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAMDI) a Special Session on Recent PhD Research Achievements in Applied Informatics című speciális szekcióval vett részt az IEEE 16th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (Kassa és Ránkfürdő, Szlovákia) konferencián. A fenti szekcióban kilenc, más szekcióban további két hallgatói előadás hangzott el az AIAMDI-ban végzett saját doktori kutatás eredményeiről. A témák a robotsebészettel, a mobil robotok navigációjával, a holografikus képfeldolgozással, a szoftver Benchmark metodológiá-

val, a nagyfeszültségű megszakítók fejlesztésével, a vezetéknélküli szenzorhálózatokkal, a GPS alapú repülés navigációval, valamint a heterogén környezetben, élettartamra definiált kiterjesztett terekkel voltak kapcsolatosak. Az előadó AIAMDI hallgatók Garaguly Zoltán, Hörömpöli Balázs, Klespitz József, Mitrik Zsolt, Nagy Dénes Ákos, Nagyné Elek Renáta, Nagy Tamás Dániel, Sebestyén Gergely, Somlyai László és Varga Árpád voltak. A hallgatók kutatási témavezetői Haidegger Tamás, Kádár Péter, Kopják József, Kovács Levente, Kozlovszky Miklós, Rácz Ervin, Rudas Imre,


10. oldal

Hírmondó

Tar József és Vámossy Zoltán. A doktorandusz szekciót Horváth László szervezte és vezette. A cikkek újabb vizsgálat után bekerülnek az IEEE Xplore Digital Library elektronikus könyvtárba. Az AIAMDI megalakulása óta támogatja hallgatói részvételét azokon a konferenciákon, amelyek biztosítják, hogy az elhangzott előadásokról a kiadványban megjelent cikkek bekerülhetnek az IEEE Xplore könyvtárba, amely a doktori iskola informatikai és matematikai tudományterületein rangos és vezető szerepet kapott. Ennek eredményeképpen mintegy kétszáz, független nemzetközi bírálati rendszerben értékelt és elfogadott

2018. február

hallgatói cikken keresztül, az egész világon követni lehet az AIAMDI hallgatóinak kutatási eredményeit, az AIDI 2009. évi megalakulásától, napjainkig. Az IEEE Xplore-ban megtalálható hallgatói cikkek jelentős része az ELSEVIER kiadó által gondozott SCOPUS-ban referált. A SCOPUS-t tekintik a tudományos folyóiratok, könyvek és konferencia kiadványok legnagyobb absztrakt és idézet adatbázisának. Az AIAMDI ezúton is köszöni, hogy a SAMI 2018 konferencia ilyen terjedelemben is fórumot adott legújabb hallgatói kutatási eredményeinek bemutatásához. Horváth László

DSinGIS Projektindítás Üzbegisztánban Az Óbudai Egyetem AMK Geoinformatikai Intézete egy korábbi projektjének (GE-UZ) sikeres teljesítése, valamint a tavalyi évben annak folytatására benyújtott pályázata eredményeként ismét egy jelentős ERASMUS+ CBHE KA2 európai uniós projekt vezető intézményeként tevékenykedik. A DSinGIS (Doctoral Studies in GeoInformation Sciences) projekt távlati célja Üzbegisztán fenntartható fejlődésének segítése. A hároméves futamidejű projekt eredményeképpen egy geoinformatikai doktori iskolát alakítanak ki, amely a célkitűzés megvalósításához járul hozzá, vagyis a fenntartható fejlődést segíti. Üzbegisztán számos olyan kihívással néz szembe, mely a geoinformatika segítségével jól kezelhető, úgymint az éghajlatváltozás, talaj degradáció, agrokemikáliák intenzív használata, a vízkészletek öntözésre történő használata, szárazság (pl. Aral-tó helyzete), levegőszen�nyezés. Az üzbég társadalom számára előnyöket generálnak az olyan innovációk, melyek a közszolgáltatások minőségének, teljesítményének, és interaktivitásának növelését célozzák, ezzel csökkentik a költségeket és az erőforrások kiaknázását, valamint előnyösen befolyásolják a kormány és az állampolgárok közötti kapcsolatot. A projektben az AMK Geoinformatikai Intézetén kívül három európai ország (Ausztria, Svédország, Németország) oktatási és kutatási intézményei vesznek részt az öt, a geoinformatika terén legjelentősebb üzbég egyetemmel és három meghatározó állami intézménnyel együttműködve.

Az akkreditált doktori iskola működésének támogatására a projekt időtartama alatt létrehozunk egy oktatási felületet, mely online konzultációs lehetőséget is biztosít a doktoranduszok számára; egy tudásbázist, amely 18 PhD kurzust foglal magába (10 üzbég, 8 angol nyelvű). Az intellektuális képességek online fejlesztési rendszerében az összes partnerintézmény részt vesz. Az októbertől folyó előkészítő munkák után január 10-12 között Taskentben jött létre az első személyes találkozó, a „kick-off meeting”, vagyis a projektindító megbeszélés. Aziza Abdurakhmanova, az üzbég Nemzeti ERASMUS+ Hivatal koordinátora bemutatta tevékenységüket, Tulkin Abdullaev, az üzbég állami földmérés igazgatóhelyettese pedig az új generáció felsőszintű képzésének 21. századi kihívásairól beszélt. Az Óbudai Egyetemet Dr. Földváry Lóránt projektkoordinátor, Dr. Márkus Béla projektmenedzser (egyben a DSinGIS-t megelőző GE-UZ projekt koordinátora), valamint Dr. Szigeti Judit projekt adminisztrátor képviselték. Dr. Földváry Lóránt és Ilhom Abdurahmanov, az üzbég nemzeti koordinátor ismertették a projekt célkitűzéseit, feladatait és annak várható eredményeit. A résztvevő intézmények delegációin kívül a találkozón a Taskenti Magyar Nagykövetség részéről jelen volt Tóth Erika konzul, aki elmondta, hogy a projektben megfogalmazott célok összhangban vannak Üzbegisztán 2017-2021 közötti időszakra megfogalmazott fejlesztési stratégiájával. Tájékoztatta a résztvevőket arról is, hogy Inomjon Majidov üzbég felsőoktatásért felelős miniszter és Szántó Péter Magyarország taskenti nagykövete a közelmúltban a két ország közötti oktatási és a tudomá-


2018. február

Hírmondó

11. oldal

pontosítása történt meg. A Taskentben töltött néhány nap szoros időbeosztás mellett sok munkával és egyeztetésekkel telt. A DSinGIS-t megelőző GE-UZ projekt tapasztalatai nagyban hozzájárultak a találkozó eredményességéhez. Az első tudományos konferenciát és a következő értekezletet az Üzbegisztáni Nemzeti Egyetem rendezi 2018 októberében. A http://www.dsingis.eu/ webcímen bővebb tájékoztatás található a projekt célkitűzéseiről, megismerhetők az eunyos együttműködési megállapodást írt alá, így a marópai és üzbég partneregyetemek, kugyar vezetéssel megvalósuló DSinGIS projekt kedvező tatóintézetek és szakmai intézmények, fogadtatásra talált az üzbég partnerek részéről. nyomon követhetők a projekt aktuális eseményei, eredA háromnapos tanácskozáson az elkészült munka- ményei. tervek, dokumentumok és egyéb anyagok kiegészítése, Balázsik Valéria

Innovatív oktatási program fejlesztése ázsiai országok számára az ÓE Alba Regia Műszaki Kar koordinálásával 2018. január 15. és 17. között a kínai Fujian Normal University (FNU) adott otthont az IRSEL (Innovatioin on Remote Sensing Educational and Learning) projekt első személyes megbeszélésének. A 2017-ben benyújtott sikeres pályázat megvalósításának előkészületei már a tavalyi évben elkezdődtek. Az Óbudai Egyetemen kívül részt vettek osztrák, lengyel és holland egyetemek és az ázsiai partnerek, a két kínai és két thai egyetem között a munka már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, a rendszeres „online meetingnek” köszönhetően számos dokumentum készült el. Az európai uniós forrásból finanszírozott projekt célja az EU űrstratégiája 2016-os „Communication on a Space Strategy for Europe” dokumentumában megfogalmazottaknak megfelelően az űrtechnológia alkalmazásainak minél szélesebb körű terjesztése. Ennek elérését a köz- és magánszféra körében az űripari adatok iránti igény fokozásával, az űrkutatási adatokhoz való szabad hozzáférés és felhasználás biztosításával, valamint az innovatív alkalmazások ösztönzésével és fejlesztésével kívánja megvalósítani. Az AMK Geoinformatikai Intézetében több évtizedes tapasztalat gyűlt össze a távérzékelés oktatása terén és több sikeres projekt valósult meg a távérzékelés gyakorlati alkalmazásával. A tudományterület térhódításá-

nak köszönhetően nagy érdeklődés kísérte például precíziós gazdálkodási szakirányú továbbképzés elindulását a februári szemeszterben a GEO-ban. Az IRSEL projekt célkitűzése is az, hogy a távérzékelés és a kapcsolódó interdiszciplináris tudományok oktatóinak és kutatóinak szakmai fejlődését az IT (Információ- és kommunikációtechnológia) legkorszerűbb technológiáinak alkalmazására épülő tudástár lehetőségein keresztül segítse az ázsiai régióban. A projekt a magas szintű elméleti ismeretek mellett a távérzékelési technológiák gyakorlati alkalmazására fekteti a hangsúlyt. A Fuzhouban megrendezett „projektindító” konferencián az OE AMK Geoinformatikai Intézetéből Dr. Földváry Lóránt projektkoordinátor, Dr. Márkus Béla projektmenedzser, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata a projekt szakmai vezetője és Dr. Szigeti Judit projekt adminisztrátor vettek részt. Az esemény nyitóünnepségén Hairong Lai, a Fujian Normal University rektorhelyettese köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd Fan Jinlong, a Nemzeti Műholdas Meteorológiai Központ vezetője tett ígéretet a műholdas adatok feldolgozásának javítására, amelyek hozzájárulhatnak a projekt sikeréhez. A háromnapos tanácskozás alatt a résztvevők áttekintették a projekt futamidejének (36 hónap) valamennyi feladatát, pontosították az egyes munkacsomagokat és az elvárt eredményeket. Kitértek a pénzügyi és igazgatási kérdésekre, valamint az első év feladataira. A konferencián a partnerek elfogadták a már elkészült projekt


12. oldal

Hírmondó

kézikönyvet, annak terjesztési és hasznosítási tervét és az igényfelmérés alapján készített elemzést. A résztvevők megvitatták a tantervet, a tananyagok fejlesztését, a tanulási infrastruktúrát, és javaslatokat tettek a következő időszakra tervezett eszközbeszerzésre. A konferencia alkalmat adott a partnerek megismerésére, emellett lehetőség nyílt betekinteni a partnerországok kutatási területeire is. A háromnapos kínai tartózkodás alatt Földváry Lóránt, az IRSEL projekt koordinátora és a Jinming Sha FNU igazgató részt vett egy nyílt vitában a régió érdekeltjeinek képviselőivel. Márkus Béla IRSEL projektmenedzser és Ivan Oliveira (University of Twente – ITC) e-Learning és LMS (Learning Management System) szakember képzést szerveztek a helyi adminisztratív munkatársaknak minőségbiztosítás és minőségi tervezés témában. A projektindító találkozó sikeres volt, hiszen a projektvezetés kulcsfontosságú kérdései egyértelművé váltak, valamint a konkrét célkitűzések fontos pontjainak megvalósulása is elkezdődött. A projektben résztvevők megtették a kezdeti lépéseket két konkrét célkitűzéssel kapcsolatban is, így a nemzetköziesedés elősegítése a kapcsolódó tudományterületeken és az ázsiai és európai egyetemek és kutatóintézetek közötti együttműködés

2018. február

előmozdítása terén. A projektpartnerek következő találkozója Thaiföldön, Khon Kaenben lesz november 26. és 30. között, ahol a projekt előrehaladását, az addig elért eredményeket és mérföldköveit tekintik át. A http://www.irsel.eu/ webcímen bővebb ismertetés olvasható a projekt célkitűzéseiről, az európai és ázsiai partneregyetemekről és szakmai intézményekről, nyomon követhető a projekt előrehaladása, megismerhetők az eredmények. Balázsik Valéria, mestertanár

Az IEEE Hungary Section meghívottjaként tartott előadást Dr. Eyal Dassau, a Harvard Egyetem kutatója

Az Óbudai Egyetem EKIK Élettani Szabályozások Kutatóközpontjának (PhysCon) meghívására, az IEEE Hungary Section és a Magyar Mesterséges Pancreas (MAP) munkacsoport közreműködésével, Dr. Eyal Dassau a Harvard Egyetem szenior kutatója, a mesterséges hasnyálmirigy kutatások világszinten elismert Frank Doyle kutatócsoport szakmai vezetője 2018. február 19-én (hétfő) tartott előadást az Óbudai Egyetemen „The Ar-

tificial Pancreas: A Medically Inspired Automated Glucose Control System” címmel. Dr. Eyal Dassau a cukorbetegséggel kapcsolatos problémákat rendszerelméleti és irányítástechnikai szempontból közelítette meg, kontextusba helyezve az IOT kutatásokkal és kihívásokkal, mint például telemedicina, kiberbiztonság, szenzorika, mobil alkalmazások. Előadásában a mesterséges hasnyálmirigy legújabb orvosi és mérnöki kihívásait prezentálta és egyben kiemelte a nemzetközi együttműködések és kutatások jelentőségét, mely elmondása szerint egyik kiindulópontja is volt, hogy hazánkba ellátogasson, a PhysCon vezetőjének, Dr. Kovács Leventének a meghívására. Kiemelte, hogy az élet más aspektusaihoz hasonlóan az irányításelmélet az orvostechnikai eszközökben is egyre nagyobb szerephez jut. Ennek bizonyítéka a mesterséges hasnyálmirigy, mely az 1-es típusú cukorbetegség kezelésében egyre inkább elfogadott módszertan. A mérnöki munka mellett rávilágított az orvosi kapcsola-


2018. február

Hírmondó

13. oldal

tok és a klinikai értékelés jelenbeli és múltbeli együtt szönhetően nagyszámú diák, érdeklődő és fiatal kutató alkalmazásának fontosságára is. vett részt az előadáson és a végén egy interaktív diszkus�Az eseményt ugyan előzetes regisztrációhoz kötötték, szióban kérdezhetett a hallgatóság. de a részvétel bárki számára ingyenes volt. Ennek köDr. Kovács Levente

A Rejtő Karon átadták az első angol nyelvű diplomákat

A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogramban 2014 szeptemberében kezdte a környezetmérnöki BSc szak angol nyelvű képzését az a négy hallgató, akik sikeres államvizsgájuk után január 30-án vehették át diplomájukat. Mr. Shikai HUANG, Mr. Dongze JIANG, Ms. Xinyue LIANG és Mr. Trung Anh TRINH ünnepélyes diplomaosztóján a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar dékánjától kapták meg az elismerő oklevelet. Dr. Koltai László beszédében köszöntötte a végzetteket és gratulált, hogy a hallgatók kitartó munkája, a

kreativitásuk és elszántságuk révén kivétel nélkül jól szerepeltek tanulmányaikban és a záróvizsgán is. Hangsúlyozta, hogy a kar tanárai elkötelezték magukat, hogy a lehető legjobb oktatást biztosítsák hallgatóinknak, hogy felkészítsék őket jövőbeli pályafutásukra a környezetvédelmi szektorban. Kiemelte továbbá, hogy Ázsiában és különösen Kínában a környezetvédelem és a hozzá kapcsolódó iparágakban nagymértékű fellendülés tapasztalható, és ezzel együtt egyre nőnek az ágazatban dolgozókkal szembeni szakmai elvárások. Kitért arra is, hogy a diákok és a jövőbeli munkáltatók igényeinek kielégítése érdekében a kar oktatói folyamatosan gondolkodnak nemcsak arról, hogy mit tanítanak, hanem arról is, hogy hogyan tanítják azt. Beszéde végén sok sikert kívánt a fiatal mérnököknek jövőbeli pályafutásukhoz. Ezután Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes köszöntette a friss mérnököket, visszaemlékezve az első félévre, összefoglalva a képzés tapasztalatait. A mérnöki fogadalom elmondása után Xinyue LIANG felkötötte a végzős hallgatók szalagját a kari zászlóra. Az ünnepséget egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetés zárta. Pásztor Ildikó

Ipari Termék-és Formatervező Mérnöki Szak hallgatóinak kiállítása 2018. január 27-28-án a Papp László Budapest Sportaréna Esküvői Kiállításán ismét nagy sikerrel mutatták be alkotásaikat az Óbudai Egyetem RKK Terméktervező Intézetének hallgatói. Az Óbudai Egyetem kiállító tere idén is kiemelkedett az Esküvői Kiállítás résztvevői közül tematikus, az ipari formatervezés és kortárs design szempontjai szerint elkészített tárgyainak megjelenítésével. A geometrikus elemeket alkalmazó hallgatói alkotások alap színvilága a fekete- szürke kontrasztjára épült, egy szabadon választható kiegészítő színnel. A szoknya tervezésekor kiemelt feladat volt az anyagfelület manipulálása. A szoknyákhoz látványos, a kortárs trendbe jól


14. oldal

Hírmondó

illeszkedő táskákat is terveztek és kiviteleztek a hallgatóink, amelyek nagy sikert arattak az érdeklődők körében. Kecskés Kinga és Koczor Laura öltözékei kiemelkedően figyelemfelkeltő darabok voltak kifinomult kidolgozásukkal. Az asztalterítékek izgalmas részletmegoldásaikkal, rendhagyó mécsestartóival káp-

2018. február

ráztatták el a látogatókat. A re-design jegyében elkészített kabátok is méltón képviselték az Ipari termék- és formatervező mérnöki szak alkotó- mérnöki szellemiségét. Gratulálunk hallgatóink sikeres szerepléséhez! Papp-Vid Dóra DLA

Diplomakiállítással egybekötött Ruhaipari Szakmai Fórum

Az RKK Terméktervező Intézete idén második alkalommal rendezte meg Szakmai Fórumát, melyen a meghívott előadókon kívül olyan neves cégek képviselői és tervezők is részt vettek, mint Salga Zoltán (Salzol Kft.), S. Hegyi Lucia (Luan by Lucia), Dolhai Zoltán (Intrudair Kft.), Dr. Kolyvek Antónia (Anthonydesign), Körtvély Adrienn (Good View Kft.), Heidinger Katalin és Süli Ágnes (Diapoló Kft.), Fodor Elvira és Laczkó Dalma (Horwear Kft.), valamint Bánóczki Péter (SB Ruhaipari Kft.). Dr. habil. Kisfaludy Márta intézetigazgató nyitotta meg a fórumot, hangsúlyozva az együttműködés és együtt gondolkodás jelentőségét az ipar és az oktatás szereplői között. Első előadóként Jörg Brucker (Handtex Bt.) mutatta be a Hochmuth GmbH német céget, mely 70 éve készít kesztyűket. Eleinte divat-és védőkesztyűk gyártásával foglalkozott, de 40 éve már futballkapusoknak gyárt professzionális kesztyűket. Főbb megrendelői az Adidas, Puma, Decathlon stb. A cég négy országban 800 embert foglalkoztat. Magyarországon a komlói Handtex Hungary cégnél 50 dolgozóval zajlik a gyártás és a teljes cég innovatív fejlesztési folyamata. Beofsics György (Beo Kft.) a Morgan cég képviseletében a modulrendszerűen felépíthető legújabb komplex megoldásokat mutatta be a gyártás-előkészítéstől a

szabászati termelésirányításon keresztül az intelligens automata szabászatig. A Morgan Tecnica fejlesztőmérnökei Olaszországban dolgoznak, ahol a fejlesztés és a gyártás is történik. Koleszár András (ÓE RKK) a Morgan 3Dress virtuális programját ismertette, amely felhasználja a világ legfejlettebb digitális technikáját, s ötvözi a hagyományos modelltervezés szakértelmét és a játék szoftverekhez alkalmazott 3D-s programfejlesztéseket. A 2D-ben létrehozott új szabásminták a mellette megjelenő 3D-s ablak segítségével azonos időben, a kiválasztott testalkaton megjeleníthetők, módosíthatók. A program képes a különböző anyagokat és azok viselkedési tulajdonságait is szimulálni, valósághű mozgásokkal. Fodor Csaba (Nyír-Gestum Kft.) egy saját fejlesztésű, termelésirányító rendszert mutatott be, amely a megrendelő komplex igényeinek megfelelően alakítható. Az Elizabeth valós idejű termékkövető rendszer által könnyebbé válik a termelés irányítása, a gyártás tervezhetősége, a termék nyomon követése a gyártósoron, a kapacitás meghatározása, a minőségi ellenőrzés, illetve az egyéni termelés utáni munkabér meghatározása. Sümeghy Claudia (Luan by Lucia Divatház), a divatmárkák marketingkommunikációjáról tartott előadást. Felhívta a figyelmet a generációk közötti különbözőségekre, hiszen már az Y és Z generációk vásárlási szokásai is jelentősen eltérnek. A legújabb információk szerint már nem a termék a fontos, hanem az élmény, amit a termék közvetít. Az előadó 10 pontban fejtette ki a legfontosabb szempontokat, amire feltétlenül figyelni kell a versenyképesség megőrzése érdekében a globális piacon. Az előadók rendkívül inspiratív előadásai után sok kérdést és véleményt fogalmaztak meg a jelenlévők, majd kötetlen, személyes beszélgetésekkel zárult a szakmai fórum. Dr. habil. Kisfaludy Márta DLA


2018. február

Hírmondó

15. oldal

RÖVIDHÍREK Az AMK mérnökinformatikusai fejlesztik az EFOTT applikációját

érintett pályázókkal közösen induló projekt keretein belül. Szívesen látjuk a fejlesztői csapatunkba a versenyen induló valamennyi diákot gyakornok - majd remélhetőleg juniAz Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára járó or - munkatársként, és hívjuk nyári szellemi alkotótábo#csapatnev team nyerte a T-Systems fejlesztői versenyét. runkba, a T-Systems Ötletcampusra. Az appverseny ismét Így három fehérvári mérnökinformatikus fejlesztheti a megerősítette bennem, hogy a digitális generációkkal való T-Systems szakértői mentorálásával a 110 ezer látogatót folyamatos együtt gondolkozás, kölcsönös inspirálódás elenfogadó EFOTT fesztivál új applikációját, és elviheti a gedhetetlen. Nemcsak azért, mert - a jelenleg futó - több győztesnek járó 1 millió forintos pénzjutalmat is. mint ezer fejlesztésünknek jelentős részét - legyen az mesterséges intelligencia vagy éppen okos város alkalmazás – pont a digitális generációk használják a legintenzívebben, hanem azért is, mert a digitális világ építéséhez az új technológiák készségszintű ismeretén túl szükség van a fiatalok friss és újszerű gondolkodására is.” Az EFOTT fesztivált Velencei-tó strandján, Velencén rendezik meg július 10-16. között. Forrás: Székesfehérvár.hu

Magyar egyetemisták segítik a rákkutatást hallgatónkat nemzetközi versenyen díjazták A fehérvári csapat tagjai, akik a T-Systems szakmai mentorálásával fejlesztik az EFOTT idei nyári hivatalos appját: Ivanics József, Léki Bence, Németh Barna. A T-Systems még novemberben hirdetett fejlesztőversenyt 16+ korú diákok körében az EFOTT fesztivál új applikációjának lefejlesztésére. A több tucat jelentkezőből, egy szakmai előszűrés után a zsűrizésére végül hat pályázó jutott tovább, akik munkájukat február 12-én, tegnap prezentálták. „Mind a hárman örülünk az első helynek. Rendkívüli dolog lenne, ha azt mondhatnánk, hogy lefejlesztettük az EFOTT hivatalos appját. Azért jelentkeztünk a versenyre, mert a kihívás vonzott minket, az a tény, hogy egy elég nagy céggel, a T-Systemsszel dolgozhatunk, illetve egy eléggé ismert fesztiválnak, az EFOTT-nak az appját fejleszthetjük. A következő hónapokhoz így fogunk hozzáállni. Szerdán már indul is a közös munka a T-Systems szakembereivel.” Tápai Tamás a 800 fős t-systemses fejlesztői csapat vezetője, a zsűri elnöke elmondta, hogy minden pályázó csapat nagyon felkészült volt és kiváló minőségű, átgondolt anyagok készültek, mind felhasználói, mind szakmai oldalról. „Rendkívül sok kreatív ötletet hoztak a pályázók, és az előadói készség is magas színvonalú volt mindegyik csapatnál, ami a karrierjük elején járó IT-soknál nem kézenfekvő. A nyertes pályázat és a legjobb ötletek megvalósulását fejlesztői csapatunk támogatja a továbbiakban, az

A Microsoft nemzetközi versenyén harmadik helyezést ért el Almásy Márton, az Óbudai Egyetem informatika karának hallatója, aki gyermekkori barátjával és egy érettségi előtt álló gimnazisával dolgozta ki ötletét: A rientiQ projekt az örökletes mellrák valószínűségének előrejelzését végzi génszekvenálás és kvantum-számítástechnika segítségével. A korai diagnózis lehetővé teszi a kezdetleges mellrák kezelését abban a stádiumban, amikor még nem alakulnak ki szövődmények. A világméretű Imagine Cup Big Idea Challenge fő célja, hogy a résztvevők új fejlesztési lehetőségeket és megoldásokat keresve olyan terveket, projektötleteket dolgozzanak ki, amelyek maradandó nyomot hagynak valamely iparág fejlődésében. A versenyben előkelő helyezést elért csapatok anyagi hozzájárulásra számíthatnak ötleteik, vállalkozásaik további fejlesztéséhez. A verseny első helyezettje, a román Xvision projekt automatikusan azonosítja az emberi testben tapasztalható anomáliákat és megbetegedéseket, és elemzi a röntgenfelvételeket. A második helyen végzett, hongkongi Datax olyan adatcsereplatform-fejlesztéssel rukkolt elő, amely a munkaerőpiac adatait és a munkaerő képzését teszi hatékonyabbá. Almásy Márton nagyszülei halálát követően szembesült a rákbetegség tragédiájával. Amikor unokatestvéré-


16. oldal

Hírmondó

nél mellrákot diagnosztizáltak, elhatározta, hogy megoldást talál a problémára. A jelenleg az Óbudai Egyetem Informatikai Karán tanuló fiú gyermekkori barátjával, Novák Emillel és a gimnáziumi érettségi előtt álló Koór Leventével dolgozta ki ötletét.

2018. február

kája elismeréseként részesült a szakmai elismerésben. A Díjat Dr. Gergely Pál, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Elnöke, Dr. Páles Zsolt, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Alelnöke és Dr. Hodossy - Takács Előd az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Főtitkára adta át. Ezúton is gratulálunk a szakmai elismeréshez.

Ingyenesen férhetnek hozzá az egyetem hallgatói egy magyar mérnöki applikációhoz Emil vegyipari tanulmányai befejezése óta a Budapesti Műszaki Egyetemhez kapcsolódó Innovációs Laborban, a Demolában tevékenykedik; rutinos innovátor, alapító tagja a Robotépítők Magyarországi Egyesületének is. Levente a Berzsenyi Dániel gimnázium 11. évfolyamos tanulójaként - kiemelkedő informatikai tudásának köszönhetően - a legifjabb tagja az elhivatott diákokat tömörítő Microsoft Student Partnership programba bejutott kiválasztottaknak. Az eddigi fejlesztési feladatokban segítségükre volt a Kutató Diákok Országos Szövetségének alelnöke, Posta Donát is. A rientiQ nevet viselő projekt az örökletes mellrák valószínűségének előrejelzését végzi génszekvenálás és kvantum-számítástechnika segítségével. A korai diagnózis lehetővé teszi a kezdetleges mellrák kezelését abban a stádiumban, amikor még nem alakulnak ki szövődmények. A fejlesztők tovább dolgoznak az ötlet gyakorlati megvalósításán. Forrás: HVG

Az MTA DAB Plakett Díját vehette át Ráthy Istvánné 2018. február 21-én, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Közgyűlésén Ráthy Istvánné Dr., okl. gépészmérnök, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag-és Gyártástudományi Intézet egyetemi docense a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága DAB Plakett Díjában részesült. Ráthy Istvánné Dr. az MTA DAB Műszaki Szakbizottság korábbi Elnöke, a Műszaki Szakbizottságban végzett kiváló munkája, az oktatói és tudományos mun-

Az Óbudai Egyetem megállapodást kötött a PCB Droid nyomtatott áramkör tervező applikációt fejlesztő céggel, amelynek köszönhetően az Óbudai Egyetem diákjai és tanárai egy éven keresztül ingyenesen használhatják az alkalmazás professzionális eszközeit. A PCB Droid NYÁK (nyomtatott áramkör) tervező alkalmazás elérhető mobil eszközökön (Android, iOS), valamint Windows 10-es asztali gépeken és laptopokon. Az applikáció a hasonló szoftvereknél megszokott funkciókon túl felhő szolgáltatásokat is nyújt, melyek segítségével a projektek és beállítások különböző eszközökről is könnyedén elérhetőek és mindig naprakészek. Az egyetem elsődleges célja a partnerséggel, hogy mechatronikai mérnök és villamosmérnök hallgatóink fejlődését segítse, de az intuitív, könnyen kezelhető szoftver segítségével bárki könnyedén belevághat a hobbi elektronikába. A nagyfokú mobilitásnak köszönhetően utazás és várakozás közben is gyakorolhatunk, haladhatunk saját projektünkkel vagy a kiadott feladattal. Az alkalmazás lehetővé teszi projektek elküldését más felhasználóknak is, így pár gombnyomással elküldhetjük a létrehozott nyomtatott áramkör panelünk terveit tanárunknak vagy csoporttársunknak, akik ellenőrizhetik és szerkeszthetik is annak másolatát. Ha egy adott feladathoz szükséges a nyomtatott áramkör fizikai valójában, akkor a szerkesztőn belül pár gombnyomással meg rendelhetjük és néhány napon belül kézhez is kapjuk. A gyors és minőségi gyártást a Nyákáruház biztosítja. Az együttműködésnek köszönhetően egy évig Prémium előfizetést kapnak a PCB Droid alkalmazásban egyetemi e-mail címükkel regisztráló hallgatók és oktatók, így teljes körűen hozzáférnek a Prémium előfizetés nyújtotta jogosultságokhoz és lehetőségekhez. Ezen felül Jakub János, a PCB Droid egyik alapítója személyesen tart oktatást a 2017/18/2 félévben az applikáció használatáról.


Hírmondó

2018. február

17. oldal

A szoftverrel kapcsolatos általános információk a http://pcbdroid.com/ honlapon érhetők el. Kérdéseit felteheti a support@pcbdroid.com e-mail címen.

Székesfehérvári Légifotó Nap Roadshow jelleggel immáron harmadik alkalommal rendezték meg a Légifotó Napot, amelynek február 7-ei állomása – Szeged és Budapest után – Székesfehérváron az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara volt. A rendezvényt Dr. habil. Jancsó Tamás, egyetemi docens nyitotta meg. Megnyitó beszédében elmondta, hogy a rendezvény az Óbudai Egyetem, a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület (ACRSA), valamint a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) szervezésében valósult meg. A találkozón bepillantást nyerhettünk a légifotózás különböző területein dolgozók munkájába a sárkányrepülőkkel végzett felméréstől, a külszíni bányák felmérésen át a precíziós gazdálkodásig, számos területet érintve a légifelmérés világából.

A nyílt nap jellegű esemény célközönsége rendkívül széleskörű volt. Elsősorban a szakma iránt érdeklődő középiskolásoknak szánták az előadásokat, ezért kapott nagy hangsúlyt az egyetemi képzés fontossága és az egyetem gyakorlatorientált képzése is. Ugyanakkor a szakma képviselőnek és az egyetem jelenlegi diákjainak is jó lehetőséget kínált az összejövetel a szakma fontos kérdéseinek megvitatására, beleértve a drónozás aktuális kihívásait is. A rendezvényt egy poszteres előadás meghallgatása, valamint érdekes légifotókból összeállított kiállítás megtekintése zárta.

KÖZÉRDEKŰ Szenátusi hírek

Szenátus/Személyi anyagok menüpont dokumentumai csak a Szenátus szavazati jogú tagjai számára érhetők el. Az Óbudai Egyetem Szenátusa a 2018. február 19-én Szabályzatok: http://www.uni-obuda.hu/uj-szabalyzamegtartott ülésén elfogadta: tok 1. A vezetői, oktatói pályázatok véleményezésére vo- A Szenátus soron következő ülésének időpontja: 2018. március 19. 14 óra natkozó előterjesztést. 2. Az Egyetem Egyetemi Kutató, Innovációs és Szol- Élő közvetítés: https://intranet.uni-obuda.hu/szenatus gáltató Központ ügyrendjének módosítását. Hatályos: 2018. február 26. Egyetemi Tanács döntései 3. Az Egyetem Szenátusának ügyrendjét. Hatályos: 2018. február 26. 4. Az Egyetem Szenátusa 2017/2018. tanév II. félévi Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2018. február 19-én megtartott ülésén jóváhagyta: munkatervét. 5. Az egyetemi vezetők 2017. évi tevékenységéről szóló 1. Az oktatói, vezetői pályázati kiírásokat. 2. Az Egyetem és az Arconic-Köfém Kft. között kötenbeszámolót. dő együttműködési megállapodást. 6. A MAB akkreditációra való felkészülés programjá3. A DSinGIS illetve az IRSEL projektek keretében az ról, a feladatok ütemezéséről szóló tájékoztatót. Óbudai Egyetem és a külföldi partnerek között kötendő együttműködési megállapodásokat. A Szenátus előterjesztései az intraneten a Testületi ülések/Szenátus menüpontban érhető el. Tekintettel arra, 4. Az Óbudai Egyetem és a Technical University (Republic Of Kazakhstan) között kötendő együttműhogy a személyi anyagokat csak és kizárólag az annak elködési megállapodást. bírálásában részt vevő testületi tagok ismerhetik meg, a


Hírmondó

18. oldal

2018. február

MÁRCIUS HAVI RENDEZVÉNYNAPTÁR Dátum

Esemény megnevezése

Esemény jellege

Helyszín

2018.03.03.

Diplomaátadó ünnepség (RKK)

díjmentes

1034 Bécsi út 96/b., AudMax

2018.03.03.

Diplomaátadó ünnepség (KVK)

díjmentes

Budapest, Vasas székház, Magdolna u. 5-7.

2018.03.06.

Gerber Pál kiállítás megnyitó

díjmentes

1034 Bécsi út 96/b. A épület

2018.03.08.

Beerstorming: Kiberbiztonság (KVK HÖK)

díjmentes,

1034 Budapest, Bécsi út 96/b

2018.03.08.

IX. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konferencia

díjmentes, regisztrációhoz kötött

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

2018.03.08.

Ladies Night (EHÖK)

költségtérítéses

Budapest, Remix Retro Disco, Teréz krt. 55.

2018.03.08.

ÓBUDA TALK

díjmentes

1034 Doberdó út 6. D épület - II. előadó

2018.03.12.

GISopen 2018 (AMK)

díjmentes

8000 Székesfehérvár Pirosalma utca 1-3.

2018.03.13.

Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny (AMK)

regisztrációhoz kötött, díjmentes

8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.

2018.03.14.

1848/49-es forradalom és szabadságharc megemlékező ünnepség (BGK)

díjmentes

1081 Népszínház utca 8. Földszinti Aula

2018.03.14.

RKK Felezőbál 2018 (RKK HÖK)

költségtérítéses

Budapest, Petőfi Híd, A38 Hajó

2018.03.19.

Az Óbudai Egyetem Szenátusának ülése (RH)

díjmentes, regisztrációhoz kötött

1034 Doberdó út 6. D épület - D.103.

2018.03.21.

Garai Géza Szabadegyetem (AMK)

díjmentes

8000 Székesfehérvár Budai utca 45. K. épület 28-as előadó

2018.03.22.

OE AMK E.ON eszközátadó ünnepség (AMK)

sajtótájékoztató

8000 Székesfehérvár Budai utca 45. K. épület 22-es terem

2018.03.26.

XXIV. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

díjmentes, regisztrációhoz kötött

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

2013.04.03.

Óbudai Egyetem Esport bajnokság (KGK HÖK)

díjmentes, 1084 Tavaszmező utca 14-18. regisztrációhoz kötött G épület - F17 / Géptermek

Programváltozás előfordulhat, ezért az adott eseményről tájékozódjanak a www.uni-obuda.hu oldal eseménynaptárában is.

Az Óbudai Egyetem elektronikus kiadványa 1034 Budapest, Bécsi út 96/b • Telefon: +36 1 666-5613, fax: +36 1 666-5621 Honlap: www.uni-obuda.hu www.facebook.com/ObudaiEgyetem Felelős kiadó: Prof. Dr. Réger Mihály Főszerkesztő: Lövei Tünde Szerkesztőbizottság: Gosztola Bernadett, Madár Beáta, Nagy Krisztina, Sípos Kornélia

Profile for Obuda University

Óbudai Egyetem :: Hírmondó :: 2018. február  

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő kiadványa.

Óbudai Egyetem :: Hírmondó :: 2018. február  

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő kiadványa.

Profile for uni-obuda
Advertisement