Page 1

UNITED NATIONS DAY CELEBRATED IN MONTENEGRO

Podgorica,Cetinje 24 October 2014

On the occasion of 69th UN Day, a dialogue between young people and representatives of Government and UN was organised in the UN Eco House in Podgorica. Discussion on human rights, development and peace & security was followed by the traditional UN Day reception in the Old Royal Capital Cetinje.

Na 69. Dan Ujedinjenih nacija, predstavnici Vlade i UN organizovali su dijalog sa mladima u Eko zgradi UN u Podgorici na teme: ljudska prava, održivi razvoj i mir i bezbjednost. Nakon tog događaja, u Prijestonici Cetinju upriličen je tradicionalni prijem povodom Dana Ujedinjenih nacija.

MORE INFORMATION, VIDEO FEATURE, Photo: DIALOGUE WITH YOUTH | RECEPTION

MONTENEGRO SUCCESSFULLY COMPLETES POST-2015 CONSULTATIONS SECOND ROUND

VIŠE INFORMACIJA, VIDEO PRILOG, Foto: DIJALOG SA MLADIMA | PRIJEM

Montenegro May-September, 2014

Second round of Post-2015 Consultations was successfully completed in Montenegro. The process called Participatory Monitoring for Accountability focused on exploring opportunities for greater participation of people in decision making processes and in monitoring the fulfilment of commitments of decision makers.

IZVJEŠTAJ: PARTICIPATIVNI MONITORING ZA JAČANJE ODGOVORNOSTI VLADA

Podgorica, 29 October 2014

On the joint initiative, Ministry of Labour and Social Welfare and UNICEF organized the roundtable “Children in state care in the media in Montenegro”. The aim was to raise awareness about ethical reporting on children in state care and thus, to prevent further excessive media representation of children in state care.

The Ministry of Interior of Montenegro (MoI) accepted UNHCR’s initiative to simplify application requirements for some needy 1,500 refugees from former Yugoslavia ahead of deadline expiration for application for the status of foreigner - 31 Dec 2014. MoI informed UNHCR that they will accept their temporary residence applications, based on their displaced persons ID cards, without regular requirement for birth/citizenship certificates. IOM BRINGS TOGETHER CAPACITIES FROM THE REGION TO FIGHT ILLEGAL MIGRATION

Within the Project "Building the Capacities of and Strengthening Cooperation between Law Enforcement Officials of the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo (as per UNSC 1244), Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, and Republic of Serbia" the third Steering Committee meeting took place in Podgorica today.

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

UNICEF POZVAO NA ZAŠTITU PRAVA NA PRIVATNOST DJECE NA DRŽAVNOM STARANJU

Na zajedničku inicijativu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore i UNICEF organizovali su okrugli sto na temu “Djeca na državnom staranju u medijima u Crnoj Gori”. Cilj je podizanje svijesti o standardima etičkog izvještavanja o djeci pod zaštitom države, čime će se suzbiti prekomjerno medijsko predstavljanje te djece.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

IMPROVING POSSIBILITIES FOR LOCAL INTEGRATION OF BALKAN REFUGEES

DRUGA FAZA POSTMILENIJUMSKIH KONSULTACIJA USPJEŠNO SPROVEDENA

Druga faza postmilenijumskih konsultacija uspješno je sprovedena u Crnoj Gori. U fokusu procesa pod nazivom “Participativni monitoring za jačanje odgovornosti vlada” bilo je razmatranje mogućnosti za veće učešće građana u donošenju odluka kao i u nadgledanje ispunjavanja ciljeva na koje su se obavezali donosioci odluka.

MORE INFORMATION, REPORT: PARTICIPATORY MONITORING FOR ACCOUNTABILITY

UNICEF CALLS FOR PROTECTION OF THE PRIVACY OF CHILDREN IN STATE CARE

PROSLAVLJEN DAN UJEDINJENIH NACIJA U CRNOJ GORI

IZVJEŠTAJ: PARTICIPATIVNI MONITORING ZA JAČANJE ODGOVORNOSTI VLADA

Podgorica, 7 October 2014

Podgorica, 30 October 2014

UNAPRJEĐENJE MOGUĆNOSTI ZA LOKALNU INTEGRACIJU IZBJEGLICA SA BALKANA

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (MUP) prihvatilo je inicijativu UNHCR-a da pojednostavi zahtjeve za prijave za 1.500 izbjeglica iz bivše Jugoslavije, dva mjeseca prije isteka roka za prijave za status stranca, 31. 12. 2014. MUP je informisao UNHCR da će prihvatati njihove zahtjeve za privremeni boravak na osnovu njihovih ličnih dokumenata za raseljena lica, bez redovnih uslova koji se odnose na podnošenje uvjerenja o rođenju/državljanstvu. IOM: ZAJEDNIČKA BORBI PROTIV ILEGALNIH MIGRACIJA U REGIONU

U sklopu projekta "Izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje među agencijama za sprovođenje zakona Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova (u skladu sa rezolucijom SBUN 1244), Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Republike Srbije," odrzan je treci sastanak Upravnog odbora danas u Podgorici.

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, October 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, oktobar 2014.g.  

October 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Oktobar 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema U...

UN Montenegro Newsletter, October 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, oktobar 2014.g.  

October 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Oktobar 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema U...

Advertisement