Page 1

Facts And Figures Surinaamse Goudsector

UNASAT Institute for Research and Development


ACTOREN IN DE GOUDSECTOR

NEWMONT SURINAME (gestart oktober 2016)  1300 medewerkers  Geschatte productie van 12,5 – 15,5 ton per jaar

UNASAT Institute for Research and Development


ACTOREN IN DE GOUDSECTOR

UNASAT Institute for Research and Development


GOUDPRODUCTIE I AM GOLD JAAR

KG GOUD

2010

12.659

2011

11.975

2012

11.881

2013

10.451

2014

10.108

2015

9.228

Bron: Annual reports IAMGOLD

UNASAT Institute for Research and Development


GOUDEXPORTEN VAN DE KLEINE MIJNBOUW SECTOR JAAR

KG

2011

19474

2012

20823

2013

21999

2014

19203

2015

16272

Bron: UID - HI

UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


DE SECTOR MET DE GROOTSTE BIJDRAGE AAN HET BBP VAN SURINAME 2015 GOUD EXPORT CIJFERS (kleine mijnbouw)

UNASAT Institute for Research and Development


2003 – 2011 Inclusief I Am Gold

UNASAT Institute for Research and Development


Bijdrage van de mijnbouw sector aan het BBP

60%

UNASAT Institute for Research and Development


WWW.KITCO.COM – INFO VAN GOUDPRIJZEN

UNASAT Institute for Research and Development


GOUDPRIJS ONTWIKKELING 1 MAAND (Jan)

$60 verschil binnen een maand

UNASAT Institute for Research and Development


GOUDPRIJS ONTWIKKELING 6 MAANDEN

+/-

$115 UNASAT Institute for Research and Development

verschil binnen 6 maanden


GOUDPRIJS ONTWIKKELING 1 JAAR

$80 verschil binnen een jaar

UNASAT Institute for Research and Development


GOUDPRIJS ONTWIKKELING 10 JAAR

+/-

$550 UNASAT Institute for Research and Development

verschil binnen 10 jaar


KADER IN DE GOUDSECTOR

 Er zijn geen arbeidsplaatsen in deze sector voor afgestudeerden van: NATIN – mijnbouw richting ADEK – delfstof productie

UNASAT Institute for Research and Development


KOSTPRIJS

Dit is het resultaat van de productie methoden met lage efficientie en recovery. Het is bekend dat vele goudzoekers hun aktiviteiten stoppen vanwege dit verschijnsel

UNASAT Institute for Research and Development


TECHNISCHE EN TECHNOLOGISCHE ASPECTEN

Degelijke prospectie van het mijngebied ter vaststelling van de erts reserve

 Nauwelijks prospectie van het mijngebied ter vaststelling van de ligging van het ertslichaam en de erts reserve

Extractie methode met gravity concentration en cyanidering

 Traditionele extractie methode met kwik en sluicebox

Het proces is volledig onder controle

Geen volledige controle over het productie proces

Hoge efficientie en recovery 80+% Permanente werkgebieden

Lage efficientie en lage recovery (tussen 30% en 50%) Tijdelijke en kleine werkgebieden (nomaden mijnbouw)


KWIK IN DE GOUDSECTOR  Praktisch alle goud uit de kleine mijnbouwsector is gewonnen door gebruikmaking van kwik Het is niet mogelijk om acuut kwik te elimineren uit de sector, omdat daarmee ook de inkomsten van 600++ miljoen USD per jaar ogenblikkelijk mede-geelimineerd worden.

UNASAT Institute for Research and Development


GEVOLGEN VAN DE HUIDIGE WERKMETHODE

UNASAT Institute for Research and Development


HOE KUNNEN WIJ GROEI EN ONTWIKKELING GARANDEREN IN DE KLEINE MIJNBOUW SECTOR

 Goede prospectie  Efficiënte kwikvrije methode (70+%)

UNASAT Institute for Research and Development


WAT KUNNEN WIJ DOEN: Meerjaren programma: 

Continu opleiding en training

Alternatieve methoden met hoge efficientie en recovery worden geintroduceerd in de sector

Kwik gebruik moet langzaam afnemen

Afname gestimuleerd door wetgeving en adequate controle

UNASAT Institute for Research and Development


BELEIDSUITGANGSPUNTEN PERIODE 2016-2020  Stabilisatie / groei van de goudproductie in de kleine mijnbouw sector Drastische verlaging van de kostprijs van de productie

Sterk terugdringen van het gebruik van kwik Elimineren van kwik emissie in de bevolkingscentra

Mitigeren van de milieu schade Aanpassen van wetgeving UNASAT Institute for Research and Development


VOORWAARDEN VOOR IMPLEMENTATIE VAN DIT BELEID  Opleiden en trainen van kader (vanuit MBO NATIN en ADEK) Faciliteren van kader binnen de kleine mijnbouw sector Introductie van moderne kwikvrije aangepaste technologie met hoge efficientie en recovery bij de kleine goudmijnbouwers UNASAT Institute for Research and Development


DIT IS HET BEELD NU

UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


ZO KAN HET WORDEN

UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


CERTIFICATE PROGRAM “MERCURY FREE GOLD PRODUCTION”

 AFGESTUDEERDEN VAN DE MERCURY FREE GOLD PRODUCTION COURSE ZIJN INSTAAT KLEINE MIJNBOUWERS TE BEGELEIDEN EN KWIKVRIJE GOUDPRODUCTIE UNITS OP TE ZETTEN

UNASAT Institute for Research and Development


MERCURY FREE GOLD PRODUCTION COURSE

UNASAT Institute for Research and Development


WIJ KUNNEN HET NIET ALLEEN

UNASAT Institute for Research and Development


ADEQUATE KADER TRAINING MERCURY FREE GOLD PRODUCTION

UNASAT Institute for Research and Development


UNASAT Institute for Research and Development


DANK U WEL VOOR UW AANDACHT

UNASAT Institute for Research and Development

Facts and figures goud 13 02 knowledge night  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you