Page 1

2016. november

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

10. szám

VII. Óbudai Egyetem Napja Idén hetedik alkalommal ünnepelte meg az Óbudai Egyetem megalakulásának tiszteletére az Egyetem Napját, s ezen a napon lépett hivatalba az intézmény új kancellárja, Szigeti Ádám.

Az Országgyűlés 2009. november 23-án fogadta el a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítását, amelynek értelmében 2010. január 1-jén létrejött az Óbudai Egyetem. Ebből az alaklomból az Óbudai Egyetem Szenátusának november 21-én tartott Nyilvános Ünnepi Ülésén a megemlékezésen túl, elismeréseket adtak át a tudományos életben kiemelkedő oktatóknak, díszdoktorokat és PhD doktorokat avattak, valamint egyetemi tanári kinevezéseket adtak át. Az ünnepségen az egyetem rektora, Prof. Dr. Réger Mihály köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az egyetem számára legfontosabb a hallgató. Kiemelte, hogy az intézmény továbbra is a valós értékek képviseletére kötelezi el magát, mind az oktatásban, mind a kutatásban, mind a teljes működésében: „Hetedik éve vagyunk egyetem, küldetésünk lényege az elmúlt évek során alapvetően nem változott és azt is mondhatjuk, hogy az egyetemi működés alapelvárásai és értékei beépültek a mindennapi gyakorlatba. Ez nagyrészt így is van, eredményeink sok szempontból meggyőzőek, ugyanakkor számos jel mutat arra, hogy az oktatási, kutatási és működési folyamataink folytonos elemzése és korrekciója továbbra is szükséges a magas oktatási és kutatási színvonal

megtartása érdekében. Ezt a hozzáállást kívánjuk követni hosszú távon is az Intézményi Fejlesztési Tervünknek megfelelően. Új képzési terveinkben alkalmazkodunk a legújabb trendekhez, így például bővítjük az elektronikusan kötelezően hallgatott tantárgyak listáját. A sikeresebb tanulás érdekében valamennyi alapképzési szakunkon egységesítjük a Matematika I. tananyagát úgy, hogy ez a középiskolai matematika legfontosabb részeinek ismétlését is tartalmazza.” A matematikaoktatást a MATLAB szoftver Campus Licence-ének megvásárlásával is segíti az egyetem, amellyel a hallgatók a matematika mérnöki alkalmazását gyakorolhatják. További segítség, hogy az elsőéves hallgatók a „Mateking” nevű elektronikus tananyagcsomagot is használják, mely mind a nyelvezetében, mind a megjelenítésében igazodik a hallgatói igényekhez. Szintén az első éves hallgatók sikerességének javulását szolgálja az idén bevezetett patronáló tanári rendszer is, melynek célja a segítségnyújtás a gólyáknak a kezdeti tanulási és adminisztrációs nehézségek leküzdésében. Az egyetem napján foglalta el hivatalát az Óbudai Egyetem új kancellárja, Szigeti Ádám, aki üdvözlő beszédében szimbolikusnak nevezte, hogy épp az egyetem alapítási évfordulójának napjától tölti be új tisztségét, s úgy véli, ez jó jelzés a kezdethez. Köszönetet mondott Gáti Józsefnek az elmúlt fél évben a kancellári feladatok ellátásáért, majd néhány gondolattal méltatta az


2. oldal

Hírmondó

egyetem vezetésének eddigi tevékenységét. „Szerencsés a helyzet az Óbudai Egyetemen: jó oktatási profil és gazdasági állapot jellemzi, logikus és konzekvens a szakmai építkezés az elmúlt 6-7 évben” – mondta a kancellár. Szigeti Ádám jelezte, hogy az Intézményfejlesztési Tervben szereplő stratégiai célokkal személyesen is azonosulni tud, és elsődleges feladatának ezen célok megvalósítását tekinti új feladatkörében. A rendezvényen részt vett Dr. Solti Péter miniszteri biztos, aki ünnepi beszédében tágabb kontextusba helyezte az Intézményfejlesztési Tervet. Hangsúlyozta, hogy két éve tart a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című program megvalósítása, amely az állami felsőoktatási szektort új irányba tereli.

Kiemelte, hogy az Óbudai Egyetem jövőképében négy fontos kifejezés jelenik meg: kreativitás, nyitottság, együttműködés és kiválóság. A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy Szigeti Ádám pontosan látja, hogyan kapcsolódnak az egyetem tervei a fenntartó elvárásaihoz, ezekkel a célokkal azonosulni tud és az ő személyében megvan a garancia a fejlesztési terv megvalósítására. Az Óbudai Egyetem Szenátusának Nyilvános Ülésén a Doktori és Habilitációs Tanács döntése értelmében kilencen kaptak PhD doktori fokozatot, ketten

2016. november

pedig külföldön szerzett tudományos fokozatuk alapján szereztek jogosultságot a doktori cím használatára. Egyetemi tanári talárt hatan vehettek át, valamint egy címzetes egyetemi tanári kitüntetést is átadtak. Az Óbudai Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának döntése értelmében, a következő jelölteket avatta doktorrá az Óbudai Egyetem: Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola • Gyurecz György - Felületmodellek lokális hibáinak javítása fényvonalakkal • Nagy János Zoltán - A Föld környezetében tudományos kísérleteket végző űrkutatási berendezés fedélzeti adatgyűjtő rendszerének és fedélzeti kommunikációs rendszerének kidolgozása Biztonságtudományi Doktori Iskola • Fialka György - A pénzintézeti biztonság fogalma, eredete, jelene és jövője, a paradigmaváltás feltételei és lehetőségei • Göblyös Béla Gábor - Távfűtés energiaforrásainak optimalizálása • Román Zsolt - SVBIED támogatások elemzése, és a valószínűségi módszerek alkalmazása a védekezéssel kapcsolatos méretezési eljárásokban • Szikora Péter - Párosítás elméleti problémák megoldási lehetőségei egyetemi környezetben • Szlivka Ferenc Dániel - Zöldtetők vizsgálata energiamegtakarítás, valamint a környezeti terhelés csökkentése érdekében • Zele Balázs - Erőmű tüzelőanyag transzport rendszere a biztonságtudomány vonatkozásában A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási kérelme alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács honosításáról rendelkező határozatban doktori (PhD) fokozatot ítélt és feljogosítja a következő kérelmezőket a doktori cím használatára: • Cisar Petar • Jánosi Endre 2016-os egyetemi tanári kinevezések: • Prof. Dr. Livija Cveticanin, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetének egyetemi tanára • Prof. Dr. Kovács Levente, a Neumann János Informatikai Kar Biomatika Intézetének egyetemi tanára, a Kar oktatási dékánhelyettese • Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, a Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézetének egyetemi tanára • Prof. Dr. Takács István, a Keleti Károly Gazdasági


2016. november

Hírmondó

Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetének egyetemi tanára • Prof. Dr. Tóth Péter, a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ főigazgatója, egyetemi tanár • Prof. Dr. Kristály Sándor, a Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Matematikai Intézetének egyetemi tanára részére. Akadályoztatása miatt, egy későbbi időpontban kerül sor az egyetemi tanári talár átadására. Egyetemi kitüntetések, elismerések átadása Címzetes egyetemi tanári kitüntetésben részesült Dr. Hermann Gyula, a Neumann János Informatikai Kar nyugdíjas óraadója. Hermann Gyula 2000 óta az Óbudai Egyetem főiskolai tanára, majd egyetemi docense. Szakmai díjai, tudományos eredményei, valamint az Óbudai Egyetem – ezen belül a Neumann János Informatikai Kar – érdekében végzett kimagasló tudományszervezési tevékenysége elismeréseként az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott részére. Az egyetem kiemelkedő tudományos diákköri tevékenységet nyújtó hallgatóinak konzulensei közül ketten részesültek elismerésben, „Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért” díjban: Dr. Molnár András, a Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Intézetének egyetemi docense, a Kar dékánja, valamint

3. oldal

Dr. Szűcs Endre, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetének adjunktusa. Az egyetem Szenátusa Tiszteletbeli doktori címet adományozott a hosszú időn át művelt kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos munkásság, és az egyetem érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként. Prof. Dr. Didier Dubois, az Université Paul Sabatier kutatási igazgató professzora részére a valószínűség-számítás és a Fuzzy halmazok kutatási területén elért eredményei, valamint az Óbudai Egyetemmel kifejtett együttműködése elismeréséül, Prof. Dr. Janusz Kacprzyk, a Lengyel Tudományos Akadémia Rendszerkutatási Intézet professzorának a számítási intelligencia, a többfokozatú fuzzy vezérlés és dinamikai programozás terén végzett úttörő munkájáért, szakirodalmi tevékenységéért, Prof. Dr. Tapani Jokinen, az Aalto University School of Elektrical Engineering professzora részére az elektromechanikai energiaátalakítás, a váltakozó áramú villamos forgógépek elmélete, a problémamegoldás és a terméktervezési folyamatok terén végzett kiemelkedő tevékenysége, illetve a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karral folytatott szakmai együttműködése elismeréséül adományozták a Tiszteletbeli doktori címet. Erdődi Balázs és Lövei Tünde

További szoftveres támogatást kap az egyetemi matematikaoktatás Megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és a Macroweb Internet Consulting Company az Analízis1 című online oktatási tananyag használatáról, elsősorban az elsőéves hallgatók számára a www.mateking.hu oldalon keresztül. A mateking.hu projekt lényege, hogy olyan matematikaoktató e-learninges tartalmakat kapjanak a hallgatók, amelyek mobilról és tabletről is kényelmesen kezelhetőek, rendkívül szemléletes, könnyen érthető magyarázatokat kínáljanak az egyetemi matematika egyszerű megértéséhez. Az online tananyag könnyen érthető, egyszerű példákon, színes, szemléletes ábrákon keresztül, letisztult és komfortos webes környezetben valóban elmagyarázza a matematikát olyan részletességgel és olyan élvezetesen, hogy bárki megértse. Sokéves tapasztalatból látszik, hogy bár nem lehet mindenkiből matekzsenit faragni, azok a követelmények, amelyeknek a jelenlegi egyetemi és főiskolai ma-

tematika tanulmányaik alatt a hallgatóknak meg kell felelniük, egyáltalán nem teljesíthetetlenek. Megfelelő, szemléletes, számukra kézzelfogható, tömör és szórakoztató matematika oktatóanyagok segítségével teljesíteni is tudja azokat bárki. Az általános- és középiskolából hozott hiányosságok pedig egy kicsit részletesebb magyarázással nagyrészt bepótolhatók. Ezek az oktatóanyagok


4. oldal

Hírmondó

jól illeszkednek a hallgatók jelenlegi igényeihez, stílusukban, tálalásukban és letisztultságukban, így alkalmasak az egyetemi és főiskolai matematikaoktatás praktikus kiegészítésére. Az Óbudai Egyetem arra törekszik, hogy minden se-

2016. november

gítséget megadjon hallgatóinak a műszaki és gazdasági szakokon alapozó tantárgynak számító matematika minél alaposabb elsajátításához, elősegítve ezzel is az egyetemi diploma sikeres megszerzését. Erdődi Balázs

Magyar Tudomány Ünnepe az Óbudai Egyetemen November 3-án megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia egy hónapos, határainkon túlra is kiterjedő rendezvénysorozata, a Magyar Tudomány Ünnepe, melynek aktuális mottója: „Oknyomozó tudomány”. A programsorozathoz idén is csatlakozott az Óbudai Egyetem, amelynek megnyitó ünnepségén díjakkal ismerték el a legjobb kutatókat.

Az egyetem megnyitóünnepségén Prof. Dr. Réger Mihály rektor köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai egyetemi oktatóknak milyen fontos szerepe van abban, hogy olyan tudást és értékeket is közvetítsenek a hallgatóknak, amellyel a kutatói pálya felé tudják irányítani őket. Az elnökségben foglalt helyet Réger Mihály mellett Dr. Gáti József, az egyetem megbízott kancellárja, Dr. Nádai László, kutatási és nemzetközi rektorhelyettes, valamint a meghívott előadók: Dr. Solymosi János, a Bonn Hungary Kft. űrtechnológiai igazgatója, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke, Prof. Dr. Buza Gábor, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. kutatómérnöke, és Beskid Vilmos, az Ericsson Magyarország Kft. kutatásfejlesztési igazgatója. Az Óbudai Egyetem Szenátusa az egyetem oktatói, kutatói és hallgatói részére kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenysége, iskolateremtő munkássága, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepe el-

ismerésére három díjat alapított, amelyeket ez alkalommal adtak át. „Az év kutatója” kitüntetésben részesült Prof. Dr. Juvancz Zoltán, a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar Környezetmérnöki Intézetének egyetemi tanára. „Az év fiatal kutatója” díjat vehetett át Horváthné Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetének egyetemi docense. A „Hallgatói publikációs díjat” PhD kategóriában Eigner Györgynek, az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola hallgatójának, BSc/MSc kategóriában Valent Bálintnak, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar villamosmérnöki szakos hallgatójának ítélték oda. A kitüntetések átadását követően Dr. Nádai László nyitotta meg az Óbudai Egyetem Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatait. Beszédében egy anekdotával emlékezett vissza a Magyar Tudományos Akadémia megszületésének körülményeire. Kiemelte Felsőbüki Nagy Pál nevét, akinek az országgyűlésben tartott „gyújtóhangú beszéde nyomán az akadémia Széchenyi István és társainak nagylelkű ajánlata alapján létrejöhetett.” Az előadásokat felvezetve elmondta, e megnyitó célja, hogy közelebb vigye a tudományt az emberekhez, szórakoztató és látványos formában mutassa be a műszaki haladás eredményeit, ezért három olyan szakembert hívtak meg, akik izgalmas előadások segítségével ismertetik meg a tudományterületükön elért sikereiket. Elsőként


2016. november

Hírmondó

Dr. Solymosi János Magyar SATCOM megoldások a Naprendszer kutatásban, műholdakon és a Nemzetközi Űrállomáson, ezt követően Prof. Dr. Buza Gábor Anyagok megmunkálása fotonokkal, majd Beskid Vilmos Egyedül nem megy – az egyetem és az ipar kapcsolódása

5. oldal

címmel hallgathattak előadásokat a jelenlévők. Délután 30 - 40 perces vetítéssel egybekötött csillagászati előadásokat tartottak az érdeklődőknek az egyetem udvarán felállított mobil planetáriumban. Lövei Tünde és Nagy Krisztina

XI. Óbudai Energetikai Konferencia Az Óbudai Egyetem 2016. november 8-án a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozaton tizenegyedik alkalommal rendezte meg az energetikai konferenciát „Az épület energiája – a fenntartható ház” témában. A rendezvény szervezésében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata is részt vett, a konferencia védnöke Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora volt.

Az ország energiafelhasználásának harmadát teszi ki a lakossági fogyasztás, ennek jelentős részét fűtésre fordítjuk. Konferenciánkon bemutattuk az Alacsony energiájú-, Passzív-, Aktív-, Autonóm-, Öko-, Organikus-, Szolár és Fenntartható házakat, építészeti és energetikai megoldásokat. Az eseményt az Óbudai Egyetem részéről Dr. habil. Tick József, az ÓE innovációs főigazgatója nyitotta meg, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól Kelemen Viktória, Óbuda-Békásmegyer alpolgármester mondott köszöntőt, míg a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar részéről Dr. Temesvári Zsolt címzetes egyetemi tanár, és egyben a konferencia levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket. Bevezető előadásában Dr. Kádár Péter, az Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézetből az

épületek energetikai besorolásával kapcsolatos kategóriákról és fogalmakról beszélt. Sajnos a legutóbbi olaszországi események miatt olasz előadónk, Francesco Paolo Lamacchia, a Milánói Egyetem vendégtanára nem tudott eljönni, ezért előadását, mely egy megvalósuló zéró energiafogyasztású épületről szólt, Kádár Péter ismertette. Dr. Filetóth Levente, a BME Építészmérnöki Karának tanára az algoritmikus építészet és energetika kapcsolatát tárgyalta látványos előadás keretében. A második részben az ÓE KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet részéről Vörös-Varga Zsuzsa a „Zöldtetők szerepe az épület és környezete csapadékvíz-háztartásában, míg Ürmös Antal „A vályogfalú épület energetikai aspektusai és életciklus-elemzése” előadását hallgathattuk meg. Pálfi Judith az ÓE KVK VEI-től arra hívta fel a figyelmet, hogy a két évszázaddal ezelőtti épületek megújuló energiát használtak, és fenntartható építőanyag alkalmazásuk révén a mai definíciók szerint megfelelnének a zéró energiafelhasználású épület kritériumainak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy vissza akarnánk, vagy egyáltalán vissza tudnánk térni a régi formákhoz. Kelemen Ildikó a Power Consult Kft. részéről Öko- és passzív hoteleket mutatott be. Mint azt Temesvári Zsolt, levezető elnök megfogalmazta, eljutottunk a vályogházaktól a luxusszállókig. És valóban, a lakóépületek mindegyikénél felmerül a fenntarthatóság, az alacsony energiafogyasztás kérdése, amelyre mai válaszokat kell adni. A rendezvénynek 85 regisztrált résztvevője volt, az előadások szakmai cikk változatát pedig a kiadványban adtuk közre. A konferenciát az Óbudai Egyetem (EKIK/KVK/VEI/AET) az ELMÜ és a MAVIR támogatta. Kádár Péter


6. oldal

Hírmondó

2016. november

Egyetemünk életéből Csomagolástechnológus és papíros szakmai nap a Rejtő karon A Rejtő kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete és a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület szervezésében október 25-én került sor a 18. CS+P Szakmai Műhely szakmai konferenciára. A program idén egy új színfolttal gazdagodott: a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség díjkiosztó ünnepségével, amelyen a Hungaropack 2016 Magyar Csomagolási Verseny, illetve a Hungaropack Student Csomagolástervezési Diákverseny elismeréseit adták át.

A konferencia Dr. habil. Kisfaludy Márta dékán köszöntőjével kezdődött, majd Dr. Koltai László oktatási dékánhelyettes beszélt a szakmai felsőoktatás helyzetéről, a képzés versenyképessége érdekében tervezett változásokról. A konferencia levezető elnöke, Szőke András az egyesület Papíripari Szakosztályának képviseletében rövid beszámolót tartott a hazai papíralapú csomagolóanyag felhasználás helyzetéről és várható alakulásáról. A szakmai előadásokat Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára indította „Az Európai Bizottság terve a körforgásos gazdaságról: elvek – modellek – célok – eszközök –… és hol tartunk” címmel. Elmondta, hogy az Európai Bizottság 2015 decemberére kidolgozta és az Európai Parlament elé terjesztette az új, ambiciózus Körforgásos gazdaság tervét. A termékek, illetve azok életpályájának tervezési folyamatát sok tekintetben új alapokra helyezni kívánó csomag több uniós jogszabály – irányelv – módosítására is javaslatot tett, amelyek közül a csomagolást érinti a csomagolási hulladékok hasznosítási arányszámainak jelentős emelése, továbbá a kiterjesztett gyártói felelősség minimumkövetelményeinek a meghatározása. Az EU irányelvek módosított tartalma a releváns hazai jogszabályokban – törvények, kormány- és miniszteri rendeletek – változtatás nélkül meg kell jelenjenek és kötelezően

betartandók, alkalmazandók mind a gazdaság szereplői, mind a jogalkalmazásban résztvevő hatóságok számára. Kecskés Katalin, a GS1 Magyarország vállalati kapcsolatok menedzsere „Gyógyszerek csomagolását is érintő új jogszabályi előírások” című előadását tartotta meg. 2016. február 9-én hirdették ki a Bizottság (EU) 2016/161 Felhatalmazáson alapuló rendeletét, amely a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiegészítéseként az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályokat határozza meg. Ettől az időponttól számítva három év áll Magyarország rendelkezésére, hogy megfeleljen az új rendelet által előírt kötelezettségeknek. Az új szabályozás eredményeként Európában egységesedik a gyógyszerek azonosítószámának szerkezete és vonalkódos jelölése. Ezekre építkezve egyszerűbben fejleszthetők lesznek az áru átvételét, a készlet nyilvántartását, lejárati idejének kezelését, a betegellátásra felhasznált anyagoknak és eszközöknek a nyilvántartását és elszámolását, valamint a hamisítás elleni lekérdezéseket és pénztári értékesítési folyamatokat támogató alkalmazások a betegellátás minden területén, beleértve és kiemelve a patikai rendszereket és kórházakat. Szabadics László a BOBST képviseletében „Új generációs minőségellenőrző berendezések a dobozgyártó gépeken” címmel tartott előadást. Elmondta, hogy a termék utolsó ellenőrzési lehetősége a vevőhöz történő kiszállítás előtt a hajtogató-ragasztógépen lehetséges, ezért fontos, hogy továbbfejlesztésre kerültek a hibamentességet biztosító minőségellenőrző eszközök a hajtogató-ragasztó gépeken is. A 100 százalékos ellenőrzés a vevők bizalmát növeli, ugyanakkor megszüntethetők a teljes gyártási folyamat során előforduló hibák és hiányosságok, mint például a karton színeltérései, vagy a nyomtatási, kimetszési, hajtogatási és ragasztási hibák. Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára „A hazai csomagolás helyzete nemzetközi kitekintéssel – a csomagolás nem a probléma, hanem a megoldás” címmel ismertette és értékelte a csomagolás trendjeit, összegezve a Csomagolási Világszövetség budapesti konferenciáján elhangzottakat. „Új szennyvíztisztító beüzemelése a Hartmann Hungary ácsi gyárában” címmel Szabó Zoltán a papíripari cég képviseletében beszámolt a szennyvíztisztító létesítésének alapvető kérdéseiről, a technológiai, kommunális


2016. november

Hírmondó

és de-inking folyamatvíz megfelelő előtisztításáról a környezetvédelmi kibocsátási határértékek betartásával. Az alapvető műszaki paraméterek, sajátosságok ismertetésén túl beszélt a fejlesztési lehetőségekről, alternatívákról is. Dr. Vígh András „Az egyedi cellulózrostok tömegének meghatározása” című előadásában egy kutatócsoport munkájáról számolt be. Elmondta, hogy a papír tömegét és szilárdságát az egyedi rostok tulajdonságai határozzák meg, de a cellulózrostok alapvető méretei (hossz és felület) eredetüktől függően különböznek és jelentősen befolyásolják az előállítható papírok minőségét. A cellulózrostok hosszának és felületi jellemzőinek ismerete mind papírgyártási, mind környezetvédelemi vonatkozásban fontosak, ezért új módszert dolgoztak ki eredeti és kezelt cellulózok egyedi rostjai tömegének mérésére. Huszár Zsolt az Intergraf Digiflex Kft. képviseletében „Csúcsminőség. Flexóval. Papírra.” címmel a papír nyomathordozókon flexónyomtatással elérhető minőség kérdéséről beszélt. Gyakorlati tapasztalatokra és példákra építve sorra vette a keskeny- és szélespályás tekercsnyomtatás, valamint a hullámpapírlemez-nyomtatás főbb, minőség szempontjából kritikus műszaki jellemzőit, összetevőit. Betekintést nyújtott a grafikai előkészítés, nyomóforma-készítés és nyomtatás területén napjaink legmodernebb technológiáiba, amelyek megoldást jelenthetnek a minőségigényes munkák esetében. A szakmai programban szerepelt Wéber Alexandra,

7. oldal

IV. évfolyamos könnyűipari mérnök szakos hallgató „Mozgáscsillapító anyag előállítása 3D nyomtatással” című előadása is. Hallgatónk először összehasonlította az egyes additív gyártási eljárások működési elveit és azok technikai paramétereit. Előadásában ezt követően egy olyan kísérletről számolt be, melynek során strukturált csomagolási rezgéscsillapító formadarabok számítógépes tervezése és létrehozása valósult meg 3D nyomtatással különböző anyagokból. Az eltérő térkitöltési aránnyal legyártott formadarabokat egymással és a kereskedelemben rendelkezésre álló műanyaghabokkal hasonlították össze. A vizsgálatok tömeg, térfogattömeg, mechanikai igénybevételi, rugalmassági és terhelhetőségi mérésekre terjedtek ki. A záró előadást Seenger Viktor, a Dunapack Kft. vezető tervezője tartotta „Az elektronikus kereskedelem fejlődésének hatása a hullámtermékek tervezésére, gyártására” címmel. Az előadó kiemelte, hogy az elektronikus kereskedelem rohamos fejlődésével a fogyasztói csomagolások szerepe is átalakulóban van. A jelenlegi eladásösztönző grafikai megoldásokat részben felváltják az egyszerűbb, csak információ átadást és azonosítást szolgáló nyomatok. Az online térben a vásárló nem találkozik a csomagolással, a terméket nézi meg a lehető legrészletesebben, ehhez a webáruházaknak kell biztosítaniuk az információkat, fotókat, 3D-s megjelenítést. A csomagolás kialakítása, termékre való testre szabása a fokozott logisztikai igénybevétel miatt jelentős. Délután átadták a Csomagolástervezési Diákverseny díjait. Karunk két végzett hallgatója Hungaropack Student díjat nyert diplomamunkaként tervezett csomagolásával: Szűcs Attila „Multifunkcionális csomagolás tervezése mobiltelefon készülékhez” és Asztalos Bendegúz „Díszcsomagolás és arculattervezés az A.Z. Nektár pince részére”. A program a Magyar Csomagolási Verseny díjainak átadásával zárult, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy volt hallgatóink – immár neves cégek képviseletében – vettek át elismeréseket a „nagyok” versenyében. Tiefbrunner Anna

Óbudai Egyetem hallgatóinak részvétele a Huawei programjában Kínában Az ICT területen a világ egyik legnagyobb vállalata a kínai Huawei, 2008-ban indította útjára a Telecom Seeds for the Future programját. A program célja, hogy a világ 67 országában található, több száz egyetemről kiválasz-

tott Kínába érkező tehetséges hallgatók megismerjék a Huawei által kifejlesztett legmodernebb technológiákat, betekintést nyerjenek a cég működésébe és megismerjék a Huawei jövőbeli elképzeléseit. A szakmai programok


8. oldal

Hírmondó

mellett a Huawei nem titkolt szándéka volt, hogy a hallgatók közelebbről megismerjék a kínai kultúrát, Kína több ezer éves történelmét és a kínai szokásokat. Az elmúlt évek alatt több mint 1700 egyetemi hallgató vett részt a programban, és a tavalyi évben már az Óbudai Egyetem is csatlakozott a kezdeményezéshez. 2016-ban pályázat útján négy hallgatónk utazhatott a Seeds for the Future 2016. október 21. és november 6. között a Kína fővárosában, Pekingben és a Huawei központjának városában Shenzhenben lebonyolított programokra. A kiválasztási szempontok között volt a jó tanulmányi eredmény, a kiemelkedő szakmai közéleti tevékenység, a tanulmányi versenyeken szerzett eredmények és nem utolsósorban a jó angol nyelvtudás is. A hallgatók, név szerint Dávid Martin, Darázs Ádám és Eszes András jelenleg a Kandó kar Híradástechnika Intézet (HTI) Infokommunikációs technológiák szakirányon tanuló harmad- és negyedéves hallgatói. A negyedik kiválasztott hallgató Braun Ferenc volt, aki jelenleg a Neumann kar elsőéves másoddiplomás hallgatója, de 2015-ben BSc diplomát is szerzett a HTI-ben. A hallgatóink mellett a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemről egy, a Miskolci Egyetemről egy és a győri Széchenyi István Egyetemről további négy hallgató vett részt a programban. Ebben az évben a magyar hallgatókat Dr. Maros Dóra a Híradástechnika Intézet docense, a Kandó kar tudományos dékánhelyettese is elkísérte, ugyanis a magyarországi székhelyű Huawei Technologies Hungary lehetőséget adott egy magyar egyetemi oktató kiutazására is, amelyet ugyancsak pályázat útján lehetett elnyerni. A kéthetes program Pekingben a Huawei impozáns, tradicionális vendégházában megtartott nyitófogadásával kezdődött, amelyen részt vett Qu Wenchu, a Huawei Technologies elnök-helyettese és Szojka Szilvia, Magyarország kínai nagykövetségének ügyvivője, valamint Gecse Mariann a Huawei Technologies Hungary kommunikációs igazgatója. A Pekingben töltött első héten a kulturális programok (Kínai Nagy Fal, Tiltott város, Nyári Palota) mellett a pekingi China University of Geosciences campus egyik tantermében 5 napos kínai nyelvoktatásban vettek részt a hallgatók, amelyen nem csupán a kínai nyelvben használatos, a magyartól teljesen eltérő fonetikájú és kiejtésű szavakból és mondatokból kaptak ízelítőt, hanem kipróbálhatták a kínai írásjelek kalligrafikus írását is. A magyar csapathoz már az első hét elején négy Salvadorból érkezett egyetemi hallgató is csatlakozott.

2016. november

(balról jobbra) Dávid Martin, Braun Ferenc, Dr. Maros Dóra, Darázs Ádám, Eszes Ádám

A program második hete a dél-kínai Shenzhenben folytatódott, ahol a Huawei központja található. Shenzhenben a magyar és salvadori csapat a Bangladeshből érkező hallgatókkal kiegészülve három nap elméleti és két nap gyakorlati oktatást kapott az ICT legkorszerűbb témáiban (4G és 5G mobil rendszerek, intelligens hálózatok és alkalmazások, Cloud és Big Data megoldások), amelyekre a Huawei hatalmas és hypermodern oktatási központjaiban került sor a vállalat magasan képzett oktatóinak közreműködésével. Az oktatás utolsó napján a hallgatók vizsgát tettek le a tanfolyam anyagából. A péntek esti záróesemény is a Huawei egyik elegáns épületében zajlott, amelyen részt vettek három ország (Magyarország, Salvador és Bangladesh) hallgatói és oktatói mellett a Seeds for the Future program vezetői is. A hallgatók egyenként vehették át a Seeds for the Future program sikeres elvégzését igazoló diplomát.

Az utolsó napot a magyar csapat a Hong Kongban tölthette, amely méltó megkoronázása volt az eltelt két tartalmas és élményekben gazdag hétnek. Köszönet a Huaweinek a rendkívül magas színvonalú és vendégszerető ellátásért, a pontosan szervezett és tartalmas szakmai és kulturális programokért, az idegenvezetők és oktatók felkészüléséért, segítőkészségéért és kedvességéért! Dr. Maros Dóra


2016. november

Hírmondó

9. oldal

Ingyenes szakmai kurzusok a Robottechnikai Szakkollégiumban A Robottechnikai Szakkollégium 2016. november 10én nagy érdeklődés mellett megtartotta idei féléves kurzusának első előadását. Az előadáson betekintést kaptunk Eigner György PhD hallgató, szakkollégiumi tag előadásában a LaTeX szerkesztőprogram által nyújtott lehetőségekről, amel�lyel lényegesen megkönnyíthető a tudományos művek, publikációk szerkesztése. Eigner György részletesen beszámolt az IEEE nemzetközi mérnökszervezettel való együttműködésről és lehetőségekről, amely minden szakkollégiumi hallgató számára elérhető. A második előadásban Mezei Miklós, szintén doktoranduszhallgató és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar tanársegédje vezette be a résztvevőket a méltán nagysikerű Android operációs rendszer programozásába. Az Android mint a mobiltelefonok világának piacvezető operációs rendszere egyre több programozó fiatal érdeklődését kelti fel az alkalmazások fejlesztése területén, ahol jelenleg kiemelt munkaerőpiaci hiány mutatkozik. A kurzuson résztvevők között az egyetem minden karáról érkezett hallgató, de többségében az alapképzésben tanuló tehetséges fiatalok érdeklődését sikerült felkeltenünk. Természetesen nem csupán alapképzéses hallgatókat várunk, hiszen a szakkollégium kurzusai és programjai az Óbudai Egyetem minden hallgatója számára nyitottak és ingyenesek. A kurzus alkalmával Pausits Péter szakkollégiumi elnök bemutatatta az elkövetkezendő félév szakmai prog-

ramjait, amelyek a Robottechnikai Szakkollégium tagjai számára ingyenesen vagy kiemelten kedvezményesen elérhetőek lesznek. Ismertették a jövő évi, február 14én megrendezendő Tehetséggondozó tábort is, amelyen gyárlátogatást teszünk majd a Győri Audi gyárban és egy-egy győri robottechnikával foglalkozó üzemben is. Ebben a félévben még 3 alkalommal rendezünk kurzusokat, amelyekre továbbra is várjuk a bekapcsolódni vágyó érdeklődő hallgatókat. A kurzusok további időpontjai: • 2016. november 24. 17-19 óra • 2016. december 8. 17-19 óra • 2017. január 12. 17-19 óra Regisztrálni a következő linken lehet: https://goo.gl/forms/eNOJkCTqkJFSeWA72 Pausits Péter

Alba Regia Informatika Verseny és Tanári Ankét 2016 Az idei évben immár hetedik alkalommal rendezte meg az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a középiskolások alkalmazott informatikai versenyét. A verseny célja, hogy a tehetséges középiskolás diákok számára lehetőséget teremtsen, eközben segítve az informatika érettségire való felkészülést. A verseny a Közép-dunántúli régió középiskolái számára lett meghirdetve, büszkék vagyunk rá, hogy az idei évtől az Országos Tehetségtanács is felvette a meghirdetett versenyei közé. Nem titkolt célunk ezzel a rendezvénnyel a diákok terelgetése az informatikai pályák felé, az egyetemünk megismertetése és jó értelemben vett reklámozása. Maga a verseny alkalmazkodva az érettségi követelmény rendszeréhez és a középiskolás tananyaghoz,

alapvetően alkalmazói informatikai feladatokat, honlap szerkesztést, táblázatkezelést, adatbázis-kezelést tartalmaz, megfűszerezve egy kis algoritmizálási feladattal. Általában nagy kihívás a feladatkitűzőknek, hogy ebben a feladatkörben érdekes, gyakran tartalmában is informatikai témájú és emellett gondolkodtató feladatokat találjanak ki. A verseny szervezőbizottságának tagjai a kar néhány oktatója és hallgatója volt: Dr. Hajnal Éva, Dr. Horváth Árpád, Dávid András, Hatalyák Dezső, Nagy András, és Léki Bence. Szervezését tekintve a verseny internet alapú, egy erre a célra készített rendszerbe kell a versenyzőknek bejelentkezni, a feladatokat megoldani és feltölteni. A döntő 2016. október 26-án az egyetem Székesfehérvár


10. oldal

Hírmondó

Budai úti kampuszának egyik géptermében volt idén is lebonyolítva, amelyen a selejtező legjobb 15 diákja vehetett részt. A dolgozatok megírását követően a javítás idejére érdekes programot szervezünk a versenyzőknek. Idén Beszédes Bertalan tanársegéd játékos elektronika foglalkozást tartott számukra, amelyen megismerkedhettek az Arduino mikrokontrollerek programozásának alapjaival. Kísérőtanáraik eközben a tanári ankét programján vettek részt, ahol megpróbáltunk néhány új módszertani lehetőséget felvillantani számukra. Szó esett az MIT AppInventor alkalmazás használatáról, a tanításban használható programnyelvek kiválasztásáról, vállalati információs rendszerek oktatási jelentőségéről. A tanárkollégák számára minden évben egy-egy gyárlátogatást is szervezünk. Az idei évben a Videoton Holding Rt. néhány részlegét tekinthették meg. A rendezvényt az eredményhirdetés és díjátadás koronázta. A versenyt az IBM DSS Hungary Rt. támogatta, a

2016. november

díjazottak a cég ajándékait, tabletet, külső merevlemezes tárat, high-tech egeret vehettek át. A verseny helyezettjei: 1 Tieger Balázs

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

2 Kelkó Balázs

Komáromi Jókai Mór Gimnázium

3 Mórocz Ákos 4 Kovács Levente

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Székesfehérvári SZC Széchenyi 5 Hargita Benjamin István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Reméljük, hogy sikerül hagyományt teremtenünk, és jövőre is megrendezhetjük az Alba Regia Informatika Verseny és Tanári Ankét programját. Hajnal Éva

Tanulmányi ügyintézőnk, Máténé Varju Edit a Spartathlon hőse „Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb” Szophoklész: Antigoné „Fura szerzet az ember (ha lehet így fogalmazni). Le is tud lombozódni, de össze is tudja szedni magát, ha a helyzet úgy kívánja. A sírástól a nevetésig minden fokozaton át tud menni, érzi, ha fáj valami, de érzi azt is, ha boldog és szárnyalni van kedve…„ Spartathlon: Embert próbáló, ultramaratoni futás Athénból Spártába, távja 246 km, igen, futva kettőszáznegyvenhat

332-es rajtszámmal Máténé Varju Edit


2016. november

Hírmondó

kilométer! Sokunknak még a maratoni táv (42 km 195 m) is hátborzongató. Ez pedig majd 200 km-rel több! Ember feletti! Munkatársunk, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Tanulmányi Osztályán dolgozó kolléganőnk ott volt, futott, végig futott, befutott! Nehéz szóhoz jutni a teljesítményét hallva. A részletekre is nagyon kíváncsiak vagyunk, trükkök, taktika, körülmények? ÓE: Hogy néz ki a világ legkeményebb versenye, mesélj! V.E.: Minden év szeptembere – már 34. éve- az ultrafutók ünnepe ez a verseny. Maximálták az indulók számát (390 fő), és a futók nagy része csak sorsolás útján kerülhet a reggel 7-kor startoló athéni rajthoz, az Akropolisz lábához, hogy aztán elfuthassanak Spártába, a főtéren álló Leonidász Király szobrát megérinthessék. ”… A szigorú szintidők, a kemény emelkedők és a gyakran szélsőségesen meleg időjárási körülmények miatt ultramaratonista körökben úgy tartják, hogy a Spartathlon az egyik legkeményebb, ha nem maga „a” legkeményebb futóverseny a világon. A verseny tisztaságát védve a szervezők nem osztanak pénzdíjakat, és az összes célba érkező azonos díjazásban részesül, azaz nyer egy olajág-koszorút, melyet spártai elöljárók helyeznek a fejére, és egy érmet. Továbbá minden célba érkezőt spártai lányok kínálnak az Evrotasz folyó vizével…” Wikipédia ÓE: Kik indulhatnak a versenyen? V.E.: Nemzetenként maximum 25 fő indulhat, nevezési szinteket adnak meg. Aki 20%-kal jobbat teljesít, az automatikusan felkerül az indulók közé, a többieket viszont a TÚLJELENTKEZÉS miatt sorsolják. ÓE: Csodabogarunk- illetve csoda Varjunk van nekünk! (hisz Edit már harmadszor vett részt a hihetetlen erőpróbán, s ehhez nem kellett neki Fortunát soha igénybe venni.) V.E.: Még 2014-ben a 24 órás futásommal teljesítettem a kvalifikációs időn túl, hisz 170 km helyett 217 km-t futottam ÓE: Hogy éli meg a futó a versenytávot, közben vannak társak, zenehallgatás, beszélgetés? V.E.: Magányosan, ennek ellenére eufórikus állapotban futok! Az ultramaratonisták általában egyedül szeretnek futni, hogy saját ritmusukat tudják tartani, és széthúzódnak a táv alatt. Én nézelődök, hisz izgalmas, változatos a táj, a 3600 m szintemelkedés (több mint a Kékes háromszorosa…) komoly kihívást jelent. Mintegy 70%ot aszfalton, a többit terepen futjuk. Éjszaka fényjelző oszlopok mutatják az utat. Gondolataimban élek. Zenehallgatás? Az tiltott! A telefont csak azért viszem, hogy

11. oldal

segítséget tudjak esetleg hívni. ÓE: Milyen segítséget lehet hivatalosan igénybe venni? V.E.: Frissítő pontokat helyeznek ki 5-6 km-enként, ahova előre küldhetünk bármit, amire szükségünk van (pl. élelmiszer, ruha, gél, fejlámpa). Ebből 14 a saját pontunk, ahol a segítőim – az idén a férjem és futó barátnőim – is jelen lehettek. Igazán nagy szükségem van rájuk, hisz lelki támaszt nyújtanak, bíztatnak, erősítenek. Az üzeneteimet futás közben is tudom olvasni, az nagyon jól szokott esni, erőt merítek belőle. A szakaszokon a megadott szintidőket tartani kell, különben kizárnának. Ezért mindig a biztonságra törekszem, inkább spórolok az idővel. A táv alatt nagyon szigorú végig a kontroll. ÓE: Mi a legnehezebb a Spartathlon futása közben? V.E.: A különleges körülmény! A forróság és hideg leküzdése. Az idén éjszaka 6-7 fok körül volt, s reggel 1 órán belül 30 fokra melegedett a levegő! Ilyenkor frissítés jégkockával, árnyékolás tarkót fedő „légiós”sapkával. Mivel hazánkban nincs lehetőség ilyen környezetben edzeni a felkészülés alatt próbálok minél nagyobb melegben futni. És aztán 100 km után jön a fejjáték! Előfordulhat hallucinálás is. A 159. km a választóvíz, itt van a hegyi szakasz 10 km-es emelkedővel. Innen már fejben dől el, végig csinálod-e. ÓE: Ahogy az időeredményeket nézem, ez több mint másfél napos ébrenlétet igényel. Alvás nélkül? V.E.: Igen. Itthon, a hétköznapokban biztosan nem tudnék ennyi ideig ébren lenni. Ott, végig előttem a cél, van adrenalin, eufória, és így simán megy. ÓE: Jó, de ez már a harmadik alkalom! Hogy kezdted a futást, miért csinálod? V.E.: A férjem volt futó. Én kipróbáltam magam több sportágban is. Aztán amikor az a konditerem, ahová szívesen jártam – bezárt, hát kimentem a szabadba futni12 évvel ezelőtt, s 20 percet futottam. (Hallgatók, figyelem, ez lehet csábító?!) Aztán lassacskán mindig többet és többet. A határaimra voltam, s vagyok kíváncsi. Mikor megszereztem az automatikus indulási engedélyt, először azért indultam a Spartathlonon, hogy kipróbáljam magam. Második alkalommal pedig bizonyosságot akartam szerezni, hogy nem véletlen volt az első jó eredményem (és szerényen mosolyog). Harmadszorra nem akartam elindulni, mert már három éve nem voltam nyaralni sem a futás miatt! Edzőm rábeszélésére mégis neveztem. Ő kérte, ne hagyjam kárba veszni ezt a rengeteg munkát, most biztos remek időt tudnék futni. Igaza volt, mert most a futásom „baromi jó volt”, nem lettem rosszul utána,


12. oldal

Hírmondó

s szinte végig futottam a távot. Az időeredményem 32 óra 29 perc, mellyel a harmadik magyar, összességben pedig a 8. nő lettem. ÓE: Elképesztő! A negyediknek miért fogsz nekiállni? A jobb eredményért? V.E.: Nem az időeredmény számít, nekem már csak a jó érzés. Szó szerint, ahogy elkezdek futni, 10 perc után már röpködök. Drog! Egészséges drog! Bárki használhatja! Ez a drog pedig nincs a tiltólistán! ÓE: Milyen különleges futó helyszín volt még számodra? V.E.: Roppant izgalmas futásom volt Davosban, a svájci Alpokban. A terepfutást itt szerettem meg a lélegzetelállító hegyek között, s a 79 km táv alatt. Ez a fajta futás nehezebb, mert 100% összpontosítást kíván, mégis hihetetlenül feltölt. ÓE: Hogy volt tovább a bizonyos 20 perc után? V.E.: Egyre többet futottam, s jöttek 3 évnyi szaladgálás után a 6 órás versenyek, aztán a 4. évben a 12 órás jelentett kihívást. Biztosan ismerős az Ultrabalaton 220 kmes versenye. No, volt olyan év, hogy megnyertem 23 óra 41 perces idővel. Hétszer neveztem, hatszor értem célba. Volt egy olyan alkalom, amikor 150 km-nél kiálltam. Ma is bánom, fejben nem voltam ott. A rákövetkező hétvégén visszamentem és lefutottam a maradék távot, csak, hogy a kör bezáruljon…

2016. november

ÓE: Napi edzésmunkában mit jelent ez? V.E.: Mint mondtam, a boldogság érzését kapom meg a futással. Könnyű heteken 100 km-t futok, a húzósabbakon 140 km körül. Ehhez legkésőbb 4-kor kelek, illetve fél 3-kor, ha 2,5 óra a napi penzum. ÓE: Hajaj, ez lehet, hogy a hallgatóinknak kevésbé lesz motiváló? V.E.: Engem a természet busásan kárpótol ezért. Leírhatatlan a hajnali szépség, nyugalom s testemben a röpködő érzés. Ezek után persze a kutyámat is kicsit megfuttatom, s indulhat felpörögve a mindennapom. ÓE: Mi lesz a következő versenyed? V.E.: Indulok az Athén Marathonon novemberben. ÓE: Mit javasolsz azoknak, akik most kezdenének kocogni-futni? V.E.: Vegyenek egy jó cipőt, s fokozatosan, fokozatosan, fokozatosan! Semmi más nem kell, csak legyen célja, magáért tegye, s a közérzete egy csapásra megváltozhat. Aztán jön a függőség, endorfin, röpködés, pszichés frissesség. ÓE: Köszönöm szépen a bizalmas beszélgetést az ÓE hősnőjének, aki, mint megtudtam, csupán 12 éve kezdett el futni. Lánya külföldön egyetemista, férje jelenleg a kettlebell szerelmese (is) lett. Fokvári Adrien

A tévhitektől a valóságig

Szkeptikusok XXII. Országos Konferenciája az Alba Regia Műszaki Karon A hazai szkeptikusok 1995 óta minden évben ös�szegyűlnek Székesfehérváron, hogy tapasztalatot cseréljenek és megvitassák az aktuális kérdéseket, teendőket. Az összejövetel fő célja a kritikus gondolkodás népszerűsítése. Ennek érdekében fórumot kapnak azok a kutatók, tanárok, újságírók, illetve a természettudományok iránt érdeklődő diákok, akik fel szeretnének lépni az áltudományos és tudományellenes nézetekkel szemben. A résztvevők tapasztalatot cserélhetnek, és egymástól is tanulhatnak. Egyrészt az itt elhangzó előadásokból a hallgatóság muníciót gyűjthet magának a szellemi környezet védelme érdekében kifejtett munkájához, másrészt a nagyközönség az adott tudományterületek legjobb szakembereitől szerezhet tudományosan megalapozott ismereteket olyan kérdésekről, melyekről ellentmondásos nézetek keringenek a köztudatban. A rendezvény már hozzánőtt a város nevéhez, úgyhogy kötelességünk is folytatni a sorozatot. Minden esztendőben szeretnénk valami újat, mást is bemutatni,

mint korábban, hiszen nagyon gyorsan változik a világ. Máshogy kell a tudományt népszerűsíteni, másra kell helyezni a hangsúlyt, másként kell megszólítani az érdeklődőket, különösen a fiatalokat, mint akár csak 5-10 évvel ezelőtt, nem is beszélve a 90-es évek közepéről, amikor először találkoztak a szkeptikusok Fehérváron. Ezért foglalkoztunk idén kiemelten a tudománykommunikációval és a tehetséggondozással. Tettük ezt úgy, hogy olyan fiatalokat hívtunk meg, akik érintettek az említett két területen. Elmondhatták, ők hogyan látják a tudomány népszerűsítésének szerepét, lehetőségeit a kritikus gondolkodás terjesztése érdekében. Fontos volt az is, hogyan lehet napjaink nagyon sokrétű, de kevéssé átlátható kommunikációs csatornái között eligazodni és hatékonyan felhasználni céljaink érdekében. Idén minden korábbinál nagyobb szerepet kaptak a fehérvári kötődésű előadók. Pintér András, ma már a Szkeptikus Társaság alelnöke, itthoni és nemzetközi tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Dr. Kiszely


2016. november

Hírmondó

Márta szeizmológus, az MTA CSFK Szeizmológiai Obszervatórium munkatársa a földrengések titokzatos kísérőjelenségeiről beszélt. Dr. Szabó Dávid orvos a gyógyszerekkel kapcsolatos, kevéssé ismert, de annál jobban félreértett klinikai kutatások gyakorlatát mutatta be. Talán Molnár Janka Sára, az ELTE első éves fizika szakos hallgatója bűvölte el legjobban a közönséget. Előadásában azt mutatta be, hogyan lehet eljutni a tudományosnak látszó tévhitektől a valóságig. Kardos Vivien, a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció szakos hallhatója abban az esztendőben született, amikor az első szkeptikus konferenciát tartottuk Fehérváron. Saját példáján, illetve a mostanában divatos hollywoodi filmeken keresztül mutatta be, hogyan lehet saját korosztályához tartozó fiatalok figyelmét felhívni izgalmas tudományos jelenségekre. Mindig sikeresek a kerekasztal beszélgetések. Ezúttal arról volt szó, milyen lehetősége és szerepe van a tehetséggondozásnak a kritikus gondolkodás terjesztésében. A résztvevők között volt Bényei Éva, a Kutató Diákok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, Junior Templeton Fellow, Vámi Tamás, a Kutató Diákok Országos Szövetségének volt szakmai koordinátora, Junior Templeton Fellow, a Milestone Intézet mentora és tanára. Hozzájuk csatlakozott felkért hozzászólóként Mol-

13. oldal

nár Janka Sára és Farkas Alexandra. Utóbbi az ELTE Környezetoptikai Laboratórium munkatársa, Junior Templeton Fellow, aki előadást is tartott olyan különleges légköri jelenségekről, amelyek gyakran idéznek elő áltudományos hiedelmeket, tévhiteket az avatatlan szemlélőkben. Az utolsó programpont címe egy új sorozatunk főcíme is: „Miért vagyok szkeptikus?” Egy-egy, szakmai körökben vagy akár a nagyközönség által is ismert szkeptikus személyiséggel lesznek beszélgetések arról, hogy ki miért szkeptikus, hogyan lép fel az áltudományok ellen. Ezúttal Dr. Boldogkői Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója volt a kérdezett, aki missziójának tekinti, hogy harcoljon az áltudományok ellen. Ezek leginkább on-line fórumokon jelennek meg, de gyakran szerepel tévékben és rádiókban egyaránt. Természetesen mind a beszélgetések során, mind az előadások végén is lehetőség nyílt kérdésekre, hozzászólásokra, és mint mindig, most is sokan éltek ezzel. De éppen ez az egyik lényege a találkozónknak. A mostani konferenciát is élőben közvetítettük az interneten, és a felvételek később visszanézhetők és le is tölthetők. November a Magyar Tudomány hónapja, így konferenciánk ennek a sorozatnak is része volt. Dr. Hudoba György

Házi tésztahíd-építő verseny 2016. november 10-én került sor a Bánki Karon a 2016/17. évi Házi Tésztahíd-építő versenyre. Az idei tanévben csak az őszi szemeszterben rendeztük meg a versenyt, így egyúttal most volt alkalom a májusi világbajnokságra is kvalifikálni.

Bánki Tésztahíd Építő Szakműhely tagjai lemérték a hidakat, ellenőrizték Bakos tanár úr felügyelete alatt a szabályosságukat, majd versenyre nevezett, névvel ellátott hidak a tornaterem hátsó részébe kerültek. Összesen 52 híd készült – 38 tartó, illetve 13 híd kategóriában. Külön öröm, hogy meghívott vendégként a győri Hild József Építőipari Szakgimnázium tanulói is építettek egy szép és erős szerkezetet. (Ők végeztek híd kategóriában a 3. helyen.) A tésztából épített hidak és tartószerkezetek versengése több évtizedes hagyományokkal rendelkezik, ilyen versenyt több európai és tengeren túli mérnökképző intézményben rendeznek. Fontos szabály az építés során, hogy a kereskedelemben kapható száraztésztából készült szerkezet tömege maximum 1 kg, fesztávja pedig 1 m lehet. A tészta felületének legfeljebb 10%-át érheti ragasztó, kompozit szerkezet kialakítása tehát nem megA korábbi években már megszokottak szerint a tor- engedett. nateremben gyülekeztek a hallgatók a regisztrációra. A A verseny előtt a hidakat esztétikai, innovációs értéke


14. oldal

Hírmondó

alapján is bírálták a szakoktatók, meghívott vendégek – e különdíjasok az alábbi alkotások: 1. hely: Cambridge 2. hely: Mr. High 3. hely: Camel 3 Az igazi megmérettetés 14.30-kor kezdődött – és ezt szó szerint kell érteni, hiszen először Híd, aztán Tartó kategóriában a két végén alátámasztott tésztahidat egy szerkezet segítségével középen terhelték; a terhelőerőt hitelesített mérőrendszer regisztrálta. A mérőrendszert Laky tanár úr hitelesítette. Bakos Imre tanár úr konferált, Menyhárt Viktor, a Tésztahíd Építő Szakműhely új elnöke röviden ismertette a szabályokat, majd következett a törés. Világcsúcsot továbbra sem döntöttek meg, viszont egészen szoros eredmények születtek, és a legutolsó híd közel 500 kg-t bírt. A kimagasló eredményt a Camel 3 érte el (építője Menyhárt Viktor és Gimesi Gréta, akik a májusi RECCS világbajnokságon tartó kategórában az előkelő második helyezést, valamint a Mérnöki Kamara különdíját nyerték el 466,7 kg-os hídjukkal; a törés előtt el is hangzott, hogy saját eredményük megdöntésére készülnek).

2016. november

Az eredmények és készítőik: HÍD kategória 1.

M. High

2. Kincsroncs 3.

Puding

Szatmári Péter, Lipót Tamás

246,5 kg

Schrankó Márton, Schlögl Robin

223,7 kg

Pénzes Klaudia, Venczel Vanda, 101,9 kg Ivaszjuk Inna TARTÓ kategória

1. Camel 3 Gimesi Gréta, Menyhárt Viktor 478,0 kg 2. Törékeny 3.

Hiller András, Gábor Bence

304,6 kg

Mészáros Árpád, Bahram Benjámin

275,7 kg

Minden versenyzőnek, és különösen a díjazottaknak szívből gratulálunk, találkozunk 2017 májusában a RECCS világbajnokságon, a házi versenyen pedig jövő novemberben! Barta Andrea

A Biztonságtudományi Szakkollégium alapítása Közel féléves előkészítés eredményeképpen az Oktatási Hivatal 2016. augusztus 12-én kelt, FF/1325-3/2016 számú határozatával nyilvántartásba vette a Biztonságtudományi Szakkollégiumot. A határozat kimondta, hogy a szervezet hivatalos működése 2016. július 1-jével indult a 1081 Budapest, Népszínház utca 8. szám alatt található Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar központi épületében. Az alapítást az alábbi általános körülmények sugallták: • a technológia dinamikus és szerteágazó fejlődéséből fakadó – elsősorban műszaki megoldást igénylő – kockázatok; • korunk biztonsági fenyegetései elemzésének, értékelésének igénye, külön tekintettel a kutatók utánpótlását biztosító közösség kialakítására; • az Óbudai Egyetem nagy múltú és kimagasló műszaki értékei, oktatási és tudományos tapasztalata; • a 27 hónap időtartamú, mintegy 1 milliárd forint támogatottsággal 2014-ben sikeresen abszolvált „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR projekt tapasztalatai, tu-

dományos eredményei, valamint a kutatói közösség bővítése. Szervezeti szempontból a Szakkollégium alapítását alapvetően a jelenlegi intézményrendszer tudomány-szervezési és kutatói közösségépítési célú kiegészítése igényelte. Az Egyetem szervezeti struktúrájában ugyanis korábban a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, a Biztonságtudományi Doktori Iskola, valamint a Biztonságtudományi Központ foglalkozott a biztonság műszaki, technológiai vetületeinek kutatásával, oktatásával, kapcsolatépítésével és pályázatírásával. Ezen szervezetek többéves tevékenysége során kialakították azon szakmai, tudományos, intézményi és kapcsolati kereteket, amelyek kitöltéséhez és bővítéséhez már egy kifejezetten szakmai közösségépítő és tudományszervező organizmus létrehozása is szükségessé vált. A Biztonságtudományi Szakkollégium alapítói Prof. Dr. Rudas Imre, az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ elnöke, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja és Dr. Babos Tibor, a Biztonságtudományi Központ igazgatója voltak. Az előkészítő dokumentációt


2016. november

Hírmondó

az egyetem különböző fórumai több ízben megvitatták, a véglegesített felterjesztést az egyetem vezető testületei jóváhagyták, majd felterjesztették azt az Oktatási Hivatalnak.

1. sz. ábra: az Óbudai Egyetem kutatási, oktatási és tudományszervezési fejlesztése a biztonságtudomány terén (Babos Tibor)

Az alapítók a Szakkollégium céljául tűzték ki, hogy egy olyan közösség épüljön ki az Óbudai Egyetemen, amely korunk biztonsági kihívásait, elsősorban műszaki-technológiai megközelítéssel, az Óbudai Egyetem karai bázisán vizsgálja, valamint azokra támaszkodva szakmai-tudományos közösséget épít. E cél megvalósítása érdekében a Biztonságtudományi Szakkollégium missziója: „olyan tudományos közösség, kutató-műhely és -hálózat létrehozása, amely magas színvonalú szakirányú tevékenységgel, innovatív tudományszervezéssel, oktatási kapacitásbővítéssel, hazai és nemzetközi kapcsolatépítéssel, projekt-generálással, szakmai rendezvényszervezéssel, valamint nívós publikációs tevékenységgel, szakfolyóirat kiadásával járul hozzá a biztonság definiálásához, szervezéséhez, erősítéséhez, új tudományos eredmények létrejöttéhez és azok alkalmazásához”. A fentiek tükrében a Biztonságtudományi Szakkollégium rendeltetése egyfelől, hogy biztosítsa az egyetem karai, intézetei és központjai – különös tekintettel a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karra, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központra és a Biztonságtudományi Központra – vonatkozó szakmai-

15. oldal

és tudomány-szervezési, valamint közösségi bázisát, annak fejlesztését. Másfelől, hogy az egyetem igényeinek megfelelően szervezze a doktori, a posztgraduális és graduális hallgatók közösségi, szakmai, tudományos tevékenységét, folytasson önálló kutatásokat, pályázatokat figyeljen, projekteket kezdeményezzen, rendezvényeket szervezzen, szakmai, tudományos és közösségi kapcsolatokat építsen. A Szakkollégium, igazodva a Bánki Kar, a Biztonságtudományi Doktori Iskola és a Biztonságtudományi Központ kutatási céljaihoz, minden olyan területet kutat, amely valamilyen szempontból kapcsolódik a biztonsághoz, vagy érinti azt. Ennek megfelelően potenciálisan, de nem kizárólag, az alábbi területekkel foglalkozik: biztonságtechnika; létfontosságú rendszerek biztonsága; energiabiztonság; iparbiztonság; épített környezet-biztonság; technológiabiztonság; kíber-biztonság; információbiztonság; gazdaságbiztonság; pénzügyi biztonság; közlekedésbiztonság; környezetbiztonság; víz-biztonság; levegőbiztonság; talajbiztonság; éghajlatbiztonság; élelmiszerbiztonság; személybiztonság; hulladékbiztonság és biztonságpolitika. E területek a biztonsági körülmények dinamikus változása, a technológiai fejlődés, valamint más aktualitások következtében újakkal bővülhetnek, kiegészülhetnek, átértékelődhetnek, vagy más súlypontokat kaphatnak. A Biztonságtudományi Szakkollégium nyitott minden olyan hallgató, kutató, oktató, vagy érdeklődő előtt, akik azonosulni tudnak a kutatási célokkal, magukénak vallják a Szakkollégium szellemiségét és elfogadják az alapszabályt. További információkról, a belépéssel kapcsolatos teendőkről Dr. Babos Tibor, a Biztonságtudományi Központ igazgatója (babos@uni-obuda.hu; 061-666-5380) ad felvilágosítást. Dr. Babos Tibor

Sikerrel zárult a KGK duális képzésének Nyílt Napja 2016. szeptember 30-án éppen a Kutatók Éjszakája előtt került megrendezésre a partner cégek számára a KGK duális képzését népszerűsítő Nyílt Nap. A KGK idén útjára indította a duális képzést műszaki menedzser szakon az Óbudai Egyetem székesfehérvári telephelyű Alba Regia Műszaki Karával együttműködve, a jövőben pedig a gazdálkodási és menedzsment szakon is tervezi ezen képzési forma bevezetését. Regisztrált vendégeink a SZAKÁL-MET-ÁL, az INNOSKART, az e-Base Informatika, a Uni-

ted Consult K2 és a Magyar Telekom munkatársai voltak, akik a Nyílt Nap során megismerhették az Egyetemünkön és Karunkon folyó oktatói munkát dr. Kolnhofer-Derecskei Anita előadásában, majd Tóthné Téglás Tünde foglalta össze a duális képzés rendszerét. Ezután Pogátsnik Monika hasznos tanácsokkal színesítve mutatta be a székesfehérvári duális képzésen zajló munka gyakorlati tapasztalatait. Ezt követően Balogh Róbert, a KGK VMI demonstrátora nyújtott betekintést az ÓE hallgatói életbe. Az


16. oldal

Hírmondó

2016. november

előadások után a résztvevők egyetemi körsétával csatAz előadások anyagai, fényképei elérhetők a KGK lakozhattak a Népszínház utcában zajló Kutatók Éjsza- duális képzés honlapján: http://kgk.uni-obuda.hu/okkája programsorozathoz, ahol képet kaptak az ÓE KGK tatas/dualis-kepzes. kutatási eredményeiről is. Dr. habil. Szeghegyi Ágnes

Iskolások és TV forgatás az IT evolúció kiállításon A budapesti Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégium egyik végzős osztálya járt az IT Evolúció kiállításon. A csoportot Dr. Fehér Gyula, az egyetem nyugalmazott oktatója vezette végig az Információ Technológia fejlődéstörténetén. A gimnazisták közül sokan informatikusként képzelik el a jövőjüket, ezért különösen tetszett nekik a kiállítás; leginkább a tengerészeti navigációs eszközök, az elektronikai komponensek és a régi számítógépek. Mihalovics Judit, a végzősök vezető tanára, mindig keresi diákjai számára az érdekes tárlatokat. November közepén pedig az Óbudai Gimnázium diákjai látogatták meg a kiállításunkat, ahol Dr. Molnár András dékán tartott tárlatvezetést a középiskolásoknak. Külön öröm volt számunkra, hogy az M1 Iskolapad című műsora forgatott a bemutatón, amely hamarosan megtekinthető lesz a csatornán. A diákok nagy része műszaki és informatikai szakirányon tanul és már 15 évesen próbálgatják tehetségüket a programozás területén. Sőt

a gazdasági pályára készülők is nagy érdeklődéssel figyelték az előadást, ők is érzik, hogy a következő évtizedben az információtechnológiához és informatikához nekik is érteniük kell. Az IT Evolúció kiállítás ingyenesen megtekinthető bárki számára a Bécsi út 96/B Neumann Aulában. Erdődi Balázs és Lövei Tünde

Az Óbudai Egyetem elektronikus kiadványa 1034 Budapest, Bécsi út 96/b • Telefon: +36 1 666-5613, fax: +36 1 666-5621 Honlap: www.uni-obuda.hu www.facebook.com/ObudaiEgyetem Felelős kiadó: Prof. Dr. Réger Mihály Főszerkesztő: Lövei Tünde Szerkesztőbizottság: Erdődi Balázs, Nagy Krisztina, Sípos Kornélia

Óbudai Egyetem :: Hírmondó :: 2016. november  

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő kiadványa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you