Page 2

BIOBASIS Klimaændringernes betydning for grønlandske fiskebestande Monitoreringsprojekt ved Nuuk Forskerne monitorerer et ferskvandsområde øst for kobbefjorden i det højere liggende fjeldlandskab. I områdets ferskvandssøer går en bestand af standfisk (fisk der ikke går ud i havet). Gennem en årrække vil forskerne analysere sig frem til et billede af klimaændringernes betydning for hele fjeldområdet, men i dette projekt er fiskenes udvikling i fokus. Formålet er at få mere viden om det varmere klimas betydning for fiskenes muligheder, da man antager at opvarmningen vil medføre et større næringsindhold i søen med et stigende fødegrundlag til følge. Mere føde betyder i reglen flere og større fisk samt en udvikling i fiskenes placeringer i søerne. For at kunne se en udvikling starter forskerne ud med af lave et billede af år 0 – altså et billede af hvordan der ser ud i søen lige nu, som grundlag for senere sammenligninger. Dataindsamlinger: Føde:

Hvad lever fiskene af – fødegrundlag?

Placering: Hvor lever fiskene i søerne? Størrelse: Hvor store er fiskene i de forskellige områder i søen?

Antal:

Hvor mange fiske er der i de forskellige områder i søen?

2

www.unfo.dk

BioBasis  

Undervisningsmateriale fra UNFO. Oplev forskningsprojektet Biobasis i Grønland. Indeholder artikler, begreber og opgaver.