Page 1

SNABBSLANT -­‐  ANSÖKAN/REDOVISNING  SIDA  1/3

Snabbslanten Unga Örnar är ett växande förbund och detta vill vi självklart bejaka. För att kunna arrangera evenemang som lockar fler nya medlemmar eller ledare till Unga Örnar så behöver man ibland lite extra pengar, därför erbjuder vi en snabbslant som man kan söka för att få den extra hjälpen. Alla avdelningar, distrikt och kretsar kan söka snabbslanten och maxbelopp att söka är 5 000 kronor. Ansökningar beviljas inte till verksamhet med deltagaravgift. Pengarna kan ni använda till allt möjligt, följande är några korta exempel på evenemang: 1. Konsert med lokala artister och småstjärnor. En konsert lockar familjer och folk i alla åldrar. Lokala artister ställer mer än gärna upp gratis och drar ofta dit vänner och bekanta som kommer för att se dem. Det är ett utmärkt sett att gynna den lokala musikscenen och rekrytera medlemmar och ledare till Unga Örnar. Använd pengarna till att betala för tillstånd, utrustning och arvode för musiker. 2. Affischera i skolor. Passa på att lansera kampanjen Jämlika barn leka bäst med dunder och brak! Ta kontakt med några skolor och håll en föreläsning om exempelvis barnfattigdom och Barnkonventionen. På detta sätt kan ni engagera eleverna och förhoppningsvis rekrytera nya medlemmar och ledare. Sök snabbslanten och använd pengarna till profilmaterial och resekostnader. 3. Prova på att vara ledare –kurs. Anordna en kurs förslagsvis tillsammans ABF där ni ger nya ledare möjlighet till mer kunskap om exempelvis ledarskap, gruppdynamik och diskriminering och där de får testa på hur det är att vara ledare. Pengarna från snabbslanten kan gå till att hyra av lägergård, material och kost och logi. Såhär söker du Snabbslanten! Ladda ned blanketten ”Ansökan snabbslanten” från hemsidan. På blanketten gör ni en enkel beskrivning av er aktivitet där syfte, mål och metod framgår, en enkel budget inklusive det sökta beloppet. För att få snabbslanten krävs det att ni i samband med arrangemanget har som mål att rekrytera minst 10 nya medlemmar i ålder 7-25 år eller 5 nya ledare (oavsett ålder). Skicka ifylld ansökan till snabbslanten@ungaornar.se eller till Riksförbundet med vanlig post. Om ni skickar via e-post får ni besked inom 3 arbetsdagar huruvida er ansökan beviljas, avslås eller behöver kompletteras. Med vanlig post tillkommer tiden för posthanteringen. Vidare kommer pengarna att betalas ut i två steg vilket innebär att 50 % av de sökta medlen betalas ut snarast möjligt efter att ni fått besked och resterande 50 % när arrangemanget är slutfört, redovisat på särskild blankett. Redovisning av ansökan ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast 10 arbetsdagar efter arrangemangets genomförande. Medel betalas enbart ut till ett plusgiro- eller bankkonto som tillhör den sökande organisationen och kommer aldrig att betalas ut till en privatpersons konto. !

RÄCKER INTE  UTRYMMET  PÅ  BLANKETTEN,  BIFOGA  ETT  DOKUMENT  MED  ANSÖKAN/REDOVISNINGEN  MED   SAMMA  RUBRIKER  SOM  I  BLANKETTEN


SNABBSLANT -­‐  ANSÖKAN/REDOVISNING  SIDA  2/3

ANSÖKAN SNABBSLANT SÖKANDE  AVDELNING,  DISTRIKT  EL.  KRETS

SÖKT BELOPP

BANK &  KONTOTYP

KONTONR. INKL  EV.  CLEARINGNR

BESKRIVNING AV  AKTIVITET

BUDGET (inkl.  sökt  belopp) INTÄKTER SNABBSLANT

kr

KOSTNADER

kr

EVENTUELLA ÖVR.  INTÄKTER

SUMMA INTÄKTER RESULTAT

SUMMA KOSTNADER

ORT &  DATUM

KONTAKTPERSON FÖR  AKTIVITET

TELEFON &  E-­‐POST

ORDFÖRANDE I  AVDELNING,  DISTRIKT  EL.  KRETS

TELEFON &  E-­‐POST

RÄCKER INTE  UTRYMMET  PÅ  BLANKETTEN,  BIFOGA  ETT  DOKUMENT  MED  ANSÖKAN/REDOVISNINGEN  MED   SAMMA  RUBRIKER  SOM  I  BLANKETTEN


SNABBSLANT -­‐  ANSÖKAN/REDOVISNING  SIDA  3/3

REDOVISNING SNABBSLANT SÖKANDE  AVDELNING,  DISTRIKT  EL.  KRETS

SÖKT BELOPP

ANVÄNT BELOPP

UTVÄRDERING AV  AKTIVITET

ANTAL VÄRVADE  MEDLEMMAR

VARAV ÅLDERN  7-­‐25  år

ANTAL TÄNKBARA  LEDARE

RESULTATUPPFÖLJNING (inkl.  sökt  belopp) INTÄKTER  (EXAKTA  SIFFROR) SNABBSLANT

kr

KOSTNADER (EXAKTA  SIFFROR)

kr

EVENTUELLA ÖVR.  INTÄKTER

SUMMA INTÄKTER RESULTAT

SUMMA KOSTNADER

ORT &  DATUM

KONTAKTPERSON FÖR  AKTIVITET

TELEFON &  EPOST

ORDFÖRANDE I  AVDELNING,  DISTRIKT  EL.  KRETS

TELEFON &  EPOST

RÄCKER INTE  UTRYMMET  PÅ  BLANKETTEN,  BIFOGA  ETT  DOKUMENT  MED  ANSÖKAN/REDOVISNINGEN  MED   SAMMA  RUBRIKER  SOM  I  BLANKETTEN

Ansökan snabbslant vt 2013  

Ansökan för vår snabbslant vårterminen 2013. Ansökningsperiod för hösten inleds i Augusti.

Advertisement