Page 1

SIGN THE #IBELONG OPEN LETTER FOR ENDING STATETELESSNESS

SHOULDER TO SHOULDER WITH PEOPLE OF MONTENEGRO

RAME UZ RAME SA LJUDIMA CRNE GORE

Podgorica, 27 February 2015

The annual meeting of the Joint Country Steering Committee which monitors implementation of the Integrated UN Programme 2010-2016, was organised in the UN Eco House. The Committee analysed results achieved so far and discussed further strategic cooperation between the Government and UN System in the country.

Godišnji sastanak Nadzornog komiteta za praćenje implementacije Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija održan je u Eko zgradi UN. nadzorni komitet je analizirao ostvarene rezlutate i razamatrao dalju stratešku saradnju Vlade Crne Gore i Sistema Ujedinjenih nacija u zemlji.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

QUALITY EDUCATION FOR ALL CHILDREN IN MONTENEGRO

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

24 February 2015

UNICEF Montenegro together with the Ministry of Education and the British Council organized a conference entitled "Quality Education - Improving the system of quality assurance" aimed to open a public debate on the best ways to accelerate the education system reform in Montenegro.

KVALITETNO OBRAZOVANJE ZA SVU DJECU U CRNOJ GORI

UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Britanskim savjetom organizovao konferenciju pod nazivom “Kvalitetno obrazovanje – Unapređenje sistema za osiguranje kvaliteta“ sa ciljem otvaranja javne debate o načinima ubrzanja reforme obrazovnog sistema u zemlji.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, STATEMENTS OF PARTICIPANTS

OPEN IDEAS FOR BEAUTIFUL MONTENEGRO: THIRD GENERATION OF SOCIAL INNOVATORS

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GLALERIJA, IZJAVE UČESNIKA

Podgorica 11 February 2015

February in UNDP was all about citizen participation! Together with partners from Digitalizuj.me and the Government of Montenegro, we launched the third round of “Open Ideas for Beautiful Montenegro” competition, which will boost citizen participation and social innovation.

OTVORENE IDEJE ZA LIJEPU CRNU GORU: TREĆA GENERACIJA DRUŠTVENIH INOVATORA

Februar u UNDP je bio posvećen učešću građana! Zajedno sa partnerima iz Digitalizuj.me i Vladom Crne Gore, pokrenuli smo treći krug takmičenja “Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru”, čiji je cilj da unaprijedi učešće građana i podstakne društvene inovacije.

BLOG POST, PHOTO GALLERY

THE FIRST ANNIVERSARY OF THE ASYLUM CENTRE

More than 1,600 people found a shelter in the Asylum Centre during last year, it was highlighted at the first anniversary since the opening of the facility. On this occasion, the Center was visited by the Minister of Labour and Social Welfare, the UNHCR Representative in the country and other representatives of international organisations and state institutions.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Spuž, 23 February 2015

GODINU DANA OD OTVARANJA CENTRA ZA TRAŽIOCE AZILA

Više od 1,600 osoba našlo je svoje utočište u Centru za tražioce azila, saopšteno je na prvoj godišnjici od otvaranja prihvatnog objekta. Tim povodom, Centar su posjetili ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, predstavnik UNHCR-a u Crnoj Gori Mustafa Server Čajlan, kao i predstavnici drugih međunarodnih organizacija i državnih institucija.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

UNESCO HELPS STRUCTURING CULTURE INDICATORS

The Ministry of Culture of Montenegro and National Commission for UNESCO, under the auspices of UNESCO, organised a workshop within the UNESCO’s regional programme Culture for Development Indicators - CDIS. The workshop aimed at structuring 22 indicators in 7 key dimensions for measuring influence of culture on development of the country.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

23 February 2015

RAZVOJ INDIKATORA ZA KULTURU U SARADNJI SA UNESCO-m

Ministarstvo kulture i Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori organizovali su prvu radionicu u okviru projekta „UNESCO – Indikatori uticaja kulture na razvoj“ (CDIS). Radionica je okupila predstavnike relevantih institucija i organizacije da rade na strukturiranju mjerenja uticaja kulture na razvoj društva putem 22 indikatora u 7 oblasti, u skladu sa metodologijom UNESCO-a. VIŠE INFORMACIJA

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:


SIGN THE #IBELONG OPEN LETTER FOR ENDING STATETELESSNESS

NEW HOMES FOR TEN ROMA FAMILIES FROM ZVERINJAK

Nikšić, 23 January 2015

Nikšić municipality, in cooperation with the UN Refugee Agency, UNHCR, organized a ceremony on the occasion of handover of apartments to 10 families from Zverinjak settlement, who have over the course of 9 long years, received numerous eviction notices. Nearly 310,000 € were secured for the construction of 10 apartments.

STANOVI ZA DESET PORODICA IZ NIKŠIĆKOG NASELJA ZVJERINJAK

U nikšićkom prigradskom naselju Gračanica završena je izgradnja stanova i uručeni ključevi za deset porodica iz Zvjerinjaka kod Željezare, na čije se iseljavanje zbog restitucije čekalo devet godina. Stanove je dobilo osam romskih porodica izbjeglih sa Kosova i dvije porodice bivših radnika Željezare i Građevinskog preduzeća.

MORE INFORMATION

PRESCHOOL EDUCATION FOR ALL CHILDREN IN MONTENEGRO

UNICEF Montenegro Representative Benjamin Perks presented to the Parliamentary Committee for Gender Equality a Study on investing in early childhood education in Montenegro, which proposes several scenarios that enable all children aged 3-6 to attend preschool education by the year 2020.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 18 February 2015

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZA SVU DJECU CRNE GORE

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks predstavio je na skupštinskom Odboru za rodnu ravnopravnost Studiju o ulaganju u rano obrazovanje djece u Crnoj Gori, a koja predlaže nekoliko scenarija koji omogućavaju da sva djeca uzrasta od 3-6 godina budu uključena u predškolsko obrazovanje do 2020. godine. VIŠE INFORMACIJA

REDTAPE CHALLENGE: REPORT BUSINESS BARRIERS & HELP US SOLVE THEM

Podgorica, 5 February 2015

Citizen participation in Montenegro goes to the next level! UNDP in partnership with CDT, Ministry of Finance, fAKT & SEECOM created a new web platform that allows citizens & entrepreneurs from Budva, Danilovgrad and Žabljak to report business barriers & help in solving them.

RED TAPE IZAZOV: PRIJAVI POSLOVNU BARIJERU & POMOGNI U NJENOM RJEŠAVANJU

Učešće građana u Crnoj Gori dobija novi zamah! UNDP, u saradnji sa CDT, Ministarstvom finansija, fAKT i SEECOM, kreirao je veb platformu koja građanima i preduzetnicima iz Budve, Danilovgrada i Žabljaka, pruža mogućnost da prijave biznis barijere i pomognu u njihovom rješavanju.

WWW.PRIJAVIBARIJERU.ME

ILO HELPS ADDRESSING THE CHALLENGES OF UNDECLARED WORK IN MONTENEGRO

VIŠE INFORMACIJA, WWW.PRIJAVIBARIJERU.ME

Podgorica, 3-4 February 2015

The International Labour Organization ILO organized a workshop in Podgorica aimed at strengthening the capacities of the Administration of Inspection Affairs and Department of Public Revenues to address the challenges of undeclared work and informal economy.

Medjunarodna organizacija rada (ILO) je organizovala radionicu na temu neprijavljenog rada i neformalne ekonomije za inspektore iz Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore i Poreske uprave Crne Gore. Osim 26 inspektora rada, učestvovali su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Poreske uprave.

MORE INFORMATION

BOOSTING WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN MONTENEGRO

Representatives of UNDP, Ministry of Human and Minority Rights and Investment Development Fund signed a Statement of Joint Cooperation to further advance position of women in business. As a result of our Gender Programme advocacy, Investment Development Fund introduced favourable credit lines for women entrepreneurs in Montenegro, which will create better conditions for more inclusive economic progress.

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

`

PODRŠKA ILO U RJEŠAVANJU NEPRIJAVLJENOG RADA U CRNOJ GORI

Podgorica, 13 February 2015

PODSTICAJ ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U CRNOJ GORI

Predstavnici UNDP, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Investiciono-razvojnog fonda potpisali su Sporazum o saradnji cilju daljeg unapređenja položaja žena u biznisu. Kao rezultat javnog zastupanja našeg Programa za rodnu ravnopravnost, Investiciono-razvojni fond je uveo povoljne kreditne linije za žene preduzetnice u Crnoj Gori, čime će se stvoriti bolji uslovi za inkluzivniji ekonomski napredak. VIŠE INFORMACIJA

For more about the work of each resident UN agency in Montenegro, click on the logos below:

Za više informacija o svakoj od rezidentnih agencija UN u Crnoj Gori, kliknite na logoe ispod:

UN Montenegro Newsletter, Jan/Feb 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, jan./feb. 2015.g.  

January/February 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Januar/februar 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnost...

UN Montenegro Newsletter, Jan/Feb 2015 | Bilten UN u Crnoj Gori, jan./feb. 2015.g.  

January/February 2015 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Januar/februar 2015.g. - Pregled najvažnijih aktivnost...

Advertisement