Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


- grøn glæde på Amager Fælled Skole Byskolehaven C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

manufactured by


The original blog can be found at http://www.byskolehaven.dk/

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

All rights reserved by the author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior written permission of the author. This book may not be lent, resold, hired out or otherwise disposed of by way of trade in any form, binding or cover other than that in which it is published, without the prior consent of the author. Manufactured by

on 22. juni 2012


Innhold

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Grøn glæde på Amager Fælled Skole . . Inspiration til skolehaven . . . . . . . . På kursus med Bybi . . . . . . . . . . . Drivhus klar . . . . . . . . . . . . . . . Udeskole på Krogerup . . . . . . . . . På kursus med Bybi 2 . . . . . . . . . . Plantekasser samlet . . . . . . . . . . . Næsten klar til bier og frø . . . . . . . . Featureuge – også i skolehaven . . . . . Indvielse af skolens have . . . . . . . . Pressestorm på skolehaven . . . . . . . Borgmester indvier skolehaven . . . . . Pressen med til indvielsen af skolehaven 3. klasse får sorte negle i skolehaven . . Lærerne i drivhuset . . . . . . . . . . . Det spirer i skolehaven . . . . . . . . . 5. klasser hos bierne . . . . . . . . . . . 6 klasses drivhus . . . . . . . . . . . . Kan du gætte, hvad det er? . . . . . . . Glade bier, glade 4. klasser . . . . . . . Gang i vandkanderne . . . . . . . . . . Besøg fra Malmö . . . . . . . . . . . . Ren magi . . . . . . . . . . . . . . . . Snart høsttid . . . . . . . . . . . . . . . Inspirations-besøg . . . . . . . . . . . . Store honning-dag . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 3 4 6 8 14 16 18 21 25 26 28 32 33 35 37 40 44 46 50 52 54 56 59 61 63

i


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Grøn glæde på Amager Fælled Skole 1. februar 2012

En skolehave i skolegården. Amager Fælled Skole i København opretter som den første i Danmark en byskolehave.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1


En have, der kan give glade skoleelever. C

M

Y

CM

“Man bliver glad, når man er i en have, og vi vil gerne vise børnene, hvor maden kommer fra. Og at det kan lade sig gøre at lave en skolehave”, siger Karin Hamberg Rasmussen, lærer i Natur og Teknik på Amager Fælled Skolen. Her kan du læse om opstarten og hvordan det senere gik.

MY

CY

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

CMY

K

2


Inspiration til skolehaven 4. mars 2012

Stjernekokken Bo Jacobsen slår et slag for, at børn skal lære at lave god mad. Prøv at erstatte skolekøkken med skolehave “.— Skolekøkkenet skulle være et tværfagligt fag, hvor alle aspekter inddrages. I dansk og historie læser man om kartoflen og hører om inkaerne og hungersnøden i Irland. I biologi lærer ungerne om fotosyntese og økologi, og i matematik regner du ud, hvad kartoffelavleren skal sælge for at få overskud. På den måde skaber vi bevidste forbrugere allerede i skolen, og det skaber grobund for et marked af kvalitetsfødevarer”. Citat fra artiklen Discountnationen i Politikken 4.3.2012. Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3


På kursus med Bybi 21. mars 2012

Bier bliver en del af skolehaven. Lærere på kursus hos Bybi, der leverer staderne

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4


Skolehaven får to bistader, og det bliver de to fjerdeklasser og de to femteklasser, der får ansvaret for bierne i år. C

M

Y

CM

MY

CY

En bistade huser én bi-familie, der kan producere 50-75 kg honning/året. Her er lærere og pedel på kursus. Bybi har dog ansvaret for bierne og vil sommeren igennem undervise hver uge. Læs mere om Bybi1 Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

CMY

K

1 http://www.bybi.dk

5


Drivhus klar 23. mars 2012

Skolehavens store drivhus er klar til at blive taget i brug. Den første brik i de nÌste ugers opbygning af skolehaven

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6


M

To dage tog det for drivhus-firmaet at sætte drivhuset op. Det fylder 27 kvadratmeter. Først skulle der bores huller i asfalten. Dernæst blev rammen samlet og cement blandet. Cement blev fyldt i hullerne, så drivhuset står solidt fast, når det blæser vildt.

Y

Hvad kan man mon dyrke i drivhuset?

C

CM

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

MY

CY

CMY

K

7


Udeskole på Krogerup 26. mars 2012

Haver til maver startede i 2006 og er blevet en stor succes. I år skal 41 klasser dyrke grøntsager, arbejde i udekøkkenet og gå på oplevelser i vandhullet eller i skoven. Amager Fælled Skole på inspirations-tur Peter Laxdal har været med fra begyndelsen, siden Årstiderne stiftede Haver til Maver, og han delte rundhåndet ud af erfaringerne.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

8


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

9


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

11


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ideen er, at gårdens landmand lærer eleverne at dyrke grøntsager i klassens egen skolehave. De tilbereder grøntsagerne sammen med en kok i udekøkkenet, og går med naturvejlederen på opdagelse ved vandhullet eller i skoven. Eleverne bliver således undervist i natur/teknik, landbrug, fotosyntese, madlavning, sunde madvaner mm. Skolehaven var oprindelig rettet mod 3. og 4. klasserne, men der kommer også klasser fra 0. til og med 6. klasse. Hver klasse kommer 8 gange om året fra april til oktober. 3 timer per gang. Krogerup har 3 medarbejdere ansat til at tage sig af de 2 til 5 klasser, der kommer på besøg om dagen. Skolehaven tilpasses Undervisningen tilpasses de enkelte klassetrin. F.eks er en fælles sansehave godt til 0.- klasserne, mens 3.-klasserne enten kan have en fælles have eller gruppearbejde i små haver. I sommerferien etableres en forældreordning til at luge og passe haverne. Børnene er højest motiveret til at luge en time ad gangen.

12


Peter Laxdal fortæller, at hver af små have bliver delt op i et bed til planter med høj vækst og et til planter med lav vækst. Frøudvalget ligger fast Børnene får et udvalg af frø at vælge i mellem. I år ser udvalget således ud: De høje planter: Solsikker, squash (fylder meget), hestebønner De lave planter: Gulerødder, rødbeder, salat, buskbønner, spinat (tidlig), pastinak (ældste klasser) Udplantning: Porre, løg, salat, fennikel Ingen kartofler, kål eller bær Læs mere om haver til maver2 . Her kan du finde opskrifter, opgaver mm. C

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2 http://www.havertilmaver.dk

13


På kursus med Bybi 2 28. mars 2012

Lærerne lærte, hvordan man gør staderne klar til bierne. Se de to videoer, der gør det let at komme i gang. Der blev lyttet intenst, da Bybi underviste lærere og pedel i: hvordan man samler og maler stader til bierne og hvordan man sætter voks i rammerne Se videoen, der viser, hvordan man samler og maler staderne:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

video3 Se videoen, der viser, hvordan man sætter voks i rammerne:

3 http://www.youtube.com/embed/Yp-agbtc16Y

14


video4 C

M

Y

Efter påskeferien skal fjerde og femte klasserne selv samle og male kasserne og sætte voks i rammerne. Læs mere om Bybi5 Tekst og video: Marie E. Kielsgaard

CM

MY

CY

CMY

K

4 http://www.youtube.com/embed/XrjPjTyaBlM 5 http://www.bybi.dk

15


Plantekasser samlet 30. mars 2012

AnlĂŚggelsen af skolehaven tager form. Kompostbeholdere og plantekasser samlet

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

16


C

M

Y

CM

Man begynder nu at se, hvordan skolehaven kommer til at se ud. I ugens løb er buske revet op, jord kørt væk, kompostbeholdere og 20 plantekasser samlet. De tre plantekasser kommer til at rumme frugtbuske, og de øvrige 17 skal elever så og plante til. Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

MY

CY

CMY

K

17


Næsten klar til bier og frø 13. april 2012

Jord i plantekasserne og pile-flet til bierne. Nu kan der snart sås. Men først skal jorden i kasserne løsnes

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

18


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bistader samles Al materiale til de to bistader er leveret og de første kasser samlet - med praktisk assistance fra Bybi. Nu mangler de resterende fire. Hver stade får fire kasser til at stable ovenpå hinanden efterhånden som bi-flokken vokser. Deraf navnet “opstablingsstade”.

19


Ansvaret fordeles ud på årgange Planen for i år er at: 3. klasserne får ansvaret for plantekasserne 4. og 5. klasserne bistaderne 6. klasserne drivhuset. Planen for næste år: 3. klasserne får plantekasserne 4. klasserne bistaderne 5. klasserne drivhuset C

M

Y

CM

Jorden skal løsnes En have i en skolegård på asfalt ser dagens lys. Selvfølgelig er der også begyndervanskeligheder. Som at børn har forvekslet plantekasserne med sandkasser og trampet jorden hård. Så første skridt bliver at få jorden løsnet igen.

MY

CY

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

CMY

K

20


Featureuge – også i skolehaven 16. april 2012

30 børn tilbringer ugen i haven, hvor de hjælper med at gøre haven klar til indvielsen og åbent hus på lørdag

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

21


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

22


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Det overordnede emne er igen sundhed. Eleverne og lærerne arbejder i løbet af hele ugen i værksteder på tværs af klassetrin. I skolens have er børn og lærere i gang med at skære pinde til sno-brød, grave frugtbuske, lave spire-æsker af avispapir, så karse, plante hindbær, hente brænde og meget mere. Alt skal være klar til indvielsen på lørdag.

23


I løbet af ugen kommer holdet også på flere ekskursioner ud af huset. Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24


Indvielse af skolens have 18. april 2012

Lørdag den 21. april 2012 kl. 11 klipper Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal den røde snor til haven På Amager Fælled Skole bliver den asfalterede skolegård i disse dage forvandlet til en have, der kan spises og sanses. To bi-familier, der skal sørge for bestøvning i haven og for honning i maven, flytter ind. Drivhus og højbede skal være rammen for dyrkning af grøntsager, krydderurter og blomster. Bærbuske og træer skal give bær til store og små og mad til bierne. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Program for indvielsen Lørdag den 21. april Kl. 10-13 Salg af karse, saftevand i vandkander, fremvisning af frugt og grønt, bål og guidet tur i haven Kl. 11 Officiel indvielse af Skolehaven. Den røde snor klippes af borgmester Ayfar Baykal. Haven indvies i forbindelse med afslutningen af skolens featureuge om sundhed. Lørdag summer det hele af liv – optræden, fremvisning, kaffe og kage, smagsprøver og loppemarked.

25


Pressestorm på skolehaven 20. april 2012

Dagen før den officielle åbning af haven besøgte flere TV-stationer samt DR 4 skolens nye have. Indledningen var en artikel i Kristeligt Dagblad.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

26


Elever og lærere mødte tidligt fredag morgen for at tage godt imod de mange besøg af journalister og fotografer. C

M

Læs artiklen: Jord under neglene giver viden mellem ørerne6 , Kristeligt Dagblad 20.4.2012

Y

CM

MY

Se indslaget: Grøn skolegård skaber glæde7 , DR Update Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

CY

CMY

K

6 http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/459073:Danmark--

Jord-under-neglene-giver-viden-mellem-oererne 7 http://www.dr.dk/NETTV/Update/Forside.htm?video=af74e066-

782f-429d-b398-788b4ad6583f

27


Borgmester indvier skolehaven 21. april 2012

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal forærede haven en stikkelsbærbusk og klippede den røde snor til haven, da hun åbnede skolens have Se og hør uddrag af borgmesterens tale her:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

video8 Skolens have blev indviet i forbindelse med afslutningen af skolens featureuge om sundhed. Elever og lærere havde haft travlt med at gøre klar til den store dag. Eleverne solgte karse, fremviste frugt og grønt, lavede bål og guidede rundt i haven.

8 http://www.youtube.com/embed/40isC5QbhZE

28


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

29


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

30


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Også skoleleder Yasar Cakmak og Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal lod sig friste – som så mange andre – til at købe elevernes karse. Undervejs kom et kraftigt regnskyl, der næsten slukkede bålet – men det gik hurtigt over, og snart var der fyldt om bålet igen. Tekst, foto og video: Marie E. Kielsgaard

31


Pressen med til indvielsen af skolehaven 24. april 2012

Pressen dukkede også op, da skolens have blev indviet af Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal lørdag den 21. april Læs artiklen: Elever spiser skolegården9 , Amager Bladet 25.4.2012 Læs artiklen: Amager Fælled Skole indvier ny skolehave10 , OrganicToday 22.4.2012 Læs artiklen:Amager Fælled Skole forvandler skolegården til en have11 , journalist Ulla Skovsbøls blog 21.4.2012 Læs og se video: Borgmester indvier skolehaven12 , Byskolehaven.dk 21.4.2012 Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

9 http://dinby.dk/amager-bladet/eleverne-spiser-skolegaarden 10 http://www.organictoday.dk/amager-faelled-skole-indvier-ny-

skolehave/ 11 http://skovsbol.wordpress.com/2012/04/21/amager-faelled-

skole-forvandler-skolegarden-til-en-have/ 12 http://www.byskolehaven.dk/opstart/borgmester-pa-besog-i-

skolens-have.html

32


3. klasse får sorte negle i skolehaven 25. april 2012

3x var for første gang i haven og såede i plantekasserne og satte bønner og squash til forspiring

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

33


C

M

Y

CM

MY

Lærer Sukil og 3x begav sig i øsende regn ned til plantekasserne og såede gulerødder, spinat, salat og rucola. Perfekt vejr til at så i, da jorden var løs og fugtig. Rigtigt grødevejr. I drivhuset såede eleverne bønner og squash i potter og satte dem til forspiring i klasseværelset. Det er endnu for koldt at sætte dem i ud i plantekasserne. Kartoflerne blev sat i et mørkt skab, så de hurtigt kan danne spirer. Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

CY

CMY

K

34


Lærerne i drivhuset 25. april 2012

Alle skolens lærere mødtes i drivhuset. De blev enige om planer og regler for skolehaven

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lærerne indledte eftermiddagens fagteam-møde i drivhuset, der let kan huse alle skolens lærere. Skoleleder Yasar Cakmak takkede alle lærerne for deres positive måde at tage imod skolehaven på. Og især lærer i natur/teknik Karin Hamberg Ras-

35


mussen for hendes engagement i haven. Uden hende var der blandt andet ikke kommet bier i haven. Karin Hamberg Rasmussen fortalte om haven og planerne fremover: 3. klasserne har plantekasserne 4. klasserne bierne 5. klasserne drivhuset LĂŚrerne blev enige om: at haven er et sted, hvor der er ro og fred at der skal males en streg, der viser, at man er inde pĂĽ havens omrĂĽde at der skal laves et booking-system for bĂĽlpladsen C

M

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

Y

CM

MY

CY

CMY

K

36


Det spirer i skolehaven 2. mai 2012

Det syder af aktivitet i haven. Det spirer i højbedene, bierne er ankommet, asfalt brydes op, og der hygges i frikvarterne

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

37


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bier på plads Bierne ankom i går og er i gang med at finde sig til rette i de nye omgivelser. Fra næste uge kommer Bybi hver onsdag og underviser fra kl. 9.45 til 11.30. I de ulige uger er det 5. klasserne og i de lige uger er det 4. klasserne. En klasse en lektion. Til evaluering. Det viste sig at være et større projekt at få malet bistaderne sammen med eleverne. Der skal afsættes mere end to timer.

38


Det spirer 3. klassernes radiser og salat er spiret op i højbedene i løbet af bare en uge, og eleverne er begejstrede. Vejret har været perfekt til at så i. Regn og varme. I drivhuset arbejder 6. klasse med at bryde asfalten op, så der kan komme ny jord, og de kan plante. I frikvarteret søgte elever hen i havens fred og ro Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

39


5. klasser hos bierne 9. mai 2012

De to femte klasser har taget hul pü undervisningen om bier og honning i skolehaven. Det handler ogsü om, at bier og børn bliver trygge ved hinanden

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

40


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

41


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dragter og røg Dragter til eleverne og beroligende røg til bierne, så kunne undervisningen begynde. I denne første lektion handler det især om at kunne kende forskel på henholdsvis dronningen, droner og arbejdsbier. Men også om, at elever og bier bliver trygge ved hinanden. “Bierne stikker kun, hvis de bliver bange eller føler sig truede. De dør, hvis de stikker jer”, forklarer Bybi tålmodigt. Lige nu er der 40.000 bier i hver stade, og de vokser til omkring 70.000 i løbet af sommeren. Hver familie vil producere mellem 50-75 kg honning i

42


år. Hjemmeopgave: “Nævn navnet på en blomst, træ mm., der blomstrer i jeres område – så vil vi se på, om det er en blomst, bier kan lide”, lover Bybi. Eksempelvis kan bier rigtig godt lide mælkebøtter. Undervejs kikkede anden klasse forbi, og fulgte undervisningen på afstand. Når de kommer i fjerde klasse, er det deres tur til at være bi-passere. Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

43


6 klasses drivhus 11. mai 2012

Vi vander, planter og vi er igang med at bryde asfalten op.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

44


Asfalten.. C

M

Y

CM

Vi bryder asfalten op fordi at så vi kan plante planter i jorden, når vi har fået skiftet jorden. Vi skifter jorden, fordi at den er giftig. Vi bruger en stor træstupe til at ødelægge asfalten så vi kan få asfalden væk. vi tager alt asfalten/jorden op i en trillebør og køre det hen til en bunke jord.

MY

CY

Vi mangler at grave det sidste asfalt væk, vi skal grave halvdelen op af asfalten. Når det er færdigt skal vi skifte jorden, så den er ren.

CMY

K

Vander Vi vander de planter der er tører, så de ikke dør af tørst. når vi vander bliver der tit en vandkamp, og læren bliver tosset: D men vi hygger os alligevel. Tekst og billeder. Dicle& Denise 6 klasse.

45


Kan du gætte, hvad det er? 16. mai 2012

3. klasse såede en regnfuld dag flere grøntsager og nu tre uger efter, er de alle dukket op af jorden.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

46


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

47


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

48


C

M

CM

Det pibler op af jorden i højbedene. For præcis 21 dage siden såede 3. klasse for første gang i højbedene, og nu er alle frø kommet op.

MY

Der er stor forskel på:

Y

CY

hvor hurtigt de spirede op af jorden

CMY

K

hvor store de forskellige grøntsager er nu hvordan de ser ud Kan du gætte, hvilke grøntsager der er på billederne? Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

49


Glade bier, glade 4. klasser 23. mai 2012

Bierne er glade, fordi det er godt vejr. Det samme er eleverne i 4. klasse, som fik bi-undervisning for første gang.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

50


De to 4. klasser lærte blandt andet at: C

bierne holder af varmt vejr

M

Y

CM

dronningen lægger 3.000 æg om dagen de fleste bier er piger, undtagen dronerne

MY

de røde pollenbukser stammer fra kastanietræernes blomster CY

CMY

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

K

51


Gang i vandkanderne 23. mai 2012

Sommervejret krÌver vand til planterne i højbedene, og 3. klasse benyttede nogle minutter til at lufte vandkanderne.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

52


Det varme vejr er godt for både mennesker, planter og bier. C

M

Spinat og radiser er suset i vejret og er næsten klar til at spise. 3. klasse prøvespiste og gik i gang med at vande de tørstende planter i nogle minutter inden frikvarteret.

Y

CM

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

MY

CY

CMY

K

53


Besøg fra Malmö 4. juni 2012

Lærere og elever fra Malmö besøger skolehaven som led i en inspirationstur til København.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

54


C

M

Y

CM

Også i Malmö arbejder man med grønne skolegårde og i dag besøgte en stor gruppe lærere og elever Amager Fælled Skole. De var på inspirationstur til København. De 41 lærere og elever kommer fra tre skoler, der minder om Amager Fælled Skole, og de skal i gang med at lave grønne skolegårde. Det der gjorde størst indtryk var:

MY

CY

CMY

de store radiser og den frodige spinat at skolens elever passer så godt på skolehaven

K

den transportable bålplads bierne Link: De grønne skolehaver i Malmö Landskabsarkitetekt Helle Nebelong13 Tekst: Marie Kielsgaard Foto: Helle Nebelong og Marie Kielsgaard

13 http://www.sansehaver.dk

55


Ren magi 6. juni 2012

Femte klasserne oplevede ren magi, da de smagte honning fra bistaderne.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

56


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

57


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

I dag fik femte klasserne lov til at smage på biernes honning, da bistaderne er fyldte med honning. En af rammerne var ekstra tung, og indeholdt omkring to kilo honning “Det er ren magi, der kommer honning ud!”, udbryder en elev. Et lille skår i glæden. Dronelarverne var blev inficeret med en lille parasit, der kan slå alle bierne i hjælp, hvis den for lov til at brede sig. Derfor blev dronetavlerne renset. Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

58


Snart høsttid 6. juni 2012

Det er præcis seks uger siden tredje klasserne såede og nu er nogle af grøntsagerne klar til at blive høstet. Kan du se, hvilke det er?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

59


Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

60


Inspirations-besøg 7. juni 2012

Københavns Madhus og Amager Fælled Skole viste skolehaven frem og fortalte om tanker og erfaringer.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

61


C

M

Y

Amager Fælled Skole havde besøg af en gruppe lærere, pædagoger, landskabsarkitekter og kunsterne. De ville se og høre om de erfaringer Københavns Madhus og Amager Fælled Skole har gjort sig med etableringen af skolehaven. Gode råd:

CM

MY

Højbedene på asfalten er lavet af en træsort, der kan holde i 30 år og beklædt med plastik og fiberdug.

CY

CMY

K

Alle offentlige institutioner skal søge om lov hos Københavns Kommune til at kompostere. Her kan man også tjekke, om jorden er forurenet. Grøntsagerne skal skylles og vaskes, inden man spiser dem. Links: Københavns Madhus Jordforurening i København14 . Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

14 http://kbhkort.kk.dk/

62


Store honning-dag 20. juni 2012

Høstdag hos bierne. Fjerde og femteklasserne slyngede ürets første honning, der bliver delt ud til alle elever ved skolens afslutning.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

63


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

64


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

65


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

66


Solen skinner, bierne henter masser af honning og den store dag oprandt, hvor fjerde og femte klasserne kunne slynge den første honning. C

M

Først skulle honningen hentes ud fra bistaderne uden at bruge den sædvanlige bedøvende røg. Det klarede eleverne i stiv arm:

Y

CM

MY

CY

“I er totalt seje”, udbrød Bybi impulsivt. Eleverne: børstede de honning-fyldte rammer fri for bier

CMY

K

samlede rammerne i en kasse skrabede den hvide voks af honningen placerede rammerne i honning-slyngen drejede håndsvinget, så honningen blev slynget fri smagte og smagte igen og igen. Honningen er biernes vinterforråd, og en ramme rummer omkring 2,5 kg. Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard

67


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Byskolehaven  

- grøn glæde på Amager Fælled Skole

Byskolehaven  

- grøn glæde på Amager Fælled Skole

Advertisement