Page 1

Fornyelse

- Husets Engdalsvej side 29

Kaniner giver samhørighed - Klubben Musvågevej

Nyhedsbrev februar 18

side 23

Dykkerholdet - Ungdomsskolen

side 8

Disco Challenge day Ta´med ud og fisk

- Fritidshuset Ellekær side 21 Nyhedsbrev februar 18

- Fritidscenter Møllevang

- Fritidscenter Sabro-Harlev

side 11

side 25 side 11


INDHOLD Nyt fra ledelsen.............................................................. 3 Bydækkende Events....................................................... 5 Den pædagogiskeudviklingsgruppe i Vest...................... 6 Ungdomsskolen............................................................. 8 Ungerådet og baggrundsgruppen................................... 9 Hest i VEST................................................................... 10 Fritidscenter Sabro-Harlev........................................... 11 Fritidscenter Skjoldhøj-Tilst ......................................... 12 Skjoldhøj Fritidsklub . ............................................ 12 Skjoldhøj Ungdomsklub ........................................ 13 Klubskolen.............................................................. 14 Tilst Fritidsklub....................................................... 15 Tilst Ungemiljø og Legeplads................................. 16 Fritidscenter Sødal-Engdal........................................... 17 Huset Engdalsvej.................................................... 17 KLUB 3.................................................................... 18 Fritidscenter Hasle....................................................... 19 Klub2teket.............................................................. 19 Fritidscenter Ellekær.................................................... 20 Fritidshuset Ellekær............................................... 20 Fritidscenter Møllevang-Frydenlund............................ 23 Klubben Musvågevej.............................................. 23 Klubben Peter Fabersvej........................................ 25 Fritidscenter Åby-Åbyhøj............................................. 27 Ungemiljø 12’rn...................................................... 27 Åby Fritidsklub....................................................... 28 Klubben i Bøgen..................................................... 28 Åbyhøj Fritidsklub.................................................. 29 Personalenyt................................................................ 30 Kontakter i VEST.......................................................... 32

Nyhedsbrev februar 18 Redaktion Jette Dahl. Ide & design Hella Kaae Sørensen

KALENDEREN

Uge 7 Skolernes Vinterferie

22. feb. Rådmandsbesøg i Hasle og Møllevang 23.-24. feb. Ungdomsskolekonference

28. feb. Bestyrelsesmøde

28. feb. Fernisering Vårsalong kl. 15 Århus Rådhus

2. marts 25 års jubilæum Anders Aagaard Christiansen, Åby

23. marts Temaformiddag for alle ansatte i UngiAarhus VEST

29. marts - 2.april Påske

6. april MED-møde UngiAarhus VEST

11. april Bestyrelsen afholder arrangement for alle forældre

25. april Åben klub kl. 15-18 - alle klubber i UngiAarhus

UngiAarhus VEST Fritidscenter Sabro-Harlev: Harlev MidtPunkt - Klubben Sabro - Sabro Ungemiljø Fritidscenter Skjoldhøj-Tilst: Klubberne Skjoldhøj - Tilst Fritidsklub - Tilst Ungemiljø - Legeplads Fritidscenter Sødal-Engdal: Klub 3 Ungemiljø Sødal - Huset Engdalsvej - Ungemiljøet Motor - Huset Engdal Ungdomsklub Fritidscenter Hasle: Klub2teket - Legeplads

Fritidscenter Ellekær: Fritidshuset Ellekær - Legeplads Fritidscenter Møllevang-Frydenlund: Musvågevej - Peter Fabers Vej Fritidscenter Åby-Åbyhøj: Fritidsklubafdeling Åby - Fritidsklubafdeling Åbyhøj - Ungemiljø 12´rn - Fritidsklubben Bøgen Ungdomsskolen VEST

side 22


Nyt fra ledelsen Af Jette Dahl

Vi øver os……….

Dette nummer af nyhedsbrevet er den 3. udgave siden skiftet fra intern videndeling til offentligt nyhedsbrev. Vi øver os i at skive indslag der har den brede målgruppes interesse, og det vil selvfølgeligt tage en rum tid, før vi helt har fundet formen for temaer, indslag og billeder. Såfremt du som læser har gode idéer til indhold, ting du undrer dig over eller noget du er blevet nysgerrig på, er du altid velkommen til at skrive til undertegnede på dahl@aarhus.dk Kvalitetshjulet I Børn&Unge Aarhus kommune arbejder vi i et kvalitetshjul, med kvalitetsrapportering gennem data og prosa med en efterfølgende opsamlende kvalitetssamtale, hvor vi aftale udviklingsfelter til en OmrådeUdviklingsPlan. Vi har i UngiAarhus VEST afholdt vores kvalitetssamtale d. 7. februar med deltagelse af os selv samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Kvalitetssamtalerne er en positiv oplevelse, hvor man bliver klar over at vi er mange der bidrager i hinandens arbejder for at skabe gode undervisnings- og fritidspædagogiske tilbud til børn og unge. Det er også der, vi FU-lederlige stopper op og vurderer på det vi ikke Jette Dahl er i mål med, eller det der trænger til en Mail: dahl@aarhus.dk ordentlig omgang i ’rethink’centrifugen. Tlf.: +45 51 57 57 57 De kommende to års udviklingspunkter vil fremgå af næste nummer af nyhedsVice-FU-leder Pernille brevet Refstrup Mail: pere@aarhus.dk Tlf.: +45 51 57 57 17

side 3

Fysiske rammer I disse år bruger vi mange ressourcer på sammen med vores målgruppe at optimere vores fysiske rammer, både indendørs og udenfor.

Hans Henrik Knoop. Særskilt invitation vil blive udsendt i skoleintra og lagt op på ungiarhus.dk. Arrangementet vil være gratis og med plads til ca. 120 deltagere

Vi prioriterer det, for at leve op til hvad vi som kommunal indsats forventes at bidrage med i børn og unges liv anno 2018. Hver gang vi ændrer i de fysiske rammer oplever vi psykiske forandringer i hverdagen til gavn for både den enkelte og for grupper i deres udfoldelsesmuligheder. Nogle af vores fritidscentre er i gang med at blive udviklet sammen med skolerne på fælles matrikel, hvilket er meget spændende processer omkring fælles lokaler, der både skal kunne rumme undervisning og fritid samtidigt med at brugerne oplever et klart arenaskifte. De processer udfordrer os alle, da ’det vi plejer’ hver for sig, i de fleste tilfælde ikke kan direkte overføres i en fælles hverdag. Det er spændende og det skal nok blive godt.

Vårsalong Rigtig mange unge i Aarhus og Syddjurs kommune har knoklet med at få kunstværker klar til den censurerede udstilling Vårsalong for 12 – 17 årige.

Andre af fritidscentrene bliver udviklet på selvstændige matrikler. Her bliver vi ikke tildelt en naturlig forstyrrelse i kraft af lokalefællesskab, så der forsøger vi at udsætte os selv for tilpasse forstyrrelser til at ændre de fysiske rammer, så vores brugergrupper opnår optimal gevinst af forandringerne. Bestyrelsen Inviterer til et fælles forældrearrangement d. 11. april kl. 19.00 med psykolog

Hermed en opfordring til at komme på Rådhuset for at se de fine værker under temaet: ’Som jeg ser det’. Der vil være fernisering d. 28. februar kl. 15.00 på Rådhuset hvor ALLE er velkomne. De udvalgte værker vil kunne ses hver dag indtil d. 12. marts.

UngiAarhus VEST FU-leder Jette Dahl dahl@aarhus.dk Tlf.: +45 51 57 57 57

De fine værker der ikke er kommet gennem censureringsnåleøjet til Aarhus Rådhus vil kunne opleves på Børn & Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Fra udstillingen på Aarhus Rådhus vil der foretages en yderlige udvælgelse af værker der går videre til udstillingen på Københavns Rådhus, med fernisering d. 21. marts og åben udstilling indtil d. 7. april. Yderligere information kan bl.a. ses på Facebooksiden ’Ungdommens Vårsalong’ På vegne af UngiAarhus VEST Jette Dahl Nielsen Fritids- og Ungdomsskoleleder

Side 3


Nyt fra ledelsen Af Pernille Refstrup

Et nyt år Et nyt år er skudt i gang, og selvom der er frost på træerne (og tæerne) og de lune sommerdage synes langt væk, er nytåret startskuddet til at sætte det lange lys på og begynde at tune ind på skoleåret 2018/2019. I løbet af ganske kort tid skal vi til at indgå nye partnerskabsaftaler med skolerne for det kommende skoleår, og i fællesskab finde ud af hvordan vi sammen kan stå endnu stærkere omkring de unge. Nye idéer spirer og der videndeles på kryds og tværs i organisationen, mens vores deltagelse i skolernes kvalitetssamtaler i de forskellige skoledistrikter giver god anledning til at blive skarpe på, om vi har alle facetter med i forberedelsen til partnerskabsaftalerne. Personligt ser jeg meget frem til at deltage i partnerskabsaftalerne. Det giver mig en langt større indsigt i, hvilke fokusområder vi lokalt vælger at lægge vægt på, og hvilke fælles opgaver vi har i de forskellige skoledistrikter. Samtidig er det sæson for at forberede de kommende ungdomsskolehold. De sidste par år er antallet af tværgå-

Nyhedsbrev februar 18

ende ungdomsskolehold vokset støt, og selvom det giver de unge et flot og stort udbud af fag, kræver det altså en del koordination og overvejelse at ramme den bedste sammensætning af hold. Der er mange hensyn at tage i planlægningen, når der skal vurderes om der nu er hold nok indenfor alle kategorierne af bevægelse, kunst/kultur, sprog, musik, naturvidenskab, prøveforberedelse osv. og om de unge får for lang transport eller om der bliver sammenfald mellem tider og steder og undervisere og… og… og…

Det er godt at ungdomsskolekoordinatorerne, som navnet antyder, har det sorte bælte i koordinering! Al planlægningen munder ud i et hæfte, som de unge og deres forældre hen mod sommer kan bruge som afsæt for en god drøftelse om hvordan fritiden skal se ud i det næste skoleår.

UngiAarhus VEST Vice FU-leder Pernille Refstrup pere@aarhus.dk Tlf.: +45 51 57 57 17

Mens der i ungdomsskolen og i fritidscentrene så småt spejdes mod det nye skoleår, går startskuddet om lidt også for en ny områdeudviklingsplan. Der er utroligt meget vi kan være stolte af i den nu afgående plan, og det tænker jeg er et fantastisk afsæt for de emner, vi nu skal til at fordybe os i. Jeg glæder mig til dette arbejde, som jeg finder stor energi i, da det giver os mulighed for at bruge de bedste af hinandens erfaringer og trække en masse tråde på kryds og tværs af UngiAarhus VEST.

side 44


Bydækkende

EVENTS

og sommer i ungiaarhus Af Hanne Staahlncke

Det er tid for planlægning og redefinering Der arbejdes i kulisserne, for at tilrettelægge, rammesætte og tidsfastsætte bydækkende events og Sommer i UngiAarhus. Dog er der ikke sket så meget udendørs her i vintermånederne! Gellerapsteamet skal til at indlede en medarbejderinvolverende gentænk-proces, da tiden er inde til at revurdere hele konceptet. Rammesæt-

ningen er i fuld gang, og det bliver en sand fornøjelse at få inputs fra alle områder, og gøre konceptet tidssvarende og finde passende nyt navn. OMG! har fået nyt tidspunkt på året. Det bliver den 25. – 26. januar 2019. OMG! teamet er klar til medarbejderinvolvering, og vi har fantastiske erfaringer at bygge videre på. Det altaf-

gørende er dog bookingen. Det er de unge der har forstand på den. Og vi har noget at leve op til fra 2017! Sommer i UngiAarhus er også i fuld gang med at blive udviklet. UngiAarhus VEST skal sammen med UngiAarhus Gellerup/Toveshøj være værter i ugerne 29 og 30.

Er du utålmodig og mangler info, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til Hanne Staahlnacke 41857530, hasta@aarhus.dk.

FU-leder Jette Dahl Mail: dahl@aarhus.dk Tlf.: +45 51 57 57 57 Vice-FU-leder Pernille Refstrup Mail: pere@aarhus.dk Tlf.: +45 51 57 57 17

side 5

Side 5


Områdedækkende

Den Pædagogiske Udviklingsgruppe i Vest af Faglig Koordinator i Vest, Søren Küsch Larsen, på vegne af DPU-Gruppen

Nye Rollemodeller i Rollemodelsprojektet, Projekt X i Herredsvang Igennem 4.5 år, har vi i UngiAarhus i samarbejde med Kulturhuset (den boligsociale indsats) drevet og udviklet et rollemodelsprojekt i Herredsvang ved navn Projekt X. Målgruppe, opgaver og rollemodellerne har udviklet og forandret sig siden vi startede. Dette er sket i takt med at området Herredsvang også har forandret sig. I projektet har vi fra januar ansat nye rollemodeller. Det er 3. årgang rollemodeller kunne man sige. 3. Årgang forstået på den måde, at det er det 3. team af rollemodeller der nu fører projektet videre. Og det er interessant at se hvordan de vil føre projektet videre. Målgruppen for projektet er blevet en anelse yngre and da vi startede, og samtidigt er rollemodellerne. Vi skal til at bygge et team op og sammen, og vi skal arbejde med at bygge tilværelsespsykologien ind i projektet som det faglige perspektiv vi arbejder med og ud fra.

Nyhedsbrev februar 18

Vi har en stærk organisering omkring projektet, med fast driftsgruppe og projektgruppe. Vi har faste P-Møder og løbende sparring omkring arbejdet. Men alligevel er det stadigt interessant, at skulle starte ’forfra’, med et helt nyt team. Vi mister mange af de selvfølgeligheder vi havde omkring arbejdet med det tidligere team af rollemodeller. Men det er på samme tid afgørende for Projektets udvikling, at vi får anledning til at videre projektet som sådan. Det skærper projektgruppens opmærksomhed på hvad der virker og hvad vi skal gøre bedre. Og så er det en fornøjelse at mærke den lyst og interesse de nyansatte lokale rollemodeller udviser i forhold til, at komme i gang med arbejdet.

Men det at kunne forholde sig til sig selv og sin egen praksis, via et sprog og et perspektiv som ikke kun er deres, er en forudsætning for at vi kan skabe udvikling af indsatsen og kvaliteten. Vi skal skabe det fælles sprog og perspektiv på tværs i projektet, der giver os mulighed for at formidle og dokumentere og diskutere det vi gør, og hvorfor vi gør det. Og samtidigt skal det styrke rollemodellerne i at kunne være de bedste rollemodeller for de unge der frivilligt bliver en del af indsatsen.

Så det jeg gerne vil pege på er, at den slags mere grundlæggende forskydninger i et projekt, både fungerer som et tab, men også som en mulighed. Den indsigt er der for så vidt ikke noget nyt i. Det interessante er hvordan vi kan forvalte det. Og i denne sammenhæng er det afgørende, at vi som Projektgruppe, og dermed ansvarlige, for projektet som helhed, og den ydelse der bliver leveret, har et fantastisk samarbejde og en stærk struktur der hjælper os. For det er det der bliver afgørende for at kunne drive et projekt videre.

Fra projektgruppens side har vi den opgave at skulle insisterer på at det netop er deres engagement og erfaring og profil de er blevet ansat på grund af, og så samtidigt skulle arbejde med en slags minimalkvalificering af dem som ansatte. For på mange måder vil de kunne lave et glimrende og kvalificeret stykke arbejde, med de unge de kommer til at arbejde med.

side 66


Aktiviteter på tværs

Kursusudvalget i UngiAarhus Søren Küsch er kommet med i UngiAarhus’ kursusudvalg, der arbejder med afsæt i masterplanen som rækker frem til 2020. Udvalget arbejder ud fra bottom-up og top-down, og det betyder, at vores pædagoger får mulighed for at blive opkvalificerede, hvis de oplever udfordringer i det daglige arbejde. Samtidig betyder top-down, at UngiAarhus’ øverste ledelse beslutter fem prioriterede indsatser, der skal fokuseres på for et år ad gangen med udgangspunkt i FU-planen og udvalgets masterplan. For mig, som faglig koordinator, drejer det sig om at understøtte den interne pædagogiskfaglige udvikling af praksis i UngiAarhus VEST. Derfor er det oplagt at deltage i UngiAarhus’ Kursusudvalg, og jeg kan være med til at bringe ideer og behov fra pædagogernes praksis ind i kursusudvalget og være med til at etablere kurser, der understøtter de behov. Dette kunne være med afsæt i den sparringsrunde, jeg netop har

side 7

afsluttet på tværs af hele UngiAarhus VEST. Jeg er rundt i området to gange årligt til sparring med alle fritidscentrenes fritids- og afdelingsledere om den pædagogiske virkelighed. Her opsamler jeg de lokale behov og ser, om der også er sammenfald på tværs af området, og jeg tager det med til Kursusudvalget, hvor det kan blive omsat til kurser og udvikling. For at få så relevante ideer til kurser, der afspejler den pædagogiske virkelighed, har Fritidsleder Jakob Kristensen, UngiAarhus NORD og jeg i efteråret afviklet en idegenereringsworkshop, hvor alle afdelingsledere i hele UngiAarhus var inviterede til at deltage. Målet var at få sat fokus på den pædagogiske virkelighed set fra et afdelingslederperspektiv for derved at få kvalificeret det løbende kursusudbud fra Kursusudvalget.

Vi har senest afviklet et heldagskursus om unge med selvskadende adfærd, hvor der var fokus på, hvordan det pædagogiske personale bliver endnu bedre til at forstå det, spotte det, tale med de unge og understøtte, at de får den hjælp de har brug for. Kurset blev etableret, da en fritidsleder sammen med det lokale personale havde set behovet og ønsket om at blive endnu bedre til dette. Det viste sig også at flere i UngiAarhus stod i samme situation, og holdet blev fuldt booket. På ungiaarhus.dk kan du læse mere om de kurser, som UngiAarhus udbyder, og hvem du kan kontakte. Du finder dem under om UngiAarhus i topmenuen og så ned under Kursus og kompetence.

Derfor har jeg den opfordring til alle ansatte i UngiAarhus VEST, at de skal være opmærksomme på muligheden for at bede kursusudvalget om hjælp til at lave kurser der reflekterer de behov, der er.

Side 7


Ungdomsskolen

** AT DYKKE ER LIDT SOM AT FLYVE ** Af Hanne Christensen

#UngdomsskoleniVEST #ropå #ingenpanik #UngiAarhusVEST - Når I stiger op fra for eksempel 12 meters dybde, skal I række en arm op over hovedet og sige en høj lyd. Lyden skal I sige for ikke at glemme, at I ikke må holde vejret. Hvis man holder vejret, risikerer man at skade sine lunger, forklarer instruktør Hanne Christensen til eftermiddagens deltagere på vores dykkerhold i ungdomsskolen.

Nyhedsbrev februar 18

side 88


Baggrundsgruppen

Ungerådet og Baggrundsgruppen i UngiAarhus VEST Af Kristine Mørk

Januars baggrundsgruppemøde blev afholdt i Ungdomskulturhuset på Knudrisgade. Her var flere vigtige emner på dagsordenen – blandt andet skulle det andet forslag til Børn- og Ungebyrådet gennemgås, og idéer til aktiviteter på den nye Børn og Unges Grundlovsdag skulle findes. Der var med andre ord mange ting at debattere og overveje for baggrundsgruppen på sådan en mørk januar-aften. Gennemgangen og diskussionen af det andet forslag, ”En tryg barndom – bedre trivsel blandt børn og unge i Aarhus kommune” blev først taget i mindre grupper. Her læste de unge forslaget igennem og diskuterede herefter grundigt indholdet og formuleringen af dets tre punkter. Stemningen for forslaget var generelt positiv, og en masse gode pointer blev fremført, så Børnog Ungebyrådsmedlemmerne fra Vest kan tage dem videre til byrådssalen. Blandt andet blev det diskuteret, hvordan man kan opfordre folkeskoler til at afholde såkaldte trivselsdage, og hvor-

side 9

dan man kan optimere dem på de skoler, der allerede har dem. Ligeledes under fabrikeringen af idéer til potentielle aktiviteter på Børn og Unges Grundlovsdag d. 31. maj var

entusiasmen stor. Farverige post-its blev sat op på væggene med de unges idéer på. Disse spændte helt fra åbne talentfremvisningsshows, sæbekasseløb, open air-biografer og Fifa-turneringer til forslaget om en graffitimur,

som deltagerne på dagen sammen kunne skabe som minde om Børn og Unges Grundlovsdag. Derudover var der mange af forslagene, der handlede om mad; både kurser, konkurrencer og boder med lommepengevenlige priser… Derfor var det nok meget godt, at aftensmaden kort efter blev leveret af pizzabuddet. Det sidste punkt på dagsordenen var planlægning af fremtidige arrangementer. Her delte de unge sig op i tre grupper for at diskutere datoer og planer for de tre arrangementer, som vi har på programmet i det kommende halvår: et debatarrangement, en overnatning med film og hygge samt sommerafslutningen. Der var endnu en gang masser af inputs til, hvad disse arrangementer helt konkret skal bestå i, og der bliver derfor nok at se til for de sociale udvalg, der har meldt sig til at stå for, at vi kan få endnu flere gode timer sammen i baggrundsgruppen.

Side 9


Aktiviteter på tværs

HEST I VEST Af Ophelia S.B Berkenheier

Sammenholdet

At arbejde i hestiVEST giver en masse glæde for mig, og jeg synes det er vigtigt at sætte fokus på, hvad det betyder for både os som klub og andre klubber udefra, derfor har jeg valgt at interviewe nogle fra 4.klasse, der bruger Klub2teket og Anne Siri Bak, der til dagligt arbejder i Bøgen i Fritidscenter Åby-Åbyhøj. Hvordan er det for jer som klub at kunne komme ud til Klub2teket og være en del af hestiVEST? - Det er enormt givende at komme ud til jer. Det giver vores børn et bedre kendskab til dyr og en masse ansvar, samtidig synes jeg, det er en rigtigt god mulighed for mig for at kunne skabe en tættere relation til børnene. Hvad giver/betyder det for børnene? - De får en bedre kropsbevidsthed herunder balance og psyke, da det, de afspejler med deres krop, sender nogle signaler til hesten, som den med det samme kan mærke. Det betyder at man er nødt til at være rolig og afslappet ved hesten, og det er rigtigt god træning og meget lærerigt forløb. Samtidigt giver det dem også et rigtigt godt sammenhold både i de kammeratskaber, de har i forvejen, og mulighed for at nye kammeratskaber blomstrer på kryds og tværs af klubberne.

Nyhedsbrev februar 18

Er det bestemte børn eller de samme børn du har med? Eller er det alle der kan være med? - For mig giver det rigtigt god mening at lave et slags forløb, hvor det er de samme, jeg har med et par gange, og når de så er blevet beriget med en masse nye oplevelser og lært en masse, så tager jeg nogle nye og et par stykker af de gamle med, som så kan formidle det videre og lære fra sig til de nye børn.

Hvordan har du det med de praktiske gøremål i stalden? Jeg synes, det er rigtigt hyggeligt og rart at vide, at dyrene har det godt, efter jeg har hjulpet til i stalden. Sofie - Jeg synes, det er rigtigt sjovt og spændende, at der er heste og andre dyr i klubben.

Interview med et par af staldpigerne fra 4.-klasse (klub2teket)

Vi har også fået to nye familiemedlemmer i klub2teket. Det er Hesten Shadow, som er en hest og ikke en pony. Det er et rigtigt nussehoved, som kan lære børnene en masse nye ting, og desuden har vi fået vores to nye dværggeder, som simpelthen ikke er til at stå for. Børnene er rigtigt tit inde og klappe og hygge med dem.

Anne Hvad betyder hestiVEST for dig? - Jeg synes, det er rigtigt fedt, sjovt og anderledes, at der er heste og andre dyr i klubben. Har det skabt nye venskaber for dig? - Ja, det synes jeg. Det er dejligt at kunne få venner på kryds og tværs , som man måske ikke normalt altid er sammen med, mens man samles om en fælles hobby og har det rigtigt hyggeligt og sjovt. Hvad giver hesten dig? Hvis jeg for eksempel har haft en dårlig dag og været trist, så får det at være sammen med hesten mig på andre tanker og i bedre humør.

ansvar, og jeg lærer, at det hører med til hobbyen. Det giver mig også en masse fællesskab, da vi tit hjælper hinanden med de forskellige opgaver i stalden, og så synes jeg også, at det er rigtigt spændende at kunne få lov til at lære det jeg har lært med hestene fra mig så andre klubber og børn får viden. - Hvis man har haft en trist dag, og man kan komme ud og nusse om hesten og de andre dyr, hjælper det mig til at komme i bedre humør.

Jeg har fået en masse nye venner ved at gå her i klubben, og det er dejligt, at jeg kan komme ud og være sammen med en masse søde mennesker og dyr. - Jeg synes, at det er sjovere, at man ikke bare skal ride, men at man skal ordne stalden først. Det giver mig noget

side 1010


Fritidscenter Sabro-Harlev

Fritidscenter Sabro-Harlev Af Uffe Thorup

Hvad laver man egentlig ude på landet i de kolde måneder? Vi har skudt det nye år i gang med et stort diskotek for begge klubber. Denne gang var det Klubben Sabro, der lagde hus til, og cirka 85 børn fra 4. til 6. klasse havde igen en forrygende aften. I begge klubber er der godt gang i de

Pigeklubben i Harlev kører lige nu et forløb med et meget aktuelt tema nemlig brugen af de sociale medier. Det bliver til mange gode snakke om, hvordan man opfører sig på nettet både med ord og billeder. Plakaten med den fælles, overordnede mediepolitik for UngiAarhus VEST hænger meget synligt i begge klubber, hvilket også er med til at sætte fokus på emnet i dagligdagen. Vi har to værker fra Harlev med til årets Ungdommens Vårsalong, som vi selvfølgelig håber ryger med til vårsalongen i København. Fra den 28. februar er værkerne fra Aarhus udstillet på Aarhus Rådhus og Grøndalsvej 2 i Viby.

indendørs aktiviteter. Med nye, unge medarbejdere, der har kompetencer inden for eSport og gaming, har medlemmerne fået nogle seriøse, voksne legekammerater.

side 11

I begge klubber er vi fortsat i gang med at nytænke indretningen af tilbuddene. I Midtpunkt ryger poolbordet nok til fordel for kreative og fleksible møbler, mens vi i Sabro drømmer om at etablere en multibane på den store grund lige foran klubben.

på skitur til Østrig i påsken sammen med to andre klubber fra UngiAarhus VEST. Vi håber, at turen bliver så fantastisk, at vi har skabt en ny tradition, som skal begynde om efteråret, hvor medlemmerne via forskellige aktiviteter og arrangementer skal være med til at skrabe penge sammen til turen. Det er højtid for kvalitetssamtaler og genopfriskning af partnerskabsaftalerne med skolerne. Samarbejdet mellem skolerne og klubberne er i en god udvikling, og nye projekter og idéer til samarbejdsflader popper stadig hyppigere op. Det tværfaglige samarbejde er med til at skabe en bedre trivsel for især de unge, der er udfordret både fagligt og socialt.

Endelig er medlemmerne optaget af, at dyrene har det godt. Det er både de geder, høns og kaniner, vi plejer at have i Sabro og de stakkels pindsvin i Harlev, der ikke har fundet et fornuftigt vinterhi.

Midtpunkt blev for en dag omdannet til pindsvineskadestue, og heldigvis var der hurtig udrykning fra Pindsvinets Venner fra www.pindsvin.dk

Som noget nyt tilbyder vi vores ungdomsklubmedlemmer at komme

Side 11


Fritidscenter Skjoldhøj - Tilst

Skjoldhøj Fritidsklub Af Anne Olsen

Et nyt år: Hva’ så?

Velkommen til 2018 i Klubberne Skjoldhøj. Hvad får man, hvis man bruger en limpistol, gammelt legetøj, tømte konservesdåser, spraymaling og en masse kreative drenge og piger?

i forskellige genbrugsbutikker og indbød derfor også til samtaler om genbrug, og hvilke formål man er med til at støtte, når man handler i en genbrugsbutik.

Man får de fedeste legetøjsskulpturer i guld, sølv, pink eller blå. Ungernes fantasi og tålmodighed blev udfordret, og det var fantastisk og se, hvordan både drengene og pigerne brugte timer på at få det helt rigtige udtryk. Legetøjet er købt

I vores fredagscafé er der den helt rigtige klubstemning, og det er dejligt at se, hvordan årgangene bliver blandet, og at de store er med til at støtte 4. og 5, klasserne i vores Kahoot-quiz. Fredagens tema i quizzen var: ”Hvad siger du?”, og

Gammelt legetøj får nyt liv og farve

Nyhedsbrev februar 18

Kender du svaret?

vi havde fundet forskellige udenlandske og danske ord og vendinger, som børnene skulle gætte hvad betød. Når vi laver vores quizzer, har vi fokus på en anderledes læring, som rammer bredt og samtidig er sjov. Vores køkken er samlingspunktet i huset og i hverdagen og naturligvis også til vores fredagscafé. I køkkenet ligger vi vægt på at inddrage børnene og de unge for

at udvikle medansvar og lære, hvordan man begår sig i et køkken. Mens der var quiz, sørgede to af vores 6. klasser for, at man kunne få en lille pandekage som del af vores fredagscafé. Flere og flere børn kommer selv og spørger, om de kan hjælpe til, og det er både med at skrælle gulerødder og - tro det eller lad være også når det kommer til opvasken. Gad vide, om de også gør det derhjemme? ;)

Pandekager er altid et hit

side 1212


Fritidscenter Skjoldhøj - Tilst

Skjoldhøj ungdomsklub Af Jakob Barndorff-Nielsen

Torsdagsudfordringen I Skjoldhøj Klubben prøver vi et nyt koncept af. En gang om måneden giver vi vores medlemmer i ungdomsklubben en udfordring. Målet er at ryste dem sammen gennem fælles oplevelser, som er ud over det normale.Vi vil gerne udfordre dem både fysisk og mentalt, mens vi stadig skal rumme alle i aktiviteten. Og så er det en del af konceptet, at der skal være ekstra hygge i klubben bagefter, også selvom man ikke har deltaget i udfordringen. Jo flere der deltager, jo bedre. Men hvis man bare gerne vil være med på sidelinjen og se på, så er det også OK, for så kan man stadig være med til at snakke om det, der er sket, og måske tør man så deltage lidt mere næste gang. Eller man kan blive hjemme og bage kage eller lignende, så man bidrager til at gøre det ekstra hyggeligt i klubben bagefter. På den måde deltager alle på et eller andet plan. Vores første udfordring var vinterbadning. Vi fyldte en bus med unger en mørk torsdags aften og kørte ud til Dyrehaven, hvor der er nogle udendørs omklædningsrum. Så var det hurtig side 13

omklædning og ud i det iskolde vand under megen hylen og skrigen. Og så hjem i klubben til mad, varm kakao og kage, som nogle af vores andre medlemmer havde lavet. Vi havde seks unge i vandet denne første aften. For at udbrede konceptet laver vi en planche, hvor der er et billede fra hver udfordring. Og så bliver der måske en præmie til dem, der har deltaget i flest udfordringer, når vi når sommerferien. Det ligger ikke helt fast endnu. Det er både for at gøre det nemmere at snakke om, men også for at give dem et lille skub til at deltage - også

i de udfordringer de måske ellers ville vælge fra. Men det skal være et kærligt skub med plads til at sige nej tak.

Adrenalin

Teenagere har brug for aktion og for at have noget vildt at snakke om. Men typisk aner de ikke, hvad de vil. De syntes, de er for gamle til at lege, men de ved ikke, hvordan man så er sammen. Og så er det, man kan komme til at lave en masse dumme ting, for alt er bedre end at kede sig. Så målet er også at vise de unge, at de kan lave nogle vilde ting og få et adrenalinsus uden at skulle lave en masse dumme ting.

Vi har a llerede e t par idé til fremt er idige ud fordring e r : R

appellin g Spring f ra vippe r M M A-tr æning K latring

Men vi kunne r igtig go bruge n dt ogle fler e hvis I h id é e r . Så ar en go d idé til udfordri en ng, som båd fysisk og et menta e har et lt i så må I m eget gern ndhold, e sende o en mail. s Jakob B : ja Anne: an kba@aarhus.dk neol@aa rhus.dk

Shiiiit det var koldt

Side 13


Fritidscenter Skjoldhøj - Tilst

Klubskolen Palle Lund Østrup

Relationer og fokus i Klubskolen

Uddannelsesparathed

Som så mange steder handler det i Klubskolen også om gode relationer, og vi ser meget på elevsammensætningen, når vi tager nye elever ind. Vi oplever i øjeblikket en meget stor efterspørgsel til elevpladser i Klubskolen, og vi er glade for de mange henvendelse. Desværre betyder det også, at vi har måttet sige nej til nogle af henvendelserne, da det er vigtigt for os, at der er den rigtige balance i elevgruppen, den enkelte elevs forudsætninger og antallet af lærere. Men vi arbejder i øjeblikket intensivt på at finde en ekstra underviser med de rigtige kompetencer, så at vi kan betjene flest muligt Klubskolen har i første halvdel af skoleåret haft syv elever tilknyttet på 7., 8. og 9. klassetrin. Her af har en elev fået plads i specialklasse, mens en anden var hos os tidsbegrænset, da han skulle på efterskole.

Nyhedsbrev februar 18

Tre af eleverne er på 9. klassetrin, og der bliver arbejdet henimod folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik for de to vedkommendes, og for den tredje arbejder vi med at udvide skoledagen, så han to dage om ugen arbejder som tømrer på et projekt på Sødalskolen. De to elever, vi har på 7. klassetrin, afventer begge, at kunne begynde på et andet skoletilbud i foråret eller senest efter sommerferien 2018.

De sidste par måneder har Klubskolen haft fokus på, hvordan vi kan styrke indsatsen for elevgruppens uddannelsesparathed. Det har betydet et tættere samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og at UU-vejleder Palle Misser har lavet et oplæg for hele elevgruppen. Vi er også gået sammen med OCN-vejleder Tina Brammer, og fremadrettet vil udarbejde læringsforløb i det, der hedder Open College Network, OCN.

Vi arbejder også med forskellige skoler om undervisningstilbud for enkelte elever. Tilbuddene ligger i forlængelse af Klubskoledagen. For elevernes vedkommende supplerer vi enten med ekstra undervisning eller med undervisning efter den daglige praktik eller job. Nogle af eleverne kommer ikke til at gå på Klubskolen, mens andre på sigt kan blive aktuelle.

side 1414


Fritidscenter Skjoldhøj - Tilst

Tilst Fritidsklub Af Jesper J. Madsen

Mod lysere dage

Efter et brag af et årsskifte i Fritidsklubben i Tilst ser vi med glæde at dagene forlænges og lyset vender tilbage selvom både børn og ansatte her i vintermånederne bruger uderummet i stor stil. For at imødekomme og give børnene en større mulighed for aktivitet og bevægelse i dagligdagen har vi oprustet vores aktivitet/legeredskaber. Vi har indkøbt lige fra kæmpe mikado til flyvende tallerkener hvor børnene har været medbestemmende på hvad der kunne hitte. Indtil nu har det været en stor succes da det både bruges i de pædagogiske aktiviteter og i fri leg hvor børnene selv anvender og sætter nye regler for hvordan det skal bruges. En anden gentagende aktivitet

er dåseskjul og ”røverleg”, som begge fra børnenes perspektiv er sjovest når det forgår i mørke. – og det hjælper vinteren os med.

syne i hækken. Der har også været fokus på sortering af det som kan genanvendes, og nå ja så får man også penge for flasker.

hjernen så man er klar til dagens program i pigerummet eller på turen. En onsdag aften i januar stod den på stjerneløb hvor børnene i gruppefællesskaber skulle på jagt efter poster, og løse opgaverne. Det var spændende og krævede at alle hoveder var i blød. I den kommende tid ser vi frem til bålhygge med vores nye popcorngryde, at de sidste hængekøjer skal monteres og hænges op i vores udemiljø og ikke mindst en masse sjov leg.

Miljøpatruljen

Miljøpatruljen har igen i år været på patrulje på og omkring vores matrikel for at holde den fri for affald. Her har snakken oftest drejet sig om hvor meget forskelligt som smides, og hvor meget en enkel McDonald’s pose med en tom cola, lidt servietter, en bakke pommes frites og en burgerkasse kan

side 15

#Coolgirls

Vores pigeklub starter traditionsvis med en god lang gåtur, uanset vind og vejr. Det giver røde kinder og ilt til

Side 15


Fritidscenter Skjoldhøj - Tilst

Tilst Ungemiljø og Legeplads Af Mette Franck Højbjerg Matthiasen

Klar til England

2018 i Tilst Ungemiljø har indtil nu været præget af vores udlandstur i uge 7 til England. Vi har holdt møder med alle de unge, som skal deltage på rejsen, og det har været en fornøjelse. De unge er engagerede, nysgerrige, bestemmende på den gode måde ;) og ikke mindst smittende glade. Vi har lagt op til, at de unge selv skal tage ansvar for rejsen og være med til at undersøge attraktioner, priser, muligheder, togruter, transportmu-

ligheder med mere. Det er endt med et spændende og sjovt rejseskema for alle unge, og samtidig har det sammentømret gruppen, som er en blandet pose bolsjer. Vi har 7. til 9. klasser, drenge og piger, unge med forskellige baggrunde og unge fra forskellige skoler. På rejsen skal vi både selv lave mad i vores hus og spise ude, det har vi også snakket en del om, da det er vigtigt, at vi gør plads til alle og tager hensyn. Vi har for eksempel nogle, som ikke spiser svin, andre som kun spiser halalkød og så videre.

Legepladsen har fået pizzaovn

Legepladsen i Tilst har også haft en skøn start på året. Vi har netop fået leveret materialet til vores nye pizzaovn, som skal bygges, når vejret bliver lunere. Det bliver som alt andet i vores ånd med ungeinvolvering, og de unge glæder sig til at tage fat og ikke mindst til at bage pizzaer.

tog derfra med store smil og en masse nye ideer til, hvordan vi kan optimere vores kaninstald og ikke mindst udvikle os pædagogisk.

Derudover har vi været på besøg på Musvågevej for at besøge deres Kaninhold. Det var en stor fornøjelse, og vores Kaninhold synes, det var sjovt og spændende. Det var en oplagt mulighed for at ideudvikle vores Kaninhold, og så var det en rigtig hyggelig dag. Vi

Men hele gruppen er indstillet på at vise hensyn, og det er en fornøjelse at høre, hvordan de unge er interesserede i hinanden og også i at lære nye ting igennem hinanden.

Nyhedsbrev februar 18

side 1616


Fritidscenter Sødal-Engdal

Huset Engdalsvej Af Jesper Jensen

Fornyelse i Huset Engdal

I Huset Engdal er vi kommet godt ind i det nye år. Børn og unge møder talstærkt op med forventninger om sjove aktiviteter og hyggelige stunder.

Vi er i klubben i gang med en længerevarende proces, hvor vi udvikler og fornyr vores rum, så de er tunet til de unge og personalets behov. Her kan nævnes det nye brætspilsområde, hvor vi har fået nogle nye fede borde og en hjemmelavet langbænk, hvor det er muligt at slå sig ned og tage et spil med vennerne. Vi er ligeledes ved at etablere et nyt personalerum tæt på hverdagens travlhed, så det er muligt at have forskellige redskaber lige ved hånden såsom adgang til computer.

side 17

Efter et halvt år med SFO- og klubsammenlægning for 3. og 4. klasse på Fristedet er vi sammen med børnene gået i gang med at skabe et klubrum, hvor børnene er med i hele processen. Det kommer sig af, at børnene ikke oplevede at de gik i klub, og det skulle der selvfølgelig tages hånd om. I samråd med børneråd var det enstemmigt fra børnenes side, at de manglede et rum, som var helt deres eget. Nu og med et kæmpe engagement fra børnene, er vi gået i gang med at rydde et rum, som er i en tilbygning udenfor. Det er både med redesign af gamle møbler og generel oppiftning af rummet med farver og finurligheder, og alle elsker det og ser frem til at få deres helt eget klubrum. Vi har i de sidste par måneder haft et særligt fokus på sundhed og trivsel, hvor det blandt har givet sig udtryk i den mad, vi har serveret i klubben. Vi har skruet ned for at bage boller og serveret alternativer i form af rugbrød, snittede gulerødder og agurker. Vi laver mad i ungdomsklubben to gange om ugen, hvor vi også her har serveret sundere retter. Snakken med de unge om sundhed og trivsel har allerede haft en positiv indvirkning, hvor der for eksempel er gået

I vinterperioden sørger vi også for at komme udenfor i ny og næ, og en måde at få de unge med på har været at tage dem med ud og skøjte på skøjtebanen ved Musikhuset. Vi har været derinde af flere omgange, og det er ofte et hit blandt børn og unge. konkurrence i at bruge sin skridttæller og opnå de anbefalede 10.000 skridt om dagen. Det betyder, at nogle af de unge har gået en tur om aftenen for at nå dagens mål.

Enkelte gange har vi også haft gang i bålet blandt andet til vores julemarked, hvor det var muligt at konkurrere i forskellige udendørsboder og samtidigt få sig en varm kakao fra gryden over bålstedet

I ungdomsklubben er vi travlt optaget af at engagere de unge i vores kommende skilejr og indsamling af penge hertil. Vi har fået et samarbejde med reklameomdeling, og det bliver en proces, hvor de unge får mulighed for at opleve, hvad det vil sige at være ung i arbejde og varetage det ansvar, der følger med. De fleste unge tager glædeligt fat og bidrager, hvor andre har brug for at blive mindet om, hvor godt det er, for det giver mulighed for en spændende skilejr sammen. Vi får mange gode snakke om forventningens glæde, og der summer god energi om denne begivenhed.

Side 17


Fritidscenter Sødal-Engdal

Klub2teket Klub3 AfAfKim Pakhshan Stær og Christian

Masser af aktiviteter i uderummet I Klub3 er vi vilde med at være udenfor. Vi har bygget fede faciliteter som skaterampe , BMX-bane og pannabane, og så har vi jo den fede beachbane, som kan bruges til volley og strandfodbold. Her om vinteren er det dog sværere at få aktivitet i områderne. Sødalskolen og herunder også Klub3 ligger nemlig i et gevaldigt byggerod udenfor, der er store lastbiler, der kører forbi, og vores vej udenfor Klub3 er ret så mudderet i disse dage. Vi gør hvad vi kan for at komme ud og bruge udeområderne. Nogle af de fa-

Nyhedsbrev februar 18

ciliteter, vi har stor glæde af, er vores bålsted og udekøkken. I vinterhalvåret forsøger vi jævnligt komme ud at spise udenfor. Nogle gange bliver det fladbrød over bålet, men andre gange finder vi trefoden og den store gryde frem og laver norsk vikingegryde. En af de gode ting ved denne klassiske Klub3-ret er, at man kan få gjort kål på en masse rester i køleskabet, og en anden fordel er, at maden bare smager noget bedre, når den bliver lavet i en rygende gryde ude i kulden. Et andet tiltag, som vi har succes med her i vintermånederne, er vores cykelværksted. Vi har en rigtig ressourceperson tilknyttet projektet. Det er Jakob Gefionsen, som arbejder både hos Klub3 og i Engdal Klubben, han er

nemlig en decideret cykelnørd, og hans viden og engagement er meget motiverende på de unge. I forbindelse med cykelprojektet arbejder vi også med point i det, der hedder OCN, Open College Network, så de unge får en formel viden, som de kan skrive på deres CV og bruge til at søge fritidsjobs. OCNpoint er et engelsk koncept, som UngiAarhus har taget til sig. OCN-koncep-

tet går ud på, at de unge kan få papir på deres kvalifikationer. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er trætte af globalopvarmning. Vi vil gerne have frostvejr, og ellers må det i øvrigt gerne snart blive forår

side 1818


Fritidscenter Hasle

Klub2teket Af Malte Frimann Runz

Det forsømte Nytår De fleste kender den dårlig samvittighed, der næsten med usvigelig sikkerhed melder sig hver gang årstallet skifter. Dårlig samvittighed over alt det man ikke nåede, og alle de nytårsforsætter man aldrig rigtig kom i gang med. Nye eller relancerede nytårsforsætter bliver besluttet, måske med et stille og lidt hult klingende, denne gang skal

Gedehusets beboere

side 19

det dæleme lykkes, som eftertanke. Og så er det oven i købet mørkt næsten hele tiden … Men sådan behøver det ikke at være For som de gode amerikanere siger, så kan man vælge at se glasset som halvt fuldt eller halvt tomt, og på samme måde kan man se på det med årsskiftet. I vores klubverden begynder året i august måned, når børnenes sommerferie er forbi, så juleferien er ikke afslutningen på et arbejdsår. Den er

mere en halvlegspause, og vi kan glæde os over, at vi stadig har masser af tid tilbage....Masser! Ikke blot til at nå det, der måske ikke blev helt færdigt, men også til at kunne fortsætte alle de gode ting, der altid er i spil i en klub. Man glæder sig til at kunne gå i gang med alt det, man har gået og haft planer om at skulle i det nye år.

ne, endelig begynder den nye sæson med udendørsaktiviteter, og endelig kommer lyset og varmen tilbage.

Nu kommer man afsted på dén tur, man har planlagt sammen med børne-

Heldigvis er det meget der skal laves på gedehuset endnu

Side 19


Fritidscenter Ellekær

Fritidshuset Ellekær Af Nese Baglama

Medlemsrådet i Fritidshuset Ellekær

Formålet med vores medlemsråd er at sikre de unges indflydelse på hverdagen i klubben. Vi tror på, at der blandt børn og unge er en mangfoldighed af ressourcer, der kan trækkes ind og bringes i spil til glæde og gavn for alle parter. Medlemsrådet i klubben vil derudover være sparringspartner for medarbejderrepræsentanterne, som er Nese Baglama og Rana Tawfik Saadi Al-Zaidi, når det kommer til at planlægge aktiviteter. Samtidig er formålet med inddragelsen også, at børn og unge kender deres hverdag samt behov bedre end, de voksne gør.

Nyhedsbrev februar 18

Fritidshuset Ellekærs medlemsråd har til opgave at: • Give børnene og de unge mulighed for at have indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem, for på den måde at være med til at forbedre børn og unges trivsel, samt give dem det bedste klubtilbud som medskaber • Være med til at skabe venskab, tolerance og forståelse mellem børn og unge • Have reel indflydelse, og det inddrages konkret, når det angår børn og unge i Fritidshuset Ellekær • Sikre et godt samarbejde på tværs af lokalområdet til gavn for alle børn og unge

• •

Byde ind med idéer til klubbens årshjul Lave én aktivitet på månedsplanen.

Slagplanen for medlemsrådet i Fritidshuset Ellekær er: At medarbejderrepræsentanterne indkalder til medlemsrådsmøderne telefonisk en gang om måneden for at drøfte aktivitetsidéer med mere. Deltagerne vil inden mødet modtage en dagsorden, hvor medlemsrådet også er velkommen til at komme med punkter, som de ønsker at drøfte. Det vil vi gøre ugen inden mødet for at klæde de unge mest muligt på til opgaven.

Medlemsrådets første aktivitet i klubben – Den store Bagedyst Vi afholdt vores første medlemsrådsmøde den 18. januar, og de unge besluttede sig for at planlægge og stå for klubbens helt egen bagedyst. Til opgave skulle medlemsrådet stå for promovering af aktiviteten samt lave hold, forklare spillereglerne, købe ind, og stå for den praktiske del af bagedysten både før og efter konkurrencen. Derudover har vi i personalet besluttet os for at holde en teambuildingdag for medlemsrådet, så vi kan ryste dem sammen og understøtte relationerne mellem de unge, og dermed give dem de bedste forudsætninger som medlemsrådsrepræsentanter.

side 2020


Fritidscenter Ellekær

Klub2teket Ellekær Fritidshuset AfAfKim Ahmed StærAmcha

Fisketure - også om vinteren

Der er intet, der slår glæden i et barns ansigt, når det lige har fanget en fisk og stolt viser den frem. De fleste børn vil garanteret synes, at en fisketur er en spændende oplevelse, men skal det blive en succes, er det vigtigt, at det foregår på børnenes præmisser i samarbejde med en voksen pædagog. Det er slet ikke så svært at give børnene en pragtfuld oplevelse. Det vigtige er, at man lige tænker sig om og er lidt forberedt. Skal børnene have en succesoplevelse, og det skal de, skal man være 100 procent fokuseret på deres behov. Man skal dedikere sig til dem og må dermed sætte sit eget fiskeri i an-

side 21

den række eller endnu bedre glemme det helt. Til gengæld er det også meget sjovere at se et barn fange en fisk, end at fange en selv.

Inddrag børnene

Større børn er som regel nysgerrige, derfor skal man involvere dem og ikke bare gøre det hele for dem. Giv dig tid til at forklare hvorfor I fisker, hvor I gør det, og hvorfor I bruger en bestemt agn og metode. Lad dem rode i grejkassen, forklar om forskellige agn, og lad dem for eksempel vælge den, de tror er bedst. Når en fisk så hugger, skal man være klar med nettet og ellers bare nyde

ansigtsudtrykket på de glade fangere. Det kan være, de skal have lidt hjælp med at studere bremsen eller styre fisken uden om grene i vandet, men forsøg at lade dem gøre så meget som muligt selv. Giv jer god tid til at undersøge fisken, når den er kommet i land, og husk endelig at få taget nogle billeder af byttet og den stolte fanger, som eksempelvis kan hænge i klubben. Man kan fiske året rundt, også om vinteren i put and take-søer. I januar kan fiskeriet godt være lidt sløvt. Men i put and take-søerne udsættes der fisk året rundt, og det kan sagtens lade sig gøre

at fange en regnbueørred i den kolde tid. I søer og åer er det også muligt at fange sig en aborre eller gedde. I fiskens navn – knæk og bræk

Side 21


Fritidscenter Møllevang-Frydenlund

Klubben Musvågevej Af Ane Bøgh Størup

Kaninerne i klubben skaber samhørighed

dre. I dyrehuset er der udover kaninburene to løbegårde til kaninerne samt en hyggekrog med sofaer, hvor børne-

ninen, og de skiftes til at passe den, så der altid er en, der har opgaven. De voksne hjælper selvfølgelig med det,

I forbindelse med at de nye 4. klasser begyndte i 2017 har vi oplevet en endnu større efterspørgsel på vores kaniner i klubben. Derfor er dyrehuset blevet et særligt omdrejningspunkt på klubbens matrikel, og det vil vi fortsat have fokus på i 2018. I vintermånederne på Musvågevej prioriterer vi højt, at der fortsat er masser af aktivitet i klubbens dyrehus. Så det er på med det varme tøj, for så er det intet problem for børnene at hænge ud med kaninerne i timevis.

Vi har desuden tre fritidsjobbere ansat i klubben til at passe dyrehuset. De er ansat to til fire timer om ugen, og det er engagerede piger, som selv har haft kaniner i klubben. De har en viden og erfaring gennem deres store interesse. De fodrer, gør rent, klipper negle, laver praktiske opgaver med videre. De bliver et naturligt forbillede for de yngre børn, som har mange spørgsmål og er sultne efter viden om deres kære kanin.

Den praktiske del

Kaninerne i klubben er medlemmerne selv med til at passe, og børnene har en kanin sammen med en eller to an-

Nyhedsbrev februar 18

En af pigerne fra 4. klasse har forklaret, hvorfor det er godt, at klubben har kaniner: - Det at man kan have sin egen kanin, hvis man ikke må have en derhjemme, og kan man vise at man kan passe en kanin, så kan man måske få lov derhjemme.

Fritidsjobber og frivillige i dyrehuset

”Jeg bliver glad når jeg krammer min kanin, det giver tryghed”

Det at have kaniner i klubben er et væsentligt element, som giver børnene en praktisk forståelse og nye kompetencer.

og så videre.

ne sidder og aer kaninerne, børster deres pels og snakker om deres kaniner. Børnene har ansvar for rengøring, fodring og at kaninerne dagligt kommer ud af buret. Derfor er de flere om ka-

der er brug for. Børnene udvikler en viden og kunnen om at holde kanin. Hvordan gør man rent, hvor meget spiser de, hvordan holder man en kanin, en kanins adfærd

Ligeledes får vi i weekender og ferier hjælp fra Mænds Mødested, der er et projekt i Den Boligsociale Indsats i Frydenlund. De lægger frivilligt timer i at fodre kaninerne, og det er en stor hjælp for klubben.

side 2222


Fritidscenter Møllevang-Frydenlund

Fællesskab og venskaber på tværs I dyrehuset oplever vi et stort fællesskab omkring kaninerne. Børnene og de unge hygger sig sammen om kaninerne i sofaen, og om sommeren leger de på græsset, laver kaninhop mens de i december holder jul på bedste kaninfacon.

sempel nogle fra de andre årgange, som det kan være svært at tale med i skolen. Det er nemt at snakke sammen,

være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer.

Vi oplever, at kaninerne giver børnene en fordybelse og et nærvær, som giver den ro, der kan være brug for efter en lang skoledag. - Jeg bliver glad når jeg krammer min kanin, det giver tryghed, siger en af pigerne fra 4.klasse, mens en anden fortsætter: - Jeg trøster mig ved kaninen. Den gør mig i godt humør.

”Det er nemt at snakke sammen, fordi de andre også kan lide kaniner. ” De bliver inspireret af hinanden, får nye ideer, og samhørigheden blomstrer. De bygger små kaninhuse, som de dekorer og maler. Ligeledes pynter og maler de kaninburene. Den kreative udfoldelse ved kaninerne er stor. Vi oplever, at kaninerne bliver noget, børnene har sammen. Det er det, der hedder et fælles tredje, hvor der skabes nye interesser og nye relationer på tværs af klasser og årgange. De hjælper hinanden og vil meget gerne dele deres viden med hinanden. - Jeg snakker med mange flere i klubben, fordi jeg har kanin. Det er for ek-

side 23

Børnenes tilknytning til kaninen gør, at de viser stor omsorg og empati for kaninerne.

Der er mange pædagogiske perspektiver og elementer, der gør, at det giver mening at have kaniner i klubben.

fordi de andre også kan lide kaniner. Forklarede en af pigerne fra 4.klasse i klubben.

Læring, fordybelse og nærvær

Som klub har vi et pædagogisk fokus på, hvordan det at have kaniner kan

Samarbejdet om kaninen er væsentligt. Her er der megen læring, og det kan indimellem være svært og derfor kræve voksenstøtte. Vi snakker med dem om, hvordan de bedst samarbejder om kaninen, så kaninen trives, og de praktiske opgaver bliver løst.

Side 23


Fritidscenter Møllevang-Frydenlund

Klubben Musvågevej Af AfTine Casper Kaarup Øer

Nytårscup i UngiAarhus VEST! Et nyt år er skudt i gang. Pædagogik og fodbold er i fokus, og vi samler UngiAarhus Vest omkring fællesskabet ved fodbold. Gensynsglæden er altid høj blandt voksne og børn. Udover krop og sundhed fokuserer vi meget på sprog og attitude på banen. Det er vigtigheden af, hvordan man repræsenterer sig selv og sin klub. Der er konsekvens ved grimt sprog og dårlig attitude i form af gult og rødt kort. Vi har set, at de unge behersker sig og gør sige umage.

Igen i år afholdte vi den traditionsrige Nytårscup for UngiAarhus VEST. Vi takker for de mange tilmeldinger, og den opbakning der har været til turneringen. Vanen tro var Christian Laugesen ved mikrofonen som kommentator, ved uddeling af spurtpræmier og med herlige jokes.

Der var mange hold og fantastisk stemning i Globus1, det var en super dag. De voksne var topengagerede i deres hold og mål for succes i turneringen. Drengene leverede masser af driblinger, skills og superredninger på banen, og det var et stort potpouri af talent. Men Klubberne i Gellerup var simpelthen de bedste denne dag de vandt både i 5. klassepuljen og 6 klassepuljen. Et stort tillykke for en formidabel indsats. Tusind tak for en super fantastisk dag.

Nyhedsbrev februar 18

side 2424


Fritidscenter Møllevang-Frydenlund

Klubben Peter Fabersvej Af Hans Tine Kaarup Henrik Petersen og Salah Mohamad

Challenge Day - en mandagsaktivitet Hvordan sparker vi bedst ugen i gang for vores unge med særlige behov? Det gør vi naturligvis med Challenge Day. Her gælder det om at bakke hinanden op i forskellige udfordringer. For dem, der har mod på det, er der vinterbadning og klatring på skrænter. Vi har i aktiviteten mulighed for at benytte den pædagogiske metode med rollemodel og positiv italesættelse af unge, der måske ikke har så mange succes oplevelser at trække på. Vi kan eksempelvis udnævne en anfører, som skal vise vejen for de andre. Det betyder at han eller hun går først

side 25

i vandet eller klatrer først op af skrænten. Den efterfølgende dag er der mulighed for at følge op på oplevelsen til vores daglige møde. Vi roser foran gruppen, fortæller hvordan vi hjalp hinanden, og at ingen er hævet over fællesskabet. Når hver enkelt har fået 10 krydser, laver vi en eller anden begivenhed og fejrer det.

Vores pædagogiske arbejdshypotese i Challenge Day er:

Vi formoder, at der er sammenhæng mellem, at pædagogen stiller rammen for Challenge Day op, og at de unge på den måde får mulighed for at få styrket

deres selvværd samt selvtillid og skaber relationer på tværs af køn. De sociale kompetencer, der er i spil er, at de skal hjælpe hinanden og være seje sammen. De faglige Kompetencer er, at det kolde vand og den stejle skrænt giver anledning til at mærke sig selv både fysisk og psykisk. Fysisk i forhold til bevidstheden om egen krop og psykisk i forhold til at overskride egne grænser.

Det giver mening og relevans, de unge vigtigheden af fællesskabet i gode rammer. De unge lærer også valg og fravalg, for uden den nødvendige ramme kan de unge være mere utrygge og bakke ud af aktiviteten.

Side 25


Fritidscenter Møllevang-Frydenlund

Klubben Peter Fabersvej Af Kresta Møller

Klubrådets ønske blev opfyldt I klubberne Musvågevej og Peter Fabers Vej er der etableret et klubråd, som består af børn fra forskellige klassetrin i de to klubber. Klubrådet har fået en pose penge at gøre godt med, og på klubrådsmøderne kommer de unge med ønsker til, hvad de kan tænke sig, at klubben tilbyder. Et af ønskerne var at lave en pige/drengedag. Vi arrangerede dagen sådan, at pigerne måtte komme på Peter Fabers Vej, og drengene måtte komme på Musvågevej. Personalet blev også delt op efter køn.

Nyhedsbrev februar 18

Dagen begyndte med en samling, hvor pigerne fik at vide, hvad dagens tilbud var. Det var rigtigt hyggeligt at se så mange spændte piger rundt om bordet. Første aktivitet var en fælles aktivitet, for at ryste os sammen, træne samarbejdsevnerne og for at have det sjovt sammen. Efter fællesaktiviteten kunne pigerne vælge mellem forskellige workshops. Der har længe været ønsker fra flere af pigerne om at lave hjemmelavet slim, så det var en meget populær workshop. Her var stor fokus på, at slimen skulle blive rigtig, og der blev luftet rigtig mange holdninger og erfaringer i gruppen. Børnene øvede sig meget i at gå på kompromis og i at give plads til andre.

I forbindelse med at 4. klasserne er kommet i klub fra skoleårets start, har der været ønske om, at vi fik leget noget mere. En af workshopsene var derfor voksenstyret leg, hvor børnene fik styrket deres koncentration, grovmotorik, evne til at lytte og ikke mindst deres lattermuskler i en art teatersport. Det var skønt at se børnene leve sig ind i legen helt uden forbehold. Forkælelse er altid godt for sjælen, så vi havde et rum indrettet med sækkestole, ansigtsmasker og fodbad i bedste wellness stil.

Den sidste workshop bestod i at lave hjemmelavet børne-sushi til aftensmad for alle pigerne. Hele dagen kom tålmodighed, kreativitet og finmotorik til udtryk i de flotte sushi, der blev produceret på samlebånd. Det tog lang tid, men det var drønhyggeligt, og vi var ret stolte af resultatet. Størstedelen af pigerne valgte at blive til spisning, og det var en superhyggelig afslutning på en dag kun med piger i huset.

side 2626


Fritidscenter Åby - Åbyhøj

Ungemiljø 12’rn

Ungemiljø 12’rn

Peter Pan i samarbejde med skolen

Levende CounterStrike på Gammelgårdsskolen

Af Dennis Soelberg

12’rn har brugt december og januar i samarbejde med de kommende 7. klasser, der har opført Peter Pan som musical for hele skolen. 12’rn har bidraget og støttet med personale og lokaler til it-holdet, der blandt andet skulle lave grafiske plakater, flyers og billetter. Derudover har vi et filmhold, som har skabt vilde lydeffekter og animerede baggrunde. Og så håber vi på at fange nogle skøre fraklip, som vi kan vise efter forestillingen. Musicalen blev opført den 31. januar, så vi havde lidt travlt. Men heldigvis havde ungerne fuldstændigt styr på alt, hvad der har med computere og kameraer at gøre, så de første plakater var printet og klar, og der blev redigeret og lagt effekter i videoerne. Hvem ved, måske kan de voksne endda lære noget nyt her … ?

side 27

Af Jonas Wulff Hansen

Vi bestemte os for at lave levende counterstrike til Fed Fredag i starten af det nye år. Det gjorde vi i anledning af, at vi i Fritidscenter Åbyhøj havde købt 60 spritnye Nerf Guns. Aftenen begyndte med at lave byg-selv-pizzaer, så de unge var ladet op til den store kamp. Derefter mørklagde vi gangene på skolen, så meget som det nu kunne lade sig gøre og satte to baser op i hver ende af skolen.

Det er en oplagt mulighed for klubpersonalet at lære børnene, de forskellige lærere og skolens lokaler at kende, og børnene synes det er fedt, at de kan få lov til at være lidt i klubben sammen med de store fra 9. klasse. Vi glæder os til at byde dem allesammen velkomne som nye medlemmer til sommer.

Så blev de unge ellers delt op i hold og udstyret med guns, skud og et par faner, og derefter blev de sendt ud til baserne, og så blev kampen skudt i gang. Der var godt med adrenalin i årene, og skumpilene fløj gennem luften, da der blev kæmpet om at få fat i det andet holds fane. Efter et par runder med intens kamp, kølede vi af med sodavand, chips og hygge nede i 12’rn, og ved midnat sagde vi tak for en dejlig aften med deltagelse af cirka 50 af vores skønne medlemmer.

Side 27


Fritidscenter Åby - Åbyhøj

Klubben Bøgen

Åbyhøj Fritidsklub

Ind i det nye år

Vinterens mange muligheder

I Klubben i Bøgen sluttede vi 2017 af med en travl, men god december måned. Børnene fik lavet de sidste julegaver, vi havde en god tur i den gamle by med guider, der viste os rundt i det gamle kvarter, og ikke mindst fik vi afholdt en vellykket omgang julebanko på Gammelgårdsskolen for børn og forældre, med dertilhørende Santa Lucia-optog.

På Ludvig Feilbergsvej ændrer vinterens kommen ikke de udendørsaktiviteter, vi tilbyder i klubben.

udvikling i mod og selvtillid efter at have haft børn med derude, som ikke havde prøvet det før.

Vi benytter os stadig af vores udendørsfaciliteter, som vores lille multibane, hvor der kan spilles fodbold, basketball, hockey og lignende.

Her i det nye år kommer der også til at ske sjove ting for Fritidscenter Åby-Åbyhøj.

Af Michael Rasmussen

Forinden havde vi afsluttet efterårssæsonens løbehold med Nisseløbet i Lystrup. Her troppede 45 aktive børn og forældre op for at gennemføre de 3,5 km. Børnene var hver onsdag trukket i løbetøjet for så at køre med bus ud til Viby Stadion og træne op til løbet. Samtidig kunne de samle point ved at deltage i træningen og slå personlige rekorder, som i sidste ende ville udløse en løbe-T-shirt.

Af Lenni Lillelund Petersen

Januar måned har forløbet sig stille og roligt. Vi har afholdt nogle gode aftener med lasergame og lagkagekonkurrencer. Derudover er vi hver tirsdag en tur i Harlev Svømmehal, og hver onsdag samler vi bordtennisglade børn til at gå ned og afholde turneringer i bordtennisklubben på Ludvig Feilbergsvej.

I julemånederne har vi en tradition hos os, hvor vi har en lille elgbamse, som vi gemmer for børnene. Det gøres til en lille konkurrence mellem voksne og børn, hvilket er en stor succes hvert år. Børnene kan nogen gange bruge flere timer på at lede efter elgen udenfor, og de deler sig nærmest op i hold for at forhøje chancerne.

Vi har 6.-klassetur på programmet, hvor turen i år går til København. Vi har en sommerfest sat i kalenderen og ligeledes en 4. og 5.-klasseovernatning i klubben. Det var alt fra Åbyhøj for den her gang!

Her i klubben har vi også en bålplads til rådighed. Den bliver flittigt benyttet. Der bliver både lavet suppe, pandekager og fisk, mens der bliver hygget omkring bålet, og man får varmen. Vi har også en aftale med Hest i Vest om at komme ud og ride på deres heste, og det bliver nogle gange godt benyttet og andre gange ikke så meget. Men vi gør vores bedste for at få børnene med på idéen og især gå efter dem, som ikke har prøvet at ride endnu. Vi har oplevet en

Nyhedsbrev februar 18

side 2828


Åby Fritidsklub Af Sigrid Larsen Thorsen

?

Fritidscenter Åby - Åbyhøj

?

?

Hvad laver vi egentligt udenfor i vintermånederne

Åby Fritidsklub er i forandring. Gennem det seneste halve år er der sket meget i afdelingen i Åby, både hvad angår klubbens fysiske rammer og vores medlemsskare. Helt konkret er der tale om ombygning, genindretning og udvidelse af klubbens lokaler, samt udvidelse med 4. årgangs overgang til klubregi i stedet for SFO. Det er stadig en proces, som vi er godt i gang med, og som også kommer til at præge det nye år.

side 29

Når klubbens fysiske rammer er i forandring, ændrer det også måden, vi bruger rummene på, de muligheder klubben rummer, og den måde vi er sammen på. For øjeblikket er vi i gang med at skabe flere rum i rummene, for at skabe bedre plads og flere muligheder for vore 150 medlemmer på tværs af 4., 5. og 6. årgang. I personalegruppen har vi fokus på, hvordan vi kan imødekomme de forskellige årgange, børn og unges behov.

Det kan for eksempel være behov for ro, for aktivitet, for privatliv og samvær. Selv om det primære fokus er på Klubbens indre rammer, dyrker vi også fællesskabet ude i kulden. I januar har vi været på pokémon-jagt og skøjtetur, og der spilles jævnligt fodbold i skolegården. Til februar har vi planlagt udendørsstratego med varm kakao, samt endnu en skøjtetur, da der var stort fremmøde, sidst vi var af sted.

Det er en fornøjelse at se, hvordan venskaber opstår på tværs af klasser og årgange, og vi vil bruge det kommende år til at styrke disse samt vedblive at skabe de bedst mulige rammer for vores medlemmer både fysisk og socialt.

Side 29


Personale

Personale Nyt Klubben Sabro Hej forældre, medlemmer og kolleger i UngiAarhus VEST! Mit navn er Søren Skole Holm, jeg er 24 år og stammer fra Samsø. Jeg er netop blevet færdiguddannet pædagog på seminariet, og jeg er blevet ansat i Klubben Sabro på 30 timer. Jeg har siden min anden praktik været fast vikar i klubben, derfor har jeg allerede et stort kendskab til området, klubben og dens unge. Jeg er som person meget imødekommende, ved godt humør, og jeg er altid klar på at fange de unge, hvor de er. Jeg har en stor personlig interesse for sport, og det er noget som smitter meget af i mit pædagogiske arbejde med de unge. Jeg er en ung mand med mange af de samme interesser som de unge, det er blandt andet kærligheden til com-

Nyhedsbrev februar 18

Fritidscenter Åby-Åbyhøj puterspil og gaming. Jeg spiller meget FIFA og er altid klar til at blive udfordret. Jeg har store planer om at implementere eSport som tilbud til de unge i klubben. Jeg ser frem til arbejdet i klubben, og jeg glæder mig til en masse gode oplevelser med de unge.

Jubilæum igen- igen

Rækken af jubilæer i UngiAarhus VEST fortsætter. Den 2. marts fejrer vi, at afdelingsleder i Fritidscenter Åby-Åbyhøj, Anders Aagaard Christiansen, har arbejdet 25 år i Aarhus Kommune. Om Anders kan Fritidscenterleder Ejnar Dahl-Hansen fortælle: Anders havde den 1. oktober været ansat 25 år som pædagog i Aarhus Kommune. Han vil blive fejret fredag den 2. marts med børn, ansatte og indbudte gæster. Anders er uddannet fritidspædagog i 1992. Hans første job var en vikarstilling i True Fritidshjem, men ambitionerne drev Anders mod en fast stilling, og i januar 1993 blev han ansat i Ungdomshuset i Gellerup, som var en fritids- og ungdomsklub.

20 år som ansat der, før han den 1. oktober 2016 tiltrådte en stilling som afdelingsleder i Åby Fritidsklub i Fritidscenter Åby-Åbyhøj. I sin tid i Skåde og Lyseng har Anders i to perioder været konstitueret souschef. Han var desuden i mange år tillidsrepræsentant for sine kolleger, og i den egenskab var han fra 2005-06 BUPL’s fællestillidsmand for fritids- og ungdomsklubberne i Aarhus Kommune.

Efter 3 måneders børnepasningsorlov valgte Anders fra juli 1996 at søge nye udfordringer i Fritidsklubben Skåde, som på et tidspunkt skiftede matrikel og navn til Lyseng Fritidsklub. Klubben hører i dag til Fritidscenter Skåde i UngiAarhus SYD, og Anders tilbragte altså

side 3030


FERNISERING

Aarhus Rådhus Onsdag 28. februar 2018 Klokken 15.00

UNGDOMMENS

VÅRSALONG

FOR 12 TIL 18 ÅR

”SOM JEG SER DET” FERNISERING

Københavns Rådhus side 31

Mandag Side 31 21. marts 2018


FU-Leder........................................ Jette Dahl Vice FU-Leder ................................ Pernille Refstrup Fritidscenter Sabro-Harlev...... Uffe Thorup Pedersen Sabro................................................ Eva Rogert Legepladsen Sabro........................... Eva Rogert Midtpunkt (Harlev).......................... Thomas Kobberrød Glanz

51575757 51575717

dahl@aarhus.dk pere@aarhus.dk

21719374 29204159 29204159 41857376

utp@aarhus.dk evro@aarhus.dk evro@aarhus.dk tkog@aarhus.dk

Fritidscenter Skjoldhøj-Tilst..... Ulrik Jørgensen Klubberne Skjoldhøj......................... Tor Fjellstad Tilst Fritidsklub................................. Jesper Johan Madsen Ungemiljø/Legeplads Tilst............... Mette Franck Mathiassen Klubskolen........................................ Palle Lund

21734622 51837268 29203912 41870006 41874650

ujo@aarhus.dk torfj@aarhus.dk jejm@aarhus.dk mefm@aarhus.dk palos@aarhus.dk

Fritidscenter Hasle................... Finbarr Walsh Klub2teket / Legepladsen Kappelvænget / Hest i VEST . ................................................. Kristian Holme Hansen

29209021

fwa@aarhus.dk

41858228

kriho@aarhus.dk

Fritidscenter Sødal-Engdal....... Carsten Hildebrandt Klub3 ............................................... Christian Christoffersen Huset Engdal.................................... Anny Lisbeth Jørgensen

29209072 51155620 51575657

chi@aarhus.dk chk@aarhus.dk anljo@aarhus.dk

Nyhedsbrev februar 18

Motor............................................... Jakob Bruun Andersen Fritidscenter Ellekær...................... Jakob Oehlenschläger Klub/Legeplads Ellekær.................... Thomas Sprogø

51181951

jban@aarhus.dk

41858227 41873895

jaoe@aarhus.dk ths@aarhus.dk

Fritidscenter Åby-Åbyhøj......... Ejnar Dahl-Hansen Fritidsklubafd. Ludvig Feilbergsvej.. Jenny Milthers Ungemiljø 12rn................................ Nanna Rosenløv Fritidsklub Åbyvej 80....................... Anders Aagaard

51576902 24792478 51575060 41873359

edh@aarhus.dk jmil@aarhus.dk naro@aarhus.dk anac@aarhus.dk

Fritidscenter Møllevang.......... Morten Kvist Peter Fabers Vej............................... Tasia Vangsgaard. Musvågevej...................................... Ane Bøgh Størup

29427857 24594406 29204574

mokvi@aarhus.dk tasva@aarhus.dk absto@aarhus.dk

Ungdomsskolen Ungdomsskolekoordinator ............. Casper Husted Ungdomsskolekoordinator ............. Niels Rønde Ungdomsskolekoordinator ............. Hanne Staahlnacke

41857133 51575719 41857530

cash@aarhus.dk niro@aarhus.dk hasta@aarhus.dk

41856872

sokla@aarhus.dk

Det pædagogiske udviklingsteam . ................................................. Søren Küsch Larsen

side 3232

Nyhedsbrev UngiAarhus VEST januar 2018  

Nyhedsbrev UngiAarhus VEST januar 2018

Nyhedsbrev UngiAarhus VEST januar 2018  

Nyhedsbrev UngiAarhus VEST januar 2018

Advertisement