Page 1

Projekti zamjene goriva – sa fosilnih na biomasu


Fond? ZAKONSKA REGULATIVA Fond je ne budžetska finansijska institucija čija je djelatnost prikupljanje i distribucija finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije BiH

Zakonom o zaštiti okoliša FBiH od 08.07.2003. (Službene novine FBiH, br. 33/03) Zakonom o vodama od 13. 11. 2006.(Službene novine FBiH, br. 70/06) Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH od 08.07.2003. (Službene novine FBiH, br. 33/03) Statutom Fonda za zaštitu okoliša FBiH od 22.11.2005. (Službene novine FBiH, br. 33/06) Pravilnicima i uredbama koji uređuju rad Fonda i oblast zaštite okoliša


Programska politika Akcioni plan za zaštitu okoliša BiH- NEAP (2003.) Federalna strategija zaštite okoliša (2008.- 2018.) • Strategija upravljanja otpadom (2008.) • Strategija zaštite zraka (2008.) • Strategija zaštite prirode (2008.) • Strategija zaštite zemljišta (2008.) • Strategija upravljanja vodama (2009.)

 nadolazeći Zakon o EE u FBiH


Partneri i saradnici Fonda

Vlada FBiH (osnivač)

Partneri

Fond za zaštitu okoliša FBiH

Saradnici

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Korisnici sredstava


Fond i OIE? Kako bi se pomoglo ostvarenju ciljeva održivog energetskog razvoja i ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, te pripremili za nove zadatke iz nadolazećeg Zakona, 1. juna 2013. godine oformljen je Sektor za energetsku efikasnost unutar FZOFBiH. Sektor za energetsku efikasnost ima za cilj da podstiče, finansira i implementira projekte energetske efikasnosti. U tu svrhu započinju se nove projektne aktivnosti – JP za prikupljanje podataka u svrhu formiranja BAZE PODATAKA

 Na osnovu JP uspostavljena baza podataka  Trenutno u bazi registrovano preko 600 objekata i cca 30 prijava JR (naselje/općina-u zavisnosti od nadležnosti)  Svakim danom pristižu nove aplikacije/prijave


OIE?

Zašto OIE? Razvoj obnovljivih izvora energije važan je zbog: • Dugoročnog smanjenja ovisnosti o uvozu energenata; • Učinkovitog korištenja energije i smanjenja uticaja upotrebe fosilnih goriva na okoliš; • Smanjenja emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu • Otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici; • Poticanja razvoja novih tehnologija i domaće privrede u cjelini;

EU Direktive: Direktiva 2001/77/EC daje definiciju biomase; Direktiva 2009/28/EC za promovisanje korištenja OIE ima za cilj povećanje udjela obnovljivih izvora energije 20% od cjelokupne potrošnje energije u EU do 2020. godine.

„Energetska efikasnost je jedna od najboljih poslovnih prilika u historiji moderne ekonomije...“ Bruce Oreck

„Danas ušteđena energija je imovina za budućnost.“


Aktivnosti Fonda Fond ove godine finansira četiri projekta zamjene goriva: JU „Los Rosales“,izvođenje radova Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton

JU „Dječije obdanište i dom učenika“izvođenje radova,Bosanska Krupa, Unsko-sanski kanton

Hrvatska bolnica “Dr. Fra Mato Nikolić” izvođenje radova,Nova Bila, Srednjebosanski kanton.

Kantonalna bolnica Goražde, ITD – I faza Bosansko-podrinjski kanton.


Aktivnosti Fonda Predložene mjere povećanja EE:

Očekivane beneficije:

Instalacija solarnih kolektora za PTV

• Postizanje toplotnog komfora unutar objekata

Zamjena postojeće stolarije

• Smanjenje negativnog uticaja na zdravstveno stanje korisnika

Termoizolacija fasade i krova

Zamjena kotla i energenta (pelet) Ugradnja termostatskih ventila Zamjena postojeće rasvjete

• Ostvarivanje energetskih ušteda • Ostvarivanje ekonomskih ušteda • Podizanje sigurnosti opskrbe energijom korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) • Smanjenje emisije stakleničkih plinova (CO2).

Za provođenje mjera EE u okviru ovog projekta obezbjeđena su finansijska sredstva u visini od cca 600.000,00 KM (uz učešće krajnjih korisnika).

Zbog velikog interesa za projekte iz oblasti EE Fond je ostavio otvoren stalni JP za dalje prijave, s ciljem povećanja baze podataka, te provođenja aktivnosti iz oblasti EE i u narednim godinama.


Aktivnosti Fonda JU „Los Rosales“,izvođenje radova Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton Ugradnja novog kotla na pelete instalisane snage 200 kW Kompletna oprema (kotao, spremnik, automatizacija itd.) proizvodi se u BiH, te se veoma jednostavno može doći do nabavke, isporučenja i ugradnje opreme. Uzimajući u obzir očekivano smanjenje potrošnje toplotne i električne energije, realizacijom projekta ostvarilo bi se smanjenje emisije CO2 zahvaljujući smanjenju potrošnje energije, ali i prelasku na obnovljivi izvor energije (biomasa), čijim korištenjem emitovani CO2 bi imao neutralnu (nultu) vrijednost. Implementacijom projekta postigli bi se pozitivni efekti uticaja na okoliš i smanjila emisija CO2 u iznosu od 16 tona godišnje.

Vrijedi istaknuti, realizacijom projekta bi se sa svakom investiranom konvertibilnom markom, ostvaril dobitak/ušteda od 0,54 KM.


Aktivnosti Fonda JU „Dječije obdanište i dom učenika“izvođenje radova Bosanska Krupa, Unsko-sanski kanton Ugradnja novog kotla na pelete instalisane snage 90 kW Kompletna oprema (kotao, spremnik, automatizacija itd.) proizvodi se u BiH, te se veoma jednostavno može doći do nabavke, isporučenja i ugradnje opreme. Uzimajući u obzir očekivano smanjenje potrošnje toplotne i električne energije, realizacijom projekta ostvarilo bi se smanjenje emisije CO2 zahvaljujući smanjenju potrošnje energije, ali i prelasku na obnovljivi izvor energije (biomasa), čijim korištenjem emitovani CO2 bi imao neutralnu (nultu) vrijednost. Implementacijom projekta postigli bi se pozitivni efekti uticaja na okoliš i smanjila emisija CO2 u iznosu od 27 tona godišnje.

Vrijedi istaknuti, realizacijom projekta bi se sa svakom investiranom konvertibilnom markom, ostvaril dobitak/ušteda od 1,15 KM.


Aktivnosti Fonda Hrvatska bolnica “Dr. Fra Mato Nikolić” izvođenje radova,Nova Bila, Srednjebosanski kanton. Ugradnja novog kotla na pelete instalisane snage 2x500 kW Kompletna oprema (kotao, spremnik, automatizacija itd.) proizvodi se u BiH, te se veoma jednostavno može doći do nabavke, isporučenja i ugradnje opreme. Uzimajući u obzir očekivano smanjenje potrošnje toplotne i električne energije, realizacijom projekta ostvarilo bi se smanjenje emisije CO2 zahvaljujući smanjenju potrošnje energije, ali i prelasku na obnovljivi izvor energije (biomasa), čijim korištenjem emitovani CO2 bi imao neutralnu (nultu) vrijednost. Implementacijom projekta postigli bi se pozitivni efekti uticaja na okoliš i smanjila emisija CO2 u iznosu od 350 tona godišnje.

Vrijedi istaknuti, realizacijom projekta bi se sa svakom investiranom konvertibilnom markom, ostvaril dobitak/ušteda od 4,00 KM.


Aktivnosti Fonda Kantonalna bolnica Goražde , ITD – I faza Smanjenje emisije stakleničkih gasova instalacijom kotla na biomasu Goražde, Bosansko-podrinjski kanton. Do sada urađeno (UNDP) Tehnička ekspertiza procjene toplotnih potreba. Obezbjeđeno sufinansiranje od strane Vlade BPK u iznosu od 100.000,00 KM za infrastrukturne mjere Projekat obuhvata: Snimanje postojećeg stanja A/G i mašinske faze Izrada Idejnog projekta kotlovnice Izrada Glavnog projekta za sve faze Uzimajući u obzir očekivano smanjenje potrošnje toplotne i električne energije, realizacijom projekta ostvarilo bi se smanjenje emisije CO2 zahvaljujući smanjenju potrošnje energije, ali i prelasku na obnovljivi izvor energije (biomasa), čijim korištenjem emitovani CO2 bi imao neutralnu (nultu) vrijednost. Implementacijom projekta postigli bi se pozitivni efekti uticaja na okoliš i smanjila emisija CO2 u iznosu od 645 tona godišnje.

Očekuje se godišnja ušteda za toplotnu i električnu energiju – 26.500,00 KM. Objekat u samom centru grada okružen objektima kolektivnog stanovanja unaprijeđenje kvalitete zraka i okoliša!


Pristup sredstvima Fonda  Pristup sredstvima omogućen je putem javnog konkursa/poziva Fonda, više puta godišnje, za odgovarajuće programe. 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

USK

PK

TK

ZDK

BPK

PRILIVI

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

ODLIVI

PRILIV I ODLIV SREDSTAVA KROZ PROJEKTE PO JAVNIM POZIVIMA 2010.,2011., 2012. 13


Korisnici INVESTIRANO OD STRANE FONDA OD 2010-2013: CCA 40.000.000,00 KM!!! U PROJEKTE ZAŠTITE OKOLIŠA

ZASTUPLJENOST PROJEKATA PREMA DOSADAŠNJIM JAVNIM POZIVIMA PO TIPU KORISNIKA

14.50% 39.50%

11.70%

18.50%

Organi lokalne uprave - 115 projekta Neprofitne organizacije - 46 projekata Javna preduzeća - 54 projekata Privatna preduzeća - 34 projekata

15.80%

Ostali - 42 projekta


U budućnosti... U partnerstvu sa međunarodnim institucijama sačinjen je petogodišnji Program sa UNDP-om. Svrha Programa: • Stvaranje suštinskih operativnih uslova i mehanizama za provođenje EE projekata; • Jačanje kapaciteta javnih institucija. Cilj Programa: Kreiranje ambijenta povoljnog za investiranje u povećanje EE u F BiH uz ostvarivanje novčanih ušteda budžetskih korisnika. Navedeni cilj će se realizovati kroz: • Uspostavljanje sistematskog pristupa na upravljanju i praćenju potrošnje energije (energija, voda, emisija CO2) u javnim objektima – obaveza prema Zakonu o EE; • Jačanje kapaciteta domaćih institucija i stručnjaka iz oblasti EE; • Realizacija infrastrukturnih mjera EE javnih objekata F BiH.

Buduće aktivnosti Fonda: Redovni Javni pozivi za dodjelu sredstava Fonda za: • Prikupljanje projekata, programa i studija za projekte EE, • Popularizacija osnivanja ESCO kompanija; • Poticanje uvođenja instituta energijskog menadžera za budžetske institucije; • Intenzivnije uključivanje u međunarodne programe za podsticanje snižavanja - energijske intenzivnosti; • U saradnji sa donatorskim razvojnim agencijama Fond će vršiti konstantnu edukaciju i promociju iz oblasti EE i OIE; • Nastavak provođenja uspješne politike implemetnacije projekata zaštite okoliša; • U saradnji sa donatorskim razvojnim agencijama Fond će vršiti konstantnu edukaciju i promociju iz oblasti EE; • Ispunjavanje ciljeva iz Federalne strategije zaštite okoliša.


Hvala na pažnji Jasmina Kafedžić jasmina.kafedzic@fzofbih.org.ba Hamdije Čemerlića 39A 71 000 Sarajevo Federacija Bosne i Hercegovine Bosna i Hercegovina Tel./Phone: +387 (0)33 723 680 Fax.: +387 (0)33 723 688 E-mail: info@fzofbih.org.ba

Fzo fbih biomasa  
Fzo fbih biomasa  
Advertisement