Page 1

Åben skole styrker faglighed og trivsel

ung egedal En fællesbetegnelse for en række ungdomsinitiativer. Udbyder i dette hæfte: Filmprojekt, privatøkonomi og førstehjælp.

ssp Udbyder en række workshops, undervisningsforløb, dialogmøder, oplæg og debatter for elever, lærere og forældre.

projektværkstedet Kan bookes til at afholde workshoppen; ”Fremtidsværkstedet”, hvor elevernes skole er i fokus.

bibliotekerne Lær bl.a. eleverne at tilgå og forstå deres digitale post, samt blive bedre til kritisk at søge informationer på internettet.

esport Bliv bedre til eSport og vær en del af et fællesskab, der alle har en stor passion for at spille sig til smil og gode oplevelser.


2 | åben skole

2019–2020


åben skole

Velkommen til endnu en udgave af Ung Egedals og Egedal Bibliotekernes Åben Skoletilbud. Åben Skole tilbuddet er tilbud til samtlige folkeskoler i Egedal Kommune og den folder som du sidder med nu indeholder tilbud som er gældende i det kommende skoleår 2019/2020 og som du som lærer frit kan benytte dig af. Formålet med Åben Skole er at inddrage det omgivende samfund i skoledagen, så det understøtter læring og trivsel. Som sædvanlig har vi samlet nogle aktører og tilbud, som kan være med til at styrke elevernes faglige, sociale, kulturelle og personlige kompetencer. Tilbuddene er et samarbejde mellem Egedal Bibliotekerne og Ung Egedal (Fritidsundervisning, SSP og Projektværksted) Ung Egedal har påtaget sig koordinatorrollen men ellers er det meningen at den præcise aftale med den enkelte klasse sker med den enkelte aktør. Med Venlig Hilsen Ung Egedal og Egedal Bibliotekerne

2019–2020

åben skole | 3


indhold intro tilmelding ung egedal ssp projektvĂŚrkstedet bibliotekerne esport

03 05 06 08 12 14 18


tilmelding hvordan tilmelder man sin klasse?

Du skal gå ind på www. ungegedal.dk/aabenskole og følg vejledningen. Det er yderst vigtigt at vi får alle oplysninger. Det gælder mobilnummer og mailadresse, så vi kan kontakte dig med henblik på en konkret aftale. Du må meget gerne ønske konkrete datoer og tider og vi vil gøre alt for at opfylde jeres ønsker – men vi lover intet. Læg mærke til hvilke tidspunkter I kan booke undervisningen. Dette fremgår af teksten tilmeldingsfrist: Er fredag den 28. juni. Kun ansøgninger modtaget senest denne dag er i spil. For Filmprojektet er tilmeldingsfristen fredag den 14. juni kl. 12.00, da vi gerne vil nå at indkalde til et lærermøde inden sommerferien. Årets deltagere til filmprojektet får besked fredag den 14. juni om eftermiddagen. For alle de øvrige fag, vil

vi bestræbe os på at give jer besked i starten af uge 27. Dette afhænger dog af hvor hurtigt vi kan få tilbagemeldinger fra vores lærere.

aftale om i hvilken stand udstyret skal leveres tilbage.

SSP fag kan, undtagelsesvis, tilmeldes hele året. Tag evt. direkte kontakt til SSP. lærerkræfter: Alle vores undervisere arbejder med deres fag dagligt, men har måske ikke den nødvendige pædagogiske baggrund. Derfor er det vigtigt at I som lærere er til stede og sørger for den fornødne ro i klassen. Dette aftales inden start. Det er vigtigt at der er en til at tage imod vores lærer og sørge for at vise vej. udgifter: Som udgangspunkt er alle tilbud i folderen gratis. Vi har ikke mulighed for at betale evt. transport eller udgifter til forplejning eller materialer. filmprojektet: Vi stiller udstyr til rådighed for klasserne og der vil blive lavet præcise

ÎViceskoleleder Erik Rasmussen 7259 9202 erik.rasmussen@ egekom.dk

q&a

Hvis du ellers har spørgsmål kan disse rettes til:

ÎSSP konsulent Eva Kofoed 7259 9229 Eva.kofoed@ egekom.dk ÎSSP konsulent Troels Birk 7259 9209 Troels.birk@ egekom.dk ÎØlstykke Borgertorv og Bibliotek Bibliotekar Ulla Stangerup 72597777 Ulla.stangerup@ egekom.dk


ung egedal

ung

egedal

hvad er ung egedal?

ung egedal er en fællesbetegnelse for en række ungdomsinitiativer i Egedal Kommune. Det gælder 10. kl. Center i Jørlunde, STU tilbud på Hindbærvangen, 2 ungehuse i Ølstykke og 1 i Smørum, SSP, Projektværkstedet og Fritidsundervisningen. fritidsundervisning:

I Fritidsundervisningen har vi en række fag, som vi tilbyder unge fra 13 år (7. klasse) og op til 18 år. I Fritidsundervisningen kan eleverne vælge mellem mange forskellige tilbud. Der er mulighed for at dyrke særlige interesser og få et meget

varieret tilbud om sprogundervisning. Der er rejser, skitur, sport og motion. Og der er muligheder for teater, musik, foto, E-sport, samt faglig og personlig udvikling. Se hele udbuddet på www.ungegedal.dk Det er gratis at benytte Ung Egedals forskellige tilbud med undtagelse af rejser og ture samt større materialeomkostninger. Hovedparten af vores undervisning foregår på Hindbærvangen i Smørum, Hampelandskolen i Ølstykke, Stengårdsskolen i Ølstykke samt Stenløse

Kulturhus. Desuden har vi aktiviteter i Ølstykke Svømmehal og i Fit4Fun i Ølstykke. ungehuse: I Egedal Kommune har Ung Egedal 3 ungehuse i samarbejde med Klub Egedal. Her har vi et tilbud til alle unge i kommunen. Meget af vores fritidsundervisning foregår i og omkring vores ungehuse. Ungehusene har stor musikaktivitet og står bag arrangementer som Musikstarter, Talent, Musikfestival i Aalborg. Fælles for de 3 ungehuse er at vi har nogle engagerede medarbejdere, som er i stand til at opbygge gode relationer til de unge.

Ungehuset Hampen ligger på Hampelandskolen i Ølstykke. Vi har mange udendørs faciliteter for de unge. Der arbejdes med musik, musikstudie, minibiograf, Knallertværksted, Knallertundervisning, sport, e-sport, mad- og bage projekter, Lalandia ture, skitur, skaterfaciliteter, klatretårn og D.J. skole. Stengårdens Ungehus ligger i kælderen på Stengårdsskolen i Ølstykke og her har øvelokale, E-spor tsak tiviteter, foto, sport, baristakursus, skitur, pizzakursus, slow-juice og et spændende ungdomsmiljø hvor de unge har mulighed at realisere nogle af deres ønsker og drømme. Ungehuset Smørum ligger på Hindbærvangen 224 i Smørum. Her tilbyder vi madlavning, kagebagning, ture, skitur, knallertkørekort, motocross, og japansk. Her er mulighed for udendørsaktiviteter, minibiograf, lydstudie, øvelokale, e-sport, knallertværksted, ture ud af huset, sleep-overs, og weekendarrangementer. Desuden har vi tæt samarbejde med de 4 ungdomsklubber som hører under Klub Egedal: Veksø Ungdomsklub, Ganløse Ungdomsklub, Ørnebjerg Ungdomsklub og Stenløse Ungdomsklub

6 | åben skole

2019–2020


lm fi

de

et kt je o pr n

:

sted:

privatøkonomi formål:

Vi lever i en tid, hvor man meget nemt kan få adgang til lån og forbrug her og nu. Samtidig kan vi se, at mange unge lader sig friste til forbrug – selvom de egentlig ikke har råd – for at være en del af fællesskabet med andre unge. Det er en rigtig uheldig kombination, for rod i økonomien fører ofte til rod i tilværelsen. De unges økonomi er altså ikke det eneste, der skranter. Det påvirker også de unges helbred, tryghed og livskvalitet, når der er minus på kontoen. Det må vi som samfund tage alvorligt – og

g

2019–2020

september til december 2019 ca. 4 måneder

Selve projektet foregår på jeres egen skole eller locations som I selv vælger. Specialkurserne foregår på Ung Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum deltagere/målgruppe: 8. klasser. Klassevis. Max. 8 klasser kan deltage i projektet og i udvælgelsen lægger vi vægt på antallet af skoler. undervisere: Vi bruger professionelle instruktører og skuespillere til at hjælpe klasserne under hele forløbet.

n

Det er gratis at deltage. Klasserne skal dog selv betale udgifter udover instruktørlønninger. Vi forventer at

i ld

pris:

Periode: Varighed:

e 00 2. .1

Ung Egedals Filmprojekt er et led i danskundervisningen i 8. klasse og er med til at styrke elevernes kompetencer på en lang række områder. Det gælder især evnen til at arbejde projektorienteret, samarbejdsevner og deres evner til vedholdenhed. Og vi hører det hvert år. Sammenholdet i klassen bliver væsentligt styrket. indhold: Alle klasser skal producere en kortfilm helt fra bunden over et forudbestemt tema eller oplæg. Under forløbet får eleverne specialkurser i manusskrivning, brug af kamera, lyssætning, lydsætning,, klipning, skuespil, plakatkursus, filmmusik plus at de får mange andre brugbare kompetencer under forløbet. filmgallafest: Filmprojektet afsluttes med en stor gallafest i Ølstykke Hallen onsdag den 11. marts 2020. Her viser vi samtlige film og kårer den bedste film, Publikumsprisen, bedste lyd, foto, plakat, skuespil, redigering og storytelling. Desuden vises også en sammenklipning af ”Bag filmen” samt nogle specialpriser. En festlig aften hvor vi forventer 600-700 elever og forældre. forventninger: Vi afholder lærermøde onsdag den 19. juni fra 16-18. Her gennemgås hele projektet, så du har det store overblik og kender dine opgaver. koordinator: Koordinator på projektet er Tobias Schmidt. Kontaktoplysninger får du på opstartsmødet.

lm ti

formål:

Ung Egedal bliver omtalt i forbindelse med evt. presseopmærksomhed, plakater m.m. udstyr: Ung Egedal har udstyr som skolerne låner. Det gælder lyd og lys, kameraer samt Computere. Vi forventer at udstyret bliver leveret tilbage i samme god stand som det blev afleveret.

e st id

u

l –s ik n

.j 14

filmprojektet

hjælpe med at tage hånd om. Derfor laver vi dette kursus for at give de unge en solid viden om de økonomiske valg de træffer indhold: Vi arbejder skiftevis med oplæg og cases i grupper hele dagen hvor vi berører budgetlægning, banklån, forbrugslån, kreditforeningslån samt forsikringer. Varighed: 6 lektioner fra 9-15 Periode: Sep. 2019– mar. 2020 Sted: På skolen – klasselokale samt grupperum Deltagere/målgruppe: 9. k lasser – Klassevis. undervisere:

Vi forsøger at få fat i undervisere fra banksektoren eller andre finansielle virksomheder

førstehjælp formål:

siden 2005 har været obligatorisk at undervise eleverne i førstehjælp som en del af det timeløse fag ”færdselslære”. Undervisningen har til formål, at eleverne lærer at reagere hensigtsmæssigt i situationer,

hvor mennesker kommer til skade. indhold:

Eleverne lærer grundlæggende førstehjælp såsom genoplivning, hjertemassage, hjælp ved forgiftning, forskellige forbindingsmetoder, samt skader ved indtagelse af alkohol og narkotika. Der udstedes førstehjælpsbevis til samtlige deltagere efter forløbet. lærerdeltagelse: Der skal være en lærer tilstede. Kurset er meget komprimeret, så der er brug for en der kender eleverne. periode:

Kurserne kan bookes i perioden 1. september 2019 til 1. april 2020 varighed: 7 timer fra 8.00 til 15.30 Sted: På jeres egen skole Deltagere/målgruppe: 9. klasser – klassevis. undervisere: Simon Mørkeberg + en hjælpelærer hvis der er flere end 16 elever i klassen

åben skole | 7


ssp    ung egedal

ssp

ung egedal

workshop: bedre sammenhold i klassen formål: At højne trivslen i klassen. At den enkelte elev bliver klogere på forbindelsen mellem tanker, følelser og handlinger. Og at fordomme ofte er grunden til at vi dømmer andre/det modsatte køn, som vi gør. indhold: Eleverne skal igennem flere forskellige workshops. Eleverne får handlemuligheder i forhold til negative tanker omkring dem selv. Men også hvordan de kan tage hånd om hinanden, blive klogere på hinanden og støtte hinanden.

Periode: Varighed: Sted:

Hele skoleåret 2 lektioner På skolen

deltagere/målgruppe:

7. årgang og en lærer eller pædagog. undervisere: Eva Kofoed, SSP Ung Egedal

oplæg og debat: de yngste elevers brug af sociale medier formål: At introducere indskolingsforældre til deres børns digitale liv indhold: O p l æ g o g fo r ske lli g e ø velser som oplæg til diskussion omkring

8 | åben skole

opmærksomhedspunkter, når børn begynder at være på sociale medier – forældres rolle og ansvar. Vær en ansvarlig voksen i dit barns digital dannelse og udvikling. Oplægget afholdes i forbindelse med et forældremøde. Periode: Sted: varighed:

Hele skoleåret På skolen ca. 2 timer

deltagere/målgruppe: Indskolingsforældre/lærere 1. til 3. klasse undervisere:

Troels Birk, SSP Ung Egedal

oplæg: om det at stå på egne ben formål: At give forældre viden og mulighed for refleksion omkring deres egen rolle i at skabe robuste og modige børn. indhold: Oplægget giver indblik i hvordan vi f.eks. støtter vores børn i selvkontrol og motivation. Men det er også et indblik i sunde fællesskaber online/offline. oplægget afholdes som fyraftensmøde eller i forbindelse med et ordinært forældremøde.

Periode: Varighed: Sted:

Hele skoleåret ca. 30-45 min. skolen

deltagere/målgruppe:

Forældre i 5. klasse

undervisere:

Eva Kofoed , SSP Ung Egedal

undervisning og forældremøde: social pejling formål: Vi er sociale væsner, og vores valg bliver ofte påvirket af, hvad vi forestiller os, at andre mennesker omkring os gør og tænker. Vores forestillinger viser sig dog ofte at være forkerte – det vi kalder sociale overdrivelser eller flertalsmisforståelser.

Social Pejling er en metode, der korrigerer sociale misforståelser med det formål at reducere eller fjerne fiktivt forventningspres, som kan få mennesker (unge) til at handle mod deres ønsker og/eller overbevisning. indhold: Eleverne besvarer et spørgeskema. Resultatet bruger vi til det efterfølgende gruppearbejde, hvor eleverne reflekterer med forholdet mellem forestillinger og faktiske forhold. Processen munder ud i en klassekontrakt, der bl.a. handler om, hvordan man undgår at tro noget om hinanden, som ikke passer. I forlængelse heraf afholdes et forældremøde for hele årgangen, hvor forældrene får indblik i metoden samt begreberne om Social Pejling. Forældrene bliver gjort opmærksomme på deres eget ansvar for klassens trivsel og de

2019–2020


w w

Lærerne skal ikke deltage, men er vigtige i planlægningen og formidlingen af invitation osv. Periode: Hele året Varighed: 2- 2½ time Sted: skolen/kulturhus.

unges misforståelser. Mødet giver desuden forældrene mulighed for at tale med deres børn om forløbet, hvilket har vist sig at have en positiv effekt. Fra lærerens side skal der gøres et stort benarbejde for at få forældrene motiveret til at møde op. bonusinfo: Det er videnskabeligt bevist, at forløb med Social Pejling i folkeskolens mellemtrin reducerer mobning, tobaksrygning, alkoholforbrug og anden risikoadfærd. Social Pejling er blevet gennemført på 6. årgang i de sidste 7 år. periode: Social pejling er et obligatorisk forløb for alle 6. klasser, og datoerne udmeldes i maj 2019. varighed: Fra 8:00 – 11:30 + et forældremøde (1½ times varighed) Sted: På skolen deltagere/målgruppe: Lærere, elever og forældre på 6. årgang undervisere:

Eva Kofoed, SSP Ung Egedal

2019–2020

dialogmøde for forældre og teenagere formål: At skabe dialog på tværs i klassen mellem elever og forældre om emner, såsom sociale medier, alkohol, pjæk, rygning, åbenhed, fælles ansvar og andet, der kan have betydning for klassens trivsel som helhed.

Unge og forældre vil gå fra mødet med en større forståelse for hinanden og med redskaber, der kan styrke dialogen mellem forældre og teenagere derhjemme. Derudover er det muligt at lave en forældreaftale, der beskriver fælles regler eller guidelines, der gælder på tværs af familier. indhold: Inden mødet udvælger vi i samarbejde med kontaktforældrene en håndfuld dilemmaer, som har betydning for klassen. Mødet indledes med et kort oplæg, hvorefter de unge og forældrene arbejder videre med de forskellige dilemmaer i grupper på tværs af familier. Mødet er en naturlig forlængelse af Social Pejling på 6. årgang, og der er klar evidens for at forældreaftaler

deltagere/målgruppe: 7. årgang og en lærer eller pædagog undervisere:

SSP konsulent – Ung Egedal

undervisning og workshop: konfliktforståelse formål: At højne elevernes konfliktforståelse og give eleverne redskaber til at håndtere de uundgåelige konflikter, der opstår i klassen, mellem venner og i forhold til familien. indhold: Vi øver konfliktforståelse gennem forskellige øvelser. Via filmklip og de unges egne erfaringer afdækker vi, hvordan kropssprog og sprogbrug kan være både konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende.

Vi arbejder med forskellen på destruktive og konstruktive konflikter – er konflikter altid en dårlig udvej? Periode: Varighed: Sted:

Hele året. 2 lektioner På skolen

deltagere/målgruppe: 8. årgang og en lærer eller pædagog undervisere:

le o sk en : på ab g a n k/ di .d el lm al ti ed eg g

.un

w

med opbakning fra en samlet forældregruppe kan forebygge mobning, pjæk, tidlig alkoholdebut, m.m.

undervisning: i festligt lag

formål: At give de unge redskaber til at navigere under socialt pres i ungegruppen og træffe deres egne valg i forhold til adfærd omkring f.eks. alkohol, cigaretter og hash. indhold: Unge agerer ofte på baggrund af forestillinger om, hvad de tror andre gør eller mener. Vi kalder det sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Med udgangspunkt i Ungeprofilundersøgelse, der beskriver ungeadfærd i Egedal Kommune, vil vi korrigere de unges forestillinger om hashrygning, cigaretrygning og andre emner. Vi kikker også på ”et øjebliks billede” af klassen, for at vise forskellen mellem fakta og forestillinger.

Periode: Varighed: Sted:

Hele året. 2 lektioner På skolen

deltagere/målgruppe: 8. årgang og en lærer eller pædagog undervisere:

SSP- konsulent – Ung Egedal

undervisning: eksamensangst formål: De fleste er lidt nervøse, når de skal til eksamen, men for nogle elever bliver eksamensangsten så overvældende og belastende, at den er hæmmende for dem. Det kan i værste tilfælde ende med, at de ikke gennemfører den uddannelse, de drømmer om.

Eva Kofoed, SSP Ung Egedal

åben skole | 9


ssp    ung egedal

indhold: Eleverne får kendskab til centrale begreber i den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og en forståelse af, hvad det er der sker med dem selv, når de bliver pressede.

Eleverne får afprøvet nogle metoder og redskaber, til at arbejde med dem selv. Men får også nogle ”eksamens-tekniske” fif med hjem. Periode: Varighed: Sted:

Foråret 2020 2 lektioner På skolen

deltagere/målgruppe: 9. årgang og en lærer eller pædagog. undervisere:

Eva Kofoed, SSP Ung Egedal

undervisning og workshop: digital dannelse på sociale medier version 1.0 formål: Danmark er et af de lande i verden, hvor flest børn og unge har adgang til nettet 24 timer

i døgnet. Vi er også et af de lande i verden, hvor forældre monitorerer mindst.

Sted:

På skolen

deltagere: Forældre, lærere og elever på Formålet med dette fag er 5. årgang derfor at styrke elevernes digi- underviser: tale kompetencer på sociale Troels Birk, SSP Ung Egedal medier, så de kan passe på sig selv og heller ikke overskrider andres grænser. workshop digital dannelse/big data indhold: Forløbet varer mellem 1-3 dage på sociale medier og udarbejdes i samarbejde version 2.0 med teamet for 5. årgang på den enkelte skole. Forløbet formål: tager udgangspunkt i de At styrke udskolingselevers forskellige risici, der er ved digitale kompetencer og skabe adfærd på nettet – men med bevidsthed om adfærd og brug fokus på de positive sider. af personlige oplysninger. indhold: Konceptet består af et intro- Unges internet forbrug og duktionsoplæg for årgangens tilstedeværelse på sociale elever. Herefter arbejdes medier stiger med alderen. der videre med forskellige Der selvfølgelig også forskel opgaver, som lærerteamet er på hvorledes man bruger nettet ansvarlig for. i forskellige aldre.

:

Umiddelbart efter forløbets afslutning kan der afholdes et forældremøde med årgangens forældre, der handler om forældrenes ansvar og muligheder. Periode: Hele skoleåret Varighed: 1-3 dage efter behov

brug af personlige data blive diskuteret – og hvad siger loven egentlig om billeddeling? Periode: Hele skoleåret Varighed: ca. 2 lektioner Sted: På skolen deltagere: Lærere og elever på 8. og 9. årgang underviser:

Troels Birk, SSP Ung Egedal

På denne workshop tager vi temperaturen på udskolingselevers digitale dannelse og adfærd. Deres digitale kompetencer vil blive diskuteret i dialog med underviser og hinanden. Desuden vil tech -giganternes

10 | åben skole 2019–2020


konflikt mægling

er der konflikter blandt de unge, som de ikke kan løse? er det hele gået i hårdknude? er det ved at blive til hele grupper af unge, som optrapper en konflikt og skaber utryg stemning?

2019–2020

så kontakt SSP´s konfliktmægler. Vi går ind i sagen på en uvildig måde, kontakter de unge og arrangerer formøder. Vi tilbyder de involverede parter en vej ud af konflikten på en

værdig og respektfuld måde. kontakt SSP konsulent og konfliktmægler eva kofoed, eva.kofoed@egekom.dk , mobil 7259 9229

åben skole | 11


p r o j e k t væ r kste d et

projekt værkstedet

fremtidsværksted med skolen i fokus formål

I disse dage bliver der i forhold til folkeskolen i Danmark snakket meget om innovation og entreprenørskab, og hvorfor så ikke starte med et sted og nogle omgivelser, som alle folkeelever kender? Det sted, som eleverne i fællesskab kender bedst, er deres egen folkeskole. Derfor har dette tilbud til formål at arbejde innovativt og idégenerende med deres egen folkeskole. Eleverne har her mulighed for at sætte fokus på alt det, der ikke fungerer ved deres folkeskole, pointere hvad deres største ønske med deres skole er og til sidst i fællesskab udarbejde konkrete tiltag, der vil få netop deres folkeskole til at blive et bedre sted. indhold

Fremtidsværkstedet, som metode, blev udviklet 1960’erne med det formål at skabe en demokratisk proces, hvor alle borgere i samfundet kunne blive hørt, og på den måde udfordre det elitestyret samfund. Fremtidsværkstedet er en gruppearbejdsmetode, der i dette tilfælde vil involvere hele klassen på samme tid. Klassen vil i fællesskab finde

frem til forskellige problemer ved deres egen skole, og i fællesskab komme frem til tiltag, der vil forbedre skolen, om det så handler om fysiske forbedringer, organisatoriske eller sociale forbedringer, det er op til eleverne og workshoppens forløb. Fremtidsværkstedet er inddelt i tre faser; kritikfasen, utopifasen og realiseringsfasen. I kritikfasen beskriver og pointerer elever al den kritik, der er ved deres skole, som det ser ud lige nu. Her pointerer vi for eleverne, at der ikke må gives personkritik af hverken lærere eller skolekammerater. Efterfølgende i utopifasen skal eleverne italesætte alle de utopier og drømmescenarier, de har i forhold til skolen. Disse to faser afvikles ved hjælp og post-it’s, så alle elever har mulighed for at komme med indspark. Facilitatoren samler post-it’s ind og inddeler dem i kategorier, så man ender ud med nogle emner, eleverne i fællesskab mener, enten er godt eller skidt. Det kunne eksempelvis være kategorier som fysiske omgivelser, sociale aktiviteter,

sammenhold på tværs af klasser osv. I den sidste fase, realiseringsfasen, præsenterer facilitatoren de forskellige emner, der fremkom af de foregående faser, og så inddeles eleverne i små arbejdsgrupper, der har et specifikt tiltag de skal arbejde med. Her har eleverne til opgave at finde en løsning på det problem, som de arbejder med. De skal her tage højde for følgende parametre: ÎHvad er problemet, der skal løses? ÎHvorfor skal det løses? ÎHvordan kan det løses? ÎHvor realistisk er vores idé? ÎKan det økonomisk lade sig gøre? ÎHvilke samarbejdspartnere skal involveres i projektet? ÎHvor lang tid tager projektet fra start til færdig etablering?

projektbeskrivelser til skolens sekretariat og argumentere for, hvorfor skolen netop skal tage deres idé til overvejelse om etablering. På den måde sikrer vi, at alle unge har mulighed for at blive hørt. Workshoppen afvikles af Lars Bugge, kandidat fra CBS og Mikkel Kofod, kandidat i Performance-design fra Roskilde Universitet. målgruppe

Kun for 9. klasser krav

Der stilles ikke krav om lærerdeltagelse varighed

1 dag a 2 timer periode

September, oktober og november 2019 deltagerantal

Klassevis sted

På jeres egen skole udbyder og instruktør

Projektmedarbejder: Lars Bugge Lars.Bugge@egekom.dk Projektmedarbejder: Mikkel Kofod Mikkel.Kofod@egekom.dk

Elever har hermed mulighed for at bringe deres

12 | åben skole 2019–2020


fælles elevråd

projektværkstedet i ung egedal koordinerer og understøtter det fælles elevråd. det er dog eleverne der skal skabe indholdet. når i på skolerne har dannet elevrådene, skal der udpeges 2 repræsentanter til fælleselevrådet. elevernes navne og telefonnumre sendes til ung egedal.


e gedal bibliotekerne

biblo

egedal bibliotekerne

hvad er egedal bibliotekerne?

Egedal Bibliotekerne er folkebibliotek for alle kommunens borgere. Der er fire filialer; Flodvej 68 i Smørum, Rådhustorvet 2 i Stenløse, Østervej 1a i Ølstykke og Østergade 12 i Ganløse. hvad kan man?

På Egedal Bibliotekerne arbejder vi med at udbrede litteratur og kultur og understøtte livslang læring. Man kan låne bøger, film, musik osv. til både børn, unge og voksne – til sin lystlæsning, sin skoleopgave og sit byggeprojekt. Man kan faktisk også låne hjælpemidler

som robotstøvsuger og strømpepåtager, hvis man er i tvivl om, hvilke hjælpemidler, man har brug for. I Stenløse er der bøger på arabisk fra Det Kongelige Bibliotek. De bliver skiftet ud hvert halve år, og der er bøger for både børn og voksne. Afhængigt af efterspørgsel kan vi bestille depoter på flere sprog. Hvert år afholder vi flere kulturelle arrangementer for børn og voksne. Vi understøtter

læsekredse, laver guidet fælleslæsning, hjælper elever og studerende med at finde relevant litteratur til opgaver og afholder bogcaféer. Et par gange om året laver vi større udstillinger, man kan gå på opdagelse i. Vi har et fantastisk samarbejde med forskellige grupper af frivillige: En afdeling af Coding Pirates har til huse i Smørum, hvor Ældre Sagen også holder IT-caféer. I projektet Del din læselyst læser frivillige op i daginstitutioner og

på plejehjem, og i forårsmånederne kan børn med læsevanskeligheder få hjælp til læsetræningen af frivillige – et samarbejde, der også involverer kommunens læsekonsulent. På bibliotekerne i Ølstykke, Smørum og Stenløse har borgere, skoleklasser og andre mulighed for at sætte udstillinger op, så mange kan få glæde af det, de har gået og arbejdet med.

14 | åben skole 2019–2020


læs din digitale post fra det offentlige

skarp på projektopgaven med informationssøgingsspillet

formål:

At gøre eleverne fortrolige med e-boks og NemID samt at hjælpe dem til en bedre forståelse af offentlige selvbetjeningsløsninger og deres pligter og rettigheder i forhold til det offentlige. Understøtter faget samfundsfag (kompetenceområdet: økonomi) indhold: Klassen inviteres til Egedal Rådhus, hvor vi introducerer eleverne til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, e-boks og NemID. Ligeledes fortæller vi om skattekort og hjælper hver elev med at oprette e-boks og installere app’en på smartphone/tablet. Vi slutter af med en digital quiz. Det er meget vigtigt, at alle elever over 15 år husker deres NemId og kode. Har Eleverne ikke NemID, men er over 15 år, kan de medbringe gyldigt pas, så kan vi udstede NemID med det samme. Alle elever skal have smartphone/tablet med, da den skal bruges både til quiz og til e-boks. Periode: Varighed: Sted:

Oktober og april 1,5 time Egedal Rådhus

formål:

At kvalificere elevernes opgaveskrivning fra idé gennem alle opgavens faser til aflevering eller fremlæggelse. Understøtter fagene dansk (kompetenceområderne: læsning og fremstilling) og samfundsfag (kompetenceområdet: samfundsfaglige metoder) indhold: Vi spiller brætspillet ”Informationssøgningsspillet”. Gennem spillet introduceres eleverne til informationssøgning, opgaveskrivningens forskellige fase og kildekritik. Spillet forbereder eleverne på at skulle skrive en større opgave. Periode: Hele skoleåret Varighed: 1 time sted: Smørum, Stenløse, eller Ølstykke Bibliotek deltagere/målgruppe: 9. klassetrin, klassevis. undervisere: Egedal Bibliotekerne, Lone Aarslev (Lone.aarslev@egekom.dk)

søgsmart formål:

deltagere/målgruppe:

8. eller 9. klassetrin, klassevis. undervisere: Egedal Bibliotekerne og Borgertorvet: Ulla Stangerup (ulla.stangerup@egekom.dk)

2019–2020

SøgSmart er et digitalt værktøj til elever på folkeskoleniveau. Ved at bruge SøgSmart får eleverne styrket deres kompetencer inden for informationssøgning, begyndende kildekritik og relevansvurdering. SøgSmart er relevant at bruge i forbindelse med undervisningsforløb, hvor eleverne skal finde informationer og kilder til opgaver, præsentationer og projekter.

indhold:

Kort præsentation af sitet søgsmart.dk og hvordan man starter et nyt projekt. Eleverne arbejder i grupper af 2-3 personer i ca. 2x 45 min og bibliotekarerne og læreren assisterer dem, når der er behov for det. Der bliver lagt en pause ind til en snack og lidt bevægelse. Til sidst bliver der samlet op i plenum, hvor eleverne deler deres erfaringer og læreren og bibliotekaren samler op på gode læringspointer, der opstår undervejs. forberedelse: Vi anbefaler følgende lærerforberedelse: Brug emner fra undervisningen, som eleverne skal arbejde med i SøgSmart. På den måde kan eleverne opleve det autentiske informationsbehov. Forbered eleverne på helheden af søgningen, men også på hver enkelt fase. Det kan hjælpe eleverne til at arbejde med indholdet af søgningen, hvis de har et overblik over processen på forhånd. Gennemgå fx hele eller dele af SøgSmart fælles i klassen. Skim opgaverne i SøgSmart for at se, om der er begreber, som bør forklares for hele klassen. Inddel eleverne i grupper på forhånd, og understreg

vigtigheden af at samarbejde kollaborativt og ikke blot kooperativt og at aftale, hvem der skal give feedback til hvem. Aftal med eleverne, om de skal give hinanden feedback eller ej. Aftal med eleverne, om de skal søge informationer til deres emne på biblioteket, i databaser eller på søgemaskiner – eller om de selv må bestemme. Planlæg forløbet således, at der er tid til at stoppe op og reflektere i klassen samlet. Eleverne skal have mulighed for at inspirere og lære af hinanden undervejs. husk på selve dagen

At skolens IT afdeling skal have godkendt dataaftalen (yderligere info. Kontakt Lena Høyer). At alle elever skal have deres UniLogin og en bærbar eller tablet med. indhold: Periode: Uge 3-10 Varighed: 2,5 time sted: Smørum, Stenløse og Ølstykke Bibliotek deltagere/målgruppe: 8. klassetrin undervisere: Egedal Bibliotekerne Lena Høyer (Lena.Hoyer@egedal.dk)

åben skole | 15


demokrati i egedal. demokrati i børnehøjde formål:

At give eleverne en grundlæggende forståelse af demokrati, samt: ÎKlæde eleverne på til at blive deltagere i det danske demokrati ÎForstå deres egen rolle og rettigheder ÎFå eleverne til at reflektere over privilegiet ved at leve i et demokrati ÎFå indsigt i den historiske baggrund indhold:

Biblioteket kommer ud til klassen hvor vi spiller demokratispil periode: September til november Varighed: 1-1,5 time Sted: På skolen deltagere/målgruppe: 6. klassetrin, klassevis undervisere: Egedal Bibliotekerne, Ulla Stangerup (ulla.stangerup@ egekom.dk)

16 | åben skole 2019–2020


2019–2020

åben skole | 17


e gedal esport

esport

egedal

generel introduktion til eSport I foreningen kan de unge spille sig til smil og gode oplevelser i et fedt fællesskab med Egedal Esport. Her kan de udvikle sig med andre spillere og dygtige trænere. om egedal eSport:

Ege dal e Sp or t er en Idrætsforening orienteret omkring træning og udbredelse af eSport. Foreningen samler børn og unge om eSport og styrker

deres faglighed, men vi er også med til at understøtte både personlig udvikling og sociale kompetencer ud fra en fælles interesse. ÎVi tror på, at Egedal eSport danner ramme om stærke fællesskaber og store oplevelser. ÎVi sætter fokus på at skabe et trygt, udviklende og motiverende esportsmiljø, hvor alle kan være med uanset alder og niveau.

ÎForeningen er meget åben for et samarbejde med institutioner og andre foreninger, der beskæftiger sig med unge. program:

Hvad er eSport? en kort introduktion i hvad det vil sige at gå til eSport. ÎVi vil gennemgå et map (CS:GO) som i skal spille.

ÎAfprøv jeres strategi mod dine klassekammerater. tid:

Mandage i september mellem kl.: 09:00–11:00 samt 12:00–14:00 Mandage i oktober mellem kl.: 09:00–11:00 samt 12:00–14:00 antal deltagere:

klassevis

ÎLave hold, aftal en strategi på holdet UDEN PC

18 | åben skole 2019–2020


DSA:

har du/i elever på skolen som har brug for ekstra danskkundskaber har ung egedal forskellige tilbud. vi opretter hold efter behov og forsøger at sprede disse geografisk i stenløse og

2019–2020

smørum. desuden har vi succes med at oprette pige og drengehold og vi forsøger også at niveaudele eleverne. henvend jer til: erik.rasmussen@egekom.dk

åben skole | 19


styrker faglighed og trivsel


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.