Page 14

Unge kan have brug for et selvværdsboost Coaching af unge, som ikke er uddannelsesparate, kan give dem et løft Af ungecoach Charlotte Mouyal

I første del af året blev jeg hyret af UU Frederiksberg & Frederiksberg Ungdomsskole til at hjælpe ikkeuddannelsesparate 8. klasses elever, som var udfordret socialt, fagligt og personligt. Formålet var at styrke de unges selvværd og selvtillid, genfinde deres drive og motivation og give dem masser af håb for fremtiden. Samtidigt var det min opgave som ungecoach bl.a. at inspirere de unge til at tro på sig selv og møde dem i øjenhøjde.

6 ugers selvværdsboost

med til at skabe en bevidsthed, så de får øje på deres muligheder i stedet for begrænsninger. Hele formålet med forløbet er at få de unge til at tro på sig selv som den person, de er.

Magisk På hvert hold er der max plads til 12 elever, for at de unge kan fordybe sig i de forskellige emner og finde ind til kernen af, hvad der bremser dem, og hvad der gør, at de ikke har det mod de gerne vil have. På hvert af de fem hold, jeg underviste på, blev der skabt en stor tillid fra starten af, da de hurtigt fandt ud af, at jeg var der for at støtte dem. Jeg var der for at hjælpe dem til at få mere selvværd og selvtillid, og når man møder unge i øjenhøjde, sker der noget helt magisk.

Når man møder unge i øjenhøjde, som den de er, sker der noget helt magisk

Forløbet, som eleverne skulle igennem, var et 6 ugers selvværdsboostforløb, som jeg har udviklet, og som hedder ”Fra tanke til virkelighed”. Titlen kommer af, at vi ofte har en masse tanker om, hvad vi gerne vil, og hvad vi ønsker, men for mange bliver det ved tankerne. I realiteten skal der ikke meget til for, at en tanke bliver til virkelighed – det kræver blot en handling. Forløbet indeholder teorier og metoder, som bl.a. giver eleverne ny indsigt, løfter deres selvværd og måden at se sig selv på, inspirerer dem til nye vaner og samtidig giver dem stof til eftertanke i deres måde at tænke om sig selv på. Forløbet er

14 | Ungdomsskolen #9 November 2016

Hvad coaching kan gøre Mange spørger hvad coaching er, og hvad det kan gøre. Det enkle svar er, at coaching kan transformere mennesker. Coaching kan bl.a. motivere og inspirere, og man møder den enkelte i øjenhøjde. Coaching kan også løfte en gruppe til et helt nyt niveau, da det skaber bevidsthed, og de unge begynder at

tage ansvar for deres liv. En ungecoach motiverer, inspirerer og møder den enkelte i øjenhøjde, og det er en stor kompetence i sig selv at kunne mestre dét. For at skabe forandringer i grupper, skal der skabes en tillid og et nærvær, så alle føler sig trygge og fortrolige. Det er min opgave som ungecoach at være en inspiration og motivere de unge til, at de også kan opnå dét de vil, og stå ved den person de er, til trods for den modstand de har været eller er igennem.

De seks moduler Selvværdsboost-forløbet for 11-20-årige er tilrettelagt for alle slags elever og efter de fire læringsstile – et princip, der tager udgangspunkt i, at den enkelte elev lærer bedst ved at se, høre, røre eller gøre. Derfor er der taget hensyn til de forskellige behov, de unge har, i indholdet af undervisningen. Modulerne spænder vidt: Modul 1 - de unge lærer om loven om tiltrækning, altså hvordan de tænker, og hvordan det kan påvirke deres hverdag, om kropssprog og hvordan man kan ændre kropsholdning ved mindre justeringer og øvelser. Modul 2 & 3 – de unge lærer forskellen på selvværd og selvtillid, og hvordan de kan bruges i deres hverdag, og de får dybdegående kendskab til bl.a. den kognitive model, hvor de lærer om sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

Ungdomsskolen - Blad nr. 9 2016  
Ungdomsskolen - Blad nr. 9 2016  
Advertisement