Page 1

UPV-EHU

LAN MODULARRA Ant贸n, Unai; Aramburu, Sandra; Argul, Iker; Barragan, Aroa. 31.1 TALDEA 2013/05/08


Aurkibidea Justifikazioa ..................................................................................................................................... 3 Jardueren sekuentzia ....................................................................................................................... 7 1.

CLASIFICACIÓN DE ÁRBOLES ............................................................................................. 8

2.

COLLAR DE HOJAS ............................................................................................................. 8

3.

EL COLUMPIO DE IKER ....................................................................................................... 9

4.

CÁLCULO CREATIVO .......................................................................................................... 9

5.

DE PASEO POR EL BOSQUE.............................................................................................. 10

6.

ÁRBOLES FRUTALES Y NO FRUTALES ............................................................................... 11

8.

SUDOKU DE HOJAS .......................................................................................................... 12

9.

LA BÚSQUEDA DEL TESORO ............................................................................................ 13

10.

RELACIONANDO TÉRMINOS ........................................................................................ 14

11.

EL PÓSTER.................................................................................................................... 14

12.

PROBLEMA INGENIOSO ............................................................................................... 14

ANEXO 1...................................................................................................................................... 15 Resolución de problemas ................................................................................................................ 15 1.

CLASIFICACIÓN DE ÁRBOLES ........................................................................................... 16

2.

COLLAR DE HOJAS ........................................................................................................... 18

3.

EL COLUMPIO DE IKER ..................................................................................................... 19

4.

CÁLCULO CREATIVO ........................................................................................................ 20

5.

DE PASEO POR EL BOSQUE.............................................................................................. 21

6.

ÁRBOLES FRUTALES Y NO FRUTALES ............................................................................... 23

7.

LOS OLIVOS...................................................................................................................... 25

8.

SUDOKU DE HOJAS .......................................................................................................... 26

9.

LA BÚSQUEDA DEL TESORO ............................................................................................ 28

10. RELACIONANDO TÉRMINOS ............................................................................................. 30 11. EL PÓSTER.......................................................................................................................... 32 12.PROBLEMA INGENIOSO...................................................................................................... 34 ANEXO 2...................................................................................................................................... 35 Inteligencias múltiples ..................................................................................................................... 35 BIBILIOGRAFIA ............................................................................................................................. 37


Zuhaitzak eta beren ezaugarriak Justifikazioa


Lan Modularra

Justifikazioa

Landuko ditugun hamabi jarduerak hirugarren eta laugarren mailako ikasleei zuzenduta daude, bigarren ziklokoei, alegia. Jarduera hauek egiteko aukeratu dugun gaia, zuhaitzak eta hauek ematen dituzten hostoak, fruituak eta landareak da. Gai hau ez da behar bezala jorratzen. Zergatik? Gaur egungo umeek ez dituztelako zuhaitzen izenak ezagutzen, ezta zeintzuk ematen dituzten fruituak, edota zeintzuei erortzen zaizkien hostoak ere. Hau, arazo bat bezala ikusten dugu ikasleen inguruneko elementuak direlako, eta bizidunentzat ezinbestekoak direlako. Lehen esan dugun bezala, zuhaitzak eguneroko elementuak dira, beraz umeek arazorik gabe operatu ahal egingo dute beraiekin. Ikasleen garapen kognitiboari dagokionez, Piageten teorian oinarrituko gara. Teoriko kognitibista honek, lau etapa bereizten zituen: Etapa sentsorimotorea, preoperazionala, operazio zehatzena eta operazio formala. (Piaget, 1972). Lehenengoari dagokionez, jaiotzetik bi urtera arte ematen da. Bertan, haurrek eskemen arabera pentsatzen dute. Etapa preoperazionala bi eta zazpi urteen arteko umeengan ematen da, pentsamendu intuitiboa dutelarik. Operazio zehatzen teoriari erreparatuz, zazpi urtetik hamaika urte bitartera ematen da. Etapa honetako haurrek objektu zehatzekiko pentsamendu logikoa dute. Azkenik, operazio formalen teoria hamaika urtetik aurrera ematen da, non haurrek pentsamendu logikoa eta abstraktua duten. Jarduerak landuko dituzten haurrak Piageten operazio zehatzen etapan kokatuko lirateke. Ume hauek “arrazoiaren adineanâ€? daude, non eguneroko objektuekin operazio konkretuak egiteko gai diren, eta gai honetan lantzen duguna, hau da zuhaitzak, ikasleek egunero ikusten dituzten elementuak dira. Operazio zehatzen etapa honetan, ikasleek antzeko elementuak neurtzeko eta sailkatzeko gai dira, irizpide desberdinen arabera (tamaina, kolorea, altuera, pisua, ‌), hala nola antzeko hostoak, fruituak dituzten zuhaitzak, etab. Urte hauetan zehar, ikasleen hizkuntza garatzen da; ulertu dezaketen hitz kopurua handitzen da, eta hizkuntza informazioa barneratzeko edo memorizatzeko erabiltzen dute. Gainera, hiztegiaren handitze honek jardueren antolaketa errazten du. Hori jakinda, gure jardueren enuntziatuak konplexuagoak izan daitezke eta hitz berriak jaso litzakete.

4


Lan Modularra

Justifikazioa

Adin horretan haurrek ez dute guztiz definituta beraien garapen emozionala, morala eta nortasunarena. Horri aurre egiteko, lan honen bidez ikasleen adiskidetasuna, autonomia eta aktibotasuna jorratu nahi dugu. Adiskidetasuna bultzatzeko, kideen arteko harreman kolaboratzailea landuko dugu taldelanen bidez. Horrela, ikasleek gai izango dira arazoei aurre egiteko, eztabaidatzeko edo hausnarketak egiteko. Autonomia jorratzeko, jolasen bidezko jarduerak erabiliko ditugu, zenbait gaitasun landuz: enpatia, berdintasuna, solidaridadea eta taldeko kohesioa. Aktibotasunari dagokionez, ikasleen interesa piztuko duten jarduerak aukeratuko ditugu horrela beraien parte hartzea handituz; Cristina Enea Parkera egingo den txangoa, zuhaitzaren margotzea, hostoez egindako lepokoa‌ dira honen adibide batzuk. Lan honetan jorratuko ditugun edukiak OCDko bigarren zikloko bigarren multzoan agertzen dira: Izaki bizidunen aniztasuna. Ikasleak kognitiboki nahiko garatuak daude prestatutako jarduerak jorratzeko, eta beren nortasuna ere garatu daiteke Psikologia aldetik, ikasleak jadanik garatuta daude eta nahiko helduak dira jarduerak ebazteko. Bestalde, ikasleek jarduerei esker gehiago garatu ahal izango dute euren burua: Garapen morala, nortasunaren garapena, eta garapen soziala, esaterako. Jardueren konplexutasuna dela eta, ikasleek gogoeta handia egin beharko dute hauek ebatzi ahal izateko. Jarduera gehienak taldean egitea bilatu dugu, izan ere, honela lan eginez, aurreko guztia garatzeaz gain, ideien elkartrukea ere sustatuko dugu.

5


Lan Modularra

Justifikazioa

6


Zuhaitzak eta beren ezaugarriak Jardueren sekuentzia


Lan Modularra

Jardueren sekuentzia

1. CLASIFICACIÓN DE ÁRBOLES. Realizar un diagrama de árbol clasificando cada árbol según los siguientes criterios: árboles frutales o no frutales y con hojas perennes o caducas; y deberán nombrar al menos tres árboles en cada criterio. Antes de realizar el diagrama realizaremos una excursión al Parque Cristina Enea de Donostia para tener un concepto visual de los árboles sobre los que van a trabajar, y recoger hojas caídas de los árboles. La información para realizar el diagrama podrán sacarla de internet.

2. COLLAR DE HOJAS. Por grupos, crear un collar utilizando diferentes tipos de hojas que hayan caído de los siguientes tipos de árboles, las cuales recogimos en la visita realizada con anterioridad al Parque Cristina Enea de Donostia: roble, pino, haya y castaño. Para ello el profesor dejará sobre la mesa una foto de cada árbol, y al pie de esta sus respectivas hojas para que los alumnos cojan las que crean oportunas. Además, estos recibirán un trozo de cuerda de 50 cm y ellos deberán tener en cuenta el tamaño de cada hoja para cumplir la siguiente condición: el collar deberá tener como mínimo dos hojas de cada árbol. PASOS PARA HACER EL COLLAR: 1- Agujerear las hojas.

2- Meter la cuerda por los agujeros.

3- Hacer nudos para cerrar el collar.

8


Lan Modularra

Jardueren sekuentzia

3. EL COLUMPIO DE IKER. Iker tiene un roble en su jardín y le ha pedido a su padre que le construya un columpio de madera para colgarlo del árbol. Teniendo en cuenta que la rama del roble soporta 70 kilos y el columpio de madera pesará 7 kilos, ¿cuánto es el peso máximo que puede tener Iker para montarse en él sin romper la rama del árbol? Realizar en grupo el boceto que dibujarían Iker y su padre para la construcción del columpio.

4. CÁLCULO CREATIVO. Resolver por grupos las siguientes series de ejercicios y una vez obtenidos los resultados, colorear cada espacio del dibujo según el número y el color que se indica en las series. Una vez coloreado el dibujo indicar el nombre de la figura que se obtenga y buscar sus características con ayuda de Internet. COLOR NARANJA 0, 4, 8, _, 16 1, 2, 4, 7, _, 16 2, 4, 8, 16, _, 64 13, 26, 39, _, 65

COLOR VERDE Media docena Docena y media Tres docenas Cuatro docenas y media

COLOR MARRÓN XV IX XXIII XVII

9


Lan Modularra

Jardueren sekuentzia

5. DE PASEO POR EL BOSQUE. Alicia que ha ido al bosque a recoger frutas para su madre, se ha perdido y necesita vuestra ayuda para encontrar el camino correcto a casa. Para ello por grupos deberéis de resolver las operaciones necesarias, y decir de qué árbol ha recogido cada fruta.

10


Lan Modularra

Jardueren sekuentzia

6. ÁRBOLES FRUTALES Y NO FRUTALES. Completar por grupos el gráfico teniendo en cuenta los datos presentados a continuación. FRUTALES 49 NO FRUTALES ? CASTAÑO 7 SAUCE 12 NARANJO 19 ABEDUL Mitad del Sauce. NOGAL Cuatro más que el Castaño. HAYA 8 LIMONERO El resto. SECUOYA La diferencia entre el número de Hayas y de Abedules.

Árboles

Frutales

Nofrutales

7. LOS OLIVOS. María tiene una parcela llena de olivos que mide 300 metros de largo y 150 metros de ancho. Si María quiere cercar la parcela con vallas de madera y cada una de ellas mide 2 metros, ¿cuántas vallas va a necesitar María? Realizar el ejercicio en grupos. 300 metros 150 metros

150 metros 300 metros

11


Lan Modularra

Jardueren sekuentzia

8. SUDOKU DE HOJAS. En grupos, hallar el valor de la hoja Trifoliada teniendo en cuenta la tabla y los siguientes datos: La hoja Pinada vale 2 y la Lobada 3. DespuĂŠs, con ayuda de Internet, asociar cada hoja con su ĂĄrbol correspondiente.

12


Lan Modularra

Jardueren sekuentzia

9. LA BÚSQUEDA DEL TESORO. Por grupos y con ayuda del mapa, encontrar diferentes tipos de árboles siguiendo las pistas que aparecen en el mapa. En cada árbol que encontréis deberéis colocar un post-it con el nombre del grupo, el número de pista y el nombre del árbol. PISTAS B 1) _ x 3 = 54 2) _ : 3 = 11 3) _ - 11= 28 4) _ : 3 = 7 5) _ x 4 = 36

PISTAS A 1) _ x 3 = 63 2) _ : 3 = 12 3) _ - 22 = 11 4) _ : 2 = 9 5) _ x 4 = 48

13


Lan Modularra

Jardueren sekuentzia

10. RELACIONANDO TÉRMINOS. Asociar cada árbol con su fruta y altura media correspondiente, con ayuda de Internet si así se requiere, y luego ordenarlos de mayor a menor. Tener en cuenta que las medidas pueden estar expresadas en distintas unidades. NOMBRE DE ÁRBOLES Nogal Nispolero Granado Membrillero Néctar Ciruelo Peral

NOMBRE DE FRUTAS Membrillo Pera Nectarina Nuez Ciruela Níspero Granada

ALTURA MEDIA 30 metros 5 metros 7 metros 7.000 milímetros 6,5 metros 20 metros 650 centímetros

11. EL PÓSTER. Por grupos, deberéis realizar un póster acerca de un árbol no frutal. Para ello, en una bandeja veréis fotos de distintos árboles no frutales numerados, pero para saber el árbol que se le ha asignado a cada grupo deberéis utilizar el cálculo mental. El profesor o profesora preguntará una serie de operaciones de cálculo mental a cada grupo, y el resultado obtenido será el número de vuestra fotografía. Ejemplo: 29+17=46 /2=23-14=9x7=63/3=21-8=13 13 erá el número de la fotografía.

12. PROBLEMA INGENIOSO. Inventad y escribid el enunciado de un problema utilizando los siguientes datos: 15 Nogales, 7 Palmeras y 4 Olivos. Después resolverlo.

14


Resoluci贸n de problemas

A continuaci贸n podremos ver resoluci贸n de los problemas que hemos propuesto anteriormente. Ondoren, jardueren ebazpenak azalduko dira.

A N E X O 1


Lan Modularra

Anexo 1. Resolución de problemas

1. CLASIFICACIÓN DE ÁRBOLES Esquema -Árboles frutales. -Árboles no-frutales. -Árboles con hojas perennes. -Árboles con hojas caduca. Escribe tres o cuatro árboles por cada categoría.

Problema y solución -Estrategia  Organización, codificación: elaboración de gráficos y esquemas -Problema  Dibuja un diagrama y clasifica distintos tipos de árboles según los criterios establecidos. -Solución  Primero haremos una visita al Parque Cristina Enea para observar los diferentes árboles que podemos encontrar allí. Después, buscaremos en Internet nombres y características de distintos árboles, y con ello haremos un diagrama clasificándolos; llegando hasta tres árboles por cada categoría o criterio.

16


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

Operación

Árboles

Nofrutales

Frutales

De hoja perenne

Olivo

Naranjo

De hoja caduca

Limonero

Roble

Castaño

De hoja perenne

Ciruelo

Sauce

17

Abedul

De hoja caduca

Ciprés

Olmo

Haya

Abedul


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

2. COLLAR DE HOJAS Esquema Crear un collar utilizando: Hojas de: -Roble. -Pino. -Haya. -Castaño. Cuerda de 50cm de largo. Foto de árboles con sus respectivas hojas.

Problema y solución -Estrategia  Organización, codificación. -Problema  Realiza un collar de hojas. -Solución  Primero veremos cada tipo de hoja a qué árbol pertenece mediante la observación de la foto expuesta de cada árbol. Después, viendo el tamaño de las hojas, pensaremos en el número posible de hojas que podemos meter en la cuerda para el collar; teniendo en cuenta que el collar debe tener al menos dos hojas de cada tipo. Operación

18


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

3. EL COLUMPIO DE IKER Esquema -Columpio de madera de 7kg de peso. -Rama del árbol que aguanta 70 kg de peso.

Problema y solución -Estrategia  Cálculo; aplicación de elementos conocidos; y organización, codificación: elaboración de gráficos y esquemas. -Problema  Calcular en grupo cuánto tiene que pesar Iker como máximo para que la rama del árbol no se rompa. Ponte en el lugar de Iker y dibuja el boceto del columpio. -Solución  Nos ponemos en el lugar de Iker y dibujamos en grupo el boceto del columpio. Luego realizamos la operación conveniente para calcular el peso máximo que debe tener Iker para poder montarse en el columpio. Operación

70kg – 7kg = 63kg debe pesar Iker como máximo.

19


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

4. CÁLCULO CREATIVO Esquema -Colorea los espacios del dibujo en función al resultado obtenido.

Problema y solución -Estrategia Lógica.

-Resuelve lo que se te pide utilizando la lógica.

-Problema  ¿Qué figura aparece en el dibujo? -Solución  Mediante el uso de la lógica hayamos los valores de las casillas que tenemos que colorear. Operación COLOR NARANJA 0, 4, 8, 12 , 16 1, 2, 4, 7, 11, 16 2, 4, 8, 16, 32, 64 13, 26, 39, 52, 65

COLOR VERDE Media docena = 6 Docena y media = 18 Tres docenas = 36 Cuatro docenas y media = 54

COLOR MARRÓN XV = 15 IX = 9 XXIII = 23 XVII = 27

El árbol es un naranjo. •

32

52

COLOR VERDE: 20

6

18

36


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

5. DE PASEO POR EL BOSQUE Esquema -Contestar adecuadamente a lo que se pide para poder llegar a la meta.

Problema y solución -Estrategia  Lógica; y cálculo.

- Asociar las frutas con sus árboles.

-Problema  Resolver las operaciones lógico-matemáticas para poder llegar a la meta; y asociar correctamente las frutas con sus árboles. -Solución  Vamos resolviendo las operaciones lógico-matemáticas, y así vamos avanzando hacia la meta por el camino correcto. Una vez lleguemos al final, debemos decir de qué árbol viene cada fruta por la que hemos pasado. Operación

14x4=56

VI=6

28:4=7

28*3=84

28*3=84

DOS DOCENAS=24

1,2,3,5,…=8

37x2=74

PAR=28

88:8=11

84:6=14

27*3=81

13*7=91

21


Lan Modularra

Anexo I. Resoluci贸n de problemas

-La naranja la he cogido del NARANJO. -El pl谩tano lo he cogido del PLATANERO. -El kiwi lo he cogido del KIWI. -La manzana la he cogido del MANZANO. -La pera la he cogido del PERAL.

22


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

6. ÁRBOLES FRUTALES Y NO FRUTALES Esquema -Árboles frutales  49 -Árboles no-frutales  ?? -Castaños  7 -Sauces  12 -Naranjos  19 -Abedules  Mitad de sauces.

Problema y solución -Estrategia  Cálculo; organización, codificación: elaboración de gráficos y esquemas. -Problema  Completa el gráfico dado; y tras calcular el número de árboles de cada tipo, clasifícalos según sean frutales o no frutales. -Solución  Primero hemos calculado el número de árboles que hay de cada tipo, y luego hemos completado el gráfico que se nos daba en función al criterio que se nos pide (árboles frutales o no frutales).

-Nogales  Cuatro más que el castaño. -Hayas  8 -Secuoyas  La diferencia entre el número de Hayas y el número de Abedules. -Limoneros  El resto.

23


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

Operación

Árboles

Frutales

No-frutales

49

28

Castaños

Naranjos

Nogales

Limoneros

Sauces

Abedules

Hayas

Secuoyas

7

19

11

12

12

6

8

2

24


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

7. LOS OLIVOS Esquema -Cercar una parcela: 300 m

-Cada valla mide 2 metros

150 m

150 m

300 m

Problema y solución -Estrategia Organización y codificación: elaboración de gráficos y esquemas; y aplicación de métodos conocidos. -Problema  ¿Cuántas vallas necesitamos para cercar todo el terreno? -Solución  Calculamos cuántas vallas se necesitan para cada uno de los lados y sumamos los resultados para calcular el número total de vallas que necesitamos.

Operación 300:2=150 vallas de cada lado largo. 300 m

150*2=300 vallas para vallar los lados largos.

150 m

150 m

150:2=75 vallas de cada lado largo. 75*2=150 vallas para vallar los lados cortos.

300 m

300+150=450 vallas necesitamos para cercar todo el terreno.

25


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

8. SUDOKU DE HOJAS Esquema

Problema y solución

-3 tipos de hojas:

-Estrategia Cálculo.

Trifoliada (T) =?

-Problema  Rellenar tabla para encontrar el valor de la T.

Pinada (P) =2

-Solución  Mediante la suma de los valores de las distintas hojas, calculamos el valor de la hoja trifoliada (T).

Lobada (L) =3

26


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

Operación

T + 3 +3 + T + 2 = 18 2T + 8 = 18 2T = 18 – 8 2T = 10 T = 10:2 = 5

27


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

9. LA BÚSQUEDA DEL TESORO Esquema -Pistas para encontrar árboles utilizando el mapa.

Problema y solución -Estrategia  Cálculo mental. -Problema  Encuentra los árboles e identifícalos.

-Pistas grupo A:

-Pistas grupo B:

¿?x3=63

¿?x3=54

¿?:3=12

¿?:3=11

¿?-22=11

¿?-11=28

¿?:2=9

¿?:3=7

¿?x4=48

¿?x4=36

-Solución  Mediante la lógica y el cálculo mental, encontraremos los árboles y los identificaremos.

28


Lan Modularra

Anexo I. Resoluci贸n de problemas

Operaci贸n

29

-Pistas grupo A:

-Pistas grupo B:

21x3=63

18x3=54

36:3=12

33:3=11

33-22=11

39-11=28

18:2=9

21:3=7

12x4=48

9x4=36


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

10. RELACIONANDO TÉRMINOS Esquema

Problema y solución -Estrategia  Aplicación de métodos conocidos; y lógica. -Problema  Asocia cada fruta con su árbol y su medida; y después ordénalos de mayor a menor. -Solución  Unimos cada árbol con su fruta y su medida, y después los ordenamos de mayor a menor en función a la altura.

30


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

Operación

1º. Nogal 2º. Peral

7.000 mm = 7.000/1000 = 7 m

3º. Néctar y Nispolero

650 cm = 650/100 = 6,5 m

4º.Granado y ciruelo 5º. Membrillero

31


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

11. EL PÓSTER Esquema

Problema y solución -Estrategia  Cálculo mental.

Ejemplo: ( ( ( ( ( ( 29+17)/2)-14)x7):3)-8)

-Problema  Resuelve el cálculo mental para realizar un póster sobre un árbol no-frutal. -Solución  Resolvemos el cálculo mental para saber de qué árbol tenemos que hacer el póster. Luego buscamos información acerca del árbol que nos ha tocado bien en libros o bien en internet.

32


Lan Modularra

Anexo I. Resoluci贸n de problemas

Operaci贸n Soluci贸n del ejemplo: 29+17=46 /2=23 -14=9 *7=63 :3=21 -8 = 13

33


Lan Modularra

Anexo I. Resolución de problemas

12.PROBLEMA INGENIOSO Esquema -15 Nogales.

Problema y solución -Estrategia Formulación de problemas.

-7 Palmeras.

-Problema  Inventa un problema con los datos dados.

-4 Olivos.

-Solución  Con los datos que nos han dado, inventamos un problema en el que sumamos el número total de árboles que hay en un terreno, y luego calculamos cuántos árboles nos quedan tras una impresionante tormenta eléctrica. Operación

Ejemplo: En el parque de nuestro pueblo tenemos 15 nogales, 7 palmeras, y 4 olivos. Tras una noche de tormenta, 3 nogales, 4 palmeras, y 1 olivo fueron alcanzados por un rayo, ya que los árboles atraen a los rayos, siendo así derribados. ¿Cuántos árboles de cada tipo siguen en pie? ¿Cuántos árboles hay en total tras la tormenta? Total Nogales= 15 - 3=12 Total Palmeras= 7 - 4=3 Total Olivos= 4 - 1=3 Total árboles= 12+3+3=18 árboles siguen en pie tras la tormenta

34

.


Inteligencias m煤ltiples

A continuaci贸n podemos ver las inteligencias que desarrolla cada actividad. Ondoren, jarduera bakoitzak garatzen dituen adimenak ikusi daitezke.

A N E X O 2


Lan Modularra

Anexo II. Inteligencias múltiples Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

-Adimen logiko-matematikoa -Adimen naturalista -Adimen espaziala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen naturalista -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen naturalista -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen espaziala -Adimen interpertsonala -Adimen logiko-matematikoa -Adimen linguistikoa -Adimen interpertsonala

Adimen logiko-matematikoa  Zenbakiak era egokian erabiltzeko gaitasuna, eta pentsamendu logikoaren erabilpena sustatzen ditu. Gainera arazoak konpontzeko gaitasuna arrazoiketa mota desberdinak erabiliz garatzen duelako. Adimen interpertsonala  Taldeka lan eginez, pertsonengan emozioak, motibazioak, ideiak, eta abar bereiztea eta ulertzea sustatzen duelako. Adimen naturalista  Inguruko natur mundua sakonki interpretatzea, bereiztea eta behatzez sustatzen duelako. Adimen espaziala  Irudiak eta errepresentazio mentalak erabiltzea sustatzen duelako. Adimen linguistikoa  Hizkuntzaren osagaiak identifikatzea, ulertzea, eta erabiltzea sustatzen duelako. 36


Lan Modularra

Bibliografia

BIBILIOGRAFIA Hoffman, L. ; Paris, S. eta Hall, E. (1995). PsicologĂ­a del desarrollo hoy. Vol. I y II. Madrid: Mc Graw-Hill

37


Lan Modularra  

Zuhaitzak eta beren ezaugarriak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you