Page 1

3 | Memorie veşnic vie... Hotelul „Vila Verde” vă așteaptă zilnic cu ușile deschise Servicii de calitate, prețuri accesibile (400 lei/zi) Adresa: or. Ungheni, str. Națională, 5 Telefoane: (0236) 23399, 23535, 060400900

Ca pasărea Phoenix - ardeau. Ardeau ca о pădure învăpăiată. Şi azi mistuitor mai arde dorul după ei. Dorul părinţilor, fraţilor, apropiaţilor. Tînjesc după chipul drag al lui Valeriu Dumbravă văile şi dealurile satului Cioreşti.

Expresul Vineri, 9 martie 2012 | Anul V, NR 10(215)

Ziarul de care ai nevoie | Apare în raioanele Ungheni, Nisporeni şi Călărași

Premieră la Colegiul de medicină din Ungheni

Publicaţie de informaţii, analiză şi opinii Editor: SC Miraza SRL IDNO: 1003609009231 Membru al Asociaţiei Presei Independente (API), afiliată Asociaţiei Mondiale a Ziarelor (WAN) Director: Lucia Bacalu Redactor: Dumitru Mititelu Secretar de redacţie: Vitalie Harea Reporteri: Natalia Junghietu, Ina Landa Contabil-şef: Angela Covaliov Manager vînzări: Ina Landa Tiparul executat la Tipografia Prag-3 Chişinău Tiraj total: 2800 ex. P - publicitate, PP - publicitate politică Adresa: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26, oficiul 229 Telefon: (236) 28575, 23742 Mobil: 069042758, 079389088 E-mail: unexpres@gmail.com Web: www.expresul.com

Ziua de azi Muncim cinci zile pe săptămînă, iar două zile – sîmbăta şi duminica - ne odihnim. Se împlinesc exact 45 de ani de cînd s-a trecut la acest orar de muncă, inclusiv în Moldova. În 1967, pe 7 martie, comitetul central al partidului comunist din Uniunea Sovietică, sovietul de miniştri şi sindicatele din URSS au emis o decizie comună privind “trecerea muncitorilor şi lucrătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor la săptămîna de muncă de cinci zile”.

Știri expres

Iurie Toma, preşedintele raionului Ungheni, completează lista personalităţilor apreciate în mod deosebit de către conducerea judeţului Iaşi. Pe 3 martie, dînsul a trăit momente de adevărată satisfacţie. Într-o atmosferă călduroasă, de prietenie, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Constantin Simirad, i-a înmînat Diploma de excelenţă şi medalia ,,Pro Amicitia, Pro Fidelitate”, pentru promovarea şi dezvoltarea relaţiilor prieteneşti dintre raionul Ungheni şi judeţul Iaşi. Anterior, aceeaşi distincţie au primit-o alţi doi oficiali ungheneni: Alexandru Ambros, primarul de Ungheni, şi Ion Harea, ex-preşedinte al raionului, în prezent consilier al lui Constantin Simirad în ceea ce priveşte relaţiile între judeţul Iaşi şi Republica Moldova.

Nisporeni – oraş european

Natalia Junghietu

PP Expresul

Scopul organizaţiei este apărarea, în instituţiile statului, a drepturilor social-economnice, materiale, spirituale şi de sănătate a persoanelor de vîrsta a treia, care sînt lipsite de o viaţă liniştită, aşa cum ar merita s-o aibă.

Decorat de Consiliul Judeţean Iaşi

După 20 de ani de activitate în oraşul Ungheni, Colegiul de medicină a fost, în premieră, gazda unui eveniment deosebit, de nivel republican. În ziua de 29 februarie, aici au venit managerii tuturor instituţiilor similare din Republica Moldova, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei, experţi internaţionali în domeniul învăţămîntului medical.

Cu toţii au fost întîmpinaţi cu pîine şi sare, după care s-au adunat la o masă rotundă, pentru a discuta proiectele în ceea ce priveşte calificarea profesională, competenţele personale şi etico-morale care trebuie formate la un asistent medical. De calitatea acestora depinde dacă specialiştii pregătiţi la colegiile de medicină vor putea concura atît pe piaţa naţională a muncii, cît şi pe cea europeană. O problemă extrem de actuală, care a fost pusă în discuţie la şedinţa din 29 februarie, este şi trecerea la sistemul naţional de credite de studii – un proiect ce urmează a fi implementat în

5 | Organizaţia veteranilor şi pensionarilor din Ungheni: un sfert de secol de activitate

curînd în învăţămîntul mediu de specialitate de Ministerul Educaţiei. “Această şedinţă ne-a oferit posibilitatea de a ne crea o imagine mai clară despre problemele cu care se confruntă, la ora actuală, colegiile de medicină din republică”, a remarcat Alexandru Holostenco, reprezentant al Ministerului Sănătăţii. Din acest punct de vedere, este mai mult decît salutabilă prezenţa unor experţi internaţionali în instituţiile respective. Ghertrud Stoeker, expert al Uniunii Europene în domeniul ajustării învăţămîntului medical la normele europene, fiind prezen-

tă pentru a treia oară la Colegiul de medicină din Ungheni, a menţionat cu satisfacţie că “este deja o tradiţie de a pune în discuţie problemele ce ţin de actualizarea şi elaborarea diferitor concepte şi documente ce ţin de învăţămîntul medical în RM, dar şi găsirea soluţiilor optime în acest sens”. Pentru asta se află şi dînsa în Republica Moldova, unde colaborează şi cu Ministerul Educaţiei, şi cu Ministerul Sănătăţii. Referindu-se la impresiile pe care i le-a lăsat Colegiul de medicină din Ungheni, un alt oaspete important, Maria Golban, şefă a departamentului colegii din

cadrul Ministerului Educaţiei, prezentă pentru prima la Ungheni, a menţionat: “M-a surprins curăţenia şi buna organizare a procesului educaţional de aici. Indiscutabil, Colegiul de medicină din Ungheni respectă toate rigorile unei instituţii medii de specialitate, are dreptul la existenţă şi la o continuă dezvoltare”. De notat că instituţia respectivă a fost evacuată de la Bender la Ungheni în 1992, urmare a conflictului armat de pe Nistru. După mai bine de zece ani de “provizoriat”, a obţinut statutul de instituţie de învăţămînt medical cu sediul permanent la Ungheni.

Ştiri de pe Expresul.com “Mărţişor” la Nisporeni O sală plină cu mulţi spectatori şi numeroase momente frumoase – acestea au fost ingredientele primei zile a festivalului “Mărţişor” la Nisporeni. Şefa Secţiei cultură, Aurelia Andronache, s-a declarat satisfăcută. “E o tradiţie să participle tot raionul la acest eveniment”, a spus dînsa pentru postul local de televiziune “Albasat”. Pe 10 martie, va avea loc închiderea festivalului, care se doreşte la fel de frumoasă şi în prezenţa unui public la fel de numeros.

În amintirea unui erou La Liceul “Mircea Eliade” din Nisporeni a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea unui fost elev, Ion Popa, mort acum 20 de ani, în conflictul de pe Nistru. Decizia îi aparţine consiliului orăşenesc Nisporeni şi este un act de recunoaştere a meritelor nisporeneanului în apărarea integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova. “Sînt bucuros că tatăl meu nu a fost uitat”, a declarat feciorul acestuia, care poartă acelaşi nume ca şi părintele său – Ion.

„Noi sîntem un oraș european, chiar dacă nu sîntem, deocamdată, la nivelul unui oraş european”, a declarat, pentru „Expresul”, primarul de Nisporeni, Ion Gangan. Potrivit dînsului, nimeni nu poate contesta faptul că atît Nisporeniul, cît şi întreaga republică, georgrafic, se află în Europa. Dar, pentru a fi consideraţi cu adevărat europeni, mai este de lucru. „Trebuie să muncim încă vreo zece - douăzeci de ani, să investim în educația intelectuală, în conștiința şi mentalitatea oamenilor noștri”, şi-a spus verdictul edilul, după care a punctat: „Cine a spus că prin muncă omul e slăvit, a avut dreptate. Acest slogan este și astăzi actual pentru noi”.

Mîini întinse peste Prut Preşedintele raionului Ungheni, Iurie Toma, şi primarul de Ungheni, Alexandru Ambros, au avut, pe 3 martie, întrevederi cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Constantin Simirad, cu primarul de Iaşi, Gheorghe Nichita, cu oamenii de afaceri ieşeni. Printre chestiunile abordate s-au numărat: deschiderea unei treceri pietonale pe podul feroviar Ungheni – Ungheni Prut, facilitarea procedurilor de trecre a vămii, liberalizarea exportului de produse autohtone, schimburi de profesori, elaborarea unui program comun de gestionare a resurselor rîului Prut şi a teritoriului riveran, încurajarea procesului de înfrăţire a localităţilor, organizarea întrunirilor comune între reprezentanţi din diferite domenii de activitate, organizarea de expoziţii şi tîrguri comune, a taberelor de vară pentru copii, deschiderea unui parc tehnologic amplasat între Iaşi şi Ungheni.

Aparate radiologice – pentru mai tîrziu Spitalul raional Nisporeni se confruntă cu o mare problemă: lipsa unor aparate radiologice performante. „Cele existente sînt învechite, astfel că pentru reparaţii se cheltuie foarte mult, pînă la 70-80 mii de lei”, a remarcat vicepreşedintele raionului, Ion Munteanu. Dînsul a venit şi cu o soluţie: să fie achiziţionate, centralizat, pentru toate spitalele, asemenea aparate. Cu siguranţă, consiliile raionale ar accepta să vină cu o contribuţie, în acest scop, de 50%. „Noi deja ne-am săturat să tot facem propuneri şi nimeni nu ne aude”, a mai spus dînsul. În replică, Mircea Buga, directorul general al Casei Naţionale Asigurări în Medicină, l-a sfătuit: „Veniţi cu proiecte. Chiar dacă nu veţi cîştiga acum, nu vă descurajaţi. Este o vorbă: bate şi ţi se va deschide”.

De la 25 la 42 de ani

Cheia succesului Tău!

Termenul de activitate a Zonei Economice Libere “Ungheni-Business” a fost extins. Deşi decizia ca atare a fost luată acum doi ani, o hotărîre în acest sens a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova săptămîna trecută, prin adoptarea unor modificări la Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”. Modificările au fost efectuate pentru a aduce în concordanţă unele prevederi legale ce se băteau cap în cap. În plus, termenul de activitate a ZEL “Ungheni-Business” a fost extins, oficial, de la 25 la 42 de ani.

ÎMPRUMUTURI 23% -24% anual

DEPUNERI DE ECONOMII 15% -18 % anual str. Naţională 10, or. Ungheni, tel/fax + 373 236 23550


2 Expresul

Nu vom mai putea procura produse alcoolice din magazinele alimentare pe parcursul nopții. Între ora 22:00 și 09:00 dimineața va fi interzisă comercializarea băuturilor spirtoase de către întreprinderile de alimentație publică și în punctele de comerț. Excepţie vor face barurile, cluburile de noapte etc. Totodată, a fost interzisă și vînzarea alcoolului şi tutunului minorilor. O lege în acest sens a fost adoptată de Parlament. (Unimedia)

Actual

Vineri, 9 martie

Știri din Primăria Ungheni

P

Multstimate doamne şi domnişoare, Ziua Internaţională a Femeii, 8 Martie, este o zi unică a anului, cînd, în centrul atenţiei tuturor se află femeia, cînd cele mai gingaşe flori înfloresc pentru ea şi cele mai frumoase cuvinte îi sînt adresate ei. Este o minunată sărbătoare a feminităţii, tinereţii, frumuseţii, a dragostei şi căldurii sufleteşti. Fiinţă prin excelenţă sensibilă şi delicată, femeia se arată a fi, în momentele dificile, mai tare, mai realistă şi mai optimistă decît bărbatul. Ea, care dă viaţă, ştie să se lupte pentru viaţă, pentru bucuriile şi normalitatea vieţii. Chiar dacă aveţi în comun sensibilitatea, frumuseţea, delicateţea, fiecare femeie este unică în felul ei. Această zi este un prilej şi pentru noi, bărbaţii, de a ne pune nişte întrebări. Este de ajuns oare să vorbim despre femei doar ca despre genul frumos, cînd, de fapt, ele sînt şi purtătoarele altor numeroase valori, în afară de frumuseţea lor incontestabilă? Vreau să vă mulţumesc pentru că existaţi. Să vă mulţumesc pentru că sînteţi frumoase şi amabile, pentru că sînteţi delicate şi înţelegătoare, pentru că sînteţi grijulii şi gata de orice sacrificiu. Vă doresc ca în fiecare zi bărbaţii să facă dovada stimei şi respectului pe care vi-l datorează. Nu exagerez cînd spun că femeile noastre sînt cele mai deştepte, frumoase, harnice şi modeste din lume. Un popor cu femei care rîmân, totuşi, modeste şi devotate, ar trebui să fie mult mai mult conştient de valoarea pe care o deţine. Cu deosebită preţuire vă urez ca toate florile primăverii să vă îmbrăţişeze în semn de respect şi apreciere pentru munca, înţelegerea şi înţelepciunea de care daţi dovadă în toate momentele vieţii. Cu mult respect, Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni

Şcoala de arte plastice în plină activitate Cele mai bune lucrări ale elevilor de la Şcoala de arte plastice din Ungheni au fost expediate peste Ocean, în Statele Unite ale Americii. Este pentru a şaptea oară consecutiv cînd picturile unghenenilor participă la Expoziţia tinerilor artişti plastici din oraşul Winston-Salem, statul Carolina de Nord, SUA. În fiecare an, organizatorii selectează o lucrare (aşa sînt condiţiile concursului), pentru a fi premiată. În fiecare an, se propune un nou subiect pentru lucrările ce urmează a fi realizate. De data aceasta, copiii au trebuit să deseneze la tema: „Tineretul – catalizator al schimbării”. De notat că activitatea respectivă are loc în cadrul Acordului de înfrăţire între cele două oraşe: Ungheni şi Winston-Salem. Decernarea premiului va avea loc, tradiţional, în luna august, de Ziua oraşului Ungheni. În acest an, va fi o aniversare mai deosebită, căci se împlinesc 550 de ani de la prima atestare documentară a localităţii.

În atenţia părinţilor! În şedinţa din 17.02.12 Consiliul Orăşenesc Ungheni a aprobat Regulamentul de înscriere a copiilor în instituţiile preşcolare din oraşul Ungheni. În conformitate cu acesta, pentru solicitarea unui loc în instituţia preşcolară, părinţii urmează să se adreseze, în orele de program, la secretarul Consiliului de înscriere a copiilor în instituţia preşcolară, Tatiana Talpă, bir. 203, Primăria Ungheni: Vor fi prezentate următoarele acte: Cererea; Copia adeverinţei de naştere a copilului; Copiile buletinelor de naştere ale părinţilor (părintelui, tutorelui) Certificatele de la locul de muncă al părinţilor (pentru şomeri – de la AOFM) Alte acte confirmative, în copie, la necesitate (documentul ce confirmă invaliditatea, de exemplu); Părinţii care s-au înscris anterior în listele perfectate de managerii instituţiilor preşcolare, se vor adresa la primărie pentru confirmarea solicitării şi prezentarea documentelor indicate mai sus.

Scumpe doamne şi domnişoare, Primiţi calde felicitări cu prilejul minunatei Zile de 8 martie. Vă doresc, înainte de orice, să fiţi mereu îndrăgite şi iubite de cei care vă înconjoară, iar frumuseţea dumneavoastră să rămînă pururea proaspătă. La fiecare început de primăvară, este un prilej deosebit de a ne exprima omagiul nostru de mulţumire şi binecuvîntare pentru această făptură divină - Femeia. Ne-am dori ca toate florile recunoştinţei să cadă la picioarele dumneavoastră, iar din străduinţe să culegeţi roadele tuturor împlinirilor. Femeia este al cincilea anotimp, în care natura se odihneşte, amintindu-şi toate florile primăverii, toate privighetorile verii, toţi strugurii toamnei şi toate ninsorile iernii. Blînde şi sfioase, dar niciodată înfrînte de greutăţi, dumneavoastră ştiţi să cîntaţi printre lacrimi deasupra leagănului şi să menţineţi cu flacăra propriului suflet focul din vatră, armonia în familie. Cu cele mai alese gînduri şi urări de bine şi cu cea mai înaltă consideraţiune pentru Domniile Voastre, Vasile Bîtca, preşedintele raionului Nisporeni

Iubitelor noastre Vladimir Cojocaru Să nu uitaţi, de bucurie, Printre şampanii şi ovaţii, Că cea mai mare bogăţie În viaţa voastră sînt... bărbaţii.

Matriarhală Grigore Drăgan Doamne! Azi bărbaţii toţi Către tine vin c-o rugăSă-i salvezi, dacă mai poţi, Că femeia îi subjugă.

Stimate doamne şi domnişoare, Cu ocazia zilei de 8 Martie, Consiliul Raional Ungheni transmite tuturor doamnelor şi domnişoarelor cele mai alese gînduri de preţuire pentru ceea ce fac zi de zi. Vă dorim ca viaţa să vă fie un cîmp înflorit, iar fiecare floare să însemne pentru dumneavoastră o bucurie, un succes deplin şi o amintire plăcută. Fie ca toate împlinirile frumoase şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni, iar primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale. 8 Martie este ziua cea mai plină de feminitate, zîmbete, şi căldură sufletească! Cu respect, Iurie Toma, preşedintele raionului Ungheni

Mult stimate femei, mame, soţii şi domnişoare – prietene ale Crucii Roşii, Primăvara înzestrează minunata zi de 8 Martie. Fie ca această zi să vă aducă lumină, blîndeţe ce conturează bunătatea inimii, să fiţi iubite şi să vă bucuraţi de darul Dumnezeesc de a fi Femeie, de respectul şi mîngîierea celor dragi. Cu adînc respect, Elena Gavrişov directorul Crucii Roşii, filiala Ungheni

Cugetări, maxime, aforisme Echipa EXPRESUL urează tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară veșnică!

Oare cîte femei frumoase revin la un bărbat deştept? Femeile se nasc pentru a fi fericite, dar nu toţi bărbaţii le pot asigura fericirea. Femeia este o carte frumoasă, dar care prezintă puţin folos pentru cel care nu are răbdare s-o citească pînă la capăt. Femeile tac doar în trei cazuri: cînd îs mute, cînd iau apă în gură şi cînd n-au ce spune. Frumuseţea femeii bate nu numai la ochi, dar şi la buzunar. Unii bărbaţi cedează în faţa greutăţilor, alţii în faţa şefilor, iar cea mai mare parte – în faţa femeii. Grigore Drăgan

Alături de femeile din Ungheni în zi de sărbătoare Marian Lupu, preşedintele interimar al Republicii Moldova, preşedintele Parlamentului, le-a oferit doamnelor şi domnişoarelor din Ungheni, cu ocazia Zilei femeii, o surpriză de proporţii. Pe 4 martie, dînsul a venit la Ungheni pentru a-şi felicita colegele de partid. În sala de festivităţii a Centrului de agrement „Patria” s-au adunat circa 350 de femei din toate colţurile raionului. „Am ținut neapărat să vin, în această zi, cu un mesaj plin de căldură, sentimente, sinceritate. Or, dumneavoastră sînteți cele care determină rostul şi sensul vieții noastre, sînteți cele care ne formați ca personalități, ca oameni, ca poiliticieni. Sînteți cele mai importante repere pentru noi”, a spus dînsul în adresarea sa către unghenence, mulţumindu-le pentru simplul fapt că există. Chiar dacă a recunoscut că agenda îi este foarte încărcată, Marian Lupu a făcut tot posibilul să se afle cît mai mult timp alături de unghenence şi le-a oferit ocazia tuturor să se fotografieze alături de domnia sa. În acea zi, dînsul personal le-a înmînat celor mai active doamne din Ungheni noile legitimaţii de membre ale Partidului Democrat. Printre ele: Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, Victoria Bernic, directoarea Biblioteciii „Dimitrie Cantemir”, Maria Iov, primarul de Năpădeni, Rodica Bezuglov, şefa Dircţiei Protecţia Muncii, Ana Nistor, directoarea gimnaziului Sinești, consilier rai-

onal, Ludmila Litovcenco, profesoară la Liceul „Gheorghe Asachi”, consilier raional, Parascovia Chirinciuc, şefa Centrului de Poştă Ungheni, consilier orăşenesc. Marian Lupu a fost însoţit de Vitalie Vrabie, secretarul general al Partidului Democrat, primar de Ungheni în anii 1999-2006. „Am emoţii deosebite, căci mai bine de şase ani nu m-am aflat într-un asemenea auditoriu la Ungheni, cu asemenea distinse doamne. Mă simt onorat că sînt aici”, a recunoscut dînsul, făcîndu-le unghenencelor o urare scurtă, dar plină de tîlc: „La multe primă-

veri!”. Şi-a felicitat colegele şi Petru Langa, preşedintele organizaţiei teritoriale a PD. Dînsul le-a mulţumit pentru faptul că ele dau puteri bărbaților să meargă înainte şi să facă faţă tuturor încercărilor: „Vă sîntem recunoscători și sperăm că ne veţi fi alături şi în continuare”. În numele doamnelor prezente la sărbătoare, Iulia Pancu, preşedinta organizaţiei de femei a PD Ungheni, le-a mulţumit bărbaţilor cu care au putut face o echipă, pentru inteligenţa şi onestitatea lor. „Aici, în PD, chiar

ne simţim protejate”, a remarcat dînsa. Pentru toate doamnele din sală a cîntat formaţia „Acord”, după care a venit cu un spectacol de zile mari ansamblul „Drăgaica” de la Casa de cultură din Pîrliţa. În acea zi de 4 martie, sărbători dedicate femeilor din PD au avut loc în 14 raioane. Pînă la 8 martie, reprezentanţii PD: deputaţi, miniştri, alte persoane oficiale, vor ajunge în toate raioanele Republicii Moldova pentru a le aduce un omagiu femeilor.

P


Eveniment

În ultimul trimestru al anului 2011, populaţia din RM care are un loc de muncă a constituit 1,141 mln persoane. Numărul şomerilor e de 75,3 mii, iar populaţia inactivă de cel puţin 15 ani (cei plecaţi peste hotare sau în căutare de lucru) a reprezentat 59,1% din numărul persoanelor apte de muncă. Astfel, raportul de dependenţă economică este de 2,12 persoane neocupate (inactive sau în şomaj) la o persoană angajată, arată datele Biroului Naţional de Statistică. (Unimedia.md)

Memorie veşnic vie... făcut curăţenie la mormîntului Nu vom uita nicicînd “Skoda Superb Ambition maşină toată la mormincă, acum 20 de ani, 1.8”, olui Valeriude Dumbravă, frumuseţea, un negru a fost achiziţionată, pe Nistru ade fost războimetalizat, tele rudelor sale. Nu s-a uitat nici chiar Ungheni. Au recent, plecat la de acelcătre războiautorităţile şi băr- deraionale casa părintească a eroului, de Un cadou frumos de Anul Nou, care costă 372 mii 232 lei.cabaţi ai comunei Cioreşti, Nispo - mama sa, Tatiana Dumbravă, “E un lucruTriboi, bun, căci vorbare, deînimaginea raionului”, reni: Serghei Vasileeste Triboi, aceste zile, a fost vizitată a declarat, pentru “Expresul”, raionului, Gheorghe Adam, Valeriu Guţu, preşedintele de copii, de adulţi, ea fiind ajuIurie Toma. Leonid Caraghiziadi, Andrei Bo- tată la treburile casnice. Drept joga, Iurie Josan şi mulţi alţii. recompensă, bătrîna mamă le-a Decăzut ce Skoda Superb? “M-am că despre e mai bine unamomente şi bună”. A pe cîmpul de luptă Va- cluzia povestit unele consultat cu alţi al preşedinţi de frumoase “Dacă omul are nevoie şi de ado tran-leriu Dumbravă, cărui nume din copilăria raioane, cu Consiliul nostru rai sport, de ce să nu-şi permită? îl poartă azi gimnaziul din Cio- lescenţa băiatului ei. vrea o maşină maisatului bună onal şi am ajuns la concluzia că Fiecare reşti. Pe 2 martie, locuitorii şi mai comodă”, a fost remarca anume acest model este mai bun Cu ocazia aniversării a 20-a Cioreşti au depus flori la morpentru drumurile noastre,armat e o lui Sergiu Caţer,păstrînd preşedintele de la începutul conflictului mîntul eroului, şi un maşină economă. De altfel, ad fracţiunii PD din Consiliul raiode pe Nistru, marcată pe 2 mar- minut de reculegere în memoria ministraţiile a 16 raioane au anu nal. “Mergem spre Europa. Deci, tie, în gimnaziu a fost amenajat lui. Primarul Valeriu Guţu a înde maşini europe me stand astfel de maşini”, a răspuns un închinat eroului, iar avem mînat nevoie combatanţilor premii bă-ne”, a mai adăugat dînsul. Iurie Toma. Fiind întrebat, dacă micuţilor din clasele primare li neşti. Cu toţii au participat mai nu se putea achiziţiona auto-- apoi “Să Domnul organizate să se răss-a povestit despre viaţaunconsă la dea festivităţile mobil mai ieftin, dînsul a men cum pere prin rezultate, să infie teanului lor, despre evenimente- cu acest prilej la Nisporeni, ţi onat: “Noi ne-am condus de eficientă”, a subliniat şi Hara le acelor ani. clusiv la o masă de pomenire. zicala: de şapte ori măsoară şi o lambie Chirilov, preşedintele Elevii, împreună cu profesoRodica Bojoga, Lilia datăau taie. Astfel, am ajunsunde la con după rii, mers la cimitir, au- fracţiunii Jaruc,PCRM, profesoare decare limbaa

şi literatura română Gimnaziul „Valeriu Dumbravă”, Cioreşti

Pentru tine, Valeriu Ca pasarea Phoenix - ardeau. Ardeau ca о pădure învăpăiată. Şi azi mistuitor mai arde dorul după ei. Dorul părinţilor, fraţilor, apropiaţilor. Tînjesc după chipul drag al lui Valeriu Dumbravă văile şi dealurile satului, tînjeşte văzduhul cu lacrimi de rouă, cu ochi puhavi şi măşcaţi de zăpadă. Tînjeşte lumea ce l-a cunoscut. adăugat: “Se vede că e nevoie Avea bărbăţia neamului de de o asemenea maşină, dacă luhaiduci codreni, era demn, viguăm în calcul faptul că raionul ros. În timpul conflictului armat are cinci vicepreşedinţi. Dar, cu din primăvara anului 1992, Vatot respectul faţă de autorităţile leriu Dumbravă asigura cu muraionale, cred că ar fi trebuit să niţii şi armament batalionul de se gîndească mai bine, să ţină pe poziţia „ Bender". În ziua de cont de situaţia actuală, de 3 aprilie 1992, cînd ,,UAZ"-ul, optimizările din învăţămînt…”. la volanul căruia se afla, pornea

spre Varniţa, încărcat cu muniţii, a fost atacat prin surprindere de о haită de gardişti, chiar în centrul satului Gîsca. Maşina a fost cuprinsă de flăcări… Valeriu a plecat din viaţă bărbăteşte, eroic. Avea doar 23 de ani. Post-mortem a fost decorat cu ordinul ,,Ştefan cel Mare". Pe placa de mormînt cei dragi i-au lăsat cuvintele: “Plecarea-i tăcere, aşteptarea-i durere”. Elena Ivanov, absolventă a gimnaziului “Valeriu Dumbaravă”, Cioreşti “Noi, liberalii, ne-am declarat împotriva achiziţionării unei Eroului Valeriu maşini atît de scumpe. Se putea Dumbravă lua una mai ieftină. Comuniştii însăNatalia au fostTriboi, cei care au susţinut elevă în cl.Cel a IX-a această idee. puţin, în comiDe la Tighina la vale, sia probleme sociale”, a declaO maşină ardea pară rat Maria Buruiană,înpreşedinta Şi în eaPL - patru bărbaţi raifracţiunii din Consiliul ‘Nalţi, ca niştecabrazi. onal. ”Nufrumoşi era neapărat preşedintele raionului să sedeplimbe Toţi ardeau, ardeau vii, într-o maşinăade Ar fi trebuit Părăsind lorlux. cîmpii, să fie mai modest. Mă întreb cu Printre ei - un cioreştean ce ne deosebim, în acest caz, de Crescut de mamă cu alean. comunişti?”, a mai spus dînsa. Îl plîng azi încărunţiţi Potrivit lui Iurie Toma, achiAi lui mult iubiţi părinţi, ziţionarea maşinii era o necesiÎl pling scumpele surori tate, căci cea veche – un “JiguŞi pădurea cea de flori. li” uzat la maximum – nicideÎl plîng ai lui mîndri fraţi,vicum nu asigura securitatea Şi pădurea cea cu brazi, Mai cepreşedinţilor raionului. Şi decît cu lacrimă amară au fost mult atît, aceştia Îl plînge întreaga ţară. nevoiţi, de cîteva ori, în drum spre Chişinău, să iasă din maşi-

3 Expresul Vineri, 9 martie

Sărbătoare la Costuleni. A fost deschisă o sală performantă de şah şi dame După opt ani de activitate, Clubul de şah şi dame de la Costuleni a trecut într-o nouă sală, amenajată ca la carte, cu mobilier de calitate, cu accesoriile necesare. „A fost un eveniment important pentru comunitate”, a subliniat profesorul Gheorghe Carp, fondatorul şi sufletul acestui club. La festivitatea de deschidere a noii săli a participat primarul de Costuleni, Sorin Gurău, preşedintele Federaţiei raionale de şah, Ion Harea, de dame, SerTimp de opreşedintele săptămînă,Federaţiei delegaţii raionale din Italiadeşijoc Georgia ghei la Ungheni şi Nisporeni. oaspetele s-auNicul, aflat oficialităţi în vizită lade Ungheni, pentru a studiaDar strategiile cel mai dorit a fost, incontestabil, Iurie de Chirinciuc, de afade dezvoltare a turismului în oraşul pe malulom Prutuceri, consilier raional, clubului de fotbal „Costuleni”. lui. Aceste acţiuni aupatronul fost posibile, datorită proiectului „Nu ştiu dacă iubeşte şi şahul, dar ştiu cuproducţiei siguranţă că-şi „Abordarea integrată pentru durabilitatea iubeşte satul natal şi mereu este alături de consăteni”, a menţionat Gheorghe Carp, precizînd că anume domniei sale i se datorează în mare parte noua sală, în care omul de afaceri a investit o sumă considerabilă de bani. „Mă bucur că am avut posibilitatea să particip şi eu, cu cît a fost posibil, la deschiderea acestei săli. Mă bucur că sînt interesaţi de acest sport al minţii de la mic la mare”, a subliniat Iurie Chirinciuc, remarcînd, totodată, că-şi doreşte să fie realizat visul lui Gheorghe Carp: Costuleniul să dea ţării un adevărat campion la şah, aşa cum a dat pînă în prezent numeroase personalităţi, printe care Igor Munteanu, actualul ambasador al R.Moldova în SUA, sau Octavian Ţîcu, doctor în istorie, boxer, participant la Jocurile Olimpice de la Atlanta, medaliat cu argint la Cupa Europei în 1999. de turism”, implementat de provincia Venezia din Italia, Deschiderea cu noiiprimăria săli a fostUngheni marcatăşiprintr-un turneu la şah, în parteneriat primăria Kutaisi la care au participat zece Programului de şahişti din raion, dar şi afara lui. din Georgia, în cadrul CIUDAD şi din finanţat „Să dea Domnul ca acest turneu să devină internaţional”, şi-a de Uniunea Europeană. Potrivit Svetlanei expert în dezvoltarea durabilă, proexprimat doleanţa Ciobanu, Iurie Chirinciuc. iectul După respectiv are încordată, cîteva obiective atît pentru o luptă de ore distincte în şir, învingători ai Ungheni, competicît ţiei şi pentru Partenerii din10 Italia cu experienţe domeau fostKutaisi. declaraţi: categoria ani -vin Victor Chiriliuc,în Petreşti; niulcategoria dezvoltării turismului. Astfel, va fi elaborată o strategie de 12 ani – Laurenţiu Cibotaru-Viziru, Ungheni; categodezvoltare cuFăleşti; planuricategoria concrete. un proiect, ria 14 ania– turismului, Andrei Lucaş, 18„Este ani – Iurie Noroc, rezultatele căruia nu50 potplus fi sesizate imediat, dar dezvoltă iniţiative Făleşti; categoria – Anatoli Popatenco, Ungheni. (Lucia în acest sens”, a accentuat Svetlana Ciobanu. Bacalu) Dînsa a menţionat că turismul la Ungheni se va baza pe tradiţii

Turismul la Ungheni se va baza pe tradiţii şi unicitate


Un centru regional modern al oportunităţilor – aşa se vede Ungheniul în 2020 E o certitudine: avem o viziune clară a dezvoltării raionului în următorii 9 ani. Consiliul Raional Interviu cu Ion Harea, consilier al preşedintelui Ungheni a aprobat, în şedinţa sa din 23 februarie Consiliului Judeţean Iaşi privind relaţiile curent, Strategia de dezvoltare socio-economică între R.Moldova şi judeţul Iaşi a raionului pentru perioada 2012-2020.

Obiectivul general 1.6. Managementul situaţiilor de urgenţă şi alarmare Va fi procurat echipamentul şi tehnica necesară pentru situaţii de urgenţă, vor fi organizate centre de comandă şi control fix şi mobil, va fi implementat sistemul de alarmare şi comunicare.

nevoie doargeneral de dorinţă. hîrtie. reabilitarea infraObiectivul 3.1. Modernizarea/ Sînteţi consilier al preşe din Aveţi şi alte proiecte? structurii sociale Chiar recent, la Chişinău a sînt aşteptaţi la Consulat ca să-şi telui Consiliului Judeţeana Iaşi “Un creştere durabilă, centru regional modern al opor Lucrări de construcţie spitalului regional (cu 200-250 paturi) Sigur. Sînt multe. Mă voi avut locpol undeeveniment impor- un perfecteze permisul de mic tra-- II. ECONOMIE. AGRICULTURĂ. TURISM deja de jumătate Cu pat-anatomice, ce referi doarlucrări tunităţilor, în care cetăţenii să muncească şi să trăiască să în oraşul Ungheni,dea an. secţiei de reparaţie la cîteva. Centrul dea tant: zece localităţi din judeţul fic la frontieră. Dar...decent, sînt cam Prioritatea 2. Dezvoltarea competitivităţii economice realizări vă puteţi mîndrişi laCMF aibă acces şi condiţii adecvate educaţie şi studii, 25 de instituţii medicale Ungheni,şiaconservare 12 instituţii depromovare a tra Iaşi au semnat acorduri depentru greoi la mişcare. Haisă s-obenefirecuObiectivul general 2.1. Susţinerea creării şi dezvoltării înora actuală? cieze de servicii sociale, de sănătate şi cultură de calitate, cu o coînvăţămînt, a căminelor culturale (Gherman, Măcăreşti, Todireşti, diţiilor naţionale Iaşi deja a înînfrăţire cu localităţile mu- noaştem. Vă dau un exemplu: treprinderilor mici şi mijlocii (IMM) munitate de afaceri dinamică autorităţi locale Un prims.pas a fost faptul că Cornova, Costuleni, Corneşti, Petreşti, Hîrceşti, Condrăteşti, ceput lucrul în raioanele Basanicipiului Chişinău. Am rămasşi competitivă, am vreo doi cu primari care de mai Asistenţă şi consultanţă pentru deschiderea şi dezvoltarea Alexeevca, responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi” – iată ce-şi propune am dat de ştire că există o ase Mînzăteşti). Va fi creat Centrul de sănătate binevoitoare rabeasca, Ungheni, Soroca, vor puţin uimită, căci, cu două-trei bine de o lună tot spun că vor noilor afaceri, vor fi organizate şi sprijinite activităţile de formare nouaîn Strategie. menea funcţie. Estediagnostic un prece- medical un centru modern,nişte vor acţiuni fi procurate să pornească penluni urmă, se vorbea despre tare să ajungă la Oficiul consu- antreprenorială şi de pregătire a managerilor, va fi acordată tinerilor, Iar raionul are resurse, capacităţi, potenţial dent, despre care performante preşedintele (aparat medicale radiologic mobil, mamotru Călăraşi şi Nisporeni. Sînt o înfrăţire cuUngheni localităţile din lar din Ungheni să-şi economic, perfecteze asistenţă primăriilor pentru elaborarea/ actualizarea programelor aparate uman, administrativ, de vecinătate cu UE, Constantin Simirad vorbeşte implementate proiecteori de menire socială. intenţii serioase. Împreună cu raioanele Ungheni, asociativ, Nisporeniare privilegiul permisul. Mă tot întreabă: ce şi strategiilor de dezvoltare socio-economică, va fi încurajat graf), areCălăraşi. o infrastructură avantajoasă pentru a deveni de cîte ori are 4. ocazia. Unii sus- serviciilor Tudor Ungureanu, şi facem? Cumcu ceadevărat facem? un Ei pol aş- parteneriatul public-privat, vor fi elaborate şi implementate Prioritatea Dezvoltarea sociale,conducătode Nu dezvoltare în regiune. ţin că, prin această funcţie, ro rul grupului „Şteam renunţat la acea în- teaptă că cineva le va face copi- proiecte privind încurajarea creării şi dezvoltării IMM, va fi orga- educaţionale, de sănătate şi cultură de etnofolcloric mai bună caliAsupra Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului mânii au un spion în R.Mol dofan Vodă” de la Străşeni, ne dofrăţire. Cu regret, primarii din ile actelor necesare şi le va de- nizat anual Concursul raional „Businessmanul Anului”, va fi tate Ungheni pentru următorii 9 ani s-a muncit intens în cadrul şedin va. Nu. Nu mă ocup de spionaj. rim să reunim la Iaşi toţi cob regiunea Ungheni-Călăraşi-Nis- pune la consulat. încurajată şi susţinută participarea agenţilor economici la expoziţii, Obiectivul general 4. 1. Crearea şi diversificarea serviciilor ţelor Grupului lucru, au fost efectuate s-aucondiţii, făcut analize merge în primul val vor 1642 şi care azi se află la Mu- Mă ocup cu stabilirea relaţiilor, zarii din spaţiul românesc şi – În sondaje, asemenea veţi vor poreni se mişcădecam greu. tîrguri, vizite de studiu, vor fi create şi dezvoltate incubatoare/clus- alternative sociale şi de sănătate specifice domenii prioritare de cîştigat. Este inevitabil. zeul satului. Cred că e timpul să ca oamenii buni să se unească de ce nu? – să fie deschisă ultenunţa lacaorganizarea acelei avea Adică?ca, în cele din urmă, să fierestabilite tere de afaceri, înfiinţat un Tîrg comercial transfrontalier pentru Obiectivul general 4.unor 2. Asigurarea a să de Mulţi dezvoltare economică şi socială următoarele patru domenii: în vederea realizării luc- rior dezvoltării o şcoală de durabile cobzari. Dar Apropo, mi-au telefonat mulţi fie edificată la Prut – locul va fi dintre ei nu au nici întîlniri la Iaşi? promovarea produselor agro-alimentare şi de meşteşugărit în Za- sistemului de învăţămînt infrastructură şi mediu; ruri frumoase; iar celor răi să nu ştiţi că orice iniţiativă se matedin alte regiuni ale Re- stabilit de specialişti – o cruce Nu. Vom stabili în curînd o primari vize, nici permise de mic trafic garancea. economie, agricultură, turism; le creăm condiţii ca să se poată ri alizează greu. la frontieră, pentru a putea să se dată pentru a ne întîlni, indife- publicii Moldova şi m-au între- care să aibă iluminare de noap- Obiectivul general 4. 3. Punerea în valoare a moştenirii culObiectivul general Valorificarea potenţialului agroDe ce? - social;la Iaşi, unde se pre- rent cîţi vor fi gata să meargă la bat manifesta. Acum, sper să prinde ce nu-i atrag şi2.2. pe ei. Eu te, să aibă o candelă care ar arde turale deplaseze guvernare locală. dem cîteva proiecte pe care le Orice iniţiativă foarte alimentar Va fi asigurată dezvoltarea profesională continuă trebuie a angajaţilor mi-am dorit, pentru început, să în permanenţă în memoria celor conizează întîlnirea cu primarii Iaşi. Cu aceştia vom începe. Instruire, consultanţă şi- asistenţă înaintează Euroregiunea „Siret- bine analizată, ca săperformanţă vezi care-s domeniu, vor fi implementate servicii de cu primarii din raioa care nu autehnică, reuşit să şcolarizare treacă Pru- din din judeţul Iaşi. Am discutat, Am mai spus-o şi repet: cei care mergem permanentă prinparte organizarea şi studiilor cu particiPrut-Nistru”, proiecte ce ţin de intenţiileservicii adevărate. Sînt multe tomografia computerizată, de imagistică), ne le ce au făcut cîndva dinseminarelor tul, găsindu-şi sfîrşitul acolo. (hemodializă, parea savanţilor dinvor agricultură. Vorcontează fi reduse suprafeţele de va rîulfuncţiona Prut, de zona riverană. Cred idei, în darcadrul cînd te aşezi şi le analiDepartamentul de urgenţă Spitalului raional, judeţul Ungheni. Cîţi fi, vom Nu că au murit în timterenuri agricole nelucrate, vor fi aplicate metode avansate contra că o realizare va fi actvitatea de zezi minuţios, îţi dai seama vedea. pul foametei, sau în război, sau implementate/ continuate programele naţionale şi teritoriale. că eroziunii solului, va fi sporită fertilitatea lui,Cert voreficăsusţinuţi localităţilor din judesociale - unele dintre mobilă”, ele nu prea merg. Vor fiadezvoltate serviciile („Echipa Serviciul Aţi venit, acum ceva timp, după război. foarte mulşi- înfrăţire încurajaţi producătorii agricoli, stimulată crearea ţul Iaşi şi din raioanele RepubAmîns-o spun de pe risc, şleau: sînt şi pentru familii cu copii situaţie Serviciul cu o iniţiativă: să fie ridicată la vatăfilume a murit acolo.centrelor În acest socio-educativ dotateo Cruce cu sisteme frigorifice pentru sortarea soci pro-- de liciiîngrijiri Moldova. Mie îmi vaa reve - provocatori. Înpat, plus,Serviciul în calitatea la domiciliu persoanelor ţintuite la de Prut a Memoriei. sens,colectarea aş solicitaşisusţinerea duselor a laptelui, vor fi dezvoltate pieţele agroalimentare, ni sarcina, aceasta, săadulte, im- Asistenţa mea de consilier, am pîrghifamilialdupă al persoanelor parentalănu profesionistă Aşa agricole, este. Ideea mi-a venit, etăţii civile unghenene şi nu nu- tip valorificat potenţialul staţiilor va fi creatdeun CentruMij de- pentru pulsionez activităţile, ca acele Sprijin ile necesare să pot influenţa copiii aflaţi în dificultate, familial,careintegrare şi prefiind la biserica din satul natal, meteo, mai. Nu e aşa scump. pedologieTeleneşti, şi agrochimie, identificaţi agenţi economici înfrăţiri abandonului, să nu rămînăCasa doardepetip familial). la modul direct. Hirişeni, construităvor în fi loace financiare pot fi găsite. E venirea interesaţi de producerea produselor ecologice, va fi susţinută şi Va fi dezvoltat învăţămîntul incluziv, implementată reforma încurajată participarea producătorilor agricoli la expoziţii, tîrguri, structurală în educaţie prin reorganizarea reţelei şcolare (dezvoltate concursuri, vizite de studiu. şcolile de circumscripţie), dezvoltat şi susţinut potenţialul creativ şi intelectual al elevilor prin prisma programelor pentru copiii Obiectivul general: 2.3. Asigurarea atragerii investiţiilor mîndrim I.Ne INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU dotaţi, vor fi extinse serviciile educaţionale prin: crearea Centrului Se vor organiza şi se va participa la evenimente menite să falor sale a fost următoarea: Zeci de elevi din oraşul Ungheni vor ţine psihopedagogic raional, aplicarea programelor educaţionale de cu bunica noastră dezvoltării infrastructurii Prioritatea 1. Reabilitarea ciliteze acţiunile promoţionale, contactele economice şi să pro„E bine să fii ambasador, minte mult timp memorabila întîlnire alternativă, crearea Centrului regional de educaţie ecologică „Ecopublice şi protecţia mediului moveze oportunităţile de investiţii (forumuri, simpozioane), vor fi Născută la 23 februarie 1932, într-o familie dar aceasta presupune foarte pe care au avut-o cu William H. Moser, elaborate şi diseminate informaţii relevante cu privire la mediul cu opt copii, bunica noastră, Efrosenia Iachimulte responsabilităţi. ED”, Îmi crearea parteneriatelor cu familia, va fi organizat Forumul de Obiectivul general 1.1: Modernizarea şi reabilitarea inAmbasadorul SUA în Republica Moldova, idei local de afaceri, promovate investiţii în infrastructură, va fi editat movschi (Vintea), îşi aminteşte cu tristeţe de place R. Moldova, îmi plac pedagogice „Dialoguri unghenene”, vor fi elaborate şi implefrastructurii rutiere în prima decadă a anului curent. strategii, planuri, instrucţiuni, fişe metodologice şi de evalvor fitradiţionale încurajate molmentate anii sale.lucrări Fiind ulimul copil în fami bucatele doVorcopilariei fi efectuate de modernizare şi- reabilitare a dru- Pachetul informativ pentru potenţiali investitori, uare, ghiduri de bune practici în instituţii de învăţămînt, va fi şi asistenţă pentrucudezvoltarea lie, se naţionale, gîndea că va fi cea mai răsfăţată, dar nu Nu i-au rămas datori avut locdelaconsultanţă veneşti”.abilităţilor În ceea ceşipriveşte murilor regionale şi locale conform proiectelorEvenimentul aprobate aservicii asigurat accesul tinerilor la viaţa publică şi promovarea poziţiei a mijloacelor specifice IMM pentru accesarea pieţelor externe, va fie aşa. publică „Dimit- întrebări ambasadorului nici timpul liber... William H. (îna fost anulsă2012, demarează lucrările pe DR1 ChişinăuBiblioteca - Unghenicivice active. fi susţinută dezvoltarea şi extinderea activităţii Zonei Economice Cîndaavea doar 11ani,dei-adrum murit„centura mama. Apoi, rie aCantemir”, Sculeni, segmentului de ocolire oraşului unde, de ani gazdele. „Cum e să fii am- Moser a făcut o remarcă: Libere „Ungheni-Business”, construirea a după ciţiva ani, a părăsit-o şi tata. a mai „Ameribasador?”, „Care e diferenţacentrelor iată căde areafaceri timp săşidiscute şi Ungheni” cu construcţia podului rutierNu peste Prut). buni, funcţionează pieţelor agricole (în 2012, începe construcţia pieţei en-gros la ScuIV. GUVERNARE LOCALĂ rezistat terorii şi s-a impuşcat. Dacă ar fi rămas can Corner” Obiectivul general 1.2. Modernizarea, extinderea sau (Colţişorul Ame- dintre studenţii americani şi cu elevii. în viaţă, arreţelelor fi ajuns, cudesiguranţă, Siberia.de bazărican). Pînă a-i leni). adresa în- moldoveni?”, „Cum este viaFiind întrebat dacăPrioritatea va înfiinţarea utilităţi în publice 5. Consolidarea capacităţii managementuA trecut războiul, apoi foametea. Amintirile Obiectivul general: 2.4. Valorificarea potenţialului turistic trebări, tinerii ungheneni au ţa în Moldova?”, „Cum este reveni la Ungheni, dînsul Vor fi efectuate lucrări de modernizare, extindere şi construcţie luiaadministraţiei publice locale din aceledevremuri îi mai şisînt vii şi azi. Sînt mîncarea tradiţională mol- răspuns: trebuit ei înşişi să răspundă „Probabil, Lucrări de restaurare, protecţie şi conservare a obiectivelor dinda”. a reţelelor gaz, apeducte canalizare, staţii de epurare şi filtrare Obiectivul general 5.1. Modernizarea relaţiei cetăţean – la o întrebare apatrimoniul domnului cultural. dovenească”, „Aveţi timp desatului, despărţire, nu Vor fi create muzee tematiceÎnainte (muzeul a amin apei. tiri îngrozitoare. Şi acum vede aevea cum administraţie cea mai bună prietenă ai ei, o evreică, striga de e de binecovoarelor), liber?”. vor fi valorificate şi amenajate a pregetat săobiective accentueze: „E Ambasadorul SUA, William H. Moser, în mijlocul tinerilor ungheneni Gazoducte: Buşila – Chirileni - Cioropcani; Buşilaambasador: - Negurenii„Cîtceramicii, Obiectivul general 5.2. Utilizarea eficientă a banilor publici pe malul gropii să o ajute ca să nu fie împuş a răspuns defoarte să cunoşti limbaturistice engleză?”. să cunoşti limba naturale, Excelenţa va fi creatăSa infrastructura suportbine în domeniul Vechi - Ţîghira - Coşeni; Medeleni, Blindeşti, Floreni, Sculeni, şi creşterea cată. Şi acum în faţă îi apar momentele în care gleză, veniturilor fără translator. cane, dintre care unul - la A urmat răspunsul care, bi cu zîmbetul pe buze, aşa cum engleză”. De notat turistice, va fică toată Gherman; Agronomovca, Hristoforovca, Bumbăta, Romanovca, turismului, vor fi identificate şi promovate itinerare Vor fi desfăşurate acţiuni de informare a cetăţenilor privind acstăteau iarna de pază la fereastră, ca nu cumva În R. Moldova funcţi o Ungheni. neînţeles, era previzibil: „E îi stă bine unui adevărat ame discuţia între ambasador şi organizată participarea la tîrguri şi expoziţii de turism, activităţi de Corneşti; Corneşti - Cornova. tivitatea autorităţilor publice, vor -fi implementate programe/ placineva să le fure vaca, unica sursă de existență Natalia Junghietu nea ză trei Colţişoare Ameri foarte bine”. rican, iar esenţa răspun su ri elevi a avut loc doar în en formare şi schimb de experienţă, promovate produse şi dezvoltate Apeducte: Alexeevca, Floriţoaia Nouă, Mănoileşti, Cetireni, nuri de acţiuni specifice (Zilele dreptului de a şti, Săptămîna pentru familia sa. Nu poate uita cum mîncau branduri turistice. Unţeşti; Ungheni - Pîrliţa; Agronomovca - Chirileni; Todireşti. Europeană a Democraţiei Locale), vor fi organizate diverse conburuiene, diferite seminţe, ca în timÎn calitate de parteneri, vorsăfireziste susţinute lucrările de implecursuri raionale, audieri, dezbateri şi întîlniri publice privind elapul foametei. mentare a proiectului „Conducta de interconectare a sistemului de III. SOCIAL borarea şi execuţia bugetelor, vor fi instruiţi funcţionarii publici şi A crescut alături de surori şi fraţi muncind transportare gaze a R. Moldova cu sistemul naţional de transportare Prioritatea de sănătate, s-a deplasat o patrulă de poliţiştialeşii de locali, vor fi înaintate iniţiative de îmbunătăţire a actelor norDuminica trecută, poliţiştii 3. de Dezvoltarea frontieră lui infrastructurii de mică. S-a căsătorit la 18 ani. A crescut şi a gaze România”. Răducăneni (România) au reţinut zece per- frontieră. În urma cercetărilor s-a stabilitmative că învăţămînt şi cultură educat alături de bunicul nostru, care demult a şi legislative, va fi asigurată transparenţa şi concurenţa Obiectivul general Gestionarea eficientă asoane deşeurilorcare c eloială i în procedura de achiziţii publice. plecat în lumea celor1.3. drepţi, şase copii. Toţi au Vor studii fi reconstruite, amenajate, autorizate de deşeuriilefăcut şi au devenit oameni de valoare. rampele pătrunseseră Prioritatea 6. Dezvoltarea regională şi cooperarea menajere în 80 Ungheni alte îi 4 primării, va fi amenajată La cei de anişipeîncare face acum, este gal gunoiştea în ţara lor. transfrontalieră regională Pîrliţa, va fi extinsă ÎM “AVE Ungheni” plină de din viaţă, o interesează totul,activitatea are o minte Aceştia au trecut Obiectivul general 6.1. Îmbunătăţirea şi extinderea lalucidă capitolul deşeurilor localităţi ale pe şi seevacuarea bucură mult cînd toţimenajere cei dragi din îi 4 Prutul raionului, vor fi implementate proiecte privind managementul eficooperării regionale şi internaţionale sînt alături. Se bucură de cei 13 nepoti şi 6 direcţia localităVor fi stabilite parteneriate şi implementate proiecte/ programe cient al deşeurilor. strănepoţi. ÎI place viaţa şi deseori ne dojeneste ţii Grozeşti de dezvoltare internaţională, regională şi transfrontalieră (ADRC, cînd ne plîngem că e greu de trăit. În acele mo(Nisporeni), pe Obiectivul general 1.4. Eficientizarea energetică şi dezEuroregiunea “Siret-Prut-Nistru”, POC Ro-Ua-Md, Bazinului Mămente, ne spune doar atît: ”Mulţumiţi-i bunu podul de gheaţă voltarea surselor alternative rii Negre etc.), vor fi create şi dezvoltate birouri, centre, asociaţii, lui Dumnezeu pentru că greulcentrale pe pămînt Vor fi proiectate şi tot, construite termiceformat pe bazăpederîul fundaţii regionale, itinerare turistice, organizate conferinţe, simdemult (în a trecut”. Prut, se arată biomasă gimnaziile Sineşti şi Condrăteşti), va fi termoficat cu în pozioane, forumuri, festivaluri, activităţi sportive, olimpiade şcoO îmbrăţişăm cu mult dorindu-ivor sănă Buletinul baterii solare gimnaziul dindrag, Alexeevca, fi -reabilitate spaţiiinforşi lare, expediţii folclorice internaţionale şi regionale (festivalurile tate. Ne închinăm în faţa ei, mulţumindu-i penal Inspecinstituţii publice prin instalarea unor noi sisteme demativ producere a „Maluri de Prut”, „Hora Prutului” etc.). tru toate, pentru căldura sufletească cu care ne t o r a t u l u i energiei din surse regenerabile. întimpină de fiecare dată. Teritorial al Obiectivul general 1.5. Acţiuni de informare şi Procesul de monitorizare şi evaluare a Strategiei va fi asigurat de Vrem să-i spunem că este cea mai bună buPoliţiei de conştientizare cu privire la protecţia mediului Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională, format din reprenică din lume, că o iubim foarte, foarte mult şi Frontieră Iași fi organizate diverseîncă activităţi şi saluzentanţi ai autorităţilor publice, instituţiilor statului, ONG-urilor, căVor vrem să ne fie alături măcar(bilunarul 20 de ani.de înverzire din 20 februarie brizare, concursurile mai verde salubră „Rîu mediului privat şi ai grupurilor interesate din comunitate. Te iubim, bunică„Cea Efrosenia, şi nuşi uita că localitate”, curent. curat de la sat la sat”). La faţa locu-

Ambasadorul SUA în RM, William Moser, la o întîlnire cu

S-au pornit în Europa. Prin Grozeşti


Organizaţia veteranilor şi pensionarilor la 25 de ani

Noi, persoanele în etate, am muncit o viaţă pentru binele şi prosperarea societăţii noastre. Am creat pentru societate bunuri materiale şi spirituale. Au fost construite fabrici şi uzine, a fost creată o agricultură modernă, un ţinut înfloritor. Am lucrat în învăţămînt, medicină şi cultură creînd valorile spirituale ale societăţii. Aceste fapte demonstrează că persoanele de vîrsta a treia sînt un model de demnitate şi mîndrie pentru tînăra generaţie. În numele prezidiumului Organizaţiei veteranilor şi pensionarilor, vă felicit cu ocazia aniversării a 25-a de la constituire şi vă mulţumesc pentru ce aţi făurit, promovînd măreţia Republicii Moldova. Cu respect, Boris Zugravu

Organizaţia veteranilor şi pensionarilor din Ungheni: un sfert de secol de activitate 14 februarie 1987. În raionul Ungheni este constituită Organizaţia veteranilor de război, ai muncii şi forţelor armate. În acea zi, la conferinţa de constituire au participat 500 de delegaţi reprezentînd 39 de organizaţii primare din localităţile raionului. Şedinţa a fost condusă de preşedintele Consiliului raional Ungheni, Tudor Gonciariuc. Au participat de asemenea conducători ai diverselor servicii raionale, ai întreprinderilor industriale, gospodăriilor agricole. Printre delegaţi s-au numărat: Nicolae Scutaru, Constantin Mişcoi, Vasile Bîrzu, Vasile Semeniuc, Grigore Ghizdari, oameni respectaţi şi apreciaţi la acea vreme. Preşedinte al Organizaţiei veteranilor de război, ai muncii şi forţelor armate a fost ales Pavel Serdiuc, care a activat în această funcţie pînă în 1991. A fost ales şi consiliul de conducere, din care făceau parte: Pavel Serdiuc, preşedinte, Vasile Iacovlev, vicepreşedinte, David Bacalu, Ana Cupcinscaia, Mihail Minaev, Ludmila Morozova, Vladimir Curin, Dumitru Macosov, Vasile Buruianov (Condrăteşti), Nicolae Bondari (or. Corneşti), Vladimir Bosîi (Pîrliţa), Vasile Gavriliţă (Cetireni), Roman Bondari (Valea Mare), Gheorghe Ţurcanu (Rădenii Vechi), Ion Şandru (Boghenii Noi). La 20 martie al aceluiaşi an, are loc conferinţa republicană de constituire a Organizaţiei veteranilor de război, muncii şi forţelor armate, la care a participat şi delegaţia raionului Ungheni în următoarea componenţă: Pavel Serdiuc, Vasile Iacovlev, Liuba Covalciuc, Vasile Şceliuc, Nicolae Bondari, Mihail Nicu, Vasile Gavriliţă. De-a lungul timpului, organizaţia şi-a tot modifcat denumirea. 1987 – 2005 - Organizaţia vetera-

nilor de război, ai muncii şi forţelor armate 2005 – 2008 - Organizaţia veteranilor de război, ai muncii, forţelor armate, de interne şi organelor de drept 2008 – pînă în prezent - Organizaţia veteranilor şi pensionarilor.

Puţină statistică: În anul 1987, în raion şi oraş au fost înfiinţate 39 de organizaţii primare ale veteranilor de război, ai muncii şi forţelor armate, care întruneau 13366 membri, dintre care: 2225 erau veterani de război şi 11141 - veterani ai muncii. În anul 2012 sînt 13858 membri, dintre care: 129 veterani de război, 23 invalizi de război şi 106 ai forţelor armate. Pensionari represaţi sînt 280. În raion trăiesc, la ora actuală, trei persoane care au vîrsta de 100 ani: Maria Arghire (Măcăreşti), Elena Polimari (Valea Mare) şi Constantin Paladi (Măgurele). În prezent, în raionul Ungheni activează 33 de organizaţii primare şi 4 teritoriale ale Organizaţiei veteranilor şi pensionarilor. În oraşul Ungheni activează cinci organizaţii de sector.

Preşedinţii Organizaţiei raionale a veteranilor şi pensionarilor 1987 – 1991 – Pavel Serdiuc 1991 – 1995 – Nicolae Bondari

1995 – 2005 – Procopie Paun 2005 – 2008 – Tatiana Goveadinova 2008 – Vasile Pascaru 2008 – pînă în prezent – Boris Zugravu. În 1990 se formează organizaţia veteranilor de război, ai muncii şi forţelor armate din oraşul Ungheni. Preşedinte a fost ales Ghenadie Protasov. După el a urmat Tatiana Goveadinova şi, din 2008 pînă în prezent, Vasile Sanduleac. În componenţa Organizaţiei veteranilor şi pensionarilor activează cinci comisii: - ajutor material şi umanitar - probleme sociale - cultură şi sport - educaţie patriotică - medicină şi ocrotirea sănătăţii.

Sînt constituite cluburi după interese: „Vîrsta de Aur” – clubul amatorilor de muzică – conducător, Vasile Sanduleac. Ansamblul are costume naţionale, donate de Consiliul raional Ungheni în 2010. Participă la diverse festivaluri, este prezent la cele mai importante evenimente din teritoriu. Clubul iubitorilor de sport. Veteranii participă la competiţiile de şah şi joc de dame, la categoria 50 plus, fiind încurajaţi de Serghei Nicul, preşedintele Asociaţiei raionale a Jocului de Dame „Excursii şi turism”. Periodic, sînt organizate excursii prin locurile pitoreşti, la mănăstiri. Clubul ziariştilor. Veteranii zia-

rişti au participat activ la realizarea unei rubrici comune în ziarul „Expresul” – „Amintiri din secolul trecut”; scriu în presa locală despre cele mai importante evenimente desfăşurate de organizaţie. Clubul iubitorilor de literatură. Mulţi dintre pensionari sînt cititori pasionaţi, ei sînt invitaţi în permanenţă la biblioteci, participă la discuţii literare, la concursuri. Clubul voluntarilor. Preşedinţii organizaţiilor primare cu consiliile lor îşi fac cu cinste şi dăruire de sine datoria, ajutîndu-i pe cei care au nevoie de ajutor. .

Parteneri: Consiliul raional, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Casa Teritorială Asigurări Sociale, Secţia Raională Cultură, primăria Ungheni, primăriile din raion, Staţia de cale ferată Ungheni, Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a bătrînilor Ungheni, Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost Sculeni, Fundaţia Comunitară Ungheni, Casa Limbii Române, presa locală. Scopul nostru: apărarea, în instituţiile statului, a drepturilor socialeconomice, materiale, spirituale şi de sănătate a persoanelor de vîrsta a treia. E ştiut faptul că aproximativ 80% dintre pensionari au pensii în valoare de 500-800 lei. Fiind foarte mici, iar preţurile – mari, ele nu acoperă minimul necesar pentru o viaţă decentă. Persoanele de vîrsta a treia reprezintă, în prezent, cea mai necăjită pătură socială, lipsită de o viaţă liniştită, aşa cum ar merita s-o aibă.

Trecutul nostru, prezentul, dar şi viitorul Ecaterina Oleinic, Pîrliţa: Ţin minte şi acum cînd mi s-a propus să fiu preşedinte al organizaţiei teritoriale. Iniţial, mi-a fost frică, căci era o responsabilitate mare. Pînă la urmă, am acceptat şi m-am apucat de lucru. Acum, Organizaţia veteranilor şi pensionarilor este importantă pentru mine. Mă doare sufletul pentru cei pe care puterile i-au părăsit, care sînt ţintuiţi la pat. I-am ajutat şi continuăm să-i ajutăm după posibilităţi. Am apelat la persoane de bună credinţă. Ori de cite ori am cerut ajutor de la primari, l-am primit. Le sînt recunoscătoare şi agenţilor economici, pentru că şi ei nu ne-au refuzat niciodată atunci cînd le-am cerut ajutorul. Deşi nu sînt obligaţi, de fiecare dată ne-au întins mina şi au făcut-o din toată inima. Mi-aş dori ca şi statul să acorde o atenţie mai mare vîrstnicilor, guvernanţii să nu uite că vor ajunge şi ei ca noi.

Mihai Ignat, Petreşti: Lucrez în această organizaţie de aproximativ nouă ani. De aproape cinci ani, de cînd a fost ales Boris Zugravu preşedinte, multe lucruri s-au

schimbat în bine. Adesea ne întîlnim, lucrăm, stăm de vorbă, ne gîndim ce am mai putea face pentru persoanele în etate, dăm raporturi despre activitatea noastră. Pînă acum cinci ani nimeni nu ne întreba nimic. Acum situaţia e alta. Voi fi în această organizaţie atît timp cît va fi şi Boris Zugravu la conducere, din respect pentru el, chiar dacă sănătatea nu îmi mai permite să fiu la fel de activ ca înainte. Am făcut multe pînă acum pentru bătrîni şi încă ne străduim să mai facem, căci mai este mult de lucru pentru a schimba ceva pentru binele lor.

Ştefan Dabija, Măgurele: Pentru mine personal, Organizaţia veteranilor înseamnă foarte mult. Datorită ei, mai bine zis, lui Boris Zugravu, care a insistat foarte mult, am acum un asistent social personal, fapt pentru care îi mulţumesc. De o asemenea organizaţie chiar este nevoie, pentru ca vîrstnicii să aibă un sprijin, să aibă un centru unde ar putea veni ca să-şi rezolve unele probleme. Noi, persoanele în etate, în special cei imobilizaţi, avem nevoie de o asemenea organizaţie, căci doar prin

intermediul ei putem fi ascultaţi şi auziţi. Sigur – nu fără implicarea Direcţiei asistenţă socială.

Tatiana Ciur, Ungheni: Organizaţia veteranilor şi pensionarilor este necesară, şi pentru noi, şi pentru societate. Sînt responsabilă de cartierul Tinereţii din Ungheni. Ţin toată evidenţa persoanelor în etate. Ajut cum pot, în pofida crizei. Le ducem prînzuri calde celor care au nevoie, îi ajutăm să plece la sanatoriu pentru a-şi întrema sănătatea. Nu uităm, mai ales, de persoanele singure. Cea mai mare problemă însă, la moment, este lipsa căldurii în locuinţe, pentru că multe blocuri nu se încălzesc şi oamenii îşi duc bătrîneţile în frig.

Vera Boguţă, Teşcureni: Această organizaţie reprezintă trecutul nostru, prezentul, dar şi viitorul, de aceea m-am şi implicat în activitatea ei. Noi ne ajutăm semenii cu ce putem şi cum putem: cu lemne, cu prînzuri calde. Atunci cînd pot, îi vizitez pe cei vîrstnici, discut cu ei. Cînd le treci pragul, ei se bucură foarte mult, le tremură mîinile de emoţii şi

îţi mulţumesc pentru vizită. Mi-aş dori ca la noi să fie deschisă o cantină socială, unde persoanele în etate să primească măcar o dată pe zi un prînz cald. Cu siguranţă, ar fi foarte mulţumiţi. M-aş implica personal în realizarea unui astfel de proiect. Dar cum? Unde să mă adresez? De unde să încep?

Galina Carlo, Ungheni: Eu sînt o femeie singură pe lume, fără copii, fără rude apropiate. Aici, în organizaţia veteranilor şi pensionarilor, am găsit o familie. Implicîndu-mă, m-am simţit utilă. Chiar dacă, iniţial, am refuzat să activez, colegii m-au convins şi acum nu regret. Din păcate, din motive de sănătate, nu mă mai pot implica atît de activ cum mi-aş dori, dar fac cît pot. Aici ai cu cine discuta, ai pe cine telefona. Eu sînt rusoaică, dar nu am simţit niciodată vreo reţinere din partea cuiva faţă de mine. Nimeni, niciodată nu m-a insultat. Am găsit oameni buni aici.

Maria Vîrtosu, Măgurele: Pot să spun cu siguranţă că o asemenea organizaţie este

foarte importantă în societate. Astfel, veteranii simt că nu sînt singuri, că au pe cineva alături. Iar susţinerea, atît materială, cît şi spirituală, este foarte importantă pentru noi. Acest lucru ne creează o bună dispoziţie şi un sentiment plăcut.

Vasile Sanduleac, Ungheni: Organizaţia veteranilor şi pensionarilor are menirea să susţină interesele acestora, să-i atragă în viaţa obştească, mai ales că aceşti oameni, care au muncit o viaţă întreagă şi au fost activi, nici după pensionare nu pot să se odihnească. Aici fiecare pensionar îşi găseşte o activitate. Cu toţii ne încadrăm voluntar în această activitate, îi ajutăm pe cei care au mai mare nevoie decît noi de ajutor. Datorită voluntarilor activi, organizaţia noastră se află permanent în activitate, organizăm în fiecare an numeroase activităţi interesante. Indiscutabil, o astfel de organizaţie este necesară la noi în societate, mai ales că instituţiile statului nu reuşesc să ajungă la fiecare om, la fiecare bătrîn. Prin intermediul organizaţiei noastre, care este una dintre primele organizaţii neguvernamentale din Moldova, se menţine legătură între persoanele de vîrsta a treia şi stat.

5 Expresul Vineri, 9 martie


6 Expresul

Moldovenii aruncă anual la întîmplare zeci de mii de aparate electrice, fără să-şi dea seama că acestea conţin substanţe nocive, care ajung ulterior în corpul uman, dăunînd grav sănătăţii. Aceste deşeuri pot duce la apariţia maladiilor cardiovasculare şi chiar la cancer. Autorităţile din R. Moldova îşi dau seama de efectele nocive ale gunoaielor respective şi chiar ne sfătuiesc să le ducem la reciclare, fără însă a propune soluţii. (Adevarul.md)

Fragmentarium

Vineri, 9 martie

10 întrebări pentru oameni de nota 10

De la A pînă la Z cu Ala Mutilică

Nu-i este deloc uşor să îmbine blîndeţea feminină cu aspectul dur şi ferm al unui procuror

Nu ne temem de Bau-bau...

Din copilărie şi-a propus să devină Om al Legii. Fiind o persoană principială, născută în zodia Leului, care niciodată nu se dă bătută, a luptat pentru realizarea acestui vis. Şi a reuşit. Este vorba despre Victoria Popov, procuror la Procuratura raională Ungheni. După absolvirea facultăţii, a fost angajată în organele Procuraturii. Dintr-o simplă întîmplare, a ales să vină la Ungheni, un oraş străin pentru ea la acel moment şi foarte drag în prezent. Este originară dintr-o localitate din suburbia Chişinăului. „Niciodată nu voi putea uita sentimentul pe care l-am avut în prima de zi de serviciu în procuratura Ungheni”, recunoaşte Victoria Popov. Pe parcursul anilor, a înţeles că alegerea făcută în plan profesional este una corectă. E tocmai ceea ce o caracterizează. Or, în orice situaţie trebuie să anticipeze eventualele obiecţii ale cetăţenilor, să dea dovadă de stabilitate emoţională şi supleţe intelectuală. Nu uită niciodată de maxima: „A fi om e un lucru mare”. Victoria Popov recunoaşte că nu-i este deloc uşor să îmbine blîndeţea feminină cu aspectul dur şi ferm al funcţiei de procuror. Dar face faţă, pentru că are voinţă, dorinţă şi intelect. Pentru ea, sărbătoarea de 8 Martie este una semnificativă, mai ales că unul dintre fraţii ei este născut în această zi. Din copilărie a învăţat frumuseţea acestei sărbători prin mulţumirile aduse celei mai dragi fiinţe din viaţa ei, mama. Tot de mică, a fost obişnuită să primească

flori şi cadouri de la cei trei fraţi ai ei, ee fiind cea mai mică şi unica lor surioară. Chiar şi acum, cu trecerea anilor, distanţa care o desparte de părinţi şi fraţi nu este un obstacol de a petrece această sărbătoare alături de ei. Consideraţi că sînteţi un om realizat? Da, mă consider un om realizat, ar fi păcat să spun altfel. Niciodată nu „las viaţa în mîna şansei” şi lupt mereu pentru realizarea scopurilor propuse. Care sînt principiile dumneavoastră de viaţă? Să am un comportament corect în orice situaţie, indiferent de circumstanţele în care mă aflu. Să nu-mi trădez persoanele apropiate şi prietenii adevăraţi. Principalele momente din viaţă care v-au făcut să fiţi ceea ce sînteţi. Absolvirea cu succes a studiilor universitare, pentru care am avut parte întotdeauna de susţinerea părinţilor şi a fraţilor. Cel de-al doilea moment este angajarea la serviciu în organele Procuraturii. În acest context, profesia pe care o exercit nu o singură dată m-a pus în situaţia de a da dovadă de duritate şi principialitate, totuşi au fost cazuri cînd aceste principii nu au putut fi supreme principiului umanităţii. Cu ce se mîndreşte Victoria Popov? Cu familia pe care o am, îmi iubesc enorm de mult părinţii, cărora le datorez ceea ce sînt azi. Mă mîndresc cu persoana care îmi este mereu alături şi cu realizările profesi-

onale obţinute în cei şase ani de activitate în funcţia de procuror. Ce calităţi ar trebui să aibă un om ca să fie prietenul dumneavoastră? Prieten se numeşte omul care te ajută fără ca verbul să fie urmat de un complement circumstanţial de timp sau de loc sau de mod (Nicolae Steinhardt). Astfel, un om, ca să fie prietenul meu, trebuie să mă accepte aşa cum sînt, să mă susţină mereu, să fie sincer, răbdător, iubitor şi să-mi dorească întotdeauna binele. Ocupaţia dumneavoastră preferată? Să citesc presa electronică, navigarea pe internet şi nu, în ultimul rînd, să prepar bucate. Visul dumneavoastră de fericire. Să am parte de dragostea şi respectul persoanelor apropiate. Starea de spirit actuală. Starea mea de spirit la moment, ca şi întotdeauna, este bună, încerc să depăşesc cu succes toate greutăţile vieţii. Cine au fost cei care v-au marcat caracterul şi viitorul? În primul rînd, părinţii, fraţii şi persoana iubită. Nu aş putea uita şi de colegii de serviciu, care în mare parte au avut un impact pozitiv asupra realizării mele în plan profesional. Deviza dumneavoastră. Fiecare om îşi croieşte propriul destin. Natalia Junghietu

Am invitat, săptămîna trecută, cîteva femei la o sărbătoare dedicată Zilei Internaţionale a Femeii. Şi… culmea! Nu le-au dat voie bărbaţii. Iar lor le este frică de ei. Ce mai, femeia trebuie să stea la bucătărie, nu umblînd după distracţii. Dintr-un sat mare abia de am găsit două femei care să mă însoţească. Măi, frate, măi... rîs cu plîns. Stima şi iubirea nu creează lanţuri. Avem soţi lîngă noi, nu ,,Bau-bau”. Biserica vesteşte că bărbatul este capul femeii. Mai mult, ni se atrage atenţia că ,,femeile trebuie să se supună bărbaţilor“. Şi multe dintre noi chiar cred că bărbatul este superior femeii. Bărbaţii au profitat de acest lucru într-o manieră care nu le face cinste. Ei au forţa, femeile - intelegenţa. Ei au putere de decizie, femeile plămădesc esenţa. Aşa că, scumpele mele femei, o lume condusă de bărbaţi e doar o aparenţă. Lumea a fost mereu condusă de femei, doar că acest lucru nu se vede. Cea mai mare diferenţă este că femeile sînt capabile să dea naştere unei noi vieţi, ceea ce n-o pot face bărbaţii. Din acest punct de vedere, sigur că bărbatul

Lecţia de frumuseţe, oferită de echipa AVON 007 Măria sa, parfumul – secrete și trucuri de utilizare Cuvîntul ”parfum” descrie o substanță cu miros plăcut, este o achiziție a limbii franceze. Derivă de la verbul ”fumer”, ceea ce în traducere din limba franceză înseamnă ”a fumega”, probabil pentru că anumite substanțe, cărora li se dădeau foc, dădeau naștere unor arome plăcute, așa cum se întîmplă în cazul tămîei, de exemplu. Prima mențiune documentară despre parfum datează cu anul 1528. Secolul al XVII-lea îl consacră ca atare, în sensul pe care îl cunoaștem azi. Cele mai multe trucuri de parfumare sînt rezultatul unor ani buni de cercetări științifice. Unele sînt contradictorii cu ceea ce știam noi, dar perfect justificate. De exemplu, întotdeauna se recomandă aplicarea parfumului pe gît, în zonele unde se poate palpa ușor pulsul (carotida). Dar, atenție, nu se pulverizează parfum în spatele urechilor - aici sînt multe glande sebacee a căror secreție poate modifica neplăcut aroma parfumului. Puteți de asemenea să folosiți amestecul dintre parfumul preferat şi ulei de migdale. Cum? Masîndu-l pe brațe, pe abdomen și picioare.

O recomandare celebră de la Estee Lauder - pulverizați în aer parfumul, la 15-20 cm de corp şi treceţi prin ”ceaţa” acestuia cu un pas mic. Parfumul are tendinţa de a se menţine mai mult timp pe pielea grasă, de pe cea uscată evaporîndu-se mai repede. Stresul, anumite medicamente, consumul de condimente și usturoi, sarcina sau menopauza pot afecta notele parfumului pe care îl preferăm. Nu se folosește parfumul imediat după baie - porii deschiși și pielea încălzită nu vor face altceva decît să accelereze evaporarea notelor fragile, parfumate. Se aplică mai întîi loțiunea de corp parfumată, abia apoi puțin parfum. Fiecare persoană are o “amprentă” olfactivă proprie, determinată de suma factorilor care încep cu tipul de piele, modul de a transpira și ajung pînă la alimentație și stil de viață. Din acest motiv, același parfum miroase în mod diferit pe diferite persoane. Dacă tot vorbim despre “dovezi științifice“, recent s-a constatat că parfumul cu note florale îmbunătățește starea de spirit și reduce anxietatea. Dacă vrem ca investiția într-un parfum să nu ne dezamăgească, atunci ar

Codare contra consumului de alcool Psihoterapie Psihoanaliză Doctor Galina Aparu

Servicii licenţiate

or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26, of. 208 Programare la tel.: 079521319

trebui să cunoaștem unele reguli de păstrare a acestuia. De notat că parfumul îl putem compara cu o sticlă de vin bun, care trebuie păstrat în anumite condiții: ferit de lumina directă a soarelui și de aerul cald. În caz contrar, își poate pierde din proprietăți. Dacă ați cumpărat un parfum cu gramaj mare, ar fi bine să-l folosiți în calitate de ”rezervor”, alimentînd periodic din el o sticuluță mai mică. Recipientul mare se păstrează în acest timp în frigider. Este bine de știut că majoritatea parfumurilor au un termen de valabilitate de 18 luni. Mai trebuie să știm că fiecare parfum pur și simplu “merge” în pas cu varietățile capricioase ale vremii. Primăvara, de exemplu, ar putea să ne placă mai mult parfumurile delicate florale. Noua aromă pe care ți-o oferim de Ziua Femeii este o reflecție a lumii în care trăim, ea surprinde contrastul dintre tradiții, redate prin notele lemnoase de origine japoneză și spiritul modern al aromelor de coctail Kir Royale, zmeură, note florale și vanilie. Infinite Moment de la Avon – dăruiește-l de Ziua Femeii și readu zîmbetul pe buzele femeilor care îți fac viața frumoasă! Cu drag, Aliona Leșanu

Se vinde casă (din 1966) în satul Corneşti. Teren 25,6 ari (10 ari - vie). Se află mai sus de primărie, la o distanţă de 300-400 metri. Telefon: 0(22) 731797; 060267498.

este inferior femeii. Se ştie că orice complex de inferioritate acţionează astfel: el pretinde că este superior autoaminţindu-se şi minţindu-i pe ceilalţi. De aceea, de-a lungul timpului, bărbaţii au distrus geniul femeilor, talentele şi capacităţile acestora - pentru a-şi dovedi superioritatea. Ei caută o femeie inferioară lor, avind frică de femeia puternică, ambiţioasă, frumoasă, deşteaptă, care luptă pentru obţinerea scopurilor sale. De ce? Fiindcă se tem să nu fie lăsăti în umbră şi tremură de frică la ideea unei provocări. Aşa că, dragi femei, nu cred că e minunat să fii victimă, cînd poţi fi erou. Viitorul e în mînile noastre. Nu refuzaţi şansa de a avea o viaţă mai bună. Or, viaţa e un şir de nesfîrşite alegeri. Decizia vă aparţine. ,,Un înţelept bătrîn invitase cîţiva prieteni la cină. Cînd masa se sfîrşi, înţeleptul dădu fiecăruia dintre musafiri cîte o prăjitură cu o scrisorică. Apoi le spuse pe un ton serios că-şi ţin viitorul în mîini. Invitaţii deschiseră răvaşele nerăbdători să citească cuvinte înţelepte. Dar mare le fu mirarea cînd văzură hîrtiuţele goale.

,,Este o glumă?”, întrebară. ,,Ce să înţelegem: că viitorul nostru este mult prea trist şi nu poate fi scris pe această hîrtiuţă? Sau poate este gol pentru că nu aţi putut scrie nimic?”. Înţeleptul replică: ,,Depinde de voi. Alegerea vă aparţine. Mulţi oameni îşi doresc ca altcineva să le prezică viitorul. Sînt însă prea puţini cei care sînt gata să-şi asume responsabilitatea de a-şi scrie propriul viitor. Viitorul vostru este o foaie de hîrtie goală, care aşteaptă să fie scrisă de voi. Numai voi sînteţi în măsură să creaţi ceea ce va fi. S-ar putea ca viaţa să fie doar un fulger. Dar ce furtună poate triumfa fără să tune?”. Bărbatul şi femeia nu sînt egali, dar nici inegali. Ei sînt unici. Sînt două coarde ale aceeaşi harpe şi ar trebui să cîntăm o singură melodie. Dar... de unde... Morala: Broasca spuse stînd pe frunza de nufăr: ,,Viaţa tare-i frumoasă cînd ai muşte din belşug”.

Judecătoria Ungheni (str. Naţională 21) solicită prezenţa cetăţeanului Reguş Valeriu Dumitru, domiciliat în satul Valea Mare, raionul Ungheni, în calitate de intervenient în cauza civilă înaintată de către Reguş Dumitru privind acceptarea succesiunii, care va avea loc la data de 04.04.2012, ora 9.30, biroul 8, în sediul Judecătoriei Ungheni. Judecător Maria Malanciuc

Vînd casă în satul Mănoileşti, teren pe lîngă casă – 30 ari. Tel.: 068513718


Programe TV Publicitate

7

Citatul săptămînii O femeie este îngrijorată de viitorul ei pînă îşi găseşte un bărbat; în timp ce un bărbat este îngrijorat de viitorul lui după ce şi-a găsit o femeie. Henry James

Expresul Vineri, 9 martie

Mult Stimate Doamne, Cu ocazia minunatei sărbători de primăvară – Ziua Internațională a Femeii, Vă transmit cele mai calde și mai sincere urări de bine. Fie ca frumusețea, rafinamentul, dragostea, sinceritatea și respectul să Vă însoțească mereu. Să aveți parte de sănătate, realizări, belșug, bucurii și fericire ! Cu deosebit respect, Marian Lupu, Președinte interimar al Republicii Moldova, Președinte al Parlamentului RM Iau în arendă spațiu comercial 70-120 m.p. în orașul Ungheni. Telefoane de contact: 069794993; 069525314 – Nicolae

Vînd teren. Centru Ungheni. Tel.: 069264162

Asigurarea medicală este obligatorie pentru fiecare! În atenţia persoanelor neangajate în cîmpul muncii! Doar pînă la 31 martie 2012 beneficiaţi de reducere – 50% şi cu numai 1491 lei puteţi procura poliţa de asigurare la oricare oficiu poştal din localitate. Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă beneficiază de 75% reducere şi cu numai 745 lei 50 bani pot procura poliţa la AT Ungheni a CNAM (or. Ungheni, str. Romană 27A, bir. 12, telefon de contact: 22736). Dacă nu veţi procura poliţa pînă la data de 31 martie 2012, riscaţi să achitaţi suma integrală de 2982 lei plus penalităţi şi sancţiuni contravenţionale. Folosiţi-vă ACUM de oportunitatea unică de preţ şi vă veţi bucura de beneficiile tratamentului medical gratuit.

Agenţia de organizare a evenimentelor speciale SUPER EVENT vă propune: - Felinare zburătoare - Baloane cu heliu - Decor din baloane, flori, drapaj, lumînări - Efecte speciale: confeti, fum rece, glob cu lumini - Foto, video - Dansatori, moderatori - Personaje din desene animate. Tel.: (236)28842, 23402, 069590838 (Aliona Leşanu) E-mail: superevent.ungheni@yahoo.com

Vînd garsonieră cu o odae, cartierul Tineretului. Telefon: 068229699 Se vinde clădire cu 3 niveluri plus subsol, în centrul oraşului Ungheni. Suprafaţa – 400 m p. Telefon: 069145801 Proiectul „Suport în utilizarea remitenĠelor pentru crearea noilor afaceri úi locurilor de muncă”

Cerere de participare la Proiect Date despre solicitant: 1. Nume/Prenume: _________________________________________________________________________ 2. Act de identitate: ________________________________________________________________________ (seria, numărul, data emiterii, data expirării): 3. Data naúterii: ___________________________________________________________________________ 4. Adresa: _______________________________________________________________________________ (raion, localitate, strada): 5. Telefon de contact: ______________________________________________________________________

La prezentarea acestui anunţ decupat – REDUCERI CU 10%

Studii superioare Ƒ Ƒ

Nu Da, specializarea __________________________________________________________________________

Activitatea după hotarele Republicii Moldova Ƒ Ƒ Ƒ

Migrant recent întors de peste hotare, din Ġara ___________________________________________________ Beneficiar de remitenĠe, din Ġara __________________ Altele, specificaĠi __________________________________________________________________________

Perioada de muncă în străinătate (a migrantului) Ƒ 1 an Ƒ 1-3 ani Ƒ mai mult de 3 ani Document confirmativ privind plecarea la muncă peste hotare (certificat din exterior sau de la primărie confirmând faptul că aĠi lucrat recent peste hotare sau aveĠi cel puĠin un membru de familie care lucrează peste hotare úi transferă bani, transfer bancar, contract de muncă etc.) Ƒ Ƒ Ƒ

Da, specificaĠi care_________________________________________________________________________ Nu, dar aveĠi posibilitatea să-l obĠineĠi _________________________________________________________ Altele, specificaĠi __________________________________________________________________________

ExperienĠă de antreprenor Ƒ Ƒ

Nu Da, domeniul _____________________________________________________________________________ Ƒ Afacere proprie (activă, inactivă) (subliniaĠi)

Participarea la alte Proiecte Ƒ Ƒ

CONDOLEANȚE Primăria şi Consiliul local Costuleni transmite sincere condoleanţe secretarului Consiliului local, Ion Sococol, în legătură cu trecerea în nefiinţă a mamei-soacre, Maria Păduraru. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Direcţia Generală Raională Învăţămînt, Tineret şi Sport transmite sincere condoleanţe Claudiei Sîrbu, directoarea grădiniţei „Tereza Sobolevschi” din Ungheni, în legătură cu decesul tatălui ei, Mihail. Dumnezeu să-i facă parte în Ceruri.

Vînd casă în Ungheni-Vale, 6.7 ari pămînt (stare bună). Tel.: 069042757

Nu Da, specificaĠi care úi de ce aĠi beneficiat________________________________________________________ ________________________________________________________

Descrierea oportunităĠii de afacere preconizată Ƒ Ƒ

IntenĠionez să lansez o afacere, domeniul _______________________________________________________ Amplasarea afacerii ________________________________________________________________________

Descrierea finanĠării afacerii preconizate spre lansare Ƒ Ƒ

Vînd teren pentru construcţii la Ungheni (Bereşti). Vînd garaj. Telefon: 068430349

Cursuri gratuite şi contra plată - Bussines; - Limbi străine (toate nivelurile – italiană, franceză, germană, engleză, spaniolă); - Calculator pentru începători. Telefon de contact: 0 (236) 22910; 079614335, 068690907.

Surse proprii, în valoare de ________________ , echipament ______________________________________ IntenĠionez să solicit un credit, în valoare de ________________ . Ƒ Dispun de următorul gaj ___________________________________________ ___________________________________________

Prin prezenta, solicit asistenĠă din partea Proiectului, úi mă oblig ca în caz de acceptare a prezentei cereri să mă conformez cu toate cerinĠele Proiectului. Data:

______________________

Semnătura: ___________________________

Cererea de participare se expediază prin fax la numărul (022) 23-50-80 (A.O. „ProRuralInvest”) Contacte coordonatori regionali: Mihailă Ion – mob.: 069-288-203, email: ionmihaila@hotmail.com Regiunea Nord: Regiunea Centru: Platon Ion – mob.: 069-357-456, email: ionplaton@yahoo.fr Regiunea Sud: Anghel Larisa – mob.: 060-641-000, email: lora.anghel@gmail.com


8

Un sfat pe săptămînă

Util

Petele de vin roşu se scot cu vin alb. Cu vin roşu se curăţă obiectele din aramă.

Expresul Vineri, 9 martie

La Bucătărie cu Irina Caducenco

Ieftin și la îndemînă

Horoscop | 12 – 18 martie

Ghiveci cu prune (4 porţii)

Tratamente de casă pentru fumuseţea feminină

Berbec O săptămînă dedicată aspectelor sentimentale: relaţia de cuplu, familia, prietenii apropiaţi. Ca o femeie-berbec să fie fericită: dăruiţi-i palete de badminton sau nişte pantofi sport de calitate.

Ingrediente: 400 gr carne de vită, 2 cepe, 2 morcovi, 500 gr cartofi, 200 gr prune uscate, usturoi, sare, piper negru, foi de dafin.

Mod de preparare: Carnea se taie bucăţele, se sărează, se pipărează şi

se rumeneşte timp de 5 minute. Legumele se taie cubuleţe. Cartofii se taie bucăţele ca şi carnea. În ulcele se pun legumele, carnea şi prunele, cîteva frunze de dafin, se toarnă cam 200 ml apă sau bulion de carne şi se dă la rolă pentru 30-40 minute la o temperatură de 200 grade.

În împărăţia florilor cu Tatiana Fotea

Aranjamentele florale, accesibile pentru oricine Orice s-ar zice, dar tot buchetul de flori este cel mai frumos cadou, care rămîne cel mai convingător mesaj de dragoste, stimă şi apreciere. Contează mult ce flori alegeţi, forma buchetului şi ornamentele suplimentare. Îndrăzniţi să inovaţi! Pentru realizarea unui ansamblu cît mai nuanţat, vă stau la dispoziţie vase din ceramică sau sticlă, cu forme speciale, alături de o mulţime de variante cromatice (culori diferite). Gîndiţi-vă la o îmbinare armonioasă de flori albe şi roşii, cu variantele de roz şi grenă (roşu-închis). Florile naturale sînt cele mai frumoase “accesorii”. Un buchet de flori proaspăt culese sau luate de la o florărie unde au fost îngrijite în prealabil vă va parfuma şi lumina întreaga locuinţă. În următoarele rînduri vom veni cu cîteva sfaturi şi idei pentru cîteva aranjamente florale pe care puteţi să le faceţi singuri, acasă, cu puţină imaginaţie şi răbdare. Reţineţi: un aranjament inedit nu constă doar în alegerea florilor, ci şi a vazei/recipientului în care sînt păstrate. Dacă sînteţi o persoana îndrăzneaţă, puteţi face ceva inedit cu

ajutorul unor curele – de preferat bărbăteşti. Înfăşuraţi-le în jurul vasului în care aţi pus florile. Cu siguranţă, un astfel de aranjament va capta atenţia celor din jur. Florile albe sînt clasice şi vor rămîne mereu la modă. Un bol transparent, legat cu o panglică neagră, este vaza perfectă pentru astfel de flori, care amintesc de influenţe japoneze sau moderne. V-ati gîndit vreodată că setul de ceramică de la bunica vă poate fi de folos şi în alte scopuri decît cele iniţiale? O farfurie adîncă sau un vas de servit apa,

fie că e cană sau ulcior, sînt recipiente perfecte pentru crearea unor buchete de flori “generoase”. Alegeți o singura culoare, şi pentru flori, şi pentru veselă, astfel veţi da o notă de eleganţă. Un aranjament creativ şi uşor de realizat este următorul: lipiţi pe vasul de sticlă (poate fi şi un borcan obişnuit) creioane colorate, legaţi-le cu o panglică şi veţi obţine ceva vesel şi inedit. Pentru aranjamente florale inedite puteţi alege, în calitate de vas, cutii de conserve, cafea etc. Nu vă feriţi să spargeţi tiparele. Totuşi, alegeţi-vă cutii de conserve cu un design ireproşabil. Încercaţi şi veţi reuşi.

Se apropie ziua de 8 martie. Orice femeie îşi doreşte ca în această zi să fie cît mai frumoasă, cît mai specială. Dar se întîmplă uneori că nu prea ai bani pentru creme, măşti şi elixire de frumuseţe. Nu e nimic, noi vă dăm cîteva idei cum să vă descurcaţi fără să cheltuiţi prea mult, şi nu doar de 8 martie. 1. Cînd simţi că cedezi nervos, pentru că ţi-a apărut un coş care nu răspunde la tratamentul clasic, încearcă cu picături de ochi. Acestea conţin un antiseptic eficient. 2. Se spune că vinul roşu e grozav pentru inimă, dar şi pentru piele. Strugurii conţin o substanţă care, după cum s-a dovedit deja, revigorează pielea. Aplică-ţi regulat pe faţă o compresă cu vin roşu şi tenul tău va înflori. 3. Ca să obţii o privire de vedetă, şi ochii tăi să arate sănătoşi şi odihniţi, aplică pentru cîteva secunde pe pleoape o linguriţă pe care ai ţinut-o la frigider. 4. Ca să obţii o strălucire sănătoasă, alungă toxinele din organism. Bea în fiecare dimineaţă o ceaşcă cu apă călduţă în care ai stors o jumătate de lămîie. 5. Dacă ai ochii umflaţi dimineaţa cînd te trezeşti, aplică pe fiecare pleoapă o dischetă de demachiere înmuiată în lapte rece. Ţine-le cam 10 minute şi îţi revii. 6. Fă-ţi un obicei din a te masa uşor pe picioare cu ulei de iasomie sau lavandă înainte să te culci. Îţi hrăneşti pielea, dar te şi ajută să dormi bine. 7. Ca să-ţi catifelezi mîinile şi să-ţi înmoi pieliţele de la unghii, scufundă preţ de 10 minute degetele în apă caldă în care ai amestecat o linguriţă cu ulei de măsline. 8. Dacă părul tău e prea moale şi lipsit de strălucire, clăteşte-l cu apă cu oţet după fiecare şamponare. Lasă-l 15 minute îmbibat cu amestecul cu oţet şi apoi clăteşte-l foarte bine. 9. Taie cîteva felii de roşie şi aplică-le pe faţă timp de 10-15 minute. Obţii un ten proaspăt, strălucitor şi curat. 10. Ca să scapi de tenul obosit, pulverizează pe faţă ceai rece de mentă. Circulaţia periferică se va intensifica şi îţi vei redobîndi aerul de prospeţime. 11. Ceaiul verde este ideal pentru detoxifierea organismului şi combaterea efectelor îmbătrînirii. Concentraţia lui ridicată de antioxidanţi este ideală şi pentru descongestionarea feţei umflate. Înmoaie de două, trei ori un plic de ceai în apă fierbinte, lasă-l să se scurgă un minut şi apoi trece-l uşor peste faţă, insistînd asupra zonelor care te interesează mai mult. 12. Obţii un efect excelent de exfoliere şi detoxifiere dacă freci uşor pielea umedă cu puţină sare de mare. 13. Poţi să ascunzi pe moment crăpăturile pielii astupîndu-le cu…vaselină. Uneori, folosind mici trucuri, obţinem rezultate mai bune decît folosind tratamente costisitoare.

Calendar creștin-ortodox 12 – 18 martie

Luni Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Cuvioase Marina şi Chira; Sf. Mucenici Arsenie, Nestor. Marţi Cuv. Casian Romanul; SF. Mc. Teoctirist. Miercuri Sf. Mc. Evdochia; Sf. Mc. Antonina. Joi Sf. Mc. Teodot; Sf. Irh. Arsenie. Vineri Sf. Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc. Sîmbătă Sf. Cuv. Gherasim, Ioasaf. Pomenirea morţilor. Duminică Duminica III (a Sf. Cruci). Sf. Mc. Adrian, Conon, Iraida. Ziua hirotoniei Prea Sfinţitului Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti.

Taur Cîştiguri mari nu se întrevăd în această perioadă, dar asta nu înseamnă că eforturile de acum nu vor da roade. Ca o femeie-taur să fie fericită: o bijuterie scumpă o va încînta mai mult decît orice. Gemeni Cariera e bine aspectată, veţi fi apreciaţi, lăudaţi, încurajaţi şi există posibilitatea unei măriri de salariu. Ca o femeie-gemene să fie fericită: dăruiţi-i un telefon mobil sau organizaţi o excursie. Rac Viaţa socială va fi interesantă. E posibil să primiţi veşti bune de la cineva pe care nu l-aţi văzut demult. Ca o femeie-rac să fie fericită: cumpăraţi-i ceva pentru casă, de care ştiţi că are nevoie. Leu O perioadă favorabilă schimbărilor. Ar fi bine să vă adunaţi şi să faceţi mutările pe care le-aţi tot amînat. Ca o femeie-leu să fie fericită: parfumurile sau bijuteriile sînt cele mai potrivite cadouri. Fecioara Vă aşteaptă nişte emoţii puternice. Vă veţi bucura de sprijinul unei persoane apropiate. Ca o femeie-fecioară să fie fericită: luaţi-i un abonament la sală, o carte, o agendă sau un stilou deosebit. Balanţa Aveţi parte de bucurii mărunte şi neaşteptate: invitaţii la diverse evenimente, excursii spontane. Ca o femeie-balanţă să fie fericită: cumpăraţi-i un tablou, o sculptură sau invitaţi-o la un concert. Scorpion Veţi fi prinşi cu multe afaceri de familie, chiar dacă aţi prefera să nu vă sîcîie nimeni cu tot felul de probleme. Ca o femeie-scorpion să fie fericită: dăruiţi-i un talisman cu un vechi simbol religios. Săgetător Veţi întîlni oameni deosebiţi şi interesanţi, de a căror companie ar fi indicat să profitaţi din plin. Ca o femeie-săgetător să fie fericită: dăruiţi-i o excursie în străinătate sau măcar un ghid de fotografii. Capricorn Puteţi să cîştigaţi mulţi bani şi toate energiile se vor canaliza în această direcţie. Ca o femeie-capricorn să fie fericită: hainele clasice, gențile, pantofii de calitate sînt alegeri potrivite pentru ea. Vărsător Calculele pe care vi le faceţi în aceste zile au foarte puţine şanse să iasă aşa cum vă doriţi. Ca o femeie-vărsător să fie fericită: telefoanele mobile, aparatele foto îi vor aduce bucurie. Peşti Veţi fi destul de nervoşi, veţi simţi că nu puteţi să staţi locului şi nu veţi avea răbdare cu cei din jur. Ca o femeie-peşte să fie fericită: un animal de companie ar fi un cadou foarte potrivit şi binevenit.

Prognoza meteo | 12 – 18 martie 12 martie: noaptea - -1° (cer noros, ninsoare); ziua – +8° (cer noros, ploaie). 13 martie: noaptea - -2° (cer noros, ninsoare slabă); ziua - +7° (cer noros, ploaie slabă). 14 martie: noaptea - -3° (cer noros, ninsoare slabă); ziua - +5° (cer noros, ploaie slabă). 15 martie: noaptea - -4° (cer noros, ninsoare); ziua - +5° (cer noros, ploaie slabă). 16 martie: noaptea - -4° (cer noros, ninsoare slabă); ziua -+7° (cer noros, ploaie slabă). 17 martie: noaptea - 0° (cer noros, ninsoare slabă); +10° (cer noros, ploaie). 18 martie: noaptea - -1° (cer noros, zăpadă slabă); +11° (cer noros, ploaie slabă).

Bancuri - De ce Dumnezeu a creat femeia? - Pentru că Adam făcea prea multă mizerie în grădină. Soţul: Îţi promit că te fac cea mai fericită femeie din lume. Soţia: Cînd pleci?

Fotografia săptămînii | Faceţi cunoştinţă: familia Ciochină de la Teşcureni, cea mai elegantă şi cu stil, deţinătoarea locului I la Concursul raional „Tu eşti altarul vieţii mele”. 26 februarie 2012

Şapte miracole la femei: 1. Pentru o femeie, este tot timpul importantă securitatea materială. 2. Deşi este important a supravieţui din punct de vedere material, ele tot timpul îşi cumpără haine scumpe. 3. Deşi ele tot timpul îşi cumpără haine scumpe, niciodată nu au cu ce să se îmbrace. 4. Deşi ele spun că nu au niciodată cu ce să se îmbrace, tot timpul se îmbracă frumos. 5. Deşi tot timpul se îmbracă frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "cîrpă veche". 6. Deşi ele zic că este doar o "cîrpă veche", aşteaptă să le faci complimente. 7. Deşi tu încerci să le faci complimente, ele nu te cred niciodată.

Expresul NR 215  

După 20 de ani de activi- tate în oraşul Ungheni, Colegiul de medicină a fost, în premieră, gazda unui eveniment deosebit, de nivel republic...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you