Page 1

Panya Matanangkoon Portfolio


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Resume Panya Matanangkoon ปัญญา มทนางกูร 1988.07.24 517 รัชดาภิเษก บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 tel.084 665 7752 e-mail . unchill@gmail.com im . unchill@msn.com ศึกษา 2007-2010 สาขานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Communication Design Kmitl ความสนใจ Graphic Design/Corporate identity Design/ Infographic/Typographic/ Music/Movie/photography/Technology/ Foods/News


3

ปัญญา มทนางกูร หรือ ตั๋ง ชอบอาศัยอยู่บนอินเตอร์เนทในชื่อว่า unchill วันว่างก็ดูหนังฟังเพลง ติดตามข่าวสาร และชอบวิภาค วิจารณ์ และวิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆในสังคม แต่ไม่เคยฝักไฝ่ฝ่ายใด ส่วนยามทำ�งานนั้น มองเห็นว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำ�คัญ การเริ่มสิ่งใดต้องมีความรู้สิ่งนั้น อัลชิลจึงติดตามข่าวสารและ แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Abatract to Graphic Design การแสวงหาภาพกราฟิกใหม่ๆ ด้วยการสร้างสรรค์งาน ศิลปะเชิงนามธรรม


5

Postcard HNY 2oo8 โปสการ์ดจาก class Basic Design สื่อถึงการเปลี่ยนมุมมอง จะพบกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีมี่สิ้นสุด เหมือนกับเลขแปดที่มีลักษณะ เป็นรูปอินฟินิตี้


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Poster save the paper กระดาษก็เปรียบเหมือนต้นไม้ หากต้องการให้เข้าใจถึงคุณค่า ของกระดาษจึงทำ�ให้เห็น กับตาและสามารถมีส่วนร่วม ในการลดใช้กระดาษได้ทันที


7

Health Shot labels สเปย์แอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัย ฉีดในที่ไม่ไว้วางใจ ฆ่าเชื้อโรคร้ายให้เหลือแต่ กลิ่นหอม


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Thai Cliche Poster ตัวอักษรสีรุ้ง ความซ้ำ�ซากหน้าเบื่อ แต่หากมันอยู่ในหน้า หนังสือพิมพ์ ถูกใช้เป็นโฆษณา ก็คงดึงดูดด้วยความแปลกตา ได้ไม่น้อย


9

โปสเตอร์รงณรงค์ ในห้องสมุด การอ่านหนังสือก็เป็นสื่งสำ�คัญ อย่าให้สิ่งอื่นใดมาขัด เวลาอ่านหนังสือของคุณ


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Typo Composition ทดลองการจัดวางอักษร เพื่อแสดงให้เห็นถึง รูปร่างลักษณะเด่น ให้เห็นชัดเจนที่สุด


11

PLAYGROUND pictotypogram การรวมรูปพิคโตแกรมกับ อักษรเข้าด้วยกัน ในลักษณะเล่นๆ เอกขเนกในสวนสาธารณะ


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Graphic Experimental ค้นหารูปแบบกราฟิกใหม่ๆ ด้วยการสร้างโมเดล เผื่อให้เห็นมุมมองแต่มาก กว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์


13

Typography Experimental

รอง ห

ร ร

หัวเราะ

ทำ�ข้อความ ให้เห็นได้มากกว่าความหมาย ใส่อารมณ์และความรู้สึกเข้าไป


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Website ShowBee2008 เว็บไซต์ละครถาปัดฯลาดกระบังเรื่อง Jantanakin เรื่องราวเกี่ยวกับนิทาน และเมืองที่ไร้จิตนาการ เว็บไซต์จึงออกแบบให้มีเรื่องราวในตอนมืดแสดงถึงโลกแห่งจิตนาการ และช่วงเวลาสว่างแสดงถึงโลกแห่งจานตนากิน สามารถกดจากเมนูเพื่อสไลด์ไปยังข้อมูลได้ในหน้าเดียว


15


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Postcard Chinese New Year สีสรร วันตรุสจีน กับสิ่งมงคลต่างๆ ถูกส่งให้กัน ผ่านโปสการ์ดและคำ�อวยพร


17


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

Poster Movie LEVEL UP เมื่อเซียนเกมหลุดเข้าไปในโลก ไซเบอร์ และผจญภัย ในแบบ โหด มัน ฮา


19


Panya Matanangkoon Portfolio 2oo9

less is more Movie Poster โปสเตอร์หนังไทย ในแบบฉบับน้อยๆเข้าใจง่ายๆ แต่ก็แฝงความนัยไว้ให้คิดต่อ


21


Panya Matanangkoon Portfolio 2009  

Panya Matanangkoon Portfolio 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you