Page 1

ett brett samarbete inom den svenska arbetarrörelsen för att främja lärstyrd utveckling i Palestina där vi lär tillsammans snarare än lär ut.

Vi vill skapa

Vi kommer gärna till din organisation och berättar mer om vårt projekt och hur du kan komma att medverka i vårt utvecklingsarbete.

Kontakt:

För frågor rörande Unga Örnars internationella verksamhet och projekt info@ungaornar.se 070-623 74 64, 08-613 50 00 För frågor som rör samarbete i Västsverige eller Action Learning stefan.bergstrand@action-learning.se 070-598 98 97 www.ungaornar.se

Materialet har finansierats med stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens. Produktion: Bilda Förlag & Idé Tryck: TMG Sthlm 2013

Liksom arbetarrörelsen i Sverige vill unga människor i Palestina forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde.

UNGA FÖR FRED I PALESTINA Unga människors längtan efter frigörelse och självständighet är en tillgång för varje samhälle. Särskilt i samhällen där människorna lever under förtryck och till och med under ockupation. De ungas längtan kan, särskilt under sådana förhållanden, bli en viktig drivkraft för förändring.

Zeinab, Woroud och George


Samarbete skapar förändring

Vi vågar tro på framtiden!

Ungas längtan efter fred och demokrati är utgångspunkten i projektet som Unga Örnar driver på Västbanken.

Vi arbetar för att bygga relationer på riktigt. Unga ledare i Sverige och i Palestina möts i olika sammanhang och lär med och av varandra.

Tillsammans med vår samarbetsorganisation vill vi stärka unga palestiniers möjlighet att bygga demokrati och tro på fred mellan Israel och Palestina. En fred som idag kan kännas avlägsen. På Västbanken bor idag palestinier inklämda mellan israelisk militär och bosättare. För de barn och unga som växer upp i Palestina är konflikten vardag och alla vet att de en dag kan stå utan hem. Detta är förödande för framtidstron. ”Vi arbetar med ett förhållningssätt till lärande och handling som heter AcIsrael/Palestina 1949-1967

ISRAEL

tion Learning. Genom att lära med och av varandra tacklar vi verkliga dilemman och skapar förändring i vardagen”, säger Stefan Bergstrand, en av pedagogerna, som också är engagerad i Unga Örnars Palestina-projekt. Zeinab, Woroud och George deltar i en grupp som träffas en eller flera gånger i månaden. Då diskuterar de olika dilemman som de upplever i sin kringliggande vardag, exempelvis frågor om arbetsrätt, jämställdhet eller ockupationen. Mellan sina träffar går de ut och agerar i vardagen på ett sätt som ändrar de dilemman som de upplever. När de träffas nästa gång lär de sig vilka konsekvenser deras agerande fått. Detta ökar i längden deras tilltro på sin egen förmåga att göra skillnad.

2000

Så här har de palestinska områdena sett ut sedan 1949. Palestinierna bor idag på en yta som motsvarar Värmland och Dalarna. Israelisk mark

Palestinsk mark

Palestinsk mark

Unga ledare från Sverige och Palestina träffas regelbundet på seminarium och över internet för att lära av varandra hur de ska bli aktörer för förändring i sina samhällen.

FAKTA:

ISRAEL

Israelisk mark

I ett lärande samarbete agerar de för att skapa förändring i frågor som berör dem. Att organisera unga människor och skapa förändring är en utmaning i Palestina likväl som i Sverige, men förutsättningarna skiljer sig åt. Med hjälp av Action Learning utvecklar de makt i sitt eget vardagsliv och blir därmed aktörer i freds- och demokratiarbetet, både i Sverige och i Palestina. Attityder vi lever med idag har grundats igår men morgondagens attityder byggs i dag. Därför måste vi redan nu lägga grunden för de attityder vi vill ska gälla i framtiden. Vad vi gör – eller inte gör – får stor betydelse.

29

På grund av den förföljelse som judar utsatts för under flera århundraden bildade FN år 1948 staten Israel. På den mark där man grundade Israel bodde redan palestinier varav manga fördrevs. Idag finns de palestinska områdena främst på Västbanken och i Gaza, men de kontrolleras av israelisk militär.

Unga För Fred i Palestina  

En folder om vårt projekt om vårt projekt med Unga För Fred i Palestina.

Unga För Fred i Palestina  

En folder om vårt projekt om vårt projekt med Unga För Fred i Palestina.

Advertisement