Page 1

energetskog razreda zgrade prema njezinim energetskim svojstvima i omogućavat će usporedbu zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstava ovojnice zgrade. Certifikat se izrađuje na osnovu izračunatih potreba i energetskog pregleda, izdaje ga ovlaštena osoba, a vrijedi 10 godina. Energetski razred objekta se prikazuje na energetskom certifikatu zgrade strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u kWh/(m²a) (za stambene zgrade) ili relativnoj vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje izraženoj u postotku, odnosno omjeru specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i dopuštene specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (za nestambene zgrade). Objekti pripadaju razredima od A+ do G, a minimalna dozvoljena energetska klasa za nove građevinske objekte je C. Certifikat je obvezan za nove zgrade, dok ga već izgrađene zgrade moraju imati u slučaju da se prodaju ili iznajmljuju (što se primjenjuje do datuma ulaska RH u EU). PRILOG 2. IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA NESTAMBENIH ZGRADA (PRVA STRANICA)

Zgrada

Energetski certifikat za nestambene zgrade

prema Direktivi 2002/91/EC

nova

postojeća

Vrsta zgrade K.č. k.o. Adresa Mjesto Vlasnik / investitor Izvođač Godina izgradnje

QH,nd,rel

%

A+ A B C D E F G

≤ 15

Izračun

49

≤ 25 ≤ 50

B

≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250

Podaci o osobi koja je izdala energetski certifikat Ovlaštena fizička osoba Ovlaštena pravna osoba Imenovana osoba Registarski broj ovlaštene osobe Broj energetskog certifikata Datum izdavanja/rok važenja Potpis

Vrijednosti istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade, ali ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi (jer ona ovisi o ponašanju korisnika).

Fotonaponski moduli

Vjetroturbina

Obnovljiva toplinska energija – ugradnjom npr. sunčevih toplinskih sustava za grijanje potrošne tople vode te peći na biomasu ili toplinskih pumpi za grijanje prostora, možete proizvoditi vlastitu toplinsku energiju. Solarni sustav je, npr. u ljetnim mjesecima u mogućnosti zadovoljiti i 100% potreba za potrošnom toplom vodom, a u prijelaznim razdobljima moguće ga je koristiti za dogrijavanje u sustavima grijanja. Nekoliko županija već provodi poticanje ugradnje takvih sustava, a od jeseni 2010.g. očekuje se uvođenje sustava poticanja proizvodnje toplinske energije i na nacionalnoj razini.

Letak pripremljen uz tehničku podršku i grafičku izvedbu UNDP Hrvatska – GREEN Radnička 41, 10000 Zagreb

Podaci o zgradi AK [m2] Ve [m3] f0 [m-1] H'tr,adj [W/(m2K)] Q''H,nd,ref [kWh/(m2a)]

Energetski certifikat stambene zgrade 29 (prva stranica)

Kako i Vi možete proizvesti vlastitu obnovljivu energiju? Proizvodnjom vlastite obnovljive energije štedite kroz smanjenje računa za energente, povećavate svoju energetsku neovisnost i povoljno djelujete na okoliš. Pri tome, na vas ne utječe daljnji porast cijene energenata i dajete pozitivan primjer svojoj zajednici. Obnovljiva električna energija – instaliranjem npr. fotonaponskog sustava na vlastitom krovu ili vjetroturbina i stjecanjem statusa povlaštenog proizvođača stječete pravo na poticajnu cijenu iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije za svaki kWh koji proizvedete.

Pločasti solarni kolektori

releel.mingorp.hr/default.aspx?id=13 - na stranici nastaloj u sklopu projekta RELEEL dostupni su brojni dokumenti i publikacije (vodič kroz zakonodavstvo i administrativnu proceduru) o tome kako postati proizvođač obnovljive električne energije u Hrvatskoj. www.hrote.hr/hrote/obnovljivi/- Hrvatski operater tržišta energijom prikuplja i raspodjeljuje poticaje za obnovljive izvore energije. Na njihovim stranicama mogu se pronaći informacije o poticanju proizvodnje obnovljive energije, naknadama i postupcima nužnim za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.

Besplatno savjetovanje o energetskoj efikasnosti: Nacionalni info centar energetske efikasnosti – Zelinska 4, Zagreb Besplatni info telefon 0800 200 170, web: ee.undp.hr

Iločka 6, 21000 Split Telefon: 021/503 364, Faks: 021/503 365 MB: 2152703, Registarski broj: 17002546 e-mail: info@potrosac-split.org web: www.huzp.hr

Godišnje izvješće o kretanjima i značajkama učinkovitog korištenja energije


Poštovani potrošači električne energije,

pranja (najnaprednije perilice za pranje troše samo 14 l vode). Uvijek isključite računalo kad ga ne koristite jer to ne troši dodatnu energiju, niti opterećuje računalo. Morate li računalo ipak ostaviti uključeno, isključite monitor jer on troši više od pola energije cijelog sustava.

ovim putem želimo Vas informirati o tome odakle dolazi električna energija koju koristite i o mogućnostima njenog racionalnijeg korištenja. Proizvodnja el. energije koju koristimo u svakodnevnom životu ima razne nepovoljne utjecaje na okoliš, koje se nastoji sustavno smanjiti korištenjem „čistijih“ tehnologija proizvodnje, smanjenjem gubitaka, povećanjem energetske efikasnosti, korištenjem obnovljivih izvora energije…

www.energetska-efikasnost.undp.hr/ - Stranica projekta „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“ nudi posjetiteljima „Centar znanja“ sa brojnim publikacijama (brošure „200 EE savjeta“, “Izazov težak 1t “, vodiči, priručnici, tipske mjere), korisnim savjetima za štednju energije u domu te popisom lokalnih info točaka diljem Hrvatske koji građanima omogućuju besplatno savjetovanje o primjeni energetski efikasnih proizvoda u praksi.

Međutim, i Vi, kao potrošači, imate vrlo značajnu ulogu. Kroz efikasnije korištenje energije u svakodnevnom životu i primjene obnovljivih izvora možete smanjiti vlastite račune za energente i doprinjeti zaštiti okoliša. Udio u ukupnoj potrošnji energije

Odakle dolazi Vaša energija?

Primjer energetski efikasne kuće

Kako biste osigurali minimalne toplinske gubitke zimi te ljeti spriječili pregrijavanje, potrebno je adekvatno izolirati zidove, krov i podrum. Kvalitetna izolacija ujedno štiti od nepovoljnih vanjskih utjecaja, buke te produžuje vijek trajanja objekta.

Gotovo 37 % ukupne potrošnje električne energije u 2008. godini proizvedeno je iz fosilnih goriva (u termoelektranama i toplanama). Hrvatska ima razmjerno veliki udio proizvodnje iz obnovljivih izvora energije – hidroelektrane čine ukupno polovicu od ukupnog broja instaliranih kapaciteta, a godišnjom proizvodnjom pokrivaju oko 30 % ukupne potrošnje (ovisno o hidrološkim uvjetima). Ostali obnovljivi izvori energije (vjetar, sunce, biomasa) u 2008. godini proizveli su ispod 1 % potrošene energije. Ipak, u planu je veći broj elektrana na obnovljive izvore energije, a neke su već u izgradnji. Do 2020. godine očekuje se povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora na 12.5 % ukupne potrošnje.

Odaberite stolariju sa niskim koeficijentom prolaska topline (sa troslojnim IZO staklom s low-e premazom te ispunom prostora između stakala inertnim plinom) i pripazite na pravilnu ugradnju!

Struktura potrošnje energije u Hrvatskoj u kućanstvima

www.mingorp.hr/default.aspx?id=117– godišnji energetski pregled „Energija u Hrvatskoj“ pruža informacije o tome iz kojih izvora je energija proizvedena, te na koji način proizvodnja utječe na okoliš, energetske bilance i sl. Na stranicama MINGORP-a dostupne su i informacije o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš. www.mojaenergija.hr – Iternetski portal namijenjen energetici, s obiljem informativno-edukacijskog materijala, savjetima i korisnim linkovima.

Kapaciteti za proizvodnju električne energije 2008. godine – udio po raspoloživoj snazi

Jeste li upoznati s energetskim označavanjem kućanskih uređaja i energetskim certifikatima zgrada? Pri kupnji novog vozila, jedna od stvari na koju obraćate pažnju je njegova potrošnja. Slična stvar je i s kućanskim uređajima – niža cijena pri kupovini ne znači nužno jeftiniji proizvod. Naime, zbog veće potrošnje energije odnosno većih računa za energente, na kraju potrošite više no što biste potrošili da ste u startu kupili uređaj višeg energetskog razreda. Svaki proizvođač uređaja dužan je navesti energetski razred kojem isti pripada, a distributeri su dužni tu informaciju prikazati kupcima.

Toplinska ugodnost stvar je navike i osobne percepcije. Prilagodite odjeću godišnjem dobu, a temperaturu prostora stvarnim potrebama. Smanjite li temperaturu koju održavate u prostoru za samo 1°C, godišnje možete uštedjeti približno 5% energije za grijanje. Ugradnjom dizalice topline s inverterom trošit ćete približno 2,5-4 puta manje el. energije, a uređaj možete koristiti i za hlađenje.

Uređaji se, prema potrošnji energije, dijele na sedam razreda energetske učinkovitosti označenih slovima od A do G. Uređaji energetskog razreda A troše i do 45% manje energije od istih uređaja energetskog razreda D!

Kombinirani klima-bojler (uređaj koji istovremeno hladi prostor i zagrijava potrošnu toplu vodu) u sezoni hlađenja omogućuje besplatno zagrijavanje vode. Kod klima uređaja treba obratiti pažnju na faktor hlađenja ili grijanja (COP ili EER - uglavnom je u granicama 2,5-4, pri čemu veći faktor podrazumijeva energetski efikasniji uređaj). Najefikasniji klimatizacijski uređaji su oni s inverterom, a postižu uštede od 20 do 40% u odnosu na klasične uređaje.

Kako efikasnije koristiti energiju?

Kupujte žarulje energetskog razreda A! One troše i do 80% manje električne energije u odnosu na klasične žarulje sa žarnom niti te traju i do 8 puta dulje.

Pri projektiranju objekta, većina dnevnih prostorija trebala bi biti smještena na južnoj strani kako bi se maksimalno iskoristilo sunčevo zračenje za zagrijavanje, ali i prirodnu rasvjetu.

Pranjem posuđa u energetski efikasnoj perilici trošimo do 60% manje električne energije i do 85% manje vode nego kod ručnog

Primjer energetske oznake za hladnjak

U Hrvatskoj se od rujna 2009. započelo sa svim predradnjama za izradu energetskih certifikata građevinskih objekata, koji će biti obvezni za većinu objekata. Energetski certifikat zgrade uključuje određivanje

Godišnje izvješće o kretanjima i značajkama učinkovitog korištenja energije  

Tipski letak za korisnike usluga distributera električne energije - o izvorima energije i mogućnostima njenog efikasnijeg korištenja; izrađe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you