Page 1

Ã…BEN SKOLE STYRKER FAGLIGHED OG TRIVSEL


INDHOLD

Åben Skole – styrker faglighed og trivsel .................................................. 3

SIDE 8. ÅRGANG

Praktiske oplysninger ............................................................................................ 5

Filmprojekt .............................................................................................................. 17

Undervisere og kontaktinformationer ....................................................... 7

Book en bibliotekar ............................................................................................ 17

SIDE

Læs din digitale post fra det offentlige .................................................... 18

0-6. ÅRGANG

Workshop: Team Spirit ..................................................................................... 18 Skak ............................................................................................................................. 19

Oplæg: Bedre sammenhold i klassen med forældrefiduser.dk ... 10

Konfliktforståelse ................................................................................................. 19

Oplæg og debat: De yngste elevers brug af sociale medier ....... 10

I festligt lag ............................................................................................................... 19

Digital dannelse på sociale medier – Version 1,0 .............................. 11

Softball – en variation af Baseball .............................................................. 20

Social Pejling - OBLIGATORISK .................................................................. 11

Digital dannelse på sociale medier – Version 2,0 .............................. 20

7. ÅRGANG Kodning ..................................................................................................................... 13

9. ÅRGANG

E-sport ...................................................................................................................... 13

Demokrati og medborgerskab ................................................................... 23

Skak ............................................................................................................................. 14

Skarp på projektopgaven med informationssøgningsspillet ........ 23

Softball – en variation af Baseball .............................................................. 14

Læs din digitale post fra det offentlige .................................................... 24

Ungebio -med stof til eftertanke ............................................................... 14

Privatøkonomi ....................................................................................................... 24

Dialogmøde for forældre og teenagere ................................................. 15

Førstehjælp ............................................................................................................. 24

Bedre trivsel i klassen med Social Kapital .............................................. 15

Workshop: Team Spirit ................................................................................... 25 Digital dannelse på sociale medier – Version 2,0 .............................. 25 Tilmeldingsskema ................................................................................... 27

2


ÅBEN SKOLE STYRKER FAGLIGHED OG TRIVSEL Den Åbne Skole er et tilbud til folkeskolerne i Egedal. Dette katalog beskriver alle de tilbud du som lærer kan benytte dig af, når du skal planlægge næste skoleår. Formålet med den Åbne Skole er at inddrage det omgivende samfund i skoledagen, så det understøtter læring og trivsel – kort sagt, give eleverne et pift af virkelighed, hvor vi ryster dem lidt ud af dagligdagen og lærer dem en masse på samme tid. Vi har samlet en række tilbud som kan styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. Nogle fag udbydes kun for enkelte klassetrin, men vi har sat særlig fokus på trivsel og digital dannelse som tilbydes på alle årgange.

Den Åbne Skole er i år et samarbejde mellem Ung Egedal, Egedal Biblioteker og Borgertorv og Egedal Idræts Fællesskab. Rigtig god fornøjelse Erik Rasmussen Viceskoleledere i Ung Egedal, Egedal Kommune Bente Stonor Nielsen Leder af Borgertorv & Biblioteker, Egedal Kommune

ÅBEN SKOLE

3


KÆRE ELEVRÅDSANSVARLIGE LÆRER Styrk elevrådet gennem DET FÆLLES ELEVERÅD!! Husk at tilmeld en elevrådsrepræsentant til det Fælles Elevråd.

DET FÆLLES ELEVRÅD Samler repræsentanter fra alle skolernes elevråd Fremmer elevdemokrati og medborgerskab Giver deltagere værktøjer og metoder Varetager elevernes interesser Styrker elevrådet på skolen

Projektværkstedet koordinerer og understøtter det Fælles Elevråd, men det er eleverne, der skaber indholdet.

TILMELDING

Tilmeld din elevrådsrepræsentant, når elevrådet er dannet på din skole. Skriv en mail med elevens navn og telefonnummer til:

Projektrådgiver på Projektværkstedet Helene Arnfred mail: Helene.Arnfred@egekom.dk telefon: 72599203


PRAKTISKE OPLYSNINGER HVORDAN TILMELDER MAN SIN KLASSE?

HVORDAN PLANLÆGGES UNDERVISNINGEN?

Du kan også udfylde skemaet bagest i kataloget og sende det til Erik.Rasmussen@egekom.dk.

LÆRERKRÆFTER

Der er to muligheder for at tilmelde sin klasse. Du kan tilmelde din klasse online via Ung Egedals hjemmeside. Gå ind på ungegedal.dk/aabenskole og følg vejledningen.

I forhold til den videre planlægning er det vigtigt, at du skriver telefonnummer og mailadresse ind i skemaet, og at mailadressen er én, du tjekker ofte. Det må gerne være din private mail.

TILMELDINGSFRIST

Tilmeldingsfristen er torsdag d. 15. juni 2017. Udover tilmelding den 15. juni kan du tilmelde din klasse til SSP-fag løbende gennem året efter behov.

Når vi har modtaget alle tilmeldinger, påbegynder vi planlægningen af undervisningen i samarbejde med dig som lærer. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt efter d. 15. juni.

MeeBook

Når du har tilmeldt din klasse til et fag, og tid og sted er faldet på plads, vil vi dele faget med dig på MeeBook via shareit-funktionen. Du vil modtage en mail herom.

Vores undervisere arbejder med deres fag til dagligt, og de er fagligt dygtige, men de har ikke den nødvendige pædagogiske faglighed til at skabe ro i klassen. Derfor skal der som udgangspunkt være mindst én lærer tilstede pr. klasse i alle fag. Der kan dog være undtagelser.

UDGIFTER

Som udgangspunkt er alle tilbud i kataloget gratis – undtagen transport, eventuel forplejning og materialer.

Har du nogen spørgsmål angående tilmelding, kan du ringe eller skrive til viceskoleleder Erik Rasmussen på mail Erik.Rasmussen@egekom.dk, telefon: 72599202.

5


KONFLIKTMÆGLING ER DER KONFLIKTER BLANDT DE UNGE, DE IKKE KAN LØSE? ER KONFLIKTEN GÅET I HÅRDKNUDE? SÅ SEND BUD EFTER SSP’S KONFLIKTMÆGLER UNGDOMSLIV OG KONFLIKTER HÆNGER ULØSELIGT SAMMEN.

De unge kan løse de fleste konflikter selv eller sammen med de voksne omkring dem. Men når det går i hårdknude, kan konfliktmægling med en uvildig person tilbyde de involverede parter en vej ud af konflikten på en værdig og respektfuld måde.

KONTAKT

SSP-konsulent og konfliktmægler Eva Kofoed email Eva.Kofoed@egekom.dk mobil 72599229

6


UNDERVISERE OG KONTAKTINFORMATIONER UNDERVISERE FRA UNG EGEDAL

Ung Egedal er Egedal Kommunes ungdomsskole og skaber hvert år en række kultur, fritids- og læringstilbud til unge mellem 13-25 år. Vores undervisere er professionelle ildsjæle eller dedikerede nørder. De underviser i Ung Egedal ved siden af deres almindelige arbejde og kan derfor tilføre læringsforløbet det pift af virkelighed og aktualitet, der kommer af primært at arbejde med sit fag i praksis.

Ung Egedal Viceskoleleder

Erik Rasmussen mail: Erik.Rasmussen@egekom.dk telefon: 72599202

UNDERVISERE FRA SSP- UNG EGEDAL

SSP står for Skolevæsen, Socialforvaltning og Politi. De tre instanser er forpligtet til at samarbejde om at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel og SSP-konsulenterne fungerer som bindeled i dette samarbejde. SSP-konsulenterne arbejder også direkte med unge og forældre og på tværs af klubber og ungehuse. Derudover arbejder SSP-konsulenterne for bedre trivsel generelt blandt børn og unge, blandt andet via undervisning i folkeskolen og via projekter og løbende initiativer, som f.eks. EmpowR, der er samtalegrupper for piger.

SSP-konsulent

og konfliktmægler Eva Kofod mail: Eva.Kofoed@egekom.dk telefon: 72599229

SSP-konsulent og kriminolog Troels Birk mail: Troels.Birk@egekom.dk telefon: 72599209

UNDERVISER FRA PROJEKTVÆRKSTEDET

Projektværkstedet er en del af Ung Egedal og er sat i verden for at engagere og inspirere unge til at blive aktive kulturentreprenører, der kan deltage i Egedal Kommunes kulturliv og lokale demokrati gennem en bæredygtig og selvorganiserende projekt- og arbejdskultur. Projektværkstedet vejleder og støtter unge, der har en ide til et projekt de gerne vil føre ud i livet. De unge planlægger og udfører selv projektet med faglig og økonomisk støtte fra Projektværkstedet.

Projektværkstedet – Ung Egedal Kaospilot

Helene Arnfred mail: Helene.Arnfred@egekom.dk telefon: 7259920

UNDERVISERE FRA BORGERTORV & BIBLIOTEKER

Underviserne fra biblioteket er bibliotekarer, der til dagligt arbejder med informationssøgning, litteraturanbefalinger og kildekritik, bl.a. i forbindelse med skoleopgaver. Biblioteket arbejder sammen med Borgertorvet om undervisning i Borger.dk, NemID og selvbetjeningsløsninger.

Borgertorv og Biblioteker Bibliotekar

Ulla Stangerup mail: Ulla.Stangerup@egekom.dk telefon: 72597777

EGEDAL SOFTBALL KLUB – STARS STARS - Egedal Softball Klub Niels Kirstein mail: kontakt@egedalsoftball.dk Telefon: 60252806

7


MASTERCLASS

HAR DU EN ELEV, DER VIL NOGET MERE OG SOM HAR SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER ELLER INTERESSER? SÅ PRIK TIL DIN ELEV OG VIS DEM MASTERCLASS Advanced English

Forfatterskolen

Bliv journalist

E-sport

n Mundtligt og skriftligt engelsk på højt niveau n Grammatik n Sproglege, rollespil og samtalens kunst n Sprog og kultur i engelsktalende lande

n Lær de journalistiske værktøjer n Find de gode historier n Få din historie trykt i lokalavisen n Få skærpet din pen

n Arbejd kreativt med dine egne tekster n Fordybelse n Individuel vejledning n Skriveøvelser og respons

Science

n Fysik på et avanceret niveau n Teori og praksis kombineret

n E-sport på konkurrenceniveau n Strategi og samarbejde n Give og modtage kritik n Overblik og ledelse

MASTERCLASS-UNDERVISNINGEN LØBER FRA NOVEMBER TIL MAJ 2017. Tilmelding sker fra juni til august 2017 via Ungegedal.dk eller ved at skrive en mail til Erik Rasmussen, Erik.rasmussen@egekom.dk. Du kan tilmelde din elev eller eleven kan selv tilmelde sig.

YDERLIGERE SPØRGSMÅL RETTES TIL

Viceskoleleder Erik Rasmussen, mail: Erik.Rasmussen@egekom.dk, telefon: 72599202


0-6. Ã…RGANG


0-6. ÅRGANG

OPLÆG:

BEDRE SAMMENHOLD I KLASSEN MED FORÆLDREFIDUSER.DK Formål

Et kort oplæg for indskolingslærere om redskabet forældrefiduser.dk – et redskab, som de kan videreformidle til forældrene.

Indhold

Introduktion til en gratis online platform, der gør det nemt for forældre at organisere sociale aktiviteter. Indskolingslærerne kan derefter videreformidle platformen til forældrene. Oplægget er en kort og effektiv introduktion til onlineplatformen Forældrefiduser.dk, som samler fiduser, der gør det nemt for forældre at organisere sociale aktiviteter. Forældrefiduser er spækket med gode små værktøjer, der gør det overskueligt at kommunikere om praktiske gøremål i en travl hverdag. Når forældre og elever lærer hinanden at kende på kryds og tværs, virker det positivt på sammenholdet i klassen. Det er afgørende for det enkelte barns trivsel og kan på langt sigt forebygge mobning, ensomhed og konflikter.

Tid

1 lektion

Sted

På skolen

Deltagere

Indskolingslærere på 0-2. årgang

Underviser

SSP-konsulent – Ung Egedal

OPLÆG OG DEBAT:

DE YNGSTE ELEVERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Formål

At give forældre indblik i forskningen om børns brug af computerspil og sociale medier og lægge op til debat.

Indhold

Oplægget giver forældre indblik i forskningen om børns brug af computerspil, og hvordan spil leder dem ind på sociale medier. Undervejs tager vi de spørgsmål op, der optager forældrene og reflekterer over dem i plenum. Det kunne være spørgsmål som: Gør computerspil børn ensomme? Ender de med kun at kunne knytte venskaber via digitale medier?

1010

Tid

1 – 2 lektioner

Sted

På skolen

Deltagere

Lærere og forældre til elever på 1.-3. årgang

Underviser

SSP-konsulent – Ung Egedal


0-6. ÅRGANG

DIGITAL DANNELSE PÅ SOCIALE MEDIER – VERSION 1,0 Formål

Danmark er et af de lande i verden, hvor flest børn og unge har adgang til nettet 24 timer i døgnet. Vi er også et af de lande i verden, hvor forældre monitorerer mindst. Formålet med dette fag er derfor at styrke elevernes sociale kompetencer på sociale medier, så de kan passe på sig selv og heller ikke overskrider andres grænser.

Indhold

Forløbet varer mellem 1-3 dage og udarbejdes i samarbejde med teamet for 5. årgang på den enkelte skole. Forløbet tager udgangspunkt i de forskellige risici, der er ved adfærd på nettet – men med fokus på de positive sider. Konceptet består af et introduktionsoplæg for årgangens elever. Herefter arbejdes der videre med forskellige opgaver, som lærerteamet er ansvarlig for.

Tid

1-3 dage efter behov

Sted

På skolen

Deltagere

Forældre, lærere og elever på 5. årgang

Underviser

SSP – Ung Egedal

Umiddelbart efter forløbets afslutning kan der afholdes et forældremøde med årgangens forældre, der handler om forældrenes ansvar og muligheder.

SOCIAL PEJLING - OBLIGATORISK Formål

Bonusinfo

Formålet med Social Pejling er at vise eleverne, hvordan sociale overdrivelser og underdrivelser fungerer, så de kan tage nogle mere personlige valg.

Tid

Vi er sociale væsner, og vores valg bliver ofte påvirket af, hvad vi forestiller os, at andre mennesker omkring os gør og tænker. Vores forestillinger viser sig dog ofte at være forkerte - det vi kalder sociale overdrivelser og underdrivelser.

Indhold

Eleverne besvarer et spørgeskema. Resultatet bruger vi til det efterfølgende gruppearbejde, hvor eleverne reflekterer med forholdet mellem forestillinger og faktiske forhold. Processen munder ud i en klassekontrakt, der bl.a. handler om, hvordan man undgår at tro noget om hinanden, som ikke passer. I forlængelse heraf afholdes et forældremøde for hele årgangen, hvor forældrene får indblik i metoden samt begreberne om Social Pejling. Forældrene bliver gjort opmærksomme på deres eget ansvar for klassens trivsel og de unges misforståelser. Mødet giver desuden forældrene mulighed for at tale med deres børn om forløbet, hvilket har vist sig at have en positiv effekt.

Det er videnskabeligt bevist, at forløb med Social Pejling i folkeskolens mellemtrin reducerer mobning, tobaksrygning, alkoholforbrug og anden risikoadfærd. Der er gennemført Social Pejling igennem de sidste 5 år i alle 6. klasser.

Fra 8:00 - 11:30 + et forældremøde. Social pejling er et obligatorisk forløb for alle 6. klasser, og datoerne udmeldes i maj 2017.

Sted

På skolen

Deltagere

Lærere, elever og forældre på 6. årgang

Underviser

SSP – Ung Egedal

11


7. Ã…RGANG 1212


7. ÅRGANG

KODNING Formål

De fleste elever vil få berøring med programmering i fremtiden, så formålet med faget er at introducere dem for kodning og vise dem, at de faktisk kan kode uden det store besvær. Eleverne vil lære at dekonstruere helheder til enkeltdele og sætte dem sammen igen, og faget har desuden vist sig at være godt til inklusion.

Indhold

Vi gennemgår den basale viden om en computer og internettet, både den fysiske netværksdel og hvordan Google eksempelvis sorterer information. Vi illustrerer mange af elementerne igennem analoge øvelser på gulvet. Eleverne bliver introduceret for forskellige programmer til at programmere forskellige ’kodningsprog’ til anvendelse i spiludvikling og etablering af hjemmesider. Undervejs lærer eleverne gennem kodning at opløse den komplekse helhed til enkeltdele og derefter tænke deres opgave igennem et skridt af gangen for så at se helheden udfolde sig senere hen. En måde at tænke på, som understøtter alle andre fag. Herudover fungerer kodning som et rigtig godt inklusionsredskab, da vi oplever at elever, der til daglig kun kan klare få timers skoledag, kan deltag en hel dag med kodning.

Tid

3 dage fra 9:00-15:00

Sted

På skolen

Deltagere

7. klasses elever En lærer pr. klasse

Udstyr

Skolen stiller det nødvendige antal PC’ere til rådighed

Underviser Ung Egedal

E-SPORT Formål

At forbedre elevernes evne til at samarbejde og tænke strategisk og logisk. E-sport er den hurtigst voksende sportsgren i verden og er unik i og med, at den kombinerer samarbejde med logisk tænkning.

Indhold

Eleverne lærer først grundreglerne for E-sport. Herefter spilles der Counter-Strike eller League of Legends i hold af fem elever. Holdene skal løbende lære at udvikle forskellige strategier. Undervisningen vil veksle mellem teori og praksis, og undervejs vil vi også sætte gang i kroppen, der er lige så vigtig i E-sport som mus og tastatur. Undervisningen foregår på moderne gamer-PC’ere. Hvis elevernes nysgerrighed er vakt, kan de efter undervisningen fortsætte på et E-sportshold i Ung Egedal.

Tid

4 dage fra 9:00-15:00

Sted

Stenløse Kulturhus Stengårdens Ungehus, på Stengårdsskolen Ungehuset ”Smørum” på Hindbærvangen 224, Smørum

Deltagere

7. klasses elever En lærer pr. klasse

Underviser Ung Egedal

13


7. ÅRGANG

SKAK Formål

At øge elevernes matematiske evner samt deres evner til at holde fokus og koncentration.

Indhold

Eleverne vil få en kort introduktion til spillet. Herefter veksler undervisningen mellem teori og praksis. Eleverne lærer de små tricks til at åbne spillet strategisk, og vi træner forskellige slutspilsøvelser. Vi har god erfaring for, at undervisningen bidrager positivt til elevernes koncentrationsevne samt deres evne til kun at fordybe sig i én ting. Samtidig giver det en strategisk indsigt og værktøjer til at planlægge og forudse forskellige scenarier. Endelig bliver eleverne også fagligt bedre til matematik, ligesom nogen genvinder glæden ved matematikken.

Tid

2 dage fra 9:00-15:00

Sted

På skolen

Deltagere

7. klasses elever En lærer pr. klasse

Udstyr

Unge Egedal sørger for det nødvendige antal skakspil

SOFTBALL – EN VARIATION AF BASEBALL Formål

At supplere og variere idrætsundervisningen med en sport, der er nem at lære, og som hurtigt skaber fællesskab på holdet. Eleverne vil derudover blive udfordret motorisk ved forskellige øvelser og ved at tilegne sig spillet.

Indhold

Vi gennemgår spillet og dets regler, og eleverne vil herefter gennemgå forskellige øvelser, hvor de lærer at kaste, gribe og ”batte” til bolden. Derefter spiller vi. Det er muligt at vælge en amerikansk instruktør, hvis elevernes engelsk også skal være i fokus. Undervisningen er ligeledes god til at ryste en klasse sammen, da få har forudsætninger for at være bedre end andre i en ny sportsgren. Vi tilpasser undervisningen til de unges evner, så alle får en god oplevelse.

Tid

2 undervisningsdage af 2 x 45 minutters undervisning eller 1 undervisningsdag af 4 x 45 minutters undervisning

Sted

En fodboldbane eller lignende i nærheden af skolen eller på rigtige softballbaner ved Stenløse idrætsanlæg.

Deltagere 7. klasses elever En lærer pr. klasse Læreren er meget velkommen til at deltage. Udstyr Egedal Softball Klub sørger for udstyr Tidspunkt

Fortrinsvis maj, juni, august eller september, hvor man kan spille ude.

Instruktør Erfaren instruktør fra Egedal Softball Klub

UNGEBIO -MED STOF TIL EFTERTANKE Formål

At vise kortfilm for unge lavet af jævnaldrende fra Egedal. Filmene viser de unges blik på aktuelle emner.

Indhold

Vi viser film fra sidste års filmprojekt, hvor 8 forskellige 8. klasser producerede 8 kortfilm med bistand fra professionelle filmfolk. Filmene har et højt niveau og har meget på hjerte. De handler denne gang om emner som deling af nøgenbilleder, voldtægt, hævn, kærlighed og venskab. Læs mere om filmprojektet på side xxx

1414

Tid 2 lektioner Sted Smørum Bibliotek, Stenløse Bibliotek eller Ølstykke Bibliotek Deltager 7. klasses elever En lærer pr. klasse Tidspunkt Afholdes kun i marts Underviser Borgertorv & Biblioteker


7. ÅRGANG

DIALOGMØDE FOR FORÆLDRE OG TEENAGERE Formål

At skabe dialog på tværs i klassen mellem elever og forældre om emner, såsom sociale medier, alkohol, pjæk, rygning, åbenhed, fælles ansvar og andet, der kan have betydning for klassens trivsel som helhed. Unge og forældre vil gå fra mødet med en større forståelse for hinanden og med redskaber, der kan styrke dialogen mellem forældre og teenagere derhjemme. Derudover er det muligt at lave en forældreaftale, der beskriver fælles regler eller guidelines, der gælder på tværs af familier.

Indhold

Inden mødet udvælger vi i samarbejde med kontaktforældrene en håndfuld dilemmaer, som har betydning for klassen. Mødet indledes med et kort oplæg, hvorefter de unge og forældrene arbejder videre med de forskellige dilemmaer i grupper på tværs af familier. Mødet er en naturlig forlængelse af Social Pejling på 6. årgang, og der er klar evidens for at forældreaftaler med opbakning fra en samlet forældregruppe kan forebygge mobning, pjæk, tidlig alkoholdebut, m.m. Lærerne skal ikke deltage, men er vigtige i planlægningen og formidlingen af invitation osv.

Tid

3 X 1,5 lektion

Sted

På skolen

Deltagere

Elever og lærere på 7. årgang

Underviser

SSP-konsulent – Ung Egedal

BEDRE TRIVSEL I KLASSEN MED SOCIAL KAPITAL Formål

At højne trivslen i klassen for at skabe et bedre læringsmiljø og forebygge mobning, pjæk m.m.

Indhold

Eleverne deltager i tre forskellige workshops, hvor vi skaber rammerne for at arbejde med tryghed og hjælperelationer i klassen. Derudover arbejder vi med de forestillinger den enkelte har om hvorvidt, de andre i klassen kan lide ham/hende. I øvelserne indgår blandt andet teambuilding og konfliktforståelse, som giver eleverne redskaber til selv at løse konflikter.

Tid

3 X 1,5 lektion

Sted

På skolen

Deltagere

Elever og lærere på 7. årgang

Underviser

SSP-konsulent – Ung Egedal

Hvad er Social Kapital?

Social Kapital er et udtryk for de relationer, der er på kryds og tværs mellem eleverne. Der indgår parametre som tryghed, hjælperelationer og hvorvidt man tror de andre i gruppen kan lide en. Disse elementer kan måles og man kan finde ud af om klassen har en ”god” ”mellem” eller ”dårlig” social kapital.

15


8. Ã…RGANG 1616


8. ÅRGANG

FILMPROJEKT Formål

Filmprojektet styrker elevernes kompetencer på en lang række områder, f.eks. elevernes evne til at arbejde i projekter, deres samarbejdsevne og deres vedholdenhed. De lærer om manuskriptskrivning, optagelse af film på professionelt kamera, lyd, lys, klipning og meget mere. Alle klasser kommer ud af filmprojektet med et bedre sammenhold. Underviserne er professionelle filmfolk.

Indhold

Hver klasse skal producere en kortfilm helt fra bunden fra ide til færdig film inklusiv filmplakat. Hele projektet sluttes af med et filmgallashow i Ølstykke Hallen i marts 2018, hvor vi i bedste Hollywoodstil udnævner vinderklasser i forskellige kategorier. Undervejs i projektet bliver klassen opdelt i arbejdsgrupper, der vil modtage specialkurser i filmoptagelse, lys og lyd, manuskript, skuespiller, instruktør m.m.

Opstartsmøde

Der er opstartsmøde for lærerne fra de deltagende klasser onsdag d. 21 juni fra 15-17:00 hos Ung Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum.

Tid

Elevernes undervisning foregår fra september til december Der vil også være 2 lærerkurser på hver 3 timer.

Sted

På skolen

Deltagere

Der er plads til otte 8. klasser i projektet, og vi forsøger at prioritere antallet af deltagende skoler. En skole kan godt tilmelde flere end én 8. klasse. Der skal deltage mindst én lærer pr. deltagende klasse.

Udstyr

Ung Egedal sørger for det nødvendige filmudstyr

Underviser Ung Egedal

Koordinator Tobias Schmidt

BOOK EN BIBLIOTEKAR Formål

At skærpe elevernes kunnen indenfor informationssøgning og kildekritik i forbindelse med større opgaver.

Indhold

Bibliotekaren introducerer først eleverne til relevante databaser og formidler tips og tricks til informationssøgning og kildekritik. Herefter bliver der mulighed for at få personlig hjælp til at finde bøger, artikler, hjemmesider m.m. til elevernes individuelle opgaver.

Forberedelse

Til undervisningen skal vi bruge en liste over de databaser, som eleverne har adgang til på skolen samt en oversigt over de emner, eleverne arbejder med. Eleverne skal medbringe det gule sundhedskort samt en forældreunderskrevet indmeldelsesblanket, som vi tilsender inden kurset.

Tid

2 lektioner

Sted

Smørum Bibliotek, Stenløse Bibliotek eller Ølstykke Bibliotek

Deltagere

8. klasses elever En lærer pr. klasse

Underviser

Borgertorv & Biblioteker

17


8. ÅRGANG

LÆS DIN DIGITALE POST FRA DET OFFENTLIGE Formål

De unge er gode til Snapchat og Facebook, men de er knap så gode til at åbne deres post fra det offentlige og i det hele taget at navigere i de lidt tungere offentlige digitale selvbetjeningssystemer. Formålet med dette fag er derfor, at introducere dem for dette.

Indhold

Undervisningen foregår på Egedal Rådhus, hvor vi introducerer eleverne til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, e-boks og NemId. Ligeledes fortæller vi om skattekort og hjælper hver elev med at oprette e-boks og installere app’en på smartphone/tablet. Vi slutter af med en digital quiz med præmier.

Forberedelse

Tid

1,5 time

Sted

Egedal Rådhus - skolen sørger for transport

Deltagere

8. klasses elever En lærer pr. klasse

Underviser

Borgertorv & Biblioteker

Det er meget vigtigt, at alle elever over 15 år husker deres NemId og kode. Har Eleverne ikke NemId, men er over 15 år, kan de medbringe gyldigt pas, så kan vi udstede NemId med det samme. Alle elever skal have smartphone/tablet med, da den skal bruges både til quiz og til e-boks.

WORKSHOP: TEAM SPIRIT Formål

At give eleverne indblik i projektarbejdet og selvtillid til selv at starte deres egne projekter – evt. med hjælp fra Projektværkstedet. Derudover vil workshoppen skabe sammenhold og rum for positivt samarbejde mellem eleverne.

Indhold

Gennem positiv feedback, energizers og forskellige øvelser vil eleverne belyse hinanden potentialer og forskelligheder. Eleverne vil opdage, at personlighedstræk, de selv og andre kan opleve som en udfordring, også rummer fordele. Eleverne skal primært arbejde som ét stort team, men vil have opgaver i mindre grupper, og de vil stifte bekendtskab med værktøjer som Business Model Canvas og positiv-feedback modeller. Workshoppen kan tilpasses, så den matcher et allerede planlagt forløb i klassen – kontakt blot Projektværkstedet 14 dage før workshoppen.

1818

Tid

4 lektioner – afholdes kun i efteråret 2017

Sted

På skolen

Deltagere

8. klasses elever Læreren skal ikke deltage

Underviser

Projektværkstedet – Ung Egedal


8. ÅRGANG

SKAK Formål

At øge elevernes matematiske evner samt deres evner til at holde fokus og koncentration.

Indhold

Eleverne vil få en kort introduktion til spillet. Herefter veksler undervisningen mellem teori og praksis. Eleverne lærer de små tricks til at åbne spillet strategisk, og vi træner forskellige slutspilsøvelser. Vi har god erfaring for, at undervisningen bidrager positivt til elevernes koncentrationsevne samt deres evne til kun at fordybe sig i én ting. Samtidig giver det en strategisk indsigt og værktøjer til at planlægge og forudse forskellige scenarier. Endelig bliver eleverne også fagligt bedre til matematik, ligesom nogen genvinder glæden ved matematikken.

Tid

2 dage fra 9:00-15:00

Sted

På skolen

Deltagere

7. klasses elever En lærer pr. klasse

Udstyr

Unge Egedal sørger for det nødvendige antal skakspil

KONFLIKTFORSTÅELSE Formål

At højne elevernes konfliktforståelse og give eleverne redskaber til at håndtere de uundgåelige konflikter, der opstår i klassen, mellem venner og i forhold til familien.

Indhold

Vi øver konfliktforståelse gennem forskellige øvelser. Via filmklip og de unges egne erfaringer afdækker vi, hvordan kropssprog og sprogbrug kan være både konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende. Vi arbejder med forskellen på destruktive og konstruktive konflikter – er konflikter altid en dårlig udvej? Dette tilbud kan med fordel kombineres med tilbuddet ’I festligt lag’.

Tid

1,5 lektion

Sted

På skolen

Deltagere 8. klasses elever En lærer eller pædagog pr. klasse Underviser

SSP-konsulent – Ung Egedal

I FESTLIGT LAG Formål

At give de unge redskaber til at navigere under socialt pres i ungegruppen og træffe deres egne valg i forhold til adfærd omkring f.eks. alkohol, cigaretter og hash.

Indhold

Unge agerer ofte på baggrund af forestillinger om, hvad de tror andre gør eller mener. Vi kalder det sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Med udgangspunkt i Ungeprofilundersøgelse, der beskriver ungeadfærd i Egedal Kommune, vil vi korrigere de unges forestillinger om hashrygning, cigaretrygning og andre emner. Vi foretager også anonyme miniafstemninger i selve klassen for at vise forskellen mellem fakta og forestillinger. Dette tilbud kan med fordel kombineres med tilbuddet ’Konfliktforståelse’.

Tid

1,5 lektion

Sted

På skolen

Deltagere

8. klasses elever En lærer eller pædagog pr. klasse

Underviser

SSP-konsulent – Ung Egedal

19


8. ÅRGANG

SOFTBALL

– EN VARIATION AF BASEBALL Formål

Tid

2 undervisningsdage af 2 x 45 minutters undervisning eller 1 undervisningsdag af 4 x 45 minutters undervisning

Sted

En fodboldbane eller lignende i nærheden af skolen eller på rigtige softballbaner ved Stenløse idrætsanlæg.

At supplere og variere idrætsundervisningen med en sport, der er nem at lære, og som hurtigt skaber fællesskab på holdet. Eleverne vil derudover blive udfordret motorisk ved forskellige øvelser og ved at tilegne sig spillet.

Deltagere

Indhold

Udstyr

Vi gennemgår spillet og dets regler, og eleverne vil herefter gennemgå forskellige øvelser, hvor de lærer at kaste, gribe og ”batte” til bolden. Derefter spiller vi. Det er muligt at vælge en amerikansk instruktør, hvis elevernes engelsk også skal være i fokus. Undervisningen er ligeledes god til at ryste en klasse sammen, da få har forudsætninger for at være bedre end andre i en ny sportsgren. Vi tilpasser undervisningen til de unges evner, så alle får en god oplevelse.

8. klasses elever En lærer pr. klasse. Læreren er velkommen til at deltage.

Egedal Softball Klub sørger for udstyr

Tidspunkt

Fortrinsvis maj, juni, august eller september, hvor man kan spille ude.

Instruktør

Erfaren instruktør fra Egedal Softball Klub

DIGITAL DANNELSE PÅ SOCIALE MEDIER – VERSION 2,0 Formål

At skabe et rum, hvor eleverne i fællesskab kan reflektere over deres egen adfærd på sociale medier – kort sagt at styrke elevernes digitale dannelse.

Indhold

I en åben proces med eleverne finder klassen ud af, hvad klassen mener er god og dårlig stil på nettet. Hvordan forholder eleverne sig f.eks. til deling af nøgenbilleder og andet materiale, og hvor går grænsen? Undervejs tager vi flere spørgsmål op, f.eks.: • Hvordan undgår man konflikter på sociale medier? • Hvilket sprog er ok/ikke ok? • Hvad siger loven? Undervisningen vil være en blanding af oplæg, cases, opgaver og dialog. Varigheden og indholdet i det endelig forløb tilrettelægges med den enkelte lærer.

2020

Tid

Planlægges i samarbejde med læreren

Sted

På skolen

Deltagere

8. klasses elever Det aftales i planlægningen af faget, om der skal være en lærer tilstede i undervisningen.

Underviser SSP-Ung Egedal


TEMAAFTEN FOR FORÆLDRE

SKAB TYDELIGE RAMMER OM DE UNGES ALKOHOLFORBRUG Forskningen viser, at tydelige rammer i forældregruppen omkring de unges forbrug af alkohol og andre rusmidler har afgørende effekt på de unges trivsel, indlæring og forbrug - helt ind i voksenlivet. På denne temaaften får forældregruppen indblik i forskningen og bliver guidet igennem en proces, der munder ud i en fælles forældreaftale for de unges brug af rusmidler. Denne temaaften er en naturlig opfølgning af SSP-konsulenternes ”Dialogmøde for forældre og teenagere” på 7. årgang.

PROGRAM

Oplæg ved rusmiddelkonsulent Marie Falck Hansen • Hvad siger forskningen? • Rusmiddelkultur blandt unge • Skab en god dialog med din teenager Dialog i forældregruppen • Hvilke rammer har denne ungegruppe behov for • Opstilling af forskellige scenarier for fælles rammer •Eventuelt færdiggøre en forældreaftale

DELTAGERE

Forældre til 8.-10. klasses elever

BESTIL DENNE TEMAAFTEN HOS

Rusmiddelkonsulent Marie Falck Hansen, mail: Marie.Falck.Hansen@egekom.dk, telefon: 72596511

21


9. Ã…RGANG 2222


9. ÅRGANG

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB Formål

At eleverne aktivt arbejder med demokrati og får kendskab og mulighed for at agere i et demokrati.

Indhold

Eleverne skal arbejde med samfundsrelevante lokale, nationale og/eller internationale spørgsmål og problemstillinger og efterfølgende fremlægge deres synspunkter i plenum, hvorefter der lægges op til saglig debat. I det omfang det er muligt, vil lokale politikere og andre relevante aktører blive en del af undervisningen, så elevernes synspunkter kan blive udfordret og afprøvet i en konkret kontekst. Ligeledes vil vi forsøge at arrangere ekskursioner til offentlige debatarrangementer eller Folketinget.

Tid

2 dage fra 9:00-15:00

Sted

Skolen og evt. ekskursion til et offentligt debatarrangement

Deltagere

9. klasses elever En lærer pr. klasse

Underviser Ung Egedal

SKARP PÅ PROJEKTOPGAVEN MED INFORMATIONSSØGNINGSSPILLET Formål

At kvalificere elevernes opgaveskrivning fra idé og gennem opgavens øvrige faser.

Indhold

Vi spiller brætspillet ’Informationssøgningsspillet’. Gennem spillet lærer eleverne om informationssøgning, kildekritik og opgaveskrivningens forskellige faser. Spillet forbereder eleverne på at skulle skrive en større skriftlig opgave.

Tid 1-1,5 lektion Sted Smørum Bibliotek, Stenløse Bibliotek eller Ølstykke Bibliotek Deltagere

9. klasses elever En lærer pr. klasse

Underviser Borgertorv & Biblioteker

23


9. ÅRGANG

LÆS DIN DIGITALE POST FRA DET OFFENTLIGE Formål

De unge er gode til Snapchat og Facebook, men de er knap så gode til at åbne deres post fra det offentlige og i det hele taget at navigere i de lidt tungere offentlige digitale selvbetjeningssystemer. Formålet med dette fag er derfor at introducere dem for dette.

Indhold

Undervisningen foregår på Egedal Rådhus, hvor vi introducerer eleverne til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, e-boks og NemId. Ligeledes fortæller vi om skattekort og hjælper hver elev med at oprette e-boks og installere app’en på smartphone/tablet. Vi slutter af med en digital quiz med præmier.

Tid

1,5 time

Sted

Egedal Rådhus - skolen sørger for transport

Deltagere

9. klasses elever En lærer pr. klasse

Underviser

Borgertorv & Biblioteker

Forberedelse

Det er meget vigtigt, at alle elever over 15 år husker deres NemId og kode. Har Eleverne ikke NemId, men er over 15 år, kan de medbringe gyldigt pas, så kan vi udstede NemId med det samme. Alle elever skal have smartphone/tablet med, da den skal bruges både til quiz og til e-boks.

PRIVATØKONOMI Formål

Tid

1 dag fra 9:00-15:00

Sted

På skolen

Eleverne får indsigt i budgetlægning og begreber indenfor privatøkonomi, som er nyttigt, når man skal ud og ’stå på egne ben’.

Underviser Ung Egedal

Indhold

Deltagere

Vi gennemgår alle afskygninger af privatøkonomi, såsom budgetlægning, banklån, forbrugslån, kreditforeningslån og forsikringsspørgsmål. Undervisningen veksler mellem oplæg og gruppearbejde.

FØRSTEHJÆLP Formål

At gøre eleverne i stand til at udføre livreddende førstehjælp.

Indhold

Eleverne lærer grundlæggende førstehjælp såsom genoplivning, hjertemassage, hjælp ved forgiftning, forskellige forbindingsmetoder samt skader ved indtagelse af alkohol og narkotika. Der udstedes et førstehjælpsbevis efter kurset.

2424

9. klasses elever En lærer pr. klasse.

Tid

1 dag fra 8:00-15:30

Sted

På skolen

Deltagere

9. klasses elever En lærer pr. klasse

Underviser Ung Egedal


9. ÅRGANG

WORKSHOP: TEAM SPIRIT Formål

At give eleverne indblik i projektarbejdet og selvtillid til selv at starte deres egne projekter – evt. med hjælp fra Projektværkstedet. Derudover vil workshoppen skabe sammenhold og rum for positivt samarbejde mellem eleverne.

Indhold

Gennem positiv feedback, energizers og forskellige øvelser vil eleverne belyse hinanden potentialer og forskelligheder. Eleverne vil opdage, at personlighedstræk, de selv og andre kan opleve som en udfordring, også rummer fordele. Eleverne skal primært arbejde som ét stort team, men vil have opgaver i mindre grupper, og de vil stifte bekendtskab med værktøjer som Business Model Canvas og positiv-feedback modeller. Workshoppen kan tilpasses, så den matcher et allerede planlagt forløb i klassen – kontakt blot Projektværkstedet 14 dage før workshoppen.

Tid

4 lektioner – afholdes kun i efteråret 2017

Sted

På skolen

Deltagere

9. klasses elever Læreren skal ikke deltage

Underviser

Projektværkstedet – Ung Egedal

DIGITAL DANNELSE PÅ SOCIALE MEDIER – VERSION 2,0 Formål

At skabe et rum, hvor eleverne i fællesskab kan reflektere over deres egen adfærd på sociale medier – kort sagt at styrke elevernes digitale dannelse.

Indhold

I en åben proces med eleverne finder klassen ud af, hvad klassen mener er god og dårlig stil på nettet. Hvordan forholder eleverne sig f.eks. til deling af nøgenbilleder og andet materiale, og hvor går grænsen? Undervejs tager vi flere spørgsmål op, f.eks.: • Hvordan undgår man konflikter på sociale medier? • Hvilket sprog er ok/ikke ok? • Hvad siger loven? Undervisningen vil være en blanding af oplæg, cases, opgaver og dialog. Varigheden og indholdet i det endelig forløb tilrettelægges med den enkelte lærer.

Tid

Planlægges i samarbejde med læreren

Sted

På skolen

Deltagere

9. klasses elever Det aftales i planlægningen af faget, om der skal være en lærer tilstede i undervisningen.

Underviser SSP-Ung Egedal

25


Ung Egedal

2626

ungegedal

ungegedal

@ungegedal


TILMELDINGSSKEMA Distrikt:

1

Scan skemaet og send det til erik.rasmussen@egekom.dk. eller tilmeld din klasse på ungegedal.dk/aabenskole

Skole:

Jeg tilmelder følgende klasse: Til følgende fag: I hvilke uger foretrækker du, at faget ligger:

2

Jeg tilmelder følgende klasse: Til følgende fag: I hvilke uger foretrækker du, at faget ligger:

3

Jeg tilmelder følgende klasse: Til følgende fag: I hvilke uger foretrækker du, at faget ligger:

4

Jeg tilmelder følgende klasse: Til følgende fag: I hvilke uger foretrækker du, at faget ligger:

Navn på kontaktperson: mail: (Det er meget vigtigt, at det er en mail, du tjekker ofte. Det må gerne være en privat mail.)

Telefon: Husk, at skriv et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig, når vi skal planlægge undervisningen og når underviseren skal finde lokalet på undervisningsdagen, m.m.

27


ÅBEN SKOLE STYRKER FAGLIGHED OG TRIVSEL

UNG EGEDAL Hindbærvangen 224 2765 Smørum 7259 9200 ungegedal@egekom.dk

www.ungegedal.dk 28

Profile for Ung Egedal

Åben skole katalog 2017 - Ung Egedal  

Formålet med den Åbne Skole er at inddrage det omgivende samfund i skoledagen, så det understøtter faglighed og trivsel – kort sagt, give el...

Åben skole katalog 2017 - Ung Egedal  

Formålet med den Åbne Skole er at inddrage det omgivende samfund i skoledagen, så det understøtter faglighed og trivsel – kort sagt, give el...

Profile for ungegedal
Advertisement