Page 1

2013. április

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

4. szám

Minőségirányítási felügyeleti audit az egyetemen Jogelődje, a Budapesti Műszaki Főiskola révén az Óbudai Egyetem 2004. március 22. óta rendelkezik az MSZ EN ISO 9001 szabvány alapján tanúsított minőségirányítási rendszerrel. A TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsító szervezet által 2010. április 9-ei dátummal kiállított legutóbbi okirat szerint az egyetem az akkreditált felsőoktatás, a felnőttképzés, a kutatás-fejlesztés és a tudományszervezés működési területen 2013. március 21-éig rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal.

munkatársainak aktív részvételével zajlott le az audit. A két auditor közreműködésével lebonyolított látogatás elsősorban a Rektori Hivatal, a karok, a doktori iskolák, a könyvtár, a kollégium, a Műszaki Osztály, a Hallgatói Önkormányzat és a minőségügyi szervezet tevékenységét érintette. A megújító audit során az TÜV Rheinland InterCert Kft. munkatársai dokumentációértékeléssel és helyszíni látogatásokkal szereztek tapasztalatokat a minőségirányítási rendszer működő elemeiről, melyhez számos folyamatot tekintettek át.

A független tanúsító szervezet auditjára folyamatosan működtetett, évenként felülvizsgált minőségirányítási rendszer esetén kerülhet sor, melyet követően idén a megújító audit március 12-14. között került lebonyolításra. Ennek során az egyetem vezetése, a Minőségirányítási Iroda és a szervezeti egységek

A március 14-ei záró megbeszélésen az auditorok elismerően szóltak a helyszíni látogatás tapasztalatairól, melynek során eltérést nem vettek fel. A működésben tapasztalt erősségek visszajelzésén kívül fejlesztési javaslatokat is tettek. Kedvező kép alakult ki az egyetem tevékenységéről, az egyes területeken tapasztalt fejlődésről. Az audit csoport meggyőződött a menedzsment rendszer eredményes működéséről, melynek alapján javaslatot tesznek a tanúsító szervnek a következő három évre érvényes tanúsítás kiállítására. Egyetemünk munkatársai szinte teljes körben tettek erőfeszítéseket e sikerért – a rendszer kialakításában, a rend hatékonyságának fejlesztésében, a 44 belső audit során megvalósult felülvizsgálatban és a jó gyakorlatok kialakításában – , ezért az eredményt is joggal érezhetjük közösnek. Dr. Gáti József


2. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. április

TÁMOP-4.2.3. Tudományos eredmények disszeminációja Az Óbudai Egyetem székesfehérvári központja „Alba Regia Egyetemi Központ tudományos eredményeinek disszeminációja, mérnöki és kutatói utánpótlás biztosítása a Közép-dunántúli Régióban” címmel projektjavaslatot nyújtott be a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV konstrukcióra, melynek eredményeképpen 49.894.898 Ft támogatást nyert el. A 2013. január 1 - 2015. február 28. futamidejű projekt forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt konkrét célja az Alba Regia Egyetemi Központ tudományos eredményeinek megismertetése és társadalmi elfogadottságának növelése a Közép-dunántúli Régióban, a kutatók, műszaki és tudományos utánpótlás biztosításának elősegítése, a tudomány és a kutatói életforma népszerűsítése, műszaki-, informatikai-, természettudományos fejlesztések hazai és nemzetközi elismertségének javítása, a tudományos eredmények és ismeretek hatékony átadása a gazdasági szférába és a közönség felé. A projekt a pályázat három támogatott területén tervez megvalósítani tevékenységeket: a tudományos eredmények és tevékenységek és az MTMI szakok népszerűsítésére regionális roadshow szervezése a hátrányos helyzetű kistérségekben, a Kutatók éjszakája program sorozat továbbfejlesztése, kisfilmek készítése, a Magyar Műszaki Értelmiség Napja sorozat keretében Nemzetközi Innovációs Nap szervezése a gazdasági szféra bevonásával, K+F+I+O partner adatbázis és interaktív honlap létrehozása, K+F portfolió bemutatására papíralapú és elektronikus kiadvány kidolgozása. Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló

tudományos tevékenységek területén TDK táborok a hallgatók kutatási és publikálási képességeinek továbbfejlesztésére, Tehetségnap megújítása a gazdasági szféra képviselőinek bevonásával, Egyetemi Tehetségpont létrehozása. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások szervezése területén országos LEGO-nap, Innovációs vándorkiállítás az Óbudai Egyetem K+F+I eredményeinek bemutatására a Közép-dunántúli Régióban, ismeretterjesztő előadás sorozat a tudomány jeles évfordulóinak emlékére a TIT Fejér Megyei Egyesületével közös szervezésben, „Magyarok a Marson, 2013 és 2014” verseny, Alba Regia Középiskolás Informatikai Verseny, középiskolai informatika tanárok ankétja, Részecskefizikai Diákműhely rendezése. A tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése területén elektronikus szakfolyóirat megjelentetése, a Nők a Tudományban Egyesülettel társszervezésben nemzetközi konferenciák megrendezése a hölgyek tudományos életben betöltött szerepének bemutatására, valamint az esélyegyenlőségek növelésére. Felsőoktatási intézmények képzéseinek, kutatás-fejlesztési tevékenységeinek és eredményeinek hazai és külföldön történő népszerűsítése (pl.: kiadvány, szakkiállításon való megjelenés, idegen nyelvű brosúrák, honlap-fejlesztés). További információval a pályázati oldal http://arek. uni-obuda.hu/tamop/, valamint Dr. Seebauer Márta főigazgató-helyettes, projektmenedzser szolgál a (22) 510-832-es telefonszámon vagy a seebauer.marta@arek. uni-obuda.hu e-mail címen. Szente Gábor

Diák- és vállalkozásfejlesztési központ nyílt Józsefvárosban A 2013. február 15-én nyílt H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, mely az induló vagy már létező vállalkozásoknak, egyetemistáknak kíván különböző szolgáltatásokat nyújtani, a 2010-ben indított Európa Belvárosa Program részeként jött létre 643 millió forintból. Szakmai partnere többek között a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapít-

vány, a Széchenyi Programiroda, a Corvinus Egyetem, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ). Partnere továbbá az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ, az Új Nemzedék Ház, a Spin 0ff Klub, a Magyar Üzletasszonyok Egyesülete, a Józsefvárosi Iparkamara, az Óbudai Egyetem, a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége, a Zöldövezet Társulás és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület.


3. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

A központ információs teret biztosít a negyedben zajló fejlesztési folyamatok, valamint a városrész kulturális, történelmi emlékeinek felfedezése iránt érdeklődő közönség számára annak érdekében, hogy a helyi közösség tagjai jobban megismerjék környezetüket. Ezen kívül a kerületben működő vállalkozásokkal kapcsolatban bocsát rendelkezésre folyamatosan frissülő adatbázist. Kocsis Máté, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának polgármestere a nyitórendezvényen elmondta, hogy nem egyszerűen egy épület felújításáról és diákközpont kialakításáról van szó, hanem a fiatalok számára olyan inkubációs szolgáltatások nyújtásáról, amelyek segítik talpra állítani vállalkozásaikat. Mint mondta, a Palotanegyed egyetemeit naponta 20 ezer diák látogatja, az önkormányzat szerette volna megteremteni a számukra fontos szolgáltatások helyét. A Horánszky utca 13. alatti épület – amelyről a központ a H13 nevet kapta – Budapesten egyedülálló; azok a fiatalok, akiknek csak ötletük van és nincs hozzá semmijük, bemehetnek, és gondjukat viselik.

2013. április

képviselőcsoport dolgozik egy olyan programon, amelynek célja kifejezetten az, hogy segítse és ösztökélje a fiatalok számára vállalkozások létrehozását, elindítását akár további kedvezményes adózási feltételekkel. A politikus meghatározónak nevezte, hogy a vállalkozásokban építeni lehessen a fiatalok kezdeményezőkészségére. A nyitórendezvényen került sor a „Házavató verseny” eredményhirdetésére, melyen az Óbudai Egyetem két hallgatója rendkívüli sikereket ért el. De Villa Celestin, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar III. évfolyamos hallgatója „Generált Interaktív Installáció” pályamunkájával 1. helyezést ért el, Nagy Balázs, a Keleti Károly Gazdasági Kar vállalkozásfejlesztés Msc. I. évfolyamos hallgatója pedig biokozmetikumaival nyerte el a szakmai zsűri különdíját!

Az első helyezettnek Zékány Zoltán, a H13 szakmai igazgatója egy egyedi készítésű rézkulcsot nyújtott át, amely egy év ingyenes „lakhatást” és szakmai mentorálást jelent a gyakorlatban. A kulcs vitrinben lesz kiállítva a H13 aulájában. A különdíjazott pedig egy „almás táblagéppel” (Apple Tablet mini) lett gazdagabb, Dr. Rogán Antal, a parlament gazdasá- illetve tervei kivitelezéséhez szükséges forráslehetőségek gi bizottságának elnöke, a kormánypárt frak- megteremtésében kap segítséget. cióvezetője bejelentette, hogy az országgyűlési Dr. Gáti József


4. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. április

„Innováció az osztrák-magyar haditengerészetben” Február 21-én nyílt a TIT Hajózástörténeti, - Modellező és Hagyományőrző Egyesület (HMHE) „Innováció az Osztrák-Magyar haditengerészetben” című kiállítása. A tárlat az Osztrák-Magyar Monarchia magyar vonatkozású hadihajózási történetéből mutat be szemelvényeket, kiemelve a műszaki vonatkozásokat, a magyar haditengerészeti és általában a magyar hajózási múltból ad villanásnyi impulzusokat az innováció szempontjából legizgalmasabb epizódokra fókuszálva. Bár magyar legénységű tengeri hadihajókról csak a Kiegyezés utáni Osztrák-Magyar Monarchia történeténél beszélhetünk, magyar tengeri hajóhad valójában már az Árpád-házi királyok idejében is létezett. Magyarország és a tenger kapcsolatának gyors kiépülése Mária Teréziával indult meg: 1799-ben Fiume (ma: Rijeka, Horvátország) észak-adriai kikötővárosát Magyarországhoz csatolta. Fiuménak ez a státusza kisebb-nagyobb megszakításokkal az I. világháború végéig megmaradt. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezés után a magyar állam szédítő ütemben fejlesztette a kikötőt, ami így az I. világháborúig Európa 10. legnagyobb kikötője lett. Ezzel egy időben a Monarchia fejlődő hadiflottája, a Császári és Királyi Haditengerészet is egyre több magyart szólított a tengerhez: 1913-ban az újoncok mintegy 20%-a (másodikként a horvátok mögött) magyar volt.

A kiállítás fő szervezője Lehóczky Zoltán, az egyetem Neumann János Informatikai Karának mérnök informatikus szakos hallgatója, a Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület tagja, aki 2010-ben belépett az Egyesületbe a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megrendezett „Haditengerészetünk emlékei” című kiállítás hatására. Aktívan bekapcsolódott az Egyesület életébe, ahol elsőként

weblapot fejlesztett, melyet webmesterként azóta is folyamatosan karbantart. Tevékenyen részt vett a „Lajta” monitor 2010-es újjáépítésében, az augusztus 20-ai újrakeresztelés alkalmából a „Lajtá”-ról szóló tematikus weboldalt készített. Kezdeményezője volt az 1937-ben épült „Buda” motoros megmentésének, melynek során ő dolgozta ki a hasznosítás első koncepcióját. A kiállítást Dr. Gáti József kancellár üdvözlő beszéde után a TIT HMHE részéről Dr. Balogh Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztályának főosztályvezetője, a TIT HMHE elnöke és Lehóczky Zoltán nyitotta meg.

A megnyitó beszéde végén Lehóczky Zoltán felhívta a hallgatótársai figyelmét az utolsó tabló tartalmára: „A kiállítás elsősorban hozzád szól kedves hallgató, aki két óra között itt az aulában üldögélsz vagy álldogálsz. A Te érdeklődésedet szeretné felkelteni közös múltunk egy olyan szelete iránt, ami izgalmas, regényszerű és nem utolsó sorban inspiratív. Reméljük, az alatt a néhány hét alatt, amíg ezek a tablók az aula falán lesznek, élvezettel fogod őket böngészni.” A kiállítás a hat tárlóban elhelyezett hajómodellek, régi írásos dokumentumok, könyvek, fotók és 18 tabló segítségével ad bepillantást az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete történetének legizgalmasabb epizódjaiba. Minden tabló tartalmaz egy webcímet is, ahol az adott témához több információ is elérhető remélve, hogy a látottak elég impulzust adnak ahhoz, hogy az az embert továbbolvasásra ösztönözze. A kiállítás 2013. március 29-éig tekinthető meg a Bécsi úti épület aulájában. Reha Ilona


5. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. április

Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése Hallgatói projekt A 2012/13-as oktatási tanév első félévében a Környezetmérnöki Intézet Bodáné Dr. Kendrovics Rita és Soósné Berecz Márta vezetésével az előző projekt sikerére és tapasztalataira építve újból elindította a Környezeti elemek védelme I. – Vízminőség-védelem tárgyhoz kapcsolódó féléves vízminőség-védelmi projektet. A projektoktatásra 12 hallgató jelentkezett, és komoly féléves terepi-kutató munkát követően 2013. február 6-án sikeresen mutatta be eredményeit a Környezetmérnöki Intézet oktatóiból erre az alkalomra összehívott bizottságnak – Dr. Patkó István dékán elnökletével – a Petrik Lajos Szakközépiskola tanárainak és környezet technikus képzésben résztvevő diákjainak, valamint hallgatótársaiknak. anyagok, riportok – mutatják a hallgatók lelkes és kitartó munkáját. A csoportmunkában való részvétel erősítette a személyes kapcsolatokat, a szociális kompetenciákat. További előnye, hogy megtanította csoportban dolgozni, együttműködni a hallgatókat, valamint a szakmai szerepek gyakorlására is lehetőséget biztosított. A vízmintavételezés és a minták kémiai, fizikai, valamint biológiai vizsgálata a projekt végére rutinszerűvé vált. Az egyes kutatási témákon belül a résztvevők szembesültek a rendszerben való gondolkodás és a tantárgyakon belül tanultak integrálásának szükségességével. A féléves munka egyik terepi helyszíne az egyetem közelében található Aranyhegyi-patak, a másik pedig a Börzsönyben található Morgó-patak vízgyűjtőterülete volt. A féléves kutató munka célja annak felderítése volt, hogy mi okozza a kisvízfolyások szennyezettségét, feltárni az ok-okozati összefüggéseket, és ez alapján javaslatot tenni a vízminőség javítására. A kitűzött célok elérése és az ahhoz rendelt feladatok végrehajtása közben a féléves tananyagot közvetlen megtapasztalással sajátították el a hallgatók, melyről a zárthelyi dolgozatok eredményei is visszaigazolást adtak. A Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése projektben a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően választott A terepi munka további előnye volt, hogy lehetőséget élővíz, urbanizáció és szennyvíz modulokban dolgoztak, biztosított a környezeti nevelésre, így a hallgatók fogalmazták meg problémáikat, céljaikat és feladataikat. ökológiai gondolkodásának, környezettudatosságának Az elkészült dokumentumok – mérési jegyzőkönyvek, formálására. vízgyűjtőterületet bemutató fényképes tájékoztató Bodáné Dr. Kendrovics Rita


6. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. április

Állásbörze 2013 2013. február 19-én és 20-án két helyszínen szervezte meg a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete Bánki Donát Helyi Bizottsága a 15. Óbudai Egyetem Állásbörzét. A rendezvényen 32 cég több mint 100 állással képviseltette magát. A statisztikák alapján a két nap alatt 1700-an látogatták meg a börzét: kb. 1300-an az Óbudai Egyetemről, 300 más egyetemeken tanulók és körülbelül 100 már diplomázott hallgató. A szervezők a rendezvény hasznosságát, eredményességét és a jobbító javaslatokat a látogatók és a vállalatok körében végzett kérdőív segítségével mérték fel. A látogatók több helyről is értesülhettek az eseményről. A résztvevők 88 %-a szerint megfelelő nyilvánosságot kapott a rendezvény. A statisztikák szerint 40 %-a a Facebookról, 24 %-a ismerőstől, 23 %-a plakátról és szórólapról, a maradék 13 % pedig egyéb forrásokból (Neptun üzenet, Google, Youtube, honlap, rádió) szerzett tudomást a börzéről.

Az állásbörzét szervező Helyi Bizottság minden évben, a börzét megelőző héten Felkészítő Napokat szervez, hogy a diákok minél felkészültebben jelenjenek meg az állásinterjúkon. A kérdőívet kitöltők 7 %-a vett csupán részt a Felkészítő Napokon. A válaszolók szerint a börzét megelőző rendezvényen Dr. Kőrösi Mária tárgyalástechnika előadása és a Kelly Services előadásai voltak a leghasznosabbak. A látogatók 91 %-a elégedett volt a kiállító cégekkel, bár pár vállalat megjelenését hiányolták: 32 %-a az Audi Hungária Motor Kft-t, 20 %-a a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft-t, 7 %-a a Siemens PSE Kft-t, 5 %-a a Continental Hungaria Kft-t látta volna szívesen.

A kiállítók körében végzett felmérés szerint a cégek 84 %-át az egyesület kereste meg, a maradék 16 % Facebookon, Google-n, illetve személyes kapcsolaton keresztül értesült az állásbörzéről. A vállalatok 70 %-a szerint megfelelő volt a látogatók létszáma, 20 %-a szerint kevesen voltak, 10 %-a szerint pedig túl sokan vettek részt a börzén. A látogatók képzettségével az állást kínáló cégek 80 %-a volt elégedett, 20 %-a pedig nem, elsősorban a nyelvtudás és a szakmai tapasztalat hiányát jelezte. A cégek a látogatók felkészültségével 46 %-ban voltak elégedettek, legnagyobb hiányosságként azt jelölték meg, hogy kevés hallgató hozott magával önéletrajzot.

A rendezvény szervezésével összességében a kiállítók 84 %-a elégedett volt. Az idei évben kiemelkedően jó volt a börze marketingje, amivel nagyon sok érdeklődőt vonzott. Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete Bánki Donát Helyi Bizottsága jövőre is folytatja marketing stratégiáját azzal a céllal, hogy a rendezvény az ország minden részéről vonzza az érdeklődőket. Horváth Krisztián


7. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. április

RECCS 2013

Tésztahíd-építő világbajnokság az Óbudai Egyetemen Spagettiből hidat építeni? Játék ez, vagy tényleg komoly dolog? Egy jó és szép híd megépítése függetlenül attól, hogy milyen anyagból készül, komoly mérnöki feladat. A tésztából épített hidak versengése több évtizedes hagyományokkal rendelkezik, ilyen versenyt több európai és tengeren túli mérnökképző intézményben rendeznek. A versenyzők saját tervezésű szerkezeteket készítenek száraztésztából, és azokat terhelési próbán eltörve kiválasztják a legerősebbet. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának jogelődje, a Bánki Donát Műszaki Főiskola mintegy 16 évvel ezelőtt kapcsolódott be ebbe a versengésbe. Hallgatóink a kanadai Okanagan University College által szervezett, akkoriban legrangosabbnak számító világversenyen a legnagyobb szakmai kihívást jelentő nehézsúlyú kategóriában 7 alkalommal indultak és hatszor nyertek, bizonyítva a magyar műszaki felsőoktatás színvonalát, a magyar diákok szakmai tudását, kreativitását.

2005-ben úgy gondoltuk, hogy a hazai és a környező országok hallgatói számára RECCS néven versenyt szervezünk. Az eddigi versenyeneken született eredmények alapján nem szerénytelenség azt állítani, hogy a RECCS a világ legszínvonalasabb tésztahídépítő versenyévé vált. Ezt igazolják az eredmények is. A

„RECCS 2006”-on Vida Balázs győri építészhallgató közel 400 kg-os eredménnyel győzött, 2008-ban pedig a „Bánkis” Márkos Szilárd Attila szerkezete 560,3 kg terhelésnél ment tönkre, amely messze a világ addigi legjobb eredménye volt. A „RECCS 2010” versenyen a hazai és a szomszédos országok felsőoktatási intézményei mellett már iráni, olasz és lett csapatok is részt vettek, a rendezők úgy döntöttek, hogy 2011-ben világbajnokságot hirdetnek. A hazai tésztahíd-építő fellegvárak (Óbudai Egyetem, BME, Győr, Nyíregyháza) csapatain kívül Marosvásárhelyről, Szabadkáról, Kolozsvárról, Révkomáromból, Iránból, Lettországból, Németországból, Hollandiából és Portugáliából is érkeztek versenyzők. A klasszikus híd kategória mellett a versenyt tartószerkezet kategóriában is meghirdettük. Mindkét kategóriában a tömeg maximum 1 kg, a fesztáv pedig maximum 1 m lehet, a terhelés középen történik. A hídon lennie kell egy folytonos, 50 mm széles tésztából készült útfelületnek, így ez értelemszerűen csak alul terhelhető. Tartó esetében az útfelület nem előírás, így a terhelés helye felül is lehet. Az építéshez kereskedelmi forgalomban kapható száraztésztát és ragasztót szabad használni. A tészta felületének legfeljebb 10 %-át érheti ragasztó, kompozit szerkezet kialakítása nem megengedett. A szabályok és a versennyel kapcsolatos részletek a verseny honlapján olvashatók (www.reccs.hu). A „RECCS 2011” színvonalát jelzi, hogy 16 szerkezet teherbírása haladta meg a 200 kg-ot. Hihetetlen világcsúcsot ért el az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának hallgatója, Márkos Szilárd Attila. A nem egészen 1 kg-os spagetti-szerkezet 578,2 kg terhelésnél tört csak össze. A Tudományok Hídján nagy érdeklődés mellett ugyanő kísérelte meg új rekord felállítását. A világrekord kísérlet fényesen sikerült, az új világcsúcs: 611,8 kg! Az Óbudai Egyetem 2011-ben Tésztahíd Építő Világszövetség létrehozását kezdeményezte, és továbbra is várja a csatlakozásokat a világ minden részéről. A szövetség célja a mérnökképzésben résztvevő vagy arra készülő diákok tervezői és kivitelezői képességeinek fejlesztése, a csapatmunka erősítése, a különböző intézményekben és országokban tanuló diákok közötti kapcsolatok építése.


8. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

A „RECCS 2013” Tésztahíd-építő Világbajnokságra 2013. május 24-én kerül sor az egyetem központi épületében: 1034 Budapest Bécsi út 96/B. A versenyre egyetemi és főiskolai karok, illetve az idén először középiskolák is jelentkezhetnek. A középiskolás verseny feltételei ugyanazok, az egyetemista (vagy főiskolás) és a középiskolás csapatok azonban külön versenyeznek. A versengés híd és tartó kategóriában kerül meghirdetésre, a résztvevő intézmények kategóriánként legfeljebb három híddal, illetve tartóval indulhatnak. A csapatok létszáma legfeljebb három főből állhat. A hivatalos jelentkezéshez a verseny honlapján (http://reccs. hu) elérhető jelentkezési lapot kell kitöltve visszaküldeni legkésőbb 2013. május 4-ig a reccs@uni-obuda.hu címre. A szerkezetekkel és a versennyel kapcsolatos

2013. április

szabályok a verseny honalapján érhetők el. A kiírásnak nem megfelelő szerkezetek nem vehetnek részt a versenyben. A verseny regisztrációhoz kötött, a regisztráció díja résztvevőnként 25 EUR, amit vagy a helyszínen vagy előre, banki átutalással lehet kiegyenlíteni. A kategóriánkénti helyezéseket a törési próbán mért legnagyobb teherbírás mértéke határozza meg. A helyezések mellett még számos más díj is kiosztásra kerül az egyetem és a RECCS 2013 támogatói részéről. Ilyen például a legjobb határon túli, legszebb, leginnovatívabb és egyéb más különdíj. További információkért keressék a szervezőket a reccs@uni-obuda.hu címen, illetve kövessék a honlapon és a hamarosan induló www.facebook.com/reccs oldalon megjelenő híreket. Dr. Horváth Sándor

Nemzetközi és tudományos élet hírei Az Óbudai Egyetem csatlakozott a Shock Wave Cluster-hez Az Óbudai Egyetemmel kiegészült nemzetközi együttműködés tagjai célul tűzték ki • a nagy energia sebességű alakítások és megmunkálások kutatását, • fémes és nem fémes anyagok ultra precíziós megmunkálásának fejlesztését, • a nanoszerkezetű anyagok és technológiák vizsgálatát, • a nagy energia sebességű technológiák alkalmazását nano méretű porok előállítására, • orvos-mérnöki kutatások folytatását, különös tekintettel a nanobio anyagokra, Március 19-én az Óbudai Egyetem csatlakozott a Shock • energetikai és közlekedési tárgyú kutatásokat; Wave Cluster megnevezésű kutatási együttműködéshez. szupravezetők, félvezetők vizsgálatát, gépjármű A csatlakozási dokumentumot Prof. Dr. Rudas Imre, töréstesztek végrehajtását. az Óbudai Egyetem rektora és Prof. Dr. Athanasios G. Mamalis, a Cluster tudományos igazgatója írta alá. A Shock Wave Cluster tagjai: • School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, USA, • Nordmetall GmbH, Germany, • Shock Wave and Condensed Matter Research Center, Kumamoto University, Japan, • Project Center for Nanotechnology and Advanced Engineering, Greece.


9. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

A csatlakozást az Óbudai Egyetem a TÁMOP4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” című projektben való részvétele tette lehetővé, amelynek keretében oktatóink kapcsolatba kerültek a Cluster kutatóival.

2013. április

A létrejött megállapodás elősegíti az Óbudai Egyetem oktatói és kutatói számára a Cluster tagjaival való szoros együttműködést, a legkorszerűbb kutatási eredmények megismerését, új kutatási témákba való bekapcsolódását. Dr. Rácz Pál

EXPRES 2013 Az Óbudai Egyetem, illetve jogelődje kezdeményezésére kezdődött meg számos nemzetközi konferencia szervezése, melyek napjainkra már széleskörű szakmai elismertségre tettek szert. Dr. Rudas Imre rektor által a Kárpát-medencei magyarság összefogására elindított konferenciasorozatoknak minden évben kiemelkedő állomását jelenti az IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics konferencia, valamint fiatalabb társa, az IEEE International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources. Ezen utóbbi szimpózium, az EXPRES immár 5. alkalommal hívta tanácskozásra a szakterület kiválóságait. A rendezvény szervezője a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, az Óbudai Egyetem, valamint az Újvidéki Egyetem, a megrendezést támogatta az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara, Szabadka Polgármesteri Hivatala és több szakmai kiállító. A plenáris előadásokhoz a szecessziós stílusban felépített, több mint száz éves történelmi múltra visszatekintő Városháza Díszterme biztosította a helyszínt. Az elnökségben foglalt helyet Rudas Imre, az Óbudai egyetem rektora és Branislav Todorović, a Belgrádi Egyetem professzora, a konferencia tiszteletbeli elnökei, Mészáros Alajos, az európai Parlament szlovákiai

képviselője, Nyers József, a konferencia elnöke, Pataki Éva, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola főigazgatója, valamint Odry Péter, a Szakfőiskola Tanácsának elnöke. Nyers József megnyitó szavait követően a konferenciának otthont adó Városháza képviseletében Modest Dulić polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Branislav Todorović professzor előadásával kezdte meg munkáját a szimpózium. A március 21-23. között megrendezett tudományos tanácskozáson hat ország 41 előadója 20 előadás és 9 poszter bemutatásával foglalta össze a témakörhöz kapcsolódó kutatási eredményeit. Az Óbudai Egyetemet Fodor János professzor, Horváth Miklós, Horváth Sándor, Bakosné Diószegi Mónika, Kádár Péter és Karacsi Márk képviselte előadással. További információ a http://conf.uni-obuda.hu/expres2013/ felületen érhető el. A konferencia lehetőséget adott arra, hogy az Óbudai Egyetem vezetői többoldalú tárgyalásokat folytassanak a határon túli oktatási együttműködés kiterjesztése érdekében. Rudas Imre rektor, Fodor János általános rektorhelyettes, Gáti József kancellár és Kártyás Gyula főigazgató, valamint a kíséretükben levő kollégák konzultációt folytattak Ifj. Lengyel Lászlóval, a


10. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosával a vajdasági magyar nyelvű közös képzés bővítésének lehetőségeiről. A tárgyaló delegáció egyeztetést folytatott az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar vezetőivel is a karon folyó magyar nyelvű mérnök informatika szakirányú mérnöktanár mesterszak kihelyezett képzés tapasztalatairól, a továbblépés lehetőségeiről. A tárgyalás-

2013. április

sorozat következő fázisában az egyetem vezetői konzultáltak a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola főigazgatójával a mesterképzés terén lehetséges együttműködéséről is. Napirendre került a szeptember 22-26. között megszervezésre kerülő SISY 2013, az IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics előkészítésének kérdésköre is. Dr. Gáti József

Hírek röviden Nemzeti Ünnep a Bánki Karon Az Óbudai Egyetem Bánki Kara március 14-én a feldíszített aulában ünnepi megemlékezést tartott Nemzeti ünnepünk alkalmából. Az ünnepélyen Dr. Horváth Sándor dékán visszatekintett a 165 évvel ezelőtti tavaszra, amikor is a márciusi ifjaknak megingathatatlan értékrendje volt. 12 pontban fogalmazták meg, hogy „mit kíván a magyar nemzet”. Szomorúan állapította meg, hogy ennek a „kívánság/követeléslistának” még ma is van aktualitása.

Az ünnepségen Sudár Annamária és Török Máté, a Misztrál együttes tagja adott feledhetetlen műsort, melyben többek között elhangzott Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Ady Endre: A tűz csiholója című vers, illetve Török Máté előadásában Bajza József: Sóhajtás, József Attila: A Emlékeztetett arra, hogy mindenkinek össze kell fog- számokról című vers, majd a közelgő Húsvétra várva Sík ni a köz érdekében, és akkor megvalósul a legnagyobb Sándor: VI. stáció és Kovács András Ferenc: Tavaszi szél magyar, Széchenyi István jóslata: „Magyarország nem című megzenésített költeménye. volt, hanem lesz!” Lőrincz Katalin

Az Óbudai Egyetem csapata lett a Szupertorna győztese 2013. február 15-16-án Gödöllőn került megrendezésre az Egyetemek Kupája Szupertorna. A két napos tornán 16 csapat versenyzett a döntőbe jutásért. Az Óbudai Egyetem csapata végig kiválóan szerepelt: a negyeddöntőben 3-0-ás győzelmet aratott a BGF Bagolyvár csapattal szemben, az elődöntőben az ELTE Futsal csa-

pattal folytatott küzdelemben 3-1-es eredménnyel jutott tovább a fináléba. Az első helyért vívott küzdelemben a Miskolci Egyetem csapatával szoros párharc alakult ki, az 1-1-es döntetlent követően büntetőpárbajra került sor, ahol Hoffer Csaba, az Óbudai Egyetem kapusa két lövést is hárított, így az Egyetemek Kupája


11. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

Szupertorna győztese az Óbudai Egyetem csapata lett. Egyetemünk csapata az Egyetemek Kupája történetében valamennyi tornán részt vett, ahol kétszer első helyezést ért el egy második és egy harmadik hely mellett, így a kupasorozat legeredményesebb csapata lett. Hoffer Csaba elnyerte a legjobb kapus címet, döntőbeli büntetőpárbaj mellett az egész tornán kiemelkedően teljesített. Ő az első kapus, aki a tornák folyamán megvédte rangsorbeli elsőségét. Fodor Péter lett a torna legjobb játékosa, megbízható

2013. április

csapatjátékával, villanásaival és góljaival óriási szerepet játszott az Óbudai Egyetem tornagyőzelmében. Emellett az Egyetemek Kupája Válogatott-Gödöllői Bikák mérkőzésen is kitűnően játszott, nagyon szép gólokat szerzett. Spáth Márton az Egyetemek Kupája Válogatott-Gödöllői Bikák gála meccsen a torna legjobb játékosa lett. Hoffer Csaba, Spáth Márton, Fodor Péter és Kovács Levente a tornán nyújtott kiváló teljesítményük révén egyetemi válogatott tagok lettek. Hönig László

VEP Tanácsadói testületi tagság Jövőnk nagymértékben függ attól, hogy át tudjuk-e alakítani életformánkat, szokásainkat úgy, hogy ne zsákmányoljuk ki a természeti erőforrásokat, vagyis tevékenységeinket fenntartható módon gyakoroljuk. A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó tagjai és szervezetei tisztában vannak, de a gyakorlatba történő átültetés még sok tennivalót kíván. A fenntartható fejlődés megteremtésének kulcsfontosságú eleme az energia takarékosabb felhasználása az élet minden területén. A lakossági és a közületi energia megtakarítási lehetőségeken kívül hatalmas potenciált rejt a vállalkozási szféra. Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt Virtuális Erőmű Program kezdeményezésében elindított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat a vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását kívánja segíteni. A program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és közzétegye a vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit, ösztönzést és ötletet adva az energiaracionalizálást célul kitűző cégeknek. Az Óbudai Egyetem és karai számára kiemelt jelentőséggel bír a környezettudatosság és tekinthetjük, hogy az egyetem Rejtő Sándor Könnyűfenntarthatóság eszméjének terjesztése, a jövő generáció- ipari és Környezetmérnöki Karát a Virtuális Erőmű ja gondolkodásának alakítása, gyakorlati ismereteinek Program Irányítóbizottságának tagjai közé választották. gazdagítása. Ez irányú tevékenységünk elismerésének Dr. Gáti József

Óriási egyetemi siker az ország több pontján! A Bánki Hallgatói Önkormányzat az ország több pont- mutathatta be a hallgatók kreativitását. A roadshow álján roadshow keretében nagy forgalmú Tesco áruházak- lomásait Abony, Törökszentmiklós, Hajdúböszörmény, ban a „Mérnöki Világ Csodái” címmel kiállításon Pécs, Balatonfüred, illetve a Szolnoki Főiskola jelntette.


12. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

2013. április

A kari versenyek tésztahídjai mellett kiállításra kerültek a modellező szakkör által készített repülőgép modellek, egy pneumobil, 3D nyomtatású autó, repülő és a hallgatók által készített villogó LED kocka.

A bemutatókon kívül hétvégeken tésztahíd törési bemutatókat is tartottak hallgatóink, melyek során az egyetem egyik legtehetségesebb hídépítője, Filip András ismertette a tervezés és kivitelezés lépéseit, nehézségeit. A 2013. február 9-ei pécsi bemutatón a spagettihíd-kategóriában a világ eddigi legjobb eredménye született: Filip András a RECCS világbajnokság híd-kategóriára érvényes szabályai szerint épített hídja 470,8 kg terhelés alatt tört össze. A töréspróbát a RECCS hitelesített eszközével végezték. A rendezvényeken óriási volt az érdeklődés, a felnőt-

teken kívül nagyon sok fiatalt is vonzott a kiállítás és a bemutató. A játszósarokban a gyerekek Bánki „G” logós puzzle-t rakhattak ki, de akár mini tésztahidat is építhettek. Nagy sikert aratott a „Mire jók a gépek?” rajzpályázat is. A „jövő mérnökei” ajándékokat és oklevelet kaptak. A kiállítások, bemutatók megvalósításában Süli Dávid kari HÖK elnök irányításával Fülöp Gábor, Galgóczi Bálint, Gerencsér Péter, Halászi Zoltán, Holländer Sebastian, Kégl István, Németh Ákos, Piros Gergő, Udvari Dániel és Zólyomi Ádám vett részt. A rendezvénysorozat kiemelt célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki és természettudományi képzések fontosságára, a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban. Lőrincz Katalin

Ifjú Hegesztők Konferenciája meg az Ifjú Hegesztők Konferenciáját. A Hauszmann Alajos tervezte épületben 1902 óta tartanak hegesztő képzéseket, a szervezők így aligha találhattak volna ennél alkalmasabb helyszínt. A konferenciát Dr. Horváth Sándor, a kar dékánja nyitotta meg, szavaival elismerte a hegesztési szakterületen ténykedő ifjúság eredményeit. Köszöntőjében kiemelte, hogy a helyi tagszervezet újraalapítása az egyetem egyik legsikeresebb hallgatói öntevékeny szervezetét hozta létre. A plenáris előadásokat Dr. Gáti József kancellár, a Hegesztési Szakosztály elnöke és Csizmadia Barnabás, a Crown International Kft. munkatársa tartotta. Március 8-án történelmi eseményre került sor az ÓbuA Hegesztési Szakosztály elnöke „Az ifjúság szerepe dai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai a hegesztési kultúra fejlesztésében” című előadásában Kar épületének ódon falai között: a GTE Hegesztési kiemelte, hogy a szervezet alapvető küldetése a szakSzakosztály Ifjúsági Fóruma első alkalommal rendezte terület művelőinek széleskörű összefogásával a tudás, az


13. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

ismeretek magas szintű átadása, az innováció elősegítése, a hazai hegesztési kultúra fejlesztése, a mérnöki szakma elismertetése. Megerősítette, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítanak a szakterület fiataljainak ‒ az egyetemi és főiskolai hallgatók, a doktoranduszok, IWE, IWT képzésen résztvevők ‒ megnyerésére. Hangsúlyozta, hogy a hegesztés és a rokon mérnöki diszciplínák széleskörű együttműködésének alapvető feltétele a pályakezdők bevonása a szakmai életbe. Csizmadia Barnabás a Cloos hegesztő robotok rendszereit, azok erősségeit, széleskörű felhasználási területeit mutatta be.

2013. április

A plenáris előadásokat követően a konferencia négy, egymást követő szekcióban folytatta munkáját. A rendezvény iránti igényt jelzi, hogy 21 előadás került a programba, melyet az Ifjúsági Fórum négy szervezetének ‒ BME Hegesztési Szakosztály, DUF Műszaki Szakkollégium, ME Hegesztési Szakosztály, ÓE Hegesztési Szakműhely ‒ tagjai, valamint három cég ‒ KÉSZ Holding Kft., Linde Gáz Magyarország Zrt. és a SIEMENS Transzformátor Kft. ‒ fiatal munkatársai adtak elő. Az előadások széles perspektívában mutatták be a hegesztés problémáit, fejlesztéseit. A konferencia szakmai programját a házigazda Hegesztési Szakműhely tagjai intézmény és labor bemutatója zárta, melyet egy kellemes bankett élménye koronázott meg. A hegesztés szakterület képzésében érintett felsőoktatási intézmények szakmai köreit tömörítő szervezet ismét kiváló fórumot teremtett a fiatal szakemberek számára. A programmal a Hegesztési Szakosztály Ifjúsági Fóruma igazolta létrejöttének jelentőségét, dinamikus tevékenysége egyedülálló a hazai felsőoktatás történetében. Kuti János

Adat- és információvédelmi szakember szakirányú továbbképzés A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Keleti Károly Gazdasági Kar közös képzésében a szakirányú továbbképzés hallgatói megismerkednek az információbiztonság alapjaival, információbiztonsági irányítási rendszer tervezési feladataival és a kialakított rendszer auditálási lehetőségeivel, valamint a gyakorlatban előforduló adatbiztonsági problémákkal és azok kezelési módjaival. A három féléves képzés célja

olyan szakemberek kibocsátása, akik képesek az információbiztonság és védelem területén jelentkező szervezési, szabályozási és ellenőrzési feladatok ellátására, a lehetséges kockázati tényezők felmérésére, valamint a szakterülethez kapcsolható fontosabb nemzetközi szabványok és ajánlások szervezetszintű alkalmazására. További információk: http://www.kvk. uni-obuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes/adat-es-informaciovedelem.

Az Óbudai Egyetem elektronikus kiadványa 1034 Budapest, Bécsi út 96/b • Telefon: 666-5613, fax: 666-5621 • Honlap: www.uni-obuda.hu Felelős kiadó: Prof. Dr. Rudas Imre rektor Főszerkesztő: Dr. Gáti József kancellár Szerkesztőbizottság titkára: Reha Ilona PR csoportvezető

Óbudai Egyetem :: Hírmondó :: 2013. április  

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő kiadványa.