Page 1

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GELECEĞİ İÇİN TAAHHÜT Sürdürülebilir enerji, yani erişilebilir, daha temiz ve daha verimli enerji, fırsatları güçlendirir. Ekonomilerin büyümesini sağlar. Evleri, okulları ve hastaneleri aydınlatır. Kadınları ve yerel toplulukları güçlendirir. Ve herkes için daha fazla refah sağlayacak yolu açar. Dünya her yıl enerji için 1 trilyon ABD Doları’ndan fazla yatırım yapıyor, bunun çoğu da geleceğin temiz enerji ekonomilerinin oluşturmak yerine eski enerji sistemlerine gidiyor. Sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak; büyüyen pazarlar, rekabetin geliştirilmesi, daha fazla hakkaniyet ve fırsat sağlanması için akıllı stratejiler olarak görülüyor.Gerçekten de, sürdürülebilir enerjiye geçiş 21. yüzyılın en büyük iş fırsatı olabilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon hükümetleri, iş dünyasını ve sivil toplumu 2030 yılına kadar “Herkes için Sürdürülebilir Enerji”ye ulaşılmasını sağlamak için belirli bir taahhütte bulunmaya çağırıyor.Genel Sekreterin Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji İnisiyatifi’nin birbirini tamamlayan üç hedefi bulunuyor

MODERN ENERJİ HİZMETLERİNE evrensel

erişimin SAĞLANMASI

Enerji verimliliğinin GELİŞTİRİLMESİNİN KÜRESEL ORANININ İKİ KATINA ÇIKARILMASI KÜRESEL ENERJİ KARMASINDA yenilenebilir

enerji PAYININ İKİ KATINA ÇIKARILMASI

TAAHHÜTTE BULUNULMASI Birleşmiş Milletler, herkes için sürdürülebilir bir enerji geleceği oluşturulması için belirli bir taahütte bulunmak üzere tüm kilit paydaşları –hükümetler, iş dünyası, sivil toplum - bir araya getirmede en uygun kuruluştur. Taahhütler, tek başına ya da ortaklıklar aracılığıyla harekete geçmek için söz niteliği taşır. Örneğin;    

Yeni projeler ya da ortaklıkların başlatılması, Mevcut faaliyetlerin ölçeğinin büyütülmesi ya da hızlandırılması, Mevcut projelere yeni ortaklar eklenmesi ya da Yakın zamandaki taahhütlerin yenilenmesi (bu taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik faaliyetler hala devam ediyorsa).

Genel Sekreter’in Herkes için Sürdürülebilir Enerji İnisiyatifi Üst Düzey Grubu yüksek etkili fırsatları belirler ve taahhütlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde sanayiye özgü yol göstericilik sağlar.


Taahhütler çeşitli şekillerde olabilir. Örneğin; Şirketler kendi operasyonlarını ve tedarik zincirini daha enerji verimli hale getirebilir, enerjiye erişimi sağlamak için yeni iş modelleri geliştirebilir, sürdürülebilir enerji ürünleri ve hizmetleri için ortamın oluşturulmasına yönelik kamu-özel sektör işbirliği oluşturulabilir. Yatırımcılar, temiz teknolojiler için başlangıç desteği sağlayabilirler, aralıklarla akıllı şebeke çözümlerine yatırım yapabilirer ve ölçeklendirilmek üzere başarılı modellerin oluşturulmasını sağlayabilirler. 

Hükümetler ve uluslararası kurumlar ulusal enerji planları ve hedefleri geliştirebilirler, finansal destek sağlayabilirler ve ters etki yaratan vergi ve teşvikleri kaldırabilirler.

Sanayi, hükümet ve akademi yeni araştırmalara katkı koyabilirler.

Sivil toplum grupları insanlara eğitim verebilirler, savunuculuk yapabilirler, teknik uzmanlık sağlayabilirler ve şeffalığı teşvik edebilirler.

1 trilyon ABD Doları’ndan fazla YILLIK YATIRIM Dünya her yıl enerji için 1 trilyon ABD Doları’ndan fazla yatırım yapıyor, bunun çoğu da geleceğin temiz enerji ekonomilerinin oluşturmak yerine eski enerji sistemlerine gidiyor.

HERKESE FAYDA SAĞLAYACAK VE HAREKETE GEÇMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK TAAHHÜTLER Taahhütler, herkes için güçlendirilmiş ekonomik büyüme, genişletilmiş sosyal eşitlik ve temiz çevreyi de içerecek şekilde belirli faydalar sağlayacak olan faaliyetleri kolaylaştıracak. 

Sürdürülebilir enerji ekonomik büyümeyi sağlar, şirketlere ürün ve hizmetler için küresel alanda pazarlar yaratır ve pazarları genişletir.

Günümüzde insanların beşte birinin elektriğe erişimi bulunmaktadır. Tüm insanlara modern enerji hizmetlerinin sağlanması, yüz milyonlarca çocuğun gece ders çalışmasını sağlayacak. İş yerleri, okullar ve sağlık ocakları güvenilir enerjiye erişecek. Kadınlar, günlerini yakacak odun toplamakla geçirmeyecek.

Doğru koşullar altında sürdürülebilir enerji yatırımları kendini amorti eder. Yasal ve mevzuat ile ilgili engellere atıfta bulunulması özel sektör yatırımlarında az risk faktörü ve güvenilir getiri için fırsatlar yaratabilir.

Yenilenebilir enerji ve geliştirilmiş enerji verimliliği iklim değişikliği riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Sağlanan faydalar açıktır - iyileştirilmiş sağlık ve üretkenlik, istikrarlı ya da azaltılmış enerji maliyetleri ve daha temiz bir çevre.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN Genel Sekreter’in Herkes için Sürdürülebilir Enerji vizyonuna, katılım ve paydaşlara yönelik bilgiye, taahhüt sunmak üzere yönergelere ulaşmak için Herkes için Sürdürülebilir Enerji /Sustainable Energy for All web sitesini ziyaret edin. www.sustainableenergyforall.org

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GELECEĞİ İÇİN TAAHHÜT  

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GELECEĞİ İÇİN TAAHHÜT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you