Page 1

#2

december 2019

Flaskeposten fra ungdomsøen

mød.. Kontoret

..eventyr Død Ø på Ungdomsøen

Ung for Ung • Forstyrrelse • Doing>Learning Ø-Land • Ægte Åbent


indhold side side side side side

3 4 7 9 16

velkommen ø-info what’s new... mød kontoret ø-gram

Død Ø side side side side side side

17 på eventyr - Død Ø 19 forstyrrelse 20 Q&A 22 kalender 24 følg med! 25 bagsiden

side 17 Redaktionenen for #2 december 2019 Sigrid, skribent Nanna, skribent Agnete, skribent Lise, skribent Lars, grafiker Joen, tegner Mariann, korrektur Annie, redaktør Nyhedsmagasinet er skrevet af en gruppe unge frivillige. Artiklerne dækker således ikke nødvendigvis over hele redaktionens eller Ungdomsøens synspunkter

Flaskeposten

side 2


velkommen Kære læser Tak, fordi du læser med igen eller læser med for første gang. Vi byder dig velkommen til vores anden udgave af Flaskeposten! Ungdomsøen er et meget nyt projekt, og derfor er der stadig meget, som vi skal have styr på og finde ud af. Én af de ting er kommunikationen ud til hele Danmarks ungdom, og det er det, vi forsøger at gøre med dette nyhedsbrev. Vi forsøger at fortælle om alle de vilde ting, som sker ude på Ungdomsøen og de ting, som vi oplever inde på fastlandet. Men Flaskeposten er ikke kun vores - den er også din. Det er også din platform, hvor du kan stille spørgsmål til os om øen, frivillighed eller noget helt tredje. Vi er ungdommens og Ungdomsøens talerør. For at være #ÆgteÅbent - også i redaktionen - vil vi gerne dele formålet for Flaskeposten med dig. Det er det formål, som redaktionen og kontoret arbejder efter, når vi producerer og udgiver magasinerne. Igen tak fordi du vil være med og følge med! Og nyd nu læsningen. Knus og kram Redaktionen for ‘Flaskeposten fra Ungdomsøen’

Formålet for Flaskeposten: Formålet med øens nyhedsmagasin er at have et medie til at være #ÆgteÅbent ved f.eks. at udbrede informationer om kommende arrangementer, fortælle hvem folkene bag øen er, samt udbrede praktiske oplysninger om øen på en spændende måde. Det skal fastholde interesserede i øen, fordi de stadig kan følge med i øen, hvor end de bor i landet - #Øland. Nyhedsbrevets målgruppe er øens målgruppe; hele ungdommen. Nyhedsmagasinet kommer fra øen, men kan skabe #Forstyrrelse inden for alle emner.

Ung for ung Doing > learning Flaskeposten #2 • December 2019

side 3


ø-info Besøg på Ungdomsøen Vil du besøge Ungdomsøen, er du velkommen til at komme i åbningstiderne, som er 09:00-22:00 alle dage. Hvis du ønsker at overnatte eller anden forplejning skal det bestilles gennem vores mail: booking@ungdomsoen.dk Du kan vælge at sejle ud til øen med Spar Shipping fra Nyhavn nr. 71 eller sejle derud med egen båd. Havnen har dog lukket for privat indsejling om mandagen. Herunder finder du priser for sejlads og havneafgift.

Spar Shipping

Havneafgift i privat båd

Rutefart billet kl. 09:00-17:45: Voksen kr. 150,Ung (15-25 år) kr. 60,Barn (4-14 år) kr. 75,Små børn (0-3 år.) Gratis

Priserne er pr. person for at lægge til. Man betaler for at lægge til, og derefter for at overnatte, hvis dette ønskes.

Rutefart billet fra kl. 18:00 Voksen kr. 200,Ung (15-25 år) kr. 100,Barn (4-14 år) kr. 100,Små børn (0-3 år.) Gratis

Båd over 5m - Alm’ kr. 100,(Ikke ung + motorbåd eller båd over 5 meter (uden overnatning))

Spar Shipping bookes på deres hjemmeside www. SparShipping.dk, men indgår ofte i tilmeldingen af events afholdt af Ungdomsøen.

Ung (uden overnatning) kr. 0,-

Jolle/Kajak mm. U. 5m - Alm’ kr. 60,(Ikke ung + sejlbåd, kajak eller båd under 5 meter (uden overnatning)) Priserne er pr. 25/10-2019

Priserne er pr. 25/10-2019

Priser for overnatning (pr. person) I båd (ung 15-25 år): kr. 60,I båd (alm.): kr. 80,Shelter (ung 15-25 år): kr. 70,Shelter (alm.): kr. 140,Teltplads (ung 15-25 år): kr. 50,Teltplads (alm.): kr. 100,Det er (indtil videre) ikke muligt at booke en sovesal eller et værelse ved ankomst. Dette sker i stedet gennem booking@ungdomsoen.dk inden ankomst. Priserne er pr. 25/10-2019

Ungdomsøens faciliteter Der er ca. 120 sovepladser indendørs, hvoraf størstedelen er fordelt på sovesale med plads op til 10 personer. Udendørs har vi 6 shelters med plads til 8-10 personer i hver, samt lejrpladsen med plads til 650 personer.

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 4


ø-info Ungdomsøens vision: Ungdomsøen skal være en unik platform for de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser. Den skal styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund.

Visionen manifesteres i nedenstående 5 dogmer. Dogmerne er øens værdisæt eller grundlov. De sætter retningen for det meste arbejde på øen. De består af en overskrift og en lille forklarende tekst

DOING > LEARNING

Dogmet er en modvægt til tidens fokus på læring som det primære. Handling er værdifuldt i sig selv, og erfaring skaber læring, men ikke en foruddefineret læring. På Ungdomsøen skal vi derfor først og fremmest handle, turde fejle og lære af vores erfaringer.

UNG FOR UNG

Reel indflydelse. En ø FOR, AF og MED unge. Unik organisatorisk tillid til unges evner.

FORSTYRRELSE

Øen skal udfordre, forstyrre eksisterende tankemønstre og give nye perspektiver. Vi skal udfordre vaner og traditioner og gøre noget andet, end det vi plejer.

RÆKKE UD – ÆGTE ÅBENT

Mange døre ind, så alle har lyst til at være med. Øen skal samle individer - der ikke naturligt finder sammen – i nye forpligtende fællesskaber.

Ø - LAND

Ungdomsøen er ikke bare noget, vi leger. Ungdomsøen er et fysisk sted – men skal på sigt blive en metode, et symbol og en ide, der både er relevant på øen, og når man er hjemme. Uanset hvor i landet, man bor. Den vil forandre og skabe sammenhængskraft ud over sine fysiske rammer.

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 5


ø-info Ordforklaring: GEÅ:

Forkortelsen står for ‘Giv et år’. Det er 4 unge, som bor og arbejder på Ungdomsøen og får det hele til at løbe rundt derude.

Ambassadør:

De frivillige, som repræsenterer øen på land. De tager til arrangementer og oplæg, hvor de fortæller om øen.

Ø’xplorer:

De frivillige, som har renoveret øen og nu holder den ved lige.

Værter:

De frivillige, som tager imod gæsterne til arrangementer på øen. De ved, hvor alle materialerne kan findes, hvad reglerne er og sørger for at at alting kører som smurt.

Ø-råd:

Hvis øen var et kollektiv, ville ø-rådet være det ugentlige møde, hvor udfordringer kan få løsninger, og små beslutninger kan blive taget.

Øktionærforum:

Hver halve år holder øen et øktionærmøde for alle, der har aktier i øen; altså både de unge og kernepartnerne. Her tages de lidt større beslutninger, og retningen sættes. Har du et ord, som du synes skal forklares, så er du meget velkommen til at skrive til flaskeposten@ungdomsoen.dk. Kald din mail ‘ordforklaring’.

Baggrund for øen: I 2015 blev Ungdomsøen doneret af AP. Møller Fonden og Nordeafonden for 22 mio. kroner (11 mio. fra hver), og ungdommen havde nu fået deres helt egen ø. Middelgrundsfortet, som øen tidligere hed, blev opført under Christian IX i 1890-1994 som en del af Københavns befæstning. Med sine 50.000 m2 er Ungdomsøen verdens største menneskabte ø (som ikke er landfast), og dermed også verdens største søfort. Det underjordiske fort er 16.500 m2, og her befinder sig omkring 2 kilometer gange og tunneller fordelt på tre etager. Selvom fortet har huset både søværnet, flyvevåbnet og hæren, så har det aldrig været i kamp. I sin storhedstid husede fortet 800 mand, det kommer det aldrig til igen. I dag bor der fast 6 mennesker på fortet.

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 6


what’s new? Ungdomsøens julekalender: Har du lyst til at være med i Ungdomsøens julekalender på sociale medier? Vi søger videoklip med unge mennesker, som skal være med til at sprede budskabet om vores fantastiske ø! Herunder finder du nogle inspirationsspørgsmål, til hvad du kan tale ud fra. Du kan også vælge selv at komme op med noget Ungdomsø-relateret at tale om, Hvad er dit bedste minde med Ungdomsøen? Hvad er dine drømme for Ungdomsøen? Hvorfor er ungdomsøen vigtig? Hvis man ønsker at være med, skal man sende en mail til mariann.burup@ungdomsoen.dk, hvor man oplyser navn, alder, by, og hvad man ønsker at fortælle i videoen kort fortalt. Dette er med til at sikre at så mange forskellige unge med så mange forskellige budskaber som muligt er med i julekalenderen. Hvis man bliver udvalgt, skal man optage en video på mellem 20-60 sekunder.

Praktikopslag til Ungdomsøen 2020 Her får du mulighed for at læse om 4 spændende praktikstillinger, så du kan få mulighed for at involvere dig i Ungdomsøen.

Praktikant til ungeinvolvering og frivillighed Du skal have lyst til at arbejde med at understøtte engagerede unge og deres projekter. Dine arbejdsopgaver vil være mangfoldige og kan f.eks. være at engagere unge uden for foreningslivet, planlægge og afvikle møder, koordinere møder mellem kontoret og frivillige eller hjælpe til med praktiske opgaver før, under og efter arrangementer på øen. Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse. Praktikperioden er fra starten af februar til slutningen af juni. Arbejdstiden er som udgangspunkt mellem 08.30-16.30, men aften- og weekendarbejde på øen vil forekomme. Vi er dog fleksible med at tilpasse praktikperiode og arbejdstid efter dit studie.

Praktikant til analyse og evaluering Du skal have lyst til at arbejde med at samle unges erfaringer, se mønstre i det og omsætte disse til nye tiltag. Dine arbejdsopgaver vil være mangfoldige og kan f.eks. være at indhente erfaring fra ø-frivillige, dokumentere effekten af Ungdomsøens aktiviteter, komme med input til stærk kommunikation udadtil, udvikle hvordan Ungdomsøen indhenter data og/eller understøtte frivillige i at evaluere deres egne projekter. Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse, og du har mod til på at teste dine kvantitative og kvalitative metoder på et nyopstartet visionært projekt. Praktikperioden er fra starten af februar til slutningen af juni. Arbejdstiden er som udgangspunkt mellem 08.30-16.30, men aften- og weekendarbejde på øen vil forekomme. Vi er dog fleksible med at tilpasse praktikperiode og arbejdstid efter dit studie. Hvis du drømmer om denne praktikplads, skal du sende én sides motiveret ansøgning med tilhørende CV til anna.larsen@ungdomsoen.dk. Ansøgningsfristen er 6. januar 2020.

Hvis du drømmer om denne praktikplads, skal du sende én sides motiveret ansøgning med tilhørende CV til anna.larsen@ungdomsoen.dk. Ansøgningsfristen er 6. januar 2020.

Ung for ung Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 7


what’s new?

Praktikant til kommunikation og design

Praktikant til booking og event

Du skal have lyst til at arbejde med Ungdomsøens kommunikation med særligt fokus på Ungdomsøens visuelle udtryk. Dine arbejdsopgaver vil være mangfoldige og kan f.eks. være at udvikle grafiske elementer, som understøtter aktiviteterne på øen, udvikle mini kampagner, arbejde sammen med og understøtte frivillige, som arbejder med kommunikation, eller opdatere hjemmesiden og andre digitale platforme.

Du skal have lyst til at arbejde med at udvikle, planlægge og afvikle af events på Ungdomsøen.

Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse, som gerne er inden for grafisk design eller/og visuel kommunikation og har erfaringer med redigeringsprogrammer. Praktikperioden er fra starten af februar til slutningen af juni. Arbejdstiden er som udgangspunkt mellem 08.30-16.30, men aften- og weekendarbejde på øen vil forekomme. Vi er dog fleksible med at tilpasse praktikperiode og arbejdstid efter dit studie. Hvis du drømmer om denne praktikplads, skal du sende én sides motiveret ansøgning med tilhørende CV til frej.elbaek@ungdomsoen.dk

Dine arbejdsopgaver vil være mangfoldige og kan f.eks. være bookingforespørgsler, detailplanlægning af events eller afvikling af arrangementer og events. Praktikperioden er fra starten af februar til slutningen af juni. Arbejdstiden er som udgangspunkt mellem 08.30-16.30, men aften- og weekendarbejde på øen vil forekomme. Vi er dog fleksible med at tilpasse praktikperiode og arbejdstid efter dit studie. Hvis du drømmer om denne praktikplads, skal du sende én sides motiveret ansøgning med tilhørende CV til ida.demagos@ungdomsoen.dk Ansøgningsfristen er 6. januar 2020.

Ansøgningsfristen er 6. januar 2020.

Ung for ung Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 8


mød..

Kontoret

I denne udgave af ‘Mød…’ kan du møde Kontoret. ‘‘ De er rygraden på Ungdomsøen, der får det hele til at spille max, og de lægger vildt meget ekstra tid i projektet. Derfor skal du møde alle de gode folk bag øen - også dem man ikke lige møder på selve øen. Dea, hvad er det der kontor? Redaktionen har lånt vores ø-boss Dea til en snak om kontoret. Vi har spurgt hende til kontorets rolle, til samarbejdet med de frivillige, og hvordan det lige fungerer med bestyrelsen.

Hvad er kontorets rolle på Ungdomsøen? ”Sekretariatets og medarbejdernes rolle er at sikre at rammerne for Ungdomsøen matcher det Ungdomsøen gerne vil skabe og bidrage med. Det betyder fx at sikre at driften fungerer, at økonomien holder og at Ungdomsøen samlet set, lever op til den vision vi har forpligtet os på. At regningerne bliver betalt, at Ungdomsøen lever op til de fondsbevillinger vi har fået, at gæsterne kan booke besøg og at de får det vi har lovet dem. Der hører en del administration til at drifte Ungdomsøen. Den anden del af opgaven er at understøtte Ungdomsøens udvikling - at understøtte de initiativer øens engagerede unge tager, at involvere dem i initiativer øen bliver inviteret ind i og at bistå jer i de udviklingsprocesser der pågår lige nu omkring udviklingen af ungedemokrati, sådan at vi når bredt ud til alle slags unge og lever op til øens vision om at det er hele Danmarks ungdoms ø.

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 9


mød..

Kontoret

Medarbejdernes rolle er også at sikre samarbejde mellem de mange forskellige projekter og aktiviteter der foregår på Ungdomsøen. Medarbejderne samler viden og erfaringer, som de nye engagerede unge kan trække på, bygger broer og forbinder interesserne, så unge der er engagerede det samme tema, men fra forskellige hjørner af øen, finder hinanden. Nogle gange er opgaven at være fødselshjælper, nogle gange giver vi bolden op, ind imellem skal vi kunne sikre at en ide som unge har født, kan lykkes og andre gange skal vi bare lytte eller give et godt råd.” Kontoret er altså Ungdomsøens rygrad. De sikrer, at rammerne for Ungdomsøen matcher det, som Ungdomsøen gerne vil skabe og bidrage med. De sørger f.eks. for at få bookingerne i hus, at øen er klar, når gæsterne ankommer, at økonomien spiller og at Ungdomsøen lever op til visionen. Derudover understøtter de initiativerne, som de engagerede unge tager, så de bliver ført ud i livet - f.eks. Flaskeposten. Ungdomsøen får blandt andet penge fra fonde. Der er nogle ‘krav’, der følger med de penge, og kontoret er derfor ansvarlige for, at projekterne lever op til kravene. Kontoret sørger også for, at alle de relevante projekter får snakket sammen - de har nemlig det lidt større overblik, end man har som frivillig, når man sidder med sit eget projekt.

Hvordan ser du samspillet mellem de frivillige og kontoret? ”Medarbejderne har selvfølgelig et tæt samarbejde med de unge og de frivillige. Medarbejderne kan bistå med at føre alle initiativerne ud i livet. De hjælper for eksempel med en masse praktiske opgaver som at søge penge hos fonde eller booke lokaler til møder.” De kan også hjælpe med at facilitere nogle gode møder, hvis man gerne vil det. De har også overblikket over alt der sker på øen, og det kan være relevant, når der skal samarbejdes mellem projekterne. Vigtigst har alle på kontoret jo en uddannelse, inden for det de arbejder med, så de kan tilbyde ekspertviden, vejledning og gode råd til de frivillige, hvis man har brug for hjælp. Derfor er kontoret også lidt mindre #UngForUng end frivilliggruppen - også fordi sabbatår-jobs jo ofte kun varer et år, og at de ansatte forhåbentligvis er her længere og kan føre projekterne helt til dørs - meeeeen de er jo i hjertet unge og ikke fyldt 50 … endnu ;)

Hvad er samspillet mellem direktøren og bestyrelsen? ”Bestyrelsen har det grundlæggende ansvar for, at Ungdomsøen har en solid økonomi og lever op til øens vision og dogmer. Det er bestyrelsens opgave at ”stå vagt” for øen ved at sikre, at især de økonomiske og juridiske rammer er på plads. De sikrer at der er et stort handlerum for alle de unge der engagerer sig. Og at der bliver ved med at være det, igennem øens udvikling. Også når der kommer nye ideer og nye unge til. Bestyrelsen hverken skal eller vil regulere ned i detaljen og for eksempel bestemme, hvad der skal ske af konkrete aktiviteter på øen. Bestyrelsen stiller deres netværk, viden og troværdighed ind på at sikre de bedst mulige rammer og forudsætninger for realiseringen af Ungdomsøens vision.

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 10


mød.. Fire af bestyrelsesmedlemmerne i Fonden Ungdomsøen er udpeget af foreningen SPEJDERNE. De resterende medlemmer er udpeget af Fonden Ungdomsøen. Snart vil der yderlige komme en ung observatør ind i bestyrelsen, som skal vælges af Ø-rådet og det glæder jeg mig til!” Det er bestyrelsen, der ansætter direktøren. Direktøren har ansvaret for den daglige drift og ledelse, og Dea ansætter derfor alle andre medarbejdere. Der er altså kun kommunikation mellem bestyrelsen og Dea; ikke mellem resten af medarbejderne og bestyrelsen. Bestyrelsen har det grundlæggende ansvar for, at Ungdomsøen har en solid økonomi og lever op til øens vision og dogmer. Det er derfor bestyrelsens opgave at ”stå vagt” for øen ved at sikre, at især de økonomiske og juridiske rammer er på plads. Det gør de ved at sætte krav til Dea, men de kan ikke diktere noget konkret - det er Deas beslutning. Er du mere nysgerrig på bestyrelsen? Vi arbejder stærkt på at få lavet en ‘blå bog’ om bestyrelsen - men de er nogle travle mennesker ;)

Kontoret En ‘gennemsnitlig’ uge på kontoret for Dea Først og fremmest findes der jo ikke nogle gennemsnitlige uger, når det gælder Ungdomsøen, for der er mange nye ting hele tiden, og kontoret træder også til, hvis de frivillige ikke kan. Ugen efter åbningen gjorde Dea f.eks. meget rent ude på øen sammen med en masse frivillige, da der ikke lige var styr på rengøringen endnu; alting er nemlig liiiidt mere besværligt på en ø. Men der er jo lidt en ramme alligevel. Kontoret har en masse skrivebordsarbejde i f.eks. at betale regninger, arrangere møder med de frivillige eller med eksterne partnere, lægge budgetter for projekter, osv. Kontoret har derfor et lokale på “Holmen” (Arsenalvej 10, KBH), hvor der er 14 skriveborde - nogle til medarbejdere, andre til de frivillige, så de unge kan sidde her og arbejde, hvis de har lyst. Dea bruger også meget tid på at tage til møder, workshops og konferencer og fortæller om visionen, for øen er jo stadig så ny, at vi har brug for reklame. Der er rigtig meget aften- og weekendarbejde, når man er ansat for Ungdomsøen, for det er jo dér, de frivillige har tid. Derfor er Deas søde søn ofte med på arbejde - og han får nye venner på PokemonGO, så han er også glad! Af Lise Ravn Nielsen

5 fun facts om ø-bossen 1. Dea Forchhammer er 39 år gammel og er ansat som ø-boss (på voksent; direktør) hos både Ungdomsøen og Middelgrundsfonden. 2. Hun har en søn på 8 år og bor på Vesterbro. 3. Dea har arbejdet 5 år som lobbyist i dansk politik og 5 år med politik i FN og EU før hun blev ansat hos Ungdomsøen. 4. Engang var hun cykelbud, og hun har vundet verdens farligste uofficielle cykelbud-løb i Tokyo. 5. Dea har været frivillig hos Roskilde Festival i 22 år, hvor hun har lagt langt over 1000 timer

Er der mere om kontoret, du er nysgerrig på? Så skriv til flaskeposten@ungdomsoen.dk og kald mailen ‘Q&A’, så vil vi forsøge at svare på Q&A-siden i et fremtidigt nyhedsmagasin.

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 11


mød..

Kontoret Mikkel Udviklingschef Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg udvikler projekter og programmer, finder samarbejdspartnere, søger penge og styrer budgetter.” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi jeg synes, at Ungdomsøen er det vildeste ungeprojekt, hvor jeg gerne vil være med på turen og se, hvad DK’s unge får ud af deres helt egen ø. Og fordi jeg tror, at jeg kan hjælpe de unge med at sikre rammer og økonomi, så de kan slippe engagementet fri.”

Anna Engagementskonsulent Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg hjælper unge med at få indflydelse på og engagere sig i øens udvikling og drift.” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Jeg arbejder her, fordi jeg tror, at Ungdomsøens placering væk fra det vante hverdagsliv kombineret med dens skæve rum og ambitiøse vision - kan inspirere unge til at drømme STORT, FoRsTyRrE normer og handle på nutidens samfundsudfordringer.”

Ida Eventchef Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg er ansvarlig for bookinger og events. Til dagligt arbejder jeg blandt andet med at udarbejde tilbud til vores gæster, samt planlægning og afvikling af arrangementerne på Ungdomsøen. Mit fokus er lige nu på at udvikle gode systemer for vores arbejde med bookinger og events.“ Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi Ungdomsøen er den skøreste, vildeste og fedeste idé, og den vil jeg være med til at føre ud i livet.” illustrationer: Joen Roest Kaaber

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 12


mød..

Kontoret Jon Udviklingskonsulent Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg arbejder med Ungdomsøens kernepartnere [øens primære samarbejdspartnere og -organisationer] og de andre organisationer, som er aktive på Ungdomsøen.” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi det er fantastisk at kunne være med til at skabe en ø for hele Danmarks ungdom.”

Rikkemaija Bestyrer Hvad laver du for Ungdomsøen? “Mit job er at sørge for, at de fysiske rammer på øen altid fremstår bedst muligt. Jeg er også ansvarlig for, at der er afvikling af frivilligaktiviteter såsom byggeweekender og byggeaftner. Jeg er leder for GEÅ’erne i hverdagen, derfor styrer jeg deres arbejdsopgaver og sørger for, at de har det godt! Det er også mit job at sikre, at der altid er nogen, der tager imod gæsterne, som kommer uventet på Øen - og at de har en god oplevelse. Derudover falder der også en masse “godt og blandet” på min stilling.” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Hvorfor arbejder man ikke for Ungdomsøen? - Man kan ikke sige nej til at arbejde for det her fantastiske projekt. Projektet giver ungdommen præcis det, jég manglede, da jeg var ung.”

Mette Studiepraktikant/Projektmedarbejder Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg er med på lidt forskellige ting i forbindelse med min praktik. Dette kan både være events, aktiviteter på øen og projekter på kontoret” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi jeg synes, at Ungdomsøen er et super spændende projekt, og det gav mening med mit studie - what not to like?”

illustrationer: Joen Roest Kaaber

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 13


mød..

Kontoret Emma Booking & Eventkoordinator Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg står for at få booket alle de mange spændende mennesker, der gerne vil besøge Ungdomsøen. Jeg hjælper også til med at få koordineret deres besøg, så de får en mega fed oplevelse.” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi det her projekt er fuldstændigt vildt og fedt at være en del af. Derudover får jeg lov til at møde og arbejde sammen med virkelig mange seje mennesker både på øen og på kontoret.”

Frej Kommunikationschef Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg understøtter Ungdomsøens samlede kommunikation - f.eks. Flaskeposten” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi Ungdomsøen har potentialet til at skabe stor magi, udfordre vanetænkningen og forløse et ungdomsengagement, som verden har brug for.”

Lars Designer Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg laver grafik og design. Derudover hjælper jeg til med alt mulig mellem himmel og ø Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Danmarks unge har fået deres helt egen ø, hvor der er uanede muligheder. Det er super spændende og hver dag kan tage en uventet drejning for ingen ved helt, hvor vi er på vej hen. Det er fantastisk at være en del af, og så er det jo simpelthen bare lækkert at kunne sejle på arbejde.”

illustrationer: Joen Roest Kaaber

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 14


mød..

Kontoret Dea Direktør/Ø-boss Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg er ansvarlig for alt fra, at elregningerne bliver betalt til at målgruppen bliver hørt og føler, det er ægte jeres ø.” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi jeg tror på, at unge kan og skal turde drømme stort! Jeg synes derfor, at det er verdens bedste ide, at give unge mennesker et rum, hvor de i fællesskab kan engagere sig i at skabe det samfund, de drømmer om.”

Frederik Serviceleder Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg er en slags alt-mulig-mand. Jeg laver meget forskelligt praktisk arbejde, som fx. service og reparation på maskinerne, samt fysiske optimeringsløsninger. Jeg er uddannet industritekniker med speciale i produktion. Så jeg kan “se” en masse tekniske løsninger og også lave dem. Der er mange, der kalder mig et menneskeligt multitool. Jeg er også erhvervsgodkendt skipper, så jeg må sejle alle bådene.” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Fordi jeg godt kan lide, at mit job er så udfordrende og mine opgaver så forskellige. Og så har jeg mange gode venner på øen”

Alexandra Rengøring Hvad laver du for Ungdomsøen? “Jeg gør rent” Hvorfor arbejder du for Ungdomsøen? “Jeg synes, det er et fantastisk spændende projekt, som jeg utrolig gerne vil være en del af. Jeg håber, jeg kan bidrage med erfaring og gode ideer.”

illustrationer: Joen Roest Kaaber

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 15


ø-gram Redaktionen på Flaskeposten vælger hver måned vores 6 ynglingsbilleder fra Instagram. Vil du se dit billede her næste måned? Så læg dit bedste billede fra øen op på Instagram og tag lokationen ‘Ungdomsøen’.

Ung for ung Flaskeposten #2 • December 2019

side 16


på eventyr med Flaskeposten

Død Ø Den 31. oktober var det halloween, og derfor inviterede vi, på Ungdomsøen, til halloween, som vi kaldte Død Ø. På glasdørene var der blodige håndaftryk, i lofterne spøgelser, og belysningen var dæmpet og rødlig. Da jeg gik ned gennem Østre Poterne, kom kuldegysningerne frem på min krop, for jeg blev mødt af gyselig musik og spøgelser overalt. Den mest uhyggelige stemning fandt jeg i trappeopgangen på vej op til græskarudskæringen. Her var zombies, spøgelser af børn og sindssyge. Min hjertebanken startede allerede, da jeg åbnede døren ind til trappeopgangen. Jeg nåede knap ind, før der stod en zombie ved min side. Samtidig kunne skrigene fra andre på øen høres op gennem opgangen. Jeg forsøgte at finde fodfæste i mørket, og det var svært nok i sig selv, og oven i det skulle jeg hele tiden havde blikket på, hvad der mødte mig om det næste hjørne. Lige pludselig stod en sindssyg og blodig kvinde foran mig. Jeg forsøgte ikke at falde hele vejen ned ad trappen og skyndte mig videre. Videre gennem den mørke gang og ud i lyset og den frie luft. Aldrig har jeg følt mig så lettet. Det regnede, men jeg vidste, at hvis jeg bevægede mig op i Amfiteateret, så ville jeg være i ly og sikkerhed. Her fandt jeg Rikkemaija og Martha, som stod med en gruppe unge og skar græskar i kulden, dog med lidt varme fra bålet som formåede at holde sig i live i det dårlige vejr. Græskarene havde meget forskellige udtryk. Nogle gæster havde skåret traditionelle græskar med et uhyggeligt smil, mens andre var mere utraditionelle og skar køer, ø-logoet eller næseaber i græskarene. Da kulden havde bidt sig godt fast i mine kinder, bevægede jeg mig igen ned gennem trappeopgangen, hvor jeg blev mødt af en anden gruppe unge mennesker, som, ligesom mig, var ved at død af skræk efter besøget i trappeopgangen.

Ung for ung Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 17


på eventyr med Flaskeposten

Død Ø Efter at jeg havde smagt på begge supper, var det tid til at stemme, og jeg skal være ærlig og sige, at Annas var den bedste suppe. Da suppen var spist, og da min krop havde genfundet varmen, var det tid til at udforske, hvad øen ellers kunne byde på. Jeg gik hen til Joens skriveworkshop, hvor der var dunkelt og uhyggeligt. I rummet var en motorsav, kanyle og andet uhyggeligt. Her fandt jeg inspiration til, hvordan man skriver en god gyserhistorie. Jeg skrev dog ikke en selv, men læste lidt over skuldrene på de, som sad der. Klokken 17:00 var dagen slut. De sidste sejlede hjem med båden til fastlandet, og vi frivillige kunne nu få ryddet det værste op og slappe af og takke af for en god dag. Af Annie Grim Balsen

Jeg bevægede mig ned til Strubegangen, hvor spisesalen og køkkenet er. Her ramte duften af græskarsuppe min næse. I spisesalen var der varme og god stemning, folk sad om bordene og nød hinandens selskab og suppen. Det var Dea og Anna, som havde haft gang i en cook off, og derfor var der to forskellige supper. Den ene var en vegansk powersuppe lavet af Anna, den anden var en cremet suppe lavet af Dea.

Ung for ung Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 18


forstyrrelse D. 7. december fra kl. 14.00-17.00 er der Åben Ø på Ungdomsøen med fokus på at skrive et brev til unge som lever i ensomhed i forbindelse med den nye kampagne “Ingen skal gå alene ind i det nye år”. I denne udgave af Flaskeposten kan I læse et eksempel på et brev til en ensom ung, så I kan finde inspiration til selv at skrive et på dagen på øen eller sende det til os hos Flaskeposten på mail: flaskeposten@ungdomsoen.dk Kære dig Det gør mig utrolig ked af det, at vide at 10-12 % af den danske ungdom føler sig ensom. Derfor håber jeg, at mit brev kan være med til at lysne din hverdag lidt op, og vide at der er nogen, som har tænkt på dig. Jeg tænker tit på de unge, som endnu ikke har fundet deres fællesskab. Jeg tror fuldt og fast på, at der et fællesskab derude til alle. Så jeg vil på kærligste vis opfordre dig til at prøve at finde dit fællesskab, også selvom det ikke er nemt. Men jeg er overbevist om, at du er fantastisk menneske, og du bare skal finde de mennesker, som holder lige netop af vidunderligt dig. Jeg selv fandt mit fællesskab ved at blive en del af Det Danske Spejderkorps og gå på Brejning Efterskole. Der er et hav af fællesskaber derude, som har en masse hjerterum til at tage imod dig netop, som du er. Du kan melde dig ind i et kor, en spejdergruppe, din lokale kirke, en ungdomsklub, en sportsklub eller noget helt andet, netop du brænder for. Selvom du ikke kender mig, og jeg ikke kender dig personligt, hepper jeg på dig, og håber at du må finde det sted hvor du kan blive en del af et vidunderligt fællesskab i løbet andet nye år. Jeg sender dig en masse positiv energi og livsglæde med dette brev, som forhåbentlig vil smitte af på dig i det nye år. Jeg håber inderligt, at dette brev har tændt en form for lys i mørket, og måske endda en gnist inde i dig. De kærligste hilsner Agnete

Vil du være her i næste udgave? Vil du se dit eget skriv eller krusedulle i Flaskeposten, så send det til os på vores mail: flaskeposten@ungdomsoen.dk Det kan være alt fra et digt, til en sang, til et læserbrev eller hvad du har på hjertet - vi vil bare gerne høre fra ungdommen!

Ung for ung Ægte åbent Forstyrrelse Flaskeposten #2 • December 2019

side 19


Q& A Hvem har lavet dogmerne, og hvordan er de lavet? Dogmerne er blevet til gennem en snak med 700 unge mennesker og på cirka et halvt år – fra april til september 2015 . Processen blev skudt i gang ude på selve øen med 100 nysgerrige unge. Senere var der flere workshops – bl.a. på Roskilde Festival. Det har særligt været interviews, konferencer og workshops som har haft indflydelse i processen. Du kan læse mere om visionen - hvor dogmerne indgår - her: www.ungdomsoen.dk/ungdomsoeen/vision/

Er det muligt, at man som frivillig kan lave mere kontorarbejde for øen? JA! Alexandra, som er frivillig, vil gerne være eventplanlægger, og derfor er hun på kontoret to dage om ugen for at få erfaring. Man behøves selvfølgelig ikke kunne være her så meget for at kunne få lov. På kontoret er der ledige skriveborde til de frivillige, hvis man ønsker at sidde her og arbejde med sit projekt (i almindelig arbejdstid selvfølgelig). Der er ingen forpligtelser, man kommer bare :-) Skriv til Anna på anna.larsen@ungdomsoen.dk hvis du er interesseret i at lave kontorarbejde for Ungdomsøen.

du spørger! Hvem er “leder” af øen? Det spørgsmål er lidt besværligt. Der er nemlig en officiel leder, og så er der dér, hvor ‘magten’ ligger, så her kommer et lidt kringlet svar: Rikkemaija er bestyrer, hvilket betyder, at hun kører alt på selve øen. Der er hun den, der bestemmer i det daglige. Dea er direktør for øen. Hun bestemmer over kontoret (og øen). Hun kan bestemme lige det hun vil, men strukturen er sådan, at de unge tager størstedelen af beslutningerne. Bestyrelsen er ansvarlig for, at Dea og kontoret gør deres arbejde ordentligt. Grundet armslængeprincippiet kan de ikke tage konkrete beslutninger, men kun sætte krav til Dea - lytter hun ikke, kan de fyre hende. På Ungdomsøen er ‘magten’ hos de unge. Øen ønsker at give så meget ‘magt’ som overhovedet muligt(!) til de unge. Der tages demokratiske beslutninger i ø-rådet [demokratiforum], projekterne vælges af de unge, og de unge fører projekterne ud i livet. Det påvirker jo retningen, hvilke ting der føres ud i livet, så der ligger en masse ‘magt’. Sidst skal det nævnes, at størstedelen af alt strukturen jo først er startet, da øen åbnede i slut august. Der er store ambitioner for at lave en skarpere struktur, og at kommunikere den ud - meeen den skal lige laves først. Det skal jo helst være ordentligt, og derfor tager det tid. Vi lover, at vi er på pletten, når den er klar!

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 20


Q& A

du spørger!

Hvis man er interesseret i at planlægge events på øen, hvordan kan man så komme til det? Ungdomsøen arrangerer næste år projektweekender, hvor man kan komme og melde sig på projekter eller finde på et helt nyt. Alle kan deltage i de weekender. Vil du være med sådan LIGE NU(!), så deltag i et arrangement med øen eller skriv til anna. larsen@ungdomsoen.dk, som er koordinator for de frivillige, og skriv lidt om dine interesser, så finder hun dig et projekt. Ungdomsøen er også en platform/lokation. Man kan derfor sagtens booke sig ind på øen og afholde et arrangement for en masse unge. Der skal man selvfølgelig betale leje af øen, men det skal man jo også i de interne projekter. Unge betaler selvfølgelig en helt anden pris end de voksne og kommercielle lejere - det gælder både sengene og colaerne. Det minder lidt om Robin Hood-princippet - øen tager fra de voksne og giver til de unge.

Ser du ikke dit spørgsmål her? Bare rolig, vi har ikke glemt dig. Nogle spørgsmål kræver lidt mere research, og nogle spørgsmål har vi allerede planer for at skrive om under ‘Mød…”. Har du et spørgsmål, du gerne vil have svar på? Så send dit spørgsmål til flaskeposten@ungdomsoen.dk og skriv ‘Q&A’ i overskriften.

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 21


kalender

ungdomsøen

3. december: Arbejdsaften på Ungdomsøen

Er du god til at bygge? Eller er du faktisk helt vildt dårlig til det. Kom til arbejdsaften på Ungdomsøen og få nye venner, nye evner og nye udfordringer. Tilmeldningen sker på følgende: https://ungdomsoen.nemtilmeld.dk/115/

7. december: Åben Ø

Nu er julen lige om hjørnet, så man skulle være en skarn, hvis der ikke skulle julehygges på øen denne dag. Der vil også være fokus på ensomhed blandt unge. Følg med på Facebook eller på følgende link, hvor mere information vil komme, når vi kommer tættere på: https://ungdomsoen.dk/events/aaben-oe-jul-paa-ungdomsoeen/.

17. december: Arbejdsaften på Ungdomsøen

Er du god til at bygge? Eller er du faktisk helt vildt dårlig til det. Kom til arbejdsaften på Ungdomsøen og få nye venner, nye evner og nye udfordringer. Tilmeldningen sker på følgende: https://ungdomsoen.nemtilmeld.dk/115/

4. januar: Åben Ø

Nyt år, nyt hår - ej, men vi træder i hvert fald ind i 2020, hvor vi igen inviterer til Åben Ø, den første lørdag i måneden. Kom glad og følg med på Ungdomsøens facebook for mere information.

14. januar: Arbejdsaften på Ungdomsøen

Er du god til at bygge? Eller er du faktisk helt vildt dårlig til det. Kom til arbejdsaften på Ungdomsøen og få nye venner, nye evner og nye udfordringer. Tilmeldningen sker på følgende: https://ungdomsoen.nemtilmeld.dk/115/

Doing > learning Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 22


kalender

ungdomsøen

I årshjulet kan du se hvilke arrangementer, som Ungdomsøen allerede nu har planlagt (bemærk dog, at der kan forekomme ændringer i løbet af året, hold dig derfor opdateret på Facebook eller vores hjemmeside)

Ægte åbent Flaskeposten #2 • December 2019

side 23


følg med! Vil du gerne læse mere om øen? Læs mere på øens hjemmeside: www.ungdomsoen.dk

Vil du gerne have næste udgave tilsendt? Så tilmeld dig mail-listen på linket:

https://ungdomsoen.dk/tilmeld-nyhedsbrev/

https://issuu.com/ Vil du læse bladet på farten? Så download Issuu-appen, der hvor du henter dine apps

Følg med på de sociale medier

instagram: @Ungdomsoen https://www.instagram.com/ungdomsoen/?hl=da facebook: @Ungdomsoeen https://www.facebook.com/ungdomsoeen/


bagsiden

Af Joen Roest Kaaber

pĂĽ gensyn 1. januar !

Profile for Ungdomsøen

Flaskeposten #2  

Flaskeposten er Ungdomsøens nyhedsmagasin, produceret af unge for unge. Det er sjovt, ungt og nyt! Flaskeposten vil gøre øen mere #ÆgteÅbe...

Flaskeposten #2  

Flaskeposten er Ungdomsøens nyhedsmagasin, produceret af unge for unge. Det er sjovt, ungt og nyt! Flaskeposten vil gøre øen mere #ÆgteÅbe...

Advertisement