Thessaloniki Youth Club for UNESCO - News Magazine, Issue 4

Page 1

⁞Néws Τεύχος 4, Έτος ΙΙ, ΙΙ, 2013 Issue 4, Vol. ΙI, 2013 2013


Néws Έκδοση του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Μη κερδοσκοπική, κερδοσκοπική, µη εµπορική χρήση, χρήση, Τεύχος 4ον, Έτος II, 2013 2013

Σε αυτό το τεύχος... τεύχος... ⁞ Σελ. 03 --- Welcome Note ⁞ Σελ. 04 --- Νέα του Οµίλου ⁞ Σελ. 05 --- Νέα του Οµίλου ⁞ Σελ. 06 --- Νέα του Οµίλου ⁞ Σελ. 07 --- ∆ιεθνή Προγράµµατα

News Edition Of UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki, Non Profit, Profit, Non commercial use, use, Issue 4th, 4th, Volume II, 2013 2013

⁞ Σελ. 08 --- “Ταξίδι στο Erzurum” ⁞ Σελ. 09 --- “Το πρόγραµµα NatVival” ⁞ Σελ. 10 --- “International Youth Conference 2013” ⁞ Σελ. 11 --- “Ένα ολλανδικό χωριό σκέτο…µουσείο!” ⁞ Σελ. 12 --- EVS: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ⁞ Σελ. 13 --- “é…ργασία” ⁞ Σελ. 14 --- “ICT & ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση” ⁞ Σελ. 15 --- “Το σύγχρονο Τέµενος των Μουσών”

Επικοινωνία Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 12019, 12019, 54110 54110 Θεσσαλονίκη

⁞ Σελ. 16 --- “Reflect!” ⁞ Σελ. 17 --- “Η Παιδαγωγική της Ειρήνης” ⁞ Σελ. 18 --- UNESCO Youth ⁞ Σελ. 19 --- UNESCO Youth ⁞ Σελ. 20 --- “Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2013”

Contact info UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki, P.O. Box 12019, 12019, 54110 54110 Thessaloniki

⁞ Σελ. 21 --- “Rhodes Model of Regional Cooperation” ⁞ Σελ. 22 --- ∆ιεθνής Ένωση Νεολαίας “Great Silk Way” ⁞ Σελ. 23 --- “Great Silk Way” International Youth Union ⁞ Σελ. 24 --- Synopsis in English

Φωτογραφία εξωφύλλου/Cover photo: © UNESCO. Επίσηµη Αφίσα του Φόρουµ Νεολαίας της UNESCO. UNESCO Youth Forum 2013 Official Poster. Χρήση µη εµπορική/Non-commercial use.

info@unescoyouth.gr, info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki 2⁞


Welcome⁞noté Συντακτική Οµάδα

Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 11/11/2013

Αθανατσίκη Μαρία

Το 4ο τεύχος της ηλεκτρονικής µας έκδοσης είναι πλέον γεγονός και είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι καθώς πρόκειται για το πλουσιότερο σε έκταση και θεµατολογία τεύχος µέχρι σήµερα… Η ανταπόκριση των εθελοντών στο κάλεσµα µας για συµµετοχή στην συντακτική οµάδα του ηλεκτρονικού ενηµερωτικού περιοδικού µας ήταν µεγάλη και, γι’ αυτό το λόγο, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της συντακτικής οµάδας που αφιέρωσαν αρκετό προσωπικό χρόνο για να ετοιµάσουν τα κείµενα τους. Το αποτέλεσµα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικό, για τα τεύχη που θα ακολουθήσουν.

Βλάγκα Σταµατία ΓιαννάκηςΓιαννάκης-Μπόµπολης Χρήστος Γιαπιτζάκης Κώστας Καβουκλής Μιχάλης Καλαϊντζής Μάνος Κανάτα Χριστίνα Καπετανίδου Μαριάνα

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται συνοπτικά µερικές από τις σηµαντικότερες στιγµές του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης από την προηγούµενη περίοδο. Εκδηλώσεις, διεθνή συνέδρια, προγράµµατα ανταλλαγής, εθελοντικές δράσεις, είναι µερικές µόνο από τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαν οι εθελοντές µας τους προηγούµενους µήνες. Αναγνώριση όλων αυτών ήταν η σηµαντική τιµητική διάκριση του Οµίλου µας, µας, µε το βραβείο του «∆ιεθνούς Οµίλου του Μήνα» Μήνα» από την Οµοσπονδία Οµίλων, Οµίλων, Κέντρων και Συνδέσµων για την UNESCO των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Αµερικής.

Καραχριστιανίδου Στέλλα

Στην παρούσα φάση, εκτός από τις τακτικές δραστηριότητες µας που σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγής, τη συµµετοχή µας στις δράσεις των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, την υλοποίηση του έργου “ENVI” ENVI” στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α., επεξεργαζόµαστε την ατζέντα των επικείµενων δράσεων µας για το επόµενο έτος.

Κατσούλης Στέφανος

Το 2014 ο Όµιλος θα κλείσει αισίως την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του. του Η επέτειος αυτή, συµπίπτει µε το ευχάριστο γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το επόµενο έτος. Είναι εποµένως µια εξαιρετική ευκαιρία και πρόκληση για µας να αναδείξουµε τη δεκαετή παρουσία του Οµίλου µας στην κοινωνία των πολιτών της Θεσσαλονίκης, µέσα από δράσεις που θα συµβάλουν στην προαγωγή των προτεραιοτήτων των νέων, σύµφωνα πάντα και µε τις επιταγές της UNESCO!

Κελαντώνη Μαρία Μπέη άννα Μπρόκου Μαρία Πυλαρινού Βάγια

Επιµέλεια έκδοσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στη συντακτική οµάδα και αποστολή κειµένων στο e-mail: stefanoskatsoulis@u nescoyouth.gr

Στέφανος Κατσούλης Πρόεδρος Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

⁞3


⁞Νέα του Οµίλου ⁞ “∆ιεθνής Όµιλος του Μήνα” Μήνα” Ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ανακηρύχθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2013 “∆ιεθνής Όµιλος του Μήνα" Μήνα" από την Οµοσπονδία Οµίλων, Οµίλων, Κέντρων και Συνδέσµων για την UNESCO των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής! Αµερικής! Η αναγνώριση της δράσης του Οµίλου µας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, σηµασία, καθώς ο Όµιλος µας είναι ο πρώτος που επιλέγεται παγκοσµίως, παγκοσµίως, εγκαινιάζοντας το θεσµό του «∆ιεθνούς Οµίλου του Μήνα" Μήνα" που υιοθετεί η Οµοσπονδία Οµίλων, Οµίλων, Κέντρων και Συνδέσµων για την UNESCO των Ηνωµένων Πολιτειών. Πολιτειών. Η διάκριση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη διεθνή προβολή του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στις Ηνωµένες Πολιτείες ειδικότερα, ειδικότερα, καθώς τον Αύγουστο του 2013 φιλοξενήθηκε σχετικό άρθρο µε τις δράσεις του Οµίλου µας και την πόλη της Θεσσαλονίκης στο διαδικτυακό περιοδικό του Συνδέσµου Φοιτητών για την UNESCO της Καλιφόρνια. Καλιφόρνια. Σχετικοί σύνδεσµοι: http://www.unescousa.org/news.html http://heliophon.org/2013/08/04/thessaloniki-welcomes-youth-by-the-unesco-club-of-thessaloniki/

⁞ Παρουσίαση της Καλής Πρακτικής “CfCF” CfCF” Το Σάββατο 2 Νοεµβρίου 2013 έγινε η παρουσίαση της «Ετήσιας Αναφοράς για τη Νεολαία για το 2012» 2012» του Youthnet Hellas, Hellas, που πρόσφατα τιµήθηκε µε το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοινοβούλιο. Η φετινή παρουσίαση αφιερώθηκε στην ανάδειξη Καλών Πρακτικών στον τοµέα της Νεολαίας και του Εθελοντισµού. Στην παρουσίαση, που πραγµατοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα από το Youthnet Hellas, παρουσιάσθηκε από την Αντιπρόεδρο του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, κα. κα. Μαρία Μπρόκου, Μπρόκου, η Καλή Πρακτική Contacts for the Common Future (CfCF (CfCF)) που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από τον Όµιλο µας, µας, σε συνεργασία µε την οργάνωση Youth Alliance Krusevo. Krusevo. Η πρωτοβουλία µας αυτή περιλαµβάνεται στην Ετήσια Αναφορά για τη Νεολαία του 2012, του Youthnet Hellas, Hellas, ως Καλή Πρακτική σε εθνικό επίπεδο. επίπεδο. Αξιοσηµείωτο είναι δε ότι, ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης έχει κληθεί να παρουσιάσει την πρωτοβουλία Contacts for the Common Future ως βέλτιστη πρακτική σε µια σειρά από διεθνείς διοργανώσεις, όπως: στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Κοινωνικών Αρχών για τη Νεολαία (ENSA-Y), που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Φεβρουάριος 2012)·· σε συνέδριο που οργανώθηκε από το ∆ήµο της Στουτγάρδης, το ∆ήµο Θεσσαλονίκης και το Γερµανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης (Σεπτέµβριος 2012)·· στο πλαίσιο συνάντησης της «Ελληνο-Γερµανικής Πρωτοβουλίας για την Κοινωνία των Πολιτών» (Νοέµβριος 2012), και τέλος, στο Μεσογειακό Συνέδριο του Anna Lindh Foundation στη Μασσαλία (Απρίλιος 2013). Περισσότερες πληροφορίες, πληροφορίες, υλικό και το επίσηµο booklet της πρωτοβουλίας µας αυτής υπάρχει αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα: ιστοσελίδα: http://www.c4cf.org

⁞ «UNESCO και Κοινωνία των Πολιτών: Πολιτών: 10 Χρόνια Καλών Πρακτικών στη Θεσσαλονίκη» Θεσσαλονίκη» Η Επιτροπή Νέων του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, Ρόδο, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο Προσοµοίωσης Περιφερειακών ∆ιεθνών Οργανισµών (RhodesMRC - Rhodes Model Regional CoCo-operation 2013), διοργάνωσε στις 17 Οκτωβρίου 2013, εκδήλωση µε θέµα: θέµα: "Πολιτιστική Κληρονοµιά: Κληρονοµιά: Έννοια, Έννοια, Νοµικό Πλαίσιο και Πρακτικές” Πρακτικές”. 4⁞


Κεντρικοί οµιλητές της εκδήλωσης ήταν: η κα. κα. Π.ΝάσκουΝάσκου-Περράκη, Περράκη, Καθηγήτρια ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ∆ιεθνών Οργανισµών στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Μακεδονίας, ∆ιευθύντρια της Έδρας UNESCO ∆ιαπολιτισµικής Πολιτικής για µια ∆ραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια, Ιθαγένεια, Ακαδηµαϊκά Υπεύθυνη του ThessISMUN, ThessISMUN, η κα. κα. Λη Μηναΐδη, Μηναΐδη, Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας του Οργανισµού Πόλεων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς και ο Πρόεδρος του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, κ. Στέφανος Κατσούλης, Κατσούλης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του τελευταίου, τελευταίου, µε τίτλο “'UNESCO και κοινωνία των πολιτών: πολιτών: 10 χρόνια καλών πρακτικών στη Θεσσαλονίκη” Θεσσαλονίκη”, παρουσιάστηκε συνοπτικά η ιστορία του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, µέσα από τη δεκαετή πλέον δράση του, του, ενώ αναδείχθηκε η σηµασία της έννοιας της κοινωνίας των πολιτών, πολιτών, καθώς σύµφωνα µε την UNESCO: «Το Κίνηµα των Οµίλων για την UNESCO µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση των πολιτών και να συµβάλει στο διάλογο µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών και γενεών, γενεών, µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη» ανάπτυξη».

⁞ Ενηµερωτική Επίσκεψη στα Θεσµικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συµµετείχε σε ενηµερωτική επίσκεψη στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, στις 1-3 Οκτωβρίου 2013. Η επίσκεψη διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ελλάδα, στο πλαίσιο του δικτύου Youth4Europe που έχει δηµιουργήσει για την εθελοντική πλαισίωση και υποστήριξη των δράσεων της στην Ελληνική επικράτεια. επικράτεια. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, αυτής, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου µας είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν τα ερωτήµατα τους στους καθ’ καθ’ ύλην αρµόδιους αξιωµατούχους της Ε.Ε., και να ενηµερωθούν σχετικά µε τις µεγάλες αλλαγές που θα επέλθουν στο πρόγραµµα Youth in Action από το 2014.

⁞ «ENVI: Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική ∆ράση» ∆ράση» Το διάστηµα Απριλίου-Ιουνίου 2013 ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης υλοποίησε µέρος των δράσεων του έργου “ENVI: Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική ∆ράση – Local Communities in Environmental Action” ενταγµένου στο Πρόγραµµα (INTERREG) ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα–π.Γ.∆.Μ. 2007-2013” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία των περιβαλλοντικών -ιδίως υδάτινων- πόρων των κρίσιµων περιοχών και η ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνιών για ενεργό συµµετοχή στην προσπάθεια, είναι οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος. στο οποίο ο Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συµµετέχει ως εταίρος, ⁞5


⁞Νέα του Οµίλου ⁞ Έκθεση φωτογραφίας “360° 360° Peace in Media” Media” Η έκθεση φωτογραφιών “360° 360° Peace in Media” Media” εγκαινιάσθηκε στις 16 Απριλίου 2013 στην καλλιτεχνική σοκολατερί "One Sweet Day (Ολύµπου 57, Θεσσαλονίκη), όπου και φιλοξενήθηκε για περίπου ενάµιση µήνα. Η έκθεση ήταν αποτέλεσµα της συλλογικής δουλειάς νέων, εκπροσώπων 12 µη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας από 12 κράτη της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και του Ευξείνου Πόντου, στο πλαίσιο της συµµετοχής τους σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, από τις 2 ως τις 9 Σεπτεµβρίου 2012. Βασίστηκε στην χρησιµοποίηση της φωτογραφίας ως µέσο έκφρασης των εννοιών που σχετίζονται µε την εδραίωση της ειρήνης, της ανεκτικότητας, των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Οι ίδιες φωτογραφίες θα ταξιδέψουν σε 12 κράτη: Αρµενία, Κροατία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Π.Γ.∆.Μ., Μαρόκο, Ισπανία, Ολλανδία, Τουρκία, Ουκρανία. Εκτιµάται ότι την έκθεση θα επισκεφτούν περισσότεροι από 20.000 νέοι. Ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, ως ένας εκ των εταίρων του προγράµµατος, προγράµµατος, ανέλαβε την επιµέλεια της διοργάνωσης της έκθεσης φωτογραφίας και της διάχυσης των αποτελεσµάτων του εκπαιδευτικού προγράµµατος. προγράµµατος. Την έκθεση, έκθεση, µεταξύ άλλων, άλλων, επισκέφθηκε και οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων από τη Γαλλία και τη Γερµανία, Γερµανία, στο πλαίσιο της επίσκεψης τους στην πόλη µας. µας.

⁞ Συµµετοχές σε ∆ιεθνείς ∆ιοργανώσεις Ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης κλήθηκε να προτείνει τους συµµετέχοντες για δύο σηµαντικές διεθνείς διοργανώσεις, το Φόρουµ Νέων Ποιητριών και τον πρώτο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Τραγουδιού "UNIVISION" για φοιτήτριες και φοιτητές, φοιτητές τα οποία διεξήχθησαν στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν. Συγκεκριµένα, το ∆ιεθνές Φόρουµ για Νέες Ποιήτριες διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Νέων "Great Silk Way International Youth Union" Union" και τα µέλη της, δίνοντας την ευκαιρία σε νέες από τα 25 κράτη-µέλη να παρουσιάσουν τα έργα τους. Η ιδέα του εγχειρήµατος αυτού ήταν η διεξαγωγή ενός Φόρουµ που θα οδηγούσε στη δηµιουργία ενός κοινού χώρου για νέες και ταλαντούχες καλλιτέχνιδες µε ένα µη- κοινότυπο υπόβαθρο, οι οποίες προέρχονται από τη γεωγραφική επικράτεια που κάλυπτε ο ∆ρόµος του Μεταξιού. Μια ποιήτρια από κάθε κράτος-µέλος κλήθηκε να συµµετάσχει στο Φόρουµ, εκπροσωπώντας την χώρα και έχοντας µια µοναδική ευκαιρία να µοιραστεί τις δηµιουργίες της µε τις άλλες ποιήτριες που προέρχονται από περιοχές που διέσχιζε ο ∆ρόµος του Μεταξιού. Μετά από διαγωνισµό, διαγωνισµό, ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης επέλεξε την κα Σταµατία Βλάγκα. . Βλάγκα Ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης επέλεξε, επέλεξε, µετά από ανοιχτό κάλεσµα, κάλεσµα, την συµµετοχή για τον πρώτο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Τραγουδιού "UNIVISION" για φοιτήτριες και φοιτητές, φοιτητές, ο οποίος διεξήχθη στις 15-23 Ιουνίου 2013. Ο διαγωνισµός διοργανώθηκε από το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισµού του Αζερµπαϊτζάν και την Ένωση Φοιτητικών και Νεανικών Οργανώσεων του Αζερµπαϊτζάν. Ο διαγωνισµός στόχο είχε να αναδείξει και να προβάλει τα ταλέντα φοιτητριών και φοιτητών από τις συµµετέχουσες χώρες, να ενισχύσει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία µεταξύ των νέων από τις διάφορες χώρες, ενώ σκοπός ήταν να αναπτυχθούν συνεργασίες µεταξύ των νέων µέσω προγραµµάτων ανταλλαγών νεολαίας. Η 23χρονη 23χρονη ΑγγελικήΑγγελική-Ζωή Καραγκούνη ήταν η ελληνική συµµετοχή στο διαγωνισµό, διαγωνισµό, µια νεαρή φοιτήτρια του τµήµατος Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών, Πατρών, η οποία κατάφερε να φέρει την Ελλάδα σε πολύ καλή θέση (7η (7η) στην τελική κατάταξη. κατάταξη. 6⁞


21-28/02/2013⁞⁞ πρόγραµµα µε τίτλο "Volunteerism is a lifestyle", στην περιοχή του Erzurum, στην Τουρκία. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 5 άτοµα εκ µέρους του Οµίλου για τη UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Η θεµατική του προγράµµατος αφορούσε στη σηµασία και στην ανάδειξη της ιδέας του εθελοντισµού, καθώς και στην προώθηση των έργων και των δραστηριοτήτων των νέων σε τοπικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος διοργανώθηκαν επισκέψεις σε ΜΚΟ της περιοχής, ενώ συζητήθηκε το θέµα της σύνδεσης του τοµέα της εργασίας µε τη νεολαία, µέσα από το έργο και τις δράσεις τοπικών εθελοντών και ΜΚΟ της περιοχής. 27/04-06/05/2013⁞⁞ πρόγραµµα µε τίτλο "PBA, Out of Target", στην περιοχή της πόλης Στρούγκα, στην ΠΓ∆Μ. Κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν να ενισχύσει το πνεύµα των πρωτοβουλιών για τους νέους και να προωθήσει τον εθελοντισµό ως µέσο για την ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνία. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να προβάλλουν τις ιδέες και τις καλές πρακτικές που µπορούν να αναπτυχθούν σε αστικό ή µη περιβάλλον, και ενισχύουν το θεσµό του εθελοντισµού και της συµµετοχής των νέων. 13-22/05/2013⁞⁞ πρόγραµµα µε τίτλο "Video as a creative and collaborative experience" στην περιοχή Aiguilles-en-Queyr, στις Γαλλικές Άλπεις. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο που σκοπό είχε να αναδείξει την επιρροή που έχει το βίντεο στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης γύρω από διάφορα θέµατα. Στόχος του προγράµµατος ήταν να αναδείξει τις διαφορετικές απόψεις και τάσεις σχετικά µε την παρουσίαση ευαίσθητων κοινωνικών θεµάτων µέσα από τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν τρία άτοµα εκ µέρους του Οµίλου.

*

1111-14/01/2013⁞ 14/01/2013⁞ πρόγραµµα µε τίτλο "Starting Points PBA", στο Λονδίνο. Το πρόγραµµα αφορούσε την ανάπτυξη επιτυχών και βιώσιµων συνεργασιών µεταξύ των συµµετεχόντων ώστε να δηµιουργηθούν οι βάσεις για σχεδιασµό και υλοποίηση µελλοντικών προγραµµάτων που θα αφορούν τους τοµείς της απασχόλησης, της επιχειρηµατικότητας και των δεξιοτήτων για τους νέους ανθρώπους. Επίσης, συζητήθηκε και το θέµα της γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ της τυπικής (σχολικής) και µη τυπικής µάθησης. Συµµετείχαν δύο άτοµα από τον Όµιλο µας.

Η αναφορά των προγραµµάτων ανταλλαγής στα οποία συµµετείχαν οι εθελοντές του Οµίλου είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική.

⁞∆ιεθνή προγράµµατα ανταλλαγής νέων*

11-18/07/2013⁞⁞ πρόγραµµα µε τίτλο “Magnifier: Raising the debate on Minorities issues”, στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Η θεµατική του εκπαιδευτικού σεµιναρίου αφορούσε στις µειονότητες και σκοπό είχε να καλλιεργήσει το διάλογο για σχετικά θέµατα. Το πρόγραµµα φιλοξένησε 35 νέους από 10 χώρες της Ευρώπης, ανάµεσά τους 3 συµµετέχοντες από τον Όµιλο µας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα είχε στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο µεταξύ νέων διαφορετικών εθνοτήτων, να καλλιεργήσει δεσµούς διαπολιτισµικής συνεργασίας µέσω της κοινής δράσης για την κοινωνική παρέµβαση και να εφοδιάσει µε εργαλεία και κίνητρα τους νέους ώστε να χρησιµοποιήσουν µε επιτυχία τις ικανότητες και τα όσα θα αποκόµιζαν κατά τη διάρκεια αυτού του προγράµµατος, συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και της ένταξης εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών και γλωσσικών µειονοτήτων στις τοπικές κοινωνίες τους. 2-9/08/2013⁞⁞ πρόγραµµα µε τίτλο “More Inclusive EVS” στην περιοχή Orvelte, στην Ολλανδία. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν φορείς υποδοχής και αποστολής EVS, µε σκοπό να ανταλλάξουν εµπειρίες, καλές πρακτικές και ιδέες για την βελτίωση της υπηρεσίας EVS και του θεσµού του εθελοντισµού στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του εξαήµερου προγράµµατος, οι συµµετέχοντες έλαβαν µέρος σε µια σειρά από δραστηριότητες µη-τυπικής µάθησης, θα ενηµερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις για τα θέµατα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, επισκεφτήκαν οργανισµούς που υλοποιούν προγράµµατα EVS στην Ολλανδία και συµµετείχαν σε εργαστήρια που θα αφορούν τη διαχείριση του προγράµµατος EVS. Στόχος του προγράµµατος ήταν, στο τέλος αυτού, να προκύψουν βιώσιµες συνεργασίες και συµπράξεις στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Ο Όµιλος συµµετείχε µε τρία άτοµα. 23-30/09/2013⁞⁞ πρόγραµµα µε τίτλο “Employment instead of Discrimination” στο Βελιγράδι της Σερβίας. Το πρόγραµµα είχε στόχο να ενηµερώσει και εκπαιδεύσει τους συµµετέχοντες σχετικά µε το θέµα της εργασίας και της διάκρισης που ορισµένοι αντιµετωπίζουν ακόµα και για την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση. Ειδικότερα, έµφαση δόθηκε στην ανεργία των νέων εντός και εκτός της ΕΕ., συζητήθηκε πως µπορεί να περιοριστεί καθώς και ποια εργαλεία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να µειωθούν οι ρατσιστικές αντιδράσεις και η νεανική ανεργία στις τοπικές κοινωνίες. Έλαβαν µέρος 4 άτοµα εκ µέρους του Οµίλου.

⁞7


⁞“Ταξίδι στο Erzurum” Γράφει o Κωστής Γιαπιτζάκης

H αλήθεια είναι πως έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Τουρκία µε τα προγράµµατα Youth In Action αλλά ποτέ δεν είχα φτάσει τόσο µακριά! Όλα ξεκίνησαν ένα απόγευµα όταν ‘’σερφάροντας’’ στο διαδίκτυο, το µάτι µου εστίασε σε σχετική ανακοίνωση του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Έψαχναν ένα άτοµο για να συµµετάσχει 11-13/09 στο πρόγραµµα ανταλλαγής “Cultural Rainbow” Rainbow” στην πόλη Erzurum της Τουρκίας. Τουρκίας Η Τουρκία είναι µια τεράστια χώρα γεµάτη αντιθέσεις και είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο να σχηµατίσεις µια γενική άποψη. Από συζητήσεις µε φίλους διαπιστώνω κατά καιρούς ότι γι' άλλους είναι αγαπητός προορισµός, γι' άλλους µισητός και γι' άλλους αδιάφορος. Προσωπικά, µε τραβάει ιδιαίτερα η µαγεία της Ανατολής και τα τελευταία χρόνια την ανακαλύπτω σιγά σιγά. Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις όπως η Άγκυρα, η Σµύρνη, Η Καισάρεια, τα Άδανα και άλλες, είχα την τύχη να επισκεφθώ και αυτά τα περιβόητα ‘’βάθη’’ και συγκεκριµένα την πόλη Ερζερούµ! Για να είµαι ειλικρινής, είχα µια µικρή αγωνία για το ταξίδι, επηρεασµένος από τα λεγόµενα των ελλήνων σχετικά µε τη συµπεριφορά των τούρκων στα έγκατα της χώρας. Και τί δεν είχα ακούσει… ’’Να προσέχεις’’, ‘’είναι βάρβαροι εκεί’’ και διάφορα άλλα που φυσικά δεν ισχύουν… Το Erzurum, Erzurum είναι η υψηλότερη πόλη της Τουρκίας (360.000 πληθυσµό) και βρίσκεται σε υψόµετρο 2000 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει αρκετό κρύο το χειµώνα και είναι από τα διασηµότερα τουριστικά θέρετρα της Τουρκίας για τους λάτρεις του σκι. Η πόλη δεν έχει καµία σχέση µε αυτό που κάποιος περιµένει να δει. Σύγχρονη, πεντακάθαρη, µε φρεσκοβαµµένες διαβάσεις, όµορφα και σύγχρονα κτίρια και αρχοντικό κόσµο. Γενικώς έδινε την εντύπωση κάποιας «ανατολίτικης πόλης ευρωπαϊκού τύπου». Το ταξίδι µου από το Ηράκλειο κράτησε περίπου 7 ώρες µε µεγάλες αναµονές στα ενδιάµεσα αεροδρόµια και ήταν πολύ καλό. Φτάνοντας, µε περίµενε ο υπεύθυνος του προγράµµατος (όπως γίνεται πάντα σε τέτοιου είδους προγράµµατα) προγράµµατα) και µαζί µε µια οµάδα βοηθών του οργανισµού, µεταφερθήκαµε στο ξενοδοχείο. Η διαµονή, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η διατροφή ήταν εξαιρετικά. Καθηµερινά ακολουθούσαµε το πρόγραµµα, το οποίο περιελάµβανε παιχνίδια γνωριµίας, γνωριµίας, συζητήσεις και διάφορα workshops που σκοπό είχαν όχι µόνο να σε προβληµατίσουν, προβληµατίσουν, αλλά και να σε φέρουν πιο κοντά µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες. συµµετέχοντες. Εκτός από την ενηµέρωση και τις συναντήσεις, τέτοιου είδους προγράµµατα περιλαµβάνουν και ξεναγήσεις στην πόλη, βόλτα στην αγορά, συναντήσεις µε τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε µουσεία και τζαµιά και φυσικά επίσκεψη σε παραδοσιακά χαµάµ, που προσφέρουν απίστευτη χαλάρωση µε µόλις 5 ευρώ. Οι τιµές είναι πολύ χαµηλές σε όλα εκεί. Μπορεί κανείς να αγοράσει µια σακούλα τσάι από µόλις 1 ευρώ ενώ το φαγητό στο δρόµο (κεµπάπ), µπορεί να κοστίζει µόλις 80 λεπτά. Περιδιαβάζοντας τις γειτονιές και τα σοκάκια της πόλης, συναντάει κανείς αµέτρητα καφέ και τζαµιά, ενώ στα αυτιά του ηχούν προσευχές από τα τζαµιά που καλούν τον κόσµο για προσευχή. Εικόνες γεµάτες ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, που σε κάνουν να συνειδητοποιείς πως τελικά ο κόσµος δεν είναι πλασµένος σύµφωνα µε τα δικά σου ‘’πιστεύω ‘’πιστεύω’’’’ και ‘’πρέπει ‘’πρέπει’’’’.. Το Erzurum ήταν ένα µαγικό ταξίδι που σπάνια σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις. κάνεις. Τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να χάνονται! χάνονται! Εύχοµαι τα προγράµµατα να γίνουν περισσότερο αντιληπτά και γνωστά στον κόσµο και να τα εντάξει στη ζωή του. του. Μόνο έτσι θα καταλάβει, καταλάβει, τί πραγµατικά χάνει… χάνει… 8⁞


⁞“Το πρόγραµµα NatVival” Γράφει η Σταµατία Βλάγκα* Βλάγκα*

Η τεχνολογία µε την ιλιγγιώδη ανάπτυξη και τις καινοτόµες υποδείξεις της, ανατρέπει καθηµερινά τα δεδοµένα και µας επιβάλλει ένα νέο τρόπο ζωής µε τους δικούς του κανόνες, τους οποίους παθητικά δεχόµαστε, χωρίς να έχουµε το χρόνο ή το περιθώριο να τους αξιολογήσουµε. Συνεπώς, µας έχει κάνει να ξεχάσουµε το πώς είναι να διαβιούµε χωρίς τη χρήση της. Έχουµε ξεχάσει να ζούµε «ελεύθερα»! Ζούµε σε ένα κόσµο µε εικονικές ανάγκες, όπου η απουσία της τεχνολογίας, µας προκαλεί αναµφισβήτητα µεγάλη ανασφάλεια. Και αυτό διαπιστώνεται από τη µεταξύ µας επικοινωνία µέσω των κοινωνικών δικτύων, στα οποία συνηθίζουµε να προβάλλουµε την ιδανική, ανύπαρκτη ζωή µας. Έτσι, ακόµη κι αν η σκέψη να ζήσουµε έστω και µια µέρα χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων, φαντάζει στους περισσότερους από εµάς ως ο χειρότερος εφιάλτης, το NatVival πρόγραµµα ήρθε να µας διαψεύσει! Το NatVival,** στο οποίο συµµετείχε και ο NatVival Όµιλος για τη UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιήθηκε στις 1-10 Αυγούστου 2013 στην περιοχή Maramures της Ρουµανίας, Ρουµανίας µε βασικό στόχο την «απεξάρτηση» των νέων από τη χρήση της τεχνολογίας. Ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που στόχο είχε την καλλιέργεια του διαλόγου και την ανάπτυξη νέων τεχνικών επικοινωνίας, ώστε να πετύχει να φέρει τους νέους πιο κοντά στη φύση και τον «πραγµατικό» κόσµο, επαναπροσδιορίζοντας την αξία των κοινωνικών σχέσεων. Το ΝatVival µας επισήµανε ότι τα τεχνολογικά µέσα, µας δηµιουργούν ψεύτικες ανάγκες και εντυπώσεις. Μας έµαθε πώς να αξιοποιούµε το χρόνο µας χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας και να εκτιµούµε τη φύση και τις δυνατότητες που µας προσφέρει. Επιπλέον, αναπτύξαµε τις διαπροσωπικές µας σχέσεις σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον, µέσα από την οµαδική εργασία, την ανταλλαγή εµπειριών, γνώσεων και συναισθηµάτων και όλα αυτά, βασισµένα στη βιωµατική µάθηση και τη διαπολιτισµική επικοινωνία. Το ΝatVival µας θύµισε ότι «είµαστε άνθρωποι ανάµεσα σε ανθρώπους» ανθρώπους» και αυτό είναι το µήνυµα που καλούµαστε να διαδώσουµε, διαδώσουµε, ώστε να κάνουµε τον κόσµο µας καλύτερο! καλύτερο!

* Η Σταµατία Βλάγκα είναι ∆ιεθνολόγος µε εξειδίκευση στην αραβική γλώσσα, γλώσσα, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Management. ** Οι συµµετέχοντες της ελληνικής αποστολής εκ µέρους του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ήταν οι: οι: Βλάγκα Σταµατία, Σταµατία, Βραβοσινός ∆ηµήτρης, ∆ηµήτρης, Θεοδωρίδου Ευαγγελία και Καλαϊντζής Μάνος. Μάνος.

⁞9


⁞“International Youth Conference 2013” Γράφει η Μαρία Αθανατσίκη* Αθανατσίκη*

«11ο 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο Νέων (Κρούσεβο) Κρούσεβο) / International Youth Conference (Krusevo (Krusevo))» Στις 19-25 Σεπτεµβρίου του 2013 πραγµατοποιήθηκε το 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο Νέων στο Κρούσεβο (ΠΓ∆Μ), µε θέµα «Οι Ευρωπαϊκές αρχές για το µέλλον των Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Χωρών», Χωρών όπου είχα την χαρά και την τιµή να εκπροσωπώ τον Όµιλο UNESCO Nέων Θεσσαλονίκης. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Youth Alliance Krusevo, Krusevo που έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια να ενώσει µέσα από το διάλογο και τη συµµετοχή τους νέους των Βαλκανίων. Τα θέµατα που προσεγγίστηκαν στο συνέδριο αφορούσαν τον ∆ιαρθρωµένο ∆ιάλογο ως γέφυρα µεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων, τις νέες γέφυρες συνεργασίας στα Βαλκάνια, την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, την ανεργία των νέων, τον πολιτικό µη-ακτιβισµό των νέων, την ευρωπαϊκή ενσωµάτωση των ∆υτικών Βαλκανίων και τον ηλεκτρονικό ακτιβισµό. Τα παραπάνω θέµατα προσεγγίστηκαν µέσα από διαλέξεις, συζητήσεις και εργαστήρια ενώ καλεσµένοι ως οµιλητές ήταν άνθρωποι µε σηµαντικό ρόλο, όπως η πρέσβης της Γερµανίας στην ΠΓ∆Μ και ο διευθυντής του τµήµατος επικοινωνίας της κυβέρνησης της Κροατίας. Το 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο Νέων στο Κρούσεβο κατάφερε να φέρει σε επαφή 55 νέους από 15 χώρες και να καλλιεργήσει ένα σύνολο κοινών αξιών, να ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ νέων πολιτών και ιθυνόντων και να παρέχει το πλαίσιο για ανταλλαγή γνώσης και εµπειριών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την νεολαία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κυρίως όµως κατάφερε να ευαισθητοποιήσει και να ενδυναµώσει τους συµµετέχοντες ώστε, ώστε, επιστρέφοντας στις χώρες τους, τους, να αναλάβουν πιο αποφασιστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και να εξυψώσει την σηµασία της περιφερειακής συνεργασίας των νέων για µια καλύτερη Ευρώπη. Ευρώπη.

Ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συµµετέχει εδώ και αρκετά χρόνια στο ∆ιεθνές Συνέδριο Νέων (International Youth Conference Krusevo) Krusevo) και υποστηρίζει την προσπάθεια των νέων για επικοινωνία και διάλογο. διάλογο. Η διαπολιτισµικότητα είναι µια αρχή που έχει στη βάση της τον εθελοντισµό, εθελοντισµό, την αµοιβαιότητα και την κατανόηση και αρωγό της την κοινωνία των πολιτών. πολιτών. Γι‘ Γι‘ αυτό τον λόγο ο Όµιλος µας θεωρεί χρέος να στηρίζει ανάλογες προσπάθειες. προσπάθειες. * Η Μαρία Αθανατσίκη είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου µε θέµα «Εκπαίδευση και ∆ιεθνής Ανάπτυξη» Ανάπτυξη» του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Λονδίνου.

10⁞


⁞“Ένα ολλανδικό χωριό σκέτο…µουσείο!” Γράφει η Μαρία Κελαντώνη* Κελαντώνη*

«Μια εβδοµάδα σε ένα ολλανδικό χωριό σκέτο…… ΜΟΥΣΕΙΟ…… ……!!!!! !!!!!» » σκέτο……ΜΟΥΣΕΙΟ Σε µια τοποθεσία µάλλον άγνωστη σε πολλούς κοντά στο Beilen της Ολλανδίας υπάρχει ένα χωριό βγαλµένο από τα παραµύθια. παραµύθια Το όνοµά του; Orvelte! Orvelte Σε αυτό το µαγευτικό µέρος που αποτελεί ένα ανοιχτό µουσείο έχουν διατηρηθεί πολλά παλιά παραδοσιακά ολλανδικά σπίτια µέσα στη φύση, µακριά από το θόρυβο των µεγάλων πόλεων και τους γρήγορους ρυθµούς της σύγχρονης ζωής. Εκεί έλαβε χώρα το πρόγραµµα “Employability as Usual Ability” Ability” µε 26 συµµετέχοντες από 9 κράτη ανάµεσα σε αυτά και η Ελλάδα µέσω του οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία σε 3 νέα άτοµα να συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα (19-26/07/2013).** Άνθρωποι διαφορετικοί από διαφορετικά κράτη συναντήθηκαν, συνεργάστηκαν, δίδαξαν και διδάχτηκαν, ακόµη δηµιούργησαν µέσα από τις δραστηριότητες που όριζε το πρόγραµµα και στο τέλος αναπτύχθηκαν φιλίες που ξεπέρασαν τα κράτη και πιθανόν να αντέξουν στο χρόνο καθώς µοιράστηκαν εµπειρίες και συναισθήµατα που θα τους συνδέουν στο µέλλον. Οι δραστηριότητες πολλές, ενδιαφέρουσες, µεθοδικές, και πάντοτε οµαδικές κινητοποιώντας έτσι τους συµµετέχοντες να συλλογιστούν, να ερευνήσουν και έπειτα να δηµιουργήσουν από κοινού τις απαραίτητες συνθήκες για ένα επιχειρηµατικό εγχείρηµα. Με γνώµονα τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα του προγράµµατος και την καθοδήγηση των εκπαιδευτών µάθαµε για τη δηµιουργία και τη σωστή λειτουργία επιχειρήσεων βασισµένες στη σωστή συνεργασία και στο καθορισµό ξεκάθαρων στόχων καθώς και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας επιχειρηµατίας για να είναι επιτυχηµένος και να προβάλλει και να προωθήσει την επιχείρησή του. Η συµµετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραµµα δεν θα µπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από εµπειρία ζωής. ζωής.

* Η Μαρία Κελαντώνη είναι Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και απόφοιτη του Τµήµατος Γερµανικής γλώσσας και φιλολογίας του Α.Π.Θ. ** Οι συµµετέχοντες της ελληνικής αποστολής εκ µέρους του Οµίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ήταν οι: οι: Γουλας Γιώργος, Γιώργος, Βαλαντης Παπαθανασιου & Κελαντωνη Μαρία. Μαρία.

⁞11


⁞“EVS: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία” Γράφει η Βάγια Πυλαρινού* Πυλαρινού*

Στο τελικό στάδιο της φοίτησης µου, την περίοδο που έγραφα την πτυχιακή µου, ζώντας σε ελληνικές συνθήκες βαθιάς οικονοµικής ύφεσης και µε την αβεβαιότητα του µέλλοντος να καραδοκεί, ένας νέος φόβος µου συστήθηκε: και µετά από αυτό, τι; Η λογική συνέχεια ενός απόφοιτου είναι να βρει µία θέση πρακτικής ή αν είναι τυχερός µία κανονική εργασία. Οι κοινωνίες σε κρίση µετατρέπουν τις λογικές συνέχειες σε µύθους ή θαύµατα κι έτσι κοιτάζοντας διάφορα ευρωπαϊκα προγράµµατα, µία λέξη µου κίνησε το ενδιαφέρον: EVS που σηµαίνει Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary Service). ervice). Τι είναι το EVS; EVS; Μονολεκτικά, Μονολεκτικά, το EVS σηµαίνει εθελοντισµός. εθελοντισµός. Πιο συγκεκριµένα, είναι µια οργανωµένη ευκαιρία να έρθουν σε επαφή νέοι, 18 µε 30 χρόνων, µε το έργο και την δράση ευρωπαϊκών Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών. Το πρόγραµµα δεν απαιτεί γνώσεις, προϋπηρεσία ή σπουδές, µάλιστα δίνει προβάδισµα στη συµµετοχή νέων µε λιγότερες ευκαιρίες (νέοι µε αναπηρίες, νέοι µε λιγότερο ευνοϊκό κοινωνικοοικονοµικό, πολιτιστικό ή γεωγραφικό υπόβαθρο). Η µόνη προϋπόθεση του προγράµµατος είναι η µέτρια γνώση µίας δεύτερης γλώσσας. Προσφέρονται δύο ειδών EVS: µακράς και µικρής διάρκειας. Τα µακροπρόθεσµα συνήθως απαιτούν διαθεσιµότητα από 6 έως 12 µήνες ενώ τα βραχυπρόθεσµα από µία βδοµάδα µέχρι και τέσσερις µήνες. Συνηθέστερο ωστόσο είναι, ένα πρόγραµµα να διαρκεί 10 µε 12 µήνες. Τo EVS χρηµατοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένωση καλύπτει στέγαση, σίτιση, µαθήµατα γλώσσας, ασφαλιστική κάλυψη, έξοδα θεώρησης διαβατηρίου, έκδοση άδειας παραµονής 90% από τα ναύλα ακόµα και τα έξοδα σε περιπτώσεις ανάγκης εµβολιασµού. Επίσης σε κάθε συµµετέχοντα παρέχεται µηνιαίως ένα επίδοµα της τάξεως 50 µε 150 ευρώ, ανάλογα µε την χώρα υποδοχής, για τρέχουσες επιµέρους ανάγκες. Περνώντας από την θεωρία στην πράξη, τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόµενος είναι συγκεκριµένα: συγκεκριµένα: καταρχήν οφείλει να βρει έναν οργανισµό αποστολής (sending organization) στην Ελλάδα. Οργανισµοί αποστολής µπορούν να υπάρξουν ΜΚΟ, κοινωφελή και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Το δύσκολο κοµµάτι του προγράµµατος και το αµέσως επόµενο βήµα, είναι να βρει ο εθελοντής έναν οργανισµό υποδοχής (hosting organization). Καθώς το πρόγραµµα απευθύνεται σε ευρύ κοινό (νέους από όλη την Ευρώπη) ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος. Αν και ο οργανισµός αποστολής πολλές φορές είναι σε θέση να βοηθήσει και να κατευθύνει τον συµµετέχοντα, συχνά ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ανατρέξει σε µία βάση δεδοµένων και να βρει µόνος του τον οργανισµό υποδοχής. Σε αυτή την βάση δεδοµένων µπορεί επίσης να διαβάσει αναλυτικά για τις αρµοδιότητες και τις παροχές τους ως εθελοντής, καθώς να βρει και τις πληροφορίες για κάθε τρέχον πρόγραµµα, Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική υπηρεσία καλύπτει διάφορους τοµείς και ενδιαφέροντα όπως ο πολιτισµός, οι τέχνες, το περιβάλλον, η πληροφόρηση, η κοινωνική πολιτική. Οι συµµετέχοντες βρίσκουν στην βάση δεδοµένων το πρόγραµµα που τους ενδιαφέρει και στέλνουν στον οργανισµό που διοργανώνει το πρόγραµµα (υποδοχής), το βιογραφικό τους, ένα motivation letter ή ότι άλλο τους ζητηθεί. Έπειτα, περιµένουν την αποδοχή ή την απόρριψη τους στο πρόγραµµα. Επίσης είναι πιθανό να τους ζητηθεί νωρίτερα και µία online συνέντευξη. Εκ πείρας… πείρας… Μιλώντας εκ πείρας, το να βρει κάποιος οργανισµό υποδοχής µπορεί να πάρει από 4 µήνες µέχρι και ένα ή δύο χρόνια. ∆εν είναι εύκολο, ιδίως αν ψάχνει ο εθελοντής στοχευµένα να εργαστεί πάνω σε µια θεµατική ή σε κάποια συγκεκριµένη χώρα. Η επίσηµη βάση δεδοµένων ανανεώνεται συχνά, αλλά υπάρχουν και EVS που δεν τρέχουν ή οι θέσεις είναι ήδη καλυµµένες. Οι οργανισµοί υποδοχείς συχνά «κλείνουν» τους εθελοντές τους µέχρι και ένα χρόνο πριν την εκκίνηση του προγράµµατος, Ωστόσο αξίζει τον κόπο. κόπο. Ήδη κατά την αναζήτηση ο ενδιαφερόµενος µαθαίνει για το έργο και την δράση πολλών κοινωνικών οργανισµών και η διαδικασία αναζήτησης και µόνο, µόνο, τον φέρνει σε επαφή µε έναν καινούριο κόσµο: κόσµο: αυτόν του εθελοντισµού. εθελοντισµού. Χρησιµα links: links: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm (ιστοσελίδα του προγράµµατος) https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose (πρότυπο βιογραφικού σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε.)

12⁞

* Η Βάγια Πυλαρινού σπούδασε δηµοσιογραφία στο ΑΠΘ. ΑΠΘ. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά µε το θέατρο, θέατρο, µέσα από το εργαστήρι “Παράθλαση” Παράθλαση”.


⁞“é…ργασία” Γράφει η Άννα Μπέη* Μπέη*

Web 2.0: Πώς µπορούν η τεχνολογία και η ηλεκτρονική δικτύωση να µας βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας; εργασίας; Blogs, Blogs, applications, applications, social media, media, RSS, URLs… URLs… Μπορούν τελικά όλες αυτές οι σύγχρονες τεχνολογίες να µας φανούν χρήσιµες και να γίνουν οι µικροί µας βοηθοί στην αναζήτηση εργασίας; εργασίας; Οι παρακάτω απλές συµβουλές µας δείχνουν ότι όχι µόνο να µας διευκολύνουν σηµαντικά στο δύσκολο αυτό έργο αλλά µε την κατάλληλη «εκπαίδευση» εκπαίδευση» µπορούν να «µάθουν» µάθουν» τι µας ενδιαφέρει και να µας ειδοποιούν, ειδοποιούν, όταν εµφανιστεί µία ευκαιρία! ευκαιρία! Γραφεία ∆ιασύνδεσης Πανεπιστηµίων Το πρώτο βήµα προς την ενηµέρωση για κενές θέσεις εργασίας, συνέχιση σπουδών και λοιπές σχετικές εκδηλώσεις είναι τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων, εξοπλισµένα µε πλατφόρµες ανάρτησης ή online συµπλήρωσης βιογραφικών και διαδικασία αιτήσεων για τις θέσεις που ανακοινώνονται. Ενδεικτικά παραδείγµατα: • η ανανεωµένη διαδικτυακή πύλη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου (http://dasta.auth.gr) • το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (http://career.uom.gr) • η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (http://dasta.uoi.gr/) Πλατφόρµα EURES Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αναζήτηση εργασίας επιτυγχάνεται µέσω της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελµατική κινητικότητα «EURES» (http://europa.eu/eures), όπου έχει τη δυνατότητα κάποιος να αναρτήσει το βιογραφικό του, να ενηµερώνεται για θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, να λαµβάνει σχετικές πληροφορίες και να επωφελείται από την παρεχόµενη συµβουλευτική σταδιοδροµίας. Online Γραφεία Εύρεσης Εργασίας Παρόµοιες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο παρέχει και η ανανεωµένη ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (http://www.oaed.gr) αλλά και ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες, επιπλέον, χωρίς κόστος ανακοινώνουν (και µας αποστέλλουν εάν θέλουµε) θέσεις εργασίας, που εύκολα αναζητούνται µε βάση κριτήρια που θέτουµε, πχ. περιοχή, τοµέας απασχόλησης, κλπ. Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης Αν και δεν συνιστά τον πρώτο λόγο χρησιµοποίησής τους, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε κυρίαρχο το Facebook και το Twitter, µπορούν να λειτουργήσουν και ως εργαλεία ενηµέρωσης, εάν δηλώσουµε ότι «µας αρέσουν» σελίδες που ανακοινώνουν θέσεις εργασίας, όπως οι σελίδες United Nations Careers ή EU Careers. Το κατεξοχήν µέσο επαγγελµατικής δικτύωσης, ωστόσο, το LinkedIn, το οποίο, αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είναι σε θέση να δηµιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες για επαγγελµατική αποκατάσταση. RSS Ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο στη διάθεσή µας είναι η τεχνολογία RSS, η οποία µας δίνει τη δυνατότητα να ενηµερωνόµαστε αυτόµατα για γεγονότα και νέα από όσες ιστοσελίδες υποστηρίζουν RSS, αρκεί να έχουµε εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας. Η εγγραφή RSS µας εγγυάται ότι θα ενηµερωνόµαστε άµεσα για κάθε καινούρια ανάρτηση στους ιστότοπους που µας ενδιαφέρουν! Βοοkmarks Βοοkmarks / Σελιδοδείκτες Στην περίπτωση που η σελίδα που µας ενδιαφέρει δεν υποστηρίζει RSS και θέλουµε να την ελέγχουµε συχνά, χρήσιµο είναι να την τοποθετήσουµε στους σελιδοδείκτες µας, ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιµη. Όλοι οι περιηγητές υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία! ∆ικτυωθείτε… ∆ικτυωθείτε… γιατί χανόµαστε! χανόµαστε! * Η Άννα Μπέη είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας. Νεολαίας.

⁞13


⁞“ICT και ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση” Γράφει ο Χρήστος ΓιαννάκηςΓιαννάκης-Μπόµπολης* Μπόµπολης*

Τα αρχικά ICT αποτελούν συντοµογραφία του όρου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Ιnformation and Communication Technologies) που ορίζονται ως ένα σύνολο εργαλείων και πόρων που χρησιµοποιούνται τόσο για την επικοινωνία, επικοινωνία, όσο και για τη δηµιουργία, δηµιουργία, διάδοση, διάδοση, αποθήκευση και διαχείριση δεδοµένων και πληροφορίας. πληροφορίας. Οι συγκεκριµένες τεχνολογίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του συµποσίου που διοργάνωσαν από κοινού το UNESCO New Delhi Office και η Intel India το τριήµερο 24-26 Σεπτεµβρίου 2013, µε τη συµµετοχή αντιπροσώπων χάραξης εθνικής (εκπαιδευτικής) πολιτικής, εκπαιδευτικών και ειδικών-εµπειρογνωµόνων από διάφορες χώρες της Νότιας Ασίας και µε θεµατικούς άξονες τη φυλετική ισότητα, τις τεχνολογίες ICT και την εκπαίδευση. Το συγκεκριµένο συµπόσιο επικεντρώθηκε στην ενηµέρωση και συζήτηση γύρω από τον ολοένα ευρύτερα αντιληπτό «µεταµορφωτική δυναµική» των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και των άνευ προηγουµένου προοπτικών που προκύπτουν µέσα από το "πάντρεµα" τους µε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα, η αξιοποίηση των ICT αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα για επικοινωνία την πρόσβαση στη γνώση, γνώση, παρέχοντας δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το 24ωρο 7 ηµέρες την εβδοµάδα, καθιστώντας εφικτή την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, προσφέροντας µε αυτό τον τρόπο στις αναπτυσσόµενες χώρες πρωτοφανείς ευκαιρίες για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων και εξασθένηση του αισθήµατος αποµόνωσης που βασανίζει µεγάλο µέρος του πληθυσµού τους. Επιπλέον, ίσως το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός πως η ICT-based διδασκαλία δεν απαιτεί τη ταυτόχρονη παρουσία διδάσκοντα και µαθητευόµενων στον ίδιο φυσικό χώρο, ενώ συγκεκριµένα ICT εργαλεία επιτρέπουν την ταυτόχρονη διδασκαλία σε οµάδες µαθητών από διαφορετικά σηµεία του πλανήτη ταυτόχρονα. Το τελευταίο φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω των µεγάλων ελλείψεων που παρουσιάζονται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης των αραβικών και υποσαχάριων αφρικανικών χωρών, χωρών ένα ζήτηµα που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα πλαίσια της «Παγκόσµιας Ηµέρα Εκπαιδευτικών» που εορτάστηκε στην έδρα της UNESCO στις 5 Οκτωβρίου. Όσον αφορά την εξάλειψη φυλετικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας φαντάζουν ικανές να υποστηρίξουν µια προοπτική ενδυνάµωσης του ρόλου της γυναίκας και (επαν)ένταξης ως ισότιµο µέλος στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονοµικό γίγνεσθαι καθώς βοηθούν καταλυτικά στην εξάλειψη εµποδίων για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για άντρες και γυναίκες (αγόρια και κορίτσια) όπως αναλφαβητισµός, φτώχεια, έλλειψη χρόνου (πολλές φορές οι κοπέλες απασχολούνται πολλές ώρες σε δουλειές του σπιτιού), κοινωνικοί αποτρεπτικοί παράγοντες και θέµατα εθνικής κουλτούρας όπως και ενδεχόµενη περιορισµένη δυνατότητα µετακίνησης. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ζητήµατα προς διερεύνηση όπως: α. Εθνικά και πολιτισµικά στερεότυπα, β. η άνιση κατανοµή χρηµατικών πόρων σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες εις βάρος των γυναικών για εκπαίδευση σε θέµατα πληροφορικής και εκµάθησης σηµαντικών ξένων γλωσσών όπως τα αγγλικά γ. την περιορισµένη πρόσβαση γυναικών -σε ορισµένες υποανάπτυκτες χώρες- σε δηµόσια µέρη παρουσίας κέντρων ICT, καθιστώντας αδύνατη την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης από τι γυναικείο πληθυσµό. 14⁞

Πηγές: Πηγές: - Chen, D. H. (2004). Gender equality and economic development: the role for information and communication technologies (No. 3285). The World Bank. - InfoDev Documents (2005): Information and Communication Technology for Education in India and South Africa: EssayEssay-iv Gender Equity and the Use of ICT in Education, PriceWaterhouseCoopers. PriceWaterhouseCoopers. - Ramilo, Ramilo, C., N.Hafkin and S. Jorge (2005): Gender equality and empowerment of women through ICT, Women 2000 and Beyond, United Nations – Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs. - UNESCO and Intel Education (September 2013):Gender, ICT and EducationEducation-South Asian Symposium, Concept Note - Volman, M., & van Eck, E. (2001). Gender equity and information technology in education: The second decade. Review of Educational Research, Research, 71(4), 71(4), 613613-634. http://www.unesco.org/new/en/mediahttp://www.unesco.org/new/en/media-services/singleservices/singleview/news/unesco_study_shows_africa_and_arab_states_are_worst_hit_b view/news/unesco_study_shows_africa_and_arab_states_are_worst_hit_b y_teacher_shortage/back/9597/#.UlWZxFNBla_

* Ο Χρήστος ΓιαννάκηςΓιαννάκης-Μπόµπολης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στην Πληροφορική και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων


⁞“Το σύγχρονο Τέµενος των Μουσών” Γράφει η Στέλλα Καραχριστιανίδου* Καραχριστιανίδου*

Η λέξη “ΜΟΥΣΕΙΟ” ΜΟΥΣΕΙΟ” για τους αρχαίους Έλληνες παρέπεµπε σε τέµενος των “Μουσών” Μουσών”, στον χώρο δηλαδή που ήταν αφιερωµένος στις κόρες του ∆ία, και που ήταν µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένος ώστε να µπορεί να εµπνέει φιλοσοφικές συζητήσεις. Κατά πόσο όµως οι σύγχρονοι Έλληνες προσεγγίζουν τα µουσεία µε αυτό το συλλογισµό; Σίγουρα η µυθολογία ανήκει στο παρελθόν, αλλά µπορεί άραγε το µουσείο ακόµα να θεωρηθεί ο χώρος που στεγάζονται οι τέχνες και που αποτελεί έρεισµα για ουσιαστικές συζητήσεις; Η αλήθεια είναι πως η σύγχρονη προσέγγιση δεν απέχει πολύ από αυτήν της αρχαιότητας. Απλώς παίρνει άλλη µορφή. Στις µέρες µας τα µουσεία έχουν παύσει να τελούν µόνο τον παραδοσιακό, και διαδεδοµένο σε όλους, ρόλο τους ως φύλακες του πολιτισµού κάθε λαού. Πλέον τα µουσεία αναπτύσσουν µια στενή σχέση µε τη δοµή και την εξέλιξη της κοινωνίας. κοινωνίας. Μια σχέση που δεν είναι παθητική, αλλά έντονη και καθοριστική για την εξέλιξη τόσο της κοινωνίας όσο και της ιστορίας των µουσείων. Η αλλαγή αυτή στον ρόλο των µουσείων φαίνεται και από τον ορισµό που δίνει το ∆ιεθνές Συµβούλιο για τα Μουσεία (ICOM: International Council of Museums) ως «µη κερδοσκοπικό, κερδοσκοπικό, µόνιµο ίδρυµα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της, της, ανοιχτό στο κοινό, κοινό, το οποίο αποκτά, αποκτά, διατηρεί, διατηρεί, ερευνά, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει την απτή και άυλη κληρονοµιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός της για λόγους εκπαίδευσης, εκπαίδευσης, µελέτης και διασκέδασης» διασκέδασης». Με άλλα λόγια, τα µουσεία «ανοίγουν τις πόρτες τους» στο κοινό και µέσα από συλλογές αντικειµένων µείζονος σηµασίας του υλικού πολιτισµού προσπαθούν να εκπαιδεύσουν τους ίδιους τους ανθρώπους δίνοντάς τους ερεθίσµατα να σκέφτονται, να δρουν και να εξελίσσονται. Ο σκοπός τους πλέον είναι ανθρωποκεντρικός, χωρίς αυτό φυσικά να σηµαίνει ότι αλλοιώνει την µεγάλη σηµασία της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς του λαού. Απλώς, αναπτύσσει παράλληλα και ένα διάλογο µε την κοινωνία µέσα στην οποία λειτουργεί. Έτσι, Έτσι, λοιπόν, λοιπόν, τα µουσεία γίνονται χώροι στα οποία τα άτοµα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα την εθνική τους ταυτότητα, ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των άλλων πολιτισµών, πολιτισµών, καθώς όταν κάποιος έχει διαµορφώσει την προσωπική του εθνική ταυτότητα, ταυτότητα, δεν νιώθει ότι απειλείται από το διαφορετικό. διαφορετικό. Αντιθέτως, αποκτά την δύναµη να αναγνωρίσει την αξία του ξένου πολιτισµού. Επιπλέον, τα µουσεία προωθούν και την αποδοχή της διαφορετικότητας µέσα στην ίδια την κοινωνία, δεδοµένου ότι στηρίζουν την ισότητα µε το να καταρρίπτουν την παλιά αντίληψη ότι τα µουσεία είναι για την ελίτ, και µε το να δίνουν πρόσβαση στον πολιτισµό σε κάθε κοινωνική οµάδα. Ακόµα, µέσα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα µουσεία, καθώς και από εκθέσεις και συζητήσεις δίνεται η ευκαιρία στον καθένα να εκφράσει την άποψη του. Με αυτόν τον τρόπο, τρόπο, τα µουσεία µετατρέπονται σε χώρους ανταλλαγής απόψεων και συντελούν στη διαµόρφωσης µιας κοινωνίας µε προβληµατισµούς και κριτική σκέψη. σκέψη. ∆ιότι, όπως αναφέρθηκε και πριν, τα µουσεία συνδέονται µε την κοινωνία και αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές οι εκθέσεις µέσα από την οργάνωση των εκθεσιακών χώρων και τον τρόπο τοποθέτησης των εκθεσιακών αντικειµένων στοχεύουν στην άσκηση κριτικής συγκεκριµένων κοινωνικών προβληµάτων. Έτσι το κοινό έρχεται αντιµέτωπο µε τα κοινωνικά προβλήµατα που βιώνει, αλλά για διάφορους λόγους είτε αγνοεί είτε αρνείται να δεχτεί την ύπαρξη τους. Ο ρόλος των µουσείων σε αυτήν την περίπτωση είναι η προβολή των προβληµάτων µε σκοπό την αφύπνιση των µελών της κοινωνίας και την δηµιουργία του προβληµατισµού της επίλυσης τους. Στο βάθος της ιστορίας τους τα µουσεία κατάφεραν, αναφέρει η Camila Batmanghelidjh, ιδρυτής της Kids Company, «να δώσουν την έννοια της ιστορίας και της οµορφιάς, δώρα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, που οδηγούν την συνηθισµένη ψυχή στην έµπνευση ασυνήθιστων δυνατοτήτων. ∆ηµιουργούν δεσµούς µέσα στις κοινωνικές οµάδες µε το να τους δίνουν ζωή, ελπίδα και προσαρµοστικότητα. Εάν η ζωή ήταν µόνο το να κερδίζεις λεφτά για να επιβιώνεις, θα κουραζόµασταν και θα βαριόµασταν. Τα µουσεία κάνουν πραγµατικότητα την εµπειρία πέρα από την µονοτονία. Τα µουσεία κάνουν τη ψυχή να τραγουδήσει!».** Είναι, Είναι, λοιπόν, λοιπόν, φανερό ότι τα µουσεία στις µέρες µας συνεχίζουν να µεσολαβούν στην επικοινωνία των “Mουσών” ουσών” µε την κοινωνία! κοινωνία! *Η Στέλλα Καραχριστιανίδου είναι φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα «Τέχνες, Τέχνες, Λογοτεχνία και Κοινωνία» Κοινωνία» του Πανεπιστηµίου του Μάαστριχτ ** http://www.nationalmuseums.org.uk/news/newsletters/?item=12

⁞15


⁞“Reflect!” Γράφει η Μαρία Αθανατσίκη* Αθανατσίκη*

«Μια εναλλακτική µέθοδος για την εκπαίδευση των ενηλίκων και την βελτίωση της ζωής τους! τους!» Στις αρχές της δεκαετίας του 90’ και ενώ τα επικρατέστερα µέχρι τότε προγράµµατα αλφαβητισµού δεν κατάφεραν να συµβάλλουν στην ευηµερία και στην ανάπτυξη, η ActionAid έφερε στο φως µια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση των ενηλίκων αλλά και στην ενδυνάµωση: την µέθοδο Reflect. Reflect Προερχόµενη από την ένωση της θεωρίας του Πάολο Φρέιρε µε τα εργαλεία της Συµµετοχικής Αγροτικής Αξιολόγησης (PRA) που χρησιµοποιούνται από πολλούς ερευνητές, η µέθοδος Reflect παρέχει ένα είδος απελευθερωτικής εκπαίδευσης, η οποία, αντί να αντιµετωπίζει τον αλφαβητισµό σαν αυτοσκοπό, τον ενσωµατώνει σε µια ευρύτερη διαδικασία που δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να συλλάβουν την πραγµατικότητα και να δράσουν µε σκοπό να την αλλάξουν. Η µέθοδος Reflect έχει υιοθετηθεί από ιθύνοντες και οργανισµούς παγκοσµίως. Βασικά στοιχεία για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ενηλίκων Reflect στην πράξη είναι τα εξής: εξής: • Οι λέξεις «δάσκαλος», «µαθητής» και «τάξη», που αποτελούν βασικούς όρους των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν χρησιµοποιούνται στα πλαίσια του Reflect. Αντίθετα, έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις «διευκολυντής», «συµµετέχων» και «κύκλος» αντίστοιχα, το οποίο είναι δηλωτικό του γεγονότος ότι το πρόγραµµα Reflect επιδιώκει από την αρχή να εξαλείψει κάθε σχέση εξουσίας και να καταργήσει την αντίληψη ότι η γνώση πρέπει να µεταφέρεται από έναν ειδικό προς σε έναν αναλφάβητο. αναλφάβητο. • Στον κύκλο Reflect δεν υπάρχουν τυποποιηµένα βιβλία αλλά κάθε κύκλος συνεργατικά δηµιουργεί το δικό του εγχειρίδιο. Η γνώση γεννιέται, γεννιέται, δεν µεταφέρεται. µεταφέρεται • Η διαδικασία ξεκινάει µε την οµαδική κατασκευή στο έδαφος γραφηµάτων που αναπαριστούν την τοπική πραγµατικότητα (π.χ χάρτης χωριού, ηµερολόγιο εργασιών ανδρών-γυναικών) µε απλά καθηµερινά υλικά (πέτρες, ξυλάκια, καρποί). Στη συνέχεια, κάθε συµµετέχων µεταφέρει τα γραφήµατα σε χαρτί, όπου σταδιακά προσθέτει λέξεις, µαθαίνοντας γραφή και ανάγνωση, ενώ παράλληλα εξασκείται σε αριθµητικές πράξεις. • Οι συµµετέχοντες ευαισθητοποιούνται σχετικά µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας τους, καθώς µε την κατασκευή των γραφηµάτων αποκτούν µια απόσταση από την ζωή τους η οποία είναι απαραίτητη, σύµφωνα µε τον Φρέιρε, για την απόκτηση κριτικής συνείδησης. Εντυπωσιασµένη από την πρωτοπόρο φύση της αλλά και τις εκτεταµένες ενδείξεις που υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου στην επίτευξη, όχι µόνο του αλφαβητισµού, αλλά και της γενικότερης ευηµερίας, αποφάσισα να διεξάγω στα πλαίσια των µεταπτυχιακών µου σπουδών µία έρευνα στην Ουγκάντα, Ουγκάντα µε σκοπό να διερευνήσω πως επηρεάστηκαν οι ζωές των ανθρώπων σε µια αγροτική περιοχή της χώρας ως αποτέλεσµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος ενηλίκων Reflect. Η παραµονή µου για τρεις εβδοµάδες στο πεδίο δράσης της ActionAid στην Ανατολική Ουγκάντα, µου έδωσε την ευκαιρία να επισκεφτώ πολλούς κύκλους Reflect και να συλλέξω µε αυτό τον τρόπο τα δεδοµένα µου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα όσα ήταν από πριν γνωστά για τις εντυπωσιακές επιπτώσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος ενηλίκων Reflect στην ζωή των ανθρώπων. Στην περίπτωση των ανθρώπων της Ανατολικής Ουγκάντας, η έρευνα έδειξε ότι ο αντίκτυπος του Reflect έχει σχετιστεί -εκτός από την απόκτηση δεξιοτήτων σχετιστεί ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής- µε την προσωπική ανάπτυξη, µε αλλαγές στον τοµέα του φύλου, µε την ευηµερία της κοινότητας και µε την προώθηση αναπτυξιακών δράσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ασφαλώς δεν µπορούν να γενικευτούν. Μπορούν όµως σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες πηγές να ρίξουν φως στην «µετασχηµατιστική» δράση του εκπαιδευτικού προγράµµατος ενηλίκων Reflect και να ενδυναµώσουν το επιχείρηµα ότι η µέθοδος Reflect είναι πολλά περισσότερα από µια προσέγγιση του αλφαβητισµού· είναι µια προσέγγιση που παρακινεί τους ανθρώπους να λάβουν δράση για µια καλύτερη ζωή! ζωή! (Περισσότερες πληροφορίες: www.reflect--action.org/ πληροφορίες: http:// http://www.reflect action.org/)

16⁞

* Η Μαρία Αθανατσίκη είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου µε θέµα «Εκπαίδευση και ∆ιεθνής Ανάπτυξη» Ανάπτυξη» του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Λονδίνου.


⁞“Η Παιδαγωγική της Ειρήνης” Γράφει η Μαριάνα Καπετανίδου* Καπετανίδου*

«Η γνωριµία µου µε την Παιδαγωγική της Ειρήνης» Ειρήνης» Κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών στη Φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ. µου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω για πρώτη φορά σε επαφή µε ένα γνωστικό αντικείµενο που έµελε να µε σαγηνέψει και να µε οδηγήσει στην ενεργή ενασχόληση µου µε αυτό, την Παιδαγωγική της Ειρήνης! Ειρήνης! Η γνωριµία µου µε αυτήν την παιδαγωγική προσέγγιση καθόρισε την εξέλιξη των µεταπτυχιακών µου σπουδών και µε επαναπροσδιόρισε ως εκπαιδευτικό και ως άτοµο. Είµαι καθηγήτρια της Ιταλικής και Αγγλικής γλώσσας τα τελευταία 17 χρόνια και παρά την ενασχόληση µου µε την παιδαγωγική και τη διδακτική η Παιδαγωγική της Ειρήνης ήταν κάτι άγνωστο για µένα. Την ευκαιρία να γνωριστώ µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο µου την έδωσε ο κ. Μπονίδης. Ο κ. Μπονίδης Κυριάκος, αναπληρωτής καθηγητής του τοµέα Παιδαγωγικής του τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., διδάσκει Παιδαγωγική της Ειρήνης στο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ΦΠ προσφέροντας ένα µοναδικό και ιδιαιτέρως ενδιαφέρον κύκλο µαθηµάτων. Είναι σηµαντικό να επισηµάνω ότι σε πολλά µαθήµατα συµµετείχαν ή παρακολουθούσαν άτοµα που δεν ήταν φοιτητές και φοιτήτριες δεδοµένου ότι δεν αποτελεί µόνο µια παιδαγωγική προσέγγιση αλλά µια θεώρηση του κόσµου που απευθύνεται στον καθένα και την καθεµία ανεξαρτήτως ιδιότητας. Η Παιδαγωγική της Ειρήνης συνέβαλε καθοριστικά στο να αναπτύξω νέες διδακτικές µεθόδους και να αντιµετωπίσω µε µια νέα ολιστική οπτική τις σχέσεις µε τους µαθητές και τις µαθήτριες µου καθώς και τη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης µιας ξένης γλώσσας που αποτελεί πρωταρχικό φορέα πολιτισµού και διασύνδεσης µεταξύ διαφορετικών λαών και αντιλήψεων. Το ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι µε βοήθησε να αποσαφηνίσω τις διάφορες και διαφορετικές µορφές βίας, άµεσης-δοµικής-πολιτισµικής,** και να βρω απαντήσεις σε πολλά «γιατί» που µε ταλάνιζαν σχετικά µε τη βία που είτε ασκούσα ακούσια, είτε δεχόµουνα. Για να γίνω πιο συγκεκριµένη θα αναφερθώ σύντοµα στο τι είναι η Παιδαγωγική της Ειρήνης και πως αυτή µπορεί να συµβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας από τους βασικούς στόχους της Παιδαγωγικής της Ειρήνης είναι να προωθήσει τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την οικοδόµηση της κοινωνικής αλλαγής. αλλαγής. Ελπίζει να δηµιουργήσει στην ανθρώπινη συνείδηση µια παρόµοια δέσµευση για την επίτευξη της ειρήνης που είναι επίσης ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς και της UNESCO. Σύµφωνα µε τον Reardon (1988), όπως αναφέρει ο Μπονίδης στο υπό έκδοση βιβλίο του µε τίτλο Παιδαγωγική της Ειρήνης, έχει ως αντικείµενό της «την έρευνα και το σχεδιασµό µιας εκπαίδευσης που αποβλέπει στην απόκτηση γνήσιας, πλανητικής συνείδησης, η οποία αφενός, θα κινητοποιήσει τους ανθρώπους και θα τους κάνει να δρουν ως παγκόσµιοι πολίτες και, και, αφετέρου, αφετέρου, τον µετασχηµατισµό της υφιστάµενης τάξης πραγµάτων µε την αλλαγή των κοινωνικών δοµών και των προτύπων σκέψης» σκέψης». Μέσω της εφαρµογής των αρχών της Παιδαγωγικής της Ειρήνης στην εκπαιδευτική διαδικασία οι µαθητές και µαθήτριες θα αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η οµαδοσυνεργατικότητα, η ενσυναίσθηση, ο θετικός και ελεύθερος τρόπος σκέψης και έκφρασης, η επίλυση συγκρούσεων, η πολιτική υπευθυνότητα. Η γνώση που µπορούν να αποκοµίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, είναι η σηµασία της ειρήνης, των συγκρούσεων, του πολέµου, των πυρηνικών εξοπλισµών, της δικαιοσύνης, της εξουσίας, του φύλου, του περιβάλλοντος, της φυλής/έθνους, του µέλλοντος, τα αίτια και οι συνέπειες της άµεσης, δοµικής και πολιτισµικής βίας. Η συµπεριφορά που µπορούν να διαµορφώσουν είναι η αυτόαυτόεκτίµηση, εκτίµηση, ο σεβασµός στον άλλο, άλλο, η οικολογική συνείδηση, συνείδηση, το ανοιχτό και αγωνιστικό πνεύµα, πνεύµα, η προνοητικότητα και η προοπτική, προοπτική, η δέσµευση στη δικαιοσύνη και την ειρήνη (Harris & Morrison 2013, Μπονίδης υπό έκδοση). * Η Μαριάνα Καπετανίδου είναι καθηγήτρια και µεταφράστρια Ιταλικών και Αγγλικών, Αγγλικών, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος µε ειδίκευση στη Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία. Γλωσσολογία. Ανάµεσα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κυρίαρχη θέση έχει η Παιδαγωγική της Ειρήνης και η διδακτική της γλώσσας µε σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη. δικαιοσύνη. ** Θα ακολουθήσει άρθρο µε αποσαφήνιση των όρων του J. Galtung. Galtung.

⁞17


⁞UNéSCO Youth Γράφουν ο Μάνος Καλαϊντζής και η Μαρία Μπρόκου

⁞ 8ο Φόρουµ Νεολαίας της UNESCO: «Μίλα δυνατά, δυνατά, εκφράσου! εκφράσου!» Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες του 8ου Φόρουµ Νεολαίας, Νεολαίας στην έδρα της UNESCO (της Οργάνωσης των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό), στο Παρίσι. Στη φετινή διοργάνωση, η οποία έλαβε χώρα µεταξύ 29-31 Οκτωβρίου, συµµετείχαν περίπου 500 νέες και νέοι, από 150 χώρες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του Φόρουµ, να ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες, και αναδεικνύοντας συνάµα κοινές ανησυχίες και προβληµατισµούς. Κατά τη διάρκεια του λόγου της στην τελετή έναρξης του 8ου Φόρουµ, η κα Irina Bokova, Γενική ∆ιευθύντρια της UNESCO, κάλεσε τους νέους να πάρουν τον έλεγχο, να εκφραστούν και να είναι τολµηροί. «Είστε οι µεγαλύτεροι ηγέτες µε τις λαµπρότερες ιδέες» ιδέες», τόνισε η κα Bokova, ενώ κάλεσε τις νέες και τους νέους σύνεδρους να µιλήσουν δυνατά στον κόσµο που ακούει. Επίσης, η Γενική ∆ιευθύντρια της UNESCO, είπε χαρακτηριστικά πως η νεολαία σήµερα δεν είναι απλώς αποδέκτης της βοήθειας και της υποστήριξής της οργάνωσης, αλλά ισότιµος εταίρος για την επίτευξη αλλαγών προς όφελος όλων. Η φετινή θεµατική του Φόρουµ είχε τον τίτλο ''Νεολαία ''Νεολαία και Κοινωνική Ένταξη: Ένταξη: Συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, ζωή, διάλογος και ανάπτυξη δεξιοτήτων'' δεξιοτήτων'' (Youth and Social Inclusion: Civil Engagement, dialogue and Skills Development). Η θεµατική αυτή θα διαρθρωθεί γύρω από τους τρεις άξονες της Επιχειρησιακής Στρατηγικής 2014-2021, οι οποίοι αφορούν πρώτον, στη διαµόρφωση πολιτικής και επανεξέταση αυτής µε τη συµµετοχή των νέων, δεύτερον, στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την οµαλή µετάβαση στην ενήλικη ζωή και τρίτον, στην κοινωνική και δηµοκρατική συµµετοχή και καινοτοµία.

18⁞

© UNESCO/Emilien Urbano, The Youth Forum brings together 500 young women and men from over 150 countries, in order to exchange views, to share experiences, to reflect together and to identify common concerns and problems. (UNESCO headquarters, Paris)


Η φετινή θεµατική του Φόρουµ είχε τον τίτλο ''Νεολαία ''Νεολαία και Κοινωνική Ένταξη: Ένταξη: Συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, διάλογος και ανάπτυξη ζωή, δεξιοτήτων'' δεξιοτήτων'' (Youth and Social Inclusion: Civil Engagement, dialogue and Skills Development).

©© UNESCO/Emilien UNESCO/Emilien Urbano, Urbano, Mr Mr Ahmad Ahmad Nations Nations Special Special Envoy Envoy for for Youth Youth with with General, Irina Bokova. General, Irina Bokova.

Alhendawi, Alhendawi, United United UNESCO UNESCO DirectorDirector-

Η θεµατική αυτή θα διαρθρωθεί γύρω από τους τρεις άξονες της Επιχειρησιακής Στρατηγικής 2014-2021, οι οποίοι αφορούν πρώτον, στη διαµόρφωση πολιτικής και επανεξέταση αυτής µε τη συµµετοχή των νέων, δεύτερον, στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την οµαλή µετάβαση στην ενήλικη ζωή και τρίτον, στην κοινωνική και δηµοκρατική συµµετοχή και καινοτοµία.

Η επιλογή της προαναφερθείσας θεµατικής έγινε µε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, διαβούλευσης η οποία επέτρεψε σε πάνω από 1800 νέες και νέους απ’ όλο τον κόσµο να εκφράσουν την άποψή τους, να συζητήσουν και να προτείνουν τις δικές τους ιδέες σε ότι αφορά τη νεολαία και τις ανησυχίες της σήµερα. Κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, εκτός από τις προτάσεις των συµµετεχόντων για την διαµόρφωση της στρατηγικής της UNESCO για θέµατα νεολαίας για το διάστηµα 2014-2021, δύο νέες καινοτόµες πρακτικές εισήχθησαν, µε σκοπό να αναδείξουν και υποστηρίξουν καλύτερα τη νεολαία και τις δράσεις που την αφορούν. Συγκεκριµένα, για πρώτη φορά φέτος, φέτος, οι σύνεδροι του Φόρουµ κλήθηκαν να επιλέξουν 15 προγράµµατα δράσεων (3 ανά περιοχή), περιοχή), τα οποία θα φέρουν τον τίτλο αριστείας από πλευράς της UNESCO ως εφόδιο για την υλοποίησή τους το επόµενο διάστηµα. διάστηµα. Μεταξύ αυτών µάλιστα, επιλέχθηκε και µια Ελληνική πρόταση, αυτή του Youthnet Hellas που εντάσσεται στη θεµατική civic engagement. Η δεύτερη καινοτοµία που εισήγαγε η φετινή διοργάνωση αφορούσε στην παροχή πολλαπλών και ποικίλων εργαλείων για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συµµετεχόντων, προσφέροντας καθοδήγηση για την λειτουργική µεταφορά των αποτελεσµάτων του Φόρουµ µετά την επιστροφή τους στις χώρες τους. Επιπλέον, περισσότερος χρόνος αφιερώθηκε φέτος, σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές, ώστε να εκπαιδευτούν και να εφοδιαστούν οι σύνεδροι µε εργαλεία που θα επέτρεπαν καλύτερο και αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό, οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων. Τα αποτελέσµατα του 8ου Φόρουµ Νεολαίας της UNESCO θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της 37ης 37ης συνεδρίασης της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα 5-20 Νοεµβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά µε το 8ο Φόρουµ Νεολαίας της UNESCO µπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.unesco.org/new/en/youth-forum-2013/

Highlight⁞ Highlight⁞ Στο πλαίσιο του 8ου Φόρουµ Νεολαίας της UNESCO παρουσιάσθηκε η Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, ως η Ευρωπαϊκή Πρωτευούσα Νεολαίας για το 2014, από τον κ. Σπύρο Πέγκα, Πέγκα, εντεταλµένο σύµβουλο σε θέµατα τουρισµού & διεθνών σχέσεων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Επ' ευκαιρίας της οµιλίας του στο Φόρουµ αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην πόλη µας σχετικά µε την UNESCO, µε ειδική µνεία στον Όµιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης και στη διεθνή αναγνώριση των δραστηριοτήτων του! του! ⁞19


⁞“Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη

2013”

Γράφει η Χριστίνα Κανάτα

Youthnet Hellas-∆ίκτυο Νέων Ελλάδας “Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2013” Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη συνιστά έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς στον τοµέα της κοινωνίας των πολιτών. Καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 και έκτοτε κάθε χρόνο βραβεύονται µε αυτό οι πιο πρωτοπόρες πρωτοβουλίες ατόµων ή οµάδων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Οκτώβριο του 2013 έγινε η απονοµή του βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2013 στις Βρυξέλλες. 43 οργανώσεις από τα 28 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέλαβαν το βραβείο. Ανάµεσά τους και το Youthnet Hellas για την εκπόνηση της Ετήσιας Αναφοράς για τον Τοµέα της Νεολαίας, Νεολαίας, για 4η συνεχή χρονιά από το 2009. Πρόκειται για την µόνη αναφορά που πραγµατοποιείται από έναν Μη Κυβερνητικό Οργανισµό και για την εκπόνησή της απασχολούνται αποκλειστικά εθελοντές. Η αναφορά για τον Τοµέα της Νεολαίας εξετάζει σε ετήσια βάση τις εξελίξεις που αφορούν τη νεολαία από άποψη νοµοθεσίας, απασχόλησης και εκπαίδευσης. Περιγράφει επίσης τους θεσµούς και τους φορείς νεολαίας, τα ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά και τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς που απευθύνονται στους νέους, τις πηγές πληροφόρησης των νέων αλλά τις δυνατότητες χρηµατοδότησης. Η αναφορά περιλαµβάνει και διαδικτυακή έρευνα ενώ φέτος για πρώτη φορά παρουσιάζονται και οι βέλτιστες πρακτικές άλλων ΜΚΟ που προέκυψαν µέσα από ανοιχτό κάλεσµα προς τις ΜΚΟ νεολαίας. Το Youthnet Hellas είναι Μη Κυβερνητικός-Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός που στοχεύει στην ενεργό συµµετοχή των νέων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρύθηκε το 2009 και έκτοτε έχει συµµετάσχει σε 150 ευρωπαϊκά προγράµµατα, αποστέλλοντας 500 νέους σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας την κατάρτισή τους σε µεθόδους µη τυπικής µάθησης αλλά και τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους στους τοµείς του περιβάλλοντος, της δηµοκρατίας, της καταπολέµησης του ρατσισµού, κ.ά. Το Youthnet Hellas είναι πιστοποιηµένος φορέας EVS και έχει υλοποιήσει ήδη δύο προγράµµατα Grundtvig, ενώ πριν από λίγες µέρες έλαβε το label του 8ου UNESCO Youth Forum για την πρόταση που κατέθεσε στην θεµατική civic engagement. Για τις δράσεις του Youthnet Hellas µπορείτε να ενηµερωθείτε µέσω της ιστοσελίδας www.youthnet.gr απ' όπου µπορείτε να “κατεβάσετε” την ετήσια αναφορά για τον τοµέα της νεολαίας, αλλά και να διαβάσετε on-line το y-magazine, το περιοδικό του Youthnet Hellas. 20⁞


⁞“Rhodes Model of Regional Cooperation” Γράφει ο Μιχάλης Καβουκλής* Καβουκλής*

Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο Προσοµοίωσης Περιφερειακών ∆ιεθνών Οργανισµών Ρόδου ”RhodesMRC 2013” 2013”, το οποίο πραγµατοποιήθηκε 16-20 Οκτωβρίου στη Ρόδο. Για πέντε ηµέρες, οι νέοι συµµετέχοντες στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να αναλάβουν ρόλους διπλωµατών και να εκπροσωπήσουν τις χώρες που τους ανατέθηκαν, να συζητήσουν επί ενδιαφερόντων θεµάτων και να υιοθετήσουν µε διπλωµατικές διαδικασίες αποφάσεις. Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου, µε την επίσηµη Τελετή Έναρξης, Έναρξης, οπότε και οι συνδιοργανωτές του RhodesMRC 2013, το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, Ρόδο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Αιγαίου, ο ∆ήµος Ρόδου, Ρόδου, το Τµήµα Μεσογειακών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού Ρόδου υποδέχθηκαν τους σχεδόν εκατό συνέδρους και εθελοντές στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ∆ήµου Ρόδου. Την Πέµπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, έλαβαν χώρα όλες οι διαδικασίες, οι διαπραγµατεύσεις που τελικό στόχο είχαν την επίτευξη της συναίνεσης επί των τελικών κειµένων. Οι εργασίες κρίθηκαν επιτυχείς και τα τελικά κείµενα σύντοµα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα αποσταλούν στους αντίστοιχους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Παράλληλα όµως µε το επίσηµο πρόγραµµα, η Επιτροπή Νέων του Σπιτιού της Ευρώπης διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις στα ελληνικά, ανοικτές για το κοινό. Η πρώτη, πρώτη, την Πέµπτη 17/10, µε τίτλο «Πολιτιστική Κληρονοµιά: Κληρονοµιά: Έννοια, Έννοια, Νοµικό Πλαίσιο και Πρακτικές» Πρακτικές». Η δεύτερη, δεύτερη, την Παρασκευή 18/10, µε τίτλο «Ακαδηµαϊκές προσοµοιώσεις: προσοµοιώσεις: µια εναλλακτική προσέγγιση» προσέγγιση», προσέφερε µία πρωτόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα διαδικασία, διαδικασία, µια ανοικτή προσοµοίωση ενταγµένη σε µυθολογικό πλαίσιο, πλαίσιο, αυτό του Συµβουλίου του Elrond, Elrond, από το έργο του J.R.R. Tolkien «Ο Άρχοντας των ∆ακτυλιδιών» ∆ακτυλιδιών». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου µε την Τελετή Λήξης και την απονοµή των βραβείων στους συµµετέχοντες µε την καλύτερη παρουσία ατοµικά, αλλά και µε την βράβευση των καλύτερων αποστολών συνολικά. Σε Πανεπιστηµιακό επίπεδο διακρίθηκε η αποστολή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ενώ σε λυκειακό η αποστολή του Λυκείου Κρεµαστής. Από κάθε άποψη, άποψη, το RhodesMRC 2013 κρίθηκε από όλους τους εµπλεκόµενους ως άκρως επιτυχές και πλέον καθιερώνει για τα καλά τον νέο αυτό θεσµό στον παγκόσµιο χάρτη των συνεδρίων προσοµοίωσης. προσοµοίωσης. Για ακόµη µία φορά, φορά, η Ρόδος ως προορισµός µάγεψε τους επισκέπτες της, της, τόσο µε τους πολιτιστικούς χώρους των εκδηλώσεων και τη Μεσαιωνική Πόλη όσο και µε την εκδροµή στις Πηγές Καλλιθέας, Καλλιθέας, το Σάββατο, Σάββατο, 19/10. Το πόσο σηµαντικό έχει αρχίσει να γίνεται το RhodesMRC ως θεσµός για τους νέους καταδεικνύεται και στο γεγονός ότι είναι το πρώτο ελληνικό πρόγραµµα για νέους που επιλέγεται από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ “Nantes Creative Generations” Generations”, µία διοργάνωση που από το 2009 επιλέγει και αναδεικνύει τα καλύτερα projects για τους νέους της Ευρώπης. Ευρώπης. Αξίζει, τέλος, να τονιστεί ότι οι προετοιµασίες για το RhodesMRC 2014 έχουν ήδη ξεκινήσει. * Ο Μιχάλης Καβουκλής είναι ιδρυτής του RhodesMRC, RhodesMRC, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας του Τµ. Τµ. Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αιγαίου, Επικεφαλής της Επιτροπής Νέων και µέλος του ∆.Σ. του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ρόδο.

⁞21


⁞∆ιεθνής Ένωση Νεολαίας “Great Silk Way” Γράφει η Μαρία Μπρόκου* Μπρόκου*

Κατά τον περυσινό Ιούλιο, Ιούλιο, ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, έλαβε µέρος µαζί µε µια οµάδα εκπροσώπων ΜΚΟ της Ελλάδας, , στο ∆ιεθνές Συνέδριο Νέων « Great Silk Way” Ελλάδας Way”, στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν, Αζερµπαϊτζάν, κατά τη διάρκεια του οποίου αναδείχθηκε µια νέα δυναµική προσπάθεια ένωσης των νεολαιών των χωρών που διέσχιζε ο ∆ρόµος του Μεταξιού. Μεταξιού. Στη διάρκεια του συνεδρίου, συνεδρίου, εκπρόσωποι κυβερνητικών θεσµών νεολαίας και οργανώσεων νεολαίας από 28** χώρες της Ασίας, Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης, Ευρώπης, δούλεψαν σκληρά για την σύνταξη της ∆ιακήρυξης Νεολαίας του Μπακού, Μπακού, η οποία οµόφωνα υιοθετήθηκε στο τέλος των εργασιών και οδήγησε στην ίδρυση της ∆ιεθνούς Ένωσης Νεολαίας «Great Silk Way» Way», ενός µοναδικού οργανισµού νεολαίας, νεολαίας, στον οποίο εκπροσωπούνται διαφορετικές κουλτούρες, κουλτούρες, παραδόσεις κράτη και θεσµοί. θεσµοί. Οι συµµετέχοντες του συνεδρίου εξέλεξαν, εξέλεξαν, µετά από ανοιχτή ψηφοφορία, ψηφοφορία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιεθνούς Ένωσης Νεολαίας, Νεολαίας, ήτοι, ήτοι, τον Πρόεδρο, Πρόεδρο, τους 4 Αντιπροέδρους (ένα ανά κάθε µία από τις εξής γεωγραφικές περιοχές: περιοχές: Ασία, Ασία, Ευρώπη, Ευρώπη, Χώρες της ΚΑΚ και Χώρες Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής), Αφρικής), 7 Μέλη και τον Προεδρεύων της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας. Εποπτείας. Ο Όµιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης θα έχει την τιµή να υπηρετήσει ως Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα επόµενα δύο χρόνια. χρόνια. Η ∆ιεθνής Ένωση Νεολαίας “Great Silk Way” Way” αποσκοπεί στην προώθηση του διαπολιτισµικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και τη δηµιουργία αµοιβαίας επωφελούς συνεργασίας υπό το πρίσµα της δυναµικής νεολαίας των χωρών του ∆ρόµου του Μεταξιού. Μεταξιού. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, αυτών, η οργάνωση εργάζεται για την θέσπιση σχέσεων µε διάφορες οργανώσεις για την προστασία των συµφερόντων των µελών της. της. Επίσης, Επίσης, διοργανώνει διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα και σεµινάρια, σεµινάρια, συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης, τραπέζης, εκθέσεις, εκθέσεις, µαραθώνιους φιλανθρωπίας, φιλανθρωπίας, φόρουµ και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα συνεργάζεται µε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς και εκπροσωπείται σε αυτούς. αυτούς.

Μάθετε περισσότερα για την ∆ιεθνή Ένωση Νεολαίας “Great Silk Way” Way”: http://www.gswyouth.org/ https://www.facebook.com/GreatSilkWayInternationalYouthUnion?fref=ts

* Η Μαρία Μπρόκου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Νεολαία, Νεολαία, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιεθνούς Ένωσης Νεολαίας “Great Silk Way” Way” και Αντιπρόεδρος του Οµίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης.

22⁞

** Οι συµµετέχουσες χώρες ήταν: ήταν: Αζερµπαϊτζάν, Αζερµπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αίγυπτος, Αλβανία, Αλβανία, Γεωργία, Γεωργία, Ελλάδα, Ελλάδα, Ινδία, Ινδία, Ιορδανία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράκ, Ιράν, Ιράν, Καζακστάν, Καζακστάν, Κίνα, Κίνα, Κιργιζστάν, Κιργιζστάν, Κουβέιτ, Κουβέιτ, Μάλτα, Μάλτα, Μαρόκο, Μαρόκο, Μολδαβία, Μολδαβία, Μπανγκλαντές, Μπανγκλαντές, Ουγγαρία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουκρανία, Ουζµπεκιστάν, Ουζµπεκιστάν, Πακιστάν, Πακιστάν, Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ρουµανία, Ρωσία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη, Τατζικιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκία, Τουρκία, Τυνησία. Τυνησία.


⁞“Great Silk Way” International Youth Union* It was during June of 2012, that Thessaloniki Youth Club for UNESCO, UNESCO, along with several other representatives of Greek NGOs, participated in the very first “Great Great Silk Way” Way” International Youth Congress, which was held in Baku, Azerbaijan, Azerbaijan, in the course of which a new dynamic effort to unite the youth of the countries of the Silk Road had emerged. During the conference, representatives of governmental institutions and youth organizations, coming from 28** 28** different countries in Asia, Africa and Europe worked hard on drafting the Baku Youth Declaration, which at the end of the Congress was unimously adopted and led to the establishment of a unique youth organization representing different cultures, traditions, state and public formations “Great Silk Way” Way” International Youth Union. Τhe participants had also elected the members of the Board, namely, the President, four (4) Vice-President, according to regional divisions as: Asia, Europe, MENA Countries and CIS Countries, seven (7) Bureau Members and the Chairman of Control and Supervising Commission.. Thessaloniki Youth Club of UNESCO has the honor to serve for the next years as a Member of the Board. “Great Silk Way” IYU aims at promoting the intercultural and interreligious dialogue and creating mutually beneficial collaboration, while spreading the idea of usage of the potential of youth for sustainable development among the Silk Road countries. In order to achieve those aims, the organization works on establishing relations with various organizations. In order to protect the interests of its members, organizes international training courses and seminars, round-table meetings, exhibitions, charity marathons, forums and other mass-cultural events and cooperates with international and regional organizations and is represented in such organizations.

Find out more about “Great Silk Way” Way” International Youth Union: http://www.gswyouth.org/ https://www.facebook.com/GreatSilkWayInternationalYouthUnion?fref https://www.facebook.com/GreatSilkWayInternationalYouthUnion?fref=ts

* Special thanks to Mr. Toghrul Taghizade, Taghizade, Member of the Secretariat of the Great Silk Way, Way, for his contribution to this article. ** The participating countries were Albania, Albania, Azerbaijan, Azerbaijan, Bangladesh, Bangladesh, China, China, Egypt, Egypt, Greece, Greece, Georgia, Georgia, Hungary, Hungary, India, India, Iraq, Iraq, Iran, Iran, Jordan, Jordan, Kazakhstan, Kazakhstan, Kyrgystan, Kyrgystan, Kuwait, Kuwait, Malta, Malta, Moldova, Moldova, Morocco, Morocco, Pakistan, Pakistan, Portugal, Portugal, Romania, Romania, Russia, Russia, Singapore, Singapore, Tajikistan, Tajikistan, Tunisia, Tunisia, Turkey, Turkey, Ukraine and Uzbekistan. Uzbekistan.

⁞23


Synopsis⁞in énglish Dear Friends, We are proud to introduce you the 4th issue of our newsletter, presenting the recent activities of Thessaloniki Youth Club for UNESCO, as well as the latest news concerning the youth activities of UNESCO. Over the last six months, there have been organized numerous voluntary activities; events; international seminars and youth exchange programs; as well as partnerships of cooperation with other NGOs. Thessaloniki Youth Club for UNESCO has been a partner in numerous youth exchange programs, during the last months, offering the opportunity to young people to travel abroad and participate in the seminars. In addition, there have been so far implemented several planned activities of the “ENVI: Local Communities in Environmental Action” Program of Cross-Border Cooperation (Interreg). It should be also highlighted that, a delegation of Thessaloniki Youth Club for UNESCO visited the institutions of the European Union in Brussels, participating in the Youth4Europe Initiative launched by the Greek Office of the European Commission. Moreover, we would like to mention that we have recently launched our updated website (www.unescoyouth.gr), where you can easily find the information about our current activities. Currently, we are setting up our plans for the upcoming activities for next year, taking into consideration the fact that on 2014 Thessaloniki Youth Club for UNESCO will celebrate its 10th Anniversary.

Επικοινωνία Όµιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 12019, 12019, 54323 Θεσσαλονίκη

Last but not least, we are proudly announce that Thessaloniki Youth Club for UNESCO has been awarded as the “UNESCO Club of the Month" by the United States Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations!!

Contact info UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Thessaloniki, P.O. Box 12019, 12019, 54323 Thessaloniki

info@unescoyouth.gr, info@unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.unescoyouth.gr, www.facebook.com/UNESCO.Youth.Club.Thessaloniki


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.