Page 1

Som medlem kan du: vara med på aktiviteter vara ledare på aktiviteter starta en egen avdelning bara vara medlem

musik

Gå in på hemsidan och bli medlem samt hitta kontaktuppgifter till Unga Örnar där du bor. www.ungaornar.se info@ungaornar.se Tel: 08-613 50 00

sport

dans


ti viktig Artikel 2 Alla barn

Unga Örnar jobbar tillsammans med studieförbundet ABF som finns i hela landet. De erbjuder bland annat studieupplägg, material, lokaler och andra verktyg för att driva verksamhet. info@abf.se www.abf.se

6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utv rtikel –a ek, vila och fritid. I Unga har rätt till l barn

läxläsning

teater

msta rummet vid alla beslut s o m r a i frä ö r ba rn

pyssel & skapande

honom – Artikel 31 V arje

filmklubb

el 12 Varje barn har rä artik tt a – g t klin c e : har vi nar r Ö

och nne he

läger

har s

– artikel 3 Barn e t s b ä s t a r och lika värde ska k ttighete om ma rä m i alla frågor som r am och höras ör mening ka sin ttryc tu

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som brinner för Barnkonventionen och barns rätt till en rolig fritid. Som medlem i Unga Örnar kan du gå utbildningar och delta i aktiviteter såsom läger och andra gruppverksamheter samt utvecklas som ledare. Du kan starta en ny verksamhet eller vara med i den som finns.

Välkommen till Unga Örnar  

En kort introduktionsfolder om världens bästa barnorganisation.