Page 1

SÅ HÄR FUNKAR DET: STARTA EN AVDELNING


Starta en avdelning inom Unga Örnar En avdelning är en grupp barn och unga som har ett gemensamt intresse och vill göra något tillsammans. Avdelningen har egna pengar och kan äga saker, exempelvis musikutrustning, pysselmaterial och lägersaker. Avdelningar kan få hjälp av Unga Örnar och sin kommun om man gör verksamhet för ungdomar. Om ni är minst fem personer (i åldrarna 6-25 år) kan ni starta en avdelning tillsammans i Unga Örnar. Dessa medlemmar måste vara unika för er avdelning och ha sitt huvudmedlemskap i er avdelning. Följ de tre stegen här nedan och tveka inte att kontakta Unga Örnar om ni är osäkra på någonting eller vill kolla att er avdelningsidé fungerar.

Steg 1 – Er idé Vad ska vi göra?

Vad ska er avdelning göra för saker? Ska ni pyssla eller kanske spela teater? Eller anordna läger och läxhjälp? Så länge som ni ställer er bakom Unga Örnars värdegrund som betyder att man tycker att demokrati, jämlikhet och solidaritet är viktigt så är ni välkomna i Unga Örnar.

Namn

Vad ska er avdelning heta? Ni kan heta i stort sett vad som helst men vi uppmuntrar er att ha med Unga Örnar i ert namn, exempelvis Unga Örnar Göteborg eller Unga Örnar teater.

Vem gör vad?

En avdelning måste ha något som kallas styrelse, de som leder avdelningen och har hand om allt från ekonomi till verksamhet. En

styrelse består av minst en ordförande, en kassör och en ledamot. En av dessa personer kan också vara ansvarig för medlemsregistret. I mindre avdelningar så är det inte ovanligt att alla som är medlemmar i avdelningen sitter i styrelsen.

Steg 2 – Första mötet Nu har ni kommit till punkten att ni ska starta er avdelning och hålla ert första årsmöte. På årsmötet har alla avdelningens medlemmar rätt att medverka och påverka avdelningens framtid och verksamhet. Det första årsmötet när avdelningen skall startas blir lite speciellt och kallas konstituerande årsmöte. Det är viktigt att protokollföra mötet så att era beslut bevaras för framtiden. Protokollet behöver ni även för att kunna öppna ett bankkonto. Fyll i årsmötesprotokollsmallen som finns på www.ungaornar.se.

Själva bildandet

Ni bestämmer er helt enkelt för att starta avdelningen och vad den ska heta. Ni bestämmer också vilken ort avdelningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet.

Stadgar – Avdelningens regler/lagar. Dessa bestämmer hur avdelningen fungerar och ska skötas, vad man som medlem har för rättigheter med mera. Vi rekommenderar att ni använder er av Unga Örnars standardstadgar då dessa täcker allt ni behöver. Ni hittar dessa stadgar på www.ungaornar.se. Vill ni ha egna stadgar är det bra om ni frågar Unga Örnars förbundsexpedition om era stadgar är okej innan ni beslutar om dem på det första årsmötet.

Styrelse

För att vara en godkänd avdelning så måste avdelningen välja en styrelse på årsmötet. De som sitter i styrelsen väljs varje år och ska bestå av minst en ordförande som leder arbetet, en kassör som har hand om pengarna och en ledamot som är bra på det mesta. Det måste också finnas en medlemsregisteransvarig men det kan vara samma


person som är ordförande, kassör eller ledamot.

Revisor

firmatecknarna är under 18 år krävs förälders medgivande. Dock ska minst en av dem som utses vara över 18 år.

Utöver styrelsen ska avdelningen ha två revisorer. Revisorernas uppgift är att hålla koll på styrelsen och se till att de gör de saker som avdelningens årsmöte sagt åt dem att göra. Revisorerna ska även kolla så att bokföringen (ekonomin) stämmer. Observera att revisorerna inte kan vara samma personer som dem i styrelsen.

Ni kan antingen välja att starta ett bankkonto hos Swedbank som är den bank Unga Örnar använder eller så kan ni välja vilken annan bank ni vill. När ni går till banken ska ni ha med ert årsmötesprotokoll, era stadgar och ert organisationsnummer som ni ansöker om hos skatteverket (www.skatteverket.se). Om ni har några frågor, kontakta Swedbank på er ort så hjälper de er.

Verksamhetsplan och budget – Vad ska er avdelning göra?

Steg 3 – Ansök om att bli avdelning i Unga Örnar

Verksamhetsplanen är något som beskriver vad er avdelning ska göra fram till nästa årsmöte, lite som ett slags uppdrag till styrelsen. Budgeten är samma sak fast gäller ekonomin, vad avdelningen ska lägga pengar på. Båda är uppskattningar och ett av medlemmarnas sätt att påverka avdelningen. Det är sedan upp till styrelsen att se till att verksamhetsplanen utförs och att budgeten följs. Här följer ett exempel på hur verksamhetsplan och budget kan se ut: Verksamhetsplan: Pysselkvällar så ofta som möjligt men minst varannan onsdag, medlemsvärvning i skolor, årsmöte i januari, styrelsemöten en gång per månad, bjuda in medlemmarna till en sommarutflykt.

Budget Intäkter Startpeng från Unga Örnars Riksförbund 2000 kr Andra pengar (från exempelvis Snabbslanten, ABF eller kommunen) 3000 kr Summa: 5000 kr Utgifter Inköp pyssel 1 000 kr Fika till pysselkvällarna 1 200 kr Årsmöte 300 kr Möten 200 kr Godis och fika 250 kr Medlemsutflykt 1 750 kr Övrigt 300 kr Summa 5 000 kr

Två i förening för att starta ett bankkonto

För att avdelningen ska kunna få pengar från Unga Örnar behöver ni ha ett bankkonto, om ni inte bestämmer er för att använda er av distriktets konto. Ni behöver även besluta vilka personer som ska vara firmatecknare, alltså de som har rätt att tillsammans ta ut pengar från kontot. Man säger att man väljer två i förening. Om någon av

Hur gör vi?

För att ansöka om att bli en avdelning i Unga Örnar skickar ni in ert årsmötesprotokoll via mail till info@ungaornar.se eller via post till Unga Örnars Riksförbund c/o ABFs förbundsexpedition, Box 522, 101 30 Stockholm.

Vad händer sedan?

När vi fått in er ansökan kommer vi att gå igenom alla uppgifter. Om ni blir godkända kommer ni att få välkomstmaterial mailat till avdelningens ordförande. Detta kan ta 2-4 veckor beroende på hur mycket vi har att göra för tillfället. Om någonting saknas kommer vi att kontakta er så fort som möjligt, så att er ansökan kan kompletteras och ni kan antas som en avdelning i Unga Örnar. Som ny avdelning i Unga Örnar får ni: 1. En startpeng för Unga Örnar aktiviteter, idag är pengen på 2000 kronor. 2. Möjlighet till utbildning i exempelvis ledarskap, organisationsutveckling, medlemsrekrytering, barnfattigdom och barnkonventionen. Håll koll på hemsidan efter utbildningar som är på gång eller kontakta förbundsexpeditionen! 3. Hjälp med exempelvis medlemshantering och verksamhetsutveckling. 4. Ett nätverk med ca 100 andra avdelningar som driver barn- och ungdomsverksamhet runt om i Sverige. 5. Tillgång till vår webshop där vi har tröjor, ballonger, affischer och mycket mer till försäljning. 6. Ni har också möjlighet att söka pengar till er verksamhet från snabbslanten, utvecklingsfonden och vårt incitamentssystem. Om hur ni gör det kan ni läsa om på vår hemsida, www.ungaornar.se

Välkomna till Unga Örnar!


Starta ny avdelning  

Här kan du läsa mer om hur ni gör för att starta en avdelning i Unga Örnar