Page 1

«Підтримка реформи державної служби в Україні шляхом посилення співпраці громадськості та Уряду»

Погоджено Заступниця директора ПРООН в Україні ____________________ Блерта Чела «25» січня 2019

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ «ОЦІНКА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЩОДО РІВНЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»

1


1. ПЕРЕДУМОВИ 1.1 Інформація про Програму Протягом 2015-2018 років український Уряд, незважаючи на збройний конфлікт та економічні перешкоди, провів безпрецедентні реформи. У цьому контексті, Уряд визначив реформу державної служби, децентралізації та боротьби з корупцією основними завданнями порядку денного. Організації громадянського суспільства одними з перших мобілізували знання та досвід на підтримку реформ, зокрема у березні 2014 року створено Реанімаційний Пакет Реформ (РПР), що зібрав понад 100 провідних експертів з аналітичних центрів та громадських організацій для роботи над ключовими реформами, включаючи реформу державної служби. Реформа державної служби розпочалася з прийняття нового Закону України «Про державну службу» за підтримки міжнародних партнерів, громадських організацій та незалежних експертів та продовжується і сьогодні. Проект «Підтримка реформи державної служби в Україні шляхом посилення співпраці громадськості та Уряду» (вересень 2018 - серпень 2019), який фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії та реалізується ПРООН в Україні, є частиною програми ПРООН із демократичного врядування. Головною метою проекту є підтримка реформи державного управління та державної служби в Україні шляхом зміцнення співпраці між органами державної влади та громадськістю, імплементації найкращих практик у сфері належного управління та інституціоналізації спроможності державних службовців щодо ефективного співробітництва з громадянським суспільством. Для досягнення цих цілей, проект передбачає підтримку реформи державної служби в Україні, зокрема через посилення співпраці між органами виконавчої влади та громадськості; посилення практики ефективного управління ключовими державними установами; інституціоналізацію розвитку спроможності державних службовців на основі ефективних форм співпраці громадянського суспільства та Уряду. Це сприятиме трансформації 13 ключових центральних органів виконавчої влади у компетентні аналітичні центри для посилення розвитку державної політики та забезпечення ефективної співпраці з громадськістю та заінтересованими сторонами. 1.2 Загальна інформація Цей конкурс спрямований на визначення організації громадянського суспільства, яка отримає підтримку ПРООН в Україні на координацію проведення оцінки 13 державних установ щодо рівня їх співпраці з громадськістю та на проведення адвокаційної кампанії щодо впровадження рекомендацій, отриманих в результаті проведеної оцінки. Пропозиція від організації громадянського суспільства, що подає проект, повинна включати інформацію щодо: - діяльності, спрямованої на координацію оцінки 13 державних установ щодо рівня їхньої співпраці з громадськістю відповідно до Методології, розробленої експертами ТЦК за підтримки ПРООН та із залученням Секретаріату Кабінету Міністрів, а згодом переглянутої та погодженої Національним агентством України з питань державної служби (заявка повинна також включати конкурсний відбір 20 громадських експертів; підготовку експертів; наставництво та координацію проведення оцінки; забезпечення належної якості звітів; надання підтримки організаціям громадянського суспільства для просування впровадження наданих на основі даного дослідження рекомендацій). Будь ласка, дивіться орієнтовний графік проекту в Додатку 1; - витрат, пов'язаних з управлінням проектом. Загальний бюджет конкурсу - 1 400 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту - 6 місяців. Відібрана організація, впроваджуватиме проект у партнерстві із іншими ОГС для досягнення вищезазначених цілей за допомогою регрантингу. Кінцевий термін подання проектних пропозицій 15 лютого 2019. 2


2. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ До участі в цьому конкурсі запрошуються організації, котрі відповідають наступним базовим критеріям:  Загальні: o Бути формально зареєстрованою громадською організацією (згідно реєстру неурядових організацій з кодом неприбутковості 0036 та 0032); o Мати мінімум 3 роки досвіду в сфері демократизації або прав людини, включаючи досвід розробки і управління проектами; o Мати досвід регрантингової діяльності за фінансової підтримки міжнародних організацій. 

Технічні спроможності: Наявність команди із щонайменше 3 співробітників, які мають належний досвід і знання в сферах, що відображені в місії організації, включаючи проектний менеджмент, розвиток організаційної спроможності, моніторинг та оцінка; o Доведені історії успіху підтримки мереж та коаліцій, що фокусуються на демократизації / захисті прав людини; o Наявність всіх необхідних процедур для регрантингу, що відповідають міжнародним стандартам міжнародних донорів. o

Спроможності в сфері фінансового управління: o Наявність кваліфікованого бухгалтера для фінансового управління організацією; o Підтверджена позитивна фінансова історія та досвід адміністрування грантів загальним бюджетом не менше 50 000 доларів США. Географічне розташування: o ПРООН прийматиме до розгляду заявки тільки від організацій громадянського суспільства зареєстрованих в Україні. Надання копії останніх аудиторських висновків для підтвердження спроможності в сфері фінансового управління вважатиметься перевагою.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ Для того, щоб бути прийнятою до розгляду, проектна пропозиція повинна включати повний пакет документів, бути поданою у форматі та у часові рамки зазначені в оголошенні про конкурс. Після закінчення терміну прийняття пропозицій, спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність вищезазначеним критеріям. Цей конкурс буде оголошено на сайті ПРООН Україна (www.undp.org.ua) та на порталі практик (http://dhrp.org.ua). Пакет документів повинен складатись з: 1. Заповненої належним чином пропозиції з відповідними її додатками (заповненої на комп’ютері і надісланої в форматі Microsoft Word): - Робочий план впровадження програмних активностей; - Запропонований бюджет (витрати на адміністрування гранту не можуть перевищувати 15% від загальної суми гранту. Бюджет проекту включаючи кошти на проведення 13 оцінок та адвокаційних кампаній та не може перевищувати загальної суми грантового конкурсу). 2. 3. 4. 5. 6.

Копії статуту організації (PDF); Копії свідоцтва про реєстрацію (PDF); Копії стратегічного плану організації на майбутні роки (PDF); Резюме трьох ключових співробітників організації та головного бухгалтера (PDF); Копії висновку останнього аудиту організації (за наявності) (PDF).

Пакет документів повинен бути надісланий у архіві *.zip або *.rar і не бути захищеним паролем. Пропозиції потрібно надсилати на адресу: nazar.grom@undp.org, зазначивши «Оцінка державних інституцій щодо рівня їх взаємодії з громадськістю» у темі повідомлення. 3


Заявки, надіслані на паперових носіях, або з порушенням вищезазначених вимог до електронних копій, розглядатися не будуть. Усі заявки повинні надійти до Проекту ПРООН не пізніше 23:59 15 лютого 2019 року. Заявки, що надійшли після зазначеного кінцевого терміну розглядатись не будуть. 4. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 4.1. Процедури оцінювання Після закінчення терміну прийняття пропозицій, спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність вищезазначеним критеріям. На цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд. Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує Оціночний комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проектів до підтримки. До роботи у складі Оціночного комітету ПРООН може запросити представників з числа лідерів відомих громадських організацій та провідних експертів у сфері конкурсу. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проектів. 4.2. Критерії оцінки письмових пропозицій Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:  Продемонстрована спроможність виконувати програмні активності визначені у розділі 1.2 цього оголошення про конкурс;  Доведений досвід регрантингової діяльності за фінансової підтримки міжнародних донорів;  Володіння відповідними фінансовими процедурами і практиками (бюджетування, моніторинг, бухгалтерський облік і звітність, внутрішні процедури контролю, закупівлі і процедури протидії корупції); висока якість ведення бухгалтерського обліку та фінансової документації.  Якість проектної пропозиції поданої в складі пакету документів на конкурс. 5. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 5.1. Моніторинг та оцінювання Організація, що отримає грант, буде відповідальною за моніторинг досягнень відповідно до проектної пропозиції. Програма «Підтримка реформи державної служби в Україні шляхом посилення співпраці громадськості та Уряду» провадитиме моніторинг через періодичні звіти, зустрічі з працівниками підтримуваної організації та іншими організаціями, через участь у проектних заходах та інші механізми. Детальніший перелік моніторингових інструментів та їхнє застосування будуть додатково обумовлені і узгоджені з відібраною організацією.

4


Додаток 1 Орієнтований графік проекту: Головні етапи проекту 1.

Відбір шляхом відкритого конкурсу 20 експертів громадянського суспільства для проведення оцінки рівня взаємодії 13 центральних державних установ із громадськістю/ громадянським суспільством. Погодження фінального списку експертів із Національним агентством України з питань державної служби. Кожен експерт повинен надати рекомендаційний лист від зареєстрованої української ОГС, що спеціалізується на підтримці реформ, демократії та / або правах людини.

2. Узгодження переліку державних інтуїцій для оцінювання із Національним агентством України з питань державної служби.

Період впроваджен ня 1 місяць проекту

1 місяць проекту

Потенційний перелік установ для оцінювання може включати: Міністерство соціальної політики, Міністерство культури, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти та науки, Міністерство аграрної політики. Міністерство юстиції, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство фінансів, Державне агентство з питань електронного урядування, Секретаріат Кабінету Міністрів України. 3 . 4 .

5 .

Проведення навчання для відібраних експертів громадянського суспільства за методологією, розробленою за підтримки ПРООН та за участі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Координація проведення оцінювання 13 державних установ, що знаходяться у стадії реформування, громадськими експертами, та підготовка звітів з рекомендаціями щодо забезпечення участі громадськості у розробці державної політики. Наставництво та координація експертів громадянського суспільства, які проводять оцінювання та забезпечення належної якості звітів.

1 місяць проекту

Проведення відкритого конкурсу та надання підтримки громадським організаціями для проведення адвокаційних кампаній, спрямованих на впровадження рекомендацій отриманих за результатами оцінювання.

4-6 місяці проекту

2-3 місяці проекту

5


Додаток 2 Проект ПРООН «Підтримка реформи державної служби в Україні шляхом посилення співпраці громадськості та Уряду» КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ «Оцінка державних інституцій щодо рівня їх взаємодії з громадськістю» ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАЯВНИКА Офіційна повна назва організації Юридичний статус організації Рік створення та реєстрації Державний ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) Прізвище, ім’я та по-батькові керівника організації Юридична адреса організації (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок/офіс) Фактична адреса (якщо відрізняється від вище наведеної - поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок/офіс) Телефон (+380хххх) Факс (+380хххх) Адреса електронної пошти керівника організації Адреса веб-сторінки КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ Прізвище, ім’я та по-батькові керівника проекту Контактний телефон керівника проекту (+380хххх) Адреса електронної пошти керівника проекту КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ Назва проекту Запропонований бюджет проекту (у грн.) Розмір очікуваного фінансування від ПРООН (у грн) Запропонований термін впровадження проекту ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ Назва проекту Короткий опис проекту (до 200 слів) Будь ласка, 6


коротко опишіть цілі проекту, головні заходи, зацікавлених сторін та очікувані результати Загальна інформація про діяльність організації (до 200 слів) 1. Опишіть головні сфери професійної діяльності вашої організації та її спеціалізацію у відповідності до сфер, визначених даним запрошенням до подання проектних пропозицій. Опишіть місію вашої організації. 2. Визначте головні групи цільової аудиторії та партнерів вашої організації. 3. Поясніть, яких внутрішніх та зовнішніх експертів ваша організація залучає до своєї роботи. 4. Надайте короткий перелік трьох поточних або нещодавніх проектів вашої організації за темами, 7


визначених даним запрошенням , які реалізовують ся чи реалізовувал ись за підтримки міжнародних чи місцевих донорських організацій. 5. Опишіть головні активи вашої організації: кількість постійного персоналу, офісне приміщення, обладнання. Мета проекту (до 50 слів) Визначте мету свого проекту. Цілі/завдан ня проекту (до 150 слів) Опишіть цілі та завдання вашого проекту. Цільова аудиторія проекту (до 350 слів) Базуючись на інформації, визначеній у запрошенні до подання проектних пропозицій, опишіть головні групи цільової аудиторії та інших зацікавлених сторін проекту, та як ви плануєте їх залучати. 8


Контекст / опис проблеми (до 200 слів) Опишіть, яку проблему ви плануєте вирішити завдяки діяльності вашого проекту; чому це важливо для України; та яким чином посилене залучення громадянськ ого суспільства змінить ситуацію. Опис заходів проекту (до 500 слів) Будь ласка, опишіть заходи проекту у відповідності до розділу 1.2 запрошення до подання проектних пропозицій. У чому інноваційніс ть вашого проекту? (до 100 слів) Будь ласка, визначте, досягненню яких Цілей сталого розвитку сприяє ваш проект (оберіть не більше трьох у порядку пріоритетнос ті) Яким чином у вашому 9


проекті інтегровано ґендерний підхід? (до 100 слів) Яким чином у вашому проекті інтегровано підхід, який базується на правах людини? (до 100 слів) Інтереси яких вразливих груп безпосередн ьо враховані при розробці вашими проектними заходами? (до 100 слів) Робочий план проекту (до 1000 слів)

Головні етапи проекту

Опис активносте й

Період впроваджен ня

Відповідаль ні

Очікувані результати

Надайте, будь ласка, робочий план проекту у відповідності до такого формату – головні етапи роботи, їхній зміст, період впровадженн я, установи, відповідальні за впровадженн я, та очікувані результати) Моніторинг та оцінка проекту (до 500 слів)

Цільові показники

Вихідні (базові) показники

Пропоновані показники Період 1

Період 2

Будь ласка, визначте заплановані результати вашого проекту у відповідності 10


до запропонова ного формату. Серед них, будь ласка, окресліть 1) кількість громадян, яких ви плануєте залучити до заходів вашого проекту; 2) чи ваш проект спрямований на покращення існуючих чи розробку нових політик та стратегій забезпеченн я участі громадян Майбутня діяльність (до 200 слів) Опишіть, як ваша організація продовжуват име свою діяльність, спрямовану на подальший розвиток діяльності по посиленню громадянськ ого суспільства, яка буде реалізована в рамках проекту, після його завершення? (сталість) Бюджет проекту (до 100 слів) Надайте проект бюджету в гривнях у відповідності 11


до пропоновано го формату (див. нижче). Будь ласка, виділяйте окремо витрати на заходи проекту та адміністрати вні витрати, а також, будь ласка, зверніть увагу на те, що, як правило, бюджет проекту не повинен перевищуват и 10% коштів, закладених на адміністрати вні витрати. Якщо це не так, будь ласка, більш детально обґрунтуйте передбачені витрати шляхом опису на 1/3 сторінки Персонал проекту (перелік членів команди проекту, короткий опис їхніх функціональ них обов’язків – до 500 слів) Перевірте наявність

Пакет документів до проектної пропозиції має включати: 1. Заповнену аплікаційну форму (заповнену на комп’ютері у форматі Microsoft Word); 2. Копії статуту організації (PDF); 3. Копії свідоцтва про реєстрацію (PDF); 4. Копії стратегічного плану організації на майбутні роки (PDF); 5. Резюме трьох ключових співробітників організації та головного бухгалтера (PDF).

12


Категорії та статті витрат

1 1. Витрати на персонал (включаючи всі податки та збори)*

Кількість одиниць 3

Вартість одиниці (грн) 4

За рахунок гранту ПРООН (грн) 5

Обсяг співфін ансува ння (грн) 6

Загальн а вартість (грн) 7

Загалом по ст 1. 2. Залучені експерти

Загалом по ст 2. 3. Друк, тиражування*

Загалом по ст 3. 4. Витрати на відрядження, транспортні витрати

Загалом по ст 4. 5. Обладнання

Загалом по ст 5. 6. Прямі витрати

Загалом по ст 6. Загальний бюджет проекту

13

Profile for United Nations Development Programme in Ukraine

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ «ОЦІНКА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЩОДО РІВНЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМ  

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ «ОЦІНКА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЩОДО РІВНЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМ  

Advertisement