Issuu on Google+

 

   

Unga  Örnar  försäkringar  i  Folksam     Samlingsförsäkring  –  för  verksamhet  och  medlemmar   http://www.folksam.se/sap/samlingsforsakringungaornar     Gruppförsäkring  –  för  anställda   http://www.folksam.se/sap/ungaornar     När  du  vill  ha  kontakt  med  Folksam  om  vår  försäkring  i  Unga   Örnar  kontaktar  du  vår  kontaktperson  Els-­‐Marie  Lindbom.   Hon  finns  på  08-­‐7228549  eller   els-­‐marie.lindbom@folksam.se.  

 


Folksam