Page 1

ENABLING WOMEN TO REACH THEIR FULL POTENTIALS

In Montenegro, women earn 18% less than men for the same job. At the same time, women, who make half of human capital of the country, participate with less than 10% in entrepreneurship. Notably, the political participation of women can be further strengthened.” said Benjamin Perks, UN Resident Coordinator a.i. and UNICEF Representative in Montenegro in a statement on International Women’s Day.

8 March 2015

OMOGUĆITI ŽENAMA DA OSTVARE SVOJE PUNE POTENCIJALE

U Crnoj Gori, žene zarađuju 18% manje od muškaraca koji rade isti posao. Istovremeno, žene, koje čine polovinu ljudskih resursa u zemlji, učestvuju sa manje od 10% u preduzetništvu. Očigledna je i potreba za daljim jačanjem i povećanjem učešća žena u politici” – kazao je Bendžamin Perks, v.d. stalnog koordinatora UN i predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori povodom Međunarodnog dana žena.

READ THE STATEMENT

LAUNCHING OF THE CAMPAIGN “PRESCHOOL FOR ALL”

UNICEF and the Ministry of Education have launched the “Preschool for All” campaign aimed at increasing the preschool enrolment rates in the North of Montenegro. The campaign, launched in Bijelo Polje, is part of a broader initiative of Montenegro, which is supported by UNICEF and aims to achieve 100 percent preschool coverage of children aged 3 to 6 until 2020.

SAOPŠTENJE UN CRNA GORA POVODOM DANA ŽENA

31 March 2015

KAMPANJA „SVI U VRTIĆ“

UNICEF i Ministarstvo prosvjete pokrenuli su kampanju „Svi u vrtić!“, koja ima za cilj podizanje stope upisa u predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore. Kampanja, započeta u Bijelom Polju, dio je širih nastojanja Crne Gore da, uz podršku UNICEF-a, do 2020.godine, dostigne 100procentni obuhvat predškolskim obrazovanjem djece od 3 do 6 godina.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, MESSAGES OF CHILDREN

MONTENEGRO RANKS FIFTH ON THE LIST OF ASYLUM SEEKING COUNTRIES IN EUROPE

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GLALERIJA, PORUKE DJECE

26 March 2015

The number of asylum applications in industrialized countries reached the highest level in the last 22 years, according to the latest UNHCR’s Asylum Trends 2014 report. Relative to the size of its population, Sweden is the country with the largest number of asylum seekers, followed by Malta, Luxembourg, Switzerland and Montenegro.

CRNA GORA NA PETOM MJESTU U EVROPI PO BROJU TRAŽILACA AZILA

Broj zahtjeva za azil u industrijalizovanim zemljama dostigao je rekordan nivo za posljednje 22 godine, navodi se u najnovijem izvještaju UNHCR “Trendovi azila za 2014”. godinu. U odnosu na broj stanovnika, Crna Gora se nalazi na petom mjestu u Evropi po broju tražilaca azila, nakon Švedske, Malte, Luksebmurga i Švajcarske.

MORE INFORMATION

“OPEN IDEAS FOR BEAUTIFUL MONTENEGRO” ON A TOUR THROUGH THE COUNTRY

VIŠE INFORMACIJA0

9-12 March 2015

UNDP and Digitalizuj.me team presented this year’s competition “Open Ideas for Beautiful Montenegro” in 5 municipalities taking part in the contest. Presentations in Berane, Mojkovac, Rožaje, Šavnik, and Žabljak aimed to encourage citizens to get involved and submit ideas for the use of public spaces towards local development.

PREDSTAVLJANJE TAKMIČENJA “OTVORENE IDEJE ZA CRNU GORU”

Tim UNDP i Digitalizuj.me posjetio je 5 opština koje učestvuju u ovogodišnjem takmičenju "Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru". Prezentacije su održane u Beranama, Mojkovcu, Rožajama, Šavniku, Žabljaku, s ciljem da podstaknu građane da se uključe i predlože ideje za korišćenje javnih površina zarad lokalnog razvoja.

MORE INFORMATION

MiMUN 2015: THIRD MODEL OF UN SIMULATION IN MONTENEGRO

More than 50 students from 10 countries and two continents gathered at the third “Model of UN” simulation in Montenegro – MiMUN 2015, organised at the Faculty of Political Science of University of Montenegro. Five-day exercise included simulation of the work of two UN councils: UN Security Council and UN Human Rights Council. MiMUN 2015 was officially opened by Benjamin Perks UN Resident Coordinator a.i. and UNICEF Representative in Montenegro.

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 16-21 March 2015

MiMUN 2015: TREĆA PO REDU SIMULACIJA RADA UN U CRNOJ GORI

Više od 50 studenata iz 10 zemalja sa dva kontinenta okupili su se na trećoj simulaciji rada UN u Crnoj Gori "Model UN" - MiMUN 2015, koja je organizovana na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Tokom petodnevne vježbe simuliran je rad dva tijela Ujedinjenih nacija: Savjeta bezbjednosti UN i Saveta UN za ljudska prava. MiMUN 2015 svečano je otvorio Bendžamin Perks v.d. Stalnog koordinatora UN i predstavnik UNICEF- a u Crnoj Gori.

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, March 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, mart 2015.g.  

March 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Mart 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...

UN Montenegro Newsletter, March 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, mart 2015.g.  

March 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Mart 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...

Advertisement