Page 1

Unga Örnars vänner

kom med i unga örnars vänner! Enskild medlem Gå in på Unga Örnars hemsida och bli medlem. Medlemsorganisation Kontakta oss för mer information och medlemskap.

I Unga Örnars Vänner samlas personer och organisationer som vill stödja Unga Örnars omfattande verksamhet för barn- och unga.

Tack för att du vill stödja Unga Örnars verksamhet för barn och unga!

Vänner

Produktion: Bilda Förlag & Idé Tryck: TMG Sthlm 2013

www.ungaornar.se ungaornarsvanner@ungaornar.se Tel: 08-613 50 00


Som enskild medlem bidrar du till verksamheten genom din årliga medlemsavgift, dina erfarenheter och ditt engagemang. Du kan även välja att bli månadsgivare för att på så sätt bidra till Unga Örnars läger och kollon. Medlemsorganisation

Som medlemsorganisation bidrar ni till Unga Örnars verksamhet och projekt som sker i hela landet. Tillsammans med Unga Örnar kan ni starta samarbeten för att utveckla verksamheten inom respektive organisation, exempelvis genom föreläsningar, aktiviteter eller opinionsbildning.

el 12 Varje barn har rä artik tt a – g t klin c e : har vi nar r Ö

6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utv rtikel –a ek, vila och fritid. I Unga har rätt till l barn

Enskild medlem

har s

msta rummet vid alla beslut s o m r a i frä ö r ba rn

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som brinner för barns rättigheter och Barnkonventionen! Som medlem kan man delta på läger, ledarutbildningar eller andra gruppverksamheter samt engagera sig internationellt. Det är Unga Örnars barn och unga som på ett demokratiskt vis beslutar vad organisationen ska prioritera för typ av aktiviteter och vilka barnrättspolitiska frågor som ska vara i fokus.

Artikel 2 Alla barn

honom – Artikel 31 V arje

Unga Örnar

ti viktig

– artikel 3 Barn e t s b ä s t a r och lika värde ska k ttighete om ma rä m i alla frågor som r am och höras ör mening ka sin ttryc tu

Unga Örnars Vänner är en sidoorganisation till Unga Örnar. Ett medlemskap bidrar till att utveckla och stärka den lokala verksamheten som sker inom Unga Örnar, vilket ger fler barn och unga en aktiv och rolig fritid.

och nne he

UNGA ÖRNARS VÄNNER

Unga Örnars Vänner  

En kort folder om Unga Örnars Vänner. Vad vi gör och hur man blir medlem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you