Page 1

1825 ДНІВ РОБОТИ ПРОЕКТУ

КОРОТКО ПРО ПРОЕКТ

8

ОРГАНІЗАЦІЙ – РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІДЕРІВ («ХАБІВ») ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ОТРИМАЮТЬ ГРАНТ НА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СВОЄЇ МЕРЕЖІ

6

ОРГАНІЗАЦІЙ – РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІДЕРІВ У НОВИХ РЕГІОНАХ ОТРИМАЮТЬ ІНСТИТУЦІЙНІ ГРАНТИ ДЛЯ ВЛАСНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРИЄДНАЮТЬСЯ ДО МЕРЕЖІ «ХАБІВ»

14

МЕРЕЖА З «ХАБІВ» ОТРИМАЄ ГРАНТ НА ВИКОНАННЯ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРІОРИТЕТІВ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ

40

Проект «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії протягом 2017-2022 років. Проект сприяє зміцненню відкритого і демократичного суспільства, що спирається на верховенство права та базується на засадах прав людини, відкритості та відповідальності влади на всіх рівнях. Він має на меті посилити спроможність інститутів громадянського суспільства, які системно та ефективно поширюють демократичні цінності та стоять на захисті прав людини в Україні. Проект сприяє посиленню діалогу між інститутами громадянського суспільства та органами державної та місцевої влади, що заснований на принципах активної громадської участі та орієнтований на результат. Проект також опікується підвищенням громадянської активності та забезпеченням участі молоді в процесі прийняття рішень на всіх рівнях. Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, яка надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів, аби підвищити спроможності людей в усьому світі будувати краще життя. Ми працюємо у 177 країнах світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних та національних проблем у галузі розвитку.

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ

РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОТРИМАЮТЬ ДОПОМОГУ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ

РОЗБУДОВА РЕГІОНАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І ПРАВ ЛЮДИНИ

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ –

4 280 822

ДОЛАРИ США НА 5 РОКІВ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Проект «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» вул. Еспланадна, 20, каб. 702, м. Київ, 01601 Тел.: +380 44 253 59 65 Портал практик: www.dhrp.org.ua Веб-сайт: www.ua.undp.org Facebook: https://www.facebook.com/UNDPUkraine/ Twitter: https://twitter.com/UNDPUkraine


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ

ПРАВА ЛЮДИНИ ЦІЛЬ Підтримати інститути

громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування в Україні шляхом сприяння їхньому організаційному розвитку та встановлення конструктивного та результативного діалогу з органами влади на всіх рівнях.

НАПРЯМКИ ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕРЕЖІ

ОРГАНІЗАЦІЙ – РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІДЕРІВ

ПРОЕКТНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ НУО ЗА ТЕМАМИ: Участь громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні та у процесі формування та використання місцевих бюджетів. Підтримка місцевих ініціатив, механізмів місцевої демократії, громадського контролю та підзвітності уряду. Створення інноваційних електронних інструментів для стимулювання активної участі громадян. Просування порядку денного реформ на регіональному рівні. Залучення до реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

ЦІЛЬ Підтримати

правозахисну спільноту задля захисту та поширення прав людини в Україні.

НАПРЯМКИ ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕРЕЖІ

ОРГАНІЗАЦІЙ – РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІДЕРІВ

ПРОЕКТНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ НУО ЗА ТЕМАМИ:

ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ

ЦІЛЬ Підвищити рівень

громадянської активності молоді та забезпечити можливість участі молодих людей у процесах прийняття рішень на всіх рівнях.

НАПРЯМКИ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДІ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

ПРОЕКТНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ НУО ЗА ТЕМАМИ:

Моніторинг виконання міжнародних зобов'язань України у галузі прав людини і прийняття та реалізація відповідних національних стратегій і політик.

Молодіжні ініціативи у сфері демократизації та прав людини, розроблені активними молодіжними неурядовими організаціями та неформальними молодіжними групами.

Освіта та просвітницька діяльність з прав людини, коаліційна діяльність правозахисників для виявлення проблем у сфері прав людини (з фокусом на ті, які виникають внаслідок збройного конфлікту та на територіях, непідконтрольних Уряду України) та адвокації шляхів їх вирішення.

Впровадження соціальних інновацій молоді.

Сприяння застосуванню підходу, який базується на дотриманні прав людини, організаціями громадянського суспільства в їхній професійній діяльності та їх участі у моніторингу реалізації реформ на місцевому рівні з точки зору прав людини.

Залучення молоді до волонтерської діяльності в організаціях громадянського суспільства на місцевому та національному рівнях. Підтримка ефективних форм співпраці між владою та громадянським суспільством. Підтримка мережування та створення регіональних коаліцій.

[Буклет] Громадянське суспільство задля розвитку та демократії та прав людини в Україні  

Коротко про проект. Демократизація, права людини, громадянська активність молоді та їх напрямки

[Буклет] Громадянське суспільство задля розвитку та демократії та прав людини в Україні  

Коротко про проект. Демократизація, права людини, громадянська активність молоді та їх напрямки

Advertisement