Page 8

Dissektion af en fisk Dissektionsvejledning Følg vejledning og få en grundig viden om fiskens opbygning. Tegn og besvar spørgsmålene i forsøgsrapporten. 1. Fiskekroppens opbygning Læg fisken på siden. Tegn fisken med hoved, gat, gæller, finner og halen i forsøgsrapporten. Diskuter hvor de forskellige dele sidder på fiskens krop og skriv det på tegningen? 2. Er fisken en farlig kødæder? Åben fiskens mund og kig på tænderne. Diskuter i gruppen om man ud fra munden og tænderne kan se om det er en fisk der lever højt i fødekæden og derfor spiser andre fisk og yngel. Eller er det en fisk der selv bliver jaget men som også spiser små fisk? 3. Kroppens tilpasning til livet i havet Mærk på fiskens krop og få et indtryk af fiskens muskler, finner og hale. Diskuter i gruppen om det er en fisk der laver på bunden af havet eller om det er en fisk der svømmer i den frie vandsøjle. Er fiskens krop tilpasset en liv med høj fart eller er den bedre til at gemme sig på bunden? 4. Organer i fiskens mave Fisken skal sprættes op for at kunne se de indre organer i vommen. Tag godt fat om fiske så den ligger med ryggen ned i hånden. Tag en kniv eller en saks og åben forsigtigt fisken fra gattet og frem gennem bugen mod hovedet. Stik ikke ret dybt ned i vommen da organer derved kan beskadiges. Når fisken er åbnet kan der skæres nogle snit ud til siden så bugen lettere kan ses helt åben. Undersøg forsigtigt de enkelte organer og tag dem ud ved at skære dem fri. Forsøg at finde leveren, mavesækken og tarmene. 5. Mavens indhold – fiskens fødegrundlag Tag forsigtigt fiskens mavesæk ud og læg den i bakken. Med en skalpel eller en saks kan mavesækken forsigtigt åbnes, og derved kan mavens indhold undersøges. Hvad har fisken spist?

8

www.unfo.dk

BioBasis  

Undervisningsmateriale fra UNFO. Oplev forskningsprojektet Biobasis i Grønland. Indeholder artikler, begreber og opgaver.