Page 1

Sara Angelica Spilling

Raymond Mosken

Mats Fagerberg

Kaja Sitron Juul

Espen Dahl

Erlend Berge

Eli Haugen Sandnes

Einar Sira

Chris André Aadland

móðir jörð

Aerial Views

Always in my pocket, ready to capture an unforeseen event

In walking, I am awakening

Cancelled

Behold, I am coming soon!

Jerez de la Frontera

Post Vitam

Village beneath the mountain

Credit: Einar Sira

Issue 7

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 1

11/04/2018 12:57


Issue 7

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 2

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:57


SARA ANGELICA SPILLING móðir jörð Et kamera, et stormkjøkken, et par tursko og en sovepose. Jeg fikk kjenne moder jord på kroppen da jeg reiste alene til Island i høst.

móðir jörð One camera, a camping stove, a pair of hiking boots and a sleeping bag. I felt Mother Earths presence while traveling.

Det personlige kunstprosjektet ”móðir jörð” er en betraktning av det isolertelandskap og en beretning om det å være alene i den islandske naturen.

móðir jörð is an ongoing personal project, a consideration of the isolated landscape and a report of being alone in the Icelandic nature.

saraangelicaspilling@gmail.com www.saraangelicaspilling.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 3

11/04/2018 12:57


Issue 7

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 4

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:57


Issue 7

RAYMOND MOSKEN Jeg har arbeidet med en serie bilder tatt fra fly og helikopter over Norge mellom 1989 opp til idag. Meningen med prosjektet er å se på menneskets aktivitet nede på jordoverflaten, og igjennom det si noe om tilværelsen her på jorden om arkitektur, lokale boligforhold, sosiale forhold, næringsveier, industri og industrihistorie, arbeid og fritid. Om landskapets topografi, om geologi, spor av historie, og om hvordan landskapet blir påvirket og forandret av geologiske prosesser og av mennesket. Men også om mennesket i relasjon til omgivelser - om skala. Det dreier seg om det generelle i å være et menneske nede på overflaten av planeten. Og om gleden ved å fly... Den franske forfatteren og piloten Saint-Exupéry er et referansepunkt og en inspirasjon for dette prosjektet.

I have worked with a series of aerial photos, taken from airplanes and helicopters, across Norway between 1989 and today. The purpose of the project is to overlook human activity down on the earth’s surface, and by that, say something about life here on earth; about architecture, local housing, social conditions, industries, industry and industrial history, work and leisure. About the topography of the landscape, about geology, traces of history, and about how the landscape is influenced and changed by geological processes and by man. But also about man in relation to surroundings - about scale. It is about the general thing of being a human down on the surface of the planet. And of the pleasure of flying... The French author and pilot Saint-Exupéry is a reference point and an inspiration for this project.

www.raymondmosken.no raymmosk@gmail.com

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 5

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:57


Issue 7

EINAR SIRA Post Vitam Post Vitam utforsker skjønnheten i livet, døden og gjenfødelsen, gjennom dokumentasjon av døde fugler, dyr og planter. Objektene fotograferes ofte i vann, over en periode på mange måneder, på forskjellige tidspunkter av dagen og under forskjellige lysforhold. For meg er det viktig å gjenta den fotografiske prosessen med en fugl – en plante eller et dyr mange ganger, og studere prosessen før jorden og forfallet gjenvinner den. Bildene refererer til norsk mytologi og er en metafor for min egen menneskehet og sårbarhet. Jeg arbeider alene på vestkysten av Norge og har etter hvert blitt kjent i lokal området som en samler av døde ting. POST VITAM: En triologi Fugler / Ales / Birds - Dyr / Anibablus / Animals Planter / Plantis / Plants einar@sira.no www.sira.no

POST VITAM ”I already knew he was dead because there was a bird on the front porch this morning.» These were the words of my mother after being informed that her brother had passed away.

the bird in my small garden pond and began to photograph it. The resulting images affected me profoundly; speaking to me of mythology, of death and serving as a reminder that many birds were important storytellers in Norwegian mythology.

I was able to document the first dead bird I discovered for over 18 months. I photographed the same bird over and over again, at different times of day, in different light conditions and during different seasons of the year.

Through photography, I find a connection between the passing of time and my own humanity and vulnerability that resonates within me. Water, which many of my photographs involve, can be viewed as a metaphor for the river of time that runs over the underworld, but also for the beauty, truth and finality of life.

Since the project was highly personal, I did not show the pictures publicly. To me, it was important to revisit a bird or animal repeatedly as time decayed its small body. My aim with “Post Vitam” is to explore decay and the brutal beauty of life and death as represented through dead birds, animals and plants. In doing so, I hope to be able to convey the inevitability that they, like everything, eventually fade away. I live in a small seaside town on the West Coast of Norway and as a consequence the power of the sea has fascinated me throughout my life.

Despite working in isolation, I am well known in my local area as a collector of dead things and people have begun to contact me when they find something dead that could be of interest to me. Since I mostly use natural light, I sit inside my house waiting and watching the light conditions over the pond. I can sit for hours at a time for the right mood and atmospheric texture. POST VITAM: A Trilogy Ales / Birds - Anibablus / Animals - Plantis / Plants

One day I found a dead bird in my garden. When I touched it, it still felt warm in my hands. I placed www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 6

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:57


Issue 7

KAJA SITRON JUUL Ved å vandre, våkner jeg. Min pilegrimsreise ledet meg igjennom vårt vakre Fedreland. Den 2700km lange -indre og ytre- reisen, ga meg større innsikt og forståelse av hvem jeg virkelig er. Mitt mål var å lære mer om meg selv. Å Observere og forstå mine styrker og svakheter, mine grenser og begrensinger, men mest av alt, ønsket jeg å vokse i mitt hjerte. «Når du reiser, opplever du praktisk talt en gjenfødelse. Du stilles overfor helt nye situasjoner, dagene går saktere, og som oftest skjønner du ikke språket folk snakker. Du er med andre ord lik et barn som nettopp er kommet fra mors liv. Det medfører at du tillegger tingene rundt deg

mye større betydning, ettersom du er avhengig av dem om du skal overleve. Du begynner å stille deg mer open for andre mennesker, for de kan gi deg en håndsrekning i vanskelige situasjoner. Det er også med stor glede du tar imot enhver liten gunst bevisning fra gudene, som om den var noe du skulle huske resten av ditt liv. Men siden alt er så nytt, ser du bare skjønnheten i dem, og det gjør deg enda mer glad for å være til. Det er derfor en pilegrimsreise alltid har vært en av de mest objektive måtene å oppnå innsikt på.» - Pilegrimsreisen (1987), Paulo Coelho. www.kj-photography.com god_juul@live.no

In walking, I am awakening. My pilgrimage led me through the beautiful country of Norway, and the 2700km long -inner and outer- journey gave me great insight into who I truly am. My objective was to learn more about myself, to figure out my strengths and my weaknesses, my boundaries and limits. But most of all, I wanted to grow in my heart. ‘Når du reiser, opplever du praktisk talt en gjenfødelse. Du stilles overfor helt nye situasjoner, dagene går saktere, og som oftest skjønner du ikke språket folk snakker. Du er med andre ord lik et barn som nettopp er kommet fra mors liv.

Det medfører at du tillegger tingene rundt deg mye større betydning, ettersom du er avhengig av dem om du skal overleve. Du begynner å stille deg mer open for andre mennesker, for de kan gi deg en håndsrekning i vanskelige situasjoner. Det er også med stor glede du tar imot enhver liten gunst bevisning fra gudene, som om den var noe du skulle huske resten av ditt liv. Men siden alt er så nytt, ser du bare skjønnheten i dem, og det gjør deg enda mer glad for å være til. Det er derfor en pilegrimsreise alltid har vært en av de mest objektive måtene å oppnå innsikt på.’ - Pilegrimsreisen (1987), Paulo Coelho.

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 7

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:57


Issue 7

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 8

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:58


Issue 7

ELI HAUGEN SANDNES Intuitive, intime bilder fra et landskap i Jerez de la Frontera. En serie som inviterer betrakteren inn i tid og sted, i fotografens sinn, for ĂĽ ta del i det perseptuelle inntrykket av de taktile omgivelsene, lyset, luktene og lydene.

Intuitive, intimate images from a landscape in Jerez de la Frontera. A series that invites the viewer into time and space, even the photographer’s mind, to take part in the perceptual impression of the tactile surroundings, the light, the odours and the sounds.

www.elisandnes.com elihsan@gmail.com

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 9

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:58


Issue 7

CHRIS ANDRÉ AADLAND Dette arbeidet består av portretter og fotografier av landskap fra en liten landsby i Hardangerfjorden. Bildeserien utforsker mytologien knyttet til livet på landsbygden og stiller spørsmål til den eksisterende visuelle representasjonen av stedet. chris@chrisaadland.com www.chrisaadland.com

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 10

These are photographs from a small village in Hardangerfjorden, which explore the visual narrative of a place as well as looking at the mythology of rural life. The full body of work is made up by a series of landscape and portrait images in an attempt to deconstruct the complexity of the visual landscape. Viewed as a whole, the series embodies a mystical quality, which question the existing visual representation of the place.

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:58


Issue 7

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 11

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:58


Issue 7

ERLEND BERGE Se, jeg kommer snart! Hvert år avvikles flere titalls norske bedehus. De blir til museum, restauranter og skatehaller. Mange bedehus har allerede stått låste og ute av bruk i flere tiår. En unik norsk kulturhistorie er i ferd med å forsvinne. Bedehusene står igjen som fysiske vitner etter den lavkirkelige vekkelsen som bølget gjennom Norge for 100 år siden. I første halvdel av 1900-tallet ble det reist bedehus på dugnad i hver grend fra Lindesnes til Vardø. I 1974 var det liv i omlag 2.600 bedehus. Nå vet ingen hvor mange bedehus det er igjen i landet. www.erlendberge.no www.bedehusland.no www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 12

Behold, I am coming soon! Being converted into skate parks, restaurants, or bought by other christian denominations, the traditional Norwegian prayer houses are about to disappear. Built in the latter half of the 19th and the beginning of the 20th century as “the great awakening” swept across Norway, these buildings were found in every little village. They were places of worship and social gatherings, hallmarks of the pietistic revival movement. In 1974 one could count about 2.600 of them, spanning from Lindesnes in the south to Vardø in the north, but the last decades they have been abandoned en masse. No one knows how many there are left.

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:58


Issue 7

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 13

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:58


Issue 7

MATS FAGERBERG Jeg tar hovedsakelig spontane bilder av spontane hendelser som oppstår rundt meg, og prøver å fange det poetiske og estetiske i disse øyeblikkene. Jeg oppnår dette ved å stort sett ha et pocket kamera på meg, til en hver tid, i nesten alle situasjoner. Klart til å fange noe uforutsett og vakkert som kan oppstå, eller en person som bare er i øyeblikket. De fleste menneskene i bildene mine er mennesker jeg kjenner, og stedene og tingene er ofte noe jeg har en personlig tilknytning til. Jeg er interessert i det relasjonelle aspektet av fotografi. Arbeidet mitt har derfor et selvbiografisk grunnlag, men jeg vil helst formidle en slags varm, drømmende, larger-than-life hyperrealitet, heller enn noen from for realisme. På den måten blir kanskje bildene mine like mye bilder av min indre verden, som av den ytre. Farget av drømmer og ønsker, som gjør at ting blir mer som jeg vil at de skal være, enn hvordan de er. stamfarwise@gmail.com

I mainly take pictures of spontaneous events and moments that occur around me in my everyday life, trying to capture what is distinctive, poetic and aesthetic in these moments. To achieve this I carry around a pocket camera at all hours, in almost all situations. Always in my pocket, ready to capture an unforeseen event, a beautiful view, a person absorbed in his or her own thoughts. Or someone just acting naturally, being in the moment. Most of the people in my photos are people I know, and places are places that have some significance or meaning to me. I’m focused on the relational aspect of images, and I guess the termAs such my work has an autobiographical basis, but I would rather convey some sort of warm, dreamy, larger-than-life hyperreality, than the cool and sharp dullness of realism. In a way, my pictures become pictures of my inner world as much as the outer. Seen through the colors of my dreams and wishes. Making things appear more like I want them to be, rather than how they are. Personal photography fits my work well.

www.ucsscandinavia.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 14

info@ucsscandinavia.com

11/04/2018 12:58


ESPEN DAHL <I N N S T I L T> Bilder fra en ubrukt lufthavn

<C A N C E L L E D> Impressions from an unused airport

Lørdag 29. oktober 2016 lettet det siste flyet med passasjerer fra Rygge sivile lufthavn utenfor Moss. Terminalen hadde vært i drift siden 2007 og ekspedert nær to millioner passasjerer årlig.

Saturday October 29th 2016 the last passenger plane took off from Rygge airport outside Moss, Norway. The terminal had been in use from 2007, handling close to two million passengers a year.

Ankomsthallen og de andre publikumsarealene står slik de var da det siste flyet tok av. Informasjonstavlene står sorte og annet elektronisk utstyr er intakt, men frakoblet. De tomme parkeringsanleggene står ulåst, men er ikke opplyst utenom der dagslyset slipper til. Skilt, piler og markeringer gir klare beskjeder om foreskrevet adferd, men det finnes ingen mottakere.

The arrival hall and other public areas are as they were when the last plane took off. Information displays are black, other electronic equipment is intact but disconnected. The empty parking structure is unlocked, but is not illuminated except for some areas where glimpses of daylight gets trough. Signs, arrows, and markings provide clear messages about prescribed behaviour, but there are no recipients.

espendahl.com espendahl@mac.com

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 15

11/04/2018 12:58


Uncertain States Scandinavia is a non-profit lens based artist collective who are passionate in creating, discussing and promoting photography. In this volatile global climate the work reflects some of our current concerns and challenges how perception is formed in our society on issues as diverse as politics, religions and personal identity. For your on-line copy, visit www.ucsscandinavia.com Subscribe to the newspaper at info@ucsscandinavia.com | Follow us on Instagram: ucsscandinavia Uncertain States Scandinavia DA NO 916337027 Edited by Astrid Gjersøe Skåtterød, Tor S Ulstein and Charlie Fjätström. Designed By James Young. Printed by Sharman & Company Ltd, Peterborough.

We welcome submissions from lens-based artists for further publications. For all enquiries please contact info@ucsscandinavia.com Donations: If you really like this paper as much that you say, please donate a penny or two. For Vipps users: 516266. If you are not a user of Vipps, fear not! We created this patreon page exclusively for you. Go to patreon.com/uncertainstatesscandinavia to be like Robin Hood and give to the poor.

Credit: Espen Dahl

US Scandinavia Newspaper_07_v3.indd 16

11/04/2018 12:58

UCS Scandinavia newspaper Issue 07  
UCS Scandinavia newspaper Issue 07  
Advertisement