Page 1

UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

NEWSLETTER

June 2014

SISTEM UN U CRNOJ GORI

BILTEN jun 2014. godine

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information on our web-platforms: Više informacija na našim veb-platformama: Website | Facebook | Twitter | Photo Library | Reports & Publications Library | Newsletters

EMPOWERING YOUNG PEOPLE IN THE NORTH OF MONTENEGRO

Three motivational events were organised in Berane, Bijelo Polje and Pljevlja within the innovative initiative “Sebi zelim” (I Want for Myself:). It is part of a Joint UN Programme on Youth Empowerment aiming to support young people in the areas of employment and activism. The events gathered some 250 young people inspiring and supporting them to work on fulfillment of life aspirations.

June 2014

OSNAŽIVANJE MLADIH NA SJEVERU CRNE GORE

Tri motivaciona događaja za mlade organizovana su na sjeveru zemlje – u Beranama, Bijelom Polju i Pljevljima, u okviru inicijative “Sebi želim” koja je dio Programa UN za osnaživanje mladih u oblastima zapošljavanja i aktivizma. Motivacioni događaji imali su za cilj da stimulišu, ohrabre i podrže mlade za rad na ostvayrivanju sopstvenih životnih aspiracija.

BERANE, BIJELO POLJE, PLJEVLJA

MONTENEGRO LAUNCHES THE MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY (MICS)

Montenegro is the first country in the world to launch the fifth generation of the MICS survey. UNICEF, Statistical Office and Government of Montenegro presented the key findings of the 2013 MICS survey, the biggest single source of internationally comparable data on children and women that are related to education, living conditions, social protection, and health.

BERANE, BIJELO POLJE, PLJEVLJA

Podgorica, 16 June 2014

ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA STANJA PRAVA ŽENA I DJECE U ZEMLJI

Crna Gora je prva zemlja u svijetu koja je objavila petu generaciju Istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u zemlji. UNICEF, Vlada Crne Gore i Zavod za statistiku Crne Gore objavili su ključne nalaze ovog istraživanja sprovedenog 2013, koje predstavlja najveći izvor međunarodno uporedivih podataka o obrazovanju, životnim uslovima, socijalnoj zaštiti i zdravlju djece i žena.

MORE INFORMATION, VIDEO FEATURE, PHOTO GALLERY

NEW PHASE OF “BE RESPONISBLE” INITIATIVE

VIŠE INFORMACIJA, VIDEO PRILOG, FOTO GALERIJA

Podgorica, 20 June 2014

Second phase of the “Be responsible” campaign has started and will focus on reporting instances of grey economy on Montenegrin beaches. Project partners - Ministry of Finance, Faculty of Electrical Engineering, UNDP in Montenegro and British Embassy opened the next round of consultations with citizens – seeking ideas for projects which should receive 50K donations. In the first stage, 250.000€ was collected and used to support five community projects.

Druga faza kampanje "Budi odgovoran" je upravo počela i fokusiraće se na prijavljivanje nepravilnosti na crnogorskim kupalištima. Projektni partneri - Ministarstvo finansija, Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, UNDP u Crnoj Gori i Ambasada Velike Britanije u Podgorici pokrenuli su drugu rundu konsultacija sa građanima – u potrazi za njihovim idejama i prijedlozima za projekte koji bi trebalo da budu finansirani sa po 50.000 eura. U prvoj fazi prikupljeno je 250.000 € od naplacenih kazni, a ovaj novac je uložen u 5 projekata od društvenog značaja.

MORE INFORMATION, VIDEO FEATURE

WORLD REFUGEE DAY

The UNHCR in Montenegro organized a number of activities to mark the World Refugee Day, including a working brunch with the media on 13 June, public discussion on the Law on Non-Contentious Proceedings on 18 June, a round table on Article 33 of the Law on Civil Registries on 20 June and signing of the Memorandum of Cooperation with the Police Academy on 30 June.

NOVA FAZA INICIJATIVE “BUDI ODGOVORAN”

20 June 2014

SVJETSKI DAN IZBJEGLICA

UNHCR Crna Gora organizovao set aktivnosti povodom Svjetskog dana izbjeglica, uključujući radni doručak sa predstavnicima medija 13. juna, javnu raspravu o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o vanparničnom postupku 18. juna, okrugli sto o primjeni člana 33. Zakona o matičnim registrima 20. Juna i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Policijskom akademijom 30. juna.

MORE INFORMATION

Joint UN Communications Team - UN Montenegro UN Eco House - Stanka Dragojevića bb - 81000 Podgorica - Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:


UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

NEWSLETTER

June 2014

SISTEM UN U CRNOJ GORI

BILTEN jun 2014. godine

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information on our web-platforms: Više informacija na našim veb-platformama: Website | Facebook | Twitter | Photo Library | Reports & Publications Library | Newsletters

SECOND PHASE OF POST-2015 CONSULTATIONS IN MONTENEGRO

June 2014

Following a wide outreach and success of the first phase of Post-2015 consultations in Montenegro, mobilizing more than 1.3 percent of the population to say what kind of future they want, the country initiated the second phase of the consultations aiming to determine global development priorities for the period after 2015. The focus of the second phase is on the means of implementation, specifically on participatory monitoring for accountability.

DRUGA FAZA POSTMILENIJUMSKIH KONSULTACIJA U CRNOJ GORI

Nakon velikog uspjeha u prvoj fazi postmilenijumskijskih nacionalih konsultacija o budućim razvojnim prioritetima koja je organizovana prošle godine i tokom koje je Crna Gora uspjela da aktivno uključi više od 8000 ljudi, pokrenuta je i druga faza konsultativnog procesa koji za cilj ima definisanje razvojnih prioriteta nakon 2015. godine. U fokusu druge faze su mehanizmi participativnog monitoringa građana.

MORE INFORMATION

VIŠE INFORMACIJA

WORLD ENVIRONMENT DAY

On the occasion of the World Environment Day, development potentials of the mountain area Komovi were presented on Eko Katun Štavna. In addition, UNDP representatives delivered a Leave no Trace training for children from elementary schools from these three municipalities. UNDP is working on proclamation of this area as a Regional Park and this was the opportunity for representatives of local tourism organizations and municipalities of Podgorica, Andrijevica and Kolasin to discuss advantages and benefits that the future protected area status will bring for local communities.

SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Komovi 5 June 2014

Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine na Eko katunu Štavna predstavljeni su razvojni potencijali planinskog masiva Komovi. Takođe, predstavnici UNDP su održali obuku o etičkom ponašanju u prirodi (Leave no trace) za djecu iz osnovnih škola iz ove tri opštine sa sjevera Crne Gore. UNDP radi na uspostavljanju Regionalnog parka na ovom području, a ovaj događaj je bio prilika za predstavnike lokalnih turističkih organizacija i opština Podgorica, Andrijevica i Kolašin da razgovaraju o prednostima koje će budući status zaštićenog područja donijeti za lokalne zajednice.

PHOTO GALLERY

GUIDELINES FOR POSTNATAL CARE OF WOMEN AND BABIES

UNICEF Montenegro and the Ministry of Health presented three guidelines for routine postnatal care of women and babies. The guidelines, developed by the Ministry of Health with UNICEF’s support, present the postnatal care practice which is in accordance with the latest results in the evidence based medicine with the aim of improving the quality of Montenegrin health care system.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Podgorica, 18 June 2014

VODIČI ZA POSTNATALNU NJEGU MAJKI I NOVOROĐENČADI

UNICEF i Ministarstvo zdravlja Crne Gore predstavili su tri smjernice za redovnu postnatalnu njegu majki i novorođenčadi. Ove smjernice, koje je priredilo Ministarstvo zdravlja uz podršku UNICEF-a, predstavljaju praksu postnatalne njege koja je u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima medicine, a cilj im je unapređenje kvaliteta crnogorskog sistema zdravstva.

MORE INFORMATION, VIDEO FEATURE, PHOTO GALERY

INSTITUTIONALIZING COOPERATION

UNHCR and the Police Academy of Montenegro signed an indefinite Memorandum on Cooperation (MoC) to institutionalize previous ad hoc cooperation. The MoC will facilitate inclusion of UNHCR in regular training curriculum of the Academy, as part of the Human Rights workshops that are organized by the Academy. Within the framework of the MoC, UNHCR will provide lectures, field trips and moot sessions for the Academy cadets.

Joint UN Communications Team - UN Montenegro UN Eco House - Stanka Dragojevića bb - 81000 Podgorica - Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

VIŠE INFORMACIJA, VIDEO PRILOG, FOTO GALERIJA

Danilovgrad 30 June 2014

INSTITUCIONALIZACIJA SARADNJE

UNHCR i Policijska akademija Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji (MoS) kako bi institucionalizovali dosadašnju ad hoc saradnju. MoS će olakšati uključivanje UNHCR-a u redovne programe obuke Akademije, kroz radionice za ljudska prava koje se organizuju od strane Akademije. U okviru MoS, UNHCR će obezbijediti predavanja, izlete i sudske simulacije za kadete Policijske akademije.

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, June 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, jun 2014.g.  

June 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Jun 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u C...

UN Montenegro Newsletter, June 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, jun 2014.g.  

June 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro | Jun 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u C...

Advertisement