Page 1

LIBERAL

Rテ郎ST Unge Venstres digitale medlemsblad

Utgave 1/2012

Simon Furnes - Sommerleiren - Dilemmaet: Thorium


Leiar:

Demokratiets avantgarde Då Noregs Unge Venstre blei stifta

i 1909, gav statsråd Johan Castberg den nyfødde liberale ungdomsrørsla i oppdrag å vera “demokratiets avantgarde.” Han sa at me aldri må la oss styra av kva folk flest til ei kvar tid meiner, men stå for det som er rett og jobba for å få opinionen med oss: “Sannhets sak kan seire gjennom nederlag; kan den ikke gjennomføres i dag, faar man slaa et slag for at bringe den gjennom imorgen”. I dag, over hundre år etterpå, kan nok Unge Venstre skuldast for mykje, men ikkje for å ha svikta oppdraget Castberg gav oss på stiftingsmøtet. Unge Venstre lar stadig høyra frå seg som ei tydeleg liberal røyst som skjer gjennom det vante støyet frå populismen, konformiteten og konservatismen. Unge Venstres nye haustkampanje går inn i den same tradisjonen. Den har tittelen “En verden uten landegrenser”, og handlar om dei positive sidene ved migrasjon. Kan du tenkja deg eit mindre populistisk kampanjetema i dag? Kampanjen er allereie blitt kritisert for å vera håplaust naiv og utopisk. Det er eit godt teikn. Kampanjen er eit forsøk på å påverka opinionen, og då trengst ei tydeleg motrøyst i ei offentlegheit der innvan-

2

I denne utgaven: Sommerleiren:

s.

I svart, hvitt og fine farger

4

Dillemmaet:

Kevin Johnsen og Petter Rønning debatterer Thorium

s.

Runar B. Mæland dring så ofte blir forbunde med noko negativt. Så viser det seg at det faktisk er ganske populært å vera upopulistisk. Unge Venstre har hatt ein utruleg medlemsvekst over fleire år, og er i dag ein større og meir vital organisasjon enn på lenge. Eit medlemsblad har likevel mangla sidan siste nummer av “Fritt Liv” kom ut i 2006. Dette skal no rettast på. Men for at Liberal Røyst skal bli så bra som det kan bli, treng me hjelp! Liberal Røyst skal spegla medlemsmassa sitt mangfald av interesser og talent. Så kontakt ein av oss i redaksjonen og gi oss tips, ris og ros, og sei oss kva du kan bidra med til neste nummer!

7

Baksnakk:

Simen Furnes, leder i Unge Venstres beste fylkeslag

s. 10

Dette er en pilotutgave av Unge Venstres nye magasin, Liberal Røyst. Redaksjonen består av Sarah M. Giskgjerde, Adrian A. Eriksen, Baard Salvesen og Runar B. Mæland. Layout av Baard Salvesen


Siste nytt:

Ja til innvandring, men...

FYLKESLIGAEN Tekst: Runar B. Mæland

Unge Venstres Fylkesliga blei ar-

rangert for aller første gong i år. Bak initiativet stod sentralstyret i rørsla, med Silje Amundsen i spissen. Fylkesligaen er i røynda slett ingen liga, slik ein kanskje skulle tru, men ein cup: Kvar månad fekk fylkeslaga ei ny oppgåve å bryna seg på, og berre dei som klarte oppgåva fekk vera med til neste runde.

Sveinung Rotevatn, leiar i Unge Venstre

Dei fleste norske parti er for in-

nvandring. Dei er berre for det på ulike måtar. Somme parti er veldig for arbeidsinnvandring, og vil gjerne ha fleire til Noreg som kan reingjere husa våre og servere oss utepils. Men dei same partia er sjeldan veldig positive til folk som kjem til Noreg for å tigge eller søkje asyl. Andre parti er veldig for at Noreg skal vise solidaritet og ta imot menneske som slit og treng hjelp. Men desse partia er på den andre sida svært skeptiske til at arbeidsinnvandrarar skal kunne kome hit og «stele» jobbane «våre». Også har du sjølvsagt somme parti som er veldig skeptiske til begge deler. Dei heiter ofte Arbeidarpartiet. Retten til å flytte seg rundt på jorda er ein grunnleggjande liberal verdi. Difor vil liberalarar alltid jobbe for at det skal bli enklare og friare å bevege seg mellom land – uavhengig av føremål. Vi er ikkje fangar i dei nasjonale fengsla vi tilfeldigvis vart fødde i, og retten til å forlate sitt land er ein grunnleggjande menneskerett.

Den fattige familien som flyktar frå krig i Somalia, og den indiske ingeniøren som søkjer ein spanande og godt betalt jobb for Telenor, har nemleg noko til felles: Ønskjet om ei betre framtid for seg og sine. Dette er ei djupt menneskeleg instinkt, som vi alle ber på: Draumen sin om eit betre liv. Denne jakta på eit betre liv er også noko som tener alle partar, og som fører til betre ressursutnytting. Verdsbanken har rekna seg fram til at ein auke i global migrasjon på 2 prosent vil utløyse 4600 milliardar kroner i auka global velferd. Det er nesten like mykje som fem norske statsbudsjett. Alt for lenge har vi snakka om innvandring som eit problem som må løysast. Vi bør heller snakke om det som løysinga på eit problem.

I mars var oppgåva å arrangera eit medlemsmøte der det dukka opp minst eitt nytt medlem. I april måtte fylkeslaga gjennomføra eit skulebesøk for å koma vidare, i mai måtte dei få eit redaksjonelt oppslag i ei avis, medan i juni måtte dei sørgja for at 60% av medlemene i fylkeslaget hadde betalt kontigenten sin. I femte og siste runde i juli var det om å gjera å verva flest nye medlemer. Men då vervingane skulle teljast opp ved starten av sommarleiren, låg Rogaland og Sør-Trøndelag nøyaktig likt. Dermed fekk desse to laga éin dag ekstra på seg til å utkjempa ein real vervetvekamp. Dei stridande kasta seg over telefonar og nettbrett, og til slutt var det altså Rogaland som kom sigrande u. Som om ikkje heideren og æra som fulgte med sigeren var stor nok premie i seg sjølv, fekk dei også nylaga t-skjorter som bevis på at dei offisielt er Årets Fylkeslag i 2012. Vinnarane får dessutan sitja heilt fremst i salen under Unge Venstres landsmøte i Trondheim i oktober.

3


Som Å

rets sommerleir gikk over alle forventninger med rundt 240 deltakere! Unge Venstre Sommerleir går for seg i idylliske omgivelser på Hove leirsenter i Arendal. Hvert år er det duket for en hel uke med et fullpakket program som inneholder mye politikk og mye gøy! Årets politiske program var fullt til randen med interessant og debattskapende politikk som fikk engasjementet til å sige til topps ved hjelp av mange flinke og engasjerende foredragsholdere.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen er 1. nestleder i Venstre, og har siden oktober 2011 sittet som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Under årets Sommerleir, holdt han et plenumsforedrag om ”Etter Rio+20 – hva nå? Venstre si rolle og våre svar” der han snakket om hva som kommer til å skje etter sommerens miljøforhandlinger i Rio og hva Venstres standpunkt og formeninger er om dette.

4


mmerleir 2012

Tekst: Sarah Giskegjerde

Hva tenker du om Unge Venstre? - Jeg synes Unge Venstre er veldig flinke til å engasjere seg i Venstre og er til stor hjelp under valgkampene. De både utfordrer og støtter Venstre, noe som jeg synes er veldig bra. De gjør en svært god jobb, og etter at jeg så programmet som var lagt opp kunne jeg ønske jeg kunne ha vært med selv. Hva likte du med programmet som var lagt opp? - Dere har et bredt spekter av foredragsholdere både innen miljø og økonomien i Europa som jeg interesserer meg for selv. Det ville vært vanskelig om jeg kunne ha pekt ut et spesifikt foredrag, fordi det er så mange flinke foredragsholdere på så mange forskjellige områder. Hva synes du om sommerleiren? Unge Venstre er en imponerende organisasjon og denne gangen har de overgått seg selv. Jeg husker jeg

var her i 2001, da var det rundt 40 deltagere. Det er en stor fremgang når de i år har rundt 240 deltagere. Sommerleiren er en flott måte for ungdom å samle seg for å snakke politikk.

Ed Sanderson

Ed Sanderson fra England er en av våre internasjonale deltakere under Sommerleiren. Sammen med andre deltakere fra både Storbritannia, Amsterdam og Canada har de tatt turen til Norge og til Hove leir for å være med på årets Unge Venstre Sommerleir. Han holdt også en parallellsesjon om ”British politics and the Liberal Democrats” der han forklarte og drøftet forskjellene mellom det britiske og det norske valgsystemet. Han informerte også om det britiske partiet Liberal Democrats. What do you think about this year’s summercamp? - It is fantastic! I was here last year as well, but that was of course a

little different from this year. But all the people here are really nice and welcoming. Have you made some new friends? - Yes, I actually was here last year too so I knew some of the people her from before. But I also got too know a lot of new people. I just have to say that as an English speaking person, I think it is great that there always is someone to translate for me. If there is something I don’t understand at first, there is always someone there to explain it to me and I am really thankful for that. Has this been an exciting journey for you? I always like to travel, and Norway is a very beautiful country. The weather here is much like the weather in England so I am used to the wind and the rain. I really enjoy being here. It there something specific that you will remember from this years summercamp?

5


- I think that the Ekstrem Natursti is one of the things I will remember the most. That was quite interesting in a very weird way. I also liked the Kulturell Aften because I got to see the “stereotypes” of each county, and an insight in the Norwegian culture. It was very fun and amusing.

Eirik Newth

Eirik Newth er en norsk astrofysiker, forfatter, blogger, mediepersonlighet og fremtidstenker. Han er mye omtalt både i media og innad i Unge Venstre. Under sommerleiren i år holdt han foredraget ”Totalovervåkningssamfunnet: kan vi få det - og kan det stanses?” der han snakket om hvordan det ville vært om vi hadde et totalovervåkningssamfunn, hva konsekvensene av dette kan bli og hvem det kommer til å ramme mest. Han tok også for seg hvordan media og internett har gått inn på oss og blitt en del av hverdagen vår i et moderne samfunn. Har du noen tilknytning til Unge Venstre? - Jeg har ikke forholdt meg til et politisk parti, men jeg var med i Sosialistisk Venstre i fem minutter før jeg fant ut at dette ikke var noe for meg. Har også vært med i en bevegelse mot atomvåpen, men var egentlig ikke politisk interessert før i voksen alder. Jeg vil si at jeg ikke er særlig partipolitisk av meg. Hva synes du om sommerleiren i år? - Når jeg ser alle disse engasjerte ungdommene som kommer hit for å snakke politikk, er det nesten slik at jeg skulle ønske jeg tilhørte et parti i ung alder. Jeg tror det hadde vært veldig fint å kunne fått vært med på et slikt politisk verksted som dere har lagt opp til i år. Det er noe med at de fleste politiske diskusjoner og samtaler går for seg på digitalt basis, og jeg tror det er bedre at folk møter hverandre og bruker tid på å snakke om politiske temaer som opptar dem i virkeligheten. I plenumsforedraget ditt snakket du om at Unge Venstre burde bli nettak-

6

tivister. Kan du utdype hva du mente med det? - Dette er noe jeg synes er et viktig tema, og som vi ser er det spørsmålet om tilgang til å bruke digitale og sosiale medier uten å bli overvåket som gjelder. Dette ser jeg gjelder mest den yngre generasjonen og da spesielt ungdom. Jeg synes dette er en prinsipiell god sak for Unge Venstre som jeg tror er noe som dere kan satse på. Det er fordi at når vi snakker om personvern og overvåkning så må vi se enkeltmennesket. Sosiale medier var hovedsakelig til for å styrke enkeltindivider,

men vi ser at med tiden har det gjort oss mer og mer like. Jeg har forsøkt å skape en debatt rundt dette temaet, men det har fått alt for lite oppmerksomhet og det er alt for lite aktivitet blant dem det egentlig går utover – nettopp de unge som bruker internettet og som faktisk skal leve med de lovene som blir forsøkt innført. Årets Sommerleir var en stor suksess og vi gleder oss alle til neste år! Vil du se bilder fra årets Unge Venstre Sommerleir, kan du gå inn på Unge Venstre side nettsider.


Dilemmaet:

THORIUM?

Tekst: Runar B. Mæland

En strålende idé? Foto: Stock.XCHNG

Verda skrik etter energi. Ettersom me blir fleire og fleire og rikare og

rikare her på jorda, etterspør me også meir og meir energiressursar. Samstundes veit me at me må kutta bruken av fossil energi kraftig for å ikkje overoppheta kloden vår. Desse faktorane samanlagt gjer at mange no ser på kjernekraft med nye auge. Miljørørsla, og breie lag av opinionen, har tradisjonelt vore svært så skeptisk til kjernekraft. Faren for katastrofale ulukker og problema med sikring av radioaktivt avfall har vore sterke innvendingar. Tsjernobyl-ulukka i 1986 og Fukushimi-ulukka i 2011 har gitt oss sterke bilete på risikoen som heftar ved atomkraftverk.

Men er me nøydde til å gi slepp på skepsisen og godta risikoen for å kunna stetta verdas energibehov på ein mest mogleg miljøskånsom måte? Mange meiner i dag at thoriumkraftverk er tryggare og meir miljøvenlege enn tradisjonelle uranbaserte kjernekraftverk. Kan dei store førekomstene av thorium i Noreg - dei tredje største i verda - gi grunnlaget for eit nytt norsk energieventyr? Desse og relaterte spørsmål vil garantert bli diskutert når Unge Venstres politiske plattform skal opp til behandling på landsmøtet i Trondheim i oktober. Me har fått to sentrale energidebattantar i UV til å skriva om sitt syn på kjernekrafta si rolle i

framtida, her heime og globalt. Dette står om kjernekraft i dagens politiske plattform for Unge Venstre, vedtatt i Bergen i 2010: “Unge Venstre vil ikke bygge atomkraftverk, siden Norges kraftbehov i all overskuelig fremtid vil dekkes av fornybar energi. Således vil både fossil energi og kjernekraft være overflødig. Imidlertid erkjenner vi at atomkraft kommer til å spille en rolle for å få ned de globale klimagassutslippene. Unge Venstre ønsker videre drift av eksisterende forskningsreaktorer.”

7


Kjekt å vite om Thorium:

VS

Thorium er et radioaktivt grunnstoff oppkalt etter guden Tor fra nordisk mytologi. Norge har sannsynligvis en av verdens største forekomster av Thorium, med hovedåren i østre Telemark En del forskere mener at Thorium på sikt kan erstatte Uran som drivstoff til atomkraft. De viktigste ankepunktene er faren for ulykker, lagring av radioaktivt avfall, samt hvor stor den reelle miljøgevinsten er ved Thoriumdrevet kjernekraft Det er i dag ingen politiske partier som ønsker kommersiell kjernekraft i Norge. Innad i Unge Venstre har flere fylkeslag, med Sør-Trøndelag i spissen, tatt til orde for utviklingen av kjernekraftverk drevet av Thorium.

8

Nei te atomkraft i Noreg Kevin Johnsen, Leiar i Unge Venstres Klima- og miljøutval

Noreg er i dag stort sett sjølvfor-

synt med straum, og vi veit at grøne sertifikat og oppgraderineger av dei nordiske atomkraftverka vil gi Norden eit kraftoverskot på ca 40 Twh i 2020. Så for Norden sin del: Nei. Skal det vere eit poeng å byggje ut meir atomkraft i Norden nå, må det vere med tenkje på å frigjere vasskraft til eksport for så å byggje ut effektkapasiteten og ta topplasten i Europa. Dette er mogleg, men eg vil utdjupe kvifor eg meiner det ikkje nødvendigvis er lurt. For det fyste er det dyrt - veldig dyrt - å byggje nye atomkraftverk. Ein snakkar om kostnader i størrelsesordenen 25-60 milliardar kroner. Og dette er for allereie utprøvd teknologi. Kva det vil kosta å byggje til dømes eit kommersielt thoriumskraftverk tør eg ikkje eingang spekulere i. Og her kjem me til ei anna innvending. Noreg har liten eller ingen kom-

petanse på bygging, drift og vedlikehald av atomreaktorar. Ein vil derfor måtte kjøpe tenester frå til dømes franske kraftselskap for å byggje og drive eit kraftverk som fyst og fremst

vil produsere kraft meint for den europeiske marknaden. Kvifor ikkje heller byggje det i Frankrike fyrst som sist, så ein sparer kabeltap og kan bruke den infrastrukturen til avfallsbehandling som allereie er på plass? Eg trur at det mest fornuftige vil vere at Noreg bidreg med ei storsatsing på grunnforsking. Så kan norske forskarar og pengar bidra til at land som India, Frankrike eller Kina - land utan dei same føresetnadene for grøn energi, men som allereie har kompetanse og eit stort behov for kraft i framtida - kan forske på, utvikle og byggje 4-genenerasjons reaktorar, Thoriumsreaktorar eller til og med fusjonsreaktorar. Så får me heller sjå kva framtida vil bringe. Kanskje er det eit norsk Thoriumseventyr?


ganger. Eller så kan vi gjennvinne nytt og gammelt avfall . Men nå skal det sies at LFTR reaktorer trenger 100 enheter thorium for å produsere like mye avfall som en enhet uranium, og at avfallet til thorium er fortsatt nødvendig. Avfallet fra LFTR er et stoff som ikke finnes naturlig, og NASA bruker det som drivstoff til romsoder som skal ut i rommet.

S. Thorium er løsningen Petter Rønning, Tidligere leder av Sør-Trøndelag Unge Venstre

Å

være skeptisk til noe man ikke forstår, og ikke vet nok om, er naturlig. Folk flest synes ikke at vindmøller er spesielt skummelt, og folk flest skjønner hvordan de fungerer: Man har vind som blåser på en greie, og får den til å gå rundt. Og når den tingen går rundt, produseres det energi. Easy! Men når man begynner å snakke om at fisjonsprossesen av anriket uranium produserer energi, og at man får avfall, og det avfallet heter noe man ikke får til å utale og har en halveringstid på flere år en du kan telle til - ja, da er det forståelig at folk synes det er skummelt. Jeg tror at det meste av atomkraftmotstand og skepsis kommer av kunnskapsløshet, og mangel på fakta. Så i dette innlegget skal jeg prøve å svare på FAQ’s og myter. Med all den røyken som kommer opp av pipene på et atomkraftverk kan

det ikke være spesielt miljøvennlig? Ut av dagens kommeriselle atomkraftverk kommer det ingen drivhusgasser annet enn vanndamp. Dette er fordi vanlige uraniumreaktorer trenger vann til å bli nedkjølt for å stoppe en fisjonsprossess og for å unngå nedsmeltning. Og de thoriumreaktorene jeg er mest for, Liquid fluoride thorium reactor (LFTR) trenger kun vanlig luft for å bli nedkjølt. Dette er fordi man trenger strøm for å holde fisjonsprossesen gående, som er en av grunnene til at LFTR reaktorer ikke kan få en nedsmelting og er mer enn idiotsikker.

Men trenger vi atomkraft i Norge? Jeg mener det, og det er av flere grunner. Den viktigste grunnen for min del, er naturvern. Jeg får vondt av å se elver demmes opp, store arealer brukt opp av store svarte plater som samler sol og av vindmøller som tar livet av fugler. Og dere kan jo bare tenke dere til hvorfor ørreten er utryddningtrua og hvorfor lakselusepidemien har eskalert. Den andre grunnen er at atomkraft, og spesielt thorium, kommer til å bli morgendagens olje. Man regner med at Norges forekomster av thorium er mer verdt enn fem oljefond. Leve fisken, leve naturen, knus demningene og LEVE FUGLEN! PS: Husk hvorfor Dørum har ett rulleblad.

Men med alt det avfallet, og hvor lenge det er her, kan du ikke si at atomkraft er miljøvennlig. Jo, jeg vil fortsatt si at atomkraft er det grønneste energiformen vi har idag. Men avfallet er selvfølgelig en bakdel ved atomkraft. Men vi har noen måter å takle det problemet på. Vi kan gjøre som Sverige og Finland har begynt med: og det er å lagre de i gamle, solide og nedlagte gruve-

9


medlemer i løpet av ein dag på sommarleiren. Korleis klarte de det? Er både katten din og skilpadda di UVmedlemer no? SF: No må du slutta å tulla. Men gullfisken til min eine nestleiar var nok absolutt den som gjorde at me trakk det lengste strået. Eller knuste Sør-Trøndelag. LR: Er du skuffa over at dei andre fylkeslaga ikkje kunne gi dykk betre konkurranse? SF: Neida. Frå mi fartstid som friidrettsutøvar veit eg at sigeren alltid heng saman med kor få ein må springa mot.

Baksnakk:

Årets mann Simons engler, med sjefen selv til venstre.

Simon Furnes kan noko ingen andre kan: Han kan offisielt smykka seg som leiar av Årets Fylkeslag i Unge Venstre 2012. Tekst: Runar B. Mæland

21

(og eit halvt) år gamle Simon er oppvaksen blant sauer og slostrilar på Askøy utanfor Bergen, men har flytta til nabofylket i sør for å bli maskiningeniørstudent ved Universitetet i Stavanger. Sidan 2010 har han leia Rogaland Unge Venstre (RUV) til stadig nye høgder, og sette toppen på kransekaka denne sommaren ved å leia fylkeslaget sitt til siger i Fylkesligaen. Men trass i all suksessen, all heideren og æra, er Simon framleis sitt sympatiske sjølv. No førebur han seg på å overlata fylkesleiarposter til yngre krefter, men lover samstundes at han ikkje vil forsvinna ut av rørsla.

10

Liberal Røyst møtte ein ærleg og open Simon til intervju i eit kjærkome avbrekk i fadderveka. Liberal Røyst: Korleis er det å vera leiar i Årets Fylkeslag? Simon Furnes: Det kjennest gjevt. Samstundes er eg veldig stolt av alle dei små undersåttane mine som verkeleg har stått på for å få oss i mål. Men eg skal skryta på meg at både eg og dei andre hadde små forventingar til at me skulle vinna. LR: Kan du røpa løyndomen bak sigeren? SF: Sidan eg tok over som fylkesleiar har RUV vore i ein konstant reformeringsprosess. Gjennom god indoktrenering, høgt aktivitetsfokus og effektivisering i alle sektorar (sett bort frå Sandnes), har me gått frå å vera motkulturens høgborg, til frislupne ungdomar med god sans for liberale kjerneverdiar. LR: For å vinna over Sør-Trøndelag i finalerunden måtte de verva flest

LR: Tips til dei som skal kjempa om sigeren i fylkesligaen neste år? SF: Verv familiemedlemmer. Dei er alltid lette å ta personalia frå. Frå tull til revolver: Om nokon tar ansvaret for å vinna, så klarer de å vinna. Konkurranseleikane er ikkje så vanskelege. LR: Er det ikkje i strid med vedtektene å ha ein stril som leiar i Rogaland Unge Venstre? SF: Eg trur alle i RUV er einige i at mine erfaringer med Vestlandets bedehusmiljø berre har vore eit gode her i bibelbeltet! LR: Onde tunger vil ha det til at du no går av som fylkesleiar fordi du er redd for å ikkje kunna leva opp til forventingane som er skapt etter årets suksess. Kommentar? SF: Det finst ei tid for alt. Personleg så er eg klar for å gi meg fordi eg veit at Rogaland no vil vinne fylkesligaen uansett. For vi er jo best. Men eg skal ikkje gje meg politikken. Så alle bekymra gutar og jenter i UV kan vera sikre på at dei møter meg igjen. LR: Ellers då? SF: Nei, eg slit jo med sjukdom. Fyllesjuka. Sånn er det å vera fadder på UiS. Om eg er edru no, det veit eg ikkje.

PS! Siden intervjuet, har SImon gått av som leder i Rogaland. Ny leder er Martin Frøyland (Red.Anm.)

Liberal Røyst 1/2  
Liberal Røyst 1/2  

Prøveutgaven av Unge Venstres nye nettmagasin, Liberal Røyst.

Advertisement