Page 1

Ozon nedir ? Ozon aktif oksijendir, yıldırım anında elektrik arkları ile oluşmaktadır. Ozon, dünyanın etrafında koruyucu katman olarak mevcuttur ve canlıları öldürücü güneş radyasyonundan korur. Yeryüzüne her saniyede 100 kez yıldırım düşer ve bu sayede tabiat ana kötü kokuları ve mikropları yok eder. Ozon, 1800'lü yıllardan beri bilinmektedir. Ancak üretimdeki güçlük ve maliyet nedeniyle pratikte yaygın olarak kullanılmıştır. Son yıllarda bu konuda büyük gelişmeler kaydedilmiş ve ozon günlük hayatımıza girmiştir. Ozon, mikroorganizmaların tamamını etkiler ve yok eder. Bu, ozonun dezenfeksiyon etkisidir.Organik ve inorganik molekülleri parçalar, oksitler. Bu özelliği ile de etkin bir koku gidericidir.(deodarizma özelliği). Ozon, flokülan etkiye de sahiptir. Ortamdaki ağır metalleri (Fe, Mn), solvent buharlarını, zehirli gazları oksitleyerek bozar, sigara dumanı ince tozlar, vb nanopartikülleri birleştirir, çöktürür ve ortamdan uzaklaştırır. Bu nedenle kanserojen ve diğer zararlı etkileri yok eder. Dezenfektan, deodarizma ve flokülan etkilerini suda gösterir. Ozon temel olarak 2 şekilde oluşur : 1. Enerji yoğunluğu olan hava koşullarında, yüksek enerjinin boşalması esnasında oluşan elektrik arkları oksijen molekülünü parçalayarak, parçalanan atomu bir diğer oksijen molekülüne bağlar. Bu sayede ozon molekülü oluşur. 2. Doğanın bu üstün gücünü kullanarak ürettiği ozonu, insan ürünü olan gelişmiş ozon jenaratörlerinin yardımıyla üretilmektedir.

Ozonun özellikleri nelerdir ? Ozon oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. pH'ı nötrdür. Çeşitli ayırıcıların oksitleme güçleri ile bir karşılaştırma yapıldığında ve %99 yok edilen bakteri konsantrasyonu ve zaman göz önüne alındığında ozon; Hipoklorit Asit'den 25 kat, Hipoklorit'den 2500 kat, Kloramin'den 5000 kat daha etkilidir. * Ozon bir dezenfektan olarak çok etkilidir. * Ozon oksitleyici özelliğinin ardından hiçbir atık madde bırakmaz. * Ozon her an her türlü organik maddeyi parçalar. * Ozon ayrıca aktif oksijen görevi görerek yemek zehirlenmesini engeller, ozon güçlü bir oksidasyon elemanı olarak bakterileri öldürür, dezenfekte ve sterilizasyon sağlar. Ozon gazı soluduğumuz havadan yada saf oksijenden elde edilir.Bu nedenle doğal bir dezenfektandır. Ayrıca ozon çevre dostudur ve kansere veya mutasyona neden olmadığı, yağ dokularında birikmediği ve uzun sürede kronik etkilerin olmadığı belirlenmiştir.

Havuzda ozon kullanımı nasıl olmaktadır? Ozonlanmış havuz tahriş edici kokuya sahip değildir.Gözde yanmalara, saç ve kıyafetlerde ağarmalara sebebiyet vermez. Havuz ekipmanlarının ömrünü uzatır. Havuzdaki virüs, bakteri ve mikroorganizmaları parçalayarak yok eder. Flokülasyon özelliğinden dolayı berrak renktedir. Ozon su arıtımında bilinen en kuvvetli dezenfektan ve oksidandır. Bu nedenle havuzların başlıca sorunu olan mikrobiyal kirliliği yok etmek için ozon en etkili çözümdür. Ozon yüzme havuzlarına uygulandığı takdirde su kalitesi artmış olacak ve uzun dönemde tasarruf sağlanmış olacaktır.

Ozon Nedir?  

yüzme havuzlarında alternatif dezenfektan olarak kullanılan ozonun işlevi hakkında bir döküman.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you