STU Ung Egedal

Page 1

FÆLLE S SK AB GOD TRI VSEL

GOD T UNGEMIL JØ MADORDNING K L ARE MÅL

PRAK T IKOPHOLD VALGFAG

& MEGE T MERE

STU 1


INDHOLD Læring & Trivsel �������������������������������������������������������4 Fokus på de personlige, sociale og faglige kompetencer ������������������������������������������������������������6 Transport og transporttræning �������������������������10 Flyttekassen – på vej ud i livet ���������������������������12 Praktik hos gode samarbejdspartnere ����������15 Tæt skole-hjem-samarbejde ������������������������������16 Et mindre tilbud med gode faciliteter ������������� 17 Overblik til dig som ung �������������������������������������� 20

2


FORORD STU hos Ung Egedal er en treårig uddannelse. Vi har solid erfaring i at se den enkelte unge og lave individuelle løsninger, som passer præcis til dig. På STU tilbyder vi dig et forløb, der netop er skræddersyet til dine personlige, sociale og faglige kompetencer og dine interesser og drømme for fremtiden. Vi glæder os til at byde dig velkommen, Ung Egedal

3


LÆRING & TRIVSEL VI LÆRER PÅ FORSKELLIGE MÅDER. Vi ved, at vi alle lærer på forskellige måder. Nogen lærer bedst ved at have tingene i hænderne, andre ved selv at sidde og tumle lidt med det, og nogen helt tredje har det bedst med, at der er en underviser ved deres side, som de løbende kan spørge til råds. Hos os er der plads til dig uanset, hvordan du bedst lærer. Og selvfølgelig også, hvis du stadigvæk er lidt usikker på, hvilke læringsmetoder, der er bedst for dig – så hjælper vi dig nemlig med at finde ud af det.

4


GOD TRIVSEL, HØJ MEDBESTEMMELSE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE Vi tror på, at trivsel, medbestemmelse og engagerede undervisere er tre af de vigtigste faktorer for at sikre dig et godt og udviklende forløb hos os. Det er afgørende for os, at du trives i løbet af dit forløb. For at sikre det, vil du få en fast kontaktunderviser, som løbende – både i hverdagen og på faste møder – vil have en dialog med dig om, hvordan det går personligt, socialt og fagligt. På den måde kan vi i

fællesskab løbende kan tilpasse dit forløb til dig. Vi har også fokus på at give dig medbestemmelse og medansvar. Vi er der altid til at støtte dig, lære dig nyt og hjælpe dig med at afprøve dine interesser, men forløbet hos os er dit, og du skal være med til at tage ansvar for det. Det vil du blandt andet gøre, når du skal vælge valgfag. Vi har ansat en række engagerede undervisere, som alle brænder for deres fag og for at videreformidle

deres viden til dig. Dette gælder både vores faste undervisere, samt de gæsteundervisere, som vi løbende vil inddrage til vores valgfag. UDDANNELSESPLAN OG OPNÅELIGE MÅL Sammen med dig, din uddannelsesvejleder fra UU og eventuelt din familie og øvrige netværk vil vi udarbejde en uddannelsesplan for dit forløb hos os. Uddannelsesplanen vil have nogle klare mål, som vi vil hjælpe dig med at arbejde hen imod. n

5


FOKUS PÅ DE PERSONLIGE, SOCIALE OG FAGLIGE KOMPETENCER Et STU-forløb hos os vil altid være skræddersyet til dig – til dine k valif ikationer, interesser og behov. Vi har fokus på dine personlige, sociale og faglige kompetencer, samt at give dig en hverdag med under visning, prak tiske ak tiviteter og træning. PERSONLIGE KOMPETENCER For at udvikle dine personlige kompetencer, er det vigtigt, at du udvikler en tro på dig selv og en grundlæggende følelse af selvværd.

6

Derefter vil vi hjælpe dig til at kunne organisere og strukturere din hverdag og lære dig, hvordan du takler de udfordringer, som du møder på din vej. Det gør vi ved at hjælpe dig med at sætte ord

på dine tanker og følelser, så du opnår en forståelse for, hvorfor du handler, som du gør. Gennem hele dit forløb hos os vil vi hjælpe dig med at blive mere afklaret om, hvad du gerne vil. Vi vil hjælpe dig til at blive bevidst om dine stærke og mindre stærke sider, at blive klogere på dine interesseområder og med at sætte mål for dit videre voksenliv.


SOCIALE KOMPETENCER Sociale kompetencer om evnen til at kunne indgå i gode og konstruktive fællesskaber. Vi vil derfor hjælpe dig med at blive mere bevidst om, hvilke signaler du udsender – og hvordan du læser andres signaler. Signaler kan både være ord, tale og kropssprog, samt den særlige kommunikation, der er på sociale medier med skrift og emojis. Desuden vil vi sætte fokus, hvordan og hvor man kan blive en del af et socialt fællesskab, de forskellige spilleregler, der er i forskellige sociale fællesskaber og forskellen er på gode og mindre gode fællesskaber. For os er online-fællesskaber om eksempelvis e-sport også gode og værdiskabende fællesskaber. Men vi vil meget gerne hjælpe dig med at gøre den slags fællesskaber

mere fysiske. Dette kunne eksempelvis være ved at hjælpe dig ind i en e-sportforening, hvor du kan møde og spille sammen med andre unge. FAGLIGE KOMPETENCER Udover at arbejde med dine personlige og sociale kompetencer har vi også fokus på dine faglige kompetencer. Hos os består den faglige udvikling af tre dele: Vi har en række obligatoriske fag som alle skal have. Disse fag er dansk, matematisk, engelsk og praktisk samfundslære – også kaldet Flytteklassen. Det er fag, som er gode at kende, uanset hvad du gerne vil, når du er færdig med at gå på STU. I hvert skoleår vil vi have en række jobtræningsprojekter, som det er obligatoriske for alle at deltage i. Jobtræningsprojekterne er fælles

projekter, som både er med til at styrke sammenholdet mellem jer unge og lære jer om at samarbejde og tage ansvar. Eleverne er selv med til at bestemme temaerne for jobtræningen. Det kunne eksempelvis være en restaurantuge med et besøg på Hotel- og Restaurantskolen, besøg af en fagperson fra kokke og restaurantverden samt en restaurantaften, hvor I laver mad til jeres familier. Endelig tilbyder vi en lang række forskellige valgfag. Disse fag vil have en varighed af seks-otte uger. Du vil have mulighed for, at vælge seks fag pr. skoleår. Langt hovedparten af disse fag foregår i vores lokale i Smørum. På næste side ses eksempler på de valgfag, som vi kan tilbyde. Vi er dog altid nysgerrige efter at høre, om du har forslag til andre fag n

7


VALGFAG EKSEMPLER PÅ VALGFAG Arabisk Barista Dansk – ekstra DIY – Do It Youself DJ-skole E-sport

8

Elektronik Engelsk – ekstra Eventplanlægning Foto Fransk Førstehjælp og selvforsvar Grafisk design og illustration Hudpleje og makeup Idræt Japansk Kreativ skrivning Kunst og graffiti

Matematik – ekstra Masterchef Motocross Mountainbike Slow juice Skak Spansk Spiludvikling og coding Syning og mode Tegning Yoga


9


TRANSPORT & TRANSPORTTRÆNING

N

oget af det første, du kommer til at lære, når du starter hos os, er transporttræning, så du kan færdes på egen hånd. I første omgang vil vi fokusere på, at du kan komme trygt og godt fra dit hjem til undervisningen hos os.

Vores transporttræning består af flere dele, som vi tager i dit tempo. Når du er fortrolig og tryg ved den første del, går vi videre til den næste.

10


1. TRANSPORT I MINIBUS En af vores undervisere henter og bringer dig og de andre unge i vores egen minibus.

3. AFPRØV TUREN Vi afprøver hele turen sammen med dig.

2. LÆR DIN REJSE AF KENDE Du lærer at læse køreplanerne, så du ved, hvilket tog eller hvilken bus, du skal med.w

4. DET UVENTEDE Du lærer, hvordan du takler uventede situationer. Eksempelvis forsinkelser eller aflysninger.

GODE RUTINER Når der er skabt gode rutiner for din faste transport til og fra os, vil vi langsomt begynde at brede transporttræning ud. Dette vil eksempelvis ske i forbindelse med udflugter, vi tager

5. REJS PÅ EGEN HÅND Du tager dele af din tur selv. Det kunne eksempelvis være, at du selv tager fra dit hjem og ned til den nærmeste station, og vi så følges resten af vejen. Vi lader dig tage mere og mere af rejsen selv, og til sidst kan du måske tage hele rejsen selv.

på sammen. Udover transporttræning i offentlig transport vil du også få mulighed for at træne på cykle og genopfriske færdsreglerne, så du kan bruge din cykel som transportmiddel.

11


FLYTTEKASSEN – PÅ VEJ UD I LIVET

P

å STU kan du forberede dig på, at flytte hjemmefra. Der er meget nyt at lære - både praktiske opgaver som rengøring, indkøb, økonomi og også i forhold til at skabe sig en struktureret hverdag. Vi vil klæde dig bedst muligt på til begge dele. Det vil vi gøre med en kombination af undervisning og praktiske aktiviteter.

12


MADLAVNING Som en fast aktivitet på dit skema vil der være madlavning inkl. budgetlægning og indkøb. I mindre hold vil du sammen med de andre unge og en underviser være ansvarlig for indkøb til morgenmad og frokost samt tilberedningen af varm frokost et par gange om ugen. Som en del af madlavningen, vil du også lære om køkkenhygiejne.

PERSONLIG HYGIEJNE Personlig hygiejne er en vigtig del af ens fremtoning, så det skal vi også øve os i.

RENGØRING OG TØJVASK At bo for sig selv kræver, at man selv gør rent og vasker sit tøj. Derfor vil vi give dig gode tips til hvor tit, hvordan og med hvilke rengøringsmidler, du kan holder dit hjem rent. Du lærer også, hvilket tøj, der kan vaskes sammen og på hvilke vaskeprogrammer.

OFFENTLIGE SELVBETJENINGSSYSTEMER I et samarbejde med Egedal Bibliotekerne vil du lærer at bruge dit Nem-ID, e-boks og andre offentlig selvbetjeningssystemer, som vil være relevante for dig.

ØKONOMI Udover at kunne lægge og holde et madbudget, vil du også lære at lægge et helt husholdningsbudget med husleje, faste udgifter, forsikringer osv. Du vil også du lære om faldgrupperne ved kviklån.

EN STRUKTURERET HVERDAG Når man flytter hjemmefra, skal man selv strukturere sin hverdag og skabe gode rammer for sig selv og de gæster, der kommer i ens hjem. Vi vil snakke om, hvad der kunne være gode spise- og sengetider, hvordan man gerne vil have andre opfører sig hjemme hos en, og hvordan man få et godt naboskab. n

13


UDFLUGTER Som en del af undervisningen tager vi på udflugter. Udflugterne kan både være til et museum, forestillinger, virksomheds- eller studiebesøg eller ud for at lave fysiske aktiviteter sammen som eksempelvis kanoture, klatrevæg

14

eller lignende. Udflugterne er både med til at skabe et godt socialt sammenhold og fællesskab mellem jer unge, en del af transporttræningen og en mulighed for at få

inspiration til, hvad I vil efter forløbet hos os. I er selvfølgelig med til at bestemme, hvor udflugterne skal gå hen. n


PRAKTIK HOS GODE SAMARBEJDSPARTNERE Vi ved, at det at skulle i praktik er en stor mundfuld for mange. Der er mange nye og ubekendte ting og mennesker at forholde sig til. Derfor har vi opbygget en praktiktrappe, som vil hjælpe dig godt på vej. Hvor på praktiktrappen du slutter, er helt op til dig selv. n

Trin 2: Intern Praktik hos Ung Egedal Trin 3: Ekstern praktik (erhvers- eller studiepraktik)

PRAKTIKTRAPPEN Trin 1: Jobtræningsprojekter og hjælp ved interne arrangementer i Ung Egedal

15


TÆT SKOLE-HJEMSAMARBEJDE

F

or os er det afgørende, at der er et godt samarbejde mellem dig, os og dit netværk – hvad enten det er dine forældre, bedsteforældre, onkler og tanter eller en god ven af familien, som du har en tæt og betydningsfuld relation til dig. Vi tror, at du bliver mere selvstændig og klar til at kunne flere ting på egen hånd, hvis du lærer at klare dig mere selvstændigt. Dine forældre vil selvfølgelig altid have

16

stor betydning i dit liv, men det kan være sundt for jer alle, at I får en ny relation, hvor de kan se dig som det voksne menneske, du er ved at blive. For os betyder et tæt skole-hjem-samarbejde tre ting:

1

Vi er til rådighed i dagligdagen, så du og dit netværk er altid velkomne til at hive fat i os, kigge forbi eller give os et kald, hvis der er noget, I har brug for at få vendt.

2

Der vil være fas te netværksmøder mellem dig, din kontaktunderviser, din sagsbehandler og eventuelt dit netværk. Fokus på møderne vil være din generelle trivsel, og

hvordan du har det i hverdagen.

3

Der vil være to faste møder mellem dig, din kontaktunderviser og din UU-vejleder, hvor også dit netværk kan deltage. På møderne er der fokus på, hvordan du har det, hvor du gerne vil hen og hvordan vi som undervisere kan støtte op dine drømme. Møderne afsluttes med, at vi opdaterer din uddannelsesplan. På dit tredje år på hos vil en jobkonsulent også deltage i møderne for at hjælpe med at lægge en plan for, hvad du skal, når du er færdig på STU. n


ET MINDRE TILBUD MED GODE FACILITETER

H

os os tilbyder vi et mindre STU-tilbud med op til 24 pladser. Det betyder at vi alle lærer hinanden rigtigt godt at kende. Det betyder også, at du hurtigt bliver en del af fællesskabet hos os, at du hver dag møder kendte ansigter, og at der hurtigt bliver skabt en fast struktur. Selvom vores tilbud ikke er så stort, er faciliteterne i top. I vores lokaler på Hindbærvangen i Smørum vil du få din egen faste arbejdsplads, som du kan indrette som du selv ønsker.

Derudover har vi f lere undervisningslokaler, som alle er indrettet til forskellige

formål. Det giver os mulighed for at opdele eleverne i mindre grupper af hængig af, hvordan det passer til den enkelte undervisningssituation. Desuden råder vi over et stort værksted med muligheder for at arbejde med træ, metal og motorkøretøjer. Vi har også et veludstyret køkken og en lille biograf, som vi bruger til at vise undervisningsfilm. Endelig har vi et stort pauseområde med sofahjørne, gamer-computere, bordtennis- og bordfodbold-bord. Udenfor har vi en multibane, en bålplads samt nogle borde og bække. Alle indendørs og udendørs faciliteter kan du frit benytte i pauserne og efter undervisningen, hvis du har lyst til, at blive hængende sammen med dine venner.  n

17


HVERDAGEN HOS OS MORGENMADS- OG FROKOSTORDNING Hver dag kan du vælge at møde lidt før undervisningen starter og lave morgenmad i køkkenet. Derudover vil vi, som en del af undervisningen, lave frokost sammen. BESØG Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om STU Ung Egedal og se vores lokaler, er du selvfølgelig altid velkommen til at komme på besøg. Kontakt vores afdelingsleder Jens Frandsen for en nærmere aftale. n

18


UGESKEMA Her kan du se et eksempel på et ugeskema MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8:45–9:15

Morgenmad og gennemgang af dagen

Morgenmad og gennemgang af dagen

Morgenmad og gennemgang af dagen

Morgenmad og gennemgang af dagen

Morgenmad og gennemgang af dagen

9:15–10:15

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske fag

10:15–10:30

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

10:30–11:30

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske fag

11:30–11:45

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

12:30–14:00

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Obligatoriske fag

19


OVERBLIK TIL DIG SOM UNG • •

• Skræddersyet forløb, der passer til dine personlige, sociale og faglige kompetencer og dine interesser og drømme for fremtiden

20

En god trivsel, medbestemmelse og engagerede undervisere En fast kontaktunderviser, der vil følge dig alle tre år En uddannelsesplan med klare mål for dit forløb hos os En lang række valgfag – blandt andet e-sport, idræt, motocross, mountainbike,

• • • •

spiludvikling og coding. Se alle valgfag på side .

Transport og transporttræning

Flytteklassen – undervisning, der gør dig klar til at kunne flytte hjemmefra

Madordning med morgenmad og frokost

Et tæt skole-hjem-samarbejde – både i hverdagen og på faste møder Et mindre tilbud med gode faciliteter Et stærkt fællesskab med et godt ungemiljø Muligheden for et besøg, hvor du kan se stedet og møde vores afdelingsleder

Praktikophold

ADRESSE: STU – Ung Egedal Hindbærvangen 224 2765 Smørum www.Ungegedal.dk

KONTAKTINFO // Afdelingsleder Jens Frandsen Jens.Frandsen@ egekom.dk Tlf: 7259 9205


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.