Page 1

MONTENEGRO HOSTED REGIONAL LAUNCH OF THE GLOBAL UNDP’s HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2014

Podgorica, 11 September 2014

Montenegro hosted regional presentation of the UNDP’s flagship publication - Global Human Development Report 2014. The Report was launched by the President of Montenegro Mr. Filip Vujanović and UN Deputy Assistant Secretary General and UNDP Deputy Regional Director Mr. Olivier Adam.

CRNA GORA BILA DOMAĆIN REGIONALNE PREZENTACIJE GLOBALNOG IZVJEŠTAJA O RAZVOJU PO MJERI ČOVJEKA ZA 2014. GODINU

Crna Gora je bila domaćin regionalne prezentacije najznačajnije publikacije UNDP - globalnog Izvještaja o razvoju po mjeri čovjeka za 2014. godinu. Izvještaj su u Podgorici zvanično predstavili predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i Olivije Adam, zamjenik pomoćnika Generalnog sekretara UN i zamjenik regionalne direktorke UNDP.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO, INTERVIEW WITH OLIVIER ADAM

VIOLENCE AGAINST CHILDREN “HIDDEN IN PLAIN SIGHT”

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG

Podgorica 8 September 2014

Minister of Labour and Social Welfare Predrag Boskovic, UNICEF Montenegro Representative Benjamin Perks and the Head of the Parliamentary Committee for Human Rights and Freedoms Halil Dukovic disscused on Monday key findings of UNICEF's report on violence against children in Montenegro and worldwide.

NASILJE NAD DJECOM “SKRIVENO PRED OČIMA”

Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i predsjednik skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode Halil Duković, razgovarali su u ponedjeljak o ključnim nalazima UNICEF-ovog izvještaja o nasilju nad djecom u Crnoj Gori i u svijetu.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE

TWELVE IDP FAMILIES FROM KONIK RETURN TO KLINA, KOSOVO

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG

Podgorica, 8 September 2014

On September 8, 12 families, or 57 persons who have lived in Konik 1 since 1999, have voluntarily returned to Klina, Kosovo. The return has been organized by the Danish Refugee Council, in cooperation with the UNHCR, the NGO HELP and the Ministry of Labor and Social Welfare.

12 RASELJENIH PORODICA VRATILO SE NA KOSOVO

Dvanaest porodica, odnosno 57 osoba koje su živjele na Koniku od 1999, dobrovoljno su se vratile u Klinu, Kosovo. Povratak je organizovan od strane Danskog savjeta za izbjeglice, u saradnji sa UNHCR-om, NVO HELP i Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

MORE INFORMATION

VIŠE INFORMACIJA

YOUTH SUMMER CAMP

More than 50 young people from nine municipalities in the North of Montenegro participated in the educational camp, organized at the shore of Lake Plav, within the campaign "I Wish for Myself:". Campaign is part of the Joint UN Programme for Youth Empowerment, focusing on the North of Montenegro.

Plav, 24-26 August 2014

LJETNJI KAMP ZA MLADE

Više od 50 mladih ljudi iz 9 opština sa sjevera Crne Gore učestvovalo je u obrazovnom kampu koji je na Plavskom jezeru organizovan u sklopu kampanje “Sebi želim”. Kampanja se sprovodi u okviru zajedničkog programa UN za osnaživanje mladih sa posebnim fokusom na sjever Crne Gore.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE

IOM PRESENTED REGIONAL SURVEY ON HUMAN TRAFFICING

International Organization for Migration (IOM) in Podgorica presentated results of regional research "Needs Assessment – Human Trafficking in the Western Balkans". Research unveils weaknesses of the systems and mechanisms for identifying trafficking cases in the region.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG

Podgorica, 24 September 2014

IOM: MEHANIZMI ZA OTKRIVANJE TRGOVINE LJUDIMA IMAJU PUNO SLABOSTI

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) u Podgorici organizovala je prezentaciju regionalnog istraživanja „Procjena potreba – trgovina ljudima na prodručju Zapadnog Balkana” u Eko zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici. VIŠE INFORMACIJA

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org

`

Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:


UNICEF CONCERNED ABOUT STEREOTYPICAL MEDIA REPRESENTATION OF CHILDREN IN STATE CARE

Podgorica, 4 September 2014

UNICEF Montenegro Representative Benjamin Perks appealed to all media, private organizations, foundations, companies, embassies and citizens to stop with excessive and stereotypical media representation of children in state care.

UNICEF ZABRINUT ZBOG STEREOTIPNOG MEDIJSKOG PREDSTAVLJANJA DJECE KOJA SU NA DRŽAVNOM STARANJU

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks, pozvao je sve medije, privatne organizacije, fondacije, kompanije, ambasade i građane da se uzdrže od prekomjernog i stereotipnog medijskog predstavljanja djece koja su na državnom staranju.

MORE INFORMATION

SHIFT: UNDP WEEK OF INNOVATION ACTION

"Innovation Action for Social Good" was the theme of a conference that gathered development experts, government officials, civil society, technology leaders, and entrepreneurs in order to exchange ideas and experiences and take a shift away from “business as usual” approach. The event in Montenegro was organized by UNDP and the Ministry of science, as part of the global SHIFT - UNDP Week of Innovation Action.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 26 September 2014

INOVACIJE ZA DRUŠTVENI RAZVOJ

Konferencija „Inovacije za društveni razvoj“ okupila je stručnjake za razvoj, predstavnike Vlade, civilnog društva, NVO sektora, lidere iz oblasti tehnologije i preduzetnike, s ciljem da razmjene ideje i iskustva i odstupe od ustaljenog pristupa poslu. Događaj u Crnoj Gori organizovao je UNDP u saradnji sa Ministarstvom nauke, kao dio Nedjelje inovacija koju organizuje UNDP širom svijeta pod nazivom SHIFT.

MORE INFORMATION, VIDEO STORY, PHOTO GALLERY, #INNO4DEV

ALTRUISM AT WORK: HOMES FOR THE VULNERABLE FROM ZVERINJAK

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG, #MEINNO

Nikšić, 19 September 2014

The municipality of Niksic, in cooperation with the UNHCR, hosted on September 19, a ceremony marking the commencement of construction project, valued at 290.000€ that aims to bring durable solutions of housing needs for 10 families from Zverinjak.

POČELA IZGRADNJA OBJEKATA ZA SEDAM PORODICA IZ NASELJA ZVERINJAK

Opština Nikšić, u saradnji sa UNHCR-om, organizovala je 19. septembra, svečanost povodom početka izgradnje kuća, u vrijednosti od 290.000 €, za potrebe 10 porodica iz naselja Zverinjak, koje zbog procesa restitucije moraju biti iseljene iz baraka koje se nalaze na vraćenom zemljištu.

MORE INFORMATION

2ND SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) UNESCO SCIENCE COMMUNICATION WORKSHOP

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 20-22 September 2014

The second South East European (SEE) Regional Workshop on Science Communication gathered more than 30 science journalists and communicators from the region to discuss aspects of greater communications about science. The three-day school in UN Eco House was organised by Ministry of Science and UNESCO Venice Office.

ŠKOLA O KOMUNIKACIJAMA U NAUCI ZA ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE

Druga Škola o komunikacijama u nauci za zemlje jugoistočne Evrope, koju su u Eko zgradi UN organizovali Ministerstvo nauke i UNESCO kancelarija iz Venecije, okupila je više od 30 novinara iz regiona. Trodnevna radionica organizovana je u sklopu ovogodišnje manifestacije Otvoreni dani nauke.

MORE INFORMATION

WORKING BRUNCH WITH THE MEDIA: AN OPEN APPROACH TO TACKLE STATELESSNES

The Ministry of Interior, in cooperation with the UNHCR, hosted a working brunch with the media where statelessness in Montenegro was discussed. Journalists were introduced with the international standards in the area of statelessness, as well as current activities and challenges faced by the state authorities in this area.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 18 September 2014

RADNI DORUČAK SA MEDIJIMA: OTVORENI PRISTUP U BORBI PROTIV APATRIDIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa UNHCR-om, organizovalo je radni doručak sa medijima gdje se diskutovalo o licima bez državljanstva u Crnoj Gori. Sa novinarima su diskutovani međunarodni standardi iz oblasti apatridije, kao i o trenutnim aktivnostima i izazovima sa kojima se suočavaju državni organi.

MORE INFORMATION

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org

`

Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

VIŠE INFORMACIJA

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, September 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, septembar 2014.g.  

September 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Septembar 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema U...

UN Montenegro Newsletter, September 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, septembar 2014.g.  

September 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Septembar 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema U...

Advertisement